Nvwa

Nvwa is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Nvwa en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Nvwa nieuws

Kamerleden vragen Schouten om opheldering in fraudezaak met pootgoed

18-07-2019 - 0 reacties Heeft de NVWA adequaat gehandeld in afhandeling van de pootgoedfraude? Dat is de centrale vraag waar minister Schouten antwoord op mag geven. De Kamerleden Geurts en Von Martels (beide CDA) hebben in een brief aan de minister om opheldering gevraagd.


CDA stelt vragen over pootgoedfraude

17-07-2019 - 0 reacties CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Maurits von Martels willen van landbouwminister Carola Schouten weten welke maatregelen de NVWA heeft getroffen om fraude met pootgoed tegen te gaan.


Verenigd Koninkrijk en Ierland sluiten grens voor Nederlandse eiken

17-07-2019 - 0 reacties Het Verenigd Koninkrijk stopt op korte termijn met de import van grotere eiken vanuit Nederland en andere EU-landen, in verband met de eikenprocessierups. Dit meldt de NVWA dinsdag. Het is nog niet bekend gemaakt wanneer de importstop precies start.


LNV minister Schouten zet NVWA mes op de keel

17-07-2019 - 0 reacties LNV minster Schouten heeft het helemaal gehad met het (niet) functioneren van de NVWA. Aanleiding om nu fors in te grijpen bij het agentschap is het debacle rondom de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem ‘Inspect’.


Stalontsmettingsmiddel Dutrirock uit de handel genomen

16-07-2019 - 0 reacties Dutrirock Bedding Powder mag niet gebruikt worden in vleeskuikenstallen. Het middel is uit de handel gehaald. Het Bureau Risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt dat er geen reden voor zorg is over de volksgezondheid door de consumptie van producten van de vleeskuikens.


Minister Schouten houdt voedselwaakhond tegen het licht na ICT-debacle

16-07-2019 - 0 reacties Minister Schouten gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tegen het licht houden vanwege een mislukt ICT-project. Dat staat in een brief die de minister vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.
Schouten schrijft over "een herbezinning" bij de NVWA, die wordt geleid door een door haar gekozen tijdelijk NVWA-directielid en een externe commissie van deskundigen.
Daarbij moeten de "grondoorzaken" die hebben geleid tot het mislukte project worden doorgelicht. Ook moet er gekeken worden naar het takenpakket van de autoriteit die onder meer verantwoordelijk is voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en het handhaven van de natuurwetgeving.
Per direct gestopt
Via het nieuwe ICT-systeem, genaamd Inspect, zou de NVWA die verschillende taken "efficiënter" kunnen uitvoeren. De Kamer zette al langer vraagtekens bij het groots opgezette project en uiteindelijk bleek het ook te ambitieus.
Schouten stopte in april de ontwikkeling van het systeem per direct, omdat het tientallen miljoenen euro's meer dreigde te gaan kosten dan de begrote 95 miljoen euro.
Tot eind dit jaar wordt de NVWA doorgelicht. "Tijdens de herbezinning blijft de NVWA gewoon haar toezicht uitoefenen", benadrukt Schouten.


Bestuurskundige moet automatisering NVWA weer vlot trekken

16-07-2019 - 0 reacties


Minister grijpt in bij voedselautoriteit NVWA na ict-debacle

15-07-2019 - 3 reacties

Originele beschrijving

Minister Carola Schouten (Landbouw, CU) stelt onder meer een externe commissie in die zich bezig moet houden met de ict en het management van de toezichthouder.


Ook varkensboeren zijn vogelvrij door uitspraak Fipronil

11-07-2019 - 0 reacties Alle boeren, dus ook varkensboeren, zijn vogelvrij verklaard door de uitspraak van de rechter in de fipronilzaak, die 124 pluimveehouders, LTO/NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders aanspanden tegen de NVWA.


TV: NVWA hoefde niet voor fipronil te waarschuwen

10-07-2019 - 0 reacties Vandaag in Nieuwe Oogst TV: NVWA hoefde niet voor fipronil te waarschuwen, Schouten bekijkt droogte met eigen ogen en LTO roept natuurorganisaties op muizen te bestrijden.


TV: NVWA hoefde niet voor fipronil te waarschuwen

10-07-2019 - 0 reacties Vandaag in Nieuwe Oogst TV: NVWA hoefde niet voor fipronil te waarschuwen, Schouten bekijkt droogte met eigen ogen en LTO roept natuurorganisaties op muizen te bestrijden.


Staat en NVWA niet nalatig in fipronil-affaire, boerenorganisaties teleurgesteld

10-07-2019 - 1 reacties De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Nederlandse staat in de fipronil-crisis van 2017 geen verwijtbare fouten hebben gemaakt.


Toezicht Staat blijkt lastig juridisch te veroordelen

10-07-2019 - 0 reacties Waar LTO Nederland/NOP al voor vreesde, is ook uitgekomen. De Nederlandse Staat blijkt lastig juridisch aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor falend toezicht in de fiprolnilcrisis. Dit blijkt na de uitspraak van de rechter, waarbij hij oordeelt dat de NVWA niet onrechtmatig heeft gehandeld als toezichthouder.


Kippenboeren hadden zelf hun eieren moeten controleren op fipronil, oordeelt de rechter

10-07-2019 - 11 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoefde kippenboeren in 2016 en 2017 niet eerder te waarschuwen dat eieren besmet waren met fipronil. Dat oordeelde de rechter in Den Haag woensdag in een civiele zaak die landbouworganisatie LTO namens 124 kippenboeren tegen de NVWA had aangespannen.


Rechter: NVWA hoefde niet voor fipronil te waarschuwen

10-07-2019 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoefde pluimveehouders in 2016 en 2017 niet eerder te waarschuwen dat eieren besmet waren met fipronil.


Sector verliest fipronilzaak op alle punten

10-07-2019 - 0 reacties De NVWA heeft niet onrechtmatig gehandeld, er is geen sprake van nalatigheid en de uitspraken van de NVWA waren ongelukkig maar niet onrechtmatig. Kortom de pluimveesector werd op alle punten in het ongelijk gesteld.


Pluimveehoudster Mariska Oving wil excuses na fipronilcrisis

09-07-2019 - 0 reacties Pluimveehoudster Mariska Oving uit Odoornerveen wil excuses van de overheid en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor hun aandeel in de fipronilcrisis.


Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - 1 reacties Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV


10 juli uitspraak rechtszaak tegen NVWA over fipronil

09-07-2019 - 0 reacties Op 10 juli doet de Rechtbank Den Haag uitspraak in de rechtszaak van LTO Nederland en 124 pluimveehouders tegen de NVWA vanwege het handelen van de toezichthouder rondom de fipronilcrisis.


Leghennenhoudster wil publiek excuus van NVWA en Mark Rutte

08-07-2019 - 0 reacties Leghennenhoudster Mariska Oving wil een paginagroot excuus, op alle voorpagina’s van alle landelijke kranten, van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als de pluimveehouders aanstaande woensdag in het gelijk worden gesteld door de rechter.