Europese Commissie

Al het Europese Commissie nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Europese Commissie nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Europese Commissie nieuws

Voorlopig geen Europese steun voor varkenshouders

19-01-2022 - 0 reacties De Europese landbouwministers en de Europese Commissie hebben tijdens de landbouwraad op maandag nog geen financiële steun toegezegd aan varkenshouders. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.


TLN waarschuwt voor chaos bij grenzen, extra CO2-uitstoot en hogere kosten

18-01-2022 - 0 reacties Vanaf 2 februari moeten alle vrachtwagenchauffeurs bij of net na de grens stoppen om handmatig in de tachograaf aan te geven dat zij een landsgrens passeren. Dat leidt mogelijk tot chaos bij grensovergangen, onnodige extra CO2-uitstoot en hogere kosten voor vervoerders, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De verplichting is onderdeel van het Mobility Package, een pakket van Europese wet- en regelgeving voor het goederen- en personenvervoer. Vanaf 2 februari wordt de tachograaf ook gebruikt om te controleren wanneer een chauffeur in het buitenland rijdt. Chauffeurs zijn daarom vanaf volgende maand verplicht om bij de grens of de eerst mogelijke stopplaats na de grens de landcode in te voeren. Die invoer kost, samen met het op- en afrijden, ongeveer vijf minuten tijd.

Chaos
Dit leidt mogelijk tot chaos en verkeersonveiligheid aan de grenzen, waarschuwt TLN. Op basis van cijfers van Rijkswaterstaat schat TLN dat dagelijks ongeveer 96.000 vrachtwagens de Nederlandse grens passeren. Alleen bij de A67 bij Venlo gaat het al om circa 14.000 vrachtwagens per dag. Als die straks en masse bij de grens of dezelfde rustplaats of tankstation vlak na de grens gaan stoppen, staat het geringe aantal parkeerplaatsen binnen de kortste keren vol.

Verkeersveiligheid
Met grote risico’s voor de verkeersveiligheid. TLN verwacht namelijk dat veel chauffeurs deze stop zullen gebruiken om iets langer stil te staan, bijvoorbeeld om hun verplichte pauze te nemen. Dan lopen de weinige rustplaatsen nog sneller vol. Als alle chauffeurs zich daadwerkelijk aan de nieuwe regels houden, zullen zij mogelijk ook stil gaan staan op een vluchtstrook, of in- of uitvoegstrook.

Risico op sancties
Wanneer chauffeurs zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen zij in Nederland of andere EU-lidstaten beboet worden en loopt de ondernemer het risico zijn vergunning kwijt te raken. Deze boetes tellen namelijk mee in het ERRU-register, een strafpuntenregister voor het weggoederenvervoer. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk hoe streng handhavers zullen zijn voor chauffeurs die een volle parkeerplaats uit veiligheidsoverwegingen voorbijrijden en op een later moment de landcode invoeren.

CO2-uitstoot
Naast het oponthoud bij grenzen leidt de verplichte stop tot een enorme hoeveelheid extra CO2-uitstoot. Een vrachtwagen verbruikt ongeveer één liter diesel om vanuit stilstand op 80 km/u snelheid te komen en stoot daarmee 3.2 kg CO2 uit. In totaal zouden 96.000 vrachtwagens dagelijks onnodig 307.000 kilo extra CO2 uitstoten. Evenveel als de jaarlijkse uitstoot van 15 huishoudens. TLN benadrukt dat dit haaks staat op de duurzaamheidsdoelstellingen van de transportsector, maar ook van de Europese Unie zelf: in 2030 wil de EU 55% minder CO2 uitstoten. Let wel: de extra uitstoot geldt niet alleen aan de Nederlandse grenzen, maar doet zich aan alle landsgrenzen binnen de EU voor. Naast de enorme impact op het milieu leidt de verplichte stop tot extra kosten voor vervoerders. Zeker als zij veel op het buitenland rijden. Stilstand kost transporteurs immers geld.

Beter alternatief
Om dit alles te voorkomen, roept TLN de Europese Commissie op de bepaling te veranderen, zodat chauffeurs bij de eerste geplande of feitelijke stop de landcode kunnen invoeren. En niet direct bij of na de grens. Dat is bovendien duidelijker dan de “eerst mogelijke stopplaats” en is beter te handhaven. Bij de totstandkoming van deze regeling pleitte TLN hier al eerder voor. Verder wijst TLN erop dat deze verplichting eind 2025 eindigt. Dan zullen namelijk alle vrachtwagens die internationaal rijden voorzien zijn van een nieuwe tachograaf: de smart tacho 2. Die registreert met behulp van GPS automatisch het land waarin de chauffeur rijdt.


Varkensmarkt baart zorg in EU

17-01-2022 - 0 reacties Tsjechische minister van landbouw roept de Europese Commissie op tot actie in varkenshouderij.


LTO Nederland, POV en NAJK vragen Europese Unie om financiële steun varkenshouders

13-01-2022 - 0 reacties Een Vlaamse Europarlementariër heeft de Europese Commissie in een brief gevraagd of Europese varkenshouders directe financiële steun kunnen ontvangen. Nederlandse sectororganisaties delen die oproep.


LTO: uitroeiing Globodera is niet haalbaar

12-01-2022 - 0 reacties LTO Nederland vraagt aan de Europese Commissie om niet in te zetten op de volledige uitroeiing van het aardappelcysteaaltje Globodera voor de beheersing van aardappelmoeheid (AM) in de Europese Unie.


Duurzaamheid als wisselgeld voor prijsafspraken

10-01-2022 - 0 reacties De Europese Commissie (EC) publiceerde eind 2021 wetgeving die meer ruimte biedt aan collectieve prijsafspraken ten behoeve van duurzaamheid. LTO-beleidsadviseur Klaas Johan Osinga noemt de stap 'fundamenteel'. 'Het geeft een richting aan waarop LTO al lang druk uitoefent.'


‘Belang biogas en biomethaan voor energietransitie’

07-01-2022 - 0 reacties De Europese Commissie heeft een EU-kader voorgesteld om de gasmarkten koolstofarm te maken.


Commissie wil fokkerij meenemen in EU-welzijnsregels

06-01-2022 - 0 reacties Europese Commissie gaat fokkerijdoelstellingen meenemen in een herziening van dierenwelzijnsregels.


Greenwashing of tip voor financiers? Kernenergie en gas blijken politiek kruidvat

05-01-2022 - 0 reacties Net voor middernacht op oudjaar legde de Europese Commissie het langverwachte voorstel voor de 'groene taxonomie' op tafel. Het nieuwe jaar is ternauwernood begonnen of lidstaten en Europese politici beraden zich al op juridische stappen. Een 'groen' EU-keurmerk voor aardgas en kernenergie, dat stuit op forse kritiek. Wat is er aan de hand?


Greenwashing of beleggingsstimulans? Kernenergie en gas splijten EU

04-01-2022 - 0 reacties Net voor middernacht op oudjaar legde de Europese Commissie het langverwachte voorstel voor de 'groene taxonomie' op tafel. Het nieuwe jaar is ternauwernood begonnen of lidstaten en Europese politici beraden zich al op juridische stappen. Een 'groen' EU-keurmerk voor aardgas en kernenergie, dat stuit op forse kritiek. Maar waar gaat het nou eigenlijk over?


Zijn kernenergie en gas groen te noemen? 'Vergroot verwoestende klimaatimpact'

04-01-2022 - 0 reacties De Europese Commissie wil elektriciteit opgewekt met aardgas of in kerncentrales als groen bestempelen. Is dit een houdbrare weg uit het klimaatprobleem of slechts een schijnoplossing? Vijf vragen over dit fel bekritiseerde, maar ook toegejuichte voorstel.


Geld steken in kernenergie geldt straks als duurzame investering

03-01-2022 - 0 reacties De Europese Commissie wil kernenergie en moderne gascentrales als ‘duurzaam’ betitelen. Waarom is dat belangrijk?


Kritiek op klimaatbeleid Brussel: ‘Groen stempel voor gas- en kernenergie ondermijnt doelen’

02-01-2022 - 0 reacties Investeringen in gas- en kerncentrales zijn klimaatvriendelijk. Met dat standpunt, bedoeld om grote beleggers aan te sporen tot miljardeninvesteringen in deze twee energiebronnen, legt de Europese Commissie volgens de milieubeweging een bom onder haar eigen klimaatbeleid.


Geesje Rotgers: 'Geen aannames in stikstof doen, maar meten'

31-12-2021 - 1 reacties Het boven water halen van zogeheten eerlijke data is voor onderzoeksjournalist Geesje Rotgers het taaie werk in het stikstofdossier. De Nederlandse overheid kan met haar rekenmodellen zelf wel uit de voeten, maar voor de landbouw pakken deze funest uit. Het is bovendien ook geen data die andere overheden, zoals de Europese Commissie vragen. Het recent door Brussel afgewezen derogatieverzoek is daar een treffend voorbeeld van.

In de derde aflevering van Stikstofdialogen praat Rotgers met presentator Klaas van der Horst over haar ervaringen in de Nederlandse stikstofpolitiek het afgelopen jaar: soundcloud.com/user-601795023/…


Voorlopig nog geen nieuwe derogatie in 2022

28-12-2021 - 20 reacties De beslissing over de Nederlandse derogatie-aanvraag is uitgesteld tot medio 2022. De Europese Commissie is nog niet overtuigd dat Nederland de doelen voor de waterkwaliteit haalt.


Nieuwe EU-verordening versterkt positie van ondernemer in keten

27-12-2021 - 0 reacties De Europese Commissie maakt prijsafspraken over bovenwettelijke normen mogelijk. Op 6 december publiceerde de Europese Unie (EU) een nieuwe verordening die daarvoor ruimte biedt. De verordening versterkt de positie van de individuele ondernemer in de keten.


Ervaart u handelsbelemmeringen? Meld ze ook bij de Europese Commissie

22-12-2021 - 0 reactiesHeeft u bij het zakendoen met een land te maken met handelsbelemmeringen? En geven die problemen bij uw export? Meld het aan de Europese Commissie.


Koolstoflandbouw in Europese Green Deal biedt kansen voor nieuw agrarisch verdienmodel

21-12-2021 - 0 reacties Op 15 december heeft de Europese Commissie als onderdeel van het actieplan “Duurzame Koolstofkringlopen”, het initiatief voor koolstoflandbouw, gepubliceerd. Doel is volgens...


TVL Q4 2021: ook bij verwacht omzetverlies vanaf 20%

21-12-2021 - 0 reactiesHet percentage omzetverlies voor TVL Q4 2021 gaat omlaag. Ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten, mogen ook aanvragen. De Europese Commissie moet deze wijziging nog wel goedkeuren.


Milieuorganisaties vragen EU-verbod op bodemsleepnetten

20-12-2021 - 0 reacties BRUSSEL (ANP) - Milieuorganisaties vragen de Europese Commissie om een visverbod met bodemsleepnetten in de EU, te beginnen met een onmiddellijk verbod in alle mariene beschermde gebieden. Bodemsleepnetten zijn volgens organisaties als Oceana, Our Fish en Seas At Risk de meest schadelijke visserijmethode voor het milieu en het klimaat. In Europa is de vismethode verantwoordelijk voor 50 procent van de aantasting van de zeebodem, stellen ze.