Europees

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Europees. Europees is een van de 16203 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Europees nieuws

Belangenvereniging: AOV voor zzp’er juridisch niet houdbaar

29-05-2020 - 0 reacties Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat is de conclusie van een juridische analyse in opdracht van de Werkvereniging.


Belangenvereniging: Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’er juridisch niet houdbaar

29-05-2020 - 0 reacties Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat is de conclusie van een juridische analyse in opdracht van de Werkvereniging.


"Minister ondersteunt Europees biologisch keurmerk weinig"

22-05-2020 - 0 reacties De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet te weinig voor het consumentenvertrouwen in biologische producten. Zij stuurt daar niet doelgericht op, bijvoorbeeld door meer bekendheid te geven aan het Europees biologisch keurmerk. Dit terwijl de biologische productie kan bijdragen aan de…


Landbouwexpert Bruno Parmentier: ‘Europa, voorkom honger bij de buren’

22-05-2020 - 0 reacties Het Europees landbouwbeleid heeft gewerkt: hier is geen honger, ook niet tijdens deze pandemie. In Afrika is dat lang niet vanzelfsprekend. Daarom moet Europa zijn eigen lessen exporteren, zegt landbouwexpert Bruno Parmentier.


Internationale wetenschappers: pulsvisverbod onnodig

20-05-2020 - 0 reacties Pulsvissen heeft minder impact op ecologie en milieu dan vissen met de traditionele boomkor. Het Europese verbod op pulsvissen is daarmee onnodig, stelt de Internationale Raad voor de Verkenning van de Zee (ICES). Dat is de belangrijkste internationale wetenschappelijke organisatie op dit vlak. .
Nederland had om advies van ICES gevraagd. Vooral Nederlandse vissers maakten de afgelopen jaren veel gebruik van de pulstechniek, waarbij met kleine elektrische schokjes vissen uit de zeebodem worden opgeschrikt. De Europese Unie verbood het pulsvissen vorig jaar, omdat het ecologisch onverantwoord zou zijn.
Dat klopt niet, zeggen de wetenschappers bij ICES. Pulsvissen is een verantwoord alternatief voor de traditionele boomkor, waarbij de vissen worden opgeschrikt met zware kettingen en heeft juist minder impact op het milieu. Ze baseren zich op een rapport dat is geschreven door een team onder leiding van de Nederlandse wetenschapper Adriaan Rijnsdorp.
Zo werkt pulsvissen:
Naar het rapport van Rijnsdorp dat vandaag wordt gepubliceerd werd lang uitgekeken. Nederland had pas na verschijning van het rapport beslissingen willen nemen over de toekomst van pulsvissen binnen de Europese Unie, maar het Europees Parlement en de landen binnen de Raad van de EU wilden daar niet op wachten. Pulsvissen werd verboden voordat alle wetenschappelijke feiten op tafel lagen, al had Nederland ook eerder aan het onderzoek kunnen beginnen.
Eén van de grootste zorgen die leefden over vissen met elektriciteit was de kabeljauw. Er werden kabeljauwen teruggevonden met een gebroken rug. Volgens Rijnsdorp kan de puls de rug van kabeljauwen inderdaad breken, maar dat is voor de hele Noordzee geen groot probleem.
Rijnsdorp: "Het aantal kabeljauwen dat met de puls in aanraking komt, is gewoon heel klein. Mensen maken zich terecht zorgen over de kabeljauwpopulatie in de zuidelijke Noordzee, maar het effect van de puls op die populatie is minder dan 2 procent."
De voordelen van de pulstechniek bleven wel overeind. "Vissers kunnen veel efficiënter op de tong vissen en vangen ook veel meer tongen in kortere tijd," zegt Rijnsdorp. "Daardoor vissen ze minder lang en hebben ze minder bijvangst. De druk op andere soorten wordt dus minder."
Het rapport van Rijnsdorp en het daaropvolgende advies van ICES verandert niets aan het EU-verbod op pulsvissen. Het besluit tot dat verbod is al genomen, al volgt er wel een evaluatie aan het eind van dit jaar. Daarin zal het ICES-advies meegenomen worden, maar om het pulsverbod terug te draaien zal er nieuwe wetgeving moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.


Vrijwillige melkreductie: wel of niet?

12-05-2020 - 17 reacties De nieuwste maatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld om de meest getroffen landbouw- en voedselmarkten te ondersteunen, zullen een nieuwe melkcrisis niet voorkomen. Dat benadrukken het Europees Comité van de Regio’s en het European Milk Board.


'Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden'

29-04-2020 - 0 reacties Twee energiecentrales hebben sinds kort een natuurvergunning die het hun toestaat veel meer stikstof uit te stoten dan ze deden. Minister Schouten heeft daarmee ingestemd, maar volgens juristen zijn de vergunningen in strijd met het Europees recht. Dat blijkt uit onderzoek van journalistenplatform Investico in opdracht van Trouw en De Groene Amsterdammer.
De centrales waar het om gaat zijn de kolen- en biomassacentrale in Geertruidenberg en de biomassacentrale in Diemen. Beide centrales kregen het afgelopen halfjaar een vergunning om meer hout te mogen verstoken. Dat zou tot minder stikstofuitstoot leiden.
In de nieuwe vergunningen is de toegestane uitstoot van stikstof inderdaad lager dan in de oude vergunningen, maar fors hoger dan tot voor kort in de praktijk werd uitgestoten. Zo stootte volgens de onderzoekers de Amercentrale bij Geertruidenberg in 2018 700 ton stikstofdioxide uit. In de nieuwe vergunning is 1505 ton per jaar toegestaan. De centrale in Diemen stootte datzelfde jaar 325 ton stikstof uit, in de nieuwe vergunning mag het maximaal 836 ton zijn.
Uitspraak Raad van State
De Raad van State oordeelde vorig jaar dat de overheid Europese richtlijnen schendt als ze vergunningen uitgeeft die extra stikstofuitstoot toestaan. Dat is bij de nieuwe vergunningen voor de centrales het geval, menen de onderzoekers: niet als je naar de oude vergunning kijkt, maar wel in vergelijking met de recente uitstootcijfers.
De uitspraak van de Raad was het startpunt van de Nederlandse stikstofcrisis, die tot felle boerenprotesten leidde en verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen.
Juridisch kwetsbaar
De Tilburgse hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer zei tegen de onderzoekers dat de provincies voor een schijnoplossing hebben gekozen die juridisch kwetsbaar is. Hij verwijst naar de uitspraak van de Raad van State, waarin werd geoordeeld dat tien intensieve veehouderijen alleen mochten uitbreiden als vaststond dat dit geen schade opleverde voor kwetsbare natuurgebieden.
Ook de Amsterdamse hoogleraar integrale stikstofstudies Jan Willem Erisman twijfelt of de vergunningen bij de rechter overeind blijven. Bovendien moet de uitstoot sowieso drastisch omlaag om de natuur te beschermen "of dat nou juridisch verplicht is of niet", zegt hij in Trouw.
Geen keus
De Noord-Brabantse milieugedeputeerde Rik Grashoff, verantwoordelijk voor de vergunning van de Amercentrale, zegt in De Groene Amsterdammer dat hij geen andere keus had. In adviezen van de landsadvocaat had gestaan dat je al toegekende emissierechten niet zomaar mag afpakken, omdat emissierechten als bedrijfseigendom kunnen worden gezien. Ook is in de vergunning ruimte opgenomen om in een strenge winter extra energie te kunnen leveren.
Milieuorganisaties zijn naar de rechter gestapt om de vergunningen aan te vechten.
Het ministerie van LNV verwijst naar de provincies. Die zijn het bevoegd gezag in deze, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De betrokken provincies hebben nog niet gereageerd.


EU-hulp voor landbouw lijkt kwestie van tijd

21-04-2020 - 0 reacties Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski stuurt aan op een particuliere opslagregeling voor landbouwproducten in de Europese Unie. De commissie overlegt op dit moment met de lidstaten over de concrete invulling.


Ook Europese landbouwministers dringen aan op subsidie voor private opslag

20-04-2020 - 0 reacties De landbouwministers van de 27 lidstaten van de Europese Unie dringen bij de Europese Commissie aan op het stimuleren van private opslag om zo grote prijsschommelingen in de voedselketen als gevolg van de coronacrisis te voorkomen. Dit zou kunnen op basis van de gemeenschappelijke marktordening. Door private opslag te subsidiëren kan er bijvoorbeeld tijdelijk een volume melkpoeder, boter, vlees of suiker uit de markt worden genomen. Hiermee kunnen sterke prijsdalingen worden voorkomen. Ook het Europees Parlement pleitte voor opslagmaatregelen. Europees Commissaris van Landbouw, Wojciechowski, wilde daar vorige week nog niet aan. Volgens hem is daarvoor geen ruimte in de Europese begroting.


LTO geeft aan waar inzet van minister Schouten in Europese Unie op gericht moet zijn

03-04-2020 - 0 reacties LTO Nederland roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om zich op Europees niveau sterk te maken voor het eerder uitbetalen van betalingsrechten en een snelle inzet van gelden in pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor boeren en tuinders die door de coronacrisis worden geraakt. Ook dringt de organisatie in een brief aan minister Schouten aan op een versoepeling van de betalingsvoorwaarden rondom de Europese vergroeningseisen en op marktbeleid, waaronder de opkoop, private opslag en andere maatregelen uit de Gemeenschappelijke Markt Ordening.


Stukjes Europese steun voor land- en tuinbouw in afwachting van compleet Europees steunpakket

30-03-2020 - 0 reacties Het échte steunpakket uit Europa laat nog even op zich wachten (minstens twee weken zelfs), maar een aantal maatregelen om de Europese land- en tuinbouwsector zijn al wel genomen. Janusz Wojciechowski, de Poolse landbouwvoorzitter van de Europese landbouwcommissie, somt ze op.

Verlenging van de deadline voor…


Schouten maakt zich sterk om cosmetische eisen aan groenten en fruit te laten vallen

13-03-2020 - 0 reacties Het rapport ‘Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen voor groenten en fruit’ van Wageningen University & Research biedt voor minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voldoende handvatten om de handelsnormen in Europees verband ter discussie te stellen.
Het meest kansrijk…


Schouten maakt zich sterk om cosmetische eisen aan groenten en fruit te laten vallen

12-03-2020 - 0 reacties Het rapport ‘Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen voor groenten en fruit’ van Wageningen University & Research biedt voor minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voldoende handvatten om de handelsnormen in Europees verband ter discussie te stellen. Het meest kansrijk achten de onderzoekers het aanpassen van de cosmetische eisen van klasse II-producten. Die aanbeveling heeft Schouten al ingebracht in de lopende evaluatie van de Europese Commissie naar de effectiviteit van de Europese handelsnormen van groenten- en fruitproducten. Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.


‘Meer ruimte voor verjagen en bejagen brandgans’

08-03-2020 - 0 reacties VLISSINGEN - Jagers, natuurclubs en boeren: voor één keer waren ze het allemaal met elkaar eens, tijdens het ‘Brandganzenoverleg’. De in Europees verband beschermde ganzensoort richt steeds meer schade aan in de landbouw. Er moet meer ruimte komen om ze te bejagen.


'Grondprijs daalt tot 80% door klimaatverandering'

02-03-2020 - 40 reacties Het weer van de laatste 2 jaar heeft de oogst van mening product gehavend. Volgens het Europees Milieuagentschap is het slechts een tipje van de sluier. Niet alleen biedt een veranderend klimaat kansen en bedreigingen voor gewassen, ook gaat het de grondprijzen beïnvloeden. Vooral in Zuid-Europa.


Boerenorganisaties gaan protesteren bij Europese top in Brussel

17-02-2020 - 0 reacties De 27 Europese staats- en regeringsleiders komen donderdag 20 februari 2020 bijeen in Brussel op verzoek van Europees President Charles Michel. Ze zullen daarbij het Meerjarig Financieel Kader, de Europese meerjarenbegroting, voor de periode 2020-2027 bespreken. Het Meerjarig Financieel Kader is van groot belang voor de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarom trekken verschillende Belgische en Europese landbouworganisaties. donderdag 20 februari met een delegatie naar Brussel om te pleiten voor het behoud van een voldoende groot budget voor het GLB.


Huitema verwacht 'rond de zomer' Europese toestemming voor inzet van kunstmestvervangers

03-02-2020 - 1 reacties Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD, verwacht dat de Europese Commissie 'rond deze zomer' mineralenconcentraten geproduceerd uit dierlijke mest zal toestaan als kunstmestvervanger. Er zijn verschillende pilots opgezet en uit de eerste resultaten lijkt dat er aan de voorwaarden van toelating voldaan kan worden. Mineralenconcentraten moeten minimaal 90% minerale stikstof bevatten wat direct opneembaar is. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan de maximale hoeveelheid zware metalen als koper, zink en kwik in de meststoffen. Volgens Huitema voldoen veel van de Nederlandse producten aan deze voorwaarden.


Stress wordt Annie Schreijer even te veel: ‘Het was kantje boord’

25-01-2020 - 17 reacties HENGEVELDE Annie Schreijer-Pierik wordt maandag grondig onderzocht in het Medisch Spectrum Twente. Maar zelf weet de politica van het CDA al precies wat de oorzaak is van haar hartklachten, die haar hebben gedwongen om tijdelijk het werk in het Europees Parlement neer te leggen. „Het is stress, allemaal stress”, zegt ze. Ze is weer thuis in Hengevelde, waar ze nu rust moet houden.


Waarom Timmermans’ klimaatplan 1000 miljard gaat kosten

14-01-2020 - 0 reacties Het ging dinsdag over buitensporig veel geld in het Europees parlement. De Europese Commissie wil liefst 1000 miljard euro bij elkaar krijgen voor de zogenoemde Green Deal. De reacties waren zowel positief (,,Eindelijk!”) als negatief (,,Veel te weinig!”).


'Ook 2020 kan een goed varkensjaar worden'

02-01-2020 - 0 reacties Het zijn bizarre tijden op de varkensmarkt. Vanwege het grote vleestekort in China loopt de export van Europees varkensvlees als een trein. En dat zorgt voor goede prijzen. Tegelijkertijd is Afrikaanse varkenspest op slechts 40 kilometer van Duitsland geconstateerd. Robert Hoste, econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research (WUR) blikt terug en vooruit.