Regels

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Regels. Regels is een van de 15231 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Regels nieuws

Europese databank van EFSA-gerelateerde onderzoeken een feit

18-04-2019 - 0 reacties Het Europees Parlement is akkoord gegaan met regels die de voedselveiligheidsrisicobepalingsprocedure van de Europese Unie transparanter maken.


Ondergrondse ploeg werkt beter

17-04-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Henk Pol uit Uffelte heeft de ondergrondse ploeg, ontwikkeld voor het zaaien van mais op grasland, opnieuw aangepast. 'Het systeem moet nu werken zoals ik in gedachte heb.' De regels rond onderzaai vragen een iets andere aanpak.


NVWA en Vewin: Let op middelengebruik in grondwaterbeschermingsgebieden

11-04-2019 - 0 reacties Veel akkerbouwers zijn zich in de praktijk onvoldoende bewust van de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat stellen NVWA en Vewin.


Nieuwe EU regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer

11-04-2019 - 0 reacties
Originele beschrijving

Na jaren onderhandelen heeft de EU in begin van dit jaar twee nieuwe verordeningen aangenomen. De maatregelen hebben betrekking op diergeneesmiddelen en gemedicineerd diervoer en zullen vanaf 28 januari 2022 binnen de hele EU van kracht worden.


Verplichte APK voor snelle trekkers en andere landbouwvoertuigen

05-04-2019 - 0 reacties Alle landbouwvoertuigen moeten hiervoor worden geregistreerd bij de RDW. Landbouwvoertuigen die harder rijden dan 25 kilometer per uur, moeten een kentekenplaat hebben. De bedoeling is dat de nieuwe regels dit najaar van kracht gaan. De invoering van de APK-plicht wordt, na uitvoerig overleg tussen de sector en overheden, gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen. Die maximumsnelheid gaat van 25 naar 40 kilometer per uur. Voorwaarde is wel dat de constructie van het voertuig hier op berekend moet zijn. Europese afspraak Het aangenomen…


België toezichtsgebied na blauwtonguitbraak

28-03-2019 - 0 reacties Bij vier veehouderijen in België is blauwtong type 8 gevonden. Daarop is dat land niet meer blauwtongvrij en wordt het hele land als toezichtsgebied ingesteld. LTO raadt schapen- en rundveehouders aan bij import de regels te volgen en indien nodig de dieren te laten vaccineren.


GMP+ wijzigt regels omtrent onaangekondigde audits

27-03-2019 - 0 reacties Vanwege de toenemende marktvraag van stakeholders en overheden en om op hetzelfde niveau te blijven als andere schema’s voor diervoeder en levensmiddelen, heeft GMP+ International besloten de huidige certificeringsregels voor onaangekondigde audits te verbeteren. In overeenstemming met artikel 11.1 van de GMP+ A1 Algemeen Reglement,


Woede om strengere regels voor gewasbescherming

26-03-2019 - 0 reacties De aangepaste toelating van 18 gewasbeschermingsmiddelen in Duitsland kan op weinig sympathie uit de sector rekenen. De beoordelaar Umweltbundesamt (UBA) stelt namelijk dat bij het gebruik van deze middelen 10% van het perceel voor de biodiversiteit moet worden ingezet.


Uitslag poll: Meerderheid vindt het goed dat Cosun de regels rond bietentoerisme verruimt

25-03-2019 - 0 reacties Een meerderheid van de akkerbouwers vindt het een goede zaak dat Cosun de regels rond bietentoerisme verruimt, zo blijkt uit de poll op Akkerwijzer.nl.


WUR: Omgevingswet 2021 borgt landschapsbescherming onvoldoende

24-03-2019 - 0 reacties In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De wet bevat onder meer regels om de fysieke leefomgeving te beschermen en te benutten. Daaronder valt ook landschap. Echter, de wet bevat geen regels over bescherming en benutting van landschap.


WUR: Omgevingswet 2021 borgt landschapsbescherming onvoldoende

22-03-2019 - 0 reacties In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De wet bevat onder meer regels om de fysieke leefomgeving te beschermen en te benutten. Daaronder valt ook landschap. Echter, de wet bevat geen regels over bescherming en benutting van landschap.


Poll: Het is goed dat Cosun de regels rond bietentoerisme verruimt

18-03-2019 - 0 reacties Cosun heeft de voorwaarden voor bietentoerisme licht versoepeld. Uitzaai op basis van 95 procent van de toewijzing is voldoende om te beantwoorden aan de regeling. Op Akkerwijzer.nl de stelling: Het is goed dat Cosun de regels rond bietentoerisme verruimt


Middelen gehalten in ruwvoer melkvee mag van Brussel

12-03-2019 - 1 reacties Schouten heeft er weer een soort I&R affaire bij. Eerst roepen: we hebben een overschrijding en als de sector haar verantwoordelijkheid niet neemt dan kom ik met maatregelen. Nu blijkt ze niet goed op de hoogte te zijn geweest van de regels hoe DE ONDERSCHRIJDING berekent moet worden.

MEISJES en JONGENS van de lto: hoe ver zijn jullie met de zgn. puzzel? Gaan we rondje korten of gewoon normaal doen?


VVD Drenthe over glyfosaat op pachtgrond: geen extra regels vanuit provincie

09-03-2019 - 0 reacties De VVD in Drenthe vindt niet dat de provincie het gebruik van glyfosaat op grond dat de provincie verpacht aan boeren. Volgens de partij is landbouwgrond allemaal gelijk en mogen daar door de pachter geen extra regels op gelegd worden.


Nieuwe regels snijmais in infographic

07-03-2019 - 0 reacties


BEUC: 'Betere regels voor acrylamidereductie nodig'

07-03-2019 - 0 reacties Er moeten betere regels komen voor de industrie om acrylamide in producten te reduceren. Dat schrijft BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, in een brief aan de Europese Commissie. VMT zet de laatste ontwikkelingen in de industrie omtrent acrylamide op een rij.


NVWA gaat strenger controleren en handhaven op spelmateriaal voor varkens

06-03-2019 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger controleren en handhaven op afleidingsmateriaal voor varkens. Van juni tot en met september worden aan varkenshouders die zich niet aan de regels houden, waarschuwingen uitgedeeld.


Handhaving hokverrijking NVWA vanaf juni

06-03-2019 - 0 reacties De NVWA controleert tijdens welzijnsinspecties bij varkenshouders of de regels voor hokverrijking goed worden nageleefd. Tot juni 2019 bieden de inspecteurs van de NVWA vooral nalevingshulp. Daarna volgen sancties.


Regels bietentoerisme versoepeld: uitzaai van 95 procent voldoende

05-03-2019 - 0 reacties Cosun heeft de voorwaarden voor bietentoerisme licht versoepeld. Uitzaai op basis van 95 procent van de toewijzing is voldoende om te beantwoorden aan de regeling. Dat meldt de coöperatie in zijn Cosun Magazine.


Waalse milieuvereniging bindt strijd aan met pesticiden

22-02-2019 - 0 reacties De milieuvereniging Nature & Progrès ijvert voor een Wallonië zonder pesticiden. De nieuwe campagne moet alle burgers overtuigen van de schadelijkheid van de gewasbeschermingsmiddelen die boeren inzetten om hun teelten te beschermen. Er kan een petitie ondertekend worden, een sticker gekocht of er kan een gift gedaan worden aan de vereniging. In het Franstalige landsgedeelte is de angst en aversie voor chemische gewasbeschermingsmiddelen groter dan in Vlaanderen. Na een sterk gemediatiseerd incident met een landbouwer die op een ongelukkig moment vlakbij een school een bespuiting uitvoerde, werden bijvoorbeeld extra regels uitgevaardigd.