Regels

Volg al het nieuws over Regels, een van de 15402 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Regels nieuwsbrief.

Regels nieuws

Versoepeling regels hergebruik water voor landbouw

26-06-2019 - 0 reacties Het hergebruik van stedelijk afvalwater voor de landbouw wordt makkelijker.


Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest

23-06-2019 - 0 reacties De opeenstapeling van regels en aanpassingen aan regelgeving hebben een negatieve impact gehad in het oplossen van de vervuiling door mest. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek over de stand van zaken van de duurzame veehouderij in Nederland.


Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest

21-06-2019 - 1 reacties De opeenstapeling van regels en aanpassingen aan regelgeving hebben een negatieve impact gehad in het oplossen van de vervuiling door mest. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek over de stand van zaken van de duurzame veehouderij in Nederland.


Landbouw kan de bijen juist wél helpen

21-06-2019 - 0 reacties Wie regels van integriteit negeert, komt tot verkeerde conclusies, stellen Koos Biesmeijer, hoogleraar in Leiden en Vincent Kalkman van het EIS Kenniscentrum Insecten en beiden van Naturalis Biodiversity Center.


‘Nederland staat andermaal voor de opdracht de enorme overload aan stikstofemissies aan te pakken’

19-06-2019 - 0 reacties Onlangs haalde de Raad van State een dikke streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is een nationaal wettelijk kader dat de Nederlandse regering formuleerde om te voldoen aan Europese regels en afspraken over natuurherstel en -behoud. Het PAS blijkt echter illegaal in de ogen van de Europese wetgever. Morgen om 17:00 uur bespreekt de Tweede Kamer de crisis die ontstaan is door het wegvallen het kader. Duizenden agrarische en andere ondernemers weten niet meer op welk recht ze nog mogen rekenen. Het ministerie van Landbouw wil hen zoveel mogelijk tegemoetkomen. Maar wacht eens even, zegt Johan Vollenbroek van Mobilisation, de organisatie die het PAS met succes aanvocht. De discussie moet niet gaan over de bedrijvigheid, maar over de wettelijke natuurbeschermingsdoelen waar al veel te lang een loopje mee wordt genomen. Vollenbroek schreef er een brief over aan de Tweede Kamer.


Mesttransporteur Jan Bakker: 'te goeder trouw gehandeld'

19-06-2019 - 16 reacties OLDEBROEK - Mestverwerkings- en transportbedrijf Jan Bakker laat dinsdag weten dat de aangehouden medewerkers afgelopen weekend door het OM op vrije voeten zijn gesteld. "Vanaf vandaag zijn ze weer volledig aan het werk gegaan. De medewerkers hebben meegewerkt aan het onderzoek en zullen thans het vervolg afwachten", aldus het bedrijf.

"Het onderzoek speelt zich af in de context van wetgeving op het vlak van milieubeheer. In het verleden is meerdere malen met onder andere de NVWA overlegd over hoe zaken te administreren, aangezien regels vaak op verschillende wijzen kunnen worden geïnterpreteerd."


PlanetProof-aardappel kost 2,5 cent per kilo meer

18-06-2019 - 0 reacties Telers van consumptieaardappelen die volgens de regels van PlanetProof produceren, hebben meerkosten van ongeveer 2,5 cent per kilo. Dat blijkt uit een quickscan van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).


Twentse boer mag regels overtreden, als het maar duurzaam is

18-06-2019 - 0 reacties Twentse boeren krijgen van minister Carola Schouten van Landbouw de komende jaren ruimte om te experimenteren. Volgens de minister belemmert de strenge regelgeving in de landbouw nieuwe duurzame initiatieven in de sector.


Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

17-06-2019 - 0 reacties Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD.
De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."
En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."
Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten.
Experimenteergebieden
Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.
Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant.
Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig."
Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken.
Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."
Vlees en vis
Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder.
Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.


NVWA: Maïstelers houden zich goed aan regels vanggewas

17-06-2019 - 0 reacties Maïstelers op zand- en lössgrond houden zich over het algemeen goed aan de regels rondom het telen van een vanggewas.


Gewasderogatie van belang in mestbeleid van LTO

14-06-2019 - 0 reacties LTO Nederland stelt voor dat er meer mestplaatsingsruimte op gras en rustgewassen komt, aldus de organisatie donderdag 13 juni in haar visie voor het mestbeleid. Het plan is enerzijds op agrarisch ondernemers gericht die veel vrijheid willen en aan de andere kant op de ondernemers die meer specifieke regels wensen.


Regels en geld remmen kringlooplandbouw

14-06-2019 - 0 reacties De themadag Bodem & Kringloop in de Veenkoloniën trok woensdag vooral bodemadviseurs naar Valthermond. Die zien vooral kansen bij kringlooplandbouw. De boeren waren in de minderheid. Zij zien voordelen, maar ook problemen. Praktisch, financieel en qua regels.


Gewasderogatie belangrijk in plan mestbeleid van LTO

14-06-2019 - 0 reacties Meer mestplaatsingsruimte op gras en in de akkerbouw bijvoorbeeld op rustgewassen. Dat stelt LTO Nederland voor, zo blijkt uit haar visie op het mestbeleid dat de organisatie op donderdag 13 juni publiceerde. Het plan is enerzijds gericht op agrarische ondernemers die zo veel mogelijk vrijheid willen en anderszijds op ondernemers die meer specfieke regels wensen.


​Geen milieuwinst, wel veel ergernis

13-06-2019 - 0 reacties De nieuwe regels voor de teelt van mais zijn niet werkbaar, klagen rosékalverhouders. Het levert geen milieuwinst op maar wel veel ergernis. Rosékalverhoudes willen mais met een drogestofpercentage van rond de 40 procent. Dan zit er maximaal zetmee


Geitenstop Noord-Holland van kracht

03-06-2019 - 0 reacties Provinciale Staten van Noord-Holland hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. De geitenstop is ingesteld vanwege een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de nabijheid van geitenbedrijven.


‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’

02-06-2019 - 11 reacties Nederlandse melkveehouders zullen naast fosfaatrechten en regels die hun ammoniakuitstoot beperken ook te maken krijgen met een broeikasgasbeperking. Die zal de uitstoot naar de atmosfeer van methaan en CO2 op hun bedrijven aan banden leggen. Boeren die willen groeien, zullen maatregelen moeten nemen om die uitstoot binnen de grenzen van milieuafspraken die in wet- en regelgeving worden omgezet te houden.


Vleesverwerkers op de Veluwe in de fout

21-05-2019 - 0 reacties Vijf bedrijven op de Veluwe die vlees verwerken hebben regels overtreden op het gebied van veilig en eerlijk werken. Dat blijkt uit een controle van de Inspectie SZW, uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst. Vier van de bedrijven kregen van de inspectie eerder al boetes opgelegd voor vergelijkbare zaken.


Slapen in oude biggenstal in Olland voor asperge- en fruitoogst

14-05-2019 - 0 reacties OLLAND - Zo'n dertig arbeidsmigranten helpen agrariër Maarten van Hoof uit Olland met het bewerken en oogsten van asperges en fruit. Nu Meierijstad de regels wil versoepelen, denkt hij na over uitbreiden. ,,Dorpsbewoners stonden er versteld van dat hier al jaren zoveel mensen wonen.”


Hygiëne en traceerbaarheid diervoedertransporteurs op orde

08-05-2019 - 0 reacties Diervoedertransportbedrijven houden zich goed aan de regels met betrekking tot hygiëne en traceerbaarheid. Dat blijkt uit een rapport van de NVWA. In 2017 werd bij 123 diervoedertransportbedrijven een inspectie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de naleving hoog is. De 123 bezochte bedrijven betreffen 18 bevrachters,


'1 op de 10 bioboeren komen regels niet na'

08-05-2019 - 0 reacties Winkels verkopen honderden producten met een biologisch label, terwijl deze niet aan de regels voldoen. De producten zijn afkomstig van ongeveer tweehonderd boeren. Deze houden zich niet volledig aan de strikte regels die gelden voor biologische producten. In een reactie laat Skal weten dat de organisatie alle misstanden heeft willen voorkomen. Ze betreuren het beeld dat RTL schetst.