Regels

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Regels. Regels is een van de 15056 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Regels nieuws

‘Gezelschapsdier lijkt de norm te worden voor alle omgang met dieren’

14-02-2019 - 0 reacties Vandaag viert de Raad voor Dieraangelegenheden zijn 25-jarig jubileum. In die 25 jaar hebben dieren meer aandacht en zorg gekregen en zijn ze beter beschermd door wetten en regels, blijkt uit het rapport De Staat van het Dier. Nederland doet het goed in vergelijking met andere landen, constateert de RDA. In tegenstelling tot het (gepolariseerde) beeld dat oprijst in de (sociale) media, denkt een belangrijke middengroep genuanceerd over dieren. Wel opvallend: het gezelschapsdier lijkt de norm te bepalen voor hoe we omgaan met álle soorten dieren in Nederland.


Europees Parlement wil betere bescherming voor diertransporten

14-02-2019 - 0 reacties De Europese Unie en haar lidstaten moeten de bestaande regels voor de bescherming van dieren tijdens transport beter handhaven. Dat stelde het Europees Parlement donderdag 14 februari. Overtreders moeten altijd worden bestraft.


Europees Parlement wil betere bescherming voor diertransporten

14-02-2019 - 0 reacties De Europese Unie en haar lidstaten moeten de bestaande regels voor de bescherming van dieren tijdens transport beter handhaven, stelde het Europees Parlement op donderdag. Overtreders moeten altijd worden bestraft.


Europees Parlement wil betere bescherming voor diertransporten

14-02-2019 - 0 reacties De Europese Unie en haar lidstaten moeten de bestaande regels voor de bescherming van dieren tijdens transport beter handhaven, stelde het Europees Parlement op donderdag. Overtreders moeten altijd worden bestraft.


Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019

14-02-2019 - 74 reacties Hoe kun je nu regelgeving verplichten die voorbaat niet is te borgen, en straks weer volop verhalen in de media dat veehouders zich niet aan de regels houden??, dit moet je als sector niet willen;

Vanaf 1 januari 2019 is emissiearm gebruik van mest verplicht bij grasland op klei- en veengrond, in het spraakgebruik wordt dit het ‘sleepvoetverbod’ genoemd. Voor het uitrijden op grasland op klei- en veengrond gaan de onderstaande regels gelden.

Uitrijden met de sleepvoet is toegestaan, mits met een waterverdund systeem wordt gewerkt, waarbij de mest met 33% verdund moet zijn met water: minimaal 1 deel water en 2 delen drijfmest dus. De afleg mag dan boven de grond, tussen het gras in strookjes van 5 cm breed en met 15 cm afstand. De mest moet worden uitgereden met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is.

De grondgebruiker is verplicht het verdund uitrijden met de sleepvoet een keer per jaar, vóór de eerste bemesting, bij RVO te melden. Een praktische en goedkope methode om te registreren of de mest wel voldoende verdund is, is nog niet voorhanden. Daarom is het nog onduidelijk hoe gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden. Wel is door de overheid gesteld dat de boer bij controle aannemelijk moet kunnen maken dat de mest op de juiste wijze is verdund.

Uitrijden IN de grond kan ook, maar dat stuit in de praktijk op problemen vanwege een harde grond bij droogte (klei) of een tekort aan draagkracht van de bodem (veen). Alleen het Pulse-tracksysteem is goedgekeurd door het ministerie. Het systeem brengt de mest via kuiltjes in het grasland. Het punt is dat deze machine nog in ontwikkeling is en daardoor nog niet te koop is.

De overheid heeft wel reeds aangekondigd dat per 2021 wel een ‘technische borging’ van het verdund aanwenden vereist gaat worden. In diverse initiatieven van private partijen of proeftuinen van onderzoek, overheid en bedrijfsleven zal hier de komende jaren aan gewerkt worden. LTO Nederland zal hierbij inzetten op praktische en betaalbare varianten.


Dier krijgt meer zorg en aandacht dan 25 jaar geleden

14-02-2019 - 0 reacties Dieren krijgen meer aandacht en zorg dan vijfentwintig jaar geleden en ze worden ook beter beschermd door wetten en regels. Nederland steekt daarbij gunstig af tegen andere landen. Dat vindt Nederlandse publiek volgens een onderzoek dat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) liet doen bij zijn 25-jarig jubileum.


Huitema: EU zelf debet aan trage ontwikkeling geïntegreerde gewasbescherming

13-02-2019 - 0 reacties De Europese Unie is zelf debet aan een trage ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescherming. Starre Europese regels maken een snelle opschaling van deze methodiek moeilijk. Dat stelt Europarlementariër Jan Huitema.


Luchtwassers Nederweert voldoen toch aan regels

12-02-2019 - 0 reacties De meeste luchtwassers in de gemeente Nederweert presteren toch naar behoren; er is géén sprake van grootschalige overtredingen. Dat blijkt uit navraag van Stal & Akker,


Opinie: Douchen moet niet verplicht worden in IKB

11-02-2019 - 0 reacties Ik vraag me af wie de regels bedacht heeft van het verplicht in- en uitdouchen, dat vanaf 1 juli dit jaar verplicht is op alle pluimveebedrijven die deelnemen aan IKB Ei of IKB Kip.


Wildgroei aan halalkeurmerken, maar waar ze voor staan is onduidelijk

10-02-2019 - 0 reacties Hoewel het stikt van de halalkeurmerken is het niet gemakkelijk te achterhalen of vlees halal is. Op producten in de supermarkt staan namelijk verschillende logo's en keurmerken, waarvan het onduidelijk is waar ze precies voor staan. Koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) roept op tot meer transparantie, vooral over de manier waarop vlees is geslacht.
Er bestaan namelijk verschillende visies onder moslims over hoe dieren ritueel geslacht moeten worden. Sommigen vinden dat alleen onverdoofde rituele slacht halal is, anderen staan verdoving voor de slacht toe. Beide methodes kunnen halal worden genoemd.
Maar hoe de koe van je hamburger is geslacht, is op de verpakking niet te zien. Zo kan het zijn dat je vlees eet waar wel halal op staat, maar wat je niet halal vindt.
Er is nu te weinig openheid over, vindt Halil Karaaslan, voorzitter van het CMO, die 380 moskeeën vertegenwoordigt. "Halalkeurmerken zijn niet transparant over de manier waarop het vlees is geslacht. Moslims storen zich eraan dat in de winkels meerdere keurmerken te zien zijn, zonder dat zij weten waar deze voor staan."
Verschillende definities
Halal betekent letterlijk 'toegestaan' en gaat over alle aspecten van het leven. En dus ook over voeding. Niet toegestaan (haram) is bijvoorbeeld het consumeren van varkensvlees, alcohol en de meeste insecten.
Bij halalslacht worden dieren volgens islamitische rituelen geslacht. Dat houdt onder meer in dat de slachter gelovig is en hij slacht in de naam van Allah.
Het dier moet gezond zijn en de keel moet met een scherp mes in één haal worden doorgesneden. Maar of het is toegestaan om het dier voor de slacht te verdoven, daar zijn dus niet alle moslims het over eens.
Niet alleen in Turkse en Marokkaanse supermarkten liggen de schappen vol, maar ook Albert Heijn en Jumbo zeggen dat de vraag naar halalproducten groeit. Het halalassortiment bestaat naast bijvoorbeeld worst, ook uit plakken kaas en zakken snoep. In snoep kan (varkens)gelatine of karmijn, een kleurstof afkomstig van luizen, zitten. En bij kaas is het belangrijk dat het stremsel dat wordt gebruikt, een dierlijk product, ook halal is. Maar het is vooral bij vlees waar de verwarring ontstaat.
"Op de producten staat altijd gewoon 'halal'", zegt diëtiste Mariam Aaras (43). Of er achter het logo een keuringsinstantie zit, en aan welke halaleisen het product voldoet, is voor consumenten vaak niet te zien. Dat maakt boodschappen doen er niet gemakkelijker op. Aaras: "Terwijl het voor mij wel belangrijk is, omdat ik alleen onverdoofd geslacht vlees wil eten."
Op haar website Ikeethalal.nl informeert ze andere moslims met artikelen als 'Is E120 halal?' en 'Gelatinevrij of halalgelatine'. Zo'n tien vragen per maand krijgt ze binnen. Als moslima herkent ze het gevoel van wantrouwen en onzekerheid waar veel van haar sitebezoekers mee zitten. Aaras: "Door alle onduidelijkheid eet ik nu zo min mogelijk vlees."
Aangescherpte regels
Onverdoofde rituele slacht staat politiek ter discussie. Sinds januari 2018 gelden in Nederland aangescherpte regels. Als een dier 40 seconden na de slacht nog tekenen van leven vertoont, moet het alsnog worden verdoofd.
Sommige moslims zijn bezorgd dat de 40 seconden niet altijd worden afgewacht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert in alle slachthuizen op dierenwelzijn en voedselveiligheid. In het geval van onverdoofde rituele slacht, moet er altijd een dierenarts aanwezig zijn. Die ziet toe op de naleving van de 40-secondenregel, maar kijkt niet of de slacht volgens bepaalde halalstandaarden gebeurt.
De enige die hier wel op toezien zijn dus de keurmerken. Hoeveel dat er precies zijn, is moeilijk te zeggen. Naar schatting gaat het om enkele tientallen. In principe kan iedereen zelf een keurmerk oprichten. Aan het religieuze aspect van de keurmerken wordt door de overheid geen eisen gesteld. Toch mag je niet iets halal noemen als dat het niet is, want dat is consumentenmisleiding.
Het keuren beperkt zich niet tot de slachterijen waar het vlees wordt geslacht. Elke stap in het productieproces heeft namelijk een eigen halalcertificaat: de kruiden in de worsten, het paneermeel van de kroketten en de olie waarmee de machines worden gesmeerd. Voor keurmerken is het belangrijk om van elk ingrediënt te weten dat het halal is. Als er ergens in het proces bijvoorbeeld alcohol wordt gebruikt, is het eindproduct niet halal. De keurmerken zijn dus ook bedoeld als garantie van het ene naar het andere bedrijf.
Wasim al Shaman van keurmerk Halal Quality Control, het grootste Nederlandse halalkeurmerk in vlees, ziet dat het aantal keuringsaanvragen stijgt. "Tegenwoordig is het voor bedrijven steeds belangrijker om een halalcertificaat te hebben, zelfs als het vrij duidelijk is dat een product halal is. Zo ben ik laatst nog naar het buitenland geweest om een fabrikant van ingeblikte perziken te keuren. Als het mij wordt gevraagd, doe ik het. Dit is gewoon business."
Meer transparantie
Een aantal keurmerken erkent dat meer transparantie hard nodig is. Maar tegelijk zeggen ze ook dat consumenten hen kunnen bellen of mailen als zij willen weten op welke manier hun stuk vlees is geslacht. Keurmerk Halal Correct werkt aan een kleurensysteem op de verpakking, zodat je als consument kunt zien op welke wijze het dier is geslacht.
Pogingen in het verleden om een standaard voor halal te formuleren of een landelijk keurmerk op te zetten mislukten. Het bleek niet mogelijk de verschillende opvattingen bij elkaar te brengen.
"We moeten als gemeenschap opstaan en eisen van deze instanties dat ze transparant zijn", zegt Halil Karaaslan van het CMO. "Niet alleen met een sticker, maar ook met bijvoorbeeld een lijst op een website, zodat de consument zelf kan controleren hoe het dier is geslacht."


De klok tikt in het nadeel van de pulskorvissers

09-02-2019 - 0 reacties Je kunt van alles vinden van Bloom, de Franse plaaggeest van de Nederlandse pulsvissers, maar ze slaagde er afgelopen week weer in de toon in dit hoofdpijndossier te zetten.Een juridische afdeling van de EU heeft de Europese Commissie aangeraden te onderzoeken of Nederland regels heeft overtreden. Hierom had de milieuorganisatie gevraagd. ‘Victoire majeure d’étape’, juichte Bloom, die het verzet tegen de pulsvisserij coördineert.


Europese Commissie: Nederland mocht vergunningen pulsvisserij niet geven

06-02-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

De ontheffingen die de Nederlandse overheid aan pulsvissers heeft gegeven, zijn in strijd met de Europese regels, stelt de directie visserij van de Europese Commissie.


Dit zijn de schoonste pluimveeslachterijen van Nederland

05-02-2019 - 0 reacties De grote pluimveeslachthuizen in ons land houden zich over het algemeen goed aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Dat blijkt uit de naleefmonitor van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de eerste helft van 2018.


Europese procedure dreigt voor Nederlandse pulsvissers

04-02-2019 - 0 reacties Een nieuwe tegenslag dreigt voor de Nederlandse pulsvisserij. Ambtenaren van de Europese Commissie adviseren een zogeheten inbreukprocedure te starten tegen Nederland, vanwege het overtreden van de regels bij het vissen met elektriciteit. Dat zou blijken uit een brief in handen van de NOS.


Franse milieuorganisatie Bloom krijgt juristen Europese Commissie mee tegen Nederlands pulsvissers

04-02-2019 - 0 reacties De Franse milieuorganisatie Bloom kraait victorie. De juridische afdeling van de directie Visserij van de Europese Commissie heeft Bloom laten weten de Commissie te zullen adviseren een inbreukprocedure te starten tegen Nederland. Nederland zou de regels rond het pulsvissen overtreden hebben.


NVWA: Hygiënisch werken blijft aandachtspunt voor pluimveeslachterijen

04-02-2019 - 0 reacties Grote pluimveeslachthuizen houden zich over het algemeen goed aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Toch is er vooral op het punt van hygiënisch werken nog wel ruimte voor verbetering.


Aangescherpte regels voor kinderidolen op voedingsverpakkingen

04-02-2019 - 0 reacties Het gebruik van kinderidolen op voedselverpakkingen wordt per 1 februari beperkter, zo staat in de Reclamecode Voedingsmiddelen.


DCA-notering uien ziet er anders uit

01-02-2019 - 0 reacties Vanaf vandaag heeft de baalprijs Uien van DCA-Groep B.V dezelfde opmaak als bijvoorbeeld de DCA-beursprijs varkens, spotmelk, mest en fosfaatrechten. De opzet hiervoor is volgens de Europese Regels ten aanzien van Benchmarks.


Notering Baalprijs Uien krijgt nieuwe opzet

01-02-2019 - 0 reacties DCA-Markets steekt de notering 'Baalprijs Uien' per 1 februari in een nieuw jasje. Daarmee voldoet het aan Europese regels op het gebied van noteringen (benchmarks). De notering zal wekelijks op vrijdag worden gepubliceerd.


​Kalverslachterijen leven regels goed na

30-01-2019 - 0 reacties Uit de naleefmonitor van de NVWA blijkt dat kalverslachterijen in de eerste helft van 2018 de regels goed naleven. De NVWA splitst de bevindingen in het slachthuis op in de categorieën hygiëne en dierenwelzijn.Op hygiëne laat alleen slachterij Ame