Fosfaatrechten

Fosfaatrechten is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Fosfaatrechten en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Fosfaatrechten nieuws

LTO op bres voor fosfaatrechten pachters

20-04-2019 - 16 reacties De fosfaatrechten behoren toe aan de houders van de dieren, stelt LTO. Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij zet vraagtekens bij de uitspraak van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het eigendomsrecht.


Uitspraak College over fosfaatrechten jongvee

19-04-2019 - 0 reactiesHet College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan in 3 zaken over fosfaatrechten voor jongvee.


Fosfaatrechten voor jongvee zonder kalf

16-04-2019 - 0 reacties Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een aantal veehouders in het gelijk gesteld die vonden dat ze toch fosfaatrechten moesten krijgen voor hun jongvee. Het jongvee was bestemd voor melkvee, maar is geslacht zonder een kalf te krijgen.


Fosfaatrechten voor jongvee

16-04-2019 - 15 reacties Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een aantal veehouders in het gelijk gesteld. Die boeren vonden dat ze toch fosfaatrechten moesten krijgen voor jongvee dat door hen was aangemerkt als bestemd voor melkvee. Dat jongvee is echter geslacht zonder een kalf te krijgen.


Rechter: 'Veehouder krijgt fosfaatrecht voor jongvee'

16-04-2019 - 7 reacties Het vrouwelijk jongvee, dat ouder is dan 1 jaar en dat na de peildatum voor de toekenning van fosfaatrechten, is geslacht, mag aangemerkt worden als melkvee. Dat laat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dinsdag 16 april weten in haar oordeel.


Fosfaatrechten voor jong(vlees)vee

16-04-2019 - 0 reacties Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een aantal veehouders in het gelijk gesteld. Die boeren vonden dat ze toch fosfaatrechten moesten krijgen voor jongvee dat door hen was aangemerkt als melkvee. Dit jongvee was echter geslacht zonder een kalf te krijgen.


Pachthof: fosfaatrechten komen in beginsel toe aan pachter

08-04-2019 - 0 reacties De rechter geeft in een recente uitspraak van 26 maart 2019 jl. een aanduiding van wie de fosfaatrechten zijn - deze zijn volgens hem van de pachter - maar verbindt daaraan wel voorwaarden.


LNV: pachtkwestie fosfaatrechten is private zaak

04-04-2019 - 4 reacties De onderlinge verhouding tussen pachter en verpachters is een private zaak, zegt het ministerie van landbouw.


Fosfaatrechten leiden tot triest einde van Ko-Kalf

01-04-2019 - 35 reacties Het bedrijf Ko-Kalf uit het Gelderse Doornspijk staat te koop. Het vleesveebedrijf schakelde in over op biologisch melkvee, maar door een tekort aan fosfaatrechten zet eigenaar Ko van Twillert het geheel nu te koop. 'Ik ben een van de zwaarste gedupeerden van het fosfaatrechtenstelsel'.

Het bedrijf werd in 2015 omgetoverd naar een biologisch melkveebedrijf, omdat de vleesveetak uiteindelijk niet rendabel kon worden gemaakt", zo laat Van Twillert weten. Nu, circa 4 jaar later, moet hij zijn bedrijf echter noodgedwongen te koop zetten.

"We besloten in 2014 om de biologische vleesveetak om te schakelen tot een biologisch melkveebedrijf.


Onrust bij pachters over eigendom fosfaatrechten

30-03-2019 - 11 reacties De uitspraak van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het eigendomsrecht van fosfaatrechten zorgt voor veel reuring bij pachters. Zij moeten bij het beëindigen van de pacht wellicht toch hun fosfaatrechten delen met de verpachter.


Pachtersbond noemt arrest fosfaatrechten 'merkwaardig'

29-03-2019 - 0 reacties De Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 maart een 'onnavolgbare uitspraak' over de fosfaatrechten gedaan. Dat stelt de organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters BLHB.


Pachtersbond: 'Oordeel van rechter is onbegrijpelijk'

28-03-2019 - 0 reacties De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) is verbolgen over de uitspraak die het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag 26 maart deed. Het stelt dat verpachters aanspraak kunnen maken op fosfaatrechten.


Wat de fosfaatuitspraak betekent voor (ver)pachter

27-03-2019 - 0 reacties Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dinsdag 26 maart geoordeeld dat de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten. Andreas Van der Vis, jurist bij Countus, legt uit wat de voorwaarden zijn en wat dit voor melkveehouders betekent.


Fosfaatrechten niet altijd voor pachter

27-03-2019 - 0 reacties Onder bepaalde voorwaarden moet de pachter van een melkveehouder een deel van de fosfaatrechten afdragen aan de verpachter. Dat tegen 50 procent van de marktwaarde. Daarmee staat hij de helft van de fosfaatrechten af.


Het hof doet uitspraak over fosfaatrechten in pachtverhoudingen

27-03-2019 - 2 reacties Het hof heeft in zijn arrest van vandaag (26 maart 2019) in het algemeen beslist onder welke voorwaarden de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.

Lees hier de complete uitspraak: rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/…


Verpachters krijgen toch zicht op fosfaatrechten

26-03-2019 - 71 reacties Fosfaatrechten moeten eigendom blijven van de pachter.

Dat heeft de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 26 maart uitgesproken. “Er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen aan het einde van de pachtperiode. De rechten zijn niet gebonden aan, en hangen ook niet samen met grond en gebouwen”, aldus het Hof. Wel stelt de Pachtkamer een reeks voorwaarden aan dit principe.


Fosfaatrechtenmarkt komt tot rust

21-03-2019 - 21 reacties Het eerste jaar met fosfaatrechten was een ‘oefenjaar’ voor melkveehouders. Emotie dicteerde de prijs in sterke mate. Vanaf nu gaan veehouders planmatiger te werk, denken insiders.

‘Veel ondernemers hadden afgelopen jaar geen afgewogen plan’, zegt Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank. ‘Ze voelden zich genoodzaakt om de korting terug te kopen. De stalruimte en de koeien waren aanwezig en ze wilden niet terugschakelen. Ik verwacht dat ze dit jaar minder onder druk staan om te kopen. Veehouders zullen meer gaan bepalen wat het fosfaat hun waard is in relatie tot de melkprijs.’


DCA-fosfaatnotering vindt een bodem

20-03-2019 - 0 reacties In de afgelopen weken liet de prijs van fosfaatrechten telkens een lichte daling zien, maar daar komt nu een einde aan.


Boer Rik wordt gek van de regelgeving: 'Het is worstelen om iets voor elkaar te krijgen'

18-03-2019 - 34 reacties DIESSEN - Om te blijven bestaan moet boer Rik Lagendijk uit Diessen uitbreiden. Maar om iets voor elkaar te krijgen, moet hij aan alle (duurzame) regels voldoen en dat betekent veel om de tafel zitten met de overheid. Omdat er veel onduidelijkheid is over de regels, verlopen de gesprekken bijzonder moeizaam. "Op dit moment heb ik gelukkig nog het vertrouwen van de bank."

GESCHREVEN DOOR Bert van Doorn

Al meer dan honderd jaar is het melkveehoudersbedrijf van Lagendijk aan de Toekomstweg in Diessen in de familie. In 2015 werd er een compleet nieuwe stal neergezet die voldoet aan alle moderne eisen. "Toen heb ik wel wat moeten inleveren om het voor elkaar te krijgen. Maar door die keuze wordt het nu wel heel moeilijk om uit te breiden", vertelt Rik in het Omroep Brabant-programma KRAAK: omroepbrabant.nl/tv/programma/…

De stal van Diessen was destijds zo nieuw dat niet alle vergunningen ervoor al bestonden. De stal werd gebouwd als 'proefstal', en als voorwaarde werd gesteld dat deze uitgebreid getest kon worden. Maar om goed te testen moet er worden uitgebreid en dat kan niet zomaar.

Zo is er nu een fosfaatplafond, dat kwam nadat Diessen zijn stal had neergezet. In Diessen staan nu 140 koeien in de stal. Om uit te breiden naar 280 koeien zodat zijn stal goed getest kan worden, moet boer Rik fosfaatrechten bijkopen. "En daar moet ik meer dan een miljoen euro voor neertellen."


CBb moet ook oordelen in honderden zaken over intrekking van fosfaatrechten

08-03-2019 - 0 reacties Naast de meer dan 1.200 procedures over de toekenning van fosfaatrechten moet het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ook oordelen over zaken van honderden ondernemers die het intrekken van fosfaatrechten door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanvechten. Dat werd duidelijk tijdens een zitting van het CBb dinsdag 5 maart waar 3 proefzaken werden behandeld over fosfaatrechten die, volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ten onrechte aan vleesveehouders waren toegekend. Het CBb doet er op 16 april uitspraak over.

De advocaten die de veehouders bijstaan stellen dat minister Schouten van LNV in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee de definitie van melkvee, zoals deze in de Meststoffenwet staat, heeft uitgebreid. In de beleidsregel is de voorwaarde gesteld dat voor jongvee alleen fosfaatrechten nodig zijn als ze ook gaan afkalven. Volgens de advocaten kan dit niet geregeld worden via een beleidsregel die uitleg geeft hoe om te gaan met de wet. Naar hun mening is er sprake van een wetswijziging. Ze stellen dat de I&R-registratie leidend hoort te zijn voor toekenning van fosfaatrechten. Het achteraf veranderen van de definitie voor de diercategorie 101 en 102 is in strijd met de wet.

bron: boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…