Fosfaatrechten

Fosfaatrechten is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Fosfaatrechten en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Fosfaatrechten nieuws

Gestopte melkveehouder dumpt fosfaatrechten

18-09-2019 - 23 reacties De prijs van fosfaatrechten is in de afgelopen dagen letterlijk door zijn hoeven gezakt. Hoe komt dit?


Biologisch knelgeval krijgt geen extra fosfaatrechten

11-09-2019 - 0 reacties Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een boer met een gemengd, biologisch bedrijf geen extra fosfaatruimte gegeven.


Fosfaatprijs in jaar tijd bijna 125 euro gedaald

04-09-2019 - 27 reacties Het contrast tussen de huidige prijs van fosfaatrechten en die van een jaar geleden is groot.


Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af

04-09-2019 - 9 reacties Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft 3 september 3 van de 4 bezwaarschriften met betrekking tot de toekenning van fosfaatrechten afgewezen. De melkveehouder die wel in het gelijk is gesteld, had landbouwgrond verhuurd en was zodoende niet meer grondgebonden.


Rechter wijst 3 van de 4 fosfaatverzoeken af

04-09-2019 - 0 reacties Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft 3 september 3 van de 4 bezwaarschriften met betrekking tot de toekenning van fosfaatrechten afgewezen. De melkveehouder die wel in het gelijk is gesteld, had landbouwgrond verhuurd en was zodoende niet meer grondgebonden.


Fosfaathandel zo dood als een pier

21-08-2019 - 44 reacties Er is nauwelijks handel in fosfaatrechten. Bovendien wijst niets erop dat de markt spoedig weer tot leven komt.


Geef pachter plek in de pachtkamer

09-08-2019 - 0 reacties In de komende maanden wordt gesproken over het vernieuwen van het pachtstelsel. Een zeer belangrijk onderdeel van het pachtstelsel is de rechtspraak van de pachtkamers. Recent is dat nogmaals onderstreept met het (voorlopige) arrest over de fosfaatrechten.


Fosfaathandel wordt opnieuw doorgelicht

02-08-2019 - 0 reacties De handel in fosfaatrechten wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opnieuw onder de loep genomen. Melkveehouders kunnen vrijwillig deelnemen aan het onderzoek.


CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe

31-07-2019 - 71 reacties Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een melkveehouder deels in het gelijk gesteld. De boer heeft recht op 6.024 kilo fosfaatrechten in plaats van de aan hem toegekende 3.891 kilo. Door die situatie dreigt een gedwongen faillissement en dat gaat te ver, oordeelt het CBb.

Door de veehouder zo weinig fosfaatrechten toe te kennen ontstaat voor de boer een ‘individuele en buitensporige last’ en handelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in strijd met artikel 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, stelt het CBb in een recente uitspraak.

Quote:
‘Het met terugwerkende kracht verlagen van het fosfaatrecht leidt ertoe dat eveneens met terugwerkende kracht een deel van de bedrijfsvoering onder een economisch delict komt te vallen.’


Hoe het werk van de melkveehouder verandert in een economisch delict

25-07-2019 - 0 reacties Nu boer zijn: Rik Lagendijk mag van de overheid niet genoeg koeien houden om uit de kosten te komen. „Reparaties laat je wachten, in de hoop dat de melkmachine niet kapot gaat.”

De stal van Lagendijk staat aan de Toekomstweg, in Diessen, maar er ligt hier meer verleden. Zijn vader en oom gingen hem op deze plek voor. „Ik weet niet of ik volgend jaar nog boer ben.” Hij zegt het met een gezicht dat niet goed bij de boodschap past. Opgewekt. Open.

Niet uitbreiden was geen optie. De lasten van de overname – hij kocht het bedrijf van zijn vader en oom – drukken; de oude stal, met asbest, is aan vervanging toe. De provincie Noord-Brabant eist dat boeren, eerder dan in de rest van Nederland, in 2022 hun oude stallen aan de milieu-eisen hebben aangepast. De druk is hoog. „Groei is geen doel op zichzelf, maar ik wil wel een fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat lukt niet zonder uitbreiding.”


CDA en VVD willen duidelijkheid over fosfaatrechten

19-07-2019 - 4 reacties

Originele beschrijving

CDA en VVD hebben landbouwminister Carola Schouten opheldering gevraagd over de fosfaatrechten. Duizenden veehouders zijn nog in het ongewisse over de toewijzing van fosfaatrechten.


Handel in fosfaatrechten ver achter bij vorig jaar

16-07-2019 - 18 reacties In 2018 zijn er 422.000 fosfaatrechten afgeroomd. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren dat er 65.000, zo laat landbouwminister Carola Schouten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit jaar vonden 3.374 transacties met fosfaatrechten plaats, ruim de helft daarvan in de maand mei. De opleving in mei was het gevolg van de voornemen van de minister om het afrondingspercentage van 10 procent naar 20 procent te verhogen per 13 juni. Op deze manier hoopt zij dat er meer fosfaatrechten beschikbaar komen om onder het fosfaatplafond uit te komen.

Meer: veeteelt.nl/economie/nieuws/…


Duizenden veehouders nog in ongewis over fosfaatrechten

16-07-2019 - 24 reacties RVO.nl moet nog 1.672 bezwaren en 2.820 beroepen in het kader van het fosfaatrechtenstelsel afhandelen. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.


‘Fosfaatrechten wellicht toch naar uitschaard

13-07-2019 - 15 reacties Een recente uitspraak van het Pachthof in Arnhem biedt uitschaarders nieuwe kansen om hun fosfaatrechten terug te krijgen. Dat stelt mr. Just Hamming van JuistJust! Advocatuur & Advies in Drachten. Enkele honderden melkveehouders hadden hun koeien op 2 juli 2015 bij collega-veehouders uitgeschaard. Deze inschaarders werden spekkoper omdat dit vee op 2 juli 2015 op […]


Inschaarder krijgt niet excretieforfait uitschaarder

11-07-2019 - 1 reacties Voor ingeschaarde koeien geldt op de peildatum 2 juli 2015 voor het toekennen van fosfaatrechten niet automatisch dat het excretieforfait moet worden toegepast, zoals dat gold voor de uitschaarder. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 10 juli jongstleden.

In een procedure over de aan hem toegekende fosfaatrechten eiste een melkveehouder dat voor de 24 bij hem op de peildatum ingeschaarde melk- en kalfkoeien het excretieforfait van 43,5 kilo zou worden toegepast, zoals dat ook van toepassing was bij de uitschaarder.


DCA-fosfaatnotering naar laagste niveau in 2 jaar

10-07-2019 - 0 reacties De DCA-notering fosfaatrechten staat onder druk en bereikt in deze week 28 weer het laagste niveau in 2 jaar tijd. De fosfaatrechten zijn eerder in week 21 voor gemiddeld dezelfde prijs verhandeld, tot landbouwminister Carola Schouten een verhoging van het afromingpercentage aankondigde.


Fosfaatrechten horen bij pachter en wel hierom

09-07-2019 - 0 reacties Bijna ongemerkt krijgen pachters te maken met beperkingen op de gronden die zij pachten. Met name voor pachters met een regulier pachtcontract is dat een bedreiging. 


DCA-fosfaatnotering terug op oude niveau

04-07-2019 - 0 reacties De DCA-notering fosfaatrechten is, na een opleving van circa 2 weken, weer terug op het oude niveau. Door het verhogen van het afromingspercentage (naar 20%) is de markt uitgedaagd, maar zowel kopers als verkopers tellen nu hun knopen.


DCA fosfaatnotering weer terug op oude niveau

03-07-2019 - 0 reacties De DCA notering fosfaatrechten is na een opleving van twee weken weer terug op het oude niveau van de weken daarvoor. Door het verhogen van het afromingspercentage naar 20% is de markt even uitgedaagd, maar zowel kopers als verkopers tellen vooralsnog hun knopen.


Rekenkamer: regels tegen milieuvervuiling door mest werken averechts

21-06-2019 - 4 reacties Aanpassingen aan wet- en regelgeving hebben de vervuiling van het milieu door mest niet kunnen tegengaan. Integendeel, de opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan de oplossing. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de stand van zaken op weg naar een duurzame veehouderij in Nederland. Het is een vervolg op onderzoeken uit 2008 en 2013 naar verduurzaming van de intensieve veehouderij.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer toont aan dat aan de vooravond van de afschaffing van de melkquota in 2015 het overheidsbeleid op een te optimistisch scenario werd gebaseerd. De lijn die kabinet en Kamer in 2013 inzetten was: groeien mag, zolang de veehouders de mest op eigen land uitrijden of naar de mestverwerking brengen. Daarbij werd erop vertrouwd dat dit mogelijk was binnen de Europese normen voor de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat, die onder meer in dierlijke mest voorkomen. Voor de natuur is het schadelijk als er te veel van die stoffen in het milieu terechtkomen.

‘Voortdurende aanpassing regels’
De Algemene Rekenkamer nam onder meer het beleid dat verantwoorde groei van de melkveehouderij mogelijk maakte onder de loep. Dat beleid zorgde niet alleen voor een ‘opeenstapeling van wet- en regelgeving’ en ‘voortdurende aanpassing en uitbreiding van regels’ om de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat door de veehouderij te beperken. Het resulteerde ook niet in grip op de vervuiling door mest.
Collegelid van de Algemene Rekenkamer Francine Giskes: “Nu hebben de ministers van LNV en IenW weinig grip op de mestvervuiling, die door de veehouderij wordt veroorzaakt. Dit zien we terug in de wet- en regelgevingspraktijk tegen mestvervuiling. Die praktijk belemmert de handhaving en beperkt goed zicht op het halen van uitstootnormen en het beschermen van de natuur.” Volgens de Rekenkamer was het daarom beter geweest als de keuze voor groei van de melkveehouderij pas was gemaakt, nadat de beschikbare ruimte daarvoor in kaart was gebracht. In het rapport staat daarom: “Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit.”

Kom met heldere normen
De Algemene Rekenkamer beveelt zowel de ministers van LNV en IenW als het parlement aan om het ‘patroon te doorbreken’ van steeds weer aanpassen van bestaande regels en invoeren van nieuwe regels. “Stel heldere normen vast en ga daar op handhaven. Vereenvoudig de regels. Verminder de regeldruk.” In haar reactie erkent de minister van LNV dat de regelgeving ingewikkeld is geworden. Zij zegt zich momenteel te bezinnen op het mestbeleid, mede in het licht van de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De Algemene Rekenkamer vraagt in haar nawoord daarop om in het beleid rekening te houden met tegenvallende uitkomsten in de praktijk. Dat verkleint de kans dat normen worden overschreden.