Fosfaatrechten

Fosfaatrechten is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Fosfaatrechten en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Fosfaatrechten nieuws

Melkveehouder mag 100 kilo fosfaat leasen zonder afroming

18-05-2020 - 3 reacties Landbouwminister Carola Schouten wil het voor melkveehouders mogelijk maken om jaarlijks tot 100 kilo aflossingsvrij fosfaat te leasen. Dit moet melkveebedrijven meer flexibiliteit geven, wanneer ze onverwacht in een hogere fosfaatklasse terecht dreigen te komen.


Fosfaatrechten.nu: overheid aansprakelijk voor schade

13-05-2020 - 29 reacties Fosfaatrechtenhandelaar Fosfaatrechten.nu stelt de overheid aansprakelijk voor de schade die zij hebben opgelopen door de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het fosfaatrechtenstelsel.

Landbouwstart, het bedrijf achter het handelsplatform, zegt ruim € 400.000 schade te hebben opgelopen door de wijzigingen van uitgifte van fosfaatrechten aan vleesveehouders. Het bedrijf kocht rechten op bij vleesveehouders op basis van de eerste beschikking om deze te verhandelen.


Wetsvoorstel: 100 kilo fosfaat leasen zonder afromen

11-05-2020 - 34 reacties Het wordt mogelijk om jaarlijks 100 kilo fosfaatrechten te leasen zonder afroming. Daarmee wordt het voor melkveehouders mogelijk om kleine schommelingen in melkproductie en veebezetting via lease bij te sturen zonder afroming over de eerste 100 kilo (ruim 2 melkkoeien). Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het ministerie van LNV.


Agrio Live webinar case Jarno Meulenbeek

30-04-2020 - 0 reacties Jarno legt de problematiek waarin hij en zijn familie zit goed uit.


Fosfaatrechtenhandel neemt wat toe, prijs zakt

29-04-2020 - 32 reacties De handel in fosfaatrechten blijft wat op de achtergrond hangen gezien de huidige situatie rondom de coronacrisis. Toch is er deze week weer enige handel gedaan, maar de prijs is verder gedaald.


CBb: ‘We hebben weinig speelruimte in fosfaatproject’

24-04-2020 - 0 reacties Het eerste fosfaatproject van het CBb loopt ten einde. Meer dan 600 uitspraken zijn er gedaan, negen werden gehonoreerd omdat de melkveehouder te zwaar getroffen werd door het fosfaatstelsel. Een tussenbalans.

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel vanaf 1 januari 2018 heeft tot een stortvloed aan rechtszaken geleid. De peildatum voor de fosfaatrechten – van 2 juli 2015 – zorgde voor veel schrijnende situaties van melkveehouders met half leegstaande stallen of nog erger.


Hoe boerenbevrijdingsdag eindigde in een bloedbad: ‘Door de falende democratie bloedt de sector’

04-04-2020 - 169 reacties Op 1 april was het vijf jaar geleden dat het melkquotum voor boeren is afgeschaft. ‘Bevrijdingsdag’ noemde LTO deze dag destijds. Na jaren van stilstand kon de sector weer groeien. Maar het loslaten van het melkquotum eindigde in een drama voor de melkveehouderij.

Rogier van Dijk is er de man niet naar om in huilen uit te barsten. Hij is een nuchtere boer. Maar als de gewraakte brief op 1 december 2019 op de deurmat valt, moet hij wel even slikken. ,,Echt triest dit”, zegt hij. De bank laat hem weten dat het over is. Ze hebben er geen vertrouwen in dat Van Dijk nog uit de problemen komt.


Prijs fosfaatrechten blijft hangen

01-04-2020 - 30 reacties De handel op de fosfaatrechtenmarkt heeft sinds vorige week niet aangetrokken, de markt is nog steeds erg rustig. De gemiddelde prijs blijft op hetzelfde niveau hangen als vorige week.


CBb: ‘Muizenperceel’ ten onrechte niet meegeteld

01-04-2020 - 2 reacties Een melkveehouder krijgt er ruim 300 kilo fosfaatrechten bij, blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het College is van mening dat RVO.nl ten onrechte een perceel grond met muizenschade niet heeft meegeteld bij het vaststellen van de fosfaatrechten van de melkveehouder. In de winter 2014/2015 werd de melkveehouder getroffen door een muizenplaag, waardoor delen van het grasland schade hebben opgelopen.


Opnieuw veehouder deels in het gelijk gesteld

26-03-2020 - 0 reacties Het CBb heeft voor de derde week op rij een melkveehouder in het gelijk gesteld.


Prijs fosfaatrechten zakt weer terug

18-03-2020 - 1 reacties De handel in fosfaat rechten is momenteel erg rustig. De DCA-notering laat een daling zien en daarmee stagneert de stijgende trend.


CBb: Twee peildata mogelijk bij knelgevallenregeling

13-03-2020 - 0 reacties Het is mogelijk om voor verschillende diercategorieën andere peildata te hanteren. De knelgevallenregeling in de Meststoffenwet biedt die optie, dat bevestigt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een recente uitspraak.

In deze zaak gaat het om een melkveehouder die vanaf april 2014 te maken had met uierproblemen onder zijn melkvee. Daarom had hij op de peildatum van 2 juli 2015 geen 130 melkkoeien staan, maar 119 melkkoeien en 88 stuks jongvee.


Alfa › Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk

11-03-2020 - 10 reacties Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van de melkproductie per koe per jaar, inclusief de melk die je niet hebt geleverd. Dit is dus veranderd!


CBb is terughoudend met erkennen van 'individuele en buitensporige last' bij fosfaatrechtenzaken

02-03-2020 - 0 reacties Het College van Beroep van het bedrijfsleven (CBb) heeft slechts in 6 van circa 600 zaken van melkveebedrijven die bezwaar maken tegen de aan het bedrijf toegekende fosfaatrechten bepaald dat terecht werd gesteld dat sprake was van een 'individuele en buitensporige last'. In die gevallen moet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de toewijzing van de fosfaatrechten herzien. In de meeste gevallen stelt de rechter dat de situaties waarin de bedrijven verzeild raakten die rond de peildatum investeerden in een bedrijfsuitbreiding dat als ondernemersrisico moeten zien.


Prijs fosfaatrechten houdt koper en aanbieder koest

13-02-2020 - 0 reacties De prijsvorming op de markt van fosfaatrechten houdt deze periode zowel de koper als de aanbieder koest. Mondjesmaat worden zaken gedaan, maar de meeste melkveehouders kijken vooralsnog de kat uit de boom. Wat betekent dit voor de DCA-notering fosfaatrechten?


'Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan vergunning van een melkveebedrijf'

22-01-2020 - 0 reacties Fosfaatrechten zijn toegekend op basis van de aantallen dieren die voor de melkveehouderij werden gehouden op 2 juli 2015. De vergunningen van het bedrijf is voor die toepassing van de Meststoffenwet niet van belang, stelt advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten. Hij reageert op een publicatie in De Gelderlander waarin wordt vastgesteld dat veel melkveebedrijven die niet over een geldige vergunning binnen de Natuurbeschermingswet beschikten ook fosfaatrechten kregen toegewezen.


Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan vergunning

21-01-2020 - 22 reacties Fosfaatrechten zijn toegekend op basis van melkvee-aantallen op 2 juli 2015. De vergunning van het bedrijf is voor die toepassing van de Meststoffenwet niet van belang. Volgens advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten is het antwoord duidelijk: de status en omvang van de vergunning is voor de toekenning van fosfaatrechten niet van belang. Goumans: ”Artikel 23 lid 3 Meststoffenwet bepaalt hoe het fosfaatrecht wordt berekend. Dat noemen we een gebonden beschikking.


Boeren en Tweede Kamerleden maken bezwaar tegen openbaarmaking fosfaatrechten

13-01-2020 - 0 reacties Farmers Defence Force laat juristen uitzoeken of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) openbaar mag maken hoeveel fosfaatrechten elk melkveebedrijf heeft. Ook Agractie Nederland en diverse Tweede Kamerleden maken bezwaar tegen het besluit van RVO.nl om de gegevens openbaar te maken.


CDA kritisch over publiceren boeren-bedrijfsgegevens

10-01-2020 - 9 reacties Het CDA in de Tweede Kamer is kritisch over het feit dat het ministerie bedrijfsgegevens van melkveehouderijen openbaar gaat maken. Gisteren werd bekend dat van elke boerderij de fosfaatrechten gepubliceerd worden.


'Historisch' hoog inkomen varkenshouders, voor melkveehouders viel 2019 tegen

16-12-2019 - 0 reacties Boeren hadden dit jaar gemiddeld een hoger inkomen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de inkomensraming van de land- en tuinbouw in 2019, onderzocht door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De jaarlijks terugkomende raming valt nu precies samen met discussies die lopen over de toekomst en de positie van de landbouw.
Het gemiddelde inkomen dat een boer uit zijn of haar bedrijf haalde is met 6000 euro gestegen, tot 57.000 euro in 2019. Maar dat komt door een paar sectoren waar het heel goed ging, terwijl er op andere plekken een stuk minder werd verdiend.
Voor varkenshouders was het bijvoorbeeld een heel goed jaar. Het gemiddelde inkomen van een varkenshouder was dit jaar 'historisch hoog', schrijven de onderzoekers: 257.000 euro, terwijl dat vorig jaar maar 9000 euro was.
Voor melkveehouders was het een minder goed jaar. Hun inkomen daalde tot een gemiddelde van 31.000 euro. Ook akkerbouwers leverden in. Hun gemiddelde inkomen halveerde, na een bovengemiddeld goed jaar, tot 37.000 euro.
Afrikaanse varkenspest
Varkensboeren verging het dus beduidend beter. "Vooral de tweede helft van 2019 zijn de prijzen extreem goed", zegt Sander Thus. Hij heeft een vleesvarkensbedrijf in Wehl, vlak bij Doetinchem. Door de Afrikaanse varkenspest is er een grote vraag naar varkens vanuit China. "Dat werkt gigantisch door op de prijzen", vertelt Thus. "De vraag naar voedsel in China neemt toe, maar zij hebben heel weinig varkens".
Die prijsstijging betekent wel dat ondernemers zelf ook flink meer moeten betalen voor biggen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de veel hogere opbrengst per varken.
Daar staat tegenover dat vorig jaar een slecht jaar was. "Op het dieptepunt kregen we 1,30 euro per kilo. Nu gaan we de 2 euro over". Elk varken levert dit jaar zo'n 35 euro meer op dan vorig jaar, vertelt Thus.
"Nu kan je weer investeren, en je bedrijf bijvoorbeeld duurzamer maken." Hij is daar al mee begonnen, dit jaar wordt de verlichting in de schuur energiezuinig gemaakt.
Saneringsregeling
De prijsstijging is ook terug te zien in de saneringsregeling van het kabinet. "Veel boeren hebben ingetekend" , zegt Krijn Poppe, econoom van Wageningen Economic Research. Het kabinet moet nu veel meer betalen om varkenshouders uit te kopen dan een jaar eerder.
"Financieel gezien komt die regeling op een goed moment voor varkenshouders", zegt Poppe. "Maar voor sommigen zal het alternatief van blijven bestaan - onder de huidige omstandigheden - ook verleidelijk zijn".
Interen op de buffers
De melkveehouderij is de grootste sector in de landbouw. Het gemiddelde inkomen van een melkveehouder is in 2019 met zo'n 6500 euro gedaald tot 31.000 euro. Dat komt vooral door hogere kosten: voer, gebouwen en machines zijn duurder geworden. Ook is de melkprijs weer licht gedaald.
Marije Klever, melkveehouder in de buurt van Utrecht, herkent dat beeld. "Het is een uitdaging om onverwachte kosten op te vangen. Zo ging er dit jaar een machine stuk, dat is een paar duizend euro", vertelt ze. "Als je weinig marge maakt, moet dat uit de buffers komen. En daar teer je dan op in".
Hoeveel inkomen ze heeft, is lastig te zeggen. "Je investeert ook veel en je schrijft grote investeringen over meerdere jaren af", vertelt ze. "Je haalt eigenlijk alleen dat wat je nodig hebt uit het bedrijf. Maar ik bouw ook iets op, dat is de andere kant."
Verder helpt de stikstofcrisis niet mee. "Normaal kunnen melkveehouders meer gaan produceren om die terugval in prijs op te vangen", vertelt Poppe. "Maar dat is door fosfaatrechten al geen optie, en door stikstof dreigt dat al helemaal niet meer te kunnen". Dat betekent extra onzekerheid voor melkveehouderijen.
Gewoon pech
Niet alleen tussen sectoren zijn er grote verschillen, ook tussen bedrijven. "Het ene bedrijf kan een paar ton verdiend hebben, en het andere kan onder het bestaansminimum zitten", vertelt Poppe. Dat ligt aan allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de locatie. "En soms ook gewoon pech, als je bijvoorbeeld ziek bent geworden en een arbeidskracht hebt moeten inhuren."
Ook varkenshouder Thus rekent zich nog niet rijk. "Nu kunnen we weer buffers aanleggen, terwijl daar andere jaren geen ruimte voor was".