Fosfaatrechten

Fosfaatrechten nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Fosfaatrechten nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Fosfaatrechten nieuws

Rekenkamer: regels tegen milieuvervuiling door mest werken averechts

21-06-2019 - 4 reacties Aanpassingen aan wet- en regelgeving hebben de vervuiling van het milieu door mest niet kunnen tegengaan. Integendeel, de opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan de oplossing. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de stand van zaken op weg naar een duurzame veehouderij in Nederland. Het is een vervolg op onderzoeken uit 2008 en 2013 naar verduurzaming van de intensieve veehouderij.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer toont aan dat aan de vooravond van de afschaffing van de melkquota in 2015 het overheidsbeleid op een te optimistisch scenario werd gebaseerd. De lijn die kabinet en Kamer in 2013 inzetten was: groeien mag, zolang de veehouders de mest op eigen land uitrijden of naar de mestverwerking brengen. Daarbij werd erop vertrouwd dat dit mogelijk was binnen de Europese normen voor de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat, die onder meer in dierlijke mest voorkomen. Voor de natuur is het schadelijk als er te veel van die stoffen in het milieu terechtkomen.

‘Voortdurende aanpassing regels’
De Algemene Rekenkamer nam onder meer het beleid dat verantwoorde groei van de melkveehouderij mogelijk maakte onder de loep. Dat beleid zorgde niet alleen voor een ‘opeenstapeling van wet- en regelgeving’ en ‘voortdurende aanpassing en uitbreiding van regels’ om de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat door de veehouderij te beperken. Het resulteerde ook niet in grip op de vervuiling door mest.
Collegelid van de Algemene Rekenkamer Francine Giskes: “Nu hebben de ministers van LNV en IenW weinig grip op de mestvervuiling, die door de veehouderij wordt veroorzaakt. Dit zien we terug in de wet- en regelgevingspraktijk tegen mestvervuiling. Die praktijk belemmert de handhaving en beperkt goed zicht op het halen van uitstootnormen en het beschermen van de natuur.” Volgens de Rekenkamer was het daarom beter geweest als de keuze voor groei van de melkveehouderij pas was gemaakt, nadat de beschikbare ruimte daarvoor in kaart was gebracht. In het rapport staat daarom: “Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit.”

Kom met heldere normen
De Algemene Rekenkamer beveelt zowel de ministers van LNV en IenW als het parlement aan om het ‘patroon te doorbreken’ van steeds weer aanpassen van bestaande regels en invoeren van nieuwe regels. “Stel heldere normen vast en ga daar op handhaven. Vereenvoudig de regels. Verminder de regeldruk.” In haar reactie erkent de minister van LNV dat de regelgeving ingewikkeld is geworden. Zij zegt zich momenteel te bezinnen op het mestbeleid, mede in het licht van de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De Algemene Rekenkamer vraagt in haar nawoord daarop om in het beleid rekening te houden met tegenvallende uitkomsten in de praktijk. Dat verkleint de kans dat normen worden overschreden.


Te Koop - Bedrijf Doornspijk

17-06-2019 - 42 reacties Hoeveel euro ben je kwijt aan fosfaat rechten om het bedrijf in doornspijk vol Te zetten? (Bedrijf staat Te Koop met 203 hectare land): fundainbusiness.nl/agrarisch-bedrijf/doornspijk/…


Afromingspercentage overdracht fosfaatrechten verhoogd naar 20%

13-06-2019 - 2 reactiesVanaf 13 juni 2019 wordt bij een overdracht fosfaatrechten afgeroomd met 20%. Op woensdag 12 juni 2019 is de wetswijziging afromingspercentage overdracht fosfaatrechten in het Staatsblad gepubliceerd.


TV: 'Geen asbestverbod, maar wel blijven saneren'

13-06-2019 - 0 reacties Vandaag in Nieuwe Oogst TV: boeren die al asbestsanering hebben gepland, kunnen deze het beste doorzetten, studenten van Aeres HBO Dronten ontwikkelden systeem dat eenvoudig water aan rantsoen toevoegt en bioboeren strijden voor vrijstelling fosfaatrechten.


Afroming verhoogd, hoe reageert fosfaatprijs?

12-06-2019 - 0 reacties Melkveehouders hadden tot en met 12 juni een mogelijkheid fosfaatrechten te verhandelen tegen het afromingspercentage van 10%. Dit percentage wordt donderdag 13 juni namelijk tot 20% verhoogd. Wat betekent dit voor de markt?


Het is nog te vroeg voor markttoezicht op de fosfaathandel

12-06-2019 - 3 reacties Begin 2018 werd het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd, waarmee de mestproductie in de melkveehouderij een plafond kreeg voor de uitstoot van fosfaat. Vanuit de politiek en de sector kwam echter al vrij snel kritiek op het functioneren van het handelssysteem, wat heeft geleid tot een evaluatieonderzoek, uitgevoerd door Ecorys.

Een melkveehouder kan fosfaatrechten verkopen als hij minder fosfaat produceert dan op grond van zijn rechten is toegestaan. Als hij zijn rechten verkoopt krijgt hij wel te maken met een afromingspercentage. Volgens dit mechanisme kan hij niet al zijn fosfaatrechten verkopen, want bij iedere transactie ‘vergaat’ namelijk een gedeelte. Het totale aantal fosfaatrechten in ons land neemt op den duur dus af door dit principe.

Met het afromingsmechanisme probeert de overheid de nog jonge fosfaatrechtenmarkt te reguleren. Toch is niet iedereen het erover eens of de markt op deze manier naar behoren functioneert. Zo nam in juli 2018 het parlement een motie aan van Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) met daarin het verzoek om een evaluatieonderzoek te starten naar markttoezicht binnen de Nederlandse fosfaathandel. Een verbeterpunt dat destijds werd voorgesteld was het aanstellen van een objectieve marktmeester die bij speculatie bevoegd zou zijn om de handel tijdelijk stil te leggen.


Afromingspercentage fosfaatrecht vanaf donderdag 20%

12-06-2019 - 14 reacties De verhoging van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten gaat donderdag in.

De wetswijziging die vorige week met uitzonderlijke spoed door de Tweede en Eerste Kamer werd behandeld, wordt woensdag in de Staatscourant gepubliceerd, waarna de wetswijziging donderdag 13 juni in werking treedt. Met de wijziging moet bij iedere transactie van fosfaatrechten 20% worden afgeroomd naar de fosfaatbank, in plaats van 10% in de huidige wet.


Afromingspercentage fosfaatrechten tijdelijk omhoog

07-06-2019 - 0 reactiesHet afromingspercentage voor fosfaatrechten wordt tijdelijk verhoogd van 10% naar 20%. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het voorstel voor een wetswijziging hiervoor aangenomen.


Bio-boeren doen ultieme fosfaatpoging bij Schouten

05-06-2019 - 0 reacties De biologische melkveehouders hebben dinsdagmiddag 4 juni opnieuw een verzoek ingediend bij minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor een vrijstelling van de fosfaatrechten voor de latente ruimte. Ongeveer 1 jaar geleden was Schouten hier niet toe bereid.


Hoe gaat de fosfaatrechten markt zich nu ontwikkelen?

04-06-2019 - 72 reacties Behoorlijke opruiming op quotum.nu


Afroming op fosfaatrechten definitief verhoogd

04-06-2019 - 5 reacties De verplichte afroming op fosfaatrechten wordt definitief tot 20% verdubbeld. Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdagochtend 4 juni ingestemd met het wetsvoorstel. De Tweede Kamer stemde vorige week al in.


De pachter investeert, maar wie profiteert?

04-06-2019 - 0 reacties De pachters en verpachters hebben een gezamenlijk belang bij een pachtstelsel dat gunstig is voor de boer, de bodem en de biodiversiteit. Dat betekent ook dat wanneer de belangen verschillen, daar op een feitelijke manier naar moet worden gekeken. Daarom ben ik verbaasd over het recente tussenvonnis van de pachtkamer over de fosfaatrechten.


Rechtszaak tegen LNV als Schouten biologische boeren niet vrijstelt van fosfaatrechten

04-06-2019 - 0 reacties Biologische melkveehouders dienen vandaag een verzoek in om te worden vrijgesteld van het fosfaatrechtentstelsel dat minister Carola Schouten verder wil doorvoeren. Actieorganisatie Greenpeace ondersteunt hun zaak. De organisatie haalde uit interne documenten dat de biologische boeren nauwelijks een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het fosfaatrechtenstelsel. Dat vindt Greenpeace raar omdat biologische boeren tenslotte de voorlopers zijn van de kringlooplandbouw die de minister als beleidshorizon heeft gekozen. Koester en bevoordeel ze dan ook, zegt de organisatie met zoveel woorden. Gebeurt dat niet, dan volgt een rechtszaak.


NMV en DDB verzoeken Eerste Kamer om spoedwetswijziging fosfaatrechten af te wijzen

03-06-2019 - 5 reacties Onderstaand vindt u de brief, die NMV en DDB afgelopen zaterdag hebben verstuurd aan de leden van de Eerste Kamer. NMV en DDB verzoeken hierin om de wetswijziging die het verdubbelen van de afroming mogelijk moet maken, af te wijzen. Deze brief is ook als...
Het bericht NMV en DDB verzoeken Eerste Kamer om spoedwetswijziging fosfaatrechten af te wijzen verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Melkveehouders richten fosfaatpijlen op Senaat

03-06-2019 - 0 reacties De Dutch Dairymen Board en Nederlandse Melkveehouders Vakbond laten weten verbolgen te zijn over de beslissing van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de afroming op fosfaatrechten te verhogen naar 20%. Daarom richten zij zich nu op de Eerste Kamer om deze beslissing alsnog tegen te houden.


NMV en DDB richten zich op Eerste Kamer

03-06-2019 - 1 reacties De Dutch Dairymen Board en Nederlandse Melkveehouders Vakbond laten weten verbolgen te zijn over de beslissing van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de afroming op fosfaatrechten te verhogen naar 20%. Daarom richten zij zich nu op de Eerste Kamer om deze beslissing alsnog tegen te houden.


‘Melkveehouders krijgen te maken met broeikasrechten’

02-06-2019 - 11 reacties Nederlandse melkveehouders zullen naast fosfaatrechten en regels die hun ammoniakuitstoot beperken ook te maken krijgen met een broeikasgasbeperking. Die zal de uitstoot naar de atmosfeer van methaan en CO2 op hun bedrijven aan banden leggen. Boeren die willen groeien, zullen maatregelen moeten nemen om die uitstoot binnen de grenzen van milieuafspraken die in wet- en regelgeving worden omgezet te houden.


Bank vaker buitenspel bij verwerven fosfaatrechten

31-05-2019 - 0 reacties Melkveehouders kopen fosfaatrechten vaak met eigen geld. Lukt dat niet, dan is altijd nog een bank. Maar die zegt steeds vaker ‘nee’. Dit zorgt ervoor dat het huren van fosfaatrechten met een koopoptie in opkomst is.

‘Ja, dat klopt. Het aantal melkveehouders dat kiest voor het huren van fosfaatrechten met koopoptie is duidelijk aan het groeien’, reageert Ids Schaap van Fosfaatrecht.nu. Het zijn volgens hem vooral melkveehouders die de aankoop bij de bank niet gefinancierd krijgen. ‘Maar er zijn ook ondernemers die evengoed kiezen voor huurkoop als ze het via de bank wél gefinancierd kunnen krijgen. Ik merk dat vooral bij klanten van de Rabobank, die een strikte aflossingstermijn van maximaal vijf jaar hanteert. Die hoge aflossingsdruk kun je op deze manier mooi omzeilen, terwijl je toch een stukje bedrijfsontwikkeling in gang zet

Meer: melkvanhetnoorden.nl/laatste-nieuws/achtergrond/…


Roelof Bisschop SGP: het gaat juridisch gezien helemaal niet over uitgegeven rechten! Gaat om de werkelijke jaarproductie..

30-05-2019 - 31 reacties Het hele afromings verhaal slaat nergens op. Roelof is de enigste die de juiste vraag stelt en hierop en bevestigd antwoord krijgt:
"In de staatssteunbeschikking is vastgelegd dat de fosfaatproductie onder het plafond moet zijn, maar niet dat dit ook geldt voor het aantal uitgegeven fosfaatrechten. Schouten erkent dit "

Ik wil niet met modder gooien maar dit heb ik de hele tijd al gezegd. Het gaat niet om uitgegeven rechten, het gaat om de werklijke gerealiseerd productie en die blijft ruim onder het plafond. Zelfs door collega's wordt ik voor gek verklaard. Maar zie hier: jurisch in het gelijk gesteld en zelfs door Schouten bevestigd.

Dit lijkt me toch meer dan voldoende om het hele verhaal van extra afroming te cancellen.

LTO, NMV, 2e Kamer, Eerste Kamer: roepen jullie dit rotspelletje van dieraantallen knijpen als doel op zich eindelijk een halt toe?

Dank voor jullie inzet.

Nederlandse Boer


Tweede Kamer stemt in met extra afroming fosfaatrechten

29-05-2019 - 27 reacties Een meerderheid in De Tweede Kamer stemde vanmiddag in met de door minister Schouten voorgestelde wetswijziging om bij de verhandeling van fosfaatrechten extra af te romen. Hierdoor moet het teveel uitgereikte aantal fosfaatrechten worden ingenomen.De indieners beogen hiermee de tijdelijkheid van het onderhavige wetsvoorstel te borgen. De stand van zaken ten aanzien van het aantal fosfaatrechten wordt door de Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RvO) nauwkeurig bijgehouden. Wanneer fosfaatrechten worden overgedragen, wordt binnen acht weken na de betaling van de leges de zaak beoordeeld en ontvangen beide partijen een nieuw overzicht van hun fosfaatrechten. Dit betekent dat het RvO op dat moment ook weet of het plafond is bereikt. Vanaf dat moment moet uiterlijk binnen twee weken bij koninklijk besluit het afromingspercentage moet worden verlaagd.