Cda

Volg al het nieuws over Cda, een van de 15145 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Cda nieuwsbrief.

Cda nieuws

Voor doorrekening klimaatakkoord werkte kabinet al aan extra maatregelen

14-03-2019 - 0 reacties De regeringscoalitie besloot al begin februari extra klimaatmaatregelen in de steigers te zetten. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hielden vol de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord af te willen wachten, maar werkten in stilte aan flinke aanpassingen, zegt CU-leider Gert-Jan Segers.

Het kabinet verraste woensdag met een CO2-heffing voor bedrijven en lagere energielasten voor burgers. De wijziging van het klimaatakkoord lijkt vooral politiek gemotiveerd.

De regeringscoalitie besloot al begin februari extra klimaatmaatregelen in de steigers te zetten. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hielden vol de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord af te willen wachten, maar werkten in stilte aan flinke aanpassingen, zegt CU-leider Gert-Jan Segers.

Het oordeel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was niet mals: met de maatregelen uit het voorlopige Klimaatakkoord zou het waarschijnlijk niet lukken om 49 procent minder CO2 uit te stoten in 2030, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.


Regeringspartijen verliezen 40 procent

10-03-2019 - 8 reacties

Originele beschrijving

Regeringspartijen VVD, CDA en D66 verliezen volgens de jongste peiling van Maurice de Hond ruim 40 procent van hun kiezers. Omdat de meeste landelijke partijen hun eigen kiezers minder goed aan zich binden, tekent zich ook in de aanloop naar de Provinciale-Statenverkiezingen op 20 maart een verdere opkomst van de lokale en regionale partijen af, aldus De Hond. Zij lijken daarin 3 procent van de stemmen te gaan halen. De Hond zag alleen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 bij zoveel partijen zulke lage cijfers van kiezers die aangeven hun partij trouw te blijven.


Eindelijk gerechtigheid voor de grondeigenaren bij leidingtransporten

08-03-2019 - 0 reacties De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het amendement van Roelof Bisschop (SGP) en Erik Ronnes (CDA) dat borgt dat boeren een marktconforme vergoeding krijgen bij commerciële transportleidingen over hun land.


Henk Bleeker directeur omstreden zonnebedrijf.

06-03-2019 - 7 reacties Onze natuurliefhebber. 😄

Oud-staatssecretaris Henk Bleker (CDA) wordt algemeen directeur bij het Groningse bedrijf Powerfield. Dat bedrijf raakte vorig jaar in opspraak vanwege omstreden grondtransacties bij zonneparken.


PvdA Friesland: ‘Geld voor jonge boeren voor innovatie in landbouw’

05-03-2019 - 0 reacties De provincie moet extra geld vrijmaken om jonge boeren te ondersteunen. Tenminste, als het aan de ChristenUnie, CDA en PvdA in Friesland ligt. Boeren verdienen volgens deze fracties extra steun om bedrijven over te nemen.


CDA en D66: klokkenluiders waarschuwen voor veiligheid vlees

25-02-2019 - 0 reacties CDA en D66 stellen zes jaar na de paardenvleesaffaire Kamervragen over de voedselveiligheid van vlees uit met name kleine- en middelgrote rundveeslachterijen aan minister Carola Schouten (CDA) van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid (LNV). Ze doen dit naar aanleiding van gesprekken met klokkenluiders uit de vleessector.


‘Daling mestafzetkosten door meer Limburgse mestverwerkingsfabrieken’

21-02-2019 - 0 reacties Gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) vindt dat in Limburg snel meer mestverwerkingsfabrieken moeten komen. Door een grotere verwerkingscapaciteit kunnen de mestafzetkosten aanzienlijk dalen, verwacht Mackus.


Deur blijft open voor lage ww-premie seizoenswerk; scholieren onder lage ww-premie

06-02-2019 - 0 reacties De deur voor toepassing van de lage ww-premie bij seizoenswerk staat nog steeds open. Op initiatief van VVD en CDA en met brede steun in de Tweede Kamer moet Minister Koolmees (SZW) in gesprek met de land- en tuinbouw over de knelpunten die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) oplevert voor seizoenswerk.


Column van Co - Linkse anarchie

05-02-2019 - 0 reacties Er is een motie aangenomen in de tweede kamer om strenge straffen te eisen tegen dierenactivisten die inbreken in stallen en daar (gemanipuleerde) video opnames maken om deze vervolgens wereldkundig te maken. Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) dienden deze motie in ter bescherming van de boerengezinnen die hieronder lijden. Niks mis mee en ook logisch, zou je denken. Inbreken is al sinds jaar en dag een strafbaar feit. Maar niet voor de SP, Groen Links en de PvdD. Zij stemden tegen deze motie en dat kun je op zijn minst curieus noemen. Inbreken in stallen zou van deze partijen dus gewoon mogen, ondanks de fysieke en emotionele schade dat dit met zich meebrengt. Mag dat voor de goede zaak dan? Aantonen dat er zoveel mis is met de veehouderijen in Nederland? Daar zijn toch wel andere manieren voor? Deze 3 linkse partijen sturen zo aan op een soort anarchie en tonen een extremistisch karakter als het om denkbeelden over de veehouderij gaat. Als het om, of liever tegen de veehouderij


Schouten tornt niet aan kwekersrecht

31-01-2019 - 0 reacties De uitspraak van het Europees Octrooibureau (EOB), over het toestaan van het vastleggen van planteigenschappen, heeft geen gevolgen voor kwekersrecht of veredelingsvrijstelling. Dat antwoordt landbouwminister Carola Schouten op Kamervragen van CDA, D66 en VVD.


CDA houdt alle opties open rondom veehouderijbeleid

30-01-2019 - 0 reacties Het CDA in Noord-Brabant houdt alle opties open ten aanzien van het Brabantse veehouderijbesluit uit 2017. In haar verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 schrijft de partij het besluit te willen herzien.


CDA vindt inseminatiestop 'klinkklare onzin'

25-01-2019 - 8 reacties CDA noemt het idee van een inseminatieverbod van de Partij voor de Dieren (PvdD) klinkklare onzin. 'Ik dacht dat ze niet gekker konden worden, maar blijkbaar hebben ze toch nog een overtreffende trap gevonden', reageert Kamerlid Jaco Geurts.


Motie CDA en VVD aangenomen: Schouten moet tegen voorstel voor einde chloorprofam stemmen

24-01-2019 - 0 reacties Minister Schouten moet deze week in de vergadering van het Europese comité SCoPAFF tegen het voorstel van de Europese Commissie stemmen om de toelating van chloorprofam te beëindigen. De Kamer heeft net de motie van het CDA en de VVD aangenomen.


'Kabinet gaat 'Urgenda-klimaatdoelen' voor 2020 niet halen'

24-01-2019 - 0 reacties Het kabinet gaat ervan uit dat de door de rechter opgelegde klimaatdoelen in de Urgenda-rechtszaak niet gehaald gaan worden. Dat zeggen bronnen rond het kabinet tegen Nieuwsuur.
Politiek verslaggever Arjan Noorlander: "Van de regeringspartijen geven VVD en CDA wel toe dat het eigenlijk niet haalbaar is. D66 en ChristenUnie zeggen hardop: 'laten we toch ons best doen'. Maar als je ze diep in de ogen kijkt geven ook zij toe dat het zo'n grote opgave is, dat die niet haalbaar is."
De leden van het kabinet willen ook nog niet hardop zeggen dat de doelen niet gehaald worden. Maar D66-staatssecretaris Van Veldhoven laat wel doorschemeren dat het lastig wordt, vooral toen maandag bleek dat het kabinet de CO2-uitstoot met 9 megaton meer moet terugbrengen dan gedacht. Van Veldhoven: "We dachten dat dit 4 megaton zou zijn, nu wordt het wel heel moeilijk om dit binnen een jaar allemaal te halen."
Politieke wil
De politieke wil binnen de regeringscoalitie ontbreekt eigenlijk ook een beetje, zegt Arjan Noorlander. "Het is voor een deel onvermogen, omdat het kabinet de afgelopen jaren al veel meer had kunnen doen. Maar ze vinden het ook gewoon een te grote politieke last. Ze willen liever met de langere termijn aan de slag, dat zijn de maatregelen die in het Klimaatakkoord komen te staan."
Toch kan de staat niet zomaar zeggen dat een uitspraak van de rechter niet zal worden uitgevoerd, vindt D66-Kamerlid Sienot. Hij vindt dat het streven moet blijven om de doelstelling te halen van 25 procent minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990. "Daar is alles op gericht."
GroenLinks en SP verwijten het kabinet niet eerder te hebben ingegrepen. Maar het simpel verhogen van de energierekening, daar zien zij ook niets in. In feite verloopt de politieke discussie over de klimaatmaatregelen die genomen moeten worden op basis van de Urgenda-uitspraak hetzelfde als over het concept-klimaatakkoord. Bij wie komt de rekening te liggen? En hoe worden de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld over burgers en bedrijfsleven?
Mega-investering
Noorlander: "Als de Urgenda-doelen gehaald moeten worden, dan gaat het om een mega-investering van miljarden. Het kabinet zegt dat dat veel te veel is en dat ze dat gewoon niet gaan redden. En de coalitiepartijen leggen zich daar eigenlijk al bij neer."
Het kabinet heeft verschillende mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen, maar die zijn niet allemaal aantrekkelijk. Of ze kosten veel geld, bijvoorbeeld het versneld sluiten van kolencentrales. Of ze kunnen vervelend zijn voor burgers, zoals autoloze zondagen. Het kabinet is bang dat daardoor het draagvlak bij burgers voor toekomstige klimaatmaatregelen verdwijnt.
Leefbare aarde
Duurzaamheidsorganisatie Urgenda heeft al aangegeven het kabinet te zullen houden aan de rechterlijke uitspraak. "We zijn geen bananenrepubliek, we zijn een rechtsstaat", zegt directeur Marjan Minnesma. Er is volgens haar geen tijd meer om opties van de hand te wijzen omdat ze politiek te gevoelig liggen. "Dat de ene partij dit niet leuk vindt en de ander dat niet: het gaat hier niet om leuk. Het gaat om een leefbare aarde."
Ondertussen legt het kabinet zich niet bij uitspraken van de rechtbank en het hof in de Urgenda-zaak neer en gaat in cassatie, de laatste mogelijkheid om een gerechtelijke uitspraak aan te vechten. Minister Wiebes zei daar over: "We willen in hoogste instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten." Die zaak bij de Hoge Raad begint eind dit jaar.


PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie

15-01-2019 - 0 reacties De PvdA doet een poging om alsnog een CO2-heffing voor het bedrijfsleven van de grond te krijgen. De opbrengst van die heffing moet gebruikt worden om gewone burgers minder te laten betalen aan de energietransitie.
PvdA-leider Asscher heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd zo'n CO2-heffing door te rekenen. Er wordt daarbij uitgegaan van een starttarief in 2021 van 45 euro per ton CO2 die uitgestoten wordt. Jaarlijks gaat het tarief met twee procent omhoog, naar 80 euro per ton in 2050.
In het klimaatakkoord, dat het kabinet heeft gesloten met verschillende maatschappelijke organisaties, is bewust niet gekozen voor een heffing voor de industrie. Die zou de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te veel aantasten.
Toch denkt de PvdA er nu alsnog steun voor te krijgen, omdat er ook in de coalitie kritiek is op het gesloten akkoord. Zo is D66 eigenlijk wel voor zo'n heffing en maken VVD en CDA zich grote zorgen over de betaalbaarheid van alle plannen voor gewone mensen.
Energiebelasting omlaag
Met een CO2-heffing voor bedrijven kan de rekening voor de burgers omlaag, redeneert de PvdA. Asscher wil de energiebelasting voor gezinnen met 150 euro per jaar verlagen. Hij vraagt het Centraal Planbureau de koopkrachteffecten daarvan door te rekenen.
"Zo gaan vervuilers betalen, belonen we wenselijk gedrag en ontzien we gewone mensen", schrijft Asscher in zijn verzoek aan het PBL. De CO2-heffing voor bedrijven is voor de PvdA een minimale voorwaarde om het klimaatakkoord te steunen.
In de coalitie ontstond afgelopen weekend irritatie na uitspraken van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. Die zei dat de kans nihil is dat de plannen uit het klimaatakkoord allemaal uitgevoerd worden. Ook verweet hij D66-leider Jetten te drammen over het klimaat.
Gisteren werd er tijdens het wekelijkse coalitieoverleg "stevig gesproken" over de kwestie. Conclusie was volgens premier Rutte dat de afspraken uit het klimaatakkoord gewoon nog staan. GroenLinks heeft al laten weten een debat te zullen aanvragen over de klimaatplannen en de onenigheid in de coalitie.


CDA en VVD vragen om snel besluit voor bietenteelt

21-12-2018 - 0 reacties De VVD en het CDA manen minister Schouten (LNV) tot snelle actie voor de suikerbietenteelt. Deze teelt dreigt in de problemen te komen nu middelen met neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden. De Kamerleden vragen de minister een neonicotinoïdencoating toe te staan.


Politiek bezorgd over octrooibesluit

21-12-2018 - 0 reacties CDA, VVD en D66 pleiten voor een duurzame, wettelijke oplossing zodat octrooien op wezenlijk biologische processen niet meer mogelijk zijn.


Kamervragen over ongeldig verklaren octrooibesluit plantveredeling

21-12-2018 - 0 reacties CDA, VVD en D66 hebben Kamervragen gesteld over de uitspraak van de Technische Raad van Beroep van het Europees Octrooibureau. De uitspraak van 5 december 2018 zegt dat de beslissing van vorig jaar om geen octrooien meer te verlenen op producten van wezenlijk biologische processen terzijde kan worden gelegd, omdat deze in strijd is met een eerdere uitleg van het Europees Octrooiverdrag.


Knelgevallen in de steek gelaten door Geurts?

20-12-2018 - 1 reacties De afgelopen 2 jaar heeft Jaco Geurts (CDA) zich ingezet voor een betere fosfaatwetgeving. Hij heeft daarbij steeds gezocht naar oplossingen voor de zogeheten 'knelgevallen'. Maar juist met die boeren heeft hij nu een aanvaring: Innovatief uit de Knel voelt zich namelijk in de steek gelaten door Geurts, die een voor hen belangrijke motie niet ondersteunt.


Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan

20-12-2018 - 15 reacties Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de overheid verplicht maatregelen te nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De stemming kwam een dag voordat het klimaatakkoord van de 'klimaattafels' wordt verwacht.

De wet is een initiatief uit 2015 van Groen Links en de PvdA. De fracties van D66, VVD, CDA, SP, ChristenUnie en later ook 50Plus sloten zich erbij aan, waarbij het wetsvoorstel wel minder streng werd. Ook Denk stemde voor de wet.

De voorstanders benadrukken het belang van het vastleggen van maatregelen in een wet en het opstellen van doelen "die kabinetsperiodes overstijgen". Kamerleden van de partijen die de initiatiefwet indienden, namen eerder woorden in de mond als 'historisch', 'uniek' en 'een mijlpaal'.
De Partij voor de Dieren vindt de wet niet ver genoeg gaan en stemde tegen.
Ook de fracties van SGP, Forum voor Democratie en PVV stemden tegen de wet. PVV en Forum voor Democratie noemen de wet "vreselijk" en spreken van geldverspilling.

De wet is er nog niet: de initiatiefnemers moeten de wet nu verdedigen in de Eerste Kamer.