Cda

Al het Cda nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Cda nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Cda nieuws

PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie

15-01-2019 - 0 reacties De PvdA doet een poging om alsnog een CO2-heffing voor het bedrijfsleven van de grond te krijgen. De opbrengst van die heffing moet gebruikt worden om gewone burgers minder te laten betalen aan de energietransitie.
PvdA-leider Asscher heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd zo'n CO2-heffing door te rekenen. Er wordt daarbij uitgegaan van een starttarief in 2021 van 45 euro per ton CO2 die uitgestoten wordt. Jaarlijks gaat het tarief met twee procent omhoog, naar 80 euro per ton in 2050.
In het klimaatakkoord, dat het kabinet heeft gesloten met verschillende maatschappelijke organisaties, is bewust niet gekozen voor een heffing voor de industrie. Die zou de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te veel aantasten.
Toch denkt de PvdA er nu alsnog steun voor te krijgen, omdat er ook in de coalitie kritiek is op het gesloten akkoord. Zo is D66 eigenlijk wel voor zo'n heffing en maken VVD en CDA zich grote zorgen over de betaalbaarheid van alle plannen voor gewone mensen.
Energiebelasting omlaag
Met een CO2-heffing voor bedrijven kan de rekening voor de burgers omlaag, redeneert de PvdA. Asscher wil de energiebelasting voor gezinnen met 150 euro per jaar verlagen. Hij vraagt het Centraal Planbureau de koopkrachteffecten daarvan door te rekenen.
"Zo gaan vervuilers betalen, belonen we wenselijk gedrag en ontzien we gewone mensen", schrijft Asscher in zijn verzoek aan het PBL. De CO2-heffing voor bedrijven is voor de PvdA een minimale voorwaarde om het klimaatakkoord te steunen.
In de coalitie ontstond afgelopen weekend irritatie na uitspraken van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. Die zei dat de kans nihil is dat de plannen uit het klimaatakkoord allemaal uitgevoerd worden. Ook verweet hij D66-leider Jetten te drammen over het klimaat.
Gisteren werd er tijdens het wekelijkse coalitieoverleg "stevig gesproken" over de kwestie. Conclusie was volgens premier Rutte dat de afspraken uit het klimaatakkoord gewoon nog staan. GroenLinks heeft al laten weten een debat te zullen aanvragen over de klimaatplannen en de onenigheid in de coalitie.


CDA en VVD vragen om snel besluit voor bietenteelt

21-12-2018 - 0 reacties De VVD en het CDA manen minister Schouten (LNV) tot snelle actie voor de suikerbietenteelt. Deze teelt dreigt in de problemen te komen nu middelen met neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden. De Kamerleden vragen de minister een neonicotinoïdencoating toe te staan.


Politiek bezorgd over octrooibesluit

21-12-2018 - 0 reacties CDA, VVD en D66 pleiten voor een duurzame, wettelijke oplossing zodat octrooien op wezenlijk biologische processen niet meer mogelijk zijn.


Kamervragen over ongeldig verklaren octrooibesluit plantveredeling

21-12-2018 - 0 reacties CDA, VVD en D66 hebben Kamervragen gesteld over de uitspraak van de Technische Raad van Beroep van het Europees Octrooibureau. De uitspraak van 5 december 2018 zegt dat de beslissing van vorig jaar om geen octrooien meer te verlenen op producten van wezenlijk biologische processen terzijde kan worden gelegd, omdat deze in strijd is met een eerdere uitleg van het Europees Octrooiverdrag.


Knelgevallen in de steek gelaten door Geurts?

20-12-2018 - 1 reacties De afgelopen 2 jaar heeft Jaco Geurts (CDA) zich ingezet voor een betere fosfaatwetgeving. Hij heeft daarbij steeds gezocht naar oplossingen voor de zogeheten 'knelgevallen'. Maar juist met die boeren heeft hij nu een aanvaring: Innovatief uit de Knel voelt zich namelijk in de steek gelaten door Geurts, die een voor hen belangrijke motie niet ondersteunt.


Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan

20-12-2018 - 15 reacties Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de overheid verplicht maatregelen te nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De stemming kwam een dag voordat het klimaatakkoord van de 'klimaattafels' wordt verwacht.

De wet is een initiatief uit 2015 van Groen Links en de PvdA. De fracties van D66, VVD, CDA, SP, ChristenUnie en later ook 50Plus sloten zich erbij aan, waarbij het wetsvoorstel wel minder streng werd. Ook Denk stemde voor de wet.

De voorstanders benadrukken het belang van het vastleggen van maatregelen in een wet en het opstellen van doelen "die kabinetsperiodes overstijgen". Kamerleden van de partijen die de initiatiefwet indienden, namen eerder woorden in de mond als 'historisch', 'uniek' en 'een mijlpaal'.
De Partij voor de Dieren vindt de wet niet ver genoeg gaan en stemde tegen.
Ook de fracties van SGP, Forum voor Democratie en PVV stemden tegen de wet. PVV en Forum voor Democratie noemen de wet "vreselijk" en spreken van geldverspilling.

De wet is er nog niet: de initiatiefnemers moeten de wet nu verdedigen in de Eerste Kamer.


Fosfaatbank blijft voorlopig dicht

14-12-2018 - 14 reacties CDA en VVD raden LNV-minister Carola Schouten dringend aan de fosfaatbank, bedoeld voor steun aan jonge boeren, voorlopig niet open te stellen. Eerder werd de aanvankelijk voorgenomen openstelling in november al uitgesteld.


EP oordeelt: EFSA moet veiligheidsstudies publiceren vóór markttoelating producten, negatieve gevolgen voedingsindustrie dreigen

12-12-2018 - 0 reacties Meer transparantie is nodig als het gaat om de goedkeuring van onder andere nieuwe voedingsmiddelen, enzymen, smaakstoffen en verpakkingen. Een meerderheid van het Europees Parlement (EP) stemde voor een voorstel van de Europese Commissie dat dit mogelijk maakt. Het CDA vreest dat dit ten koste gaat van de concurrentiepositie van de Europese voedingsindustrie.


„Dit jaar geen Klimaatakkoord door onenigheid”

10-12-2018 - 0 reacties Dit jaar wordt er geen Klimaatakkoord meer gesloten door de vier regeringspartijen, omdat CDA en VVD dwarsliggen. Dat schrijft het AD op basis van bronnen rond het kabinet. De twee partijen zijn bang dat de benzine- en dieselprijzen omhoog gaan.


Geurts pleit voor actie rond keurpunt levend vee

08-12-2018 - 0 reacties Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vraagt actie van het kabinet om de export van levend vee naar Groot-Brittannië op gang te houden, ook als het tot een harde brexit zou komen. Daarbij gaat het met name om voorbereiden van een speciaal keurpunt.


Annie Schreijer, een vrouw die niet wegloopt voor problemen.

07-12-2018 - 73 reacties

Originele beschrijving

Vanochtend bij Boer Beulink geweest om te praten met CDA Bronckhorst over de fosfaatproblematiek. Het probleem is het ontbreken van een regeling voor knelgevallen doordat NL begin 2018 verkeerdelijk...


Rudy Tegels (CDA): ‘Cijfers en feiten zijn cruciaal voor de varkenshouderij’

07-12-2018 - 0 reacties De overheid moet informatie over geur, fijnstof en ammoniak baseren op metingen, feiten en cijfers. Dit is voor de toekomst van de varkenshouderij cruciaal.


Klimaatwet komt er, maar wel aangepast

07-12-2018 - 0 reacties Nederland krijgt met royale parlementaire steun een Klimaatwet; volgens velen een „uniek en historisch” moment. Maar de normen in de wet zijn door toedoen van VVD en CDA wel aanzienlijk omlaag bijgesteld.


Van der Tak op Europese lijst CDA

03-12-2018 - 0 reacties De voorzitter van LTO Glaskracht Nederland en voormalig burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak uit Honselersdijk, staat op de kandidatenlijst van het CDA voor het Europees Parlement. Van der Tak staat negende op de lijst.


De boer hoort niet in de beklaagdenbank

01-12-2018 - 9 reacties De recente oproep van het Openbaar Ministerie om de veestapel te verkleinen, is vreemd en onterecht, meent Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA.


Melkveehouder Eline Verder verkiesbaar voor Provinciale Staten Drenthe

30-11-2018 - 0 reacties Melkveehouder Eline Vedder- Monaster uit Ruinerwold heeft zich onlangs voor de Provinciale Staten (PS) van de provincie Drenthe voor het CDA verkiesbaar gesteld. Ze staat op plek 19 van de kandidatenlijst.


CDA Westland wil toelating veredelingstechniek crispr-cas snel op Europese agenda

27-11-2018 - 0 reacties Dankzij een Europees verbod op de nieuwe veredelingstechniek crispr-cas is er een grote kans ontstaan dat veel zaadbedrijven hun onderzoeksfaciliteiten naar landen buiten Europa zullen verplaatsen. Met deze verplaatsing dreigen ook veel banen en kennis uit Nederland en daarmee uit Westland te verdwijnen, stelt CDA Westland.


Wachten op standpunt van Schouten

23-11-2018 - 0 reacties In antwoord op de vragen van Jaco Geurts (CDA) zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dat zij op korte termijn (in elk geval nog dit jaar) uiteen zal zetten op welke wijze zij de herziening van het pachtstelsel vorm wil geven. Dat wordt tijd.


Erkenning mineralenconcentraat als kunstmestvervanger géén onderdeel EU-Meststoffenverordening

21-11-2018 - 0 reacties De erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger, boven de gebruiksnorm van dierlijke mest, wordt in de nieuwe EU-Mestverordening niet geregeld. Volgens Annie Schreijer (CDA) is dit een domper op de vreugde bij deze verordening.


Erkenning mineralenconcentraat als kunstmestvervanger géén onderdeel EU-Meststoffenverordening

21-11-2018 - 0 reacties De erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger, boven de gebruiksnorm van dierlijke mest, wordt in de nieuwe EU-Mestverordening niet geregeld. Volgens Annie Schreijer (CDA) is dit een domper op de vreugde bij deze verordening.