Grond

Al het Grond nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Grond nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Grond nieuws

Lokale bierproductie zorgt voor leven in de brouwerij

20-02-2019 - 0 reacties Kleine en lokale bierbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond. Melkveehouder Jan Legters uit Winterswijk speelt hierop in door het bedrijf om te bouwen tot een ambachtelijke vloermouterij, de enige in Nederland.


Eerste suikerbieten op 18 februari in de grond

19-02-2019 - 0 reacties De eerste suikerbieten zijn maandag 18 februari in het zuiden van Nederland gezaaid. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om het eerste perceel van dit seizoen. De zaaidatum ligt daarmee 1 week eerder dan in 2018, maar een record is het niet.


Het wordt prachtig lenteweer, vlinders ontwaken uit winterslaap

16-02-2019 - 0 reacties Vandaag voelt opnieuw aan als een lentedag. De krokussen schieten uit de grond en de eerste vlinders ontwaken uit hun winterslaap. Met dank aan de hoge temperatuur. Het wordt in een groot deel van het land zonnig.


Eerste plantuien en aardappelen de grond in

15-02-2019 - 0 reacties Zon, hogere temperaturen en droge weersomstandigheden. In combinatie met een markt waarin tekorten zijn, geeft het akkerbouwers voldoende ingrediënten om de eerste plantuien te planten. Ook de eerste vroege aardappelen zullen volgende week waarschijnlijk gepoot worden.


Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019

14-02-2019 - 74 reacties Hoe kun je nu regelgeving verplichten die voorbaat niet is te borgen, en straks weer volop verhalen in de media dat veehouders zich niet aan de regels houden??, dit moet je als sector niet willen;

Vanaf 1 januari 2019 is emissiearm gebruik van mest verplicht bij grasland op klei- en veengrond, in het spraakgebruik wordt dit het ‘sleepvoetverbod’ genoemd. Voor het uitrijden op grasland op klei- en veengrond gaan de onderstaande regels gelden.

Uitrijden met de sleepvoet is toegestaan, mits met een waterverdund systeem wordt gewerkt, waarbij de mest met 33% verdund moet zijn met water: minimaal 1 deel water en 2 delen drijfmest dus. De afleg mag dan boven de grond, tussen het gras in strookjes van 5 cm breed en met 15 cm afstand. De mest moet worden uitgereden met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is.

De grondgebruiker is verplicht het verdund uitrijden met de sleepvoet een keer per jaar, vóór de eerste bemesting, bij RVO te melden. Een praktische en goedkope methode om te registreren of de mest wel voldoende verdund is, is nog niet voorhanden. Daarom is het nog onduidelijk hoe gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden. Wel is door de overheid gesteld dat de boer bij controle aannemelijk moet kunnen maken dat de mest op de juiste wijze is verdund.

Uitrijden IN de grond kan ook, maar dat stuit in de praktijk op problemen vanwege een harde grond bij droogte (klei) of een tekort aan draagkracht van de bodem (veen). Alleen het Pulse-tracksysteem is goedgekeurd door het ministerie. Het systeem brengt de mest via kuiltjes in het grasland. Het punt is dat deze machine nog in ontwikkeling is en daardoor nog niet te koop is.

De overheid heeft wel reeds aangekondigd dat per 2021 wel een ‘technische borging’ van het verdund aanwenden vereist gaat worden. In diverse initiatieven van private partijen of proeftuinen van onderzoek, overheid en bedrijfsleven zal hier de komende jaren aan gewerkt worden. LTO Nederland zal hierbij inzetten op praktische en betaalbare varianten.


Onzekerheid troef voor boerderijen rond Antwerpse haven

13-02-2019 - 0 reacties De plannen van de Vlaamse regering voor de realisatie van extra containercapaciteit in de Antwerpse haven snijden in het vel van de landbouwsector. Opnieuw gaat er grond verloren voor de landbouwbedrijven in de omgeving. “Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor hen”, richt landbouwadviesraad SALV zich tot Vlaams minister Ben Weyts en zijn Departement Openbare Werken. Afstemming met de totale toekomstige havenontwikkeling, een juiste uitvoering van noodzakelijke natuurcompensaties en correcte flankerende maatregelen zijn daarbij onontbeerlijk.


Meer akkerbouwers zoeken grond buiten Nederland

13-02-2019 - 0 reacties De interesse om grond en/of bedrijven in het buitenland te kopen, is bij de akkerbouwers aangewakkerd. Het vaak om de akkerbouwers die buiten Nederland een behoorlijke slag in de schaalvergroting kunnen maken. Daarbij is vooral een land als Denemarken in trek.


Waterschappen: ‘Laat stuwen nog in zomerstand staan’

12-02-2019 - 0 reacties De waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Waterschap Limburg roepen grondgebruikers op om de stuwen nabij hun percelen voorlopig nog op de hoge (zomer-)stand te laten staan. Zo krijgt het water meer kans krijgt in de grond te infiltreren.


'Grondwaterpeil veenweide moet omhoog'

12-02-2019 - 0 reacties D66 en GroenLinks willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan. Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komen er teveel broeikasgassen in Nederland.


Challenger MT765C met de Väderstad Rexius Twin 550

11-02-2019 - 0 reacties Rexius walsen met Crosskill ringen en Crossboard is een echte multi-tasker van enorme proporties. Het verplettert kluiten en egaliseert uw grond in één enkele bewerking voordat u gaat zaaien.De Rexius is een perfect nabewerkingswerktuig na de cultivator of (rotorkop)eg in situaties waarbij extra zorg moet worden besteed aan bodemverdichting. 


De klimaatvisie van D66 en GroenLinks: nattere weiden, minder koeien, drijvende steden en dorpen

11-02-2019 - 0 reacties Recent legde Jopie Duijnhouwer op Foodlog uit dat het verhogen van het waterpeil een veel gemakkelijker én rendabeler manier is om de uitstoot van CO2 tegen te gaan, dan ingewikkelde technische maatregelen. Wethouder Hilde Niezen van Gouda vertelde ons hoe lastig haar stad het heeft om met inklinkende zachte veenbodems om te gaan. Haar stad kan beter leren drijven, zegt ze.
Alsof ze goed geluisterd hebben, kondigen vandaag regeringspartij D66 en oppositiepartij GroenLinks een plan aan om de waterstand in Nederland te verhogen. De partijen willen niet met techniek tegen de natuur, maar slim met de natuur werken om Nederland om te kunnen laten gaan met de consequenties van klimaatverandering. Het plan zal met name consequenties hebben voor de melkveehouderij in het Groene Hart en het veenweidegebied van Friesland. Op nattere grond kun je minder koeien houden.


Kweek je eigen water-sla

08-02-2019 - 0 reacties Waarom nog sla uit Spanje halen? Sinds deze week verkoopt Albert Heijn sla die het hele jaar door gewoon in ons kikkerlandje groeit. Ook in de winter. Niet eens in de volle grond, maar zelfs alleen op water. Nog leuker: die water-sla kun je ook bij je thuis kweken. Met als bonus: een decoratieve vissenkom.


Vroeg zaaien om voor 1 oktober te oogsten?

08-02-2019 - 0 reacties Maistelers op zand- en lössgrond moeten dit jaar zorgen dat er uiterlijk 1 oktober een vanggewas in de grond zit. Veel telers vragen zich af: kan ik door vroeger te zaaien ook vroeger oogsten?


Flevolandse politieke partijen verdeeld over glyfosaat op pachtgrond

07-02-2019 - 0 reacties Flevolandse partijen, die meewerkten aan een onderzoek van Agrio in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, zijn sterk verdeeld over of de provincie glyfosaat mag verbieden op grond dat door de provincie verpacht wordt.


Grondprijs het hoogst in Nederland

07-02-2019 - 4 reacties De Nederlandse melkveehouderij heeft met bijna € 60.000,- per hectare te maken met de hoogste grondprijs ten opzichte van de betaalde prijzen voor grond in andere zuivellanden. Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden via een specifiek kengetal. Deze keer staat de grondprijs centraal.


Belegger ASR bijna grootste grondeigenaar

06-02-2019 - 0 reacties Het areaal dat in eigendom van agrarisch ondernemers is, is gedaald. Daarentegen nam het areaal erfpacht de afgelopen 10 jaar juist toe. Dat heeft te maken met het feit dat beleggers steeds meer investeren in grond.


Krijgt bedrijfsopvolger nog altijd bedrijfseigendom?

05-02-2019 - 0 reacties In de agrarische sector was (en is) het vaak een automatisme; de bedrijfsopvolger krijgt na jaren van dienst in de maatschap of vennootschap onder firma (vof) het recht om het bedrijf met alle grond, gebouwen, vee en machines over te...


JCB Fastrac 4220 in het grondtransport

04-02-2019 - 0 reacties Loonbedrijf Scholten uit Duitsland aan het grond dumperen met JCB Fastrac 4220 en Tiger 22/35 kipper.


Model 702 de eerste Fiat-tractor die van de montagelijn rolde

03-02-2019 - 0 reacties New Holland viert het 100-jarige jubileum sinds de eerste Fiat-tractor van de montagelijn rolde. Model 702 werd ontwikkeld om het arbeidstekort in de landbouw te ondervangen toen de Eerste Wereldoorlog op zijn einde liep. Een productiviteitsverhoging was hard nodig in de sector en mechanisatie was de manier om het gebrek aan arbeidskrachten te ondervangen en om de harde grond van de tijdens de oorlog verwaarloosde velden, effectief te ploegen. Model 702 bracht de oplossing met zijn innovatieve aanpak. Hij werd speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten…


Plan voor zonnepark in Moerenburg-Koningshoeven, tussen snelwegen in

31-01-2019 - 0 reacties BERKEL-ENSCHOT - Zo’n 30.000 zonnepanelen op nu nog agrarische grond in de oksel van de snelwegen A58 en A65. Dat plan voor grootschalige stroomopwekking ligt op tafel bij de gemeente Tilburg. Ontwikkelaar Lightsource BP hoopt deze zonneweide begin 2022 in gebruik te kunnen nemen.