Grond

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Grond. Grond is een van de 15402 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Grond nieuws

Handwerk in de mais

24-06-2019 - 0 reacties Dag hakselvriendjes en -vriendinnetjes. Met dit mooie weer wil de mais best groeien, het bruist de grond uit. Wat dan belangrijk is, is dat de dubbelgezaaide rijen en de kielrijen worden geschoffeld, want de oude hakselaars hebben nog een rijenbek. Daarbij is het belangrijk dat de mais excact op 75 cm staat om een goede invoer te krijgen, anders heb je kans op stagnatie en dat verhoogt niet de arbeidsvreugde tijdens het hakselen. Dit alles gebeurt natuurlijk in stijl op de akker van de Oldtimer hakseldag in Dalen.


Van gezond op bord naar gezond voor de grond en omgekeerd

24-06-2019 - 0 reacties Het Europese project Diverimpacts brengt een 25-tal cases in beeld die op een of andere manier werken aan een meer gediversifieerde landbouw. Naast Vlaanderen ist ook Nederland partner in DiverIMPACTS. Tijdens de jaarlijkse project bijeenkomst in juni waren we in Zweden. We maakten onder andere kennis met twee enthousiaste en eigentijdse bedrijven die peulgewassen opnieuw op de Zweedse kaart zetten.


Russische varkensreus bouwt 40 nieuwe locaties

24-06-2019 - 0 reacties Het Russische vleesconcern Cherkizovo is van plan 40 nieuwe bedrijven (met ongeveer 20.000 varkensplaatsen) uit de grond te stampen. Daarmee wil het bedrijf inspelen op vraag vanuit China.


Familie Groen gaat van rozen naar zonnepanelen

21-06-2019 - 0 reacties 13.500 zonnepanelen liggen op de plek waar familie Groen uit Luttelgeest ooit rozen kweekte. Theo Groen senior (76) en Theo Groen junior (51) zien in hun zonneweide een perspectief voor de agrarische sector. 'We benutten de grond voor 90 procent, waardoor je 30 procent minder landbouwgrond nodig hebt.'


Bollenboer koopt 162 hectare in Nieuw-Zeeland

21-06-2019 - 0 reacties Een tulpenbollenbedrijf uit Nederland heeft in Mabel Bush (in Nieuw-Zeeland) 162 hectare grond gekocht. Met de deal is een slordige €4,5 miljoen gemoeid.


Bollenteler koopt 162 hectare in Nieuw-Zeeland

21-06-2019 - 0 reacties Een tulpenbollenbedrijf uit Nederland heeft in Mabel Bush (in Nieuw-Zeeland) 162 hectare grond gekocht. Met de deal is een slordige €4,5 miljoen gemoeid.


50 jaar Javo innovatie

21-06-2019 - 0 reacties 50 jaar geleden, in 1969, ontwierp Arnold van Nobelen, de oprichter van Nobels, de eerste potmachine voor Javo. Dit nieuwe type machine is uitgevoerd met -in zijn ogen logisch- een transportband en elevator, om de grond te transporteren naar de potten. Het eerste prototype van de Javo Standard wordt al snel bij een kweker in de buurt getest. Hij is direct enthousiast en koopt het eerste model.


Boeren en natuur hand in hand: koeien van Emiel grazen in natuur en weidevogels jaagt hij niet weg

21-06-2019 - 0 reacties Grazende koeien op de grond van Staatsbosbeheer én plaats voor natuur op het terrein van boer Emiel. Theo Bakker van Staatsbosbeheer en boer Emiel Anssems slaan de handen ineen om natuur en boeren samen te laten gaan. Dat levert winst op voor zowel de boer als de natuur. Maud Hawinkels bezocht de mannen voor het programma 'Natuurrijk' om te zien hoe ze dit voor elkaar krijgen.


Vocht en temperatuur geven mais boost

21-06-2019 - 0 reacties Met de regen van deze week en de warmte van komende week lijkt de mais bij veel deelnemers aan het Maismeetnet van Nieuwe Oogst uit de grond te schieten.


'Akkerbouwers moeten zorgen dat het bord gevuld blijft'

21-06-2019 - 0 reacties Hoe voeden we een snelgroeiende wereldbevolking, terwijl er steeds minder grond beschikbaar is, die ook nog eens in productiviteit achteruitgaat? Dat was vorige week donderdag de centrale vraag tijdens een landbouwcongres in Emmen.


Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

20-06-2019 - 0 reacties Honderden projecten, zoals de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigen te sneuvelen of vertraagd te worden. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State, die zegt dat de projecten mogelijk in strijd zijn met het streven om de stikstofuitstoot terug te dringen. Met die boodschap kwam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteravond. Maar hoe zit dat precies?
Wat is er schadelijk aan stikstof?
Er is in de natuur in Nederland te veel stikstof aanwezig. En dat is slecht voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en dieren. Dat zit zo: Stikstof wordt in de vorm van ammoniak uitgestoten door de landbouw. Boeren gebruiken poep van koeien, varkens en kippen als mest voor gewassen. Een deel van die mest verdampt als ammoniak, komt in de lucht en slaat weer neer in de natuur.
Die stikstof verrijkt vervolgens de bodem. En daardoor verliezen zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, het van planten die van voedselrijke grond houden. Zo wordt de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. En dieren die van die zeldzame planten leven, verdwijnen vervolgens ook.
Onder meer op de heide, in de duinen en het hoogveen neemt door de neerslag van ammoniak het aantal planten en dieren af.
Stikstof komt niet alleen in de vorm van ammoniak in het milieu, maar het wordt ook als stikstofoxide uitgestoten door auto's en door de industrie. Stikstofoxide is ook nog eens schadelijk voor je gezondheid, vooral voor je longen.
Wat heeft de Raad van State nu besloten?
Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Van de 160 zogeheten Natura 2000-gebieden hebben er namelijk 118 last van te veel ammoniak en/of stikstofoxide.
Maar die aanpak voldoet niet, zo oordeelde vorige maand dus de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. Eind vorig jaar tikte het Europees Hof van Justitie Nederland al op de vingers.
Want de overheid geeft nu toestemming voor allerlei projecten die voor nog meer stikstof zorgen, zoals vergunningen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven of de aanleg van wegen.
De overheid vond dat dat mag, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Maar van die maatregelen staat niet vooraf vast of ze voldoende zijn. En dat moet wel, zei eerder al het Europese Hof en nu ook de Raad van State. "Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan", aldus de Raad van State.
"Het PAS loopt nu vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij 'vooraf' toestemming aan nieuwe activiteiten. Dat mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving."
Wat zijn de gevolgen?
De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.
Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.
De uitspraak heeft volgens de minister geen gevolgen voor projecten met een vergunning die al onherroepelijk is.


Column: Blog Sam de Visser: ‘Eerste biouien en -peen staan boven’

20-06-2019 - 0 reacties TopBodem-deelnemer Sam de Visser uit Biddinghuizen werkt met de wiedeg. Nu hij de eerste biologische gewassen teelt, moet hij mechanisch het onkruid bestrijden. Volgend jaar is nog veel meer van zijn grond door de omschakelperiode heen.


Boer en Bosbeheer helpen elkaar

18-06-2019 - 0 reacties Biologische boeren hebben ruimte nodig om hun vee te laten grazen, Staatsbosbeheer zoekt naar inkomstenbronnen voor het onderhoud van natuurgebied. Een logisch huwelijk - in de provincie Utrecht pachtten twee biologische boeren voor langere tijd grond van Staatsbosbeheer. Onze verslaggever Hugo Reitsma was erbij.


Zoete aardbeien op handzame hoogte: stellingteelt in opmars in Duitsland

18-06-2019 - 0 reacties Aardbeien groeien in de professionele teelt niet alleen meer buiten op de grond, maar steeds vaker ook een etage hoger op zogenaamde stellingen. Ziet het er niet smakelijk uit zoals de sappige aardbeien op circa één meter hoogte aan beide kanten van de plantengoot naar beneden hangen? En het maakt…


Bollenboeren graven onderbroeken op

18-06-2019 - 0 reacties Tulpenboer Tom Groot groef gisteren samen met studenten van het Clusius College uit Hoorn onderbroeken op uit zijn bollenperceel in Nieuwe Niedorp. Het katoenen ondergoed heeft twee maanden in de grond gezeten en er is niet veel van over. Een goed teken want het bollenperceel heeft kennelijk een actief…


Opkomst veganlandbouw: ‘Kunstmest of dierlijke mest? Hebben we niet nodig’

18-06-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw wil dat boeren duurzamer met hun grond omgaan. De sector dient volgens haar nieuwe verdienmodellen te vinden om het milieu te ontlasten. Dat duurzame verdienmodel hebben Peet en zijn vrouw Elza de Krom al gevonden. Zij boeren op veganistische leest. ,,Kunstmest of dierlijke mest? Hebben we niet nodig.’’


Jonge zestigers maken gebruik van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

17-06-2019 - 0 reactiesOm wooninitiatieven voor geclusterde woonzorgvormen van de grond te krijgen is sinds 15 april de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) geopend.


Focus on Farming: ‘Mengteelt speelt grote rol in behoud van natuurlijke vijanden’

14-06-2019 - 0 reacties De tweede bijeenkomst van Focus on Farming van dit jaar staat in het teken van Agroecologie en Technologie. Eén van de sprekers is Wijnand Sukkel, onderzoeker duurzame landbouw aan Wageningen UR. „Alles wat op de grond kruipt, heeft invloed op de luizen.”


Brief aan Schouten: vergunningsplicht beweiding en bemesting onwerkbaar

13-06-2019 - 0 reacties LTO Nederland is, samen met een brede groep organisaties die weidegang een warm hart toedraagt, verrast over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het bijzonder over het besluit dat het weiden van vee en het bemesten van grond niet ‘vergunningvrij‘ mocht worden gemaakt, omdat volgens de bestuursrechter niet vooraf uitgesloten is dat dit effect heeft op natuurgebieden in de omgeving.


Boer Waalkens na tegenslag: 'Dat zonnepark komt er, absoluut'

13-06-2019 - 0 reacties Boer Harm Evert Waalkens uit Finsterwolde keek woensdagavond even raar op toen hij hoorde dat het zonnepark, dat op zijn grond moet verrijzen, voorlopig van de baan is. De koeienboer zat net aan zijn avondeten. 'Dat nieuws verraste mij wel, ja.'