Grondgebonden

Volg al het nieuws over Grondgebonden, een van de 15450 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Grondgebonden nieuwsbrief.

Grondgebonden nieuws

Helft bedrijven in West-Achterhoek is al grondgebonden

11-07-2019 - 26 reacties Bijna de helft van de bedrijven in de West-Achterhoek voldoet al aan de normen voor grondgebondenheid, zoals die zijn omschreven in het door LTO en NZO omarmde advies van de Commissie Grondgebondenheid.De bedrijven hebben maximaal tien melkkoeien per hectare huiskavel en haalden in 2017 minstens 65 procent van het eiwit van eigen land. Dit blijkt uit een pilot die door Het Kadaster en Wageningen Economic Reserach is uitgevoerd in opdracht van ZuivelNL.


Hoe grondgebonden is de melkveehouderij?

20-06-2019 - 0 reacties De invoering van de melkveewet (en later de fosfaatrechten) heeft de grondgebondenheid in de melkveehouderijsector aangejaagd. Maar, in welk tempo verloopt de extensivering? Cor Pierik, hoofd landbouw bij het CBS, maakt de balans op in deze Boerenbusiness Feiten.


LTO wil knelpunten naar grondgebondenheid in beeld hebben

30-04-2019 - 6 reacties Welke knelpunten ervaren melkveehouders die grondgebonden willen worden? De vakgroep Melkveehouderij van LTO-Nederland wil graag een antwoord op deze vraag. Samen met het Kadaster is de vakgroep daartoe een pilot opgestart in de Achterhoek.


Zicht op knelpunten grondgebondenheid

29-04-2019 - 0 reacties De vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland wil weten welke knelpunten melkveehouders ervaren om grondgebonden te worden. Een pilot in de Achterhoek moet duidelijkheid verschaffen.


Mestconnector matcht vraag en aanbod biologische mest

11-03-2019 - 0 reacties Nog meer dan in de gangbare landbouw wordt in de biolandbouw belang gehecht aan dierlijke mest om de bodem en de gewassen te voeden. Toch heeft de sector moeite met het matchen van vraag en aanbod. Daarom bedacht BioForum Vlaanderen ‘de mestconnector’, waarmee biologische veehouders hun mestaanbod publiek kenbaar kunnen maken zodat biologische akkerbouwers en tuinders hen eenvoudiger weten te vinden. Die laatsten zoeken nog vaak hun toevlucht tot andere organische meststoffen, of tot dierlijke mest van gangbare (grondgebonden) landbouwbedrijven, omdat transport over langere afstanden biologische mest minder interessant maakt.


Zelfvoorzieningsgraad eiwit duikt omlaag

07-02-2019 - 218 reacties

Originele beschrijving

Melkveehouders zijn in 2018 een stuk minder grondgebonden dan in het jaar ervoor.


Geen lening van provincie voor gedupeerde melkveehouders

31-01-2019 - 5 reacties LEEUWARDEN - Er komt geen provinciale lening voor biologische en grondgebonden boeren die financieel gedupeerd worden door de fosfaatwetgeving.


Belangenclub melkveehouders wil snelle opening fosfaatbank

05-01-2019 - 91 reacties Netwerk Grondig gaat een klacht indienen in Brussel, als landbouwminister Carola Schouten niet op korte termijn de fosfaatbank opent.

Netwerk Grondig is de belangenorganisatie van grondgebonden melkveehouders, Juist onder deze groep boeren, en vooral de jonge agrariërs, moeten de fosfaatrechten uit de fosfaatbank verdeeld worden, zo is bij wet vastgelegd, benadrukt Grondig-voorzitter Foppe Nijboer uit Boelenslaan.

De fosfaatbank wordt gevuld met fosfaatrechten die vrijkomen bij transacties van koop en lease. Het gaat om een percentage van 10 procent.

Uitgesteld
Schouten heeft onlangs wederom de opening van de fosfaatbank uitgesteld, omdat het landbouwministerie teveel rechten heeft uitgegeven, onder meer aan vleesveehouders.


Grondgebondenheid: een stip op de horizon?

03-01-2019 - 123 reacties Al jaren zoemt het rond in de sector: een stip op de horizon is nodig. Vóór de introductie van het fosfaatrechtenstelsel was het een belangrijk thema, want met een grondgebonden visie zou het stelsel niet nodig zijn. Echter, het rechtenstelsel kwam er toch en is nu bepalend voor de toekomst. Waar staat de sector over 20, 30 of 50 jaar?

In het najaar van 2017 gaven de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland de opdracht te komen tot een gedragen voorstel voor de invulling van de term 'grondgebondenheid in de melkveehouderij'. De groep die hiermee aan de slag ging, heeft zich gevormd tot de Commissie Grondgebondenheid. Deze Commissie presenteerde in het voorjaar van 2018 haar bindend advies over de toekomst van de melkveehouderij.

De visie voor 2025
De Commissie heeft de visie gekoppeld aan het eiwitpercentage. In 2025 moet elke melkveehouder 65% van het eiwit dat het vee krijgt op eigen land telen. Met de eiwitindicator blijft de Commissie weg van de discussie over de grootvee-eenheid per hectare. Dit zou de melkveehouder meer vrijheid moeten geven. Door de toepassing van buurtcontracten kan ook grond van andere boeren benut worden. Door meer eigen eiwit te telen, voorziet de Commissie tevens een daling van onder meer de soja-import.

Meer: boerenbusiness.nl/melk/artikel/…


Steeds meer stoppende boeren

21-12-2018 - 0 reacties De oppervlakte landbouwgrond is in 2018 met 21.700 hectare gedaald, ten opzichte van 2017. Het aantal landbouwbedrijven (zowel groot als klein) bedraagt dit jaar 53.860. In 1980 waren dat er nog 145.000. Globaal gezien hebben we nu nog circa 22.000 grondgebonden melk- en vleesveebedrijven en 8.000 akkerbouwbedrijven.


Nieuw fungicide tegen rhizoctonia is welkome aanvulling

18-12-2018 - 0 reacties Sinds begin 2018 hebben aardappeltelers een nieuw fungicide tot hun beschikking voor veurbehandeling tegen rhizoctonia in aardappelen. Rhizoctonia is een grondgebonden schimmel die ook wel lakschurft wordt genoemd.


Kamerbrief over generieke korting fosfaatrechten en advies Commissie knelgevallen fosfaatrechten

10-12-2018 - 31 reacties De extra korting komt er aan. Er zijn meer rechten uitgegeven dan het plafond groot is. Grote baas Wil staat te toeteren dat een extra korting niet te accepteren is. Kerel heeft een bar slecht geheugen. In de kamerbrief staat toch heel duidelijk dat ze het risico nemen. Dus niemand die hem nog serieus neemt.
Laten we nu eens zelf na gaan denken hoe we gaan voorkomen dat er een extra korting gaat komen voor de niet grondgebonden boeren. Dadelijk geen 800 maar 8000 boeren in de knel!


Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen

20-09-2018 - 0 reacties Een melkveebedrijf dat fosfaatrechten krijgt toegewezen uit de fosfaatbank, mag geen rechten verkopen of verleasen. Dat blijkt uit het wijzigingsvoorstel van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd met het oog op de vaststelling van nadere regels voor de fosfaatbank. De fosfaatbank is bedoeld voor het stimuleren van een grondgebonden melkveehouderij en het ondersteunen van jonge landbouwers, stelt Schouten. Dit doel wordt niet gerealiseerd indien een melkveehouder voor zijn bedrijf een ontheffing heeft en tegelijkertijd fosfaatrechten die rusten op het bedrijf verkoopt, bijvoorbeeld aan intensieve melkveehouders.


Vanaf 2025: iedereen verplicht minimaal 1 ha huiskavel per 10 koeien

10-09-2018 - 128 reacties Voor grondgebonden melkveehouderij, die in 2025 ingaat, geldt de norm voor een huiskavel van maximaal 10 melkkoeien per hectare. Dat is voor een grote groep melkveehouders geen probleem. De eis is echter niet voor elke ondernemer haalbaar.


Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit

31-08-2018 - 50 reacties Om invulling te geven aan de grondgebonden groei in de melkveehouderij is het zinvol te kijken naar het percentage eiwit dat melkveehouders van eigen land halen. De zelfvoorzieningsgraad van eigen eiwit moet omhoog. Dat betekent meer ruimte voor grasteelt.


Onderzoek naar reststromen uienteelt om ziektes tegen te gaan

08-08-2018 - 0 reacties Al jarenlang wordt in de uienteelt een verontrustende toename waargenomen van grondgebonden ziektes zoals fusarium, witrot en pinkroot. Maar ook een toename van aantastingen door stengelaaltjes en vrijlevende aaltjes.


Rabobank wil gedupeerde boeren tegemoetkomen

08-08-2018 - 1 reacties Boeren die door de aanhoudende droogte in de financiële problemen komen, kunnen hulp krijgen van de Rabobank. Veel landbouwbedrijven lijden onder tegenvallende oogsten en verwachten geldproblemen. De Rabobank wil deze boeren tegemoetkomen, bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet of door ze meer tijd te geven om hun leningen af te lossen.

De Rabobank financiert het grootste deel van de landbouwbedrijven in Nederland. Dat betekent dat de meeste boeren een lening hebben lopen bij deze bank. "We krijgen redelijk veel bezorgde telefoontjes", zei Ruud Huirne, directeur Food en Agri, vanmorgen op NPO Radio 1. "Samen met de boer proberen we de financiële schade in kaart te brengen om te kijken wat wij kunnen doen om eventuele betalingsproblemen het hoofd te bieden."
Huirne wijst erop dat de situatie bij iedere boer anders is. "We verwachten dat grondgebonden bedrijven, zoals in de akkerbouw, in het algemeen zo'n 30 procent minder opbrengsten zullen hebben door de droogte, maar er zijn ook ondernemers voor wie de schade meevalt." De bank kiest daarom voor een individuele aanpak.

Miljoenenschade
Door de aanhoudende droogte van de afgelopen tijd stevenen veel boeren af op een miljoenenschade, doordat hun oogsten tegenvallen. Ook dreigen tekorten aan veevoer te ontstaan; gras en mais groeien niet, waardoor koeien nu al van de wintervoorraad moeten eten.

Het kabinet en de EU in Brussel komen de landbouwsector tegemoet. Zo kunnen boeren de financiële tegemoetkoming die ze normaal gesproken pas in december krijgen dit jaar al eerder aanvragen. Ook mogen ze gewassen voor veevoer zaaien op grond die eigenlijk braak moet liggen en kunnen ze dit jaar langer mest uitrijden.


Huirne: 'Wacht niet tot de ramp compleet is'

02-08-2018 - 0 reacties Rabobank ondersteunt de grondgebonden landbouwbedrijven die getroffen zijn door de droogte. Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank: "Wij willen gezonde bedrijven altijd door een moeilijke periode helpen, zeker bij omstandigheden die buiten de macht van de boer liggen." Wel adviseert Huirne dat boeren op tijd moeten aankloppen en hun liquiditeitsbegroting op orde moeten hebben.


Netwerk GRONDig pleit voor verlenging vrijstelling bovengronds aanwenden van mest

08-06-2018 - 50 reacties De Tweede Kamerleden Frank Futselaar van de SP en Tjeerd de Groot van D66 dienen binnenkort een motie in waarin zij de regering vragen de vrijstelling voor het bovengronds aanwenden van mest te verlengen. Netwerk GRONDig is daarover de laatste maanden in gesprek geweest met beide Kamerleden. Een kleine groep van circa 200 grondgebonden melkveehouders maakt al 5 jaar gebruik van deze vrijstelling. Hen is er veel aan gelegen door te kunnen gaan met het op een natuurlijke manier bemesten van hun gronden.


Schouten wijst definitie grondgebonden van GRONdig af

22-05-2018 - 4 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst de definitie voor grondgebondenheid van Netwerk GRONdig af.