Bouw

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Bouw. Bouw is een van de 17226 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Bouw nieuws

Windmolens langs A2 bij Zaltbommel draaien in oktober

03-04-2021 - 0 reacties ZALTBOMMEL - Langs de A2 bij Zaltbommel zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de bouw van drie windmolens. De turbines gaan in oktober draaien.


Hessing start bouw nieuwe productielocatie in Greenport Venlo

01-04-2021 - 0 reacties Hessing is gestart met de bouw van een nieuwe groentenproductielocatie in Horst aan de Maas, Greenport Venlo. Woensdag werd het eerste beton gegoten, in aanwezigheid van Joost van den Akker, gedeputeerde van de Provincie Limburg, Ryan Palmen, burgemeester van Horst aan de Maas en wethouder Rudy Tegels.…


Provincie stelt debat over mestverwerkers een half jaar uit

31-03-2021 - 0 reacties De discussie over welke plekken in Brabant het meest geschikt zijn voor mestverwerkingsinstallaties wordt nog even uitgesteld. De verwachting was dat de Proviniciale Staten in april de eerste stappen zouden zetten, nu wordt dat waarschijnlijk na de zomer. Sommige Brabantse gemeenten nemen overigens al een voorschot. Daar heeft de politiek besloten dat mestverwerkers er niet welkom zijn.
Een vijfde van alle mest die in Nederland wordt uitgepoept, komt uit Brabant. Dat is veel te veel om op de akkers uit te rijden. Vandaar dat Brabant al veel mestverwerkingsinstallaties heeft. Ze drogen de mest en maken er soms korrels van die een gewild exportproduct zijn.
Lange proceduresDe bouw van nieuwe mestverwerkers stuit vaak op bezwaren vanwege verwachte overlast. Over de plannen van een groep varkenshouders in Elsendorp voor een heel grote installatie wordt bijvoorbeeld al twaalf jaar geprocedeerd.
De provincie is al een poosje bezig met een procedure om mogelijke vestigingsplaatsen voor mestverwerkers vast te stellen. Die procedure zelf zorgt al voor veel ophef.
Woensdrecht en SteenbergenDe gemeenteraden van Woensdrecht en Steenbergen namen al moties aan dat grote mestverwerkers er niet welkom zijn. Eenzelfde motie werd in Roosendaal op het laatste moment aangehouden maar komt binnenkort toch weer op de agenda. Ook in Bergen op Zoom wordt over zo'n motie gepraat. Volgens de provincie moet het debat nog beginnen.
Provinciebestuurder Elies Lemkes vindt de bouw van mestverwerkers belangrijk. Ook demissionair minister van Landbouw Carola Schouten zette flink in op mestverwerking. Lemkes wil de discussie over de mestverwerking samenvoegen met het gesprek over de toekomst van de Brabantse landbouw. Om die twee lijnen samen te voegen, heeft ze extra tijd nodig.
OktoberIn plaats van in april praten Provinciale Staten nu in oktober over mestverwerking. Daarna mag de rest van de provincie meedoen aan het debat.


Bouw nieuwe stallen verboden: provincies en rijk samen naar de rechter

30-03-2021 - 22 reacties De provincie Brabant gaat samen met alle andere provincies en twee ministeries in beroep tegen een beslissing van de rechtbank Noord-Nederland over de bouw van milieuvriendelijke stallen. De overheden zijn bang dat ze door de uitspraak worden gehinderd bij het oplossen van de stikstofcrisis.
De rechtbank Noord-Nederland vernietigde op 11 maart de vergunning van een boer in het Friese Ee voor de uitbreiding van zijn stal. Volgens de rechtbank konden de boer en de provincie niet aantonen dat het bedrijf door de nieuwe stal minder stikstof uitstoot. De boer had juist gekozen voor een stal die volgens de regels van het Ministerie van Landbouw voor minder stikstof zou zorgen.
Geen nieuwe stallenDe rechtszaak tegen de vergunning was aangespannen door 'Mobilisation for the Environment'. Die milieuorganisatie beroept zich op een onderzoek van het CBS uit 2019 dat vraagtekens zet bij de effectiviteit van milieuvriendelijke stallen. De uitspraak van de rechter betekent dat er in ieder geval voorlopig geen nieuwe stallen gebouwd kunnen worden.
Het rijk én de provincie Brabant zetten juist in op nieuwe stallen om de stikstofcrisis te bestrijden. Uitgangspunt is dat met nieuwe technieken de stikstofuitstoot van stallen omlaag kan. In Brabant leidde de verplichting voor nieuwe stallen tot de bestuurscrisis van december 2019. Het nieuwe college houdt vast aan de verplichting voor boeren om nieuwe stallen te bouwen maar verschoof de deadline van 2022 naar 2024.
Losse schroevenDe beslissing van de rechter in Groningen zet dit hele systeem op losse schroeven. Vandaar dat een brede coalitie van rijk en provincies nu bij de Raad van State bezwaar aantekent.
Procedures bij de Raad van State kunnen lang duren. De coronacrisis vertraagt ook daar veel zaken. In Brabant wordt spannend of de uitspraak van de Raad van State zo snel komt dat de provincie de deadline van 2024 voor de bouw van nieuwe stallen vast kan houden.


Bouw varkensstal in Gemert voorlopig verboden

26-03-2021 - 0 reacties GEMERT/DEN BOSCH - De geplande bouw van een nieuwe varkensstal aan Rooije Hoefsedijk in Gemert mag voorlopig niet van start gaan. De bestuursrechter in Den Bosch heeft het verzoek toegewezen van de stichting Mens, Dier en Peel - mede namens omwonenden - om die bouw voorlopig te verbieden.


Doetinchem steunt bouw zonnepark bij Wehl

24-03-2021 - 0 reacties Het college van Doetinchem steunt het plan voor de aanleg van een zonnepark in het buitengebied van Wehl. Na realisatie moeten de zonnepanelen meer dan drieduizend huishoudens van stroom voorzien.


'Datacenters in Noord-Holland kunnen leiden tot drinkwatertekort'

19-03-2021 - 0 reacties Datacenters in Noord-Holland gebruiken zoveel water om de apparatuur te koelen, dat er mogelijk een tekort aan drinkwater voor huishoudens kan ontstaan. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit interne stukken van de provincie Noord-Holland. Aan het koelwater worden daarnaast onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Volgens de krant hebben ambtenaren een kritisch onderzoeksrapport hierover bewust niet gepubliceerd.
Twee bestaande datacenters in de gemeente Hollands Kroon zouden naar schatting van ambtenaren 525 kuub drinkwater per uur verbruiken. Per jaar zou het gaan om 4,6 miljoen kuub. Ter vergelijking, een huishouden van 4 personen gebruikt volgens het Nibud 163 kuub per jaar.
De gemeente wil vergunningen verlenen voor nog vijf nieuwe datacenters, waardoor de behoefte aan koelwater met zo'n 10 miljoen kuub per jaar zou oplopen. Uit een online webinar van de provincie Noord Holland blijkt dat er "tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan optreden".
Nationale drinkwatervoorziening
Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries bekeek die webinar en is bezorgd over het gebruik van chemicaliën om bacteriën in het koelwater te doden en kalkafzetting te voorkomen. "Dat wordt weer geloosd op het oppervlaktewater, op kanalen en het IJsselmeer, noem maar op. Dat is toch een Natura 2000 gebied. Het is onze nationale drinkwatervoorziening", zegt De Vries in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens De Vries wordt er bij de verlening van vergunningen helemaal geen rekening gehouden met het waterverbruik. "Waar ik als ik mijn huis moet verbouwen aan allerlei vergunningen moet voldoen, worden er door de overheden helemaal geen eisen gesteld aan de datacenters wat betreft energie- en waterverbruik."
'Ambtenaren willen vooral datacenters faciliteren'
Er wordt volgens De Vries "heel mager" naar de milieueffecten gekeken. "Alleen als dat strikt noodzakelijk is, en water valt daar blijkbaar niet onder." De Vries zegt dat uit de webinar blijkt dat ambtenaren vooral bezig zijn met de vraag hoe de datacenters toch gefaciliteerd kunnen worden.
De Vries vindt dat de regelgeving rond dit soort vergunningen moet worden aangescherpt. "Ik vind dat goed moet worden nagedacht over harde criteria voor de bouw van zulke datacenters. Ik vind dat de overheid veel meer een sturende functie moet krijgen en niet zonder meer moet zeggen: datacenter, leuk, laten we die plaatsen."
Meer kritiek op datacenters
Er is al langer kritiek op de komst van grote datacenters in Noord-Holland. Er zijn klachten over horizonvervuiling, het verdwijnen van landbouwgrond, het enorme energieverbruik en het gebruik van koelwater.
In de Wieringermeer is in september vorig jaar het grootste windpark van Nederland geopend. De molens kunnen stroom opwekken voor 370.000 huishoudens, maar het grootste deel van de elektriciteit gaat naar een datacentrum van Microsoft. Die kwestie kwam aan bod in het tv-programma Zondag met Lubach.


Bouw drijvend zonnepark op De Mussels in Beilen in volle gang

18-03-2021 - 0 reacties De bouw van een drijvend zonnepark op De Mussels in Beilen is in volle gang, meldt gemeente Midden-Drenthe. Op de zandwinplas worden bijna 40.000 drijvende zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee straks een derde van de huishoudens in Midden-Drenthe van stroom kan worden voorzien.


Paasvuren in heel Friesland verboden: bouw van hoge stapels brengt te veel mensen samen

16-03-2021 - 0 reacties Traditioneel worden er tijdens Pasen vaak paasvuren ontstoken, maar door de huidige coronamaatregelen is dit niet mogelijk. In heel Friesland zijn de paasvuren daarom dit jaar verboden.


Stad schrapt windmolens bij IJburg

11-03-2021 - 0 reacties De bouw van windturbines voor de kades van IJburg is van de baan, zegt wethouder Van Doorninck. Daarmee lijkt de komst van turbines langs ringweg A10-Noord, de Noorder IJplas en de Diemerscheg onvermijdelijk.


Zak geld voor bouw waterstofschip

10-03-2021 - 0 reacties Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 4 miljoen euro uit voor de bouw, ontwikkeling en het in de vaart brengen van het eerste nieuwe binnenvaartvrachtschip in Nederland dat wordt aangedreven door waterstof.


Bij woning is er één constante wens: bouw in een Twentse buurtschap

10-03-2021 - 0 reacties Krimp zou Twente treffen. Leegloop. Demografen wisten wel dat de volksverhuizing hier niet zo’n vaart zou lopen als in andere regio’s langs de grens, zoals de Achterhoek, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. Maar toch. Nu staat op de website van de rijksoverheid Twente niet eens bij de anticipeergebieden.


Gemeente en provincie in de clinch over nieuw datacenter Microsoft

04-03-2021 - 0 reacties De provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon gaan rollebollend over straat over een gepland datacenter van Microsoft. Gedeputeerde Staten willen dat de Amerikanen voorlopig afzien van de bouw. Volgens het provinciebestuur is de recent verleende vergunning niet geldig, omdat niet de gemeente maar de provincie het bevoegd gezag is.


Rechter gaat beslissen of datacenter Microsoft Hollands Kroon 'illegaal' is

04-03-2021 - 0 reacties De provincie Noord-Holland gaat een handhavingsprocedure starten tegen Microsoft. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerde besluitenlijst, opgepikt door de landelijke media.
De techgigant heeft van de gemeente Hollands Kroon een vergunning gekregen voor de bouw van een datacenter, maar volgens de…


In 2022 biogas en vloeibare CO2 voor tuinders uit mestvergasser Drenthe blijft 'haalbare kaart'

04-03-2021 - 0 reacties Vorig jaar is de komst van een mestvergasser in Emmen aangekondigd. Het is het plan van Stercore. Dit voorjaar hoopt men te starten met de bouw, al loopt momenteel wel een rechtszaak, aangespannen door Milieudefensie. Hans Jansen van Stercore laat echter aan RTV Drenthe weten desondanks te verwachten dat…


Mark Rutte pleitte voor een kerncentrale in de Eemshaven en dat leidde tot veel commotie: is Groningen het afvoerputje van Nederland?

01-03-2021 - 0 reacties VVD-leider Mark Rutte pleitte zondagavond tijdens het verkiezingsdebat van RTL4 voor de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven. Dat leidt tot veel commotie, vooral in Groningen.


Meppel wil windmolens op boerderijen

22-02-2021 - 0 reacties De gemeente Meppel mikt op de bouw van windmolens en de aanleg van zonnepanelen in het buitengebied. Momenteel ligt het concept beleidsplan klaar. Er komen twee bijeenkomsten om inwoners en ondernemers over dit beleid te informeren.


’Bescherm de natuur, bouw in het groen’

20-02-2021 - 1 reacties

Quote:
„Laten we voor iedere woning die we in de stad bouwen er ook eentje buiten de stad realiseren”, bepleit Coen van Rooyen.

We moeten dus juist die binnenstedelijke natuur beschermen. Dat doen we nu onvoldoende. In plaats daarvan beschermen we de 86% van Nederland die nog onbebouwd is. Veruit het grootste deel daarvan (meer dan de helft van het oppervlak van Nederland) is ’agrarisch groen’. Met andere woorden: boerenbedrijven. Kilometers weiland met af en toe een koe erop.

Natuurlijk leveren die velden typisch Nederlandse vergezichten op. Maar de gedachte dat dit groen per se beschermd moet worden, volgt rechtstreeks uit het verstoorde beeld dat we van de natuur hebben. We verwarren boerenindustrieterreinen met natuur.


Natuurorganisaties roepen provincie op om megastal bij Kampina te voorkomen; ‘zorg dat natuur niet verder verslechert’

10-02-2021 - 0 reacties SPOORDONK - De provincie moet ingrijpen om de bouw van een megastal aan de Logtsebaan in Spoordonk te voorkomen. Dat is de mening van Natuurmonumenten, Brabantse Milieufederatie (BMF) en een aantal omwonenden van de beoogde locatie aan de rand van natuurgebied de Kampina.


LTO Noord: 'Geen zonneparken op landbouwgrond, maar duurzame energie bij boerenbedrijf'

03-02-2021 - 0 reacties GRONINGEN - Veel agrarische ondernemers in het Noorden hebben belangstelling voor de bouw van een kleine windmolen. Van hen is 36 procent van plan daarin te investeren. Negen procent heeft al een kleine windmolen. Ruim de helft - 54 procent - beschikt over zonnepanelen.