Innovatie

Innovatie nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Innovatie nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Innovatie nieuws

Agxtend – zilveren medaille voor XPower

18-10-2019 - 0 reacties Een systematische onkruidbestrijdingsoplossing met het breedste onkruidspectrum, XPower™, maakt effectieve en milieuvriendelijke onkruidbestrijding mogelijk met een gemakkelijk te berekenen tijdsplanning en dosering. Dit voor een duurzame onkruidbestrijdingsstrategie.  Agxtend, een merk van CNH Industrial, stelt het revolutionaire XPower™ systeem in samenwerking met Zasso voor. Elektrische in plaats van chemische onkruidbestrijding maakt een groter toepassingsgebied mogelijk en is terzelfder tijd bijzonder milieuvriendelijk. Met deze innovatie biedt Agxtend…


Huizenbouwers wakker geschud door stikstofcrisis: ‘Het kán anders’

11-10-2019 - 0 reacties Het stikstofbesluit van de Raad van State zorgt sinds eind mei voor een bouwcrisis. 18.000 projecten zijn in de wacht gezet tot er milieubesparende maatregelen rond beschermde natuurgebieden worden genomen. Iedereen baalt, maar hoogleraar klimaatontwerp Andy van den Dobbelsteen ruikt juist kansen.

,,Het stikstofprobleem kan een doorbraak forceren”, zegt Van den Dobbelsteen. ,,De bouw heeft de afgelopen jaren een aantal kansen gemist en loopt nu tegen de muur. De rechter zet de rem erop, wat het mogelijk maakt alsnog over te stappen op duurzaam bouwen en gebruik te maken van innovatie. Dat is niet alleen goed voor Nederland, maar ook voor de bouwbedrijven zelf.”


Waterverbruik vernatting vraagt aandacht

07-10-2019 - 0 reacties Het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld laat het extra waterverbruik in haar proefveld met lisdodden voortaan nauwkeurig meten.


Subsidiabele kosten Stimuleringsregeling E-health Thuis verruimd

03-10-2019 - 0 reactiesDe subsidiabele kosten binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) zijn met terugwerkende kracht verruimd.


‘Maatschappelijk gewenste innovatie inzetten om kringloop te sluiten’

02-10-2019 - 0 reacties Voor een goede kringloop in de landbouw moet de sector technologie inzetten binnen maatschappelijk gewenste kaders. Ook de consument en het riool maken deel uit van een gesloten kringloop, zegt hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie Cees Buisman.


'Het is een opeenstapeling van frustraties'

01-10-2019 - 0 reacties Henk Bleker, oud staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, spreekt dinsdagmiddag de duizenden boeren in den Haag toe tijdens de protestactie. Hij hoefde niet lang na te denken toen de organisatie hem vroeg: “Het is een opeenstapeling van boosheid, verontwaardiging en frustraties. Dit zat er gewoon aan te komen.”


SBIR en Horizon2020 steuntje in de rug voor geluidwerende innovatie

23-09-2019 - 0 reacties 4Silence ontwikkelde de Whisstone, een innovatie die geluidsoverlast van wegen vermindert. Hiervoor kreeg het bedrijf steun via de SBIR, een competitie waarmee de overheid ondernemers uitdaagt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen, en via Horizon2020.De Whisstone is een betonnen bak met sleuven, die dicht langs de weg moet worden ingegraven. Het geluid resoneert dan, waardoor het lawaai naar boven afbuigt. Een ideale, vernieuwende oplossing voor een maatschappelijk probleem.


André Hoogendijk, BO Akkerbouw: ‘Goed inspelen op middelenbeleid’

23-09-2019 - 0 reacties Zijn vorige functie bij de bollentelersvereniging KAVB vormde een prima opstap naar de functie van directeur bij de BO Akkerbouw. André Hoogendijk benadrukt dat onderzoek en innovatie resultaat moeten opleveren voor de achterban.


Innovatief energie opwekken met drijvende zonnepanelen

20-09-2019 - 0 reactiesDrijvende zonnepanelen die in elkaar kunnen schuiven, verplaatsbaar zijn en meedraaien met de zon. Een innovatie die 35% meer rendement oplevert.


Greenport Aalsmeer Event: mislukken om te innoveren

20-09-2019 - 0 reacties Op donderdag 31 oktober is het weer tijd voor het Greenport Aalsmeer Event, met een kort en krachtig programma en veel ruimte voor netwerken! Een van de sprekers is Paul Iske, oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen en hoogleraar Innovatie aan de Universiteit van Maastricht.


Hemp Experience Days

18-09-2019 - 0 reacties Op 9 en 10 september jl. hebben GroeNoord en HempFlax de Hemp Experience Days georganiseerd. De hennep markt is een niche markt, mede hierdoor hebben belangstellende vanuit de hele wereld deelgenomen aan de Hemp Experience Days. De deelnemers zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wereldwijde hennep markt. Ook hebben zij de werking en techniek van de DoubleCut Combine aanschouwd, met daarbij de innovatie van de bladopvang trailer (TFT10). De DoubleCut Combine is uniek in het feit dat hij in één werkgang de hennepplant oogst en separeert in drie elementen: stengel, zaad en boemen/blad.…


Hemp Experience Days

18-09-2019 - 0 reacties Op 9 en 10 september jl. hebben GroeNoord en HempFlax de Hemp Experience Days georganiseerd. De hennep markt is een niche markt, mede hierdoor hebben belangstellende vanuit de hele wereld deelgenomen aan de Hemp Experience Days. De deelnemers zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wereldwijde hennep markt. Ook hebben zij de werking en techniek van de DoubleCut Combine aanschouwd, met daarbij de innovatie van de bladopvang trailer (TFT10). De DoubleCut Combine is uniek in het feit dat hij in één werkgang de hennepplant oogst en separeert in drie elementen: stengel, zaad en boemen/blad.…


Gemeente Westland geeft 225.000 euro subsidie aan vijf innovatieve plannen

18-09-2019 - 0 reacties Vijf ondernemers zijn in aanmerking gekomen voor financiering van hun innovatieve plan met behulp van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland.


Acht nieuwe startups die bijdragen aan food & agtech innovatie

16-09-2019 - 0 reacties Biologische bestrijding van plagen en ziekten in water of een autonoom opererende drone die tuinders in de glastuinbouw helpt: dit zijn slechts twee voorbeelden van de acht veelbelovende startups die zijn geselecteerd voor de herfsteditie van StartLife Accelerate.


Klantendag Royal Van Zanten in teken van innovatie

16-09-2019 - 0 reacties Op 12 september heeft Royal van Zanten aan de Lavendelweg 15 de nieuwste variëteiten geshowd aan haar klanten. Alstroemeria, Statice en ook Bouvardia stonden in de picture tijdens de kleurrijke klantendag.


Innovatie in aquacultuur? Vraag subsidie aan vanaf 4 november

13-09-2019 - 0 reactiesWilt u een project uitvoeren dat de duurzame ontwikkeling van aquacultuur stimuleert? Als aquacultuuronderneming mag u vanaf 4 november 2019 subsidie aanvragen voor innovatieve projecten.


LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - 107 reacties .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.


LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - 0 reacties LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.


Gouden Klavertje Vier voor X Tweel Turf radiaalband van John Deere

11-09-2019 - 0 reacties De Michelin X Tweel Turf radiaalband zonder lucht, die te zien is op de stand van de John Deere-dealers Kraakman Perfors & GroeNoord, wint het Gouden Klavertje Vier, de innovatieprijs voor de meest opvallende innovatie op GroenTechniek Holland in Biddinghuizen. De jury: “Deze radiaalband zonder lucht is immuun voor scherpe objecten, glijdt makkelijk over obstakels en gaat drie keer langer mee, met als voordelen geen lekke banden, geen ongelijke bandenspanning en betere opvang van schokken. Deze band is voor het eerst leverbaar in Nederland en een innovatie met veel impact.” Op een gedeelde tweede…


40 dagen houdbare melk

04-09-2019 - 16 reacties A Puerto Rican dairy company has become the first to use a new pasteurisation process that keeps milk fresh for longer

Een oude sovjetunie innovatie kan melk langer houdbaar maken door plotselinge drukverschillen tjdens hittebehandeling. Door de drukverschillen komen bacterien naar de rand van de druppels, waardoor de pasteurisatie beter zijn werk kan doen.

Dit maakt verscheping en wereldwijde distributie makkelijker waardoor we op de melk nog meer concurentie kunnen krijgen of leveren. Alle melk is wit, waar gaan we ons op onderscheiden om op de wereldmarkt mee te kunnen?