Innovatie

Al het Innovatie nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Innovatie nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Innovatie nieuws

Onderzoek en innovatie op open dag SPNA-proefboerderijen

24-06-2019 - 0 reacties Op de open dag van proefboerderij Ebelsheerd gaat het volgende week dinsdag vooral om onderzoek in graan en om biologische demovelden. Op proefboerderij Kollumerwaard is er een week later vooral aandacht voor (poot)aardappelen, suikerbieten en uien.


50 jaar Javo innovatie

21-06-2019 - 0 reacties 50 jaar geleden, in 1969, ontwierp Arnold van Nobelen, de oprichter van Nobels, de eerste potmachine voor Javo. Dit nieuwe type machine is uitgevoerd met -in zijn ogen logisch- een transportband en elevator, om de grond te transporteren naar de potten. Het eerste prototype van de Javo Standard wordt al snel bij een kweker in de buurt getest. Hij is direct enthousiast en koopt het eerste model.


Horizon 2020 Energie informatiemiddag

19-06-2019 - 0 reacties Bent u geïnteresseerd in onderzoek en innovatie op het gebied van energie en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor internationale samenwerking? Kom dan naar de informatiemiddag over energie in de Europese onderzoeksprogramma’s Horizon 2020 en Horizon Europe.


Innovatie nodig om onkruid dag te zeggen

13-06-2019 - 0 reacties De introductie van nieuwe werkzame stoffen bij gewasbeschermingsmiddelen neemt in Europa af. Het aantal is jaarlijks lager dan in de jaren vijftig. Het moet dus anders, zoals plantspecifiek of mechanisch. Dat vraagt om andere kennis en ervaring.


Priva, 80 Acres Farms en Ocado gaan samenwerken in Infinite Acres

12-06-2019 - 0 reacties Priva, 80 Acres Farms en Ocado gaan samenwerken in Infinite Acres slaan de handen ineen om innovatie in de wereldwijde indoor farming sector een boost te geven.


Het stedelijke vervoer naar de NXT level – een nieuw concept van Scania

11-06-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Welkom bij de toekomst die NXT heet! Scania’s nieuwe elektrische zelfrijdende conceptvoertuig voor de stad is ontworpen met de flexibiliteit om forenzen ’s ochtends en ’s avonds naar hun werk en weer naar huis te brengen, overdag goederen rond te brengen en ’s nachts afval op te halen. Met lef en gevoel voor innovatie hebben de ingenieurs van Scania het DNA van het bedrijf – het modulaire systeem – naar een hoger niveau gebracht, door een conceptvoertuig te ontwikkelen dat kan worden getransformeerd voor verschillende stedelijke uitdagingen. Talloze steden zoeken naar veranderingen voor het stedelijke vervoer, gedreven door de noodzaak


Gezonde Innovatie valt of staat met vertrouwen

08-06-2019 - 0 reacties Donderdag 6 juni organiseerde Foodlog in Ede het congres Gezonde Innovatie. In de Mauritskazerne - waar de bezoekers ontvangen werden met koffie en (suikerrijke) koekjes- spraken mensen met allerlei achtergronden over wat we kunnen doen om de consumptie van suiker te verminderen. In de discussies konden mensen die normaal gesproken niet met elkaar om tafel zitten elkaar direct aanspreken. Ondanks de vele invalshoeken en verschillen van inzicht, bleek een duidelijke consensus: van frisdrank moeten we af, mensen moeten vertrouwen krijgen voordat ze willen veranderen en lokale initiatieven zijn de voorlopers van grote verandering.


‘Gebruik medisch dossier als gids in de supermarkt’

05-06-2019 - 0 reacties Voor veel mensen blijkt het lastig om op eigen houtje gezonder te gaan eten. Daar liggen kansen voor supermarkten, samen met de zorgsector. Kansen die zowel maatschappelijk als commercieel interessant zijn. Dat zeggen Maartje van den Berg en Sebastiaan Schreijen, beiden Senior Analist Consumer Foods bij RaboResearch Food & Agribusiness in gesprek met Bianca van der Ha over de bijdrage van de bank aan het congres Gezonde Innovatie dat Foodlog morgen, 6 juni, organiseert in samenwerking met het World Food Center in Ede.


Innovatie en diversiteit bij eerste editie GROW

29-05-2019 - 0 reacties Limburgse agro- en foodstudenten hebben vorige week donderdag tijdens GROW2019 innovatieve product- en conceptideeën aan potentiële werkgevers gepresenteerd. Vijfhonderd geïnteresseerden bezochten de talentenmarkt in Villa Flora op Brightlands Campus Greenport Venlo.


Op zoek naar een dooreetfactor voor groente en fruit

24-05-2019 - 0 reacties Nergens in Europa eten consumenten zo weinig groente en fruit als in Nederland. Nederlanders halen met de consumptie van 131 gram groente en 113 gram fruit per dag bij lange na niet de aanbevolen hoeveelheden van 250 gram groente en 2 stuks fruit per dag. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) om een rapport om daar verbetering in te brengen.


Groente en fruit moet ‘het nieuwe normaal’ worden

24-05-2019 - 0 reacties Meer Nederlanders aan de groente en fruit krijgen, vergt een gezamenlijke aanpak en maatschappelijke en politieke keuzes. Samen met een innovatief productaanbod dat past bij de wensen en behoeften van consumenten kan dat de Nederlandse groente- en fruitconsumptie opkrikken. Dat is de kernboodschap van het rapport ‘Wat eten we morgen? Lekker innovatief… groente en fruit’ dat de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) schreef in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


'Pootgoedfraude is dom, want innovatie is cruciaal'

23-05-2019 - 0 reacties 'Pootgoedfraude is dom, want uit de geschiedenis van de pootgoedveredeling blijkt dat innovatie zeer belangrijk is geweest. Een goede beloning voor de kweker hoort daarbij', zo stelt Jan van Loon, die promoveerde op een onderzoek naar de geschiedenis van de pootgoedveredeling. 


TKI-BBE: 'Biomassa is meer dan alleen houtpellets'

15-05-2019 - 0 reacties Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) brengt het boek 'Biomassa voor de Circulaire Economie – Alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen' uit. Hier wordt ingegaan op de belangrijkste biomassastormen in Nederland, Europa en de wereld.


‘Voorspelbaarheid en vertrouwen zijn nodig voor verdere innovatie gewasbescherming’

10-05-2019 - 0 reacties De gereedschapskist van de teler staat onder druk. Europese wet- en regelgeving en de uitvoering maken innovatie in de gewasbescherming steeds lastiger.


Schouten wil voorkomen dat boeren bedanken voor het nieuwe GLB

10-05-2019 - 6 reacties Minister Carola Schouten wil het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) gebruiken om de transitie naar kringlooplandbouw te bespoedigen. Om te voorkomen dat boeren niet meer in aanmerking willen komen voor toeslagen, bepleit ze soepele basis-eisen.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat nieuwe eco-regelingen die de hectarepremie gaan vervangen, laagdrempelig en breed toegankelijk moeten zijn. Belonen is beter dan straffen, is het uitgangspunt. De basis-eisen, conditionaliteit genoemd, mogen niet te hoog zijn in verhouding tot de basispremie.

Dierenwelzijn belonen
Schouten schrijft speciale aandacht te zullen schenken aan de melkveehouderij die relatief hard getroffen zal worden door de afbouw van de hectarepremie. Schouten: ‘De eco-regelingen zijn een nieuw instrument, waarover nog volop discussie in de onderhandelingen gaande is. Wel is al duidelijk dat de eco-regelingen een welkome mogelijkheid zullen vormen om boeren die een extra bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen daarvoor te belonen. In de voorstellen van de Europese Commissie worden eco-regelingen gericht op leefomgeving en klimaat. Nederland zet zich met een aantal andere lidstaten in om hieraan ook dierenwelzijn als optie toe te voegen om de mogelijkheden te verruimen.’

Meer mogelijkheden voor lidstaten
Schouten draait er niet omheen dat de basis hectare premie in de volgende GLB-periode (2021-2027) significant omlaag gaat. Op dit moment bedraagt deze premie circa 380 euro per hectare. Ze wil de verlaging vanaf 2021 stapsgewijs doorvoeren. De doelgerichte betalingen voor duurzaamheid en innovatie gaan dan gefaseerd omhoog.

In haar brief schetst de minister de contouren van haar inzet voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP), zoals het gaat heten. In dat plan wordt aangegeven hoe Nederland de ambities van de Europese Commissie voor het nieuwe landbouwbeleid concreet invult. Lidstaten mogen meer dan in het verleden de invulling van de Europese landbouwbudgetten zelf bepalen. De Tweede Kamer debatteert op 15 mei over het NSP.

Tekst: Erik Colenbrander


Bijeenkomst Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?

09-05-2019 - 0 reacties Bent u actief op het gebied van onderzoek en innovatie? Wilt u meer weten over hoe onderzoek, innovatie en normalisatie elkaar kunnen versterken? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?'


Innovatie versnellen in een veranderende wereld

08-05-2019 - 0 reacties Na 150 luistersessies wereldwijd, kondigde Syngenta op 8 april aan wat de volgende stappen gaan zijn op weg naar een duurzame landbouw. Hanneke Verhelst was erbij en sprak met o.a. Rabobank en Suiker Unie over wat zij vinden van deze nieuwe koers.


‘Ingrijpen in voedselomgeving door overheid noodzakelijk’

06-05-2019 - 0 reacties Waarom eten mensen ongezond? Niet dat ene keertje, maar stelselmatig. In de aanloop naar het congres Gezonde Innovatie, vroegen we het twee hoogleraren, Prof.dr.ir. Tiny van Boekel (hoogleraar levensmiddelentechnologie) en Prof.dr. Emely de Vet (hoogleraar Consumptie & Gezonde Leefstijl). De technoloog en de gezondheidswetenschapper blijken het eens: we kunnen niet omgaan met het overweldigende voedselaanbod om ons heen. Ingrijpen in de voedselomgeving is onvermijdelijk.


Eureka-stakeholderconferentie: ecosystemen maken voor innovatie

02-05-2019 - 0 reacties Geïnteresseerd in Eurostars of een van de Eureka-clusters om een internationaal project op te zetten? Wilt u meepraten over de inhoud? Kom dan in september naar de Eureka stakeholderconferentie: Creating ecosystems for innovation. Dit is de kans om uw stem te laten horen!


Food Law Event 2019: van 'basics' tot en met additieven etikettering

01-05-2019 - 0 reacties Het programma en de thema's van het Food Law Event op 20 juni zijn bekend. De onderwerpen die deze editie onder meer aan bod komen zijn: herkomstetikettering, de duurzaamheid en voedselveiligheid van verpakkingen en materialen, allergenenbeleid, de wet versus innovatie, misleiding, het nieuwe NVWA-beleid ten aanzien van additieven etikettering en clean label, claims en ‘food law basics’.