Tuinbouw

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Tuinbouw. Tuinbouw is een van de 15150 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Tuinbouw nieuws

De rol van biomassa op de weg naar klimaatneutrale glastuinbouw

19-03-2019 - 0 reacties Mits men intensief weet samen te werken en CO2 en elektriciteit in voldoende mate (al dan niet geleverd vanuit externe bronnen) beschikbaar zijn, zijn er diverse mogelijkheden om iedere teelt fossielvrij te maken. Dat betoogde Feije de Zwart van Wageningen UR op de BlueTerra Tuinbouw Energiedag, vrijdag…


Minister Carola Schouten ondertekent Tuinbouwakkoord

15-03-2019 - 0 reacties Tholen - Minister van LNV Carola Schouten heeft gisteren, samen met 35 vertegenwoordigers uit de verschillende facetten van de tuinbouw, het Tuinbouwakkoord ondertekend. De bijeenkomst, het Nationaal Tuinbouwcongres geheten, vond gisteren plaatst bij Koppert Biological Systems.
De 33 partijen die het Tuinbouwakkoord ondertekend hebben…


Minister complimenteert tuinbouw met hands-on mentaliteit tijdens ondertekening tuinbouwakkoord

15-03-2019 - 0 reacties Donderdag 14 maart kwamen regionale Greenports, overheden en landelijke brancheorganisaties op het Nationaal Tuinbouwcongres samen voor de bekrachtiging van het Tuinbouwakkoord.


Ctgb laat drie nieuwe middelen toe en trekt er zestien in

04-03-2019 - 0 reacties Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op 27 februari drie middelen toegelaten die van belang zijn voor de land- en tuinbouw.


Denen halen eiwit voor varkensvoer uit gras en klavers

03-03-2019 - 0 reacties Onderzoekers van de Deense voorlichtingsdienst voor land- en tuinbouw Seges, ontwikkelden een procedé om uit gras en klavers eiwit te halen dat geschikt is voor de voeding van varkens en pluimvee.


Denen halen eiwit voor pluimveevoer uit gras en klavers

28-02-2019 - 0 reacties Onderzoekers van de Deense voorlichtingsdienst voor land- en tuinbouw Seges, ontwikkelden een procedé om uit gras en klavers eiwit te halen dat geschikt is voor de voeding van pluimvee en varkens.


LTO: "Onderzoek naar risico's emissievrije vloeren in koeienstallen"

27-02-2019 - 28 reacties
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) gaat onderzoek doen naar de veiligheidsrisico’s van emissievrije stalvloeren. Het onderzoek volgt op de explosie die vrijdagavond plaatsvond in een koeienstal in Markelo.


'Slim boeren' op landbouwbeurs in Roeselare

24-02-2019 - 0 reacties In Roeselare Expo loopt momenteel de twintigste editie van 'Het salon voor landbouw, tuinbouw en park', een tweejaarlijkse land- en tuinbouwbeurs.


Keurmerk voor betere huisvesting seizoenarbeiders

15-02-2019 - 0 reacties Vakbonden en werkgeversorganisaties uit de agrarische sector lanceren vandaag het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Met dit vrijwillige keurmerk wordt de kwaliteit van tijdelijke huisvesting in de land- en tuinbouw geborgd.


Jeffrey Meijler liep stage bij Sion in Brazilië en blijft er voorlopig hangen

14-02-2019 - 0 reacties Jeffrey Meijer liep zijn eerste stage tijdens de opleiding Tuinbouw & Agribusiness in tuinbouwcluster Holambra in Brazilië.


Certificering mestketen kan deze zomer beginnen

13-02-2019 - 24 reacties Dus Prof. Dr. Ir. Ruid Huirne stopte 1 januari als directeur Food&Agri bij de Rabo, keert daar in deeltijd terug als adviseur Verduurzaming Nederlandse Land en Tuinbouw, wordt tegelijk grootschalig ondernemer in duurzame energie en groene grondstoffen.( o.a. Bio Energy Coevorden)
En dan nu ook nog de touwtjes in handen als voorzitter van de stichting Mestafzetcontrole.
Tis m.i. allemaal wel veel van het goeie... 😞

Originele beschrijving

Deze zomer is het nieuwe systeem voor certificering van de mestketen klaar, zegt Ruud Huirne.


Nieuwe Europese waterwet pakt droogte landbouw aan

13-02-2019 - 0 reacties Het Europees Parlement heeft in Straatsburg gestemd vóór nieuwe Europese wetgeving waarmee het mogelijk wordt om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Toenemende droogte is een uitdaging voor de gehele Europese land- en tuinbouw.


Veehouderij gebruikt meeste leidingwater

07-02-2019 - 0 reacties De veehouderij gebruikte het meeste leidingwater in de land- en tuinbouw sector in 2016.

Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers over watergebruik in de land- en tuinbouw 2001-2016 van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Leidingwater voorzag in 2016 voor ruim 45% in de totale waterbehoefte van veeteeltbedrijven. Leidingwater wordt voornamelijk gebruikt voor het drenken van vee en schoonmaakactiviteiten.


Deur blijft open voor lage ww-premie seizoenswerk; scholieren onder lage ww-premie

06-02-2019 - 0 reacties De deur voor toepassing van de lage ww-premie bij seizoenswerk staat nog steeds open. Op initiatief van VVD en CDA en met brede steun in de Tweede Kamer moet Minister Koolmees (SZW) in gesprek met de land- en tuinbouw over de knelpunten die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) oplevert voor seizoenswerk.


Goed gesoigneerde bodem geeft een landbouwer veel terug

30-01-2019 - 0 reacties Samen met de Bodemkundige Dienst organiseerde de provincie Vlaams-Brabant deze week een ‘Bodemlevendag’ in Heverlee. Landbouwers en andere geïnteresseerden leerden er wat de positieve effecten zijn van een gezond en actief bodemleven op hun akkers. “Akkerbouwer of tuinders werken met de bodem, maar een actief en gezond bodemleven werkt ook voor hen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Zorg dragen voor de bodem betekent ook zorg dragen voor het bodemleven”. De vele natuurlijke processen in de bodem zijn complex en nog weinig bekend. Daardoor wordt de kracht van het bodemleven nog vaak onderschat. Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer bij Aeres Hogeschool in het Nederlandse Dronten, dook samen met de aanwezigen onder het maaiveld.


Nederlandse Land- en Tuinbouw braafste jongetje van de klas

30-01-2019 - 0 reacties Landbouw, en dan specifiek de tuinbouw, reduceert als enige sector in heel Nederland veel meer CO2-uitstoot dan beraamd.


Nederlandse Land- en Tuinbouw braafste jongetje van de klas wat betreft CO2-uitstoot

30-01-2019 - 0 reacties Landbouw, en dan specifiek de tuinbouw, reduceert als enige sector in heel Nederland veel meer CO2-uitstoot dan beraamd.


Nederlandse landbouw reduceert als enige sector flink meer CO2-uitstoot dan geraamd

26-01-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving oordeelde gisteren dat het kabinet, conform het oordeel van het Haagse Hof in de Urgenda-zaak, een straf te wachten staat omdat het niet kan voldoen aan de afspraken die het in Europees verband heeft gemaakt. In 2025 moet de CO2-uitstoot van Nederland 25% lager liggen dan in 1990. Dat haalt ons land niet, tenzij het de kolencentrales sluit waar net €3,6 miljard subsidie aan was toegezegd. Ook kan Nederland uitstootrechten kopen in Ghana; dat hoeft slechts €90 miljoen te kosten. Onderwijl blijkt de verguisde Nederlandse land- en vooral tuinbouw het braafste jongetje van de klas.


Bomech bemestingssysteem succesvol op “Grüne Woche” Berlijn

24-01-2019 - 0 reacties De “Internationale Grüne Woche” (afgekort IGW) vond dit jaar in januari voor de 84ste keer in Berlijn plaats. Het is een unieke en internationale tentoonstelling voor voeding, land- en tuinbouw. De IGW is het startpunt voor de “Global Forum for Food and Agriculture” (kortweg GFFA), het wereldforum voor voedsel en landbouw. Meer dan 80 internationale ministeries en voedselproducenten komen hier samen om te laten zien wat de fascinerende werelden van land- en tuinbouw, eten en drinken te bieden hebben. Hier vinden tradities en innovaties elkaar, wordt er gekeken naar hernieuwbare grondstoffen…


Tuinbouw zoekt alternatieven voor plastic verpakkingen

23-01-2019 - 0 reacties De agrarische sector gebruikt nog veel plastic, onder meer voor verpakkingen. Een groot deel daarvan kan vervangen worden doo