Tuinbouw

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Tuinbouw. Tuinbouw is een van de 15952 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Tuinbouw nieuws

Meer ontwikkelkracht voor de multifunctionele landbouw mogelijk

24-02-2020 - 0 reacties De multifunctionele landbouw is één van de antwoorden die de land- en tuinbouw kan bieden op grote maatschappelijke vraagstukken. Dat stelt het Platform Multifunctionele Landbouw dat op 12 februari bijeen kwam. Leden van het platform spraken uit welke bijdrage zij kunnen leveren om de ontwikkelkracht van de multifunctionele landbouwsector te vergroten.


Werkgeverslijn land- en tuinbouw beantwoordde 3.720 vragen van agrarische werkgevers in 2019

24-02-2020 - 0 reacties De Werkgeverslijn land- en tuinbouw beantwoordde 3.720 vragen van agrarische werkgevers in 2019. Dat is 11% meer dan het jaar daarvoor. De meeste vragen kwamen vanuit de glastuinbouwsector en de open teelten. Veel vragen werden gesteld over de private aanvulling ww en de Web Arbeidsmarkt in Balans.


Land- en tuinbouwsector schreeuwen om extra personeel

13-02-2020 - 0 reacties In januari 2020 werden ruim 28.000 vacatures gemeld bij VDAB. Dat zijn er maar liefst 13,4% meer dan in diezelfde periode vorig jaar. “Voor de voorbije 12 maanden komen we zo op een totaal van 295.574 gemelde vacatures”, licht Vlaams minister van Werk Hilde Crevits toe. “Opvallend is vooral de grote toename van het aantal gemelde vacatures voor land- en tuinbouw.” Ook in de bouwsector werden in januari 2020 een vierde meer vacatures gemeld dan in januari 2019.


Circa 200 stormschademeldingen in land- en tuinbouw

11-02-2020 - 0 reacties Boeren en tuinders hebben bij elkaar ongeveer 200 schadegevallen gemeld als gevolg van de storm van afgelopen weekeinde. Dat meldt Interpolis, de grootste verzekeraar in de land- en tuinbouw. De 200 schademeldingen is de stand van zaken per 10 februari, de stand van zaken per 11 februari was nog niet duidelijk. Ook de totale schade in euro’s is nog onduidelijk.De taxateurs zijn op dit moment bezig om de schade op te nemen.


Westfriese Bedrijvengroep onderzoekt mogelijkheden grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

06-02-2020 - 0 reacties De Westfriese Bedrijvengroep (WGB) onderzoekt de mogelijkheden voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Ook vanuit de land- en tuinbouw is de roep om extra woonruimte groot, weet voorzitter Arie Schouten van LTO Noord-afdeling West-Friesland.


Insecten lusten wel pap van tuinbouwrestromen

05-02-2020 - 0 reacties Tomatenloof of komkommerloof, afval? Nee, voer voor insecten. Die lusten er wel pap van, tenminste meelwormen en zwarte soldatenvliegen. Zij kunnen reststromen uit de tuinbouw wel waarderen, zo blijkt uit onderzoek van Vives Roeselare, Inagro en NIAB. De insecten zetten de reststromen om in waardevolle…


"Biologische bestrijding, het alternatief voor verboden gewasbeschermingsmiddelen"

30-01-2020 - 0 reacties "De tuinbouw heeft nuttige micro-organismen ontdekt, kleine levende wezens die al in de natuur aanwezig zijn. Ze laten geen residuen achter in de bodem of op het fruit en ze zijn volledig onschadelijk voor de consument. Veiligheidsvoorschriften zijn daardoor niet nodig. Ze zijn 100% natuurlijk en…


Welke vijftig tech-bedrijven gaan de tuinbouw radicaal vernieuwen?

13-01-2020 - 0 reacties Met de tweejaarlijkse verschijning van de Hillenraad100 (in 2019 werd in de Ridderzaal in Den Haag de nieuwste Top100 bekend), is het in 2020 weer tijd voor een themajaar. Na de HillenraadSUB40-themacompetitie in 2018 zet Hillenraad dit jaar in op een bijzondere thema-uitgave, namelijk de…


"Het Westland wordt ouwe meuk”

08-01-2020 - 0 reacties Tholen - “Het Westland heeft een groot probleem. En dat probleem heet: het bestuur van de gemeente Westland,” steekt Wouter Kuiper van KUBO van wal. Turend vanuit zijn kantoor op de eerste verdieping van het pand ziet hij een verpauperd glastuinbouwgebied.
“Vroeger was dit het neusje van de zalm. Hier moest je zijn als het ging…


Schade aan tuinbouw in Israël liep in 2019 op tot €69 mln

07-01-2020 - 0 reacties In 2019 liep de schade aan de tuinbouwsector in Israël op tot €69 mln. Dit blijkt uit een onlangs verschenen overheidsrapport. De afgelopen vijf jaar (2015-2019) is de gemiddelde jaarlijkse schade met 45,5% toegenomen ten opzichte van de periode 2010-2014, zo meldt het rapport.
De gemiddelde jaarlijkse schade…


“Nederlandse tuinbouw kan veel doelgerichter doordringen tot internationale markten”

20-12-2019 - 0 reacties Tholen – Made in Holland als een groot, sterk paraplumerk waarvan de hele tuinbouw- en AGF-sector kan profiteren, zou dat niet fantastisch zijn? Ja, maar voordat het zover is, moet er nog heel veel gebeuren. Inspelen op wereldwijde trends bijvoorbeeld, waaraan ook de tuinbouw niet ontkomt.
Bernhard…


"Glastuinbouw blij met EU-akkoord waterhergebruik in land- en tuinbouw"

19-12-2019 - 0 reacties Begin december bereikte de Europese Unie een akkoord over hergebruik van afvalwater. Glastuinbouw Nederland laat nu weten blij te zijn met het EU-akkoord dat waterhergebruik in de land- en tuinbouw verder moet stimuleren. Door de minimumeisen voor onder meer E-coli bacteriën in het gezuiverde effluent…


Nederlandse tuinbouw in Guggenheim in New York

19-12-2019 - 0 reacties Vanaf 20 februari 2020 is er een bijzondere tentoonstelling van de Nederlandse architect Rem Koolhaas in het Guggenheim in New York: Countryside. Deze expositie laat zien welke belangrijke positie het platteland inneemt in de (grote) transformaties op aarde. Koolhaas wil de bezoekers laten nadenken over…


Wie betaalt de rekening van een gezonde bodem?

18-12-2019 - 0 reacties De hoge eisen die de maatschappij aan de bodem stelt, leggen veel druk op de land- en tuinbouw, constateert Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer. 'Van boeren wordt verwacht dat ze investeren in de bodem, maar het is onvoldoende duidelijk wat dit doet met hun verdienmodel.'


'Historisch' hoog inkomen varkenshouders, voor melkveehouders viel 2019 tegen

16-12-2019 - 0 reacties Boeren hadden dit jaar gemiddeld een hoger inkomen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de inkomensraming van de land- en tuinbouw in 2019, onderzocht door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De jaarlijks terugkomende raming valt nu precies samen met discussies die lopen over de toekomst en de positie van de landbouw.
Het gemiddelde inkomen dat een boer uit zijn of haar bedrijf haalde is met 6000 euro gestegen, tot 57.000 euro in 2019. Maar dat komt door een paar sectoren waar het heel goed ging, terwijl er op andere plekken een stuk minder werd verdiend.
Voor varkenshouders was het bijvoorbeeld een heel goed jaar. Het gemiddelde inkomen van een varkenshouder was dit jaar 'historisch hoog', schrijven de onderzoekers: 257.000 euro, terwijl dat vorig jaar maar 9000 euro was.
Voor melkveehouders was het een minder goed jaar. Hun inkomen daalde tot een gemiddelde van 31.000 euro. Ook akkerbouwers leverden in. Hun gemiddelde inkomen halveerde, na een bovengemiddeld goed jaar, tot 37.000 euro.
Afrikaanse varkenspest
Varkensboeren verging het dus beduidend beter. "Vooral de tweede helft van 2019 zijn de prijzen extreem goed", zegt Sander Thus. Hij heeft een vleesvarkensbedrijf in Wehl, vlak bij Doetinchem. Door de Afrikaanse varkenspest is er een grote vraag naar varkens vanuit China. "Dat werkt gigantisch door op de prijzen", vertelt Thus. "De vraag naar voedsel in China neemt toe, maar zij hebben heel weinig varkens".
Die prijsstijging betekent wel dat ondernemers zelf ook flink meer moeten betalen voor biggen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de veel hogere opbrengst per varken.
Daar staat tegenover dat vorig jaar een slecht jaar was. "Op het dieptepunt kregen we 1,30 euro per kilo. Nu gaan we de 2 euro over". Elk varken levert dit jaar zo'n 35 euro meer op dan vorig jaar, vertelt Thus.
"Nu kan je weer investeren, en je bedrijf bijvoorbeeld duurzamer maken." Hij is daar al mee begonnen, dit jaar wordt de verlichting in de schuur energiezuinig gemaakt.
Saneringsregeling
De prijsstijging is ook terug te zien in de saneringsregeling van het kabinet. "Veel boeren hebben ingetekend" , zegt Krijn Poppe, econoom van Wageningen Economic Research. Het kabinet moet nu veel meer betalen om varkenshouders uit te kopen dan een jaar eerder.
"Financieel gezien komt die regeling op een goed moment voor varkenshouders", zegt Poppe. "Maar voor sommigen zal het alternatief van blijven bestaan - onder de huidige omstandigheden - ook verleidelijk zijn".
Interen op de buffers
De melkveehouderij is de grootste sector in de landbouw. Het gemiddelde inkomen van een melkveehouder is in 2019 met zo'n 6500 euro gedaald tot 31.000 euro. Dat komt vooral door hogere kosten: voer, gebouwen en machines zijn duurder geworden. Ook is de melkprijs weer licht gedaald.
Marije Klever, melkveehouder in de buurt van Utrecht, herkent dat beeld. "Het is een uitdaging om onverwachte kosten op te vangen. Zo ging er dit jaar een machine stuk, dat is een paar duizend euro", vertelt ze. "Als je weinig marge maakt, moet dat uit de buffers komen. En daar teer je dan op in".
Hoeveel inkomen ze heeft, is lastig te zeggen. "Je investeert ook veel en je schrijft grote investeringen over meerdere jaren af", vertelt ze. "Je haalt eigenlijk alleen dat wat je nodig hebt uit het bedrijf. Maar ik bouw ook iets op, dat is de andere kant."
Verder helpt de stikstofcrisis niet mee. "Normaal kunnen melkveehouders meer gaan produceren om die terugval in prijs op te vangen", vertelt Poppe. "Maar dat is door fosfaatrechten al geen optie, en door stikstof dreigt dat al helemaal niet meer te kunnen". Dat betekent extra onzekerheid voor melkveehouderijen.
Gewoon pech
Niet alleen tussen sectoren zijn er grote verschillen, ook tussen bedrijven. "Het ene bedrijf kan een paar ton verdiend hebben, en het andere kan onder het bestaansminimum zitten", vertelt Poppe. Dat ligt aan allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de locatie. "En soms ook gewoon pech, als je bijvoorbeeld ziek bent geworden en een arbeidskracht hebt moeten inhuren."
Ook varkenshouder Thus rekent zich nog niet rijk. "Nu kunnen we weer buffers aanleggen, terwijl daar andere jaren geen ruimte voor was".


Vietnamese Minister van Landbouw bezoekt World Horti Center

11-12-2019 - 0 reacties Nederland en Vietnam werken al jaren nauw samen op het gebied van land- en tuinbouw en hebben dit vastgelegd in een Strategic Partnership Arrangement (SPA).


Agrafiek bekroont meest ondernemende landbouwbedrijven

04-12-2019 - 0 reacties De meest ondernemende land- en tuinbouwers van Vlaanderen werden door Rekad Uitgeverij in de bloemetjes gezet bij de uitreiking van de Agrafiek Awards. Deze oscars van de Vlaamse land- en tuinbouw worden elke twee jaar uitgereikt op Agribex aan een melkveebedrijf, een varkensbedrijf en een loonwerker die een toonbeeld voor hun vakgebied zijn. Nieuw dit jaar waren de categorieën ‘vrouw in de landbouw’, ‘beste dealer’ en ‘beste jongere’.


Zeer besmettelijk tomatenvirus aangetroffen bij tien telers, onder meer in Hollands Kroon

27-11-2019 - 0 reacties Bij tien telers is een voor tomaten en paprika’s gevaarlijk, zeer besmettelijk virus aangetroffen. Zes tomatentelers in het tuinbouwgebied Westland, drie in de gemeente Hollands Kroon en één in Brielle moeten hygiënemaatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen, maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekend.

Het gaat om het relatief nieuwe virus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Volgens de NVWA is het niet gevaarlijk voor mensen of dieren maar tast het tomaten- en paprikaplanten aan. Volgens de toezichthouder kan het virus zich op allerlei manieren gemakkelijk verspreiden via onder meer handen, kleding, gereedschappen, besmet zaad en hommels.


Kringlooplandbouw meest onderzocht in 120 nieuwe projecten

21-11-2019 - 0 reacties In 2020 starten 120 nieuwe PPS-projecten bij de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projecten hebben in totaal een budget van € 150 miljoen. Daarvan financiert de overheid €74,4 miljoen. De projecten dragen bij aan de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de nieuwe…


Tuinder Corjan gooide het roer om en startte een cafetaria

18-11-2019 - 0 reacties Tuinbouw is een mooie sector, aldus Corjan Treffers in een uitgebreid artikel op indebuurt.nl, maar zijn werk maakte hem niet gelukkig. ‘’Ik kwam op een punt waarop ik dacht: ‘Is dit mijn leven?’’ Vooral het sociale aspect miste Corjan, die na zijn jaren in de tuinbouw nog altijd dol was op koken. Hij…