Ammoniakrechten

Ammoniakrechten is een andere benaming voor "depositieruimte stikstof".

Bij het aanvragen van een vergunning ten behoeve van een toekomstige uitbreiding ontstaat een probleem. U moet namelijk kunnen aantonen dat de uitbreiding van de onderneming geen extra ammoniak neer laat slaan in de Natura-2000 gebieden. Is de extra neerslag van ammoniak groter dan de vrije ruimte in de aanwezige depositieruimte, dan moet u extra depositieruimte aankopen.

In de volksmond wordt dit dus doorgaans de 'aankoop van ammoniakrechten' genoemd. Deze rechten zijn (nog) niet te koop bij de overheid. De enige manier om op dit moment aanvullende ammoniakrechten te verwerven is door een partij te vinden die zijn vergunning geheel of gedeeltelijk in wil leveren. Hierdoor ontstaat er een mogelijkheid om binnen de onderneming extra ruimte te krijgen.

Ammoniakrechten nieuws

'Verklaar stikstofwet niet controversieel'

18-01-2021 - 5 reacties Het is bittere noodzaak dat de nieuwe stikstofwet niet controversieel verklaard wordt, vindt Maxime Verhagen voorzitter van Bouwend Nederland. Alles wat je nu niet behandelt loopt minimaal een half jaar vertraging op, en dan gaat het te lang duren voordat betekenisvolle stappen kunnen worden gezet.


Milieuclub eist stikstofrapport van Swinkels maar brouwer wil concurrentie niet wijzer maken

15-01-2021 - 0 reacties LIESHOUT - Swinkels Family Brewers verbergt iets als het gaat om de uitstoot van stikstof, vermoedt Mobilisation for the Environment (MOB). Waarom geven ze anders hun milieurapporten niet vrij? Nietes, zegt de Lieshoutse brouwer, bekend van Bavaria. ,,We zijn voor openheid, maar we willen onze concurrenten ook niet wijzer maken dan ze zijn.”


Landbouw is op zijn retour door stikstofsores

12-01-2021 - 41 reacties Door de stikstofmaatregelen zal het belang van de Nederlandse landbouw in de economie afnemen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De landbouwketen was vorig jaar nog goed voor 600.000 banen en circa 8 procent van het bruto binnenlands product. Doordat boerenbedrijven minder stikstof mogen uitstoten zal dit over 10 jaar afnemen tot circa 400.000 banen en een bbp van 5,5 procent.

VVD, PVV en Forum voor Democratie zeggen altijd al gewaarschuwd te hebben voor deze ontwikkeling. ,,De natuur heeft het gewonnen van de economie.”


Fosfaat en Ammoniakrechten leveren boeren op papier miljarden euro's op

12-01-2021 - 38 reacties

Quote:
Boeren kregen voor ruwweg €18 mrd aan verhandelbare rechten voor stikstof- en fosfaatemissies dankzij het overheidsbeleid. 'Een papieren cadeau', volgens LTO.

Gratis cadeau voor boeren was volgens deskundigen een 'politieke uitruil'.

Maar volgens de LTO gaat hem om 'een papieren cadeau dat je niet kunt verzilveren als je boer wilt blijven'.

Verhandelbare agrarische stikstof- en fosfaatrechten vertegenwoordigen een potentiële waarde van ruwweg minstens €18 mrd. Dit blijkt uit navraag door Het Financieele Dagblad bij marktdeelnemers en experts. 'Het kan een miljard meer of minder zijn', beaamt Mark Heijmans, deskundige van landbouwkoepel LTO Nederland. Het is een leuke bonus voor boeren die stoppen, 'Maar het is een papieren cadeau dat niet je niet kan verzilveren als je boer wilt blijven. Dan is het gebakken lucht. Wij hebben liever dat de blijvers investeren in grond, management of stallen dan in een papieren recht.'


Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop

07-01-2021 - 2 reacties Provincie Zuid-Holland stelt 18 januari het extern salderen en verleasen van stikstof open, met uitzondering van het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen. Voor dit gebied worden nog gesprekken gevoerd over speciale beleidsregels om een pilot mogelijk te maken. Dat laat gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) weten.


Nieuwkoopse boeren verkopen stikstofruimte aan Rotterdamse haven

06-01-2021 - 34 reacties Hoe pak je de stikstofproblemen aan op een betaalbare manier? Een groep melkveehouders in het Groene Hart wil de uitstoot verlagen door de stallen te moderniseren en verkoopt de vrijgekomen stikstofruimte om dat te kunnen betalen. Zo worden sectoren geholpen die nu niet kunnen uitbreiden en kunnen boeren innoveren met hun bedrijf.

Met de pilot willen de boeren een alternatief bieden voor de opkoopregelingen van de overheid, waarbij boeren voor honderden miljoenen worden uitgekocht. Veel boeren zijn tegen de opkoopregeling, omdat die hun voortbestaan en groei zou beperken.

"Ook door innovatie kunnen we de stikstofuitstoot van de landbouw beperken en die ruimte gebruiken voor woning- en wegenbouw of voor het bedrijfsleven", zegt Arie Verhorst van het Stikstofcollectief Zuid-Holland, waarin alle boeren uit de regio samenwerken. Volgens onderzoekers kan door innovatie tot wel 70 procent van de huidige uitstoot worden bespaard.
De boeren in Nieuwkoop willen niet alle vrijgekomen stikstofruimte verkopen, maar ook 'teruggeven' aan de natuur. In de pilot wordt 44 procent daarvoor ingezet.

Natte en vaste mest scheiden
Lennart Streng is een van de deelnemende boeren. Het gezamenlijk opslaan van poep en urine veroorzaakt een chemisch proces waarbij veel ammoniak vrijkomt, maar bij de boer uit Bodegraven loopt de urine van koeien naar een kelder onder de stal en wordt de poep met een schuif verzameld. Buiten wordt de mest afgesloten opgeslagen, zodat de ammoniak niet in de buitenlucht verdwijnt.

Streng had het liefst de 'natte' en 'vaste' mestvorm ook gescheiden afgevoerd, zodat er nog minder ammoniak vrijkomt. Maar voor die innovatie heeft hij geen geld. Als de stikstofpilot een succes wordt, hoopt hij de opbrengst van zijn stikstofruimte te kunnen gebruiken voor die investering.
Een van de kopers van de stikstofruimte is de Rotterdamse Haven, waar nieuwe investeringen al anderhalf jaar stilliggen omdat er geen stikstofruimte is. "De industrie heeft al een paar slagen gemaakt, dus daar is besparing veel moeilijker te realiseren", zegt Eric van der Stans, directeur Milieu van het Havenbedrijf.

Volgens hem heeft de agrarische sector de sleutel in handen: "Maar dat ging tot nu toe moeizaam. De landbouw heeft veel innovatie beloofd, maar maakte dat vaak niet waar. Met deze pilot lijkt er nu wel een stap te worden gezet." Het zal de haven niet uit de problemen brengen, dus hij hoopt dat zulke initiatieven op meer plaatsen volgen.

Hobbels
Ook stikstofdeskundige Gerard Migchels van de Wageningen Universiteit ziet de voordelen van de pilot. "Innovatie is veel duurzamer dan uitkoop." Hij spreekt over vijf tot tien keer meer milieuwinst dankzij de nieuwe mestsystemen.

Hoewel het initiatief het ei van Columbus lijkt, zijn er nog veel hobbels te nemen. Zo houdt minister Schouten van Landbouw vooralsnog vast aan de opkoop- en stimuleringsregelingen uit de nieuwe stikstof. Migchels begrijpt dat: de overheid heeft namelijk snel stikstofruimte nodig om de woningnood aan te pakken. "Maar de kosten van innovatie liggen lager dan bij uitkoop."
Over twee weken bezoekt minister Schouten de regio. Dan hopen de initiatiefnemers dat de laatste struikelblokken uit de weg worden geruimd.


Zorg bij Friese landbouw over 'weglekken' van stikstofrechten

26-12-2020 - 9 reacties LEEUWARDEN - De provincie Fryslân mag van goede wil zijn, landbouworganisaties zijn bang dat er stikstofrechten weglekken uit de Friese landbouw.


ChristenUnie en CDA willen zicht op stikstofhandel Fryslân

19-12-2020 - 0 reacties Nu het extern salderen ook open wordt gesteld in Fryslân, gaat de provincie bijhouden hoeveel rechten er worden opgekocht. De Statenfracties van de ChristenUnie en CDA willen meer duidelijkheid over de afspraken en zekerheid hebben dat er geen ongewenste handel plaatsvindt.


Steeds meer boeren willen zich laten uitkopen

17-12-2020 - 8 reacties Er zijn steeds meer boeren die bij de provincie Groningen informeren naar de mogelijkheden om zich te laten uitkopen. De provincie ziet dat de boeren verschillende redenen hebben voor deze stap.

Enkele maanden geleden waren er ‘minder dan tien’ boeren die zich wilden laten uitkopen. Dat aantal is nu opgelopen naar zo’n twintig boeren.

Waarom willen boeren zich laten uitkopen?
Vanwege de stikstofcrisis ontstaat er onzekerheid bij verschillende groepen boeren. Een deel van de boeren hoefde in het verleden alleen een melding te doen van bedrijfsactiviteit. Sinds de Raad van State uitspraak deed over de stikstofuitstoot, bestaat de kans dat ze alsnog een vergunning moeten aanvragen bij de provincie. Dat zorgt voor onzekerheid bij deze boeren.


Nieuwe aanpak lost stikstofproblemen niet op voor Brabant

16-12-2020 - 1 reacties DEN BOSCH - Brabant maakt zich geen illusies: de problemen met stikstof zijn te complex voor een panklare oplossing. De nieuwe aanpak die de provincie vandaag presenteert is slechts het begin van een antwoord op de crisis die economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant afremt.


Minister Van Nieuwenhuizen houdt zich niet aan de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid

16-12-2020 - 9 reacties Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur handelt in strijd met een uitspraak die de Raad van State vorig jaar deed over het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens juristen is de kans groot dat de rechter vergunningen opnieuw onderuithaalt.

Voor vergunningen voor de aanleg van wegen gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu een rekenmodel waarbij de stikstofuitstoot van het verkeer maar tot een afstand van 5 kilometer wordt meegerekend. EenVandaag liet afgelopen zomer al zien dat voor bijvoorbeeld veehouderijen, fabrieken of energiecentrales heel andere regels gelden. Zij moeten hun stikstofneerslag tot over honderden kilometers uitrekenen. Een boer in Brabant bijvoorbeeld moet, als hij een vergunning aanvraagt voor een nieuwe stal, de neerslag van ammoniak uit zijn bedrijf tot in Noord-Nederland in kaart brengen.

Methode is 'onverdedigbaar'
Rekenkundigen uitten in EenVandaag al forse kritiek op de rekenmethode die voor verkeer wordt gebruikt. En ook de Commissie Hordijk, die in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar de rekenmodellen voor stikstof, noemde de werkwijze 'onverdedigbaar'. Volgens de commissie blijft door de afstandsgrens van 5 kilometer verreweg het grootste deel van alle stikstofoxiden buiten beschouwing: 95 procent van de stikstof wordt zo niet in kaart gebracht.

Ondanks de kritiek blijft Van Nieuwenhuizen de rekenmethode gebruiken. Bijvoorbeeld rond de verbreding van de Ring Utrecht, waarvoor ze vorige maand een Tracébesluit tekende. Maar ook voor de Natuurvergunningen van de luchthavens, waaronder Schiphol en Lelystad Airport. Ook de stikstof uit al het verkeer dat van en naar deze vliegvelden gaat, moet in kaart worden gebracht. En ook dat gebeurt tot een afstand van 5 kilometer.

Tegen de Raad van State in
Volgens vooraanstaande juristen handelt de minister daarmee in strijd met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei vorig jaar. Met dat vonnis haalde de hoogste bestuursrechter het Programma Aanpak Stikstof (PAS) compleet onderuit, omdat deze aanpak de natuur onvoldoende beschermde.

In dat PAS werd gewerkt met drempelwaarden en afstandsgrenzen. Onder zo'n waarde of buiten zo'n afstandsgrens hoefde de stikstofneerslag in de natuur niet te worden meegerekend. Zo werd ook de stikstofneerslag uit schepen tot een afstand van 5 kilometer vanaf de vaarroute in kaart gebracht. Maar de Raad van State oordeelde vorig jaar mei dat dit niet meer was toegestaan.

Oogkleppen op
Dat betekent dat Van Nieuwenhuizen, nu ze vasthoudt aan de 5 kilometer-grens voor wegen, tegen de hoogste bestuursrechter ingaat, zegt hoogleraar Natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer. "Ik denk niet dat dit juridisch houdbaar is. Als je alleen binnen de zone van 5 kilometer kijkt, reken je heel veel niet mee. De Raad van State heeft duidelijk gemaakt dat wanneer je bepaalde stikstofneerslag niet meeneemt, dat alléén kan wanneer je van tevoren weet dat dit geen schade zal toebrengen aan de natuur. Maar wanneer je weet dat er zoveel buiten de 5 kilometer neerslaat, kan je die zekerheid nooit hebben."

Bastmeijer noemt het 'heel vreemd dat de minister op de oude voet doorgaat'. "Ik denk toch dat het een klein beetje oogkleppen op is, doorgaan met je eigen projecten en te weinig rekenschap geven van wat de rechter heeft gezegd."


Extern salderen met veehouderijen ook in Fryslân mogelijk

15-12-2020 - 20 reacties Extern salderen met bedrijven met dier- of fosfaatrechten is ook in Fryslân mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. Hierdoor kunnen bedrijven die willen uitbreiden buiten hun eigen bedrijf stikstofrechten verwerven. Ook is het mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf te gebruiken, het zogenaamde ‘verleasen’.

In oktober stelde het college een besluit over extern salderen en verleasen uit. Gedeputeerde Fokkinga: “Wy woene earst mear wissichheid foar PAS-melders en in wurkjend registraasjesysteem hawwe. By de behanneling fan de stikstofwet yn de Twadde Keamer die bliken dat de legalisaasje fan de PAS-melders garandearre wurdt. It stikstofregistraasje-systeem is op 5 desimber ll. yn it wurk set en der binne goede garânsjes foar it ekstern saldearjen fêststeld. Dêrtroch hawwe wy dit beslút no nimme kinnen.”

Om extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk te maken worden de beleidsregels in- en extern salderen aangepast. De aangepaste beleidsregels treden op 19 december in werking. Bedrijven zonder dier- of fosfaatrechten konden vanaf 1 februari dit jaar al gebruik maken van extern salderen.

Extern salderen en verleasen
Voor uitbreiding van een veehouderijbedrijf, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstof veroorzaakt is een natuurvergunning nodig. Het volledig openstellen van extern salderen en het toestaan van verleasen vergroot de mogelijkheden voor vergunningverlening en daarmee economische ontwikkeling. Bedrijven kunnen tot maximaal 70% van de stikstofruimte permanent overnemen van een bedrijf dat (deels) stopt. Dit betekent dat er van dat bedrijf 30% minder stikstof in de natuur neerkomt. Met de nieuwe beleidsregels is het ook mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een bedrijf te leasen. Dit kan een oplossing zijn voor het uitvoeren van activiteiten die tijdelijk stikstof uitstoten. Denk aan het aanleggen van een weg of de bouw van woningen.

Waarborgen
Met name vanuit de landbouwsector zijn eerder zorgen geuit over ongewenste gevolgen die extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk hebben. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het treffen van waarborgen om eventuele ongewenste gevolgen te voorkomen. Zo vraagt de provincie initiatiefnemers extern salderen te melden en monitort de provincie maandelijks. Er wordt gehandhaafd op o.a. illegaal gebruik van locaties na extern salderen. Ook stimuleert de provincie herontwikkeling om leegstand en verloedering van gebouwen en locaties na extern salderen te voorkomen. De openstelling van extern salderen en verleasen is eerst voor de duur van een jaar. Er wordt geëvalueerd voordat besloten wordt over voortzetting.

Friese aanpak
Fryslân werkt aan een stikstofaanpak samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden. De Friese stikstofaanpak is een gebiedsgerichte aanpak. Maatregelen moeten leiden tot herstel van de Friese natuur en structurele verlaging stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet het nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken.


Boerenachterban SGP roert zich over stikstof

12-12-2020 - 38 reacties In de SGP is onrust ontstaan over de onverwachte beweging die de partij maakte in de stikstofkwestie. Vrijdagmiddag was er beraad om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. „Maar het kwaad is geschied”, zegt landbouwspecialist Steven van Westreenen.


LTO over stikstofwet: 'Eerste stap uit PAS-moeras'

11-12-2020 - 0 reacties Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland noemt de stikstofwet een 'eerste stap uit het PAS-moeras'. Vandaag wordt de wet, waar een meerderheid in de Eerste én Tweede Kamer mee gaat instemmen, besproken door de Kamerleden.


Milieuclub blijft ondanks aanpassingen doorprocederen tegen stikstofbeleid

10-12-2020 - 0 reacties Milieuclub MOB blijft procederen tegen vergunningen die op basis van het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet zijn verleend. Minister Carola Schouten (Landbouw) maakte woensdagavond bekend dat haar wet wordt aangepast, maar het is nog steeds "slappe hap", zegt MOB-voorzitter en milieuactivist Johan Vollenbroek donderdag tegen NU.nl.


De stikstofwet van Schouten is gered, op het nippertje

10-12-2020 - 1 reacties Met hulp uit onverwachte hoek – van de SP, SGP en 50Plus – en veel compromissen heeft Carola Schouten voldoende steun voor haar stikstofplannen. Anderhalf jaar na het begin van de stikstofcrisis lonkt een oplossing.


Reductiedoelen stikstofakkoord vallen zwaar

10-12-2020 - 0 reacties Vanuit de land- en tuinbouworganisaties wordt kritisch gereageerd op de hogere reductiedoelen in het stikstofakkoord. Die sprak het kabinet woensdag af met een deel van de oppositie. Volgens LTO Nederland koerst het kabinet hiermee op gedwongen krimp.


Nu live: Plenair debat Tweede Kamer

10-12-2020 - 10 reacties Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof) (35444)


Schouten vindt steun bij oppositie voor bekritiseerde stikstofwet

10-12-2020 - 0 reacties Minister Schouten is al even bezig met het zoeken van steun om de natuur beter te beschermen. Ze heeft die gevonden bij de SP, SGP en 50Plus.

Van de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA kon Schouten niet op steun rekenen, omdat zij vinden dat er te weinig wordt gedaan aan het herstel van de beschadigde natuur. De hulp van de PVV en Forum voor Democratie was uitgesloten, omdat die vraagtekens zetten bij de omvang van het stikstofprobleem.

De Tweede Kamer zal waarschijnlijk nog deze week over de stikstofwet debatteren. In het nieuwe jaar volgt de Eerste Kamer, maar Schouten kan in ieder geval verzekerd zijn van voldoende steun.

Farmers Defence Force zegt in een reactie te verwachten dat er harde acties volgen. De boerenactiegroep concludeert dat er "niks voor de landbouw" is geregeld behalve een verzwaring. De doelen zouden onhaalbaar zijn.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is eveneens niet te spreken over de deal. De bond zegt eerder bezorgd dan gerustgesteld te zijn. De NMV pleit voor innovatie en niet voor uitkoop.


SGP: Hoop en ademruimte door landbouw- en stikstofakkoord

10-12-2020 - 35 reacties Voor de vele duizenden boerenbedrijven die na de stikstof-uitspraak van de Raad van State in de knel zaten, is er alsnog hoop. De afgelopen dagen heeft de SGP in onderhandelingen met het kabinet bedongen dat ze alsnog een vergunning krijgen. “Dat was voor ons harde eis om voor de nieuwe Stikstofwet van het kabinet te stemmen. Als het kabinet niet akkoord was gegaan, zou de SGP zijn afgehaakt,” zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop.

Door uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar waarin de oude Stikstofwet van het kabinet van tafel was geveegd, kwamen vele duizenden boerenbedrijven op slot te zitten. Zo konden geen kant meer op omdat ze geen vergunning meer konden krijgen en daarmee ‘illegaal’ waren. Daar kwam bij dat noodzakelijke investeringen om de stikstofuitstoot te beperken onmogelijk waren omdat banken niet thuis gaven aan boeren zonder een vergunning.

In de gesprekken met het kabinet over de nieuwe Stikstofwet eiste de SGP een regeling voor deze boeren. Het gaat bij elkaar opgeteld om vele duizenden gezinsbedrijven, vaak al decennialang in familiebezit. Bisschop: “Door onze eis in te willigen, kunnen deze bedrijven nu alsnog een vergunning krijgen. Daarmee kunnen de boeren snel investeren in innovatieve stallen en andere maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken. De mensen zaten in een vicieuze cirkel, en die is nu doorbroken. Ik ben blij dat ik dit voor elkaar heb kunnen krijgen. Over het bereikte akkoord heb ik nauw overleg gehad met de sector.”

In het verlengde van deze deal met het kabinet heeft de SGP ook bedongen dat het beroepsverbod voor sommige boeren van de baan is en dat er een Landbouwakkoord komt voor de hele landbouwsector. “Dat is hard nodig, omdat de blijvende onzekerheid slopend is. Waar nu behoefte aan bestaat is een stabiel beleid en zekerheid die ook voor de langere termijn een gezond verdienmodel oplevert. De boeren zijn daarmee gebaat, maar feitelijk heel Nederland. Er moet weer perspectief en ruimte komen om ook op termijn een eerlijke boterham te kunnen verdienen op een gezond bedrijf,” aldus Bisschop.