Overijssel

Overijssel is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Overijssel en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Overijssel nieuws

Wolf beet vorig jaar vijf Gelderse schapen dood

17-01-2019 - 0 reacties Vijf schapen zijn vorig jaar in Gelderland doodgebeten door een wolf. Dat is veel minder dan in Overijssel (54) of Drenthe (52). In Noord-Brabant ging het om 2 schapen, in Limburg om 15.


"Het wordt natter maar grondwaterstand in Overijssel is nog lang niet op peil"

16-01-2019 - 0 reacties De natuur lijkt zich aardig te herstellen van de lange droogteperiode in de zomer. Tenminste, dat idee krijg je als je als leek om je heen kijkt misschien wel. Het waterpeil in vijvers is dankzij de regen van de laatste weken weer aardig gestegen en ook stukken grasland zijn op sommige weer behoorlijk drassig. Waterschappen in Overijssel zien inderdaad dat het beter gaat, maar het duurt nog wel even voor de natuur hersteld is.


Schreijer-Pierik dwingt optreden EU af als Frankrijk op 'onze' grutto's gaat jagen

15-01-2019 - 0 reacties Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft bij de Europese Commissie afgedwongen dat de EU optreedt als er in Frankrijk op grutto's wordt gejaagd. Nederland is het belangrijkste broedgebied van de trekvogel. Begin november stelde de provincie Overijssel een miljoen euro beschikbaar voor goed weidevogelbeheer.


Melkveehouderij moet aan de bak met ammoniakemissie

15-01-2019 - 4 reacties

Originele beschrijving

De melkveehouderij moet flink aan de bak om de ammoniakemissie te reduceren. Anders dreigt de onwikkelruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) definitief op te drogen. Ervaringen uit de proeftuinen Veenweiden en Natura 2000 Overijssel laten zien dat die reductie best mogelijk is, als de sector alles op alles zet.


Natuurinclusief voorwaarde voor pacht

10-01-2019 - 0 reacties PvdA-Statenlid Annemieke Wissink wil een motie indienen om een natuurinclusiviteitseis in te voeren voor pachtgronden van provincie Overijssel. Het moet aansluiten bij doelen die de provincie zelf heeft voor de landbouw.


Geitenstop in Flevoland

10-01-2019 - 0 reacties De Provincie Flevoland zet een stop op de komst van geitenhouderijen. In 7 provincies - Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg- geldt al een verbod op uitbreiding en vestiging van geitenbedrijven afgekondigd. Om te voorkomen dat ondernemers zich daardoor naar Flevoland verplaatsen, treft de provincie nu maatregelen.


Resultaten pilot 'onderzoek benutting ontwikkelingsruimte' geven aanleiding tot vervolgonderzoek

10-01-2019 - 0 reacties De Provincie Overijssel heeft meegedaan in een landelijke pilot waarin onderzocht is of de vergunde ontwikkelingsruimte binnen de PAS-vergunningen benut is. Gebleken is dat de minderheid van de bedrijven de ontwikkelingsruimte volledig benut; soms is de ontwikkelingsruimte zelfs in het geheel niet gebruikt. De pilot geeft daarom aanleiding tot vervolgonderzoek bij andere bedrijven en intrekkingsprocedures.


LTO Noord uit via zienswijze zorgen over groeistop geitenhouderij in Overijssel

09-01-2019 - 0 reacties LTO Noord regio Oost maakt zich zorgen over de mogelijkheden voor melkgeitenhouders om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen, nu de provincie Overijssel de groeistop op de geitenhouderij in een omgevingsverordening wil vastleggen. Dat staat in een zienswijze die de organisatie heeft ingediend. LTO Noord regio Oost vraagt speciaal aandacht voor het afmesten van de bokjes.


Boerin wil met voorkeurstemmen Provinciale Staten in

08-01-2019 - 0 reacties Karin van der Toorn is maandagavond haar campagne gestart om als boerin met voorkeursstemmen in de Provinciale Staten van Overijssel te komen. Ze deed dat tijdens de jaarlijkse seminar van LTO Noord Salland en Rabobank Salland in Raalte.


Vijf boerinnen genomineerd voor Vrouw in de Media Award

07-01-2019 - 0 reacties Vijf boerinnen zijn genomineerd voor de regionale Vrouw in de Media Award. Ze komen uit Friesland, Drenthe en Overijssel.


LTO Noord bezorgd om ontwikkelingskans geitenbedrijven

24-12-2018 - 0 reacties LTO Noord regio Oost maakt zich zorgen over de mogelijkheden voor melkgeitenhouders om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen, nu provincie Overijssel de groeistop op de geitenhouderij in omgevingsverordening wil vastleggen. Dat blijkt uit een zienswijze die de organisatie heeft ingediend.


Provincie Overijssel wil bij faunaschade statiegeldregel gaan hanteren

20-12-2018 - 0 reacties Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen Provinciale Staten voor de Belastingverordening Overijssel zodanig aan te passen dat het behandelbedrag bij aanvragen om tegemoetkoming in faunaschade een statiegeldregeling wordt. Bij aanvragen om tegemoetkoming in faunaschade die worden toegekend, krijgt de aanvrager het behandelbedrag terug. Met dit voorstel geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan de motie van Statenlid de heer Veltkamp van 7 maart 2018.


Commissie m.e.r. vindt milieueffectrapport mestverwerker Twence nu in orde

19-12-2018 - 0 reacties De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsinstallatie die Twence op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen wil realiseren op verzoek van de provincie Overijssel opnieuw beoordeeld. Met aanvullende informatie over monitoring en de opwerking van biogas tot aardgaskwaliteit is nu goede en volledige informatie beschikbaar, stelt de commissie.


Landschap Overijssel: voer discussie over wolf op basis van juiste informatie

13-12-2018 - 0 reacties "Wolven eten geen mensen, hekken hoeven geen twee meter hoog te zijn en het merendeel van de verwonde schapen is te wijten aan honden en niet aan wolven." Landschap Overijssel nuanceert onrust over wolven in het concept verkiezingsprogramma dat is gemaakt naar aanleiding van Het Verkiezingsprogramma van Overijssel. Volgens Landschap Overijssel moet de provincie de juiste boodschap over de wolf verkondigen.


11-12-2018 - 0 reacties Beloon en stimuleer boeren in Overijssel bij het bereiken van Europese natuurdoelstellingen. Dat stelt belangenorganisatie LTO Noord in reactie op Het Verkiezingsprogramma van Overijssel. "Boeren hebben de oplossing", stelt LTO Noord. LTO Noord pleit voor de oprichting van 'Living Labs'.


Groeistop strijdig met zelf afmesten bokjes

04-12-2018 - 0 reacties Geitenhouders in Overijssel vinden dat ze in de problemen komen door de groeistop die de provincie heeft ingevoerd voor hun sector. Met het oog op dierenwelzijn is sectoraal afgesproken dat geitenhouders de bokjes langer op het erf houden om af te mesten.


Hoe Sjaak Heutink op steeds betere en duurzamere wijze zijn lelies teelt - #video

30-11-2018 - 0 reacties Tijdens de Keten van eten tour van de provincie Overijssel wordt een letterlijke reis gemaakt langs innovatieve ondernemers in de agro&foodsector in de provincie Overijssel. Leliekweker Sjaak Heutink is één van de bedrijven die laat zien wat zijn bijdrage is aan een duurzame agro&foodsector in Overijssel, in Nederland en in de wereld.


‘De avond van de Koe’ in Den Haag: "Er moet meer aandacht komen"

29-11-2018 - 0 reacties Na eerdere succesvolle vertoningen in Overijssel is de voorstelling 'De avond van de Koe' gisteravond vertoond in de Nieuwspoort in Den Haag. "Duurzame boerderijen krijgen nog lang niet genoeg aandacht, dit kan helpen", zegt Hester Maij, gedeputeerde landbouw van de provincie Overijssel.


Koloniën van Weldadigheid doen in 2020 nieuwe poging voor status Unesco-werelderfgoed

27-11-2018 - 0 reacties Niet volgend jaar, maar over twee jaar wordt een nieuwe poging gedaan om de Koloniën van Weldadigheid in Overijssel, Drenthe en België Unesco-werelderfgoed te maken. Afgelopen zomer mislukte een poging om dat voor elkaar te krijgen. De de landen die beslissen, vonden onder meer dat de koloniën niet genoeg beschermd worden. Er zou volgend jaar al een nieuwe poging gedaan kunnen worden, maar dat wordt nu uitgesteld.


Sneeuw. Eerste vlokken gevallen in Noord-Holland ❄️

21-11-2018 - 0 reacties De eerste sneeuw van deze herfst is een feit. Zoveel als in Overijssel is het bij lange na niet, maar in de Noordkop en West-Friesland zijn vannacht wel degelijk enkele vlokjes gevallen.