Stikstofcrisis

Volg al het nieuws over Stikstofcrisis, een van de 18511 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Stikstofcrisis nieuwsbrief.

Stikstofcrisis nieuws

Met gebiedsprocessen keert spanning terug

15-01-2022 - 77 reacties

Quote:
Om de stikstofcrisis op te lossen, gaan de provincies gebiedsprocessen opzetten. In de gebieden zijn veel tegengestelde boerenbelangen en dat leidt tot spanning. Zo dreigt stichting Stikstofclaim deelnemers aan gebiedscommissies hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Volgens deskundigen maakt dat geen kans.


Fabriek met werk voor 275 man in Eemshaven komt alsnog in zicht: kink in de kabel door stikstofcrisis lijkt gladgestreken

12-01-2022 - 0 reacties Na ruim vier jaar is alsnog de kogel door de kerk: het Twentse staalbedrijf Van Merksteijn mag een fabriek bouwen in de Eemshaven, met werk voor 275 man.


‘Natuur winnaar bij kabinet Rutte IV’

10-01-2022 - 0 reacties Klinkt mooi. Het kabinet trekt €25 miljard uit voor de landbouw om de stikstofcrisis op te lossen.


Stikstofcrisis: 'Praat over perspectief in plaats van krimp'

28-12-2021 - 0 reacties Rapport na rapport is verschenen waarin krimp van de veestapel wordt genoemd als route uit de stikstofcrisis. 'Een beetje krimp, gecontroleerd en autonoom, is prima', vindt voorzitter Linda Verriet van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). 'Maar ik vrees dat we gruwelijk doorslaan in het opkopen van bedrijven.'


Nuchtere wetenschapper

16-12-2021 - 8 reacties De stikstofcrisis is een bestuurlijk gecreëerd probleem, en kan alleen bestuurlijk opgelost worden. Je kunt in plaats van een minister van N beter een minister aanstellen die het misverstand doorziet, en Brussel gaat vertellen dat Nederland de Natura 2000-gebieden zal heroverwegen. Een andere redelijke en houdbare oplossing is er niet.

Dit is niet een politiek links of rechts onderwerp; de nieuwe Duitse regering met sociaaldemocraten kent geen stikstofcrisis en besteedt er geen miljarden aan.

Plasterk in de Telegraaf.
Een nuchtere PvdA-er


Nieuw kabinet wil werk maken van de landbouwtransitie

15-12-2021 - 0 reacties De nieuwe regering wil door met de transitie naar kringlooplandbouw en wil ook de stikstofcrisis oplossen. Maar met duidelijke doelen, minder ad-hocbeleid, en met een flinke bak geld. Dit valt te lezen in het regeerakkoord, dat vandaag werd gepresenteerd.


GroenLinks: 'Leg buiten schot houden luchtvaart maar uit aan boeren'

15-12-2021 - 0 reacties GroenLinks Zuid-Holland vindt het onbegrijpelijk dat de luchtvaart buiten schot wordt gehouden bij het oplossen van de stikstofcrisis. De partij stelt dat boeren die hun best doen, de dupe zijn.


Rechtbank Oost-Brabant haalt streep door ‘toveren’ met stikstofruimte’

09-12-2021 - 0 reacties Gisteren, 8 december, deed de rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak die stikstof-NGO MOB had aangespannen tegen de Amercentrale die in de nabijheid van Natura 2000-gebied zonder Natuurbeschermingsvergunning operationeel is. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse politieke oplossingen voor de stikstofcrisis.


Plankgas boeren in Groningen en de rem erop in Drenthe? Landbouw- noch natuurorganisatie ziet dit zitten

16-11-2021 - 0 reacties Moet een nieuw kabinet Nederland in vier zones verdelen om uit de stikstofcrisis te raken? Landbouworganisatie LTO Noord voelt daar niet voor, net zo min als natuurorganisatie NMF Groningen.


‘Die stikstofcrisis is ons aangepraat’, zegt de boer

12-11-2021 - 0 reacties ‘Den Haag’ wil het vertrouwen van de boeren herstellen. Varkensboeren Arie en Gert van Dam ontvangen departementaal adviseur Coen Zoon. Er is koffie, en diep onbegrip.


Zonder stikstofplan steunt GroenLinks landbouwbegroting niet

22-09-2021 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - De begroting van het ministerie van Landbouw hoeft niet op goedkeuring van GroenLinks te rekenen zolang er geen aanvullend plan ligt om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. "We kunnen wat mij betreft niet de begroting van LNV afronden voordat er ook echt een oplossing ligt voor de stikstofproblematiek", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver tijdens het marathondebat na Prinsjesdag.
Het bericht Zonder stikstofplan steunt GroenLinks landbouwbegroting niet verscheen eerst op Nieuws.nl.


2022 moet het jaar worden waarin de economie na de coronacrisis weer gaat floreren

22-09-2021 - 0 reacties Politieke chaos domineert Prinsjesdag. Door de traagste formatie ooit blijven miljarden euro’s voor de woon-, klimaat- en stikstofcrisis voorlopig onaangeroerd.


Voorman over gedwongen stoppen boeren: 'Jongens in Urk beelden goed uit wat er aan de hand is in dit land’

14-09-2021 - 0 reacties SINT HUBERT - ,,Het lijkt wel of de regering op een burgeroorlog uit is.’’ Met die woorden reageert boerenvoorman Mark van den Oever op het advies van de landsadvocaat om boeren hun vergunning af te pakken om zo de stikstofcrisis op te lossen.


Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’

14-09-2021 - 79 reacties Wie durft er in een nieuw kabinet nog minister van landbouw te worden?

---

Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’

Om de stikstofcrisis snel op te lossen, moet de overheid vergunningen intrekken van boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Dat staat in een advies aan het ministerie van Landbouw, dat door deze site is ingezien.

Bij het intrekken van een vergunning moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren. Daarmee gaat die maatregel veel verder dan onteigening, waarbij het nog jaren kan duren tot een boerderij is opgedoekt. Volgens landsadvocaat Hans Besselink ‘zal onteigening niet tot een snel resultaat kunnen leiden’, maar ‘intrekking van vergunningen kan dat wél.’............

pzc.nl/binnenland/…

ad.nl/binnenland/…


Veel onbegrip bij boeren over mogelijke plannen kabinet; ‘Onteigenen? Je reinste politiek onvermogen’

09-09-2021 - 0 reacties STERKSEL - Worden in de strijd tegen de stikstofcrisis straks grootschalig boerenbedrijven onteigend? De voorzichtige plannen van het kabinet leiden tot veel onbegrip bij de boeren. Ook in Sterksel fronst koeienboer Henk Kerkens zijn wenkbrauwen, ,,Je denkt soms: waar zijn ze toch mee bezig?”


Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd

06-09-2021 - 1 reacties Nederland kan bij het aanpakken van de stikstofcrisis niet om het onteigenen van boerenbedrijven heen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie geschreven in opdracht van het kabinet. Boerenorganisaties LTO (landelijk) en ZLTO (Brabants) zijn sterk tegen onteigening. De LTO zegt 'juridisch alles uit de kast te willen halen' om onteigeningen tegen te houden.

Maandagochtend schreef de krant NRC dat de ministeries van Financiën en Landbouw vergevorderde plannen hebben om honderden boeren uit te kopen, maar als het nodig is ook te onteigenen. Op verzoek van de minsterraad werkten ambtenaren van de twee ministeries deze zomer gedetailleerde voorstellen uit,. Die zijn inmiddels doorgerekend in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Concreet zijn er twee manieren onderzocht waarmee de nieuwe regering de stikstofcrisis aan zou kunnen pakken. In beide varianten gaat het om ingrijpende operaties, waarmee vele miljarden zijn gemoeid. Volgens het Planbureau zou een stuk Nederland zo groot als twee keer de provincie Utrecht opnieuw ingericht moeten worden.

Lange procedures
In beide scenario's gaat het rijk boerenbedrijven onteigenen, schrijft het planbureau. De schrijvers waarschuwen ervoor dat dat kan leiden tot lange juridische procedures, precies het beeld dat de LTO in een eerste reactie al schetst. Volgens de LTO betekent het ook jarenlange onzekerheid voor boeren.

Het huidige kabinet heeft al tientallen miljoenen gereserveerd voor verschillende regelingen om boeren uit te kopen. In dat beleid staat tot nu toe de vrijwilligheid voorop. Dat leidde er ook toe dat tientallen varkensboeren die zich hadden aangemeld voor een uitkoopregeling, later hun medewerking weer introkken. De keus voor onteigening is een nieuwe stap waar de politici in de huidige coalitie zich tot nu toe ver van hebben gehouden.

Dertig miljard
Het planbureau komt met twee beleidsalternatieven. In het eerste - dat in tien jaar ongeveer 30 miljard kost - wordt een deel van Nederland opnieuw ingericht. Het planbureau verwijst nadrukkelijk ook naar het zuidelijke zandgebied waar ook een groot deel van Brabant onder valt. In dat gebied zou het bijna niet meer mogelijk zijn om aan veehouderij te doen zoals we die nu kennen; een groot deel van de koeienboeren op de zandgronden zou over moeten schakelen op 'natuurinclusieve kringlooplandbouw'.
In het tweede alternatief legt de overheid strenge stikstofplafonds op en mogen boeren zelf weten hoe ze daaraan voldoen. Die variant zou de overheid ongeveer 14 miljard kosten. De kosten voor de boeren zouden echter enorm stijgen.

Minder dieren
Beide scenario's werken, zegt het planbureau. Omdat de veestapel in beide gevallen met tientallen procenten krimpt, daalt ook de hoeveelheid stikstof flink. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse natuur, die nu nog te lijden heeft van de stikstof. En daarmee is het ook goed nieuws voor de overheid, die beloofd heeft die natuurgebieden te beschermen en in stand te houden.
Beide scenario's hebben ook gevolgen voor het hele agrarische bedrijfsleven. Een krimp van de veestapel heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld leveranciers van voer en slachthuizen. Die krimp berekent het planbureau op tussen de vier en de zeven miljard euro.

Nog veel onzeker
De scenario's waarmee het Planbureau voor de Leefomgeving is gaan rekenen, zijn afkomstig van ambtenaren. Het verzoek om ze door te rekenen komt van het kabinet. Wat het kabinet met de plannen gaat doen, zou duidelijk moeten worden in het regeerakkoord.

Het planbureau stelt wel dat de opgave ongekend groot is. In beide varianten gaat het om budgetten en hoeveelheden land waarmee nog nooit op deze schaal is gewerkt. De berekeningen kennen dan ook veel onzekerheden.


Tilburg wil bouw mestverwerker op De Spinder tegenhouden

03-09-2021 - 0 reacties De gemeente Tilburg vraagt de provincie om de vergunning voor een grote mestverwerker op De Spinder in te trekken. Multinational VTTI wil aan de Vloeiveldweg eind van dit jaar beginnen met bouwen. Volgens de provincie Brabant zijn de vergunningen voor het project verstrekt en onherroepelijk. Volgens Tilburg komt de bouw van de installatie 'nu niet goed uit'.
VTTI wil aan de Spinder een fabriek bouwen waar 300.000 ton afval - voor het grootste deel mest - wordt vergist. Het gas dat uit het afval komt, gaat als groen gas naar het aardgasnet; een deel ervan wordt gebruikt om mest te drogen en er zo korrels van te maken die VTTI als meststof verkoopt.
De provincie en de gemeente hebben in 2012 al over de nieuwe vergister aan de Vloeiveldweg gesproken. Van dat jaar zijn ook de eerste vergunningen die later nog een paar keer zijn aangepast.
OphefVeel mensen dachten al lang niet meer aan het plan, zodat de aankondiging van VTTI op 12 augustus dat de bouw ging beginnen voor ophef in Tilburg zorgde. Omwonenden zijn bang voor stank en overlast door vrachtverkeer. In de provincie bestaat ook weerstand tegen mestverwerking bij een grote groep Brabanders, die vinden dat het mestoverschot alleen maar opgelost kan worden door de veestapel te halveren.
'Als college willen wij toewerken naar brede welvaart op basis van een duurzame en circulaire economie waarbij gezondheid van onze burgers op de voorgrond staat,' schrijft het Tilburgs college nu in de brief aan de provincie. Volgens de gemeente is het mogelijk om een vergunning in te trekken als er in de drie jaar na afgifte geen gebruik van is gemaakt.
StikstofcrisisDe Tilburgse wethouder Oscar Dusschooten zegt: "De bouw van een mestvergister komt nu niet uit." Hij koppelt de mestvergister aan de stikstofcrisis. 'Tilburg ligt tussen drie Natura 2000 natuurgebieden. Dat maakt het al moeilijk om nieuwbouwplannen uit te voeren. Toen we in 2011 en 2018 met de provincie over deze mestvergister spraken, was de stikstofcrisis nog niet aan de orde.'
De provincie Brabant is al een poosje bezig om een lijst te maken van locaties waar mestverwerking plaats kan vinden. Dusschooten: "Laten we nu eerst dat gesprek voeren."
Gemeenten tegen de provincieHet is niet voor het eerst dat de provincie, die de vergunningen voor mestverwerkers afgeeft, tegenover een gemeentebestuur staat. De gemeente Oss en de gemeente Bernheze voerden rechtszaken om de bouw van mestverwerkers met provinciale vergunningen tegen te houden. Vier gemeenteraden in Wes-Brabant hebben al uitgesproken dat er in hun gemeente geen plek is voor grootschalige mestverwerking.


Provinciebestuurders gefrustreerd: problemen blijven liggen door trage formatie

03-09-2021 - 0 reacties Regionale bestuurders zijn gefrustreerd over de uitzichtloze kabinetsformatie. Vooral bij de stikstofcrisis, de woningnood en het klimaatbeleid begint de besluiteloosheid te knellen. ,,We kunnen niet langer pappen en nathouden.’’


Om te voorkomen dat het dorp Renkum op slot gaat, wil de gemeente dat Parenco minder stikstof uitstoot

20-07-2021 - 3 reacties Renkum wil dat papierfabriek Parenco minder stikstof gaat uitstoten. Niet alleen de natuur lijdt onder de neerslag van stikstof. Woningbouw in het dorp Renkum lijkt praktisch onmogelijk als gevolg van de stikstofcrisis. Het dorp Renkum dreigt op slot te gaan. En dat wil Renkums wethouder Joa Maouche voorkomen.


Dit is de stikstofcrisis voor dummies: alles wat je wilt weten over dé uitdaging voor Nederland

17-07-2021 - 0 reacties Het is na de coronacrisis misschien wel de grootste uitdaging voor Nederland: de stikstofcrisis. De natuur verzuurt, tal van bouwprojecten kunnen niet doorgaan. Maar wat speelt er precies? En komt er ooit een oplossing? De Gelderlander gidst u door het taaiste, maar tegelijkertijd belangrijkste dossier voor de komende jaren.