Brabant

Al het Brabant nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Brabant nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Brabant nieuws

Gedeputeerde: ‘Boekelse’ accu in heel Brabant te gebruiken

22-09-2021 - 0 reacties BOEKEL - De staalslakken-accu die momenteel bij het Boekelse ecodorp wordt gebouwd, zou ook op andere plaatsen in Brabant toepasbaar zijn. Dat zegt gedeputeerde Anne-Marie Spierings van energie, circulaire economie en milieu.


Bon Vivant na 34 jaar failliet: geen Natuurlijk Scharrelvlees uit de Achterhoek meer

17-09-2021 - 0 reacties ZELHEM - Bon Vivant is failliet. Het bedrijf uit Zelhem achter de naam Natuurlijk Scharrelvlees verkocht scharrelvlees van varkens en runderen uit onder meer de Achterhoek, maar ook Brabant.


Gaten schieten in Brabants grondwaterbeleid: 'Bezwaren maken zeker kans'

13-09-2021 - 0 reacties De manier waarop Brabant de verdroging aanpakt, voldoet niet altijd aan Europese wetten en regels. Dat staat in een onderzoek van drie wetenschappers in opdracht van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie. Als iemand bezwaar maakt tegen het oppompen van grondwater, zou die best wel eens gelijk kunnen krijgen van de rechter, zo staat er in het stuk.
De drie wetenschappers bestudeerden wat Europese wetten en regels betekenen voor de Brabantse maatregelen tegen verdroging.
Grote rechtszakenHet rapport doet denken aan de grote rechtszaken waarmee de Nederlandse overheid werd gedwongen iets te doen tegen broeikasgassen (de Urgendazaak in 2019) en stikstof. Volgens Lars Koreman van Natuurmonumenten zijn de Brabantse organisaties niet van plan om zo'n zaak aan te spannen en is het rapport vooral bedoeld om duidelijk te maken dat er snel wat moet gebeuren.
Provinciewoordvoerder Pieter Meulman: "De provincie bestudeert het stuk nog. Maar dat er iets aan de verdroging moet gebeuren, is helder. We zijn er ook al mee bezig."
CommissieDe provincie Brabant presenteerde afgelopen donderdag nog een commissie die maatregelen moet verzinnen tegen de verdroging. In die commissie zitten onder anderen:
de voormalige rijksbouwmeester Floris van Alkemade, oud-VVD-minister van infrastructuur Melanie Maas Geesteranus,bestuurskundige Pieter Tops.De verdroging is een Brabants probleem dat al jaren speelt. De droge zomers in de afgelopen jaren als gevolg van de klimaatverandering versterken het nog eens. Het rapport dat deze week verscheen, gaat vooral over grondwater. Brabant gebruikt meer grondwater dan er wordt aangevuld. Een van de gevolgen is dat de Brabantse natuur in hoog tempo verdroogt.
Verslechtering verbodenVolgens landelijke afspraken zou in 2027 de grondwaterbalans in orde moeten zijn. Maar er is ook afgesproken dat de situatie voor die tijd niet mag verslechteren. Als er in Brabant steeds meer water wordt opgepompt, is dat nu al in strijd met wetten en regels.
Ook voor Natura-2000 gebieden (Brabant heeft er twintig) geldt zo'n principe. Er is tijd om de natuur in die gebieden in orde te brengen maar in de tussentijd mag de natuur er niet op achteruit gaan. Als zulke natuurgebieden verder verdrogen omdat er te veel grondwater wordt opgepompt, zou een rechter maatregelen kunnen nemen, schrijven de wetenschappers in het rapport.
Niet altijd even helderZe betwijfelen of het Brabantse beleid een toetsing door de rechter zou doorstaan. De provincie steekt veel geld in plannen om verdroging te bestrijden maar in die regels staat niet altijd even helder wat ze op moeten leveren. Ook steunt de provincie volgens het rapport wel erg op andere partijen.
In Brabant werken de partijen die met grondwater te maken hebben veel samen:
de provincie, de Brabantse Milieu Federatie, de waterschappen, boerenorganisatie ZLTO,beheerders van natuurterreinen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.Deze partijen zitten regelmatig om de tafel. Koreman: "Door die goede samenwerking zijn we er ook helemaal niet op uit om naar de rechter te stappen."
Dat het provinciebestuur tientallen miljoenen investeert in maatregelen tegen de verdroging, maar het blijkbaar toch niet lukt om alle regels en afspraken na te komen, zegt ook wat over de hardnekkigheid van het probleem.


Zeeland komt een Mount Everest aan mest tekort: laat daarom meer veehouderij toe, zegt de ZLTO

08-09-2021 - 7 reacties Zeeland komt een Mount Everest aan dierlijke mest tekort. Bijna alle mest moeten boeren uit Brabant en België halen. Dat staat haaks op de plannen van landbouwminister Carola Schouten voor lokale duurzame kringlooplandbouw. Zet daarom de deur wijder open voor nieuwe veehouderijen in Zeeland, zegt landbouworganisatie ZLTO.


Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd

06-09-2021 - 1 reacties Nederland kan bij het aanpakken van de stikstofcrisis niet om het onteigenen van boerenbedrijven heen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie geschreven in opdracht van het kabinet. Boerenorganisaties LTO (landelijk) en ZLTO (Brabants) zijn sterk tegen onteigening. De LTO zegt 'juridisch alles uit de kast te willen halen' om onteigeningen tegen te houden.

Maandagochtend schreef de krant NRC dat de ministeries van Financiën en Landbouw vergevorderde plannen hebben om honderden boeren uit te kopen, maar als het nodig is ook te onteigenen. Op verzoek van de minsterraad werkten ambtenaren van de twee ministeries deze zomer gedetailleerde voorstellen uit,. Die zijn inmiddels doorgerekend in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Concreet zijn er twee manieren onderzocht waarmee de nieuwe regering de stikstofcrisis aan zou kunnen pakken. In beide varianten gaat het om ingrijpende operaties, waarmee vele miljarden zijn gemoeid. Volgens het Planbureau zou een stuk Nederland zo groot als twee keer de provincie Utrecht opnieuw ingericht moeten worden.

Lange procedures
In beide scenario's gaat het rijk boerenbedrijven onteigenen, schrijft het planbureau. De schrijvers waarschuwen ervoor dat dat kan leiden tot lange juridische procedures, precies het beeld dat de LTO in een eerste reactie al schetst. Volgens de LTO betekent het ook jarenlange onzekerheid voor boeren.

Het huidige kabinet heeft al tientallen miljoenen gereserveerd voor verschillende regelingen om boeren uit te kopen. In dat beleid staat tot nu toe de vrijwilligheid voorop. Dat leidde er ook toe dat tientallen varkensboeren die zich hadden aangemeld voor een uitkoopregeling, later hun medewerking weer introkken. De keus voor onteigening is een nieuwe stap waar de politici in de huidige coalitie zich tot nu toe ver van hebben gehouden.

Dertig miljard
Het planbureau komt met twee beleidsalternatieven. In het eerste - dat in tien jaar ongeveer 30 miljard kost - wordt een deel van Nederland opnieuw ingericht. Het planbureau verwijst nadrukkelijk ook naar het zuidelijke zandgebied waar ook een groot deel van Brabant onder valt. In dat gebied zou het bijna niet meer mogelijk zijn om aan veehouderij te doen zoals we die nu kennen; een groot deel van de koeienboeren op de zandgronden zou over moeten schakelen op 'natuurinclusieve kringlooplandbouw'.
In het tweede alternatief legt de overheid strenge stikstofplafonds op en mogen boeren zelf weten hoe ze daaraan voldoen. Die variant zou de overheid ongeveer 14 miljard kosten. De kosten voor de boeren zouden echter enorm stijgen.

Minder dieren
Beide scenario's werken, zegt het planbureau. Omdat de veestapel in beide gevallen met tientallen procenten krimpt, daalt ook de hoeveelheid stikstof flink. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse natuur, die nu nog te lijden heeft van de stikstof. En daarmee is het ook goed nieuws voor de overheid, die beloofd heeft die natuurgebieden te beschermen en in stand te houden.
Beide scenario's hebben ook gevolgen voor het hele agrarische bedrijfsleven. Een krimp van de veestapel heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld leveranciers van voer en slachthuizen. Die krimp berekent het planbureau op tussen de vier en de zeven miljard euro.

Nog veel onzeker
De scenario's waarmee het Planbureau voor de Leefomgeving is gaan rekenen, zijn afkomstig van ambtenaren. Het verzoek om ze door te rekenen komt van het kabinet. Wat het kabinet met de plannen gaat doen, zou duidelijk moeten worden in het regeerakkoord.

Het planbureau stelt wel dat de opgave ongekend groot is. In beide varianten gaat het om budgetten en hoeveelheden land waarmee nog nooit op deze schaal is gewerkt. De berekeningen kennen dan ook veel onzekerheden.


Tilburg wil bouw mestverwerker op De Spinder tegenhouden

03-09-2021 - 0 reacties De gemeente Tilburg vraagt de provincie om de vergunning voor een grote mestverwerker op De Spinder in te trekken. Multinational VTTI wil aan de Vloeiveldweg eind van dit jaar beginnen met bouwen. Volgens de provincie Brabant zijn de vergunningen voor het project verstrekt en onherroepelijk. Volgens Tilburg komt de bouw van de installatie 'nu niet goed uit'.
VTTI wil aan de Spinder een fabriek bouwen waar 300.000 ton afval - voor het grootste deel mest - wordt vergist. Het gas dat uit het afval komt, gaat als groen gas naar het aardgasnet; een deel ervan wordt gebruikt om mest te drogen en er zo korrels van te maken die VTTI als meststof verkoopt.
De provincie en de gemeente hebben in 2012 al over de nieuwe vergister aan de Vloeiveldweg gesproken. Van dat jaar zijn ook de eerste vergunningen die later nog een paar keer zijn aangepast.
OphefVeel mensen dachten al lang niet meer aan het plan, zodat de aankondiging van VTTI op 12 augustus dat de bouw ging beginnen voor ophef in Tilburg zorgde. Omwonenden zijn bang voor stank en overlast door vrachtverkeer. In de provincie bestaat ook weerstand tegen mestverwerking bij een grote groep Brabanders, die vinden dat het mestoverschot alleen maar opgelost kan worden door de veestapel te halveren.
'Als college willen wij toewerken naar brede welvaart op basis van een duurzame en circulaire economie waarbij gezondheid van onze burgers op de voorgrond staat,' schrijft het Tilburgs college nu in de brief aan de provincie. Volgens de gemeente is het mogelijk om een vergunning in te trekken als er in de drie jaar na afgifte geen gebruik van is gemaakt.
StikstofcrisisDe Tilburgse wethouder Oscar Dusschooten zegt: "De bouw van een mestvergister komt nu niet uit." Hij koppelt de mestvergister aan de stikstofcrisis. 'Tilburg ligt tussen drie Natura 2000 natuurgebieden. Dat maakt het al moeilijk om nieuwbouwplannen uit te voeren. Toen we in 2011 en 2018 met de provincie over deze mestvergister spraken, was de stikstofcrisis nog niet aan de orde.'
De provincie Brabant is al een poosje bezig om een lijst te maken van locaties waar mestverwerking plaats kan vinden. Dusschooten: "Laten we nu eerst dat gesprek voeren."
Gemeenten tegen de provincieHet is niet voor het eerst dat de provincie, die de vergunningen voor mestverwerkers afgeeft, tegenover een gemeentebestuur staat. De gemeente Oss en de gemeente Bernheze voerden rechtszaken om de bouw van mestverwerkers met provinciale vergunningen tegen te houden. Vier gemeenteraden in Wes-Brabant hebben al uitgesproken dat er in hun gemeente geen plek is voor grootschalige mestverwerking.


Gevaren mestgassen nog steeds onderschat, soms is één ademhaling dodelijk

27-08-2021 - 59 reacties Donderdag overleed Dakar-coureur Ton van Genugten aan de gevolgen van een tragisch ongeluk, waarbij hij in een mestkelder viel. Reanimatie mocht niet baten. De officiële doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het is aannemelijk dat hij overleed na het inademen van mestgassen. De gevaren van deze gassen worden onderschat en dat leidt nog steeds tot veel ernstige ongevallen, zo concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid enkele jaren geleden al.
Veehouders, loonwerkers en anderen die met mest werken, realiseren zich onvoldoende dat bij bewerking van drijfmest veel mestgassen kunnen vrijkomen die dodelijk zijn, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tussen 1980 en 2013 waren er ten minste 35 ernstige ongevallen met mestgassen. Daarbij vielen 57 slachtoffers, waarvan 28 dodelijk.
Meer recente cijfers heeft de Onderzoeksraad niet. “We zijn geen inspectie die jaarlijks alle cijfers bijhoudt. We hebben alleen een rapport opgesteld dat helaas niet aan actualiteit heeft ingeboet”, zegt een woordvoerder van de Raad.

Vaak vallen er extra slachtoffers doordat omstanders onbeschermd te hulp schieten en daarbij overlijden, aldus de Raad.

Waterstofsulfide, de echte sluipmoordenaarGrote boosdoener is niet de ammoniak in mestsilo’s of gierputten, zoals vaak wordt verondersteld. De echte sluipmoordenaar is H2S, ofwel waterstofsulfide, ook bekend als zwavelwaterstof. Het is een giftig gas met bijzondere eigenschappen.

Waterstofsulfide ruikt naar de geur die rotte eieren verspreiden. Deze herkenbaarheid is door de mens alleen waar te nemen bij lage concentraties. Hoge concentraties tasten echter het zenuwstelsel aan en zetten de menselijke neus buitenspel. De geur wordt dan niet meer waargenomen.

Waterstofsulfide komt vaak voor op raffinaderijen, bierbrouwerijen, boerderijen, olie- en gasproductieplatforms, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. Het gas is zwaarder dan lucht en kan daardoor in besloten ruimtes blijven ‘hangen’.

Hoe hoger de concentratie, hoe dodelijkerDe concentratie van H2S wordt aangeduid in ppm (parts per million). De maximale waarde die een mens kan verdragen, is vastgesteld op 1,6 ppm over een periode van acht uur. Boven die grens ontstaan fysieke klachten aan de ogen en luchtwegen. Wanneer de concentratie oploopt tot 800 ppm, zoals in gierputten vaker het geval is, dan overlijdt in de helft van de gevallen een mens binnen twee minuten. Bij 1000 ppm kan zelfs één keer ademhalen al dodelijk zijn.

Volgens de Onderzoeksraad zijn de kansen op ongevallen toegenomen door schaalvergroting, strengere milieuwetgeving en aanscherping van het mestbeleid. Er wordt meer mest geproduceerd en opgeslagen over langere tijd. Bovendien worden steeds meer stoffen als spuiwater (een soort vloeibare kunstmest afkomstig uit luchtwasinstallaties) toegevoegd aan de mest, wat de vorming van mestgassen kan versterken.

Ontbreken kennis, onderschatting gevarenHet achterwege laten van veiligheidsmaatregelen komt volgens de Onderzoeksraad vooral door het ontbreken van kennis en daardoor onderschatting van de gevaren. Het merendeel van de ongelukken ontstaat doordat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte beademingsapparatuur.
Bij ongelukken rond mestputten komt het nogal eens voor dat mensen een slachtoffer te hulp schieten en dan ook zelf in gevaar komen. "Het is niet voor niks dat de brandweer altijd speciale veiligheidsmaatregelen gebruikt als ze bij een ongeluk rond om mestputten of silo's worden geroepen.
"Zij verlenen dan hulp met ademmaskers, zodat ze de giftige lucht niet hoeven in te ademen", zegt Ton Driessen van de brandweer Brabant Zuid-Oost. "Bij een incident met mest wordt ook altijd een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen die metingen verricht en kan adviseren hoe de brandweer veilig kan opereren."


Nieuw offensief tegen illegale (boeren)bedrijven

24-08-2021 - 2 reacties Brabant moet (boeren)bedrijven aanpakken die zonder vergunning stikstof uitstoten. Dat is de inzet van de milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu. Na Overijssel, Gelderland en Friesland richt de club zijn pijlen nu op Brabant. Komende week vallen er vijftig handhavingsverzoeken op de mat van het provinciehuis.


Weerman durft garantie te geven op drie droge dagen: 'Met veel zonneschijn'

22-08-2021 - 1 reacties Ook deze zondag kunnen we in de loop van de dag te maken krijgen met plaatselijk fikse buien. "Daar kan misschien wat onweer bij voorkomen", vertelt Alfred Snoek van Weerplaza. Maar voor het begin van komende week heeft hij goed nieuws.
"Maandag, dinsdag en woensdag worden droge dagen, die garantie durf ik te geven", vertelde Alfred zondagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "Met naast wat stapelwolken ook veel zonneschijn in de middag. De wind waait uit noordoostelijke richting en is matig van kracht, kracht drie tot vier. De wind is dus wel aanwezig, maar niet storend. Geholpen door de zon weet de temperatuur maandag en dinsdag op te lopen naar 22 of 23 graden. Woensdag moeten we een graadje inleveren."
Dalende temperaturenMaar later in de week dalen de temperaturen weer. "Dan komen we uit op maximaal 18 tot 20 graden, al zien we ook dan nog regelmatig de zon doorbreken. Donderdag, vrijdag en in het weekend kunnen we met name 's middags met een enkele bui te maken krijgen, maar dit worden geen heel natte dagen."
Ook deze zondag komen in de loop van de dag op steeds meer plaatsen een paar buien tot ontwikkeling. "Plaatselijk echt een flink exemplaar. Hier kan misschien ook wat onweer bij voorkomen. Maar dit wordt niet een volledig verregende dag, er zijn ook zeker droge momenten. De wind gaat wat aanwakkeren. Het is 17 of 18 graden en als even de zon doorbreekt 20, maar dat is het echt voor vandaag."


Stabieler zomerweer op komst na wisselvallige week, dit weekend 25 graden of meer

20-08-2021 - 0 reacties Er is weer stabieler zomerweer op komst. Zaterdag wordt het op sommige plekken in Brabant zelfs 25 graden of meer. Daarbij zal de temperatuur de komende week tussen de 20-25 graden blijven, zo schrijft Weerplaza.


Boer Jan gunt zijn kippen een Beter Leven, maar de regels staan in de weg

11-08-2021 - 0 reacties De kippen van Jan Verhoijsen uit Someren zitten nu nog allemaal binnen. De boer wil een overdekte uitloop maken aan zijn stal om de kippen meer ruimte en buitenlucht te geven. Op die manier kan hij voldoen aan de regels voor 1 ster van het Beter Leven Keurmerk zodat zijn kippenvlees ook na 1 januari 2023 nog in de Nederlandse verkocht kan worden. Een mooie ontwikkeling, zegt Jan, maar de regels staan hem in de weg.

Voor de bouw van een overdekte kippenuitloop moet zijn stal een aanbouw krijgen en daarvoor moet hij een vergunning aanvragen. Daar is Jan nu druk mee bezig. “Maar zo’n traject duurt meestal vijf jaar en die tijd hebben we niet.”

Volgens Verhoijsen, die ook voorzitter vleeskuikens bij de LTO is, staat de Nederlandse slachtkippenhouderij voor een enorme verandering. Nederland heeft 650 tot 700 vleeskuikenhouders en die zouden allemaal minimaal 1 ster moeten krijgen om zaken te kunnen blijven doen met de Nederlandse supermarkten. “Het is de wens van de supermarkten, van de politiek en van de maatschappij.”

Voor die ene ster, een keurmerk van de Dierenbescherming, zijn een aantal maatregelen nodig in en om de stal:
De kippen moeten naar buiten kunnen wandelen. Er moet daglicht zijn in de stal.De kippen moeten speeltjes en strobalen krijgen. Ook worden er minder dieren gehouden. “We gaan dan van 22 kippen per vierkante meter naar 10”, zegt Verhoijsen.

De overdekte kippenuitloop is een gigantische investering voor de kippenhouder. De uitloop kan ook in de stal zelf gebouwd worden, maar volgens Verhoijsen is dat echt niet rendabel meer. “We hebben nu een enorme kans om de veestapel te verkleinen. Ik doe een beroep op de politiek om in actie te komen.”
Die actie: dat de veehouder geen vergunning meer hoeft aan te vragen, maar alleen een melding hoeft te doen. Want het aanvragen van de vergunning zal de kippenhouders in de weg staan om het keurmerk te kunnen krijgen.
“Als we dit niet voor elkaar krijgen in Brabant, dan moeten supermarkten kippenvlees straks mogelijk importeren,” voorspelt Verhoijsen, “en dan gaan wij alles exporteren. Dat is niet bepaald lokaal produceren, laat staan kringlooplandbouw.”
Deze situatie vindt ook het Ministerie van Landbouw ‘onwenselijk’. Het ministerie geeft aan dat er gesprekken worden gevoerd met de pluimveesector en zo nodig met gemeentes en provincies om knelpunten, zoals vergunningsprocedures, op te lossen. Maar het verlenen van de vergunning zal uiteindelijk een zaak zijn van de provincie of gemeenten.

Albert Heijn denkt dat er in 2023 voldoende pluimveehouders zullen zijn die aan de nieuwe regels kunnen voldoen en dat er al veel Nederlandse pluimveehouders met het keurmerk werken. Supermarkt Jumbo wil samen met lokale overheden kijken of procedures kunnen worden versneld.
Maar waarom zijn de kippenhouders niet eerder zelf voor 1 ster gegaan? De wens voor een beter dierenleven bestaat toch al veel langer? “Dan was je een roepende in de woestijn geweest”, zegt Verhoijsen. “Het vlees met 1 ster was altijd voor een klein publiek, nu wordt het in één klap de standaard.”

Overigens zitten er nog meer hobbels in de weg voor een fijner kippenleven: de uitstoot. Want zorgt een uitloop met buiten wandelende kippen niet voor meer overlast? Zo zou de uitstoot van ammoniak omhoog kunnen gaan.
“Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van meer uitloop”, zegt woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming. “Kun je bijvoorbeeld de extra uitstoot van een uitloop aan de stal wegstrepen tegen het feit dat er veel minder kippen worden gehouden? Op die vraag hebben we nog geen antwoord.”

Jan Verhoijsen van de LTO hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor de pluimveehouders. De sector is belangrijk voor zijn dorp Someren. “Er zit zoveel bedrijvigheid omheen. En de kip wordt hier al in betere omstandigheden gehouden dan waar dan ook.”


Veehouders verliezen rechtszaak rond milieuvriendelijke stallen

06-08-2021 - 0 reacties Individuele veehouders worden niet buitensporig geraakt door het strenge stallenbeleid van de provincie Brabant. De rechtbank in Den Haag heeft dit bepaald in een zaak die de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) al in 2018 was begonnen. De belangenclub reageert teleurgesteld.

Gedeputeerde Staten willen dat boeren hun stallen aanpassen om natuur en milieu te beschermen. Aanvankelijk werd de deadline hiervoor gesteld op 1 januari 2028. Later werd deze datum vervroegd naar januari 2022.

'Te veel gevraagd'De ZLTO tekende hier bezwaar tegen aan waarna de termijn werd opgerekt tot januari 2024. Ook dat is teveel gevraagd voor de sector, zo stelt de belangenorganisatie. Bovendien vindt ze het onacceptabel dat alle boeren over één kam worden geschoren. Vandaar de rechtsgang.

Vorig jaar zomer stelde de rechter in een tussenuitspraak dat de provincie eigen eisen mag stellen aan boerenstallen en dus ook een eigen deadline mag stellen. De ZLTO vindt dat boeren meer tijd moeten krijgen om hun stallen milieuvriendelijker te maken.

'Niet disproportioneel geraakt'Vier veehouders met een specifiek individueel belang durfden het aan de rechtszaak voort te zetten. Hoewel zelf geen partij meer, bleef ZLTO hen ondersteuning bieden. Maar ook met de zaak namens individuele veehouders kreeg ze nul op rekest. De boeren worden ‘niet disproportioneel geraakt’, aldus de rechtbank.

De ZLTO blijft van mening dat uitstel van de deadline wenselijk is en dat de provincie beter kan aansluiten bij een landelijk programma stikstof, dat in de maak is. Of de vier agrarisch ondernemers de rechtszaak voortzetten, is nog onduidelijk.
LEES OOK: ZLTO zet rechtszaak tegen provincie door: 'Boeren moeten meer tijd krijgen'


Weer uitstel voor beladen plan mestfabrieken: ‘Met twee of drie van die fabrieken is het probleem opgelost’

31-07-2021 - 1 reacties DEN BOSCH - Het rapport met geschikte locaties voor nieuwe of grotere mestfabrieken in Brabant laat nog op zich wachten. Opnieuw is er vertraging, zo maakte provinciebestuurder Elies Lemkes-Straver (CDA) bekend.


Hoogwaterpiek schuift rustig langs Bommelerwaard: geen gevaar, wel schade en overlast

20-07-2021 - 0 reacties KERKDRIEL/AALST - Rustig stroomt het hoogwater langs Brabant en Gelderland. Bang zijn ze in de Bommelerwaard niet; hier zijn ze wel water gewend. Maar vervelend is het op sommige plaatsen wel. En de boeren hebben veel schade.


Hoogste punt Maas bereikt Brabant, de uiterwaarden lopen vol

18-07-2021 - 0 reacties In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte over de ontwikkelingen van het hoogwater in de Maas en de gevolgen daarvan voor Brabant.
De hoofdpunten:Hoogste punt Maas in Vortum-Mullem bereiktVanaf zondag dijkbewaking in Land van Heusden en Altena.
Lees alles over het hoogwater in ons dossier.


Uit Maas geredde koe legde 100 kilometer af: 'Heel verrassend'

17-07-2021 - 1 reacties De koe die zaterdagmiddag in Escharen uit de Maas werd gered door de brandweer, komt uit Echt in Limburg. Dat plaatsje ligt in Midden-Limburg, zo’n honderd kilometer verderop.
Het is niet bekend of het dier de hele tocht heeft gedreven, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “Het is voor ons heel verrassend dat de koe zo’n afstand heeft gehaald. Of hij volledig door het water is gevoerd, of dat er ook stukken waren waarop hij met zijn poten de grond heeft geraakt, weten we niet.”

Het dier werd opgemerkt door omstanders die de hulpdiensten inschakelden. Bij Escharen kon de koe worden gered door brandweerteams uit Grave en Boekel. Het beest lag tussen puin en kwam alleen met zijn snuit boven het water uit.
Boer onderweg
De koe is ter plekke nagekeken door een veearts en vastgebonden aan een paaltje langs de Maas. Volgens de brandweer is de boer uit Echt onderweg om het dier op te halen.
LEES OOK: Hoogste punt Maas in Brabant zondagmorgen verwacht • Koe uit water gered


Extreem hoogwater in de Maas nadert Brabant: 'Maar alles onder controle'

16-07-2021 - 0 reacties Het extreem hoge waterpeil in de Limburgse Maas baart waterschap Aa en Maas in het noordoosten van Brabant vooralsnog geen zorgen. Waar Limburg kreunt onder de wateroverlast en huizen ontruimd zijn en dijken verstevigd met zandzakken is de situatie hier onder controle.
"Wij bevinden ons in een ander gebied dan in Limburg, met een bedijkte Maas", legt Frans Jorna vrijdagochtend uit. Hij is hoofd waterveiligheid van het waterschap. "We hebben sterke dijken en die kunnen wel wat water tegenhouden.”
Huizen in Roermond ontruimdVanwege de wateroverlast in Limburg werden in Roermond vrijdagochtend vroeg 550 huishoudens via megafoons en een NL Alert opgeroepen om direct hun huis te verlaten. Politieagenten belden huis aan huis aan.
Om zeven uur moest iedereen daar weg zijn.
In het stroomgebied van waterschap Aa en Maas is dit niet aan de orde, benadrukt Frans. “We houden continu het waterpeil en de afvoer van de Maas in de gaten. Er stroomt nu ongeveer drieduizend kuub water per seconde door de Maas in Limburg. Dat is drie miljoen liter per seconde, om een beetje een voorstelling te geven. Die afvoerpiek bereikt over ongeveer twee dagen ons gebied. Dan moeten we wel een aantal maatregelen nemen om er voor te zorgen dat we dit het hoofd kunnen bieden. Maar dat kunnen we.”
Dijkbewaking optieMensen in Noordoost-Brabant hoeven zich volgens hem nu dus nog geen zorgen te maken. “Nee, en in principe als de piek ons gebied bereikt ook niet. Wij inspecteren de dijken wat intensiever nu. Op sommige plekken sluiten wij zogenoemde uitwaterende sluizen en gemalen als dat nodig is, zodat het Maaswater niet het binnenland binnendringt. We hebben ook nog optie dijkbewaking door vrijwilligers in te stellen als het water echt flink hoger komt te staan. Dat is allemaal in rij en gelid gezet.”
LEES OOK:
Hoogwater bedreigt vakantiehuisjes aan de Maas: 'Dit is niet grappig meer'
Guus' vakantie viel letterlijk in het water: 'Er dreef een caravan voorbij'


Nieuw provinciebestuur wist sporen uit van Forum voor Democratie in Brabant

12-07-2021 - 0 reacties DEN BOSCH - Geen kerncentrales, geen referenda en geen bezuinigingen meer op cultuur, erfgoed en sport in Brabant. De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA rekent af met het verleden waarin Forum voor Democratie mee aan de touwtjes trok in de provincie.


Geen andere boerenacties meer woensdag, boeren gaan naar huis

07-07-2021 - 0 reacties De boerenacties van later woensdagmiddag gaan niet door. De boeren van Farmers Defence Force vinden dat ze voldoende zijn gehoord op het provinciehuis. Daar hadden enkele boeren een gesprek met commissaris van de Koning Ina Adema. Na afloop van hun overleg hielden voorman van Farmers Defence Force Mark van den Oever en Adema samen een toespraak ten overstaan van de andere boeren.

Stikstofregels en vergunningen
De boeren en de commissaris spraken over de stikstofregels en over de vergunningen van andere bedrijven. Daarvoor had de voorman een lijst van vijftig bedrijven bij zich, waarvan hij wilde weten hoe het met hun vergunningen zat. Naar eigen zeggen om te bewijzen dat het aandeel van boeren in het stikstofprobleem veel kleiner is dan gedacht.

Ze vinden dat maatregelen voor boeren, ook zouden moeten gelden voor andere bedrijven. De Jumbo staat bij de boeren bovenaan die lijst, omdat het overleg over prijsafspraken met die supermarktketen stuk liep.
Adema gaf aan die vergunningen niet ter plekke te kunnen produceren, maar binnen vier weken erop terug te komen.

Tweehonderd boerenEerder op woensdag dreigden de boeren nog om actie te voeren bij de Jumbo in Veghel en bij Eindhoven Airport, als het gesprek op het provinciehuis niet naar tevredenheid zou verlopen. Die acties zijn nu dus van de baan. De boeren gaan weer op huis aan.
Ongeveer tweehonderd boeren hadden zich in Den Bosch verzameld bij het provinciehuis. Ze waren uit verschillende plaatsen in Brabant op de tractor naar de provinciehoofdstad gekomen. Daar werden ze ontvangen met koffie en worstenbroodjes.

De tocht er naartoe en de bijeenkomst bij het provinciehuis verliep verder zonder problemen.


Boeren starten trekkers voor 'bikkelharde actie' op woensdag: 'Oog om oog'

06-07-2021 - 0 reacties Zo’n 150 trekkers verwacht voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) bij de boerenprotesten woensdag in Brabant. Het gaat om ‘acties op meerdere plekken’ in de omgeving van Den Bosch. “De woede is groot”, weet de voorman uit Sint Hubert.
“We gaan de druk gigantisch opvoeren. De impact van de acties zal zo groot zijn, dat Den Haag gedwongen is om te luisteren”, weet de voorman. Onder boeren is de volgende tekst verspreid: “Oog om oog! Bikkelhard maar binnen de wet! FDF laat zich niet meer belazeren door de verraders van onze sector."

Meerdere plekken
De boeren verzamelen woensdagochtend rond negen uur in Schaijk en rond tien uur in Boxtel. Ook in Made wordt verzameld, maar een deel van die boeren koerst richting Den Haag. Over Brabant zegt de voorman: “Het worden juridische acties, gecombineerd met trekker-acties. Het is een dynamisch protest, op meerdere plekken dus.” Welke en wat voor soort locaties dit zijn, wil hij niet kwijt.

Juist nu is het volgens Van den Oever de juiste tijd voor protesten rondom het stikstofprobleem. “We zitten midden in de kabinetsformatie. Het ene na het andere plan wordt bedacht om de boeren in Brabant van de zandgronden te laten verdwijnen.”

Weinig overlast
Of de automobilist hier flink last van gaat hebben? “Geen grote overlast hoor”, verzekert de voorman. “Hier en daar een opstopping.” Opvallend: het verzameltijdstip van de regionale actie in Brabant is op het moment dat de ochtendspits grotendeels voorbij is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam maandag nog met een stevig rapport over de boeren. Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, zal dat 'een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland' betekenen. Het zal er zelfs toe leiden dat in de 'stikstofgevoelige' provincies Brabant, Gelderland en Overijssel geen landbouw meer mogelijk is, waarschuwde het PBL in een beleidsadvies. Van den Oever: “Dit heeft de actiebereidheid alleen maar vergroot.”

Ook in Den Haag laten boeren woensdag van zich horen. Actiegroep Agractie verwacht dat 'zeker duizenden boeren' naar het Malieveld zullen komen. FDF kiest dus voor regionale acties. De reden daarvoor is volgens Van den Oever simpel. “Onze leden hebben geen zin om weer zo ver te rijden. Dat zijn ze na al die keren wel zat.” Naast Den Bosch, organiseert de groep ook protesten in Zwolle, Arnhem en Assen.
Zo zag een demonstratie in december vorig jaar eruit:

LEES OOK:
Milieufederatie: 'Brabant zonder boeren mag niet de uitkomst zijn'
Planbureau: 'Handhaven stikstofnorm maakt landbouw in Brabant onmogelijk'