Brabant

Al het Brabant nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Brabant nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Brabant nieuws

Eind aan Brabantse coalitie van VVD, D66, PvdA en SP

21-03-2019 - 36 reacties Mooie dag voor Nederland.
Mooie dag voor agrarisch Brabant.


Het blijft gevaarlijk op provinciale wegen, vooral in Gelderland en Brabant

20-03-2019 - 0 reacties NIJMEGEN - Slechts zes procent van alle wegen in Nederland staat te boek als provinciale weg, maar op die wegen valt wel 20 procent van alle verkeersslachtoffers. De provinciale wegen in Gelderland en Noord-Brabant zijn het gevaarlijkst als je het aantal verkeersdoden telt over een periode van tien jaar.


De dag dat de koeien weg moesten blijft Peter en Gerry uit Boekel altijd bij

18-03-2019 - 0 reacties BOEKEL - De toekomst van de landbouw in Brabant is misschien wel het heetste hangijzer bij de provincie. Het veelbesproken besluit over strengere milieu-eisen voor stallen bracht Peter en Gerry Rovers uit Boekel nog dezelfde dag tot het besluit hun melkveebedrijf op te doeken. ,,Een ondernemer moet toch ergens op kunnen vertrouwen?”

De dag dat de koeien weg moesten, blijft voor het leven in hun geheugen gegrift. Zaterdag 16 december 2017. Een half jaar eerder hadden Peter en Gerry Rovers besloten om na bijna dertig jaar te stoppen met hun melkveebedrijf. Nu was het zover dat de dieren werden getransporteerd. Peter: ,,De koeien waren verkocht aan een boer in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. Toen de laatste combinatie werd volgeladen, zei de chauffeur: wil je misschien meerijden? Dat heb ik gedaan en daar was ik achteraf blij om. Ze kwamen bij een mooi bedrijf te staan, het was goed om te weten dat ze goed terechtkwamen.”


Dierenbescherming roept Brabant op strengere staleisen 2022 te parkeren

17-03-2019 - 0 reacties Brabant moet veehouders niet het mes op de keel zetten door hen te dwingen vóór 2022 de stallen aan de strengere eisen te laten voldoen. Beter is het veehouders de kans te geven duurzamere technieken te introduceren, stelt de Dierenbescherming.


Dierenbescherming roept Brabant op strengere staleisen 2022 te parkeren

13-03-2019 - 0 reacties Brabant moet veehouders niet het mes op de keel zetten door hen te dwingen vóór 2022 de stallen aan de strengere eisen te laten voldoen. Beter is het varkenshouders de kans te geven duurzamere technieken te introduceren, stelt de Dierenbescherming.


'Luchtwasser geen oplossing voor Brabants probleem'

13-03-2019 - 0 reacties Luchtwassers zijn niet de oplossing voor de knelpunten die de veehouderij in Brabant veroorzaakt. Dat schrijft Bert van den Berg, programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming deze week in zijn blog.


Steeds meer Brabantse gemeenten verbieden oplaten van ballonnen

11-03-2019 - 0 reacties Brabant heeft het afgelopen jaar zes gemeenten bij gekregen waar het oplaten van ballonnen is verboden. Daarmee komt het aantal gemeenten dat het verbiedt op acht. In Reusel-De Mierden en Bergeijk was het al verboden. In nog eens veertien gemeenten wordt het oplaten van ballonnen ontmoedigd. Dit blijkt uit cijfers die Stichting De Noordzee heeft gepubliceerd.


Steeds meer Brabantse gemeenten verbieden oplaten van ballonnen

11-03-2019 - 0 reacties Brabant heeft het afgelopen jaar zes gemeenten bij gekregen waar het oplaten van ballonnen is verboden. Daarmee komt het aantal gemeenten dat het verbiedt op acht. In Reusel-De Mierden en Bergeijk was het al verboden. In nog eens veertien gemeenten wordt het oplaten van ballonnen ontmoedigd. Dit blijkt uit cijfers die Stichting De Noordzee heeft gepubliceerd.


Boeren in Groene Woud schakelen steeds vaker over op landbouw met bomen

08-03-2019 - 0 reacties LIEMPDE - Het aantal boeren dat overschakelt van een traditioneel land- of tuinbouwbedrijf naar landbouw met bomen (agroforestry) groeit in Brabant. Voorvechter van agroforestry Piet Rombouts uit Liempde maakt zich hard voor deze ontwikkeling.


Eerste kievitsei gevonden in Brabant, De Schijndelse Heide blijkt ideale broedplaats

06-03-2019 - 0 reacties Op De Schijndelse Heide is woensdagmiddag het eerste kievitsei gevonden in de provincie. Het is een van de vroegste exemplaren die ooit is aangetroffen op Brabantse bodem. Volgens kenners houdt de vondst verband met de warmterecords in februari.


GS Brabant houdt vast aan grootschalige mestverwerking op industrieterreinen

06-03-2019 - 0 reacties Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houden vast aan de vestiging van nieuwe mestbewerkingsinstallaties op bedrijventerreinen. Kasteel-Meeuwen is de dupe van dit beleid. Dit bedrijf hoeft van GS niet te rekenen op een vergunning voor een mestverwerker.


Provincie Brabant moet regie pakken bij windmolens

28-02-2019 - 0 reacties Brabant is afhankelijk van particuliere initiatieven op gebied van windmolens en zonneweides om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te gaan halen. Maar bij die grootschalige plannen van projectontwikkelaars of boeren in het buitengebied lopen de provincie en gemeenten nog te vaak achter de feiten aan.


55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle

26-02-2019 - 0 reacties Provincie en gemeenten in Brabant voerden vorig jaar in totaal 1.612 controles op veehouderijen uit. Bij ongeveer 45 procent van de controles voldeed het bedrijf aan alle onderzochte aspecten.


55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle

26-02-2019 - 0 reacties Provincie en gemeenten in Brabant voerden vorig jaar in totaal 1.612 controles op veehouderijen uit. Bij ongeveer 45 procent van de controles voldeed het bedrijf aan alle onderzochte aspecten.


Column: Te veel extremisme en populisme in verkiezingsstrijd

26-02-2019 - 0 reacties Op 20 maart mogen we weer stemmen voor de Provinciale Staten. De opkomst is meestal laag, maar de impact kan heel groot zijn. Dat hebben we gezien in 2017. De gedeputeerden van de provincie Brabant hebben laten zien hoe machtig ze zijn.


Teveel extremisme en populisme in verkiezingsstrijd

24-02-2019 - 0 reacties Op 20 maart mogen we weer stemmen voor de Provinciale Staten. De opkomst is meestal laag, maar de impact kan heel groot zijn. Dat hebben we gezien in 2017. De gedeputeerden van de provincie Brabant hebben laten zien hoe machtig ze zijn.


Getroffen Biezenmortelse varkenshouder gaat door

20-02-2019 - 0 reacties De door een forse brand getroffen familie De Jong bouwt haar varkensbedrijf in Biezenmortel weer op. Dat zegt Gerard De Jong tegen Omroep Brabant. De bekladdingen die dieractivisten uitvoerden, zorgden bij de familie voor net zo’n harde klap als de brand.


Brabantse Voedsel 1000 hoopt chocolade te maken van samen over eten praten

20-02-2019 - 0 reacties “Ik ben ontzettend blij met deze opkomst en de grote diversiteit. Er zijn producenten, consumenten en allerlei vormen van landbouw”, aldus een enthousiaste Annemarie Spierings, Gedeputeerde van Noord Brabant en initiatiefnemer van “Voedsel1000, Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem”. Tijdens de Voedsel 1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over de uitdagingen van ons voedselsysteem. Op dinsdag 19 februari vond de aftrap plaats in Den Bosch.


Vrachtwagens Suiker Unie rijden op eigen biogas - Ons West Brabant

19-02-2019 - 0 reacties Suiker Unie neemt deze maand vier suikerbulkwagens in gebruik die volledig op eigen biogas rijden. De CO2-uitstoot gaat hierdoor per vrachtwagen met 90% omlaag.

De gascilinders in de vrachtwagens kunnen gevuld worden bij de suikerfabrieken in Stampersgat en Vierverlaten. Suiker Unie levert 30 miljoen m3 biogas per jaar. Daarmee is het de grootste groen-gasproducent van Nederland.


Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - 0 reacties De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.