Telegraaf

Telegraaf nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Telegraaf nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Telegraaf nieuws

Asperges: hoe minder poespas hoe lekkerder

17-04-2021 - 0 reacties De harten van vele Nederlanders beginnen sneller te kloppen als ze in april weer de kop opsteken: de witte asperges zijn er weer! Als ze echt goed zijn, hebben ze eigenlijk niets extra’s nodig. Het witte goud spreekt voor zich.


Stikstof best te overleven: ’Laten we ons niet blindstaren op modellen’

16-04-2021 - 1 reacties WINTERSWIJK - Een te hoge stikstofbelasting voor kwetsbare natuur betekent niet gelijk het doodvonnis voor unieke plantensoorten. Als terreinbeheerders en omliggende boerenbedrijven de natuur een handje helpen, kunnen beschermde flora en fauna nog steeds floreren.

„De stikstofbelasting is wel twee keer zo hoog als bepaalde stikstofgevoelige fauna officieel kunnen verdragen, en toch zijn deze soorten stabiel”, zegt ecoloog en stikstofdeskundige Bart Smeets. De verklaring zit hem waarschijnlijk in maatregelen die terreinbeheerders en boeren de afgelopen jaren hebben genomen, zoals een verbeterde waterhuishouding.


’Boeren hebben tot ten minste 2022 coronasteun nodig’

14-04-2021 - 4 reacties OVERDINKEL - Een groeiend aantal agrarische bedrijven die afhankelijk zijn van de horeca kan een langere lockdown niet meer volhouden. De problemen zijn zelfs zo groot dat zij met een directe opening van de restaurants nog niet geholpen zijn. Er zal tot zeker midden 2022 coronasteun moeten zijn voor boeren om het hoofd boven water te houden, aldus land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland.

Op de grens met Duitsland in het Twentse Overdinkel houdt familie Luijerink drieduizend kalveren, allemaal voor de slacht, maar corona hakt er hard in bij het bedrijf. „Misschien dat er iets meer kalfsvlees via de supermarkt wordt verkocht, want de prijzen zijn iets hoger dan een tijdje geleden”, zegt Hans Luijerink, „Maar ze zijn nog wel zo laag dat het echt niet uit kan. We hebben vorig jaar €450.000 verloren. Door de horecasluiting konden we bepaalde luxe delen van het dier niet kwijt. Er was te veel aanbod, dus boeren zijn minder dieren gaan houden. Wij hebben nu ook zo’n 10% minder kalveren dan voor corona.”


’Boeren zijn de oplossing, niet het probleem’

14-04-2021 - 4 reacties De landbouw zit in het verdomhoekje. Discussies over het inperken van zowel de veestapel als land (’koeien of huizen’), beloven niet veel goeds voor de boeren. Dirk Bruins stelt dat in die discussies foutieve cijfers worden ingebracht waarmee boeren worden weggezet als boeman.

,,Water is belangrijk voor ons allemaal. We hebben het immers nodig om te kunnen leven. Zo gebruiken boeren en tuinders water om eten, drinken, bomen en planten te maken voor ons allemaal. Nu vers water de laatste jaren schaars lijkt te worden, is het belangrijk dat we zo goed mogelijk met ons water omgaan. Nederlandse boeren en tuinders zijn daar heer en meester in.

Wat ik jammer vind is dat boeren en tuinders in de discussie over water steeds weer als boosdoener worden weggezet. Afgelopen zondag nog meldde het tv-programma Waterman dat boeren 15.000 liter water nodig hebben voor een kilogram rundvlees. Een GroenLinks-Kamerlid pakte dit gretig op en tweette ’15.000 liter water is nodig voor 1 kg rundvlees, leert de #waterman’.

Maar de waarheid is dat dit niet het eerlijke verhaal is. De waarheid is dat Nederlandse boeren en tuinders als geen ander goed omgaan met water. De waarheid is dat boeren en tuinders als geen ander voor onze aarde zorgen. Dat doen zij niet voor zichzelf, dit is namelijk belangrijk voor ons allemaal.


Helft windmolenpark bij kust Zeeland komt in handen van Noors miljardenfonds

07-04-2021 - 0 reacties OSLO (ANP/BLOOMBERG) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft een belang van 50 procent gekocht in het windmolenpark Borssele 1 & 2 dat ligt voor de kust van Zeeland. Dat belang werd overgenomen van het Deense energieconcern Ørsted voor een bedrag van bijna 1,4 miljard euro.


Advies RIVM: alcohol alleen bij slijterij verkopen

07-04-2021 - 0 reacties BILTHOVEN - Om problematisch alcoholgebruik en overgewicht verder te verminderen in Nederland zijn extra maatregelen nodig, concludeert gezondheidsinstituut RIVM na onderzoek. Het instituut raadpleegde gezondheidsexperts van universiteiten en kennisorganisaties om in kaart te brengen wat hiervoor nodig is.


’Immense veestapel drama voor natuur’

03-04-2021 - 53 reacties Een hogere voedselprijs zou de boer in staat stellen om melk en vlees te produceren met minder kunstmest en minder gif, legt hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse uit.

Door FRANK BERENDSE, HOOGLERAAR NATUURBEHEER


In 1987 verhuisde ik van de Universiteit Utrecht naar Wageningen. Het eerste dat ik hoorde, was dat twee onderzoekers die de verontrustende omvang van de mestproblematiek signaleerden, door het ministerie op het matje waren geroepen. Hun rapport werd nooit gepubliceerd. Hetzelfde ministerie voelde zich overvallen toen ruim dertig jaar later de Raad van State besloot dat het mestbeleid niet deugde en anders moest. Rondom 1980 ging op een melkveebedrijf 85% van de stikstof in krachtvoer en kunstmest verloren door milieuverontreiniging met nitraat en ammoniak. Tegenwoordig is dat wat minder, maar Nederland is binnen Europa nog steeds onbetwiste koploper als het gaat om milieuverontreiniging met stikstof.

De ammoniak uit mest en urine komt in de atmosfeer en daalt vervolgens neer op de Nederlandse natuur met dramatische gevolgen. Het gaat niet om een paar plantjes, maar om zo’n vierhonderd bijzondere plantensoorten die inmiddels uit Nederland zijn verdwenen of heel zeldzaam zijn geworden. Hetzelfde geldt voor vogels, vlinders en paddenstoelen.

Geuren en geluiden
De laatste vijftig jaar heb ik het Nederlandse landschap in razend tempo zien veranderen. Er is niets mis met verandering, maar veel natuurgebieden werden steeds leger en ook het kleurrijke boerenland dat steeds intensiever werd gebruikt, verloor niet alleen zijn kleuren, maar ook zijn geuren en geluiden. De luid roepende kieviten en grutto’s verdwenen, en in de Nederlandse polders verstomde zelfs het geluid van de tienduizenden veldleeuweriken die hier zongen.

Niet alleen stikstof
Om de omvang van de veestapel in stand te houden is veel kunstmest nodig voor gras en maïs, maar ook veel krachtvoer dat wordt ingevoerd vanuit Amerika. Daar neemt men het niet zo nauw met bestrijdingsmiddelen, terwijl de scheepsruimen behandeld worden met uiterst giftige stoffen om te voorkomen dat het scheepsruim bij aankomst leeg gevreten is door muizen en insecten.

"Het probleem ligt bij de consument: bij u en bij mij"
Het landbouwgif in het krachtvoer komt via het rundvee in de mest en vervolgens op het land. Dat heeft nogal wat gevolgen voor insecten in de wei en daarmee voor de vogels. Een gruttokuiken moet net uit het ei meteen op jacht naar vliegjes om zo te overleven. Die vliegjes zijn er steeds minder. Het gaat dan ook elk jaar weer slechter met de grutto in Nederland.

Hoe lossen we het op? Niet door alleen met het vingertje naar de Nederlandse boer te wijzen. Het probleem ligt bij de consument, bij u en – eerlijk gezegd – ook bij mij. Wij willen allemaal voedsel dat tegen een zo laag mogelijke prijs in de supermarkt ligt. Een hogere prijs zou de boer in staat stellen om melk en vlees te produceren met minder kunstmest en minder gif.

We zouden voedsel geproduceerd met veel mest en gif duurder kunnen maken door een fikse belasting op krachtvoer, kunstmest en landbouwgif. Dan zijn producten die schoon zijn geteeld niet langer duurder, maar juist goedkoper, zodat iedere consument de juiste keuze maakt. Dan wordt de veestapel vanzelf kleiner en komt het dode boerenland opnieuw tot leven, met zingende leeuweriken, pinksterbloemen en dotters langs de sloot. En ook met boeren die dan weer het brede respect krijgen dat ze verdienen.

Frank Berendse is hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan de Wageningen University & Research


Bill Gates steekt geld in vliegtuig op waterstof, eerste vlucht ’over tien jaar’

31-03-2021 - 0 reacties AMSTERDAM - De Brits-Amerikaanse start-up ZeroAvia heeft bij verschillende financiers nog eens $24 miljoen opgehaald voor een toestel op waterstof met vijftig zitplaatsen. Toch zal het nog zeker tien jaar duren voor er een waterstofvliegtuig van het bedrijf de lucht in zal gaan.


Sliert schepen eindelijk door het Suezkanaal: dieren mogen eerst

30-03-2021 - 0 reacties SUEZ - Na de heropening van het Suezkanaal, rond 18.00 uur Nederlandse tijd, hebben de eerste schepen de tocht door de wereldberoemde vaarverbinding volbracht. Als eerst waren de schepen vanaf de Middellandse Zee aan de beurt. Volgens persbureau AP kregen zogenaamde ’livestock carriers’ - boten met dieren aan boord - daarbij voorrang richting het zuiden.


’GL-wethouder manipuleert windmolenstemming’

26-03-2021 - 0 reacties De Amsterdamse GL-wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) wordt voor de tweede keer in korte tijd door bewoners beticht van manipulatie om haar eigen plannetjes door te drukken.


Asperges voor Cruijff

24-03-2021 - 0 reacties ,,Johan zelf, maar ik evenmin, beseften niet dat het einde zo snel zou komen. Negen dagen voor zijn overlijden bracht ik hem asperges, van Limburgse bodem. Hij was er dol op. Wij dronken koffie in zijn statige huis in Barcelona, deelden empathie en kusten elkaar bij het afscheid, dat naar korte tijd later bleek, voor eeuwig zou zijn.”


’Totale chaos dreigt voor Rotterdamse haven door blokkade Suezkanaal’

24-03-2021 - 0 reacties AMSTERDAM - De huidige blokkade van het Suezkanaal is ’dramatisch voor de containervaart’. „Als dit te lang duurt is het weer een nieuwe dreun voor de zeecontainervaart, na de verhoogde tarieven en de effecten van corona”, zegt havenonderzoeker dr. Bart Kuipers (Erasmus Universiteit). „De Rotterdamse haven kan zich opmaken voor totale chaos.”


Op pad met de goedkoopste elektrische auto van nu: de Dacia Spring Electric

24-03-2021 - 0 reacties
We gaan op pad met de goedkoopste elektrische auto van nu: de Dacia Spring Electric. Wat krijg je voor net geen 18.000 euro?


'Datacenters in Noord-Holland kunnen leiden tot drinkwatertekort'

19-03-2021 - 0 reacties Datacenters in Noord-Holland gebruiken zoveel water om de apparatuur te koelen, dat er mogelijk een tekort aan drinkwater voor huishoudens kan ontstaan. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit interne stukken van de provincie Noord-Holland. Aan het koelwater worden daarnaast onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Volgens de krant hebben ambtenaren een kritisch onderzoeksrapport hierover bewust niet gepubliceerd.
Twee bestaande datacenters in de gemeente Hollands Kroon zouden naar schatting van ambtenaren 525 kuub drinkwater per uur verbruiken. Per jaar zou het gaan om 4,6 miljoen kuub. Ter vergelijking, een huishouden van 4 personen gebruikt volgens het Nibud 163 kuub per jaar.
De gemeente wil vergunningen verlenen voor nog vijf nieuwe datacenters, waardoor de behoefte aan koelwater met zo'n 10 miljoen kuub per jaar zou oplopen. Uit een online webinar van de provincie Noord Holland blijkt dat er "tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan optreden".
Nationale drinkwatervoorziening
Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries bekeek die webinar en is bezorgd over het gebruik van chemicaliën om bacteriën in het koelwater te doden en kalkafzetting te voorkomen. "Dat wordt weer geloosd op het oppervlaktewater, op kanalen en het IJsselmeer, noem maar op. Dat is toch een Natura 2000 gebied. Het is onze nationale drinkwatervoorziening", zegt De Vries in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens De Vries wordt er bij de verlening van vergunningen helemaal geen rekening gehouden met het waterverbruik. "Waar ik als ik mijn huis moet verbouwen aan allerlei vergunningen moet voldoen, worden er door de overheden helemaal geen eisen gesteld aan de datacenters wat betreft energie- en waterverbruik."
'Ambtenaren willen vooral datacenters faciliteren'
Er wordt volgens De Vries "heel mager" naar de milieueffecten gekeken. "Alleen als dat strikt noodzakelijk is, en water valt daar blijkbaar niet onder." De Vries zegt dat uit de webinar blijkt dat ambtenaren vooral bezig zijn met de vraag hoe de datacenters toch gefaciliteerd kunnen worden.
De Vries vindt dat de regelgeving rond dit soort vergunningen moet worden aangescherpt. "Ik vind dat goed moet worden nagedacht over harde criteria voor de bouw van zulke datacenters. Ik vind dat de overheid veel meer een sturende functie moet krijgen en niet zonder meer moet zeggen: datacenter, leuk, laten we die plaatsen."
Meer kritiek op datacenters
Er is al langer kritiek op de komst van grote datacenters in Noord-Holland. Er zijn klachten over horizonvervuiling, het verdwijnen van landbouwgrond, het enorme energieverbruik en het gebruik van koelwater.
In de Wieringermeer is in september vorig jaar het grootste windpark van Nederland geopend. De molens kunnen stroom opwekken voor 370.000 huishoudens, maar het grootste deel van de elektriciteit gaat naar een datacentrum van Microsoft. Die kwestie kwam aan bod in het tv-programma Zondag met Lubach.


Chinese varkens eten zich rond aan peperdure soja

16-03-2021 - 42 reacties AMSTERDAM - Prijzen van sojabonen en maïs schieten omhoog: sinds 2014 hebben opkopers niet zoveel betaald voor de toevoeging aan vooral varkensvoer. Droog weer speelt boeren momenteel parten en veel voorraden zijn door hongerige Chinese varkens uitgeput geraakt.


Nieuw stikstofdrama hangt in de lucht

04-03-2021 - 9 reacties DEN HAAG - Een nieuw stikstofdebacle dreigt de aanleg van wegen en woonwijken in gevaar te brengen. Bijna onopgemerkt plaatste de Raad van State onlangs een tijdbom onder alle wegprojecten in Nederland. Als de bom ontploft, mag er geen straat meer worden aangelegd. „Dit is heel groot”, zegt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Nadat milieuactivisten eerder het complete vergunningensysteem rond stikstof opbliezen via de Raad van State, hebben ze nu het vizier gericht op stikstofberekeningen voor verkeersprojecten. De overheid gebruikt daar een ander rekenmodel voor waarbij de stikstofuitstoot van verkeer op meer dan vijf kilometer afstand van het asfalt niet meetelt. Dat heeft een reden: na 5 kilometer is niet goed vast te stellen of de stikstof van bewegende voertuigen komt.


Techondernemer Steven Schuurman schenkt D66 miljoen euro, PvdD krijgt 3,5 ton

04-03-2021 - 0 reacties DEN HAAG - D66 en Partij voor de Dieren hebben voor hun verkiezingscampagne een gulle gift gekregen van techondernemer en miljardair Steven Schuurman. Aan de PvdD heeft hij deze week 350.000 euro overgemaakt en D66 kan maar liefst 1 miljoen euro bijschrijven op zijn bankrekening. De 45-jarige Schuurman, rijk geworden met onder meer de beursgang van softwarebedrijf Elastic, zegt in dagblad Trouw dat hij met het geld de klimaatplannen van de partijen wil steunen.


Olieprijs stijgt, ’OPEC-kartel haalt voet van gaspedaal’

03-03-2021 - 0 reacties Oliekartel OPEC en partners als Venezuela schroeven hun olieproductie komende maand niet op. Zij houden hun productie waarschijnlijk ongewijzigd.


Verbolgen boeren gaan protesteren tegen ’wanbeleid’ FrieslandCampina

02-03-2021 - 37 reacties FrieslandCampina presenteerde dinsdag hele slechte resultaten over 2020. De zuivelcoöperatie zag zijn winst afgelopen jaar met 71,6% dalen tot €79 miljoen. Het concern wijt het verlies aan de gevolgen van corona, waarbij de de voor het bedrijf belangrijke horeca-omzet weg viel, sleutelmarkten moeilijk bediend konden worden en wisselkoerseffecten nadelig uitvielen.

Geen winstdeling
De boerenclub wijst onder meer op de verkoop van kaasstremselproducent CSK aan DSM tegen een volgens hen veel te lage prijs. Daarnaast zou er volgens FDF veel te veel betaald zijn voor het Chinese zuivelbedrijf Huishan en de Pakistaanse branchegenoot Engro Foods.


Knappe boerin: ‘Ondanks regels toch geld verdienen’

01-03-2021 - 0 reacties De knappe Demi (22) werkt op een biologisch pluimveebedrijf. Ondanks de toenemende regels voor boeren blijft ze enthousiast en vastberaden doorgaan.