Gewassen

Gewassen is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Gewassen en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Gewassen nieuws

"Een zandfilter houdt geen gewasbeschermingsmiddelen uit de sloot tegen"

28-05-2020 - 0 reacties Het gebruik van slootwater voor de beregening van gewassen is niet zonder risico’s. Op zich geen verrassing, maar nu er dusdanig weinig regen valt dat ook de sloot aantrekkelijk wordt, is het goed om toch nog eens stil te staan bij de risico's, menen ze bij Groen Agro Control. "Met name in gebieden waar…


Eénderde telers buitenteelt houdt zich niet aan regels bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen

22-05-2020 - 0 reacties Telers van gewassen die in de openlucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen of sierteeltgewassen houden zich onvoldoende aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)…


Door droogte op steeds meer plekken verboden om water uit beken en sloten te halen

20-05-2020 - 0 reacties Het is op steeds meer plekken in West-Brabant verboden om water uit beken en sloten te halen. Waterschap Brabantse Delta stelt de onttrekkingsverboden in vanwege de droogte die de provincie nu al vele weken teistert.
Het waterschap had al onttrekkingsverboden ingesteld voor het gebied rond Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen. Vanaf vrijdag zijn daar ook de beken en sloten in en rond Breda bij gekomen.
OpwarmingAls voorbeeld neemt hydroloog Jeroen Tempelaars ons mee naar de Turfvaart ten zuiden van Breda. Normaal stroom het water over de stuw van de beek, maar het waterpeil is zo laag dat er geen stroming meer is in de vaart. "Als het peil nog sneller zou zakken, dan warmt het water op en dat is slecht voor het leven in het water. Bovendien is het niet goed voor de waterkanten. Die kunnen instorten."
In deze video legt Tempelaars uit waarom een onttrekkingsverbod nodig is:
Veel boeren gebruiken oppervlaktewater uit sloten en beken om hun gewassen te beregenen. Maar dat wordt dus op steeds meer plaatsen verboden. Het waterschap gaat hier ook streng op controleren en deelt boetes uit bij overtredingen. Het is voor agrarische bedrijven nog wél toegestaan om hun gewassen te besproeien met opgepompt grondwater.
Droge zomerDe weersvoorspellingen voor de komende zomer zijn ook niet echt gunstig. Net zoals vorig jaar gaat het volgens de meteorologen een droge, hete zomer worden. Tempelaars: "We zitten nu al in een extreem droge periode. Het kan de droogste zomer ooit worden. We kunnen maar beperkte tijd vooruitkijken en het kan nog helemaal omslaan."


Gedupeerde aardappelboer zet schuur weer open voor verkoop aan particulieren

20-05-2020 - 0 reacties RILLAND - Akkerbouwers Jan en Jur Parlevliet proberen zaterdag weer een deel van hun 2 miljoen kilo onverkoopbare aardappels te slijten aan particulieren. Mensen mogen zelf piepers van de hoop rapen, ook staan er grote kisten met andere gewassen in de schuur.


Aardappelpercelen breken door

12-05-2020 - 0 reacties De aardappelpercelen van de Boerenbusiness Gewastour zijn enkele weken geleden gepoot. Op diverse percelen komen de eerste gewassen nu boven.


"Timing is alles in de teelt, dus gaan we 'gewoon' door"

15-04-2020 - 0 reacties "Op dit moment zijn we ons er meer dan ooit van bewust hoe belangrijk het is voor Canadese telers om hun gewassen te kunnen blijven telen", aldus Jan VanderHout begin deze maand. Hij teelt met Beverly Greenhouses op 30 hectare komkommers. "Een veilige, consistente voedselvoorziening is essentieel, vooral…


Akkerbouwer snijdt vooral in aardappelareaal

06-04-2020 - 0 reacties Afgelopen donderdag vroeg Boerenbusiness de lezers naar het bouwplan voor komend seizoen. Heeft de corona-uitbraak gevolgen voor de gewasarealen en welke gewassen worden getroffen of juist uitgebreid? We zetten de resultaten op een rij.


Beperkt transport van zaden kan mogelijk voedseltekort veroorzaken

19-03-2020 - 0 reacties Zaden zijn het startpunt in de voedselketen. Boeren en tuinders zijn afhankelijk van zaad om gezonde gewassen te kunnen verbouwen. Door geschikte locaties te hebben voor de productie en oogst verzekert de zaadsector dat boeren en tuinders overal op de wereld de juiste zaden geleverd krijgen.
Nu de…


Provincie Groningen investeert 43.000 euro in innovatieve landbouw op proefboerderijen

03-03-2020 - 0 reacties GRONINGEN - De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) krijgt van de provincie Groningen 27.000 euro subsidie. Het geld is bedoeld voor demonstraties van mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van robotica en 16.000 euro voor demonstraties van tien verschillende biologische gewassen en de aanleg van een proefperceel met strokenteelt.


'Grondprijs daalt tot 80% door klimaatverandering'

02-03-2020 - 40 reacties Het weer van de laatste 2 jaar heeft de oogst van mening product gehavend. Volgens het Europees Milieuagentschap is het slechts een tipje van de sluier. Niet alleen biedt een veranderend klimaat kansen en bedreigingen voor gewassen, ook gaat het de grondprijzen beïnvloeden. Vooral in Zuid-Europa.


Russische kassen en telers gezegend de oogst tegemoet

05-02-2020 - 0 reacties Nieuwe ronde nieuwe kansen, zo moet dit glastuinbouwbedrijf uit de Russische regio Prigorodni net boven Georgië gedacht hebben. Reden voor de kwekerij van o.a. sla en rozen om de lokale Russisch orthodoxe priester uit te nodigen en de gewassen te besprenkelen met wijwater.

Bron: Prigorodkomi.ru


Noodtoestand in Pakistan wegens sprinkhanenplaag

01-02-2020 - 0 reacties In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen, nu grote zwermen woestijnsprinkhanen massaal gewassen vernietigen. De overheid stelt ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van de plaag. Daarbij wordt ook het leger ingezet.


Nieuwe stof geeft snelle wortelgroei bij zuurminnende gewassen

29-01-2020 - 0 reacties "Het geheim van het nieuwe "BVB Quick Rooting Acid Loving Substrate" zit in BVB Accretio. BVB Accretio is een nieuwe, duurzamere grondstof. De unieke fysische en chemische eigenschappen helpen gewassen sneller een sterk wortelgestel te ontwikkelen", aldus BVB Substrates.
Snelle wortelgroeiZuurminnende…


"Optimaal klimaat en 25% energiebesparing in een concept"

28-01-2020 - 0 reacties De juiste luchtvochtigheid rondom gewassen in de glastuinbouw is belangrijk om ziektes en schimmels te voorkomen. ITB ontwikkelde daarom haar GreenVent luchtbehandelingskast met ingebouwde warmtewisselaar waarmee ondernemers het klimaat in hun kassen optimaliseren en ongeveer 25% energie besparen. Het…


"Het moet voor telers eenvoudig zijn om op LED over te stappen"

24-01-2020 - 0 reacties Signify heeft zijn Philips GreenPower LED toplighting compact assortiment uitgebreid om telers meer keuze te bieden met producten die zijn toegesneden op verschillende gewassen en teeltopstellingen. Telers kunnen nu de operationele kosten voor bijv. sla of chrysantenteelt verlagen of juist de…


Muskusrat heeft in Nederland zijn langste tijd gehad

22-01-2020 - 0 reacties Jarenlang was de muskusrat in Nederland de grootste plaag van dijkbeheerders en boeren, maar niet meer. De noeste knager heeft z'n langste tijd gehad. De bestrijders boeken succes in het vangen van de muskusratten. Ze gaan nu door totdat ze het laatste dier uit het water hebben gehaald.


"De prijzen hebben de neiging licht te stijgen naarmate het kouder wordt"

04-12-2019 - 0 reacties "Over ongeveer tien dagen begint de oogst. Dit seizoen willen we onze algehele kwaliteit en vooral de smaak van onze gewassen verbeteren. Al onze gewassen volgen de planning op basis van de overeenkomsten die we met onze partners hebben gesloten", legt Vittorio Gona uit, voorzitter van Società…


Vanaf 2020 eerder schadeuitkering bij oogstschade door slecht weer

27-11-2019 - 0 reacties Boeren hebben vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Om zich hier beter tegen te kunnen beschermen publiceert minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een wijziging van de subsidieregeling voor de Brede weersverzekering in de Staatscourant. Vanaf 1 januari 2020 kunnen boeren met een Brede weersverzekering eerder een schadeuitkering ontvangen bij oogstschade door slecht weer. Ook wordt de verzekering goedkoper.


Bodem en Kringlopen Flevoland zoekt deelnemers

27-11-2019 - 0 reacties Hoe zorg je voor een optimale nutriëntenhuishouding, zodat je gewassen optimaal groeien en je uitspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater voorkomt? Deze vraag staat centraal tijdens het project Bodem en Kringlopen Flevoland,


Duurzamere gewasproductie dankzij bacteriën

08-11-2019 - 0 reacties Bacteriën zijn de medicijnmakers in de natuur. Als ze gecombineerd worden, beschermen ze planten tegen schimmelinfecties. Dat ontdekten microbiologen, biotechnologen en bio-informatici uit Nederland, Brazilië, Colombia en de Verenigde Staten onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University & Research (WUR), meldt EOS Wetenschap. Zo wordt de weg naar een meer duurzame productie van gewassen vrijgemaakt.