Gewassen

Volg al het nieuws over Gewassen, een van de 15402 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Gewassen nieuwsbrief.

Gewassen nieuws

Sierteelt certificeringen via online tool AgriPlace

26-06-2019 - 0 reacties Onlangs heeft AgriPlace ook GLOBALG.A.P. bloemen- en siergewassen versie 5.1 toegevoegd aan hun platform. Waar voorheen alleen eetbare gewassen in de online tool voor certificeringen geselecteerd konden worden, is dit nu uitgebreid voor alle producerende bedrijven in de sierteeltsector, met gewassen als bloemen, kamer- en tuinplanten, alsook kerstbomen en parkbomen.


Granenmarkt VS van ene extreem in het andere

25-06-2019 - 0 reacties Terwijl Europa gebukt gaat onder een hittegolf, is de situatie in de Verenigde Staten zeer anders. Het zaaien van de laatste maïs en soja loopt daar door overmatige neerslag vertraging op. De gewassen die al boven staan, hebben te maken met wateroverlast. Ook de tarweoogst wordt gehinderd door het weer.


Duitse activisten vernielen gewassen ‘in belang van het klimaat’

25-06-2019 - 0 reacties Duitse klimaatactivisten hebben meerdere percelen met onder meer graan en peen vernield tijdens hun acties. De boeren waren echter niet het doelwit: de leden van de actiegroep Ende Gelände streden de afgelopen week tegen kolencentrales.


Klimaat activisten vertrappen gewassen

25-06-2019 - 7 reacties De onbeschoftheid van klimaat activisten tijdens een actie tegen de bruinkool ontginning is mateloos. Een akkerbouwer in het Duitse Rommerskirchen moest toezien hoe honderden activisten zijn akkers plat liepen, waar peterselie en wortels werden geteeld.
De reactie van de organisatie: "De boer moet blij zijn dat we actie voeren. Uiteindelijk heeft hij er ook voordeel bij als het klimaat minder ver opwarmt."
Totaal respectloos voor ander mans eigendommen en deze actie heeft dus veel overeenkomsten met de stalbezetting in Boxtel.Originele beschrijving

• Felder-Zerstörung nach Klimademonstrationen • Bauer aus Rommerskirchen erwartet Entschuldigung • Laut Bundesministerin Klöckner "respektlos"


Europese gewassen liggen op de grill

24-06-2019 - 0 reacties Heel Europa wordt deze week getrakteerd op ongekend hoge temperaturen, waardoor de neerslag van de afgelopen weken snel verdampt. Op diverse plekken kan het kwik zelfs oplopen tot 40 graden Celsius. Dit beïnvloedt ook de gewasgroei.


Multiresistente bladrammenas voorkomt aaltjesproblemen

24-06-2019 - 0 reacties Akkerbouwer Tonis Boot teelt in Kruiningen aardappelen, suikerbieten, cichorei, plantuien, zomergerst en wintertarwe. “Na alle vroege gewassen komt een groenbemester. Ik kies multiresistente bladrammenas Doublet PLUS om aaltjesproblemen te voorkomen.”


Alleen verzekeren wat écht risico loopt

22-06-2019 - 0 reacties Boeren zijn zich meer en meer bewust van de toenemende risico’s die hun gewassen lopen als gevolg van de klimaatverandering. De brede weersverzekeringen spelen hier op in en bieden steeds meer ruimte voor differentiatie: verzekeren wat écht nodig is.


Nog te vaak chemische middelen bij gewassen

21-06-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Telers en afnemers van gewassen, alsook leveranciers van bestrijdingsmiddelen, zijn er onvoldoende in geslaagd om het gebruik van chemische middelen terug te dringen. Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is de afgelopen jaren wel vooruitgang geboekt, maar zijn de doelen op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald.


Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

20-06-2019 - 0 reacties Honderden projecten, zoals de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigen te sneuvelen of vertraagd te worden. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State, die zegt dat de projecten mogelijk in strijd zijn met het streven om de stikstofuitstoot terug te dringen. Met die boodschap kwam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteravond. Maar hoe zit dat precies?
Wat is er schadelijk aan stikstof?
Er is in de natuur in Nederland te veel stikstof aanwezig. En dat is slecht voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en dieren. Dat zit zo: Stikstof wordt in de vorm van ammoniak uitgestoten door de landbouw. Boeren gebruiken poep van koeien, varkens en kippen als mest voor gewassen. Een deel van die mest verdampt als ammoniak, komt in de lucht en slaat weer neer in de natuur.
Die stikstof verrijkt vervolgens de bodem. En daardoor verliezen zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, het van planten die van voedselrijke grond houden. Zo wordt de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. En dieren die van die zeldzame planten leven, verdwijnen vervolgens ook.
Onder meer op de heide, in de duinen en het hoogveen neemt door de neerslag van ammoniak het aantal planten en dieren af.
Stikstof komt niet alleen in de vorm van ammoniak in het milieu, maar het wordt ook als stikstofoxide uitgestoten door auto's en door de industrie. Stikstofoxide is ook nog eens schadelijk voor je gezondheid, vooral voor je longen.
Wat heeft de Raad van State nu besloten?
Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Van de 160 zogeheten Natura 2000-gebieden hebben er namelijk 118 last van te veel ammoniak en/of stikstofoxide.
Maar die aanpak voldoet niet, zo oordeelde vorige maand dus de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. Eind vorig jaar tikte het Europees Hof van Justitie Nederland al op de vingers.
Want de overheid geeft nu toestemming voor allerlei projecten die voor nog meer stikstof zorgen, zoals vergunningen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven of de aanleg van wegen.
De overheid vond dat dat mag, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Maar van die maatregelen staat niet vooraf vast of ze voldoende zijn. En dat moet wel, zei eerder al het Europese Hof en nu ook de Raad van State. "Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan", aldus de Raad van State.
"Het PAS loopt nu vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij 'vooraf' toestemming aan nieuwe activiteiten. Dat mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving."
Wat zijn de gevolgen?
De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.
Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.
De uitspraak heeft volgens de minister geen gevolgen voor projecten met een vergunning die al onherroepelijk is.


Verduurzaming gewasbescherming op koers

20-06-2019 - 0 reacties Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers’, die vandaag door de branche werd gepubliceerd.
De Nederlandse land- en tuinbouw staat wereldwijd bekend vanwege zijn kwaliteit en duurzaamheid. Om ook na 2030 koploper te zijn met groene, gezonde en gewaarde producten heeft de sector zichzelf ambitieuze doelen gesteld. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt in het verlagen van de milieulast. De publicatie geeft inzicht in de inspanningen van de verschillende plantaardige sectoren: akkerbouw, glastuinbouw, bloembollen, bomen & vaste planten, fruit, vollegrondsgroenten en paddenstoelen.
Verbetering waterkwaliteit
Het kabinet Rutte II heeft in de Tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 vastgelegd. Een van de tussendoelen was een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in 2018. Dankzij de inspanningen van de sector werd in 2017 al een vermindering van 66% gerealiseerd.
Geïntegreerde gewasbescherming
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM), waarmee de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt teruggebracht, is de norm in de land- en tuinbouw van vandaag. Met IPM worden 8 basisprincipes voor duurzame gewasbescherming gecombineerd ingezet om ziekten en plagen te voorkomen of te beheersen. Ondernemers zetten vooral in op het gebruik van middelen met weinig milieueffecten (58%), het voorkomen van resistentie (69%) en monitoring (71%). De volgende stap is weerbaar telen, waarmee nog meer nadruk ligt op het stimuleren van gezonde gewassen waar zo min mogelijk bijsturing met middelen voor nodig is.
Sector gemotiveerd
Andere belangrijke thema’s in de publicatie zijn biodiversiteit, veiligheid, naleving en knelpunten in wet- en regelgeving. Ook wordt per sector ingezoomd op de resultaten, ambities en lopende projecten waarmee de milieubelasting verder omlaag wordt gebracht en wordt gefocust op veiligheid en kwaliteit. De positieve ontwikkelingen die de sectoren hiermee laten zien, en de resultaten die tot op heden zijn geboekt, motiveren boeren en tuinders om te blijven investeren in technieken en maatregelen die de duurzame productie en de leefomgeving ten goede komen.

→ Lees de publicatie ‘Duurzame gewasbescherming - land- en tuinbouw op koers’

Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van LTO Nederland met Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).


Column: Blog Sam de Visser: ‘Eerste biouien en -peen staan boven’

20-06-2019 - 0 reacties TopBodem-deelnemer Sam de Visser uit Biddinghuizen werkt met de wiedeg. Nu hij de eerste biologische gewassen teelt, moet hij mechanisch het onkruid bestrijden. Volgend jaar is nog veel meer van zijn grond door de omschakelperiode heen.


Vanggewas na maïs | RVO.nl nu ook ccm en korrelmais voor 1 oktober verplicht

17-06-2019 - 17 reacties

Originele beschrijving

U teelt een vanggewas nadat u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond. Op deze pagina leest u hoe en wanneer u dat doet en welke gewassen u hiervoor gebruikt.


1.200 hectare pacht in de aanbieding

17-06-2019 - 0 reacties Zeeuwse boeren kunnen inschrijven op een groot aantal percelen die de provincie voor 2020 uitgeeft met geliberaliseerde pacht. De tarieven voor de twee belangrijkste categorieën: 700 euro per hectare voor extensieve gewassen en 1.100 euro is standaard voor intensieve gewassen. De sterke daling van de reguliere pachtprijs heeft hier geen invloed op.


De Combcut-onkruidmaaimachine

16-06-2019 - 0 reacties De onkruidmaaier is een nieuwe machine om biologisch onkruid te bestrijden in vollevelds gewassen. De machine maait onkruiden weg en laat gras en graan staan. Dit resulteert in 80% onkruidzaadreductie, 80% vermindering van bovengronds onkruid (droge stof) en 70 % reductie van onkruidwortels (ds). Bekijk de video voor meer informatie en de werking ervan.


'Meet voor beregenen eerst zoutgehalte van bron'

14-06-2019 - 0 reacties Maarten Waterloo van Acacia Water adviseert Zeeuwse boeren die willen beregenen uit een eigen bron om eerst het zoutgehalte van dat water te controleren. De bronnen kunnen na het extreem droge jaar 2018 te zout zijn. Daardoor kan schade aan gewassen ontstaan.


Achterhoeks offensief tegen alle negativiteit over boeren

14-06-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Ze zijn er wel een beetje klaar mee. Met de negativiteit rond boerenbedrijven. Hein Krebber en Leonie Bramel uit Megchelen. Daarom bedacht het Achterhoekse echtpaar een actie. Vanaf vandaag worden op honderd boerenbedrijven in Gelderland en Overijssel grote banners geplaatst met een duidelijke boodschap: Onze gewassen zorgen voor jouw schone lucht.


Gras verslaat importsoja als eiwitbron in veevoeder

12-06-2019 - 19 reacties Niet overzeese soja maar wel lokaal geteeld gras en ander ruwvoeder is de belangrijkste bron (45%) van eiwitten voor Europees vee. Door ruwvoeder voor het eerst mee te rekenen, heeft de Europese Commissie de eiwitbalans van de veehouderij juister kunnen becijferen. Gras en maïs produceren landbouwers volledig zelf. Ook voor granen, koolzaad en eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en lupinen is Europa nagenoeg volledig zelfvoorzienend. De voedings- en biobrandstofindustrie leveren via hun reststromen een belangrijke bijdrage aan de eiwitbalans. Van de 85 miljoen ton ruw eiwit in diervoeding komt zodoende 79 procent uit Europa. Voor sojameel – 13 van die 85 miljoen ton – is de sector grotendeels aangewezen op import uit Noord- of Zuid-Amerika.


Ook waterschap Aa en Maas stelt beregeningsverbod in

10-06-2019 - 0 reacties Ook waterschap Aa en Maas heeft een beregeningsverbod ingesteld. Sinds 7 juni is het verboden om te beregenen met water uit sloten en beken. Voor niet kapitaalinstensieve gewassen zoals bieten, aardappelen, granen mag geen water meer worden onttrokken.


Uienmarkt zit in afwachtende fase

07-06-2019 - 0 reacties Na een droge en koude start van het groeiseizoen viel er deze week de nodige neerslag. De gewassen hebben hierdoor weer wat vocht binnengekregen, maar of dit voldoende is voor een goede opbrengst zal in de komende maanden moeten gaan blijken.


Cordyline australis van zes meter hoogte verhuist naar Center Parcs De Eemhof

03-06-2019 - 0 reacties Vandaag wordt een enorme tropische kolos van zes meter hoogte en ca. 2.500 kilo met een enorme hijskraan naar een nieuw onderkomen getakeld. De uit de kluiten gewassen Cordyline australis van de Hortus botanicus in Leiden krijgt een nieuw onderkomen op de Market Square van Center Parcs De Eemhof.