Vee

Al het Vee nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Vee nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Vee nieuws

Onenigheid VVD en D66 over verkleining veestapel

12-10-2019 - 0 reacties Regeringspartijen VVD en D66 liggen met elkaar overhoop over het verkleinen van de veestapel in Nederland. D66 houdt vol dat de hoeveelheid vee aangepakt moet worden, terwijl de VVD op deze site stelt dat inkrimping van de veestapel niet nodig is.


VVD zet coalitie op scherp: geen koe of varken minder

12-10-2019 - 2 reacties Regeringspartij VVD vindt het niet nodig om de veestapel in Nederland te verkleinen. ,,Boeren mogen zoveel vee houden als ze zelf willen’’, zegt de partij. De stikstofdiscussie in de coalitie wordt daarmee verder op scherp gezet.


Boeren onderweg naar provinciehuis Den Bosch voor stikstofdebat

11-10-2019 - 0 reacties Brabantse boeren zijn met honderden trekkers op weg naar het provinciehuis in Den Bosch om daar het debat over de aanpak van stikstof bij te wonen. Boerenorganisatie ZLTO riep niet specifiek op om met trekkers te komen. Toch zijn veel boeren dat volgens Omroep Brabant wel van plan.
In Boxtel hadden twintig boeren zich verzameld en in Sint Hubert stonden bijna tweehonderd trekkers klaar. Om 09.00 uur zijn ze vertrokken naar Den Bosch.
Voor vertrek moesten veel boeren eerst nog hun vee verzorgen. Boer Mari van Drunen doet vandaag ook mee en wil dat de provincie de boeren meer tijd geeft om luchtwassers te installeren of andere maatregelen te nemen. "Die aanpassingen kunnen een paar ton gaan kosten en dat kunnen de boeren niet meteen opbrengen", zegt Van Drunen.
"We zijn gewoon goed bezig. Mijn koeien produceren veel melk, buitenlandse bedrijven zijn jaloers op hoe wij het doen. De sector wordt om zeep geholpen, vind ik."


Kabinet volgt stikstofadvies op: minder vee en maximumsnelheid omlaag

04-10-2019 - 0 reacties Het kabinet neemt de adviezen van de stikstofcommissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes over. Daardoor gaat in de buurt van beschermde natuurgebieden de maximumsnelheid omlaag en wordt de veestapel verkleind.


AD: kabinet eens over minder vee, morgen kamerbrief

03-10-2019 - 21 reacties Voelt als een dolk in mn rug dit


Ontzie de boer, hij is al te lang onze boksbal. SUPER FIJN LEESVOER!

28-09-2019 - 17 reacties

Originele beschrijving

Waar laten we het allemaal in dit land? 17 miljoen mensen, die straks allemaal alleen willen wonen, in grote huizen en alleen in hun SUV willen zitten. 1,8 miljoen hectare aan landbouw en 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens, 4 miljoen koeien. 160 beschermde Natura2000 gebieden. Dit land is stamp- en stampvol.En het botst. De ammoniakuitstoot van het vee verzuurt en verarmt de natuurgebieden. De…


Boosheid om megastal met 4500 kalveren op grens van Nederland en België

27-09-2019 - 1 reacties Ze kunnen in Nederland zo boos zijn als ze willen..... op Hertog Vee. 😄

Originele beschrijving

Ze zijn echt boos in de gemeentehuizen van Baarle-Nassau en de Belgische buurgemeente Baarle-Hertog. De vergunning die de Vlaamse regering heeft gegeven voor een grote kalverhouderij is aan beide kanten van de grens in het verkeerde keelgat geschoten. De gemeenten zijn niet van plan het er bij te laten zitten.


Europese veehouderijsector lanceert informatiehub

26-09-2019 - 0 reacties De veehouderij bevindt zich vandaag in het epicentrum van publieke debatten in Europa en daarbuiten. “Deze debatten worden nu vooral gedomineerd door belangengroepen die mythen en radicale opvattingen over de veehouderij verspreiden”, aldus de multi-stakeholdergroep European Livestock Voice. “Die mythen en meningen geven een beeld weer dat in schril contrast staat met de realiteit die duizenden Europese boeren en professionals ter plaatse ervaren en dagelijks leven.” In deze context, en voor het eerst op EU-niveau, hebben meer dan een dozijn veehouderij-organisaties de krachten gebundeld om gezamenlijke actie te ondernemen om de ‘andere kant’ van het verhaal te tonen. “We ontwikkelden een eigen informatiehub, een online portaal dat de nauwkeurigheid van de meest voorkomende uitspraken over de productie, consumptie en de voordelen van vee beoordeelt.”


Bleker: ‘Melkveehouderij is juist gebaat bij import kalveren’

25-09-2019 - 28 reacties Henk Bleker van Vee & Logistiek Nederland vindt de kritiek, die netwerk Grondig uitte op de import van kalveren voor de Nederlandse kalverhouderij, onterecht. Volgens de voorzitter daalde de hoeveelheid kalveren dat wordt geïmporteerd werd eerder zelfs al


Commentaar: Minder vee hoeft niet

24-09-2019 - 0 reacties De maximumsnelheid verlagen en de veestapel verkleinen. Dat zijn volgens de commissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes de efficiëntste maatregelen om op korte termijn de stikstofcrisis te bezweren. Welke maatregelen er nog meer komen, wordt morgen duidelijk. Dan presenteert Remkes zijn pakket aan het kabinet.


Minder vee hoeft niet

24-09-2019 - 8 reacties

Originele beschrijving

Commissie-Remkes meet met twee maten .


Remkes: ‘minder vee en geen 130 meer’

21-09-2019 - 0 reacties Het kabinet ontkomt er niet aan om de veestapel te verkleinen en de maximumsnelheid op wegen te verlagen. Oud-minister Johan Remkes adviseert ingrijpende maatregelen in de landbouw en het verkeer om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Dat schrijft het AD vandaag.


Veehouderij de klos in stikstofadvies Remkes

21-09-2019 - 0 reacties De commissie Remkes, die het kabinet een oplossing moet aandragen voor het stikstofprobleem in Nederland, stuurt aan op minder vee. Dit blijkt uit het advies wat komende woensdag wordt gepubliceerd en waar het AD nu al de hand op heeft weten te leggen.


Commissie Remkes stuurt aan op minder vee

21-09-2019 - 0 reacties De commissie Remkes, die het kabinet een oplossing moet aandragen voor het stikstofprobleem in Nederland, stuurt aan op minder vee. Dit blijkt uit het advies wat komende woensdag wordt gepubliceerd en waar het AD nu al de hand op heeft weten te leggen.


Dat hebben ‘we’ zo bepaald

16-09-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

Ons mooie Springendal is momenteel een prachtig natuurgebied.  Maar nog niet zo lang geleden was dit nog een landbouwgebied met overal verspreide boerderijen. Door overbegrazing van vee ontstonden en schrale zandgronden waar heide zich kon ontwikkelen. Door het plaggen met mest op de landerijen dichtbij de boerderijen te houden, ontstonden de humusrijke essen. De Postelhoek …


NUcheckt: Kaart die 'bewijst' dat vee weinig stikstof uitstoot onvolledig

12-09-2019 - 0 reacties NU.nl checkt regelmatig berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Een op Facebook gedeelde kaart van Europa laat zien dat vee helemaal geen groot gedeelte van de stikstofuitstoot veroorzaakt."


Dassenschade maakt boeren wanhopig

03-09-2019 - 0 reacties Boeren in Overijssel en Gelderland worden moedeloos van de aanhoudende overlast die ze ervaren van dassen. Bovendien staat de vergoeding die ze krijgen niet in verhouding met de daadwerkelijke schade, klinkt het. Gevolgschade als boterzuur of letsel van vee wordt immers niet vergoed.


Nederland haalt voor miljarden uit Brazilië, ook uit Amazonegebied

23-08-2019 - 10 reacties Milieuorganisaties en politici roepen op tot een boycot van Braziliaanse producten. Op die manier willen ze Brazilië dwingen op te treden tegen de aangestoken bosbranden in het Amazone-gebied. De vraag is: hoeveel producten importeert Nederland uit het gebied en heeft zo'n boycot wel zin?
De laatste dagen is veel te doen over het grote aantal natuurbranden in Brazilië. Die branden zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen in het land, waar steeds meer gebieden worden ontbost om er landbouw te kunnen bedrijven.
Nederland haalt met name veel landbouwproducten uit Brazilië, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de Rotterdamse haven kwam vorig jaar voor 3,7 miljard euro aan zulke goederen het land in, merendeels veevoer, vlees, oliehoudende zaden en groente en fruit. En een deel van die producten komt zeer waarschijnlijk uit het Amazone-gebied.
"Aan de randen van de Amazone rukken de intensieve veehouderij en sojateelt op", vertelt Kees Koonings. Hij is hoogleraar Brazilië-studies aan de Universiteit van Amsterdam. Boeren branden daar stukken regenwoud weg om ruimte te creëren voor hun gewassen en vee. "Wij zijn een belangrijke importeur van soja uit Brazilië."
Het belangrijkste deel van die soja is veevoer, bestemd voor bijvoorbeeld de varkenshouderij in Nederland. In totaal voerde Nederland vorig jaar voor 761 miljoen euro aan veevoer in. Daarmee was dit de grootste handelsstroom vanuit Brazilië naar Nederland.
Om het regenwoud te beschermen, vinden milieuclubs dat Nederlandse bedrijven hun gebruik van Braziliaanse soja moeten matigen. Het Wereldnatuurfonds noemt een boycot op "foute soja" zelfs een mogelijkheid.
Greenpeace legt de bal bij de Nederlandse overheid: "Grote bedrijven blijven helaas betrokken bij natuurverwoesting voor sojavoer. Daarom is het tijd voor een wet die bedrijven verplicht alleen nog producten te maken waarvoor geen bos is verdwenen."
Honderden miljoenen aan vlees
Een andere grote handelsstroom is vlees. In totaal kwam er vorig jaar voor 367 miljoen euro aan Braziliaans vlees het land in. Een groot deel daarvan was rundvlees. "De veeteelt in Brazilië bestaat vooral uit runderen en kippen", zegt Koonings. "Kippen hebben we in Nederland genoeg. Dus we voeren vooral rundvlees in."
Ook dit Braziliaanse rundvlees is fout in de ogen van sommige milieuorganisaties. Het Amerikaanse Rainforest Action Netwerk roept consumenten op om minder Braziliaans vlees te kopen om het regenwoud te redden.
De uiterst rechtse president Bolsonaro van Brazilië wordt bekritiseerd omdat hij de Amazone wil gebruiken voor de land- en mijnbouw, terwijl de natuur- en milieuorganisaties wijzen op de nadelige gevolgen voor het regenwoud.
Die kritiek klinkt nu ook vanuit de politiek. Als Brazilië niets doet, trekt de Franse president Emmanuel Macron zijn steun in voor een handelsakkoord tussen de EU en verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Ierland overweegt dit ook. In Nederland is GroenLinks een petitie gestart om de regering te dwingen het verdrag niet te ondertekenen met oog op het regenwoud. Finland wil zelfs een EU-ban op Braziliaans rundvlees.
De ophef verwondert Koonings. "Er zijn altijd veel bosbranden in dit seizoen, volgens mij dit jaar niet meer dan andere jaren." Hij noemt het een dubieuze aanname dat de bosbranden te wijten zijn aan beleid van Bolsonaro. "Het is niet dat de staat daar massaal het regenwoud aan het afbranden is. Boeren staken ook bos in brand onder linkse regeringen."
Een boycot lijkt Koonings dan ook overtrokken. "Een verdrag waar dertig jaar over is onderhandeld nu van tafel vegen, lijkt me ook niets oplossen. Het is beter om binnen de kaders van het verdrag verandering af te dwingen." Hij vermoedt dan ook dat de dreiging met economische druk vooral voor de bühne is.
Meer ruimte voor ondernemen in Amazone
De Braziliaanse regering ziet zelf ook een economische oplossing om de lokale ondernemers te weerhouden brand te stichten. In plaats van ze in de portemonnee te raken met boycots, zouden ze juist meer ruimte moeten krijgen om het gebied commercieel te ontwikkelen.
"De wet is de laatste tien of twintig jaar te strikt geweest voor het ontwikkelen voor het Amazone-gebied. Daarom gaan mensen over op illegale activiteiten", zei de Braziliaanse minister van milieu in een interview met de Financial Times. "We willen laten zien dat, als investeringen komen en we die verdelen over de mensen in het gebied, ze het regenwoud zullen behouden."


Ierse slachterijen komen veehouders tegemoet

19-08-2019 - 0 reacties Ierse slachterijen, verenigd in Meat Industry Ireland (MII), zijn de protesterende boeren afgelopen weekend op een eerste thema tegemoetgekomen. De organisatie schrijft namelijk dat er contracten moeten worden afgesloten met de veehouders en dat het vee vooraf gewogen moet worden als de boer daarom vraagt.


'Zorg voor boer even belangrijk als voor verwaarloosd vee'

07-08-2019 - 0 reacties Achter dierverwaarlozing gaat vaak menselijk leed schuil. Daarom heeft niet alleen het vee hulp nodig, maar ook de veehouder, stelt Jeannette van de Ven, LTO portefeuillehouder Gezonde dieren en voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.