Vee

Al het Vee nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Vee nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Vee nieuws

Melkveehouder boos over weghalen vee

14-03-2019 - 0 reacties Een melkveehouder uit Coevorden herkent zich niet in de woorden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over zijn veestapel. De NVWA nam die mee, omdat er sprake zou zijn van ernstige dierverwaarlozing.


Texelaar die lammetjes misbruikte trekt hoger beroep in

05-03-2019 - 0 reacties Een 42-jarige man Texelaar die vorig jaar werd veroordeeld voor het misbruik van drie lammeren en een schaap in 2016 en 2017, heeft op het allerlaatste moment zijn hoger beroep tegen de straf ingetrokken. Hij kreeg eerder twintig maanden celstraf. Daarnaast mag hij drie jaar lang tussen zonsondergang en zonsopgang niet in de buurt van vee komen. Dat 'weilandverbod' is inmiddels in werking getreden.


Natuur in Caribisch Nederland zwaar onder druk

28-02-2019 - 0 reacties Uit een grootschalig onderzoek door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research blijkt dat het niet goed gaat met de natuur in de Caribische delen van Nederland. De verschillende ecosystemen worden bedreigd door onder meer invasieve exoten, overbevissing, loslopend vee en klimaatverandering. Bovendien wordt er niet genoeg ondernomen tegen deze bedreigingen, waardoor het toekomstperspectief slecht is.


Stop die vervloekte luchtwassers en plofkelders!

27-02-2019 - 0 reacties De intensieve veehouderij drukt zwaar op Nederland. Heel veel dieren produceren heel veel poep en dus heel veel giftige stoffen. De omgeving pikt het niet langer en klaagt massaal over stank en gezondheidsgevaren. De oplossingen van de overheid? Fabrieksmatige ingrepen, die dier én mens in gevaar brengen.

Plofkelders
Een paar dagen geleden stierven dertien koeien in een stal, toen ze na een ontploffing door de vloer zakten en in de kelder vol met hun eigen poep vielen. Kun je nog droeviger aan je eind komen dan verdrinken in je eigen poep? Nog eens vijf koeien zijn gewond en zullen het waarschijnlijk ook niet halen. De boer zeg hierover:“De verwondingen variëren van gewonde poten tot mest in de longen en ammoniak dat in de ogen is gekomen, waardoor ze blind dreigen te worden”

De reden voor deze ontploffing? Omdat de ammoniak uit de mestkelder overlast veroorzaakt, is er een ‘emmissievrije vloer’ geplaatst. Dat moet van onze overheid. Die vloer heeft er nu toe geleid dat gevaarlijke gassen zich in de mestkelder ophoopten en tot ontploffing zijn gekomen. En dat schijnt veel vaker voor te komen.

Luchtwassers
Wegens diezelfde ammoniakuitstoot stimuleert onze overheid al jaren de aanschaf van luchtwassers in varkensstallen. Die moeten de naar buiten gaande lucht zuiveren van ammoniak en stof. Het is ook al jaren volstrekt duidelijk dat luchtwassers ondingen zijn. Ze zijn levensgevaarlijk omdat ze de kans op stalbranden aanzienlijk vergroten. Ook verzieken ze het leven van varkens nog verder omdat de luchtkwaliteit ín de stal - waar de varkens leven - nog ongezonder wordt dan die al was.

Stop gevaarlijke en dieronvriendelijke ‘innovaties’
Hoewel deze gevaren bekend zijn, en dieren én boeren de pineut zijn, blijft onze overheid dit soort maatregelen verplichten. Dat moet stoppen!

Is er teveel overlast van vee?
Dan wordt het tijd dat de overheid onder ogen ziet dat we misschien íets minder vee moeten houden in Nederland.

Problemen door ammoniak?
Dat probleem is door mensen veroorzaakt. Juist doordat wij dieren laten leven boven een grote kelder waar al hun poep en urine zich verzamelt en vermengt, ontstaat al dat ammoniak. Bij dieren die buiten leven is er nauwelijks ammoniak. En als varkens de kans en de ruimte krijgen, poepen en plassen ze graag op aparte plekken. Wég ammoniakprobleem. Varkenshouders zien dat ook in. Zo leven de varkens in deze 'Stal van de Toekomst' niet langer boven een put vol poep.

Dus laten we stoppen met dieronvriendelijke ingrepen in de stal. Verklein toch die veestapel! En laat de dieren dan op een meer natuurlijke manier leven. Zonder stank. Met alle vier de pootjes op de grond. Lekker veilig.


Natuurorganisaties richten 'Wolf fencing team' op

27-02-2019 - 0 reacties Natuurpunt, Natagora en WWF roepen het 'Wolf fencing team Belgium' in het leven. Dat moet veehouders tips geven over hoe ze hun vee kunnen beschermen tegen wolven. “Maar we beseffen dat maatregelen in dat kader geld en veel mankracht of tijd kunnen vergen. Door vrijwilligers op te leiden die de landbouwers op het terrein kunnen bijstaan, willen we daaraan tegemoet komen, om zo de omschakeling naar conflictloos samenleven met wolven mogelijk te maken”, aldus de drie grootste natuurverenigingen van België.


Sleeswijk-Holstein verbiedt export vee naar derde landen

26-02-2019 - 0 reacties Het ministerie van landbouw in Sleeswijk-Holstein heeft de export van vee naar derde landen gedurende vier weken verboden. De boerenbond in Sleeswijk-Holstein uit scherpe kritiek op die beslissing, meldt TopAgrar.


Schleswig-Holstein verbiedt export vee naar derde landen

26-02-2019 - 0 reacties Het ministerie van landbouw in Schleswig-Holstein heeft de export van vee naar derde landen gedurende vier weken verboden. De boerenbond in Sleeswijk-Holstein heeft scherpe kritiek geuit op die beslissing, meldt TopAgrar


Veehandel komt in problemen bij harde brexit

25-02-2019 - 0 reacties Als het op 28 maart tot een harde brexit komt, zal de handel in levend vee daar flinke gevolgen van ondervinden. Er is op dat moment nog geen keurpunt voor per schip aangevoerde dieren en de NVWA kampt waarschijnlijk nog geruime tijd met een tekort aan dierenartsen.


Bordeskeuring scheelt tot 1 euro per varken

22-02-2019 - 0 reacties Een bordeskeuring is per geëxporteerd varken goedkoper dan een klepkeuring. Vee & Logistiek Nederland raamt het voordeel aan keuringskosten op 50 cent per vleesvarken. Aan logistiek en planning kan nog eens tot wel 50 cent per varken worden bespaard.


Bordeskeuring scheelt 1,50 euro per varken

22-02-2019 - 0 reacties Een bordeskeuring is per geëxporteerd varken fors goedkoper dan een klepkeuring. Vee & Logistiek Nederland raamt het voordeel aan keuringskosten op 50 cent per vleesvarken. Aan logistiek en planning levert het nog eens een euro per exportvarken op.


EP oppert verbod veetransport naar buiten EU

14-02-2019 - 0 reacties Het transport van Europees vee naar landen buiten de EU moet worden verboden als er geen garantie is dat de dieren daar fatsoenlijk worden behandeld. Een meerderheid van het Europees Parlement (411 tegen 43) roept daartoe op.


Europa stemt over minder veetransporten

13-02-2019 - 0 reacties Het Europees Parlement stemt morgen over een motie die de export van levend vee naar landen buiten de Europese Unie beperkt. Daarnaast gaat de motie over het beperken van de duur van transporten van levend vee en het verminderen van de transporten.


Tijd voor de echte cijfers

13-02-2019 - 9 reacties ANNIE SCHREIJER-PIERIK, LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR HET CDA

Meten is weten. Dat is een oude wijsheid, die nog steeds erg waar is. En het is hoog tijd dat de overheid eens goed gaat meten in het mestbeleid. Want de huidige cijfers stinken.

Want hoeveel milieuvervuilende fosfaat zit er eigenlijk in mest? Dat is nogal belangrijk voordat we nog meer koeien moeten wegdoen om de normen te halen. Melkveehouder Albert Scholten overhandigde mij vorige week GD-mineralencijfers van drieduizend collega-melkveehouders. Gemiddeld bevat elke kilo melk 1,14 gram fosfor, terwijl de overheid rekent met 0,97 gram. Dat maakt nogal verschil. Fosfor die in melk zit, zit niet in de mest. Als je dit doorrekent, is er in Nederland plaats voor meer koeien.

De berekening van Scholten sluit aan bij een berekening van een van mijn medewerkers. Die ontdekte dat de Nederlandse overheid een hogere fosfaatexcretie hanteert dan de Vlaamse overheid. Als Nederland de Vlaamse waarden zou overnemen, is er in Nederland zelfs helemaal geen mestoverschot meer.

Maar we moeten ook eens goed meten waar fosfaat een probleem is. Je zou denken dat fosfaat dus vooral in het milieu zit in regio's met veel vee. En wat denkt u? In de praktijk is het fosfaatoverschot vooral in de Randstad en Zeeland en juist niet in de gebieden met veehouderijen in het noorden, oosten en zuiden van het land.

Het is zo zonde dat topbedrijven moeten krimpen, terwijl milieuvervuilende luchtvaart en wegverkeer wel mogen groeien

Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers van V-focus heeft dit op een kaart van Nederland gezet. Ze presenteerde die bij een bijeenkomst die ik vorige week had georganiseerd over het fosfaatstelsel.
'Dus welk probleem lossen we eigenlijk op met dit fosfaatstelsel?' vroeg Rotgers scherp aan de zaal. Duidelijk niet het mestprobleem, als dat al een echt probleem is.

Met echte cijfers en echte metingen moeten we echt beleid kunnen maken. Dan is er wel ruimte voor de veehouderij en kan de sector weer herstellen tot een economische 'witte motor'. De Nederlandse melkveebedrijven behoren tot de wereldtop: zo ongelooflijk efficiënt en innovatief vind je ze bijna nergens. Het is zo zonde dat topbedrijven moeten krimpen, terwijl milieuvervuilende luchtvaart en wegverkeer wel mogen groeien.

Melkveehouders, landbouworganisaties en politiek moeten samen aan de slag gaan. Nu de echte cijfers boven water zijn gekomen, moet minister Carola Schouten (LNV) overstag gaan. Ze moet de echte wil tonen om de melkveehouders de ruimte te geven die hun toekomt.


Europa stemt over minder veetransport

13-02-2019 - 0 reacties Het Europees Parlement stemt morgen over een motie die de export van levend vee naar landen buiten de Europese Unie beperkt. Daarnaast gaat de motie over het beperken van de duur van transporten van levend vee en het verminderen van de transporten.


Import Brits vee serieus in gevaar bij harde brexit

12-02-2019 - 0 reacties De dreigende no deal-brexit brengt de import van Brits vee serieus in gevaar. Veehandelaren vinden dat de overheid financieel moet bijspringen om in Hoek van Holland een plek in te richten waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) koeien en paarden kan keuren. Maar het ministerie van Landbouw piekert daar niet over.


Kamerleden willen snel keurpunt voor Brits vee

12-02-2019 - 0 reacties Vier fracties in de Tweede Kamer manen minister Carola Schouten (LNV) tot spoed bij het zorgen voor een keurpunt voor levende dieren die per schip uit Groot-Brittannië worden geïmporteerd. Over 45 dagen is de brexit en het gevaar bestaat dan dan de import van levend vee stilvalt.


Nieuw advies tot binnenhouden vee bij Wijster

12-02-2019 - 0 reacties Gemeente Midden Drenthe geeft eigenaren van vee in het gebied tussen Wijster en Drijber het dringende advies voorlopig geen vee te weiden. Ook het eten van bladgroente uit eigen tuin zoals boerenkool wordt afgeraden.


Varkenssector bundelt de krachten met oprichting brancheorganisatie

10-02-2019 - 0 reacties De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Centrale organisatie voor de Vleessector (COV) en de verenigde voerfabrikanten Nevedi zijn bezig om samen een brancheorganisatie op te richten. De transportsector Vee & Logistiek wordt ook betrokken.


Oisterwijk tobt wat af met zijn vee

08-02-2019 - 0 reacties OISTERWIJK - Kun je als gemeente de intensieve veehouderij naar jouw hand zetten? In Oisterwijk worstelen ze ermee, bleek donderdag nog maar eens tijdens de raadsvergadering.


Krijgt bedrijfsopvolger nog altijd bedrijfseigendom?

05-02-2019 - 0 reacties In de agrarische sector was (en is) het vaak een automatisme; de bedrijfsopvolger krijgt na jaren van dienst in de maatschap of vennootschap onder firma (vof) het recht om het bedrijf met alle grond, gebouwen, vee en machines over te...