Klimaatverandering

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Klimaatverandering. Klimaatverandering is een van de 15321 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Klimaatverandering nieuws

Beregening maakt bodem omgeving droger

26-05-2019 - 0 reacties Telers die hun gewassen beregenen onttrekken water uit de omgeving. Met een toenemende behoefte aan beregening door klimaatverandering en intensievere teelten maken waterschappen en boerenorganisaties zich hier zorgen over.


Groentesector wil inzicht in klimaat

25-05-2019 - 0 reacties De groente- en fruitverwerkende industrie heeft Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om te onderzoeken wat de klimaatverandering voor gevolgen heeft voor de grondstofvoorziening.


Zuid-Europese boer springt slimmer om met schaars water

25-04-2019 - 0 reacties De klimaatverandering zal een grote invloed hebben op de productiviteit van gewassen en dieren. Wat de impact lokaal zal zijn, is niet altijd duidelijk en dat zorgt voor onzekerheid bij de landbouwers. Op een bepaald punt zullen ze zich wel moeten aanpassen. “Adaptatie is onmisbaar, en landbouwers weten dit”, zegt onderzoeker Janka Vanschoenwinkel (UHasselt). Volslagen nieuw is dat niet. Wanneer het te droog is, beregenen Noord-Europese landbouwers hun percelen want droogteresistente gewassen vonden hier nog geen ingang. Op dat vlak heeft Zuid-Europa een streepje voor, en kunnen de boeren ginder het schaarse water slimmer inzetten voor irrigatie. Anderzijds beschikken we in onze regio over meer kennis en middelen om de aanpassingen te doen die op termijn nodig zijn. Voor deze vaststellingen viel Vanschoenwinkel de eer van beste doctoraatsonderzoek te beurt, een prijs uitgereikt door de Belgische vereniging voor landbouweconomie (BVLE).


Traditionele kerstboom bedreigd door klimaatverandering en kevers

23-04-2019 - 0 reacties Het voortbestaan van de fijnspar, de traditionele kerstboom, wordt bedreigd. In Nederland is duizenden hectare aan boom stervende. In Tsjechië is de verwachting dat zelfs 20 miljoen kubieke meter fijnspar bezwijkt. Kwekers moeten ingrijpen om te voorkomen dat de bomen de kerst niet halen.


Caribische koraalriffen in 40 jaar tijd hard achteruitgegaan

17-04-2019 - 0 reacties De koraalriffen van Curaçao en Bonaire zijn de afgelopen 40 jaar hard achteruitgegaan. Deze ecologische afbraak van de riffen is voor een groot deel te wijten aan de gevolgen van bevolkingsgroei op de Caribische eilanden en aan de invloed van klimaatverandering. Deze sombere conclusies trekt promovendus Didier de Bakker van Wageningen Marine Research in zijn proefschrift dat hij op 17 april verdedigde. Maar: er lijkt nog hoop te zijn voor de koraalriffen.


Belgen op zoek naar slimme bananen

14-04-2019 - 0 reacties Bananen vormen voor miljoenen mensen een belangrijk voedselgewas én inkomstenbron. Jaarlijks wordt er zo'n 148 miljoen ton bananen geteeld. Maar de bananenteelt is kwetsbaar voor ziekten en klimaatverandering.


Prehistorische ijspegel helpt mee klimaatverandering te voorspellen

11-04-2019 - 0 reacties Europese onderzoekers vertrekken in december naar de Zuidpool om naar de oudste ‘ijskern’ ooit te gaan boren, meldt de BBC.


Hoe kan de financiële sector zich voorbereiden op klimaatverandering?

02-04-2019 - 0 reacties De fysieke effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen en extreem weer, kunnen van grote invloed zijn op de financiële sector. Veel bedrijven zijn echter nog onvoldoende voorbereid op de effecten van klimaatverandering, schreef The Economist onlangs. Een nieuw rapport laat zien wat investeerders nodig hebben om klimaatrisico’s tijdig te kunnen inschatten. En die informatie is hard nodig.


VN: 113 miljoen mensen lijden honger door klimaatverandering

02-04-2019 - 0 reacties Meer dan 113 miljoen in 53 landen worden acuut met de dood bedreigd als gevolg van honger. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de klimaatveranderingen en oorlogen.


‘Schade door klimaatverandering neemt wereldwijd toe’

29-03-2019 - 0 reacties Uit het jaarlijkse rapport van de WMO blijkt dat de afgelopen vier jaren de vier warmste waren sinds de metingen begonnen. De opwarming zorgt voor toenemende schade.


"Groenten- en fruitteelt loopt gevaar als klimaatverandering aanhoudt"

21-03-2019 - 0 reacties Een nieuw rapport getiteld Recipe for Disaster, dat wordt ondersteund door de Britse milieuminister Gove, beschrijft de grootste bedreiging voor Britse gewassen en de toekomstige gevolgen hiervan voor de beschikbaarheid.
In het vorige maand verschenen rapport van The Climate Coalition en het Priestley International Centre for…


Duurzaamheid mag niet te veel kosten

19-03-2019 - 0 reacties Hoewel Nederlanders zich zorgen maken over klimaatverandering, vinden ze het niet makkelijk met het leveren van een bijdrage aan een beter klimaat.


Geschiedenisles uit de tropen: de historische invloed van de mens op tropische bossen

19-03-2019 - 0 reacties Welk effect hebben menselijke verstoringen en klimaatverandering op tropische bossen? Een internationaal onderzoeksteam, met ecologen van onder meer de Universiteit van Amsterdam en Wageningen University & Research, keek naar de 7000 jaar oude geschiedenis van een tropisch Amazonewoud. Het team laat als in een geschiedenisles zien dat menselijke verstoring, meer dan klimaatverandering, de soortensamenstelling van tropische bossen de afgelopen millennia heeft beïnvloed. De resultaten zijn nu samen met belangrijke aanbevelingen voor tropisch bosbeheer gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ecology Letters.


Klimaat noopt tot druppelirrigatie en andere innovatie

14-03-2019 - 0 reacties Nog tot maandag kan je inschrijven voor een studienamiddag van Bodemkundige Dienst van België (BDB) over irrigatie van landbouwteelten. Dat thema is actueler dan ooit gelet op de droogte die zowel in 2017 als in 2018 voor opbrengstderving zorgde. De klimaatverandering zal onvermijdelijk een impact hebben op landbouwopbrengsten, zo maakt KU Leuven duidelijk. Lange droogteperiodes dwingen de sector tot een efficiënter watergebruik, wat ook mogelijk is dankzij innovatie. Groentetelers kunnen bijvoorbeeld arbeid en brandstof uitsparen én efficiënter beregenen door hun diesel slurpende haspel te vervangen door druppelirrigatieslangen. In de fruitteelt is druppelirrigatie reeds een courante techniek. Experten zullen de voor- en nadelen van de verschillende irrigatiemethoden opsommen, en het boek ‘30 jaar irrigatieproeven’ voorstellen.


ISSD Africa zoekt nieuwe investeringspartners voor ontwikkeling Afrikaanse zaaigoedsector

12-03-2019 - 0 reacties ISSD Africa, een succesvolle ‘Community of Practice’ in de Afrikaanse zaaigoedsector zoekt nieuwe investeringspartners om haar programma voor te zetten. Aangestuurd door Wageningen University & Research hebben zij negen belangrijke toekomstige investeringsthema’s gedefinieerd, variërend van zaaizaad, agrobiodiversiteit & klimaatverandering tot gender & zaaizaadsystemen.


'Wij boeren hebben veruit het beste klimaatverhaal'

11-03-2019 - 0 reacties Akkerbouwer Piet Hermus deed zondag mee aan de Klimaatmars in Amsterdam om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Hij roept meer landbouwers op zijn voorbeeld te volgen.

Waarom deed u als landbouwer mee aan deze Klimaatmars?
'Ik zie deze mars vooral als een kans. Wij boeren hebben veruit het beste klimaatverhaal. Wij ondervinden nu al de gevolgen van klimaatverandering, maar hebben direct ook de oplossingen in huis. Uit de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat alleen de landbouw op koers ligt om de klimaatdoelen te halen. Dat kan geen andere maatschappelijke sector ons nazeggen.'


Waterschappen moeten jaarlijks 100 miljoen extra investeren door klimaatverandering

11-03-2019 - 0 reacties De Nederlandse waterschappen investeren de komende jaren ongeveer 100 miljoen euro meer per jaar om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. De waterschappen moeten zich aanpassen aan onder meer zware regenbuien en langdurige droogte. Daarnaast gaan ze zelf verduurzamen om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken.


Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars

09-03-2019 - 0 reacties Van Zevenbergsche Hoek naar de Dam in Amsterdam, het is een afstand van iets meer dan honderd kilometer. Zo gepiept dus, zou je zeggen. Maar boer Piet Hermus neemt er toch ruim de tijd voor. Dat moet ook wel, want hij gaat met een landbouwtrekker en platte kar. Hij vertrekt vandaag al om morgenmiddag in de hoofdstad mee te doen aan de klimaatmars.
De akkerbouwer geeft toe dat met de trekker naar Amsterdam gaan niet de meest milieuvriendelijke manier is. "Net zo min als een vliegtuig of een auto, maar we moeten elkaar ontmoeten. Boeren, burgers en buitenlui moeten zich verenigen", zegt hij. "Wij boeren merken met enige regelmaat iets van de klimaatverandering, maar sommigen komen niet van hun erf af. Het is tijd om gezamenlijk een vuist te maken".
Enorme regenbuien
Om die boodschap kracht bij te zetten, neemt Hermus ook spandoeken mee. Nu liggen ze nog achterop de kar, morgen staan ze rechtop. 'Het klimaat verandert nu al' en 'Onze gewassen verdrogen ook steeds vaker' staat erop. "Het gaat niet alleen om droogte, maar ook om de enorme regenbuien waar we last van hebben. Als mijn aardappelplantjes een dag onder water staan, dan gaan ze rotten. En dan kan ik er niets meer mee", aldus Hermus.
Om dat tegen te gaan, graaft de boer met enige regelmaat geulen. "Dat helpt, maar het weer is ook onvoorspelbaar. Het gaat om de trefkans en als je pech hebt kan het door een extreme bui binnen een paar uur gedaan zijn."
Afval
Ondanks de problemen blijft Hermus optimistisch. "Wij hebben ook oplossingen", zegt hij. Op een van de spandoeken staat 'Bomen en planten kunnen CO2 binden'. "En dat is wat wij boeren kunnen doen, zorgen voor meer groen." En zo heeft hij nog wel meer ideeën. "We zouden windmolens kunnen plaatsen, zonnepanelen. Verder kunnen we proberen door circulair te denken zo min mogelijk afval te produceren".
"Maar", zegt Hermus er gelijk bij. "Je moet wel geld verdienen om die oplossingen uit te kunnen voeren. Door alle kosten die wij moeten maken door bijvoorbeeld de droogte of juist overvloedige regenval, is dat geld verdienen soms best lastig. En daarom moeten we samen optrekken."


‘Europese uitstoot doet er niet toe’

09-03-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

Voor aanpak van de wereldwijde klimaatverandering is het veel belangrijker wat snelgroeiende ontwikkelingslanden doen, dan de goedbedoelde stapjes in Nederland. ,,In feite doet de Europese uitstoot er niet toe”, stelt de Britse klimaatwetenschapper Nic Lewis.


Hoger opgeleide is vaak grootste vervuiler

07-03-2019 - 0 reacties 'A zeggen en B doen'; dat gezegde gaat met name op voor de Nederlanders die zich de meeste zorgen maken over klimaat. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat hoger opgeleiden zich de meeste zorgen maken over klimaatverandering, maar tegelijkertijd vaak zelf de grootste vervuilers zijn.