Klimaatverandering

Al het Klimaatverandering nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Klimaatverandering nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Klimaatverandering nieuws

Duurzaamheid mag niet te veel kosten

19-03-2019 - 0 reacties Hoewel Nederlanders zich zorgen maken over klimaatverandering, vinden ze het niet makkelijk met het leveren van een bijdrage aan een beter klimaat.


Geschiedenisles uit de tropen: de historische invloed van de mens op tropische bossen

19-03-2019 - 0 reacties Welk effect hebben menselijke verstoringen en klimaatverandering op tropische bossen? Een internationaal onderzoeksteam, met ecologen van onder meer de Universiteit van Amsterdam en Wageningen University & Research, keek naar de 7000 jaar oude geschiedenis van een tropisch Amazonewoud. Het team laat als in een geschiedenisles zien dat menselijke verstoring, meer dan klimaatverandering, de soortensamenstelling van tropische bossen de afgelopen millennia heeft beïnvloed. De resultaten zijn nu samen met belangrijke aanbevelingen voor tropisch bosbeheer gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ecology Letters.


Klimaat noopt tot druppelirrigatie en andere innovatie

14-03-2019 - 0 reacties Nog tot maandag kan je inschrijven voor een studienamiddag van Bodemkundige Dienst van België (BDB) over irrigatie van landbouwteelten. Dat thema is actueler dan ooit gelet op de droogte die zowel in 2017 als in 2018 voor opbrengstderving zorgde. De klimaatverandering zal onvermijdelijk een impact hebben op landbouwopbrengsten, zo maakt KU Leuven duidelijk. Lange droogteperiodes dwingen de sector tot een efficiënter watergebruik, wat ook mogelijk is dankzij innovatie. Groentetelers kunnen bijvoorbeeld arbeid en brandstof uitsparen én efficiënter beregenen door hun diesel slurpende haspel te vervangen door druppelirrigatieslangen. In de fruitteelt is druppelirrigatie reeds een courante techniek. Experten zullen de voor- en nadelen van de verschillende irrigatiemethoden opsommen, en het boek ‘30 jaar irrigatieproeven’ voorstellen.


ISSD Africa zoekt nieuwe investeringspartners voor ontwikkeling Afrikaanse zaaigoedsector

12-03-2019 - 0 reacties ISSD Africa, een succesvolle ‘Community of Practice’ in de Afrikaanse zaaigoedsector zoekt nieuwe investeringspartners om haar programma voor te zetten. Aangestuurd door Wageningen University & Research hebben zij negen belangrijke toekomstige investeringsthema’s gedefinieerd, variërend van zaaizaad, agrobiodiversiteit & klimaatverandering tot gender & zaaizaadsystemen.


'Wij boeren hebben veruit het beste klimaatverhaal'

11-03-2019 - 0 reacties Akkerbouwer Piet Hermus deed zondag mee aan de Klimaatmars in Amsterdam om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Hij roept meer landbouwers op zijn voorbeeld te volgen.

Waarom deed u als landbouwer mee aan deze Klimaatmars?
'Ik zie deze mars vooral als een kans. Wij boeren hebben veruit het beste klimaatverhaal. Wij ondervinden nu al de gevolgen van klimaatverandering, maar hebben direct ook de oplossingen in huis. Uit de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat alleen de landbouw op koers ligt om de klimaatdoelen te halen. Dat kan geen andere maatschappelijke sector ons nazeggen.'


Waterschappen moeten jaarlijks 100 miljoen extra investeren door klimaatverandering

11-03-2019 - 0 reacties De Nederlandse waterschappen investeren de komende jaren ongeveer 100 miljoen euro meer per jaar om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. De waterschappen moeten zich aanpassen aan onder meer zware regenbuien en langdurige droogte. Daarnaast gaan ze zelf verduurzamen om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken.


Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars

09-03-2019 - 0 reacties Van Zevenbergsche Hoek naar de Dam in Amsterdam, het is een afstand van iets meer dan honderd kilometer. Zo gepiept dus, zou je zeggen. Maar boer Piet Hermus neemt er toch ruim de tijd voor. Dat moet ook wel, want hij gaat met een landbouwtrekker en platte kar. Hij vertrekt vandaag al om morgenmiddag in de hoofdstad mee te doen aan de klimaatmars.
De akkerbouwer geeft toe dat met de trekker naar Amsterdam gaan niet de meest milieuvriendelijke manier is. "Net zo min als een vliegtuig of een auto, maar we moeten elkaar ontmoeten. Boeren, burgers en buitenlui moeten zich verenigen", zegt hij. "Wij boeren merken met enige regelmaat iets van de klimaatverandering, maar sommigen komen niet van hun erf af. Het is tijd om gezamenlijk een vuist te maken".
Enorme regenbuien
Om die boodschap kracht bij te zetten, neemt Hermus ook spandoeken mee. Nu liggen ze nog achterop de kar, morgen staan ze rechtop. 'Het klimaat verandert nu al' en 'Onze gewassen verdrogen ook steeds vaker' staat erop. "Het gaat niet alleen om droogte, maar ook om de enorme regenbuien waar we last van hebben. Als mijn aardappelplantjes een dag onder water staan, dan gaan ze rotten. En dan kan ik er niets meer mee", aldus Hermus.
Om dat tegen te gaan, graaft de boer met enige regelmaat geulen. "Dat helpt, maar het weer is ook onvoorspelbaar. Het gaat om de trefkans en als je pech hebt kan het door een extreme bui binnen een paar uur gedaan zijn."
Afval
Ondanks de problemen blijft Hermus optimistisch. "Wij hebben ook oplossingen", zegt hij. Op een van de spandoeken staat 'Bomen en planten kunnen CO2 binden'. "En dat is wat wij boeren kunnen doen, zorgen voor meer groen." En zo heeft hij nog wel meer ideeën. "We zouden windmolens kunnen plaatsen, zonnepanelen. Verder kunnen we proberen door circulair te denken zo min mogelijk afval te produceren".
"Maar", zegt Hermus er gelijk bij. "Je moet wel geld verdienen om die oplossingen uit te kunnen voeren. Door alle kosten die wij moeten maken door bijvoorbeeld de droogte of juist overvloedige regenval, is dat geld verdienen soms best lastig. En daarom moeten we samen optrekken."


‘Europese uitstoot doet er niet toe’

09-03-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

Voor aanpak van de wereldwijde klimaatverandering is het veel belangrijker wat snelgroeiende ontwikkelingslanden doen, dan de goedbedoelde stapjes in Nederland. ,,In feite doet de Europese uitstoot er niet toe”, stelt de Britse klimaatwetenschapper Nic Lewis.


Hoger opgeleide is vaak grootste vervuiler

07-03-2019 - 0 reacties 'A zeggen en B doen'; dat gezegde gaat met name op voor de Nederlanders die zich de meeste zorgen maken over klimaat. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat hoger opgeleiden zich de meeste zorgen maken over klimaatverandering, maar tegelijkertijd vaak zelf de grootste vervuilers zijn.


„Duurzame denker vaak ergste vervuiler”

07-03-2019 - 0 reacties Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over klimaatverandering, maar hun gedrag loopt daarmee niet altijd in de pas. Duurzame denkers blijken bovengemiddelde vervuilers. Dat toont onderzoek aan van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.


Nederlanders denken aan klimaatverandering, maar doen er weinig tegen

07-03-2019 - 6 reacties "De meeste mensen nemen zelf geen maatregelen en wachten af tot de overheid of het bedrijfsleven iets doen, blijkt uit onderzoek van I&O...."

Veel burgers schoppen tegen de landbouw uit gemakzucht, maar doen zelf dus weinig tot niks om CO2 te reduceren. De groep D66-ers blijken dus het meest hypocriet. Schandalig zijn natuurlijk ook de PvdD en GroenLinks die minder vlees promoten, maar telkens daarnaast de auto- en vliegkilometers vergoelijken door te zeggen dat dit 10 keer minder schadelijk is. De propaganda van dit soort partijen is gebaseerd op gemakzucht. Daarom is de slogan "Een beter milieu begint bij jezelf" nog altijd actueel.


Grond in beweging; uitdagingen voor boeren, burgers en overheid in Flevoland

06-03-2019 - 0 reacties De komende decennia treden er in Flevoland grote veranderingen op in het grondgebruik. Van oudsher is Flevoland dé landbouwprovincie van Nederland. De afgelopen jaren al, maar zeker in de toekomst neemt de vraag naar ander grondgebruik in Flevoland toe. Zo is er een toenemende grondvraag voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en zonneparken. En er zijn maatregelen nodig om de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling op te vangen.


Boerenbedrijf in Flevoland gaat veranderen

05-03-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Het agrarisch grondgebruik in Flevoland zal in de komende 25 jaar veranderen. Acht- tot negenduizend hectare agrarische grond is nodig voor woningbouw en uitbreiding van Lelystad Airport. Ook is grond nodig voor energieproductie met zonnepanelen, waarbij Flevoland mogelijk ook de metropoolregio Amsterdam moet bijstaan. Daarnaast moet de provincie inspelen op klimaatverandering en bodemdaling.


Opwarming oceanen treft Noordzeevis het hardst

04-03-2019 - 0 reacties Voorspellen welke gevolgen klimaatverandering gaat hebben, is lastig. Daarom kozen Amerikaanse wetenschappers voor een robuustere aanpak. Ze keken naar de recente historie van de commerciële visvangst en stelden vast dat de toekomst al begonnen is. In de Noordzee nog het meest.


Klimaatstress gat in de markt

01-03-2019 - 7 reacties

Originele beschrijving

Klimaatstress blijkt een gat in de markt. Aanbieders van cursussen en workshops duiken op de groeiende groep Nederlanders die angstig zijn geraakt over klimaatverandering en iets willen doen aan die mentale worsteling.


Natuur in Caribisch Nederland zwaar onder druk

28-02-2019 - 0 reacties Uit een grootschalig onderzoek door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research blijkt dat het niet goed gaat met de natuur in de Caribische delen van Nederland. De verschillende ecosystemen worden bedreigd door onder meer invasieve exoten, overbevissing, loslopend vee en klimaatverandering. Bovendien wordt er niet genoeg ondernomen tegen deze bedreigingen, waardoor het toekomstperspectief slecht is.


Unilever, L’Oreal en Danone best voorbereid op klimaatverandering

25-02-2019 - 0 reacties


Van Meir: ‘Investeren in bodem belangrijker dan in machines’

21-02-2019 - 0 reacties Akkerbouwers moeten meer investeren in de bodem in plaats van weer nieuwe en grotere machines aan te schaffen. Door de klimaatverandering is een goede draagkracht en waterafvoercapaciteit heel belangrijk.


Intratuin en Groei & Bloei organiseren opnieuw Tegel eruit, plant erin

12-02-2019 - 0 reacties Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen aan een groenere leefomgeving: tegel eruit, plant erin! Tuinen krijgen zo niet alleen meer sfeer, maar ze zijn bijvoorbeeld ook beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.


'Klimaatverandering oorzaak van invasie ijsberen op Nova Zembla'

11-02-2019 - 0 reacties De Russische archipel Nova Zembla gaat deze winter gebukt onder een invasie door ijsberen. De problemen zijn een direct gevolg van smeltend poolijs. Het ijs smelt sneller door klimaatverandering en daardoor raken de dieren op drift.