Klimaatverandering

Al het Klimaatverandering nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Klimaatverandering nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Klimaatverandering nieuws

Meetmethode voor effecten van methaan van belang voor klimaatbeleid

14-01-2022 - 0 reacties Hoe goed werkt het stimuleren van beperkte vleesconsumptie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in vergelijking met CO2-beprijzing wanneer de effectiviteit van mitigatiebeleid wordt afgemeten aan het gedrag van methaan op korte of lange termijn? Een internationaal team van wetenschappers heeft onderzocht welke invloed de focus op de opwarmingseffecten van methaan op korte of lange termijn kan hebben op het effect van beleidsmaatregelen om klimaatverandering te beperken en van voedingstransities in de landbouw.


NPEC werkt aan de gewassen van de toekomst

11-01-2022 - 0 reacties Van gewassen die een hoge opbrengst geven tot planten die bestand zijn tegen droogte, verzilting, ziekten en andere gevolgen van klimaatverandering. Onderzoekers van Agro Food Robotics van Wageningen University & Research doen er baanbrekend, multidisciplinair onderzoek naar, oa. in het recent geopende Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC), een high-tech faciliteit voor gerichte veredeling en snelle screening van gewassen mogelijk.


Methaanconcentratie stijgt snel volgens EU-metingen

10-01-2022 - 9 reacties Nog nooit zat er zoveel van het krachtige broeikasgas methaan in de atmosfeer als in het afgelopen jaar. Volgens Europese satellietmetingen steeg de methaanconcentratie in 2021 opvallend hard. Het is een van de hoofdpunten uit het jaarverslag van Copernicus Climate Change Service (C3S). Dat wetenschappelijk programma verzamelt voor de EU gegevens over klimaatverandering.


Nog vijf keer (kans op) een Elfstedentocht als CO2-uitstoot scherp daalt

10-01-2022 - 0 reacties De Nederlandse winter krijgt een forse klap door klimaatverandering, maar de cultuur van schaatsen op natuurijs hoeft niet volledig te verdwijnen, zeggen experts van het KNMI tegen NU.nl. Als de wereldwijde opwarming beperkt wordt tot 2 graden, kunnen we deze eeuw nog ongeveer vijf winters verwachten met voldoende kou voor de vereiste ijsdikte voor een Elfstedentocht.


Machiavelliprijs voor weerman Gerrit Hiemstra. 'Hij brengt klimaatverandering op nuchtere, Friese manier onder ogen'

04-01-2022 - 0 reacties De gezaghebbende Machiavelliprijs gaat dit jaar naar weerman Gerrit Hiemstra. ,,Hij brengt de situatie rond klimaatverandering op een nuchtere, Friese manier onder ogen.”


Investeer anders: ‘dijken zijn geen oplossing tegen een stijgende zeespiegel’

28-12-2021 - 0 reacties Nederland gooit internationaal hoge ogen met zijn kennis om het water buiten de deur te houden. Volgens aardwetenschapper Steven Weisscher, promovendus aan de Universiteit Utrecht, wedden we op het verkeerde paard. Om de door klimaatverandering optredende zeespiegelstijging het hoofd te kunnen bieden, kunnen we het wassende water beter omarmen dan ons ertegen te wapenen. Met landspiegelstijging als klinkend resultaat.


Brengt 2022 de doorbraak van lokaal voedselbeleid?

27-12-2021 - 0 reacties Als het afgelopen jaar ons één ding heeft laten zien is het dat een stevig voedselbeleid harder nodig is dan ooit. De negatieve bijeffecten van ons huidige voedselsysteem, zoals voedselverspilling, overgewicht en klimaatverandering waren er natuurlijk al, maar de corona-pandemie heeft deze problemen geen goed gedaan. Gemeentes kunnen het komende jaar veel doen.


Deze satelliet meet wereldwijd een van de belangrijkste bronnen van klimaatverandering

12-12-2021 - 0 reacties Er worden steeds meer afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe meet je nou of landen zich daaraan houden?


Wolf ook onderdeel van de Agenda?

11-12-2021 - 1 reacties

Quote:
Wynia's Week: Datum: 11 december 2021. Categorie: Klimaatverandering. Auteur: Arnout Jaspers. Artikel: Biodiversiteit in NL: obsessie met armetierige natuur


Houdt dure wijn zijn waarde als klimaat de smaak verandert?

11-12-2021 - 0 reacties Investeerders in wijn leggen nog altijd fikse bedragen op tafel voor de grote wijnklassiekers, zoals bijvoorbeeld de bekende grote Bordeaux-huizen. Klimaatverandering kan daar verandering in brengen.


Opinie: ‘Verdere krimp veestapel brengt Nederland in kramp’

08-12-2021 - 17 reacties Als de Nederlandse politiek roept om een forse krimp van de Nederlandse veestapel, is zij blind voor de risico’s. Het is tijd voor nuchterheid, stellen vertegenwoordigers van de vleessector.

Opinie door Helma Lodders, Laurens Hoedemaker en Linda Verriet

Tijdens de kabinetsformatie staat een forse krimp van de Nederlandse veestapel nadrukkelijk op de agenda. Wij denken dat dit niet verstandig is. Een grote krimp van de veestapel leidt tot problemen voor verduurzaming, is schadelijk voor de leefbaarheid in de buitengebieden en beperkt de keuzevrijheid van de consument.

Allereerst de verduurzaming. Wij zijn ons – net als Den Haag – bewust van de urgentie om in te spelen op klimaatverandering. Nederland is een gidsland op het gebied van duurzame veehouderij en een duurzame vleessector. Denk aan hoe we omgaan met mest, de inzet van emissievrije stallen en de dierenwelzijnswetten. Vele innovaties en regels die hier worden ontwikkeld, worden opgevolgd in het buitenland of omgezet in EU-regelgeving.

In alle lagen van de vleesketen wordt vermindering van de milieudruk gerealiseerd. De CO2-voetafdruk van het Nederlandse vlees behoort tot de kleinste ter wereld. We stellen wereldwijd de norm als duurzame vleesketen.

Als de veestapel drastisch wordt gereduceerd, storten ketens in. Dat kost Nederland miljarden euro’s en honderdduizenden banen. Het is bovendien een schijnoplossing als het om verduurzaming gaat. Zo zijn de varkensplaatsen die de laatste jaren in ons land werden opgeheven in Spanje weer opgebouwd. Dat leidde tot goedkope productie die niet voldoet aan de Nederlandse normen, want de veehouderij is in het buitenland veel minder efficiënt.

Ten tweede is het inkrimpen van de veestapel schadelijk voor het welzijn van miljoenen mensen buiten de Randstad. Op het platteland is al jaren een stille kaalslag gaande. Voorzieningen zoals scholen, bibliotheken en openbaar verdwijnen, jonge gezinnen trekken er weg, de bevolking veroudert en vereenzaamt. Een verdere krimp van de veehouderij verergert deze sociale armoede.

Ten derde wordt de consument benadeeld. Van de Nederlanders eet 95 procent minimaal vier keer per week vlees. Dat is een bewuste keuze: het is lekker en het past binnen een gezond voedingspatroon. Als de Nederlandse consument meer vlees uit het buitenland gaat eten, gaat dat ten koste van voedselveiligheid en innovatie. We worden voor onze voedselvoorziening afhankelijk van andere landen, landen waarvan we niet afhankelijk willen zijn. Kijk hoe het ons nu vergaat in de energiecrisis. Vandaar onze oproep aan de politiek: gun de Nederlander gewoon goed vlees van dichtbij.

Als vleesketen doen we er alles aan om te voldoen aan de verwachtingen van de consument en we zien de noodzaak om verder te verduurzamen. Daarover voeren wij graag een dialoog op basis van feiten en gezond boerenverstand.

De vee- en vleessector vraagt niet om een groei van de veestapel, maar wel om oer-Hollandse nuchterheid in het beleid: vanuit de realiteit, op basis van een open houding en met oog voor alle belangen. Als vleessector gaan we voor duurzame oplossingen die beter zijn voor iedereen. Een verdere krimp van de veestapel zou leiden tot een kramp voor heel Nederland.

Helma Lodders (Vee & Logistiek Nederland), Laurens Hoedemaker (Centrale Organisatie voor de Vleessector), Linda Verriet (Producenten Organisatie Varkenshouderij)


WUR gaat klimaatverandering tegen in European Green Deal

08-12-2021 - 0 reacties Een klimaatneutrale Europese Unie in 2050 met een duurzame economie waarin iedereen meedoet. Dat is het doel van de European Green Deal, een ambitieus programma van de Europese Commissie om klimaatverandering tegen te gaan. De laatste Horizon 2020 call was volledig gericht op de European Green Deal, met een budget van in totaal een miljard euro. Wageningen University & Research neemt deel in negen goedgekeurde projecten.


'820.000 woningen gepland in gebied dat kwetsbaar is door klimaatverandering'

06-12-2021 - 5 reacties

Quote:
Bij woningbouw moet meer rekening worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering, zegt de Deltacommissie.


Ondernemers in klimaatverandering: geld verdienen is oké, impact maken belangrijker. Drie voorbeelden

01-12-2021 - 0 reacties Ondernemen is risico’s nemen, klimaatverandering is een zekerheid. Maar dat ondernemen in klimaatverandering een garantie voor succes is, is daarmee niet gezegd. Drie ondernemers aan het woord.


Toekomst van de wolf in Nederland tussen hoop en vrees. Twee wolven in Drents-Friese Wold hebben verklaarde voor-en tegenstanders. Van 'Het geweer ero

27-11-2021 - 0 reacties In een verdeelde samenleving is de wolf bepaald geen vredesduif. Net als de maatregelen tegen corona en klimaatverandering kent het dier verklaarde voor- en tegenstanders. En net als de pandemie en de opwarming van de aarde gaat het dier niet weg. Niet vanzelf. In het Drents-Friese Wold zijn er twee gesignaleerd, begin van een roedel? Kortom: hoe nu verder met de wolf? Over hoop en vrees.


Timmermans: regels voor importrundvlees en soja om bos te ontzien

17-11-2021 - 0 reacties BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil nieuwe maatregelen om ontbossing tegen te gaan, schadelijke uitvoer van afval te beperken en de bodem te verbeteren. Dat is nodig om de kaalslag aan dier- en plantensoorten en andere biodiversiteit te remmen, maar ook om de klimaatverandering een halt toe te roepen, zegt klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans.
Het bericht Timmermans: regels voor importrundvlees en soja om bos te ontzien verscheen eerst op Nieuws.nl.


Studie: klimaatverandering economische ramp voor armste landen

08-11-2021 - 0 reacties Het Bruto Nationaal Product van de 65 meest kwetsbare landen ter wereld zal in 2050 gemiddeld 20 procent lager uitkomen dan zonder klimaatverandering indien de aarde 2,9 graden opwarmt. Tegen het jaar 2100 zullen de economieën van die landen dan zelfs 64 procent kleiner zijn dan zonder klimaatverandering, stelt een rapport dat maandag op de klimaattop in Glasgow is gepubliceerd.


Makers van windturbines hebben ondanks strijd tegen klimaatverandering zware tijden: 'Iedereen vecht met iedereen om grondstoffen en onderdelen'

06-11-2021 - 0 reacties Fabrikanten van windturbines hebben door de strijd tegen klimaatverandering de publieke opinie mee, maar verwachten het de komende tijd financieel lastig te hebben. Knelpunten in de logistiek en sterk gestegen grondstoffenprijzen maken het moeilijk om winstgevend te zijn, meldden enkele van ‘s werelds grootste makers van windturbines deze week bij hun kwartaalcijfers.


Wijnproductie gedaald tot één van de laagste niveaus ooit

05-11-2021 - 0 reacties Er is dit jaar heel weinig wijn geproduceerd. De verwachting is zelfs dat de productie zal dalen tot een van de laagste niveaus ooit, meldt de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding. De grote boosdoener is volgens de organisatie de slechte weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering.


Gevolgen van klimaatverandering zichtbaar in het landschap van Drenthe en Groningen. Deze plant- en diersoorten hebben er veel last van. 'Nesten met k

02-11-2021 - 0 reacties Klimaatverandering is ook zichtbaar in het Noorden. Het landschap wordt zowel aangetast door droogte als door wateroverlast. Flora en fauna zuchten eronder.