Waterschap

Waterschap nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Waterschap nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Waterschap nieuws

Agrariërs en waterschap trekken samen op voor schoon voldoende water in Rijnland

12-04-2021 - 0 reacties Boeren en tuinders en Hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen en werken aan minder emissies en voldoende zoet en schoon water in het gelijknamige waterschapsgebied. Met de ondertekening van de intentieverklaring verstevigen betrokken partijen de samenwerking. Arie Verhorst, LTO Noord-bestuurder Zuid-Holland: “Daar waar boeren en tuinders invloed kunnen uitoefenen, doen we dat.“


Stank en uitstoot stikstof en fosfaat te lijf met extra gebouwen bij rioolwaterzuivering

08-04-2021 - 0 reacties DEN BOSCH - De keuze voor een compleet nieuwe techniek bij de renovatie van de rioolwaterzuivering op Treurenburg in 2015 komt nu als een boemerang terug bij Waterschap Aa en Maas. De uitstoot van stikstof en fosfaat is te hoog. En dan is er ook nog dat stankverhaal.


Boeren en tuinders Amstel, Gooi en Vecht werken aan schoon en voldoende water

26-03-2021 - 0 reacties Boeren en tuinders in waterschapsgebied Amstel, Gooi en Vecht willen door kringlooplandbouw en goed slootbeheer werken aan een levendige boerensloot. Met de ondertekening van intentieverklaring bekrachtigen landbouworganisaties en waterschap Amstel, Gooi en Vecht de aanpak van de agrarische wateropgave in AGV-gebied en hun samenwerking. Onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken agrariërs met het waterschap verder aan een plan van aanpak voor hun gebied.


Groen licht voor Baalder Uiterwaard Hardenberg ondanks kritiek pluimveesector

24-03-2021 - 0 reacties De gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen kunnen wat betreft de Hardenbergse gemeenteraad aan de slag met de realisatie van Baalder Uiterwaard. Het waterrijke natuurgebied moet een plek worden waar wilde vogels kunnen foerageren en uitrusten. De lokale pluimveesector maakt zich grote zorgen. LTO Vechtdal, De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders en lokale ondernemers zijn bang […]


Brabantse vissterfte door mestfraude Nederweert

03-03-2021 - 0 reacties Een varkensbedrijf in Nederweert is verantwoordelijk voor vissterfte in waterschap de Dommel in Brabant. De varkenshouder loosde illegaal mest in natuurwater dat doorstroomde naar Brabant.


LTO Noord verbolgen over besluit Waterschap Vechtstromen: geen uien, lelies, bollen en glysofaat (Roundup) meer op 250 hectare aan pachtgronden

25-02-2021 - 0 reacties LTO Noord baalt van het besluit van Waterschap Vechtstromen om op hun pachtgronden geen teelt van uien, lelies en bollen en gebruik van glyfosaat meer toe te staan. Vooral de communicatie rondom deze besluitvorming is volgens LTO Noord niet om over naar huis te schrijven.


Boeren en tuinders brengen af- en uitspoeling meststoffen in kaart

19-02-2021 - 0 reacties Zes boeren en tuinders en waterschap Aa en Maas brengen in het Oost-Brabantse Westerbeek gezamenlijk de exacte af- en uitspoeling van meststoffen in kaart. Nu het innovatieve meetnet op volle toeren draait, wil het waterschap inzichtelijk maken met welke maatregelen de waterkwaliteit verbetert.
Lees het volledige artikel op de website van Nieuwe Oogst.


Milieuramp in de Berkel: Friesland Campina vervuilde, het waterschap betaalde

12-02-2021 - 3 reacties LOCHEM/BORCULO – Hoewel Waterschap Rijn en IJssel er geen schuld aan had, betaalde die overheidsinstantie wel 615.000 euro voor een ernstige vervuiling door FrieslandCampina in de Achterhoek, in 2018. De goede verstandhouding met de zuivelgigant zou geen gevaar mogen lopen.


Dwangsom voor ‘eenvoudige boer’ uit Vessem vanwege vervuild water

11-02-2021 - 0 reacties DEN HAAG/VESSEM – ,,Hij is maar een eenvoudige boer die niets van al die procedures snapt”, zei de raadsman van een veehouder uit Vessem eerder bij de Raad van State. Toch moet vleesstierenhouder Schoenmakers een dwangsom van 3.600 euro betalen aan het Waterschap De Dommel, omdat er onder meer met mest vervuild water via een sloot in de Kleine Beerze liep.


Sneeuw niet hinderlijk voor dijkinspecteurs; waterschap heeft vooral oog voor wellen

09-02-2021 - 0 reacties ZALTBOMMEL/POEDEROIJEN - Sneeuw op de dijken maakt het voor de dijkinspecteurs niet lastiger dan normaal om schade aan de dijk vast te stellen. ,,De combinatie van sneeuw en kou met hoogwater is vrij uniek. Maar zwerfvuil dat tegen de dijk schuurt, is goed te vinden. Waar we nu vooral oog voor hebben zijn de binnendijkse wellen die zand meevoeren.”


De waterstand stijgt, maar 'nog niet echt spannend voor de dijken'

03-02-2021 - 0 reacties De waterstand in de Rijn bij Lobith zal dit weekend waarschijnlijk stijgen naar 14,30 meter boven NAP door veel regen en smeltwater van sneeuw in het zuiden van Duitsland en Zwitserland. Vanochtend stond het waterpeil al op 13,80 meter boven NAP.
Als de waterstand bij Lobith boven de 12 meter boven NAP komt, treden de rivieren buiten de oevers. Nog wel binnen de uiterwaarden, maar er zijn dan wel maatregelen nodig. Om het overtollige water af te voeren heeft Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend. Ook zijn de Haringvlietsluizen op een kier gezet. Deze sluizen voeren een groot deel van het toegestroomde Rijn- en Maaswater af naar Noordzee.
Ook worden sluizen opengezet zodat uiterwaarden vol kunnen stromen, zoals hier in Varik.
Vanwege de hoge waterstand zijn diverse veerdiensten uit de vaart gehaald en zijn de Rijnkade in Arnhem en de Waalkades in Nijmegen en Tiel ondergelopen. Uit voorzorg waren deze kades sinds dinsdag al afgesloten voor verkeer.
Voor anderen is het hoge water juist leuk, zoals voor deze kanoërs op de aftakking van de waal naar de Spiegelwaal.
De werknemers van een steenfabriek in Echteld kunnen over de weg hun werk niet meer bereiken. Het fabrieksterrein is aan alle kanten omgeven door water uit de Waal, dus de mensen moeten met een bootje worden overgezet naar het hoger gelegen fabrieksterrein.
"Ik vind het niet erg", zegt een van hen. "Het is weer een extra dimensie." Ze zijn het ook wel gewend, want het gebeurt regelmatig. "Vorig jaar zelfs twee keer", zegt locatiemanager Toon de Vet in het NOS Radio 1 Journaal, "maar daarvoor vier jaar niet".
De fabriek zelf loopt volgens hem ook geen gevaar. "De hoogste stand die bereikt wordt is 15 meter en dan staat het bij ons precies op het terrein. Stijgt het boven de 15 meter dan gaan we op het terrein een nooddam bouwen, maar zover komt het hopelijk niet."
'Nog geen zorgen'
Ook in de controlekamer van het waterschap Rivierenland maken ze zich ook nog niet echt zorgen. "Spannend voor de dijken is het nog niet echt", zegt Jelmer Krom. Het water komt daar niet hoog genoeg voor en het wordt door Rijkswaterstaat ook zo snel mogelijk afgevoerd naar zee.
Die afvoer roept ook vragen op, want de afgelopen jaren hebben we in Nederland zomers te maken met een groot watertekort. Zouden we dit water dan niet juist moeten vasthouden? Volgens Krom niet. "Dit is vooral water uit het buitenland dat door ons land raast en water dat je vast wil houden is vooral regen." In zijn gebied, het Rivierenland, is er dankzij al die rivieren ook niet zo snel een tekort aan water. "Dat heb je natuurlijk veel eerder op hogere grond, zoals in de Achterhoek, de Veluwe en Brabant. Maar daar is dit water ook niet zomaar naartoe te krijgen."
Watersnood 1995
Rijkswaterstaat verwacht dat het water na het weekeinde weer gaat zakken, maar als er opnieuw veel neerslag valt zou het ook verder kunnen stijgen. De laatste keer dat hoogwater echt grote problemen veroorzaakte, was 26 jaar geleden. In februari 1995 leidde hoogwater in het Gelderse Rivierenland tot de grootste evacuatie na de Tweede Wereldoorlog. Honderdduizenden mensen in de Betuwe en Limburg moesten hun huis verlaten wegens het dreigende gevaar van dijkdoorbraken.
Kijk hier naar een terugblik.


Grondwater na natte tijd op veel plaatsen weer op peil, maar nog niet in de Maashorst

01-02-2021 - 0 reacties UDEN/OSS - Het slechte weer van de afgelopen tijd heeft volgens waterschap Aa en Maas de natuur veel goed gedaan. Want het constateert dat het grondwaterpeil op veel plaatsen na meerdere langdurige periodes van droogte eindelijk weer op peil is. De Maashorst kan echter nog steeds extra water gebruiken.


Anti-kraak in de strijd tegen criminaliteit: Maite woont voor 230 euro per maand in oud boerderijtje

29-12-2020 - 0 reacties Leegstaande boerderijen verhuren in de strijd tegen criminaliteit. Het is een oprukkend fenomeen op het Brabantse platteland. Voor slechts enkele honderden euro's per maand worden de boerderijen tijdelijk verhuurd. Ideaal voor mensen die goedkope woonruimte zoeken, maar ook een goede manier om ongenode gasten buiten de deur te houden. Door deze tijdelijke bewoning kan niemand ongezien een drugslab beginnen in een lege stal.
“Het is voor ons een lot uit de loterij”, zegt Maite Eckhardt. Vol trots laat ze haar nieuwe stek zien. Maite woont sinds een maand in een oude boerderij in het buitengebied van Haaren. Ze woont er antikraak met haar Ierse partner.
Het boerenechtpaar dat er jaren heeft geboerd heeft de boerderij met landbouwgrond verkocht aan het waterschap. En het waterschap wil de grond bij de boerderij gebruiken voor ruilverkaveling. Het wil de grond ruilen met boeren die op een plek zitten waar het waterschap ze liever weg wil hebben. Ruilverkaveling duurt vaak lang en in die tussentijd wil het waterschap het pand liever niet leeg laten staan.
Veel belangstelling voor antikraak-boerderijEr komen in Brabant de laatste tijd steeds meer oude boerderijen op de markt, zegt Interveste. Het bureau zoekt geschikte antikraakbewoners om dit soort panden te beschermen. Zo blijft er geen lekkage onopgemerkt. En zo kan er ook niemand ongezien een drugslab in een stal beginnen, of er andere dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen.
Maite geeft een rondleiding door de prachtige boerderij waar ze woont:
Lot uit de loterij“Er was heel veel belangstelling voor onze boerderij,” zegt Maite. “Voor ons is het een lot uit de loterij. Normaal zou je wel 1700 honderd euro huur moeten betalen voor zo’n pand. Wij zitten er voor 260 euro per maand.”
Maar de bewoners nemen dan wel op de koop toe dat ze binnen een maand moeten vertrekken als de eigenaar dat wil. Dat is het principe van anti-kraak. “Dat nemen we voor lief. We wonen nu mooi en kunnen zo wat geld opzij zetten om in de toekomst een huis te kunnen kopen.”
Ook bij de boerderij van Maite staan enkele ongebruikte stallen. “Daar mogen wij niks mee doen. Maar ik loop wel dagelijks een rondje over het erf om zo de boel in de gaten te houden. Want dat is mijn taak.”


Waterschap Drents Overijsselse Delta: veel minder graafschade aan dijken door honden en muizen

23-12-2020 - 0 reacties HOOGEVEEN - In 2020 hebben honden en muizen veel minder graafschade aan dijken veroorzaakt. Dat maakte Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) woensdagmiddag bekend.


Waterschap trekt bijna 10 miljoen euro uit om wateroverlast rondom Nieuwveense Landen tegen te gaan

16-12-2020 - 0 reacties MEPPEL - Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt bijna 10 miljoen euro beschikbaar voor een groot project rondom de Nieuwveense Landen. Er komt een nieuw gemaal, wat er voor moet zorgen dat er geen wateroverlast meer is in het gebied na hevige neerslag. Daarnaast worden ook de waterpeilen en de watergangen aangepast.


Waterschap vrijgesproken van vangen en doden bevers

11-12-2020 - 0 reacties Waterschap Hunze en Aa's is vrijdag door de economische politierechter in Groningen vrijgesproken van het opzettelijk nemen van risico's op het vangen en doden van bevers bij de bestrijding van muskusratten.


Waterschap vrijgesproken van vangen en doden bevers

11-12-2020 - 0 reacties Waterschap Hunze en Aa's is vrijdag door de economische politierechter in Groningen vrijgesproken van het opzettelijk nemen van risico's op het vangen en doden van bevers bij de bestrijding van muskusratten.


Speurhonden schieten rattenvangers te hulp: ‘Zij ruiken wat wij niet kunnen zien’

03-12-2020 - 0 reacties OVEZANDE - De rattenvangers van het waterschap hebben hulptroepen gekregen. Speurhonden helpen bij het opsporen van de schadelijke dieren en doen dat met zichtbaar plezier. Het gaat nog om een proef.


Groninger Landschap tegen Hunze en Aa's: ga niet akkoord met windmolenvoorstel

01-12-2020 - 0 reacties Het Groninger Landschap (GL) doet, samen met vijf andere natuurorganisaties, een dringend beroep op waterschap Hunze en Aa's om geen intentieovereenkomst met RWE te sluiten over de plaatsing van grote windmolens op de zeedijk langs de Eems-Dollard.


Natuur- en milieuorganisaties zijn mordicus tegen windmolens langs de Dollard vanaf Delfzijl tot polder Breebaart

01-12-2020 - 0 reacties Waterschap Hunze en Aa’s zet de deur open voor windmolens op de zeedijk vanaf Delfzijl tot polder Breebaart. Natuur- en milieuorganisaties zijn mordicus tegen het plan.