Waterschap

Al het Waterschap nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Waterschap nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Waterschap nieuws

Regen, regen en en nog eens regen, maar nog altijd niet genoeg

15-01-2020 - 0 reacties Terwijl het de afgelopen weken met name grijs en regenachtig weer was, geldt er op sommige plekken nog steeds een sproeiverbod. 'We kampen hier nog altijd met droogte', vertelt Minke Huurnink van het waterschap Rijn en IJssel. 'Dus mag er geen oppervlaktewater worden gebruikt.'


'Wacht niet op water' is Limburgse campagne over risico's wateroverlast

09-01-2020 - 0 reacties Omdat we steeds vaker te maken hebben met extreem weer is het Waterschap Limburg samen met de veiligheidsregio een campagne begonnen. Doel is om bewoners bewust te maken van de gevaren die kunnen ontstaan bij plotselinge wateroverlast. Via een website wil het waterschap burgers helpen om de risico's te beperken of om overlast te voorkomen.
"Als Waterschap Limburg hebben we een heel pakket aan maatregelen om schade door wateroverlast in te dammen, maar burgers moeten zelf ook wat doen", zegt Josette van Wersch van het waterschap tegen 1Limburg.
"Het zijn heel makkelijke en concrete tips die we burgers willen meegeven", zegt Van Wersch. "Draai bij water in huis meteen het gas en licht uit. Zet je kliko vast, zodat hij niet wegdrijft en voor je auto geldt hetzelfde: zet hem op de handrem."
Niet door ondergelopen straat rijden
Limburg is de afgelopen jaren meerdere keren verrast door wateroverlast. Zo kreeg de gemeente Meerssen in 2018 twee keer te maken met hevige regenval en modderstromen. De gemeente heeft nu zandzakken ingeslagen voor periodes waarin hevige regenval wordt verwacht.
De campagne adviseert ook vooral wat je niet moet doen tijdens wateroverlast. Ga vooral niet door een ondergelopen straat rijden, omdat de auto golfslag veroorzaakt waardoor er nog meer water in de aanliggende woningen loopt.
Ook door een straat vol water lopen, is niet verstandig. "Door de waterdruk kunnen putdeksels zijn weggedreven, waardoor je in een rioolput kunt vallen. Het is in Meerssen al gebeurd dat een man in zo'n put viel en iets brak."


Meer muizenschade in dijken Drents Overijsselse Delta

20-12-2019 - 0 reacties Muizen zorgen voor steeds meer schade aan de dijken in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).


Droge zomers een steeds groter probleem

16-12-2019 - 0 reacties Water vasthouden is noodzakelijk om het grondwaterpeil omhoog te stuwen. Op veel plekken in Limburg is nog flink wat water nodig voordat het grondwaterpeil op normaal niveau staat. Waterschap Limburg en LLTB roepen boeren op het water op de akkers deze wintermaanden vast te houden.


Workshop: op weg naar mooie boerensloten

02-12-2019 - 0 reacties In november tijdens de Bodem- en Waterdag van Hoogheemraadschap van Rijnland keken zo’n 70 boeren samen met het waterschap naar praktische maatregelen die positief bijdragen aan de waterkwaliteit.
Voor waterschappers zijn agrariers belangrijk bij verbetering van boerensloten. Marieke van Leeuwen, regiocoordinator DAW voor Zuid-Holland en Utrecht-West en Mike Dijkstra, procesleider van Rijnland, leidden samen de workshop Ecologie van de sloot.


Boeren protesteren vanavond op trekkers tegen tariefsverhoging waterschap

02-12-2019 - 8 reacties Boeren gaan maandagavond met hun trekkers naar een vergadering van Wetterskip Fryslân, om daar te protesteren over de tariefsverhoging voor volgend jaar.


Waterschap Vallei en Veluwe past begroting voor 2020 aan na protest van boeren

28-11-2019 - 0 reacties Het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe heeft woensdagmiddag 27 november de begroting voor 2020 vastgesteld. Tijdens een drukbezochte vergadering met 7 insprekers, uitten boeren hun zorgen rondom de stijgende lasten. Het algemeen bestuur besloot de verhoging ten gevolge van de uitspraak van de Hoge Raad in het wegenarrest voor 2020 te betalen uit de reserves. Hiermee hoopt het bestuur voor alle inwoners een acceptabele begroting te hebben vastgesteld.


Opnieuw boze boeren met trekkers, ditmaal naar waterschap Apeldoorn

27-11-2019 - 0 reacties Boze Gelderse boeren zijn met trekkers naar waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn gegaan. Volgens Omroep Gelderland staan er zeker 150 trekkers bij het gebouw.

Ditmaal gaat het niet om stikstof, maar om een voorgenomen verhoging van de waterschapsbelastingen in de regio. Die bedraagt zo'n 11 procent, oplopend naar 24 procent in 2024.

Boeren uit het gebied van Vallei en Veluwe riepen Gelderse boeren op om naar de algemene bestuursvergadering van het waterschap in Apeldoorn te komen, om daar hun onvrede kenbaar te maken. Ze wilden ook inspraak bij de vergadering, die om 14.00 uur begon.

De stijging van het belastingtarief is onredelijk, menen de boeren. De actie zou gesteund worden door Agractie Nederland.


Partij voor de Dieren: Vissen is illegaal in wateren van Waterschap Rivierenland

27-11-2019 - 0 reacties TIEL - Mag je nog vissen in de wateren van Waterschap Rivierenland? Nee, dat is illegaal, vindt Dana van der Kraan, waterschapsbestuurder namens de Partij voor de Dieren (PvdD). Jawel, niets aan de hand, reageert heemraad Mathieu Gremmen.


Zeker 150 trekkers met boze boeren bij waterschap in Apeldoorn

27-11-2019 - 0 reacties Boze Gelderse boeren zijn met zeker 150 trekkers naar het waterschap Gelderse Vallei en Veluwe in Apeldoorn getogen. Ze zijn boos over een voorgenomen verhoging van de waterschapsbelastingen met bijna 11 procent, oplopend naar zelfs 24 procent in 2024.


Waterschap wil sterke visie op rivierverruiming na weer een afgeblazen project

22-11-2019 - 0 reacties Het Rijk moet een sterkere rol pakken in de visie wat er op lange termijn met de grote rivieren moet gebeuren. In het bijzonder op welke plekken de rivier verruimd moet worden. Dat zegt heemraad Hennie Roorda als reactie op het recente van tafel vegen van de dijkteruglegging bij Oosterhout.


Er zitten duizend bevers in Rivierengebied, maar er is nog geen acuut risico voor de dijken

21-11-2019 - 0 reacties TIEL - Duizend bevers telt onze regio, zo schat waterschap Rivierenland. Veel, maar ze hoeven niet te worden afgeschoten om onze dijken te beschermen.


Het waterschap gaat gewoon strooien: ‘PFAS in strooizout? Dat interesseert me niks.’

18-11-2019 - 11 reacties MIDDELBURG - Schadelijke stoffen in strooizout? Marien Weststrate, hoofdverantwoordelijke voor de waterschapswegen in Zeeland, ligt er bepaald niet wakker van. ,,Dat interesseert me niks. Wij strooien gewoon door!”


Nieuwe regels waterschap Aa en Maas voor beregenen met grondwater

28-10-2019 - 0 reacties Waterschap Aa en Maas gaat de regels rond het onttrekken van grondwater aanpassen. Voor ondernemers in de glastuinbouw, substraatteelt of containerteelt was het tot nu toe niet nodig om een bedrijfswaterplan in te dienen bij de aanvraag van een vergunning. Dat gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2020 is het hebben van een bedrijfswaterplan verplicht om gebruik te mogen blijven maken van grondwater voor beregening.


Waterschap gaat sloten controleren... met behulp van satellieten

24-10-2019 - 0 reacties Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat vanaf dit najaar door middel van satellieten controleren of sloten goed zijn schoongemaakt. Dit levert het waterschap zowel tijd- als geldwinst op.


Zuidoost-Nederland snakt nog naar regen

24-10-2019 - 0 reacties Waterschappen in het westen van Nederland hebben de laatste weken noodpompen moeten inzetten om wateroverlast door aanhoudende regen te bestrijden. Maar de waterschappen in het zuidoosten van het land snakken nog naar regen. „Elke druppel telt, want de grondwaterstand is nog veel te laag”, aldus waterschap Rijn en IJssel donderdag.


Per polder werken aan waterproblematiek

17-10-2019 - 0 reacties Het project Polderkennis op Peil blijkt na twee jaar een verrassende uitkomst te hebben. Het project zet gebiedsprocessen rond waterissue's op gang, die anders niet van de grond waren gekomen. De verbeterde communicatie tussen boer en waterschap speelt daarbij een belangrijke rol.


Nieuw gemaal bij Dalfsen houdt boeren droger of natter

16-10-2019 - 0 reacties De ingebruikname van een derde gemaal aan de noordoever van de Overijsselse Vecht bij Dalfsen moet een gebied van 18.000 hectare meer klimaat bestendig maken. Dat schept ook nieuwe kansen voor boeren, zeggen waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord.


Kaumera kan gebruik kunstmest reduceren

12-10-2019 - 0 reacties Waterschap Rijn en IJssel maakt uit proceswater van zuivelconcern FrieslandCampina de nieuwe grondstof Kaumera, geschikt voor de coating van zaden en mestkorrels. Het gebruik van Kaumera als biostimulant en slow release kunstmestcoating kan bijdragen aan een reductie van het kunstmestgebruik.


Bezemactie in Flevoland levert 26.500 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen op

09-10-2019 - 0 reacties Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de ‘Bezemactie Flevoland’. Door de ‘Bezemactie’ is in totaal 26.500 kilo gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd, zodat deze middelen niet meer in het milieu terecht kunnen komen. De actie is uitgevoerd in opdracht van waterschap Zuiderzeeland onder het programma Actieplan Bodem & Water. De uitvoering vond plaats door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met de gewasbeschermingshandel.