Telen

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Telen. Telen is een van de 15448 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Telen nieuws

“Ik had niet verwacht dat voor veel telers het monitoren van de bodem zoveel nieuwe inzichten geeft”

15-07-2019 - 0 reacties Tholen – Automatisch raampje open, raampje dicht: het gebeurt al jaren bij telers die gebruik maken van sensoren om hun kasklimaat te monitoren en op basis daarvan te sturen. Het hoort bij de wens om steeds beter en efficiënter te kunnen telen. Opvallend genoeg wordt de watergift in de kas vaak nog wel…


Dit paprikaras is ongevoelig voor virussen

13-07-2019 - 0 reacties Onderzoekers van het Nederlandse bedrijf KeyGene kunnen een paprika-ras telen dat ongevoelig is voor het gevreesde gemini-virus.

Het is de ergste nachtmerrie voor iedere teler: een virus dat zich in het gewas nestelt. En al helemaal als dat het geminivirus is, een beruchte pestkop van bijvoorbeeld paprika. Deze ziekteverwekker zorgt voor opbrengstverliezen bij boeren wereldwijd. Tot overmaat van ramp kan de witte vlieg het virus nog verder verspreiden. Alleen met chemische bestrijdingsmiddelen is die een halt toe te roepen.


'Biologisch telen kan goed op zware klei'

11-07-2019 - 0 reacties Proefboerderij Ebelsheerd is in 2017 gestart met een 28 hectare groot biologisch demoveld. Biologisch boeren kan goed op de zware Oldambster klei, blijkt na twee jaar. 'De belangstelling voor biologisch telen is boven verwachting', zegt Michiel Bus van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA).


Uitslag poll: Te vroeg om te panieken over een grote oogst

08-07-2019 - 0 reacties Akkerbouwers telen dit jaar opnieuw meer uien. Dat is echter nog geen reden voor paniek, stelt bijna de helft van de stemmers (46 procent) in de poll op Akkerwijzer.nl.


“Ons doel is om kassen van 200 tot 300 ha te gaan bouwen”

02-07-2019 - 0 reacties De markt is er nog niet, maar volgens Peter Quiring, de directeur van NatureFresh Farms, moet de glastuinbouwsector snel kassen van 200 of zelfs 300 ha gaan bouwen en slechts één soort gewas in deze kassen gaan telen. "Uiteindelijk draait het allemaal om geld. Grote investeringen zijn hier het antwoord…


Nieuwe stelling: Kringlooplandbouw is een verkapte manier om de veestapel in te krimpen

28-06-2019 - 0 reacties Vorige week presenteerde minister Carola Schouten haar plannen voor een transitie naar volledige kringlooplandbouw. Een van de onderwerpen is het meer lokaal telen van voer. Wat precies lokaal is, is nog niet gedefinieerd.


Robuuste en biodiverse snijmaisteelt

27-06-2019 - 0 reacties Snijmais speelt een prominente rol in het Nederlandse landschap, op ruim 200.000 hectare wordt het gewas geteeld. De agrarische sector werkt hard aan de verduurzaming van de teelt om een antwoord te bieden aan de huidige uitdagingen in de snijmaisteelt: het op peil houden van het organisch stofgehalte, het tegengaan van ondergrondverdichting en nutriënt uitspoeling. Oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen worden in diverse nationale en regionale onderzoeksprojecten beproefd. Er wordt gewerkt aan (mechanische) onkruidbestrijding, onder- en nazaai, niet-kerende grondbewerking, het telen van snijmais met behulp van een strokenfrees en vroege en ultra vroege rassen.


Zwitserse teler gaat naast tulpen en potplanten ook cannabis telen

27-06-2019 - 0 reacties Het Zwitserse Rutishauser AG begint met de teelt van cannabis in het Zwitserse Züberwangen op een areaal van 2 ha voor dochtermaatschappij Galenus AG. Rutishauser zet een stap in de richting van diversificatie en investering in Züberwangen. Nu zullen naast tulpen en potplanten voor Galenus medicinale…


Verduurzaming gewasbescherming op koers

20-06-2019 - 0 reacties Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers’, die vandaag door de branche werd gepubliceerd.
De Nederlandse land- en tuinbouw staat wereldwijd bekend vanwege zijn kwaliteit en duurzaamheid. Om ook na 2030 koploper te zijn met groene, gezonde en gewaarde producten heeft de sector zichzelf ambitieuze doelen gesteld. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt in het verlagen van de milieulast. De publicatie geeft inzicht in de inspanningen van de verschillende plantaardige sectoren: akkerbouw, glastuinbouw, bloembollen, bomen & vaste planten, fruit, vollegrondsgroenten en paddenstoelen.
Verbetering waterkwaliteit
Het kabinet Rutte II heeft in de Tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 vastgelegd. Een van de tussendoelen was een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in 2018. Dankzij de inspanningen van de sector werd in 2017 al een vermindering van 66% gerealiseerd.
Geïntegreerde gewasbescherming
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM), waarmee de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt teruggebracht, is de norm in de land- en tuinbouw van vandaag. Met IPM worden 8 basisprincipes voor duurzame gewasbescherming gecombineerd ingezet om ziekten en plagen te voorkomen of te beheersen. Ondernemers zetten vooral in op het gebruik van middelen met weinig milieueffecten (58%), het voorkomen van resistentie (69%) en monitoring (71%). De volgende stap is weerbaar telen, waarmee nog meer nadruk ligt op het stimuleren van gezonde gewassen waar zo min mogelijk bijsturing met middelen voor nodig is.
Sector gemotiveerd
Andere belangrijke thema’s in de publicatie zijn biodiversiteit, veiligheid, naleving en knelpunten in wet- en regelgeving. Ook wordt per sector ingezoomd op de resultaten, ambities en lopende projecten waarmee de milieubelasting verder omlaag wordt gebracht en wordt gefocust op veiligheid en kwaliteit. De positieve ontwikkelingen die de sectoren hiermee laten zien, en de resultaten die tot op heden zijn geboekt, motiveren boeren en tuinders om te blijven investeren in technieken en maatregelen die de duurzame productie en de leefomgeving ten goede komen.

→ Lees de publicatie ‘Duurzame gewasbescherming - land- en tuinbouw op koers’

Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van LTO Nederland met Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).


NVWA: Maïstelers houden zich goed aan regels vanggewas

17-06-2019 - 0 reacties Maïstelers op zand- en lössgrond houden zich over het algemeen goed aan de regels rondom het telen van een vanggewas.


NVWA tevreden over telen vanggewas na mais

15-06-2019 - 0 reacties Maïstelers op zand- en lössgrond houden zich over het algemeen goed aan de regel dat ze direct na de maïsoogst een vanggewas moeten telen. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


Akkerbouwer wil legale hennep telen in gemeente Oldambt

14-06-2019 - 0 reacties Een Groninger akkerbouwer heeft zich aangemeld bij de gemeente Oldambt om legale wiet in de nabije toekomst op zijn land te willen telen.


Telen van inhoudsstoffen grote kans voor Nederlandse glastuinbouw

13-06-2019 - 0 reacties Woensdag 12 juni presenteerde Wouter Verkerke, business developer bij de WUR (Wageningen University & Research) tijdens het KP Holland Lunch Event zijn visie op De kas als apotheek.


Telen op water in Suriname dankzij starterslening van de overheid

12-06-2019 - 0 reactiesGroente, fruit of kruiden kweken zonder aarde, alleen met water. Dat is hydroponics.


Grootste aardappelareaal ooit in de 'potato belt'

11-06-2019 - 0 reacties In de ‘potato belt’ van Europa groeit een ongezien groot areaal aardappelen. NEPG, een groepering van aardappeltelersorganisaties, raamt het areaal in de vijf grootste productielanden op 609.000 hectare. Die vijf zijn Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en België. Water wordt gezien als de kritieke factor om met dat grote areaal ook een grote opbrengst te realiseren. De schaarste aan grond in eigen land lossen Belgische aardappelboeren op door grond te pachten in Noord-Frankrijk. De Tijd besteedt aandacht aan het fenomeen nadat in de Franse krant Le Parisien een ‘schandaalartikel’ verscheen over de Belgen die grof geld betalen om steeds dieper in Frankrijk aardappelen te kunnen telen.


Zo wordt in Nederland een appel voor de supermarkt geteeld

03-06-2019 - 0 reacties In april organiseerde Foodlog de 2e editie van het Jaarcongres Landbouw Zonder Chemie - hoe dan? Dat deden we bij FruitNL in het Betuwse Ommeren. Hoofdsponsor Syngenta maakte een filmpje van de manier waarop fruittelers, veredelaars en gewasbeschermingsadviseurs met elkaar omgaan om een appel te telen.


"Telers moeten de lucht in met hun gewassen"

28-05-2019 - 0 reacties Sla kweken in nette rijen naast elkaar, is er in de toekomst niet meer bij. Als het aan HZ-student Ben Pieterse ligt, telen boeren op korte termijn verticaal, de lucht in dus. In grote kasten kunnen op deze manier op een kleine oppervlakte meer gewassen worden geteeld. Ben werkt naast zijn studie…


"De afgelopen maanden is gebleken dat groententeelt op de maan mogelijk is"

24-05-2019 - 0 reacties Op een gegeven moment zullen mensen hun eigen groenten op de maan telen. Hiertoe worden al experimenten uitgevoerd: in een kas op Antarctica plantte Paul Zabel een jaar lang komkommers en tomaten. Het Duitse Deutschlandfunk Nova informeerde naar de resultaten van de teelt. Alleen maar temperaturen onder…


Video: Soja van het ras Obelix voor menselijke consumptie

21-05-2019 - 0 reacties Akkerbouwer Henk Schoenmakers uit Breedeweg (GD) heeft vorig jaar voor de eerste keer sojabonen geteeld. Bij de oogst, begin oktober, liet hij weten dat als de prijs mee zou gaan vallen dat hij ook in 2019 weer soja zou gaan telen. Dat is nu realiteit.


1,5 miljoen euro subsidie voor onderwijs over Het Nieuwe Telen

16-05-2019 - 0 reacties De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de Call for proposals Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Duurzame plantaardige ketens opengesteld.