Vaccinatie

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Vaccinatie. Vaccinatie is een van de 17233 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Vaccinatie nieuws

'Groei wereldeconomie dit jaar groter dan krimp vorig jaar'

26-01-2021 - 0 reacties Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt dat de wereldeconomie dit jaar met 5,5 procent groeit. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan de vorige verwachting.
Het IMF zegt er meteen bij dat er nog veel onzekerheid is, maar dat de komst van vaccins tegen het coronavirus en extra steunmaatregelen in landen als de VS en Japan tot herstel zullen leiden.
Het IMF schat dat de wereldeconomie vorig jaar met 3,5 procent gekrompen is. Daarmee zou de groei dit jaar dus groter zijn dan de krimp vorig jaar. Eerder ging het IMF nog uit van een krimp in 2020 van 4,4 procent, maar de tweede helft van het jaar verliep toch beter dan gedacht.
Verschillen
Het herstel zal dit jaar erg verschillen van land tot land, denkt het IMF. Zo groeit India naar verwachting met 11,5 procent, China met 8,1 procent, de VS 5,1 procent en Duitsland 3,5 procent. Voor Nederland heeft het IMF geen individuele verwachting. Maar het Centraal Planbureau ging in de laatste raming, in november, uit van een groei van 2,8 procent in Nederland.
Het IMF vindt verder dat er meer geld moet komen voor Covax, het WHO-initiatief om vaccins beschikbaar te stellen voor armere landen.
Meevallers en tegenvallers
Er kan dit jaar nog van alles gebeuren waardoor het herstel beter of juist slechter verloopt dan verwacht wordt. Mogelijke meevallers zijn snellere productie en distributie van vaccins, meer vaccins voor opkomende economieën en effectievere therapieën. Daardoor komt er eerder dan verwacht een einde aan de pandemie, waardoor consumenten meer gaan uitgeven en bedrijven meer investeren. Ook nog meer steunmaatregelen van regeringen kunnen tot meer groei leiden.
Somberder scenario's zijn toch meer infecties door nieuwe virusvarianten en vertraagde vaccinleveringen, langere lockdowns en korte immuniteit na vaccinatie. Ook sociale onrust door grotere ongelijkheid en ongelijke toegang tot vaccins noemt het IMF als risico. Het instituut waarschuwt verder voor het beëindigen van steunmaatregelen voordat herstel echt heeft ingezet. Daardoor zouden veel bedrijven failliet kunnen gaan en kan de werkloosheid stijgen.


Coronanieuws: 'Geen reden om in te grijpen bij nertsenhouderijen'

10-11-2020 - 0 reacties Deskundigen die het kabinet adviseren over het coronavirus zien geen reden om extra maatregelen te nemen bij nertsenhouderijen, nu in Denemarken een mutatie rondgaat die zijn oorsprong vindt bij deze pelsdieren. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer.

De Jonge moest komen uitleggen waarom Nederland vasthoudt aan plannen om pas volgend jaar alle nertsenhouderijen te sluiten. In Denemarken raakten onlangs mensen na contact met nertsen besmet me een gemuteerde variant van het coronavirus. Een deel van het land
moest daarom vrijwel volledig op slot.

De deskundigen die het kabinet heeft geraadpleegd zien in Nederland evenwel "geen aanvullende risico's" voor de volksgezondheid, zegt De Jonge. De maatregelen die dit voorjaar al werden genomen nadat in Nederland de eerste besmettingen bij nertsen waren ontdekt, 'zouden
afdoende moeten zijn', aldus de minister.


Dierenartsen waarschuwen voor dodelijke en zeer besmettelijke kattenziekte

04-08-2020 - 0 reacties De kattenziekte, een dodelijk virus, is gesignaleerd in Ermelo en Harderwijk. Dierenartspraktijken uit de omgeving waarschuwen voor de ziekte die zeer besmettelijk is en een plotselinge sterfte kan veroorzaken bij niet-gevaccineerde katten. De dierenartsen roepen kattenbezitters op te controleren of hun binnen- en buitenkatten de juiste vaccinatie hebben gehad en bij twijfel contact met hen op te nemen.


Dierenartsen mengen zich in coronadebat

19-03-2020 - 22 reacties Zolang er geen vaccin tegen COVID-19 beschikbaar is, lijkt het dierenartsen moeilijk om dit virus volledig uit te bannen met andere bestrijdingsmaatregelen. Zij baseren zich hierbij onder meer op kennis van en ervaring met de bestrijding van verschillende dierziekten, met en zonder toepassing van vaccinatie.


NVWA spoort geiten- en schapenhouders aan om dieren te vaccineren tegen Q-koorts

18-02-2020 - 0 reacties Schapen- en geitenhouders in Nederland ontvangen deze week een digitale nieuwsbrief van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de nieuwsbrief legt de NVWA uit waarom het belangrijk is om geiten en schapen te vaccineren tegen Q-koorts. Vaccinatie tegen Q-koorts is verplicht voor alle houders van schapen en geiten die bezoekers toelaten bij hun dieren, bijvoorbeeld kinderboerderijen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren en boerencampings. De vaccinatieplicht geldt ook voor bedrijven die 50 of meer melkschapen of -geiten houden.


Schouten verlengt regelingen Borgstelling MKB-landbouwkredieten en salmonellavaccinatie pluimvee

22-11-2019 - 0 reacties De vervaldata van de subsidiemodules Borgstelling MKB-landbouwkredieten en Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella worden met 5 jaar verlengd, tot respectievelijk 31 december 2024 en 10 oktober 2025. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.


Nieuwe MKZ-test bepaalt besmette versus gevaccineerde varkens

15-10-2019 - 0 reacties Een nieuw ontwikkelde mond- en klauwzeertest kan onderscheid maken tussen de antilichamen veroorzaakt door immunisatie ofwel vaccinatie en besmettingen veroorzaakt door het MKZ-virus zelf.


Japan gaat vaccineren tegen klassieke varkenspest

24-09-2019 - 0 reacties Na een lang debat heeft Japan besloten de vaccinatie van varkens toe te staan om verdere verspreiding van klassieke varkenspest (KVP) te voorkomen.


Onzichtbare PIA-bacterie is grote schadepost

17-09-2019 - 0 reacties Op vrijwel alle bedrijven is er wel een varken die de PIA-bacterie bij zich draagt. Soms leidt dat tot een acute PIA, vaker hebben varkens een chronische of subklinische vorm met een onzichtbare schadepost. Dat vraagt om aanpak van voeding, management en vaccinatie.


CDA waarschuwt voor gevolgen vaccinatiebeleid dierziekten

12-09-2019 - 0 reacties Als er nu een dierziekte uitbreekt waarbij vaccinatie wordt voorgeschreven gaan veehouderijen failliet, waarschuwt het CDA. Ook de Raad voor Dierenaangelegenheden constateert volgens het CDA dat het


Dierenartsen pleiten voor verplicht blauwtong-vaccin

06-09-2019 - 0 reacties Dierenartsen in ons land pleiten voor een gerichte en verplichte vaccinatiecampagne tegen blauwtong. Ze hebben hierover een brief gestuurd naar federaal landbouwminister Denis Ducarme. Begin dit jaar maakte de ziekte opnieuw opgang in Wallonië. Ook in het oosten van Frankrijk komt blauwtong voor. "Het gaat om het type 8, dat dus ook schadelijk is voor de rundveesector. We vrezen dat de ziekte verder zal oprukken naar ons land", aldus de dierenartsen. De (on)beschikbaarheid en prijs van het vaccin bemoeilijken vrijwillige vaccinatie.


Subsidieregeling vaccinatie salmonella geopend

07-07-2019 - 0 reacties Pluimveehouders met leghennen of legvermeerderingsdieren kunnen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen voor de kosten van salmonellavaccinaties.


Video: Toenemende interesse voor in ovo vaccinatie bij vleeskuikens

05-07-2019 - 0 reacties Steeds bredere toepassing in ovo vaccinatie


Vraag nu Subsidie vaccinatie salmonella aan

03-07-2019 - 0 reactiesHeeft u tegen salmonella gevaccineerde legvermeerderingsdieren of leghennen gekocht? Dan kunt u tot en met 14 januari 2020, 17:00 uur subsidie aanvragen voor de aankoop van deze dieren.


Circo vaccinatie: waarmee moet je rekening houden?

26-06-2019 - 0 reacties De beste manier om PCV2 infecties te beheersen is vaccinatie. De commercieel beschikbare vaccins zorgen voor een uitstekende beschermende immuniteit, maar verhinderen niet dat het virus ook in gevaccineerde bedrijven blijft circuleren.


Wilde zwijnen oraal vaccineren tegen Afrikaanse varkenspest

15-05-2019 - 0 reacties Orale vaccinatie van wilde zwijnen kan een goede oplossing zijn om Afrikaanse varkenspest in Europa te bestrijden. Spaans onderzoek toont aan dat everzwijnen immuun worden tegen het virus door een nieuw vaccin dat via het voedsel wordt toegediend.


Spanjaarden ontwikkelen effectief varkenspestvaccin voor wilde zwijnen

12-05-2019 - 0 reacties Orale vaccinatie van wilde zwijnen kan wel eens een waardevol strategie worden om de Afrikaanse varkenspest te bestrijden. Uit een Spaans onderzoek blijkt namelijk dat wilde zwijnen immuun worden tegen de Afrikaanse varkenspest door een nieuw vaccin.


Mycoplasma controle start bij de gelten

28-03-2019 - 0 reacties Gelten hebben een sleutelrol in de M. hyo infectieketen. Een goed gelten adaptatieprogramma met vaccinatie kan de uitscheiding van M. hyo rond het werpen verminderen en zo de kolonisatie van biggen en de impact van M. hyo bij de vleesvarkens beperken.


Mogelijk hogere DGF-heffing risicobedrijven en vaccinatie tegen vogelgriep

27-03-2019 - 0 reacties De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) onderzoekt momenteel het effect van windbreekgaas tegen vogelgriep. Ook onderzoekt de pluimveesector of er een hogere DGF-heffing voor risicobedrijven moet komen.


Acties in 'Roadmap' moeten gevolgen vogelgriep beperken

26-03-2019 - 0 reacties Snel aan de gang met een stappenplan voor vaccinatie, flexibeler omgaan met het ophokken van pluimvee en het mogelijk maken dat risicobedrijven om kunnen schakelen naar een andere activiteit. Dat zijn volgens pluimveevoorman Eric Hubers van LTO/NOP de eerste stappen waarmee de pluimveehouderij aan de slag moet om de dreiging van vogelgriep te beperken.