CO2

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2. In zuivere toestand is het een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt. De molecule bezit een lineaire geometrie en behoort tot de puntgroep D∞h. Soms wordt het gas aangeduid als koolzuur, maar daarmee wordt eigenlijk diwaterstofcarbonaat (H2CO3), de oplossing van koolstofdioxide in water, bedoeld.

Boeren die voor € 100.000 maatregelen in hun stal moeten treffen voor 150 kg reductie op papier...
Boeren die voor € 100.000 maatregelen in hun stal moeten treffen voor 150 kg reductie op papier terwijl ze uitkijken op de Amercentrale (☁️voorgrond) of Isover (☁️achtergrond) die hun gang kunnen gaan


🔗