Co2

Volg al het nieuws over Co2, een van de 15146 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Co2 nieuwsbrief.

Co2 nieuws

Wageningen World: Hoe boeren CO2 kunnen vasthouden

20-03-2019 - 0 reacties Nederlandse boeren en andere landgebruikers zullen jaarlijks 3,5 miljoen ton minder CO2 moeten uitstoten, om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Wageningen onderzoekt de mogelijkheden. ‘Technologisch kunnen we een heel eind komen. Veel hangt af van wat boeren in praktijk kunnen brengen.’


De rol van biomassa op de weg naar klimaatneutrale glastuinbouw

19-03-2019 - 0 reacties Mits men intensief weet samen te werken en CO2 en elektriciteit in voldoende mate (al dan niet geleverd vanuit externe bronnen) beschikbaar zijn, zijn er diverse mogelijkheden om iedere teelt fossielvrij te maken. Dat betoogde Feije de Zwart van Wageningen UR op de BlueTerra Tuinbouw Energiedag, vrijdag…


Danish Crown zet in op klimaatneutraal varkensvlees

18-03-2019 - 0 reacties De Deense slachterij Danish Crown wil de CO2 voetafdruk in 2030 gehalveerd hebben ten opzichte van 2005. In 2050 wil het in de hele keten omzetten in een zo klimaatneutrale productie. Dat is een behoorlijke ambitie.


Varkenshouderij kan gemakkelijk aan de klimaatdoelstellingen bijdragen

15-03-2019 - 0 reacties De landbouw, en ook varkenshouderij, kan gemakkelijk de klimaatdoelstellingen halen. Of heeft sector al voldoende gedaan en vermindert de CO2 uitstoot vanzelf door krimp in de sector?


ForFarmers vindt Europese soja slecht voor klimaat

15-03-2019 - 0 reacties Als de Europese veehouderij alleen nog soja van eigen bodem zou gebruiken, leidt dat tot aanzienlijk meer uitstoot van CO2. Europese plantaardige alternatieven voor soja verslechteren de fosfaatefficiëntie.


Voor doorrekening klimaatakkoord werkte kabinet al aan extra maatregelen

14-03-2019 - 0 reacties De regeringscoalitie besloot al begin februari extra klimaatmaatregelen in de steigers te zetten. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hielden vol de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord af te willen wachten, maar werkten in stilte aan flinke aanpassingen, zegt CU-leider Gert-Jan Segers.

Het kabinet verraste woensdag met een CO2-heffing voor bedrijven en lagere energielasten voor burgers. De wijziging van het klimaatakkoord lijkt vooral politiek gemotiveerd.

De regeringscoalitie besloot al begin februari extra klimaatmaatregelen in de steigers te zetten. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hielden vol de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord af te willen wachten, maar werkten in stilte aan flinke aanpassingen, zegt CU-leider Gert-Jan Segers.

Het oordeel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was niet mals: met de maatregelen uit het voorlopige Klimaatakkoord zou het waarschijnlijk niet lukken om 49 procent minder CO2 uit te stoten in 2030, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.


Kippen voelen zich kiplekker in het bos

14-03-2019 - 0 reacties Kippen voelen zich meer op hun gemak onder de takken. Dat kan een reden voor pluimveehouders zijn om bomen op hun terrein te zetten. Bomen leggen namelijk CO2 vast. Het planten van nieuwe bomen remt dus de opwarming van de aarde af. Het wetenschappelijk vakblad Resource wijdde hier een artikel aan.


Arla-boer moet in 2050 klimaatneutraal zijn

11-03-2019 - 0 reacties Arla heeft aangekondigd dat het nieuwe maatregelen gaat nemen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. De Scandinavische zuivelcoöperatie heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In de komende 10 jaar moet de uitstoot met 30% dalen.


Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars

09-03-2019 - 0 reacties Van Zevenbergsche Hoek naar de Dam in Amsterdam, het is een afstand van iets meer dan honderd kilometer. Zo gepiept dus, zou je zeggen. Maar boer Piet Hermus neemt er toch ruim de tijd voor. Dat moet ook wel, want hij gaat met een landbouwtrekker en platte kar. Hij vertrekt vandaag al om morgenmiddag in de hoofdstad mee te doen aan de klimaatmars.
De akkerbouwer geeft toe dat met de trekker naar Amsterdam gaan niet de meest milieuvriendelijke manier is. "Net zo min als een vliegtuig of een auto, maar we moeten elkaar ontmoeten. Boeren, burgers en buitenlui moeten zich verenigen", zegt hij. "Wij boeren merken met enige regelmaat iets van de klimaatverandering, maar sommigen komen niet van hun erf af. Het is tijd om gezamenlijk een vuist te maken".
Enorme regenbuien
Om die boodschap kracht bij te zetten, neemt Hermus ook spandoeken mee. Nu liggen ze nog achterop de kar, morgen staan ze rechtop. 'Het klimaat verandert nu al' en 'Onze gewassen verdrogen ook steeds vaker' staat erop. "Het gaat niet alleen om droogte, maar ook om de enorme regenbuien waar we last van hebben. Als mijn aardappelplantjes een dag onder water staan, dan gaan ze rotten. En dan kan ik er niets meer mee", aldus Hermus.
Om dat tegen te gaan, graaft de boer met enige regelmaat geulen. "Dat helpt, maar het weer is ook onvoorspelbaar. Het gaat om de trefkans en als je pech hebt kan het door een extreme bui binnen een paar uur gedaan zijn."
Afval
Ondanks de problemen blijft Hermus optimistisch. "Wij hebben ook oplossingen", zegt hij. Op een van de spandoeken staat 'Bomen en planten kunnen CO2 binden'. "En dat is wat wij boeren kunnen doen, zorgen voor meer groen." En zo heeft hij nog wel meer ideeën. "We zouden windmolens kunnen plaatsen, zonnepanelen. Verder kunnen we proberen door circulair te denken zo min mogelijk afval te produceren".
"Maar", zegt Hermus er gelijk bij. "Je moet wel geld verdienen om die oplossingen uit te kunnen voeren. Door alle kosten die wij moeten maken door bijvoorbeeld de droogte of juist overvloedige regenval, is dat geld verdienen soms best lastig. En daarom moeten we samen optrekken."


NMV-bijeenkomst met Maurits von Martels | Nieuwleusen 11 maart

08-03-2019 - 0 reacties De rek is eruit, het plafond van de melkveehouders is bereikt! NMV-regio Overijssel nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op 11 maart in Nieuwleusen Het fosfaatplafond, het stikstofplafond, CO2 terugdringen en daarbij allerlei eisen van de Zuivel. Waar gaat het heen? Op deze...
Het bericht NMV-bijeenkomst met Maurits von Martels | Nieuwleusen 11 maart verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Vastlegging van koolstof door groenbemestermengsels

07-03-2019 - 0 reacties De bodem in Nederland heeft een enorm potentieel als het gaat om het vastleggen van koolstof. Momenteel stabiliseert deze vastlegging. Volgens de WUR heeft de bodem in Nederland een realistisch potentieel om 1 Mton CO2 per jaar vast te leggen.


Nederlanders denken aan klimaatverandering, maar doen er weinig tegen

07-03-2019 - 6 reacties "De meeste mensen nemen zelf geen maatregelen en wachten af tot de overheid of het bedrijfsleven iets doen, blijkt uit onderzoek van I&O...."

Veel burgers schoppen tegen de landbouw uit gemakzucht, maar doen zelf dus weinig tot niks om CO2 te reduceren. De groep D66-ers blijken dus het meest hypocriet. Schandalig zijn natuurlijk ook de PvdD en GroenLinks die minder vlees promoten, maar telkens daarnaast de auto- en vliegkilometers vergoelijken door te zeggen dat dit 10 keer minder schadelijk is. De propaganda van dit soort partijen is gebaseerd op gemakzucht. Daarom is de slogan "Een beter milieu begint bij jezelf" nog altijd actueel.


Fochtelöerveen blijkt lek: vrees dat in grond opgeslagen CO2 vrijkomt

26-02-2019 - 0 reacties Natuurmonumenten slaat alarm om de situatie in het Fochtelöerveen. Damwanden in het gebied zijn lek, waardoor het gebied snel uitdroogt.


Kweekvlees is niet per se beter voor het klimaat dan 'gewoon vlees'

19-02-2019 - 8 reacties
Het gaat mij niet zo zeer om de kop van dit artikel, maar wel om de wetenschappelijke uitleg over methaan en de invloed op het klimaat. Methaan wordt door Thieme en consorten altijd aangegrepen om melkvee aan te vallen, echter de wetenschappelijke achtergrond ligt anders, zoals blijkt uit dit artikel;
Methaan is een belangrijk broeikasgas, maar de manier waarop we de methaanuitstoot vaak uitdrukken – in de equivalent van CO2-uitstoot – kan misleidend zijn, omdat de twee gassen heel verschillend zijn. Een ton methaan heeft een veel groter opwarmend effect dan een ton CO2, maar het methaan blijft ongeveer 12 jaar in de atmosfeer hangen, terwijl CO2 millennia lang standhoudt en zich ophoopt. Het betekent dat de impact die methaan op de lange termijn op de opwarming heeft, niet cumulatief is en enorm beïnvloed wordt door het feit of de uitstoot door de tijd heen af- of toeneemt.” In andere woorden: kweekvlees kan de methaanuitstoot enorm terugdringen, maar als er bij de productie van kweekvlees niet-duurzame energie wordt gebruikt en de CO2-uitstoot hoog blijft of zelfs hoger komt te liggen dan bij de conventionele vleesproductie, kan kweekvlees op lange termijn wel eens schadelijker zijn voor het klimaat dan de huidige vleesindustrie.


CO2-uitstoot in laatste kwartaal 2018 hoger

14-02-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - De uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) in Nederland is in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Huishoudens en de transportsector stootten meer CO2 uit, energiebedrijven minder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de jongste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.
Het bericht CO2-uitstoot in laatste kwartaal 2018 hoger verscheen eerst op Nieuws.nl.


Uitstoot CO2 hoger in het vierde kwartaal 2018

14-02-2019 - 0 reacties De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 0,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Huishoudens en de transportsector hebben meer CO2 uitgestoten, energiebedrijven daarentegen minder.


De klimaatvisie van D66 en GroenLinks: nattere weiden, minder koeien, drijvende steden en dorpen

11-02-2019 - 0 reacties Recent legde Jopie Duijnhouwer op Foodlog uit dat het verhogen van het waterpeil een veel gemakkelijker én rendabeler manier is om de uitstoot van CO2 tegen te gaan, dan ingewikkelde technische maatregelen. Wethouder Hilde Niezen van Gouda vertelde ons hoe lastig haar stad het heeft om met inklinkende zachte veenbodems om te gaan. Haar stad kan beter leren drijven, zegt ze.
Alsof ze goed geluisterd hebben, kondigen vandaag regeringspartij D66 en oppositiepartij GroenLinks een plan aan om de waterstand in Nederland te verhogen. De partijen willen niet met techniek tegen de natuur, maar slim met de natuur werken om Nederland om te kunnen laten gaan met de consequenties van klimaatverandering. Het plan zal met name consequenties hebben voor de melkveehouderij in het Groene Hart en het veenweidegebied van Friesland. Op nattere grond kun je minder koeien houden.


Zonnepanelenpark Prinses Máximacentrum opgeleverd

08-02-2019 - 0 reacties Het Prinses Máximacentrum (PMC) heeft sinds donderdag een zonnepanelenpark op het dak. Met de 1502 zonnepanelen bespaart het kinderziekenhuis ieder jaar 215 ton CO2 en 30.000 euro.


Project CO2-transport per schip van start

05-02-2019 - 0 reacties Om verduurzaming van de glastuinbouw te realiseren en om in 2040 klimaatneutraal te zijn neemt de vraag naar levering van CO2 sterk toe. Er kan een knelpunt ontstaan wanneer de CO2 die buiten het bestaande OCAP netwerk geleverd wordt over de weg getransporteerd moet worden. In het project 'CO2 transport over water, de juiste weg!' worden de mogelijkheden onderzocht om CO2 per binnenvaartschip te vervoeren in plaats van per vrachtwagen.


Met deze maatregelen kunnen we in recordtijd minder CO2 uitstoten

30-01-2019 - 0 reacties Nederland moet alles uit de kast trekken om volgend jaar fors minder CO2 uit te stoten, zoals de rechter heeft geëist. Het kabinet denkt nu na over maatregelen. Wat zijn de opties?