CO2

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over CO2. CO2 is een van de 16352 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

CO2 nieuws

Hoe de landbouw kan zorgen voor een groen en goed gevoed continent

12-08-2020 - 0 reacties Hoe meer wij produceren op weinig grond, hoe meer ruimte er is voor bos om CO2 uit de lucht te halen.


Twence levert eerste tankwagen met vloeibare CO2 uit restafval aan glastuinbouw

17-07-2020 - 0 reacties Deze week leverde Twence de eerste tankwagen met vloeibare CO2 aan de glastuinbouw. De tuinbouw gebruikt deze CO2 om bloemen en planten in de kas te laten groeien. Daarmee zet Twence verdere stappen in de verduurzaming. Het bedrijf vermindert de CO2-emissie met 3.600 ton en de glastuinbouw bespaart gas.

In…


Milieuclubs niet blij, ‘KLM kan grotendeels op oude voet verder’

26-06-2020 - 0 reacties Milieuorganisaties zijn niet te spreken over de klimaatvoorwaarden voor de staatssteun aan KLM. Volgens Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland kan de maatschappij grotendeels op oude voet verder met onder meer dagelijkse vluchten naar Brussel en overlast voor omwonenden van Schiphol in de nacht en door uitstoot van fijnstof en CO2.


Transportsector stoot 7 procent minder CO2 uit in Q1

24-06-2020 - 0 reacties De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Volgens de...


Uitstoot CO2 fors afgenomen in eerste kwartaal

24-06-2020 - 0 reacties De uitstoot van CO2 was in Nederland in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afname komt vooral doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de impact van de coronacrisis was zichtbaar.


Wiebes: ‘afgrijselijk’ corona-effect helpt klimaatdoel heel eind

24-04-2020 - 2 reacties Het kabinet heeft „om volstrekt de verkeerde redenen meewind” in de jacht op tonnen CO2. De coronacrisis „slaat een flinke deuk in de uitstoot”, zegt verantwoordelijk minister Eric Wiebes. Maar zonder de maatregelen die hij vrijdag aankondigde, zou het Urgenda-doel niet worden gehaald.


Gaan bomen extra groeien dankzij CO2? Vergeet het maar

08-04-2020 - 0 reacties Dankzij CO2 in de lucht gaan bossen harder groeien, was de hoop. Maar zo werkt het niet in de natuur.


CO2 uit buitenlucht: technisch goed mogelijk, economisch lastig

19-03-2020 - 0 reacties CO2 uit buitenlucht is technische haalbaar, alleen economisch nog niet. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. De doelstelling van dit project was om te komen tot een met de kas geïntegreerd CO2 afvang- en doseersysteem dat de CO2-concentratie in de kas kan verhogen tot de gewenste concentratie gebruikmakend…


“Slimme boeren planten bomen”

10-03-2020 - 1 reacties Het magazine MO* bijt zich vast in de klimaatomslag. In een nieuwe reportage onderzoeken ze hoe boslandbouw in het klimaatplaatje past. “Bomen planten rond velden en weiden is het meest eenvoudige en belangrijke dat je kunt doen om CO2 op te slaan in de bodem zonder inkomensverlies”, aldus Patrick Worms, beleidsadviseur bij het World Agroforestry Centre (ICRAF). “Het Europese landbouwbeleid moet daar op inzetten.”


Coronavirus zorgt voor spectaculaire daling CO2 uitstoot in China

03-03-2020 - 0 reacties
video


Wat een stikstofdeken en de naderende campagne betekenen voor Rutte III

01-03-2020 - 2 reacties Piepend en krakend gaat het kabinet-Rutte III het laatste jaar in. De politieke wil om de rit uit te zitten is er, want de regeringspartijen zien geen alternatief in samenwerking met andere partijen. Tegelijk is er weinig optimisme dat er nog grote besluiten worden genomen. Er ligt een deken van stikstof over het kabinet en de verhoudingen tussen partijen worden steeds brozer.
Over ruim twaalf maanden staan er verkiezingen op de rol en die werpen hun schaduw vooruit. De vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn steeds meer met zichzelf bezig en steeds minder met het belang van 'hun' kabinet. Dat kabinet heeft tot de stikstofcrisis zich aandiende een aantal grote besluiten genomen: een plan voor het klimaat, een pensioenakkoord en een deal over een kinderpardon.
Nog wat in de lucht
Maar sinds afgelopen zomer is het stikstof, stikstof en nog eens stikstof, beklagen sommige ministers zich. Het is maar zeer de vraag of het kabinet in het laatste jaar nog aan andere nieuwe ambities gaat toekomen. Terwijl er genoeg grote onderwerpen op de plank liggen. Er is woningnood, migratie blijft de gemoederen verhitten en naast stikstof hangt er nog wat in de lucht: CO2. De uitstoot daarvan moet van de rechter flink worden teruggebracht.
De coalitie wil zich inmiddels aan zo min mogelijk zware onderwerpen branden. Want waarom zou je aan de vooravond van de verkiezingscampagne nog compromissen sluiten, die daarna ín de campagne tegen je kunnen worden gebruikt?
Partijen gunnen elkaar dus steeds minder en als je nog wat voor elkaar wil krijgen, moet het vóór de zomer. Want daarna staat álles in het teken van de campagne. Wat in ieder geval nog moet worden behandeld, is de Voorjaarsnota over de uitgaven op ministeries: waar gaat welk geld naartoe? Dat gaat niet zonder slag of stoot, want veel extra geld is er niet meer. Maar partijen willen nog wel successen binnenhalen waar ze in de campagne goede sier mee kunnen maken.
Zo zal CDA-minister Ferd Grapperhaus een grote claim neerleggen voor de bestrijding van drugscriminelen, wil minister Arie Slob van de ChristenUnie extra geld voor leraren, en moeten de twee ministers op Volksgezondheid (CDA'er Hugo de Jonge en VVD'er Bruno Bruins) onderling uitvechten wie opdraait voor de tekorten bij de verpleeghuizen.
Allemaal kwesties die mogelijk tot wrijving gaan leiden en er is al irritatie. VVD en CDA ruzieden onlangs over de marinierskazerne. En nog steeds raken sommige betrokkenen over de kook als het gaat over de halvering van de veestapel die middenin de campagne werd voorgesteld door D66.
Zand in de machine
Bij de VVD leeft het idee dat er nog geoogst moet worden op het thema migratie. Twee weken geleden was er een Kamerdebat, maar tot ongenoegen van de VVD werd dat helemaal gekaapt door een D66-plan over arbeidsmigranten. En ook op het thema luchtvaart zijn er strubbelingen tussen deze partijen. De liberalen wilde koste wat kost dat Schiphol wordt uitgebreid en vliegveld Lelystad opengaat. D66 grijpt, volgens de VVD, juist alles aan om zand in de machine te strooien.
In deze vier-partijen-coalitie is nu over bijna alles wrijving, al is dat wel vooral op het niveau van 'gewone' Kamerleden. Hoe hoger in de boom, hoe beter de verhoudingen: de sfeer tussen de fractievoorzitters is nog steeds goed. De bazen van dit kabinet willen ook met het oog op de verkiezingen graag laten zien dat zij als 'middenpartijen' een alternatief zijn voor de polarisatie op de flanken.
Maar het is ook duidelijk dat het incasseringsvermogen niet groot meer is. Het zijn de onverwachte gebeurtenissen die een kabinet nog altijd kunnen opbreken. Stikstof was er zo één, het coronavirus kan een enorme impact krijgen en wat als Turkije Syrische vluchtelingen echt niet meer tegenhoudt?
Langstzittend
Een andere factor die tot instabiliteit kan leiden is de leiderschapsvraag bij sommige partijen. Profilerende kandidaat-leiders zijn immers niet het makkelijkst om mee samen te werken. In het CDA probeert de top een verbeten strijd tussen de twee kroonprinsen Wobke Hoekstra en Hugo de Jonge te voorkomen (en wat als Mona Keijzer zich ook nog meldt?). Bij D66 ligt de vraag voor of Rob Jetten de arena in moet met Sigrid Kaag.
Bij de ChristenUnie blijft het rustig op dit vlak, en ook bij de VVD lijkt het daar sterk op. Premier Rutte moet het nog beslissen, maar iedereen in de partij weet al wat het wordt. Ook daarom zal de VVD blijven investeren in dit kabinet: ze gunnen Mark Rutte het record van langstzittende premier ooit.
.


Inzet externe CO2 in de kas levert minimaal 91% CO2-emissiereductie op

21-02-2020 - 0 reacties Helpt inzet van externe CO2 om de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2030 te beperken? Ja, is het antwoord dat onderzoekers van Wageningen University & Research geven in een recent onderzoek naar de gevolgen van extra inkoop van CO2 op de emissie van de glastuinbouw in 2030. Maar zoals het…


Inzet externe CO2 in de kas levert minimaal 91% CO2-emissiereductie op

21-02-2020 - 0 reacties Helpt inzet van externe CO2 om de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2030 te beperken? Ja, is het antwoord dat onderzoekers van Wageningen University & Research geven in een recent onderzoek naar de gevolgen van extra inkoop van CO2 op de emissie van de glastuinbouw in 2030. Maar zoals het…


'Belofte CO2-compensatie vaak niet waargemaakt door bedrijven'

13-02-2020 - 0 reacties Bedrijven die zeggen dat ze CO2-compensatie aanbieden kunnen deze belofte vaak niet waarmaken, blijkt uit onderzoek van Trouw op basis van gesprekken met tientallen aanbieders, keurmerken en wetenschappers. De klimaatschade die de bedrijven veroorzaken wordt amper teruggedraaid door de uitstoot van CO2 te compenseren.

Bedrijven die stellen dat zij de uitstoot van CO2 compenseren, maken die belofte maar zelden waar. De klimaatschade die zij veroorzaken wordt amper gecorrigeerd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, dat met Nederlandse aanbieders, wetenschappers en keurmerken sprak.


Kabinet overlegt met Urgenda over verlaging CO2

07-02-2020 - 0 reacties Het kabinet heeft vanmorgen met directeur Minnesma van stichting Urgenda gesproken over uitvoering van het zogenoemde Urgenda-vonnis. Het was volgens minister Wiebes een heel plezierig gesprek.

In december oordeelde de Hoge Raad dat de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van dit jaar ten minste 25 procent omlaag moet ten opzichte van 1990, zoals Urgenda heeft geëist
Wiebes zegt dat het kabinet nu vaker met Minnesma om de tafel wil. Hij noemt de uitvoering van het vonnis een buitengewoon grote opdracht. "Maar er is een vonnis, dus daar moet ik me natuurlijk wel aan houden."

'Energierekening omlaag'
Hij zegt dat het kabinet en Urgenda samen kijken naar "maatregelen die voor Nederlanders prettig zijn en die tegelijkertijd CO2 besparen".
Welke dat zijn, staat nog niet vast. "Maar we zien dat er allerlei maatregelen denkbaar zijn die de energierekening omlaag kunnen krijgen, en dat vindt iedereen natuurlijk prettig."
Het kabinet had vanmorgen ook overleg met boerenorganisaties over de stikstofcrisis,


Elektrisch beregenen forse kostenbesparing

05-02-2020 - 0 reacties De overstap naar elektrisch beregenen voor land- en tuinbouwers levert veel voordelen op. Elektrisch beregenen levert kostenbesparing op wat betreft het energieverbruik maar ook reduceert elektrisch beregenen de CO2 en stikstof uitstoot aanzienlijk, met name in combinatie met zonnepanelen. Dit blijkt uit het onderzoek van de Wageningen University & Research naar elektrisch beregenen.


Gronings onderzoek: CO2 terugdringen met hulp van...CO2

04-02-2020 - 0 reacties De uitstoot CO2 terugdringen door CO2 te gebruiken. Zeven bedrijven doen de komende vier jaar samen met RUG en Hanzehogeschool onderzoek.


Van koffiebonen tot zetmeel: bedrijven, RUG en Hanze zetten in op 'superkritisch CO2'

04-02-2020 - 0 reacties Zeven Groningse bedrijven onderzoeken samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool wat CO2 voor hun productieproces kan betekenen.


Elektrisch rijden is beter – maar hoe groen rijd jij eigenlijk?

03-02-2020 - 0 reacties In 2030 wil Nederland elektrisch rijden. Een goed streven, maar dan moeten we wel even wat meer aandacht maken voor de manier waarop de auto geladen wordt.

Willen we de mobiliteit echt duurzaam maken, dan is elektrisch rijden niet genoeg. Alleen wanneer de EV geladen wordt met groene stroom, dringen we de uitstoot van CO2 echt terug. Opties zijn er; laden op de zaak (met fiscale voordelen voor de werkgever) of thuisladen. Die investering betaalt zichzelf uiteindelijk zeker terug én je kunt er zeker van zijn dat je volledig uitstootvrij rijdt.


Noors onderzoek: grotere oogst in kassen met CO2-afvangst

31-01-2020 - 0 reacties Het Noorse GreenCap Solutions heeft in de loop van vier jaar een systeem ontwikkeld dat CO2 uit de lucht kan opslaan om het te gebruiken in gesloten kassen. De resultaten tonen tot nu toe aan dat het niet alleen een klimaateffect geeft, maar ook een snellere groei van bijvoorbeeld tomaten.
Nu kopen…