Nmv

Al het Nmv nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Nmv nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Nmv nieuws

‘Ministerie kan effecten stikstofmaatregelen niet onderbouwen’

27-01-2020 - 8 reacties Het ministerie van LNV heeft de effecten van het verplaatsen van melkveehouderijbedrijven rondom Natura 2000-gebieden op de stikstofdepositie op natuur niet in beeld. Dit stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).


NMV: 'Stikstofmaatregelen zijn totaal niet onderbouwd'

24-01-2020 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft momenteel niet in beeld wat de effecten zijn van het verplaatsen van melkveehouderijen rondom Natura-2000 gebieden. Er is niet gemonitord of dit leidt tot herstel van de natuur. De effecten van stikstofemissie en depositie op natuur van bedrijven die stoppen of verplaatst worden rondom natuurgebieden is onbekend. Ook is niet in beeld welke stikstofruimte die onder het Programma Aanpak Stikstof is uitgegeven daadwerkelijk benut is. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt het onbegrijpelijk dat het ministerie beleidsmaatregelen niet met cijfers kan onderbouwen.


NMV: ‘Rapport vraatschade ganzen schetst totaal verkeerd beeld van boer’

10-01-2020 - 0 reacties De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is op z’n zachtst gezegd niet te spreken over het onderzoeksrapport ‘Effecten van verjaging op vraatschade door ganzen in Fryslân’.


NMV wil toch ZuivelNL-lid blijven

24-12-2019 - 0 reacties De Nederlandse Melkveehouders Vakbond denkt dat ze lid moet blijven van ZuivelNL om te zorgen dat ZuivelNL van meerwaarde wordt voor de boer.


NMV wil lidmaatschap ZuivelNL zonodig per direct op kunnen zeggen

20-12-2019 - 22 reacties De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft eerder dit jaar het lidmaatschap bij ZuivelNL opgeschort. De organisatie heeft een brief aan het bestuur van ZuivelNL gestuurd, waarin de NMV verzoekt om de toezegging dat op het moment dat ZuivelNL keuzes maakt waar de melkveehoudersvakbond in het belang van zijn leden niet achter kan staan, de NMV per direct het lidmaatschap van ZuivelNL op kan zeggen.


Stikstofpaniek in Brabant boeren naar provinciehuis

24-10-2019 - 0 reacties Opnieuw wordt er een grote bijdrage verwacht van de melkveehouderij in Brabant. Ondanks dat hier al heel veel ammoniakemissiereductie heeft plaatsgevonden. Veel melkveehouders moeten namelijk voor 1 april 2020 een vergunning aanvragen voor emissiearme stalsystemen. NMV is altijd zeer kritisch geweest op met name dichte...
Het bericht Stikstofpaniek in Brabant boeren naar provinciehuis verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Import kalversector

18-10-2019 - 0 reacties In de uitzending van Zembla over de kalversector in Nederland werd gesteld dat de petitie tegen kalverimport was getekend door 4.000 melkveehouders. Met klem wil NMV aangeven, dat NMV géén petitie heeft ondertekend. Die indruk wordt wel gewekt, omdat een DDB-bestuurslid, die tevens NMV-bestuurder is,...
Het bericht Import kalversector verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Boerenactie: NMV trots op inzet van haar leden

18-10-2019 - 0 reacties Wat heeft onze prachtige agrarische sector gisteren een prestatie van formaat geleverd bij de boerenactie. Nóg meer trekkers en boeren in de politieke hoofdstad, en eerder al bij het RIVM in Bilthoven. Wij zijn ontzettend trots! NMV wil dan ook al haar leden, en bestuursleden,...
Het bericht Boerenactie: NMV trots op inzet van haar leden verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Boerenacties op provinciehuizen én in Den Haag

15-10-2019 - 0 reacties Vandaag zijn er door het hele land protestacties bij provinciehuizen. De maat is vol! Na jaren van toenemende wet- en regelgeving gaan boeren nu de straat op om hun stem te laten horen. Terecht volgens ons! NMV wenst alle actievoerders vandaag veel succes, en vindt...
Het bericht Boerenacties op provinciehuizen én in Den Haag verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


NMV met gelegenheidscoalitie tegen vrijhandelsverdragen in programma Buitenhof

14-10-2019 - 0 reacties Op zondag 13 oktober zal NMV samen met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Groen Links (GL) aanschuiven in het actualiteitenprogramma Buitenhof. Het gesprek zal gaan over het gezamenlijke verzet tegen vrijhandelsverdragen als CETA (Canada) en Mercosur (Zuid-Amerika). NMV verzet zich al vele jaren tegen...
Het bericht NMV met gelegenheidscoalitie tegen vrijhandelsverdragen in programma Buitenhof verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Boeren en GroenLinks slaan handen ineen over CETA

14-10-2019 - 0 reacties De groeiende populariteit van agrarische thema's levert, door de boerenprotesten, deels steun op vanuit onverwachte hoek. GroenLinks kondigt een pact aan met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) om het Vrijhandelsverdrag CETA met Canada tegen te houden.


Aanpak stikstofproblematiek | Gezamenlijke brief naar Schouten

12-10-2019 - 0 reacties Gisteren is er een gezamenlijk brief naar minister Schouten verzonden. Tevens is er een kopie naar de leden van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Directeuren-generaal Sonnema en Osinga gestuurd. NMV heeft deze brief mede onderschreven. Wij hadden de minister graag voor...
Het bericht Aanpak stikstofproblematiek | Gezamenlijke brief naar Schouten verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


'Boer moet bloeden voor multinational'

07-10-2019 - 0 reacties De stikstofplannen die het kabinet eind vorige week heeft gepresenteerd, zijn in agrarisch Nederland niet in goede aarde gevallen. Waar LTO Nederland gemengde gevoelens heeft, zijn bij Dutch Dairymen Board en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) louter grote zorgen.


Eerste advies minister Schouten op voorstellen commissie Remkes

05-10-2019 - 0 reacties Geacht NMV lid, Vandaag heeft minister Schouten een persconferentie gehouden met haar eerste advies op de voorstellen van de commissie Remkes. Wij als NMV zullen de uitspraken en de brief nader bestuderen en volgende week met een inhoudelijke reactie komen. In de tussentijd willen we...
Het bericht Eerste advies minister Schouten op voorstellen commissie Remkes verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


NMV stapt uit ZuivelNL

01-10-2019 - 0 reacties DeNMV kondigt aan uit ZuivelNL te stappen.


Boeren zitten niet op nieuwe dure maatregelen te wachten in stikstofdiscussie

25-09-2019 - 0 reacties Boeren zitten niet te wachten op nieuwe maatregelen die veel geld kosten, zonder dat duidelijk is wat ermee bereikt wordt. Dat zegt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) in reactie op de stikstofdiscussie.


NMV: ʻProtest komt op goed momentʼ

17-09-2019 - 9 reacties Voorzitter van de NMV Harm Wiegersma zegt het protest van de Farmers Defence Force te ondersteunen. In welke acties zich dit concreet laat omzetten is onduidelijk maar voor Wiegersma is het geen optie om niet mee te doen aan het protest.


Reactie nmv op uitspraken D66

13-09-2019 - 0 reacties Onrust door uitspraken Tjeerd de Groot van D66 De discussie over het verkleinen van de veestapel wordt momenteel aangezwengeld door landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot van D66. Opmerkelijk detail is dat De Groot voorheen directeur was van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Dit was in een tijd...
Het bericht Reactie nmv op uitspraken D66 verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030

10-09-2019 - 0 reacties De Duurzame Zuivelketen heeft een aantal doelen voor 2020 al gerealiseerd. Naast de oorspronkelijke partners LTO Nederland (melkveehouders) en NZO (zuivelindustrie), werken met ingang van 2019 ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) samen in de Duurzame Zuivelketen.


Melkveehouders bang voor explosies in nieuwe, emissiearme stallen

03-09-2019 - 14 reacties DEN BOSCH - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat Brabant boeren ertoe dwingt 'gevaarlijke stalsystemen' te gaan gebruiken. In een brief wijst de belangenorganisatie op het explosiegevaar in nieuwe, emissiearme stallen.