Partij voor de dieren

De Partij voor de Dieren is de partij die een eind wil maken aan de landbouw en veeteelt zoals die nu bestaat.