Fipronil

Fipronil is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Fipronil en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Fipronil nieuws

„Wie de kat aait, krijgt ook fipronil binnen”

16-04-2019 - 0 reacties Is de schade door de fipronilcrisis vooral te wijten aan gebrekkig handelen van toezichthouder NVWA, of hadden de pluimveehouders zelf beter moeten weten toen ze hun stallen lieten reinigen door ChickFriend?


21 pluimveebedrijven kampen nu nog met fipronil

16-04-2019 - 0 reacties Er zijn nog 21 pluimveebedrijven met 35 stallen deels of volledig geblokkeerd na het gebruik van fipronil. Dat blijkt uit cijfers van de NVWA. Zes bedrijven met 13 stallen zijn volledig op slot; de eieren, dieren en mest zijn geblokkeerd.


NVWA: 'Pluimveehouders hadden beter op hun hoede moeten zijn voor fipronil'

15-04-2019 - 0 reacties Pluimveehouders hadden zelf beter op hun hoede moeten zijn voor fipronil. Dat stelde advocaat Marije Batting namens de Nederlandse staat maandag 15 april in de rechtbank van Den Haag.


Nog altijd pluimveebedrijven op slot vanwege fipronil

07-03-2019 - 0 reacties Ruim anderhalf jaar na het begin van de fipronil-crisis zijn nog steeds zes pluimveebedrijven helemaal en zeventien bedrijven gedeeltelijk gesloten.


Mest bevat hoge gehaltes pesticiden

25-02-2019 - 13 reacties ER MOET NOG VEEL VERANDEREN VOOR WE ALS GOEDE RENTMEESTERS (KUNNEN) BOEREN

Agrarisch adviseur en graaslandexpert Jelmer Buijs en zijn collega-onderzoekers bij WECF en ETS bv gunnen Foodlog de voorpublicatie van een onderzoek naar het pesticidengehalte van mest dat zij uitvoerden voor de provincie Gelderland. De EU kent vrijwel geen wetgeving die maximale pesticidengehalten in mest voorschrijft. Wel geldt sinds de fipronilcrisis een maximaal gehalte voor fipronil in mest van 10 microgram per kilo. Buijs en zijn onderzoekspartners vonden gemiddeld respectievelijk 37 en 68 microgram insecticiden (alle typen opgeteld) in mest van biologische en gangbare bedrijven. "Het is maar goed", schreef Buijs de redactie van Foodlog, "dat we geen wetgeving hebben voor totaalgehaltes, anders had 90% van de mest in Nederland naar verbrandingsovens gemoeten."
Bron: Foodlog


Ook afname weidevogels op biologische boerenbedrijven mogelijk gevolg van aanwezige pesticiden

21-02-2019 - 0 reacties Agrarisch adviseur en graaslandexpert Jelmer Buijs gunt Foodlog de voorpublicatie van een onderzoek dat hij uitvoerde naar het pesticidengehalte van mest voor de provincie Gelderland. De EU kent vrijwel geen wetgeving die maximale pesticidengehalten in mest voorschrijft. Wel geldt sinds de fipronilcrisis een maximaal gehalte voor fipronil in mest van 10 microgram per kilo. Buijs vond gemiddeld respectievelijk 37 en 68 microgram insecticiden (alle typen opgeteld) in mest van zowel biologische als gangbare bedrijven. "Het is maar goed", schreef Buijs de redactie van Foodlog, "dat we geen wetgeving hebben voor totaalgehaltes, anders had 90% van de mest in Nederland naar verbrandingsovens gemoeten."

Dat is een krachtige uitspraak in het Nederland van minister Schouten die aan kringlooplandbouw wil gaan doen op basis van dierlijke in plaats van kunstmest.

Buijs voorspelt dat ook in de biologische landbouw de weidevogels over 10 jaren verdwenen kunnen zijn. Omdat er te weinig biologische mest is en aanvullende productie daarvan extra natuurgebruik zou vergen, mag de biologische sector gangbaar stro, gangbare mest en daarom met pesticiden geteeld krachtvoer toepassen. Op 12 april aanstaande wordt het onderzoek in Arnhem nader toegelicht.


Zuid-Hollandse eierhandelaar krijgt forse boete om voedselfraude

08-02-2019 - 0 reacties Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete geëist van €30.000 tegen een Mijnsheerenlandse eierhandelaar die ervan beschuldigd wordt eieren te hebben uitgerust met een vals herkomstnummer. Een groot deel bevat bovendien te veel fipronil.


Fipronil-fraudeurs voor de rechter

08-02-2019 - 0 reacties Opeens is er weer nieuws over fipronil en eieren. Na het fipronil-schandaal dat midden 2017 losbarstte en de Nederlandse pluimveesector op zijn grondvesten liet schudden, bleef het geruime tijd stil. Tot deze week.


Eierhandelaar uit Mijnsheerenland krijgt boete van 30.000 euro om fipronil

07-02-2019 - 0 reacties Een eierhandelaar uit Mijnsheerenland heeft een boeten van 30.000 euro gekregen vanwege fraude, schrijft RTV Rijnmond.


30.000 euro boete voor eierhandelaar die fipronil eieren omkatte

07-02-2019 - 0 reacties Een eierhandelaar uit Mijnsheerenland (ZH) moet een boete van 30.000 euro betalen voor het omkatten van eieren. Een deel van zijn eieren had een te hoog fipronilgehalte, een ander deel werd omgekat om te worden verkocht als scharrelei.


Nog acht bedrijven volledig geblokkeerd om fipronil

27-12-2018 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in totaal 363 bedrijven met 808 stallen geblokkeerd in verband met fipronil. Op dit moment zijn van de 363 bedrijven nog 8 bedrijven volledig geblokkeerd. 29 bedrijven zijn nog gedeeltelijk geblokkeerd.


Nog 37 pluimveebedrijven geblokkeerd vanwege fipronil

27-12-2018 - 0 reacties Er zijn in Nederland nog 8 pluimveebedrijven volledig en 29 pluimveebedrijven gedeeltelijk geblokkeerd vanwege fipronil. Van de 808 betrokken stallen zijn nog 19 stallen volledig geblokkeerd en 45 gedeeltelijk.


Nog acht bedrijven volledig geblokkeerd om fipronil

27-12-2018 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in totaal 363 bedrijven met 808 stallen geblokkeerd in verband met fipronil. Op dit moment zijn van de 363 bedrijven nog 8 bedrijven volledig geblokkeerd. 29 bedrijven zijn nog gedeeltelijk geblokkeerd.


Nog 8 pluimveebedrijven volledig geblokkeerd vanwege fipronil

24-12-2018 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in totaal 363 bedrijven met 808 stallen geblokkeerd in verband met fipronil. Vrijgave geschiedt op stalniveau en afzonderlijk voor eieren, pluimveevlees en mest. Op dit moment zijn van de 363 bedrijven nog 8 bedrijven volledig geblokkeerd. 29 bedrijven zijn nog gedeeltelijk geblokkeerd. Van de 808 betrokken stallen zijn nog 19 stallen volledig geblokkeerd en 45 gedeeltelijk. Dat melden minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.


Nog fipronil-beperkingen op bijna 40 pluimveebedrijven

24-12-2018 - 0 reacties In Nederland zijn nog 37 pluimveehouderijbedrijven geheel of gedeeltelijk geblokkeerd in verband met fipronil. LNV-minister Carola Schouten meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer.


Groeicijfer agrarische sector fors negatief

11-12-2018 - 0 reacties Het productievolume in de Nederlandse agrarische sector is in 2018 met 1,5 procent gedaald. Dit ongebruikelijk negatieve cijfer is voornamelijk te wijten aan de droogte, beperkende regelgeving in de melkvee-en varkenshouderij en de fipronil affaire in de pluimveehouderij.


Eierhandelaar mag schade fipronil niet met pluimveehouder verrekenen

01-11-2018 - 0 reacties Een eierhandelaar moet een pluimveehouder alsnog 216.852 euro voor eieren betalen die hij dit voorjaar had ingehouden wegens schade als gevolg van fipronil. Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald in een kort geding dat de pluimveehouder had aangespannen.


Eierhandelaar moet ruim 2 ton eiergeld betalen ondanks fipronilschade

31-10-2018 - 0 reacties Een eierhandelaar moet een leghennenhouder 216.852 euro eiergeld betalen dat hij dit voorjaar inhield vanwege schade door fipronil.


2,4 miljoen euro voor dieren- en plantenonderzoek

29-10-2018 - 0 reacties Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) trekt 2,4 miljoen euro uit om tien onderzoeksprojecten rond de gezondheid van planten en dieren te financieren. “Het gaat onder meer om onderzoek dat voor een alternatief moet zorgen voor de insecticide fipronil, die vorig jaar in eieren opdook, en om manieren om de varkenspest beter te bestrijden”, aldus minister Denis Ducarme.


'Gevolgen van fipronilcrisis zijn voor pluimveesector nog niet voorbij'

20-09-2018 - 0 reacties Legpluimveebedrijven ondervinden nog steeds schade als gevolg van de fipronil-crisis van een jaar geleden. Met name Duitse afnemers zijn terughoudend bij het aankopen van eieren voor menselijke consumptie uit Nederland. Dat stelt het Meldpunt Fipronil in een brief aan de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer. Het meldpunt dringt opnieuw aan op een goede schaderegeling voor de pluimveehouders. Binnen het Meldpunt Fipronil werken gemeenten in de Gelderse Vallei en pluimveehoudersorganisaties met elkaar samen.