Uitrijden

Uitrijden is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Uitrijden en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Uitrijden nieuws

Uitrijden drijfmest stuk nauwkeuriger

10-12-2019 - 1 reacties Vogelsang werkt samen met John Deere aan een nauwkeurige aansturing van drijfmestdosering.


De boer kan nog veel doen aan de uitstoot van ammoniak

08-11-2019 - 0 reacties Plas en poep niet mengen. En op het juiste moment mest uitrijden. Dat helpt.


Veenhuis mest uitrijden op graanstoppel

19-08-2019 - 0 reacties Veenhuis druk bezig met mest uitrijden op graanstoppel. Hier zien we loonbedrijf B Scheper bv uit Westerbork met een New Holland T7.235 en Veenhuis tank bezig op de graanstoppel


Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof

19-08-2019 - 6 reacties Koeien& Kansen melkveebedrijf Koopman uit het Friese Oudega wil dat de drijfmest in de mestkelder een droge stofgehalte van 6% heeft, alvorens die wordt uitgereden. Voor het mixen van de mest wordt een monster genomen en het droge stofgehalte bepaald. Vervolgens wordt berekend hoeveel water nodig is om de mest te verdunnen tot 6% droge stof. De juiste hoeveelheid water wordt met een watermeter toegevoegd en daarna wordt de mest zorgvuldig gemixed. Daarna volgt nog een controle van het droge stofgehalte via een analyse van een mestmonster.


Geen boete voor boeren die zonder vergunning koeien de wei in sturen

28-06-2019 - 0 reacties Boeren die hun koeien de wei in sturen en hun akkers bemesten, krijgen geen boete. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Het beweiden van koeien en het uitrijden van mest kan sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State niet meer zonder dat boeren een vergunning aanvragen.


Koeien weer op stal door uitspraak Raad van State?

30-05-2019 - 28 reacties Boeren moeten voortaan elke keer een vergunning aanvragen als ze de koeien de wei in sturen, als ze mest uitrijden en een nieuwe stal willen bouwen.


Kaweco Dubbel Twin Shift versie 2.0

24-05-2019 - 0 reacties Loonbedrijf Nils de Wit uit Berkhout aan het mest uitrijden met de nieuwe Kaweco Dubbel Twin Shift versie 2.0


Krijgt veehouder meer invloed op ophaalbijdrage?

12-05-2019 - 0 reacties Het is een goed voorjaar geweest voor het uitrijden van mest. De vlotte start onder de mooie omstandigheden in de tweede helft van februari, de afstraffing over maart door regen en het goede weer in april hebben eraan bijgedragen dat er in korte tijd veel mest kon worden uitgereden.


Land zaaiklaar maken voor maïsspektakel bij Oldtimer-hakseldag in Dalen 2019

04-05-2019 - 0 reacties Met vereende krachten wordt het maisperceel klaar gemaakt om te zaaien. Drijfmest uitrijden, kippenmest strooien en direct ploegen, zodat volgende week de mais er in kan. Dit alles voor de Oldtimer-hakseldag 2019 in Dalen, met dit jaar een nog groter perceel ter beschikking dan vorig jaar.


Mest en mist geen goede mix, maar smog in delen van Brabant neemt af

09-04-2019 - 5 reacties Het wordt gaandeweg beter, maar aan het eind van de middag had een deel van Brabant nog te kampen met smog. Een buitje kan echter wonderen doen, zo meldt Kitty de Bruin van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens haar wordt de smog veroorzaakt door boeren die mest uitrijden in combinatie met de mist die lang bleef hangen. Hierdoor hoopt zich veel fijnstof op in de lucht en wordt de kwaliteit hiervan zodanig aangetast dat sprake is van wintersmog, aldus de woordvoerster.


Schouten haalt neus op voor bovengronds mesten

03-04-2019 - 12 reacties In een Kamerbrief, over de actualiteiten rond het mestbeleid, schrijft minister Schouten nog steeds geen fan te zijn van bovengronds uitrijden van rundveedrijfmest. Dit ondanks het afgeven van een vrijstelling voor 5 jaar. In 2019 wordt er meer onderzoek gedaan naar de gevolgen voor bodem en emissie.


Almense boer mag bovengronds mest uitrijden: 'Straks doen alle boeren het'

01-04-2019 - 72 reacties Het kan haast niemand op het platteland ontgaan zijn. De boeren zijn weer volop mest aan het uitrijden. Bijna alle boeren injecteren de mest in de grond want dat is immers wetgeving. Maar boer Roland Kleine uit Almen strijdt er al tientallen jaren voor om het bovengronds te doen. Dat is volgens hem veel beter voor het bodemleven.

Jarenlang deed Kleine het illegaal, maar sinds dit jaar heeft hij voor het eerst een ontheffing van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 'Eerder keek ik altijd naar de straat om te zien wat voor een auto's er stopten er foto's maakten. Maar nu voelt het als een bevrijding'.

De urine en de mest rijdt hij op aparte momenten uit over zijn land. Vandaag rijdt hij urine uit over het land. Kleine heeft zijn trekker met kleine giertank naast de schuur gezet. 'Kijk, deze slang zuigt de urine op uit de kelder'. Hij opent een luikje. 'Hier, pure urine'.

Als de urine in de tank zit, rijdt hij richting het land en daar gaat de spuit open. 'De urine wordt nu gelijkmatig verdeeld. Volgende week komt er een loonwerker met een mestverspreider en dan gaat de mest ook op deze manier het land op. Veel beter voor de natuur', zegt hij met een serieuze blik.

Video: omroepgelderland.nl/nieuws/2403864/…


Dierlijke bemesting voor platteland zit vol met giftige stoffen

28-03-2019 - 19 reacties Gewasbeschermingsmiddelen in mest kunnen wel meetbaar zijn, maar zijn de gemeten hoeveelheden ook schadelijk?, zelfs op biologische bedrijven zit het "fout":

NIJMEGEN - Dierlijke mest die boeren uitrijden over hun weilanden bevatten vaak zo veel bestrijdingsmiddelen, dat die schadelijk zijn voor het insecten en vogels, ook bij biologische bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek onder 24 boerderijen in Gelderland.

Het gif zit in veevoer en stro dat via de mest van het vee op het land terecht komt. In de uitwerpselen komen ook bestrijdingsmiddelen terecht die gebruikt worden om ongedierte te bestrijden in stallen en gierkelders. Medicatie voor dieren bevatten ook giftige stoffen. Voor koeien, schapen en ander vee zijn de hoeveelheden voor zover bekend niet schadelijk, maar voor het leven op de weilanden wel, blijkt uit onderzoek van Buijs Agro Service en de koepel van vrouwen- en milieuorganisaties WECF Nederland.

Bron: gelderlander.nl/nijmegen/…


Fotoserie: De Zaanpeel druk met uitrijden dunne fractie van varkensmest

26-03-2019 - 0 reacties Akkerbouwer en varkenshouder Erik Geene uit Landhorst (NB) is in deze weken samen met zijn personeel druk met het uitrijden van dunne fractie varkensmest, afkomstig van de eigen 5.000 vleesvarkens in Landhorst en 800 zeugen in Wanroij.


Het is nog steeds mest wat de klok slaat

08-03-2019 - 0 reacties Ook met het beetje regen dat inmiddels is gevallen, hebben loonwerkers en melkveehouders drijfmest kunnen uitrijden, vooral eind februari is een flinke slag geslagen. De putten kunnen nu weer worden gevuld.


Mest, stront aan de knikker

01-03-2019 - 0 reacties Het mag weer. Mest uitrijden bedoel ik. Ook weer zoiets waar sommige collega's bijkans smachtend naar uitkijken. Al was het maar omdat de opslag nog steeds te krap is. Maar ook het gevoel dat een nieuw groeiseizoen is aangebroken. Dat gevoel kregen we afgelopen weekend toch al vanwege het prachtige voorjaarsweer.


Column Denemarken: Mest uitrijden en land stenenvrij maken als start van een nieuw seizoen

27-02-2019 - 0 reacties Door het mooie weer begint het ook hier in Denemarken te kriebelen, we zijn klaar voor het nieuwe seizoen. We beginnen met kunstmest strooien en het land klaarmaken. En als het voorjaar écht losbarst, gaan de aardappelen de grond in.


Mestseizoen kent vliegende start

23-02-2019 - 0 reacties Het uitrijden van drijfmest is zaterdag 16 februari vlot gestart, waarbij het droge en zonnige weer heeft geholpen. Ondanks dat er recent enkele mindere dagen waren, gaat het werk op de overwegend droge percelen onverminderd door.


Mestseizoen kent een vliegende start

23-02-2019 - 0 reacties Het uitrijden van drijfmest is vlot van start gegaan op 16 februari. Droog en zonnig weer heeft daarbij geholpen. Ondanks enkele mindere dagen gaat het werk onverminderd door op de overwegend droge percelen.


Waterschap Limburg adviseert te wachten met mest uitrijden

22-02-2019 - 0 reacties Melkveehouder Thieu Bongers uit Kelpen-Oler en LLTB bestuurder Jan Veltmans bekijken de waterstand in de sloot. De waterschappen willen graag zoveel mogelijk water vasthouden en roepen boeren op om stuwen in de zomerstand te laten staan en bewerking van het land uit te stellen als dat mogelijk is.