Mestverwerking

De Meststoffenwet verstaat onder 'mestverwerking':
Het behandelen van dierlijke meststoffen tot een eindproduct dat bestaat uit:
- as (koolstofketens) waarin maximaal 10% organische stof aanwezig is
- mestkorrels met een drogestofgehalte van minimaal 90% (Let op, de installatie voor mestverwerking moet door NvwA zijn erkend).
- mengsel van gedroogd digestaat en verwerkt categorie 1-materiaal
- het exporteren van dierlijke meststoffen

Links