Advies

Advies nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Advies nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Advies nieuws

Advies aan boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnen

19-07-2019 - 0 reacties Boeren rond Staphorst worden geadviseerd de komende dagen hun vee binnen te houden en geen gras te maaien of andere gewassen te oogsten. Dat vanwege een brand bij een papierrecyclingbedrijf in het dorp.


Advies aan boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnenhouden

19-07-2019 - 0 reacties Boeren rond Staphorst worden geadviseerd de komende dagen hun vee binnen te houden en geen gras te maaien of andere gewassen te oogsten. Dat vanwege een brand bij een papierrecyclingbedrijf in het dorp.


Advies boeren Staphorst: niet oogsten en vee binnen

19-07-2019 - 0 reacties Boeren rond Staphorst worden geadviseerd de komende dagen hun vee binnen te houden en geen gras of andere gewassen te oogsten. Dat vanwege een brand bij een papierrecyclingbedrijf in het dorp.


Ondanks droogte blijft alertheid voor Phytophthora en Alternaria noodzakelijk

19-07-2019 - 0 reacties Ondanks de droogte is op tal van plaatsten Phytophthora gesignaleerd. Volgens Bayer Crops Science betreft het veelal restanten van eerdere aantastingen. Vooral telers in Noord-Oost Nederland, het zetmeelaardappelengebied, krijgen het advies alert te zijn.


Stikstofuitstoot kan nieuwe mestfabriek in Oss dwarsbomen

19-07-2019 - 0 reacties De Commissie MER heeft in een advies gewezen op de mogelijke effecten van de nog te bouwen mestfabriek in de Osse Haven in Oss. Ze denkt dat stikstofuitstoot van de mestfabriek een negatieve impact op natuurgebieden als de Veluwe en de Rijntakken


Elektronicagigant geeft veehouders opvallende hint

15-07-2019 - 0 reacties Van een elektronicagigant als het Siemens, bekend van onder meer de vaatwassers en wasmachines, verwacht je niet direct een link met de veehouderij. Toch geeft de multinational aan veehouders een opvallend advies voor het verhogen van de toegevoegde waarde van hun vlees.


‘Fosfaatrechten wellicht toch naar uitschaard

13-07-2019 - 4 reacties Een recente uitspraak van het Pachthof in Arnhem biedt uitschaarders nieuwe kansen om hun fosfaatrechten terug te krijgen. Dat stelt mr. Just Hamming van JuistJust! Advocatuur & Advies in Drachten. Enkele honderden melkveehouders hadden hun koeien op 2 juli 2015 bij collega-veehouders uitgeschaard. Deze inschaarders werden spekkoper omdat dit vee op 2 juli 2015 op […]


Helft bedrijven in West-Achterhoek is al grondgebonden

11-07-2019 - 26 reacties Bijna de helft van de bedrijven in de West-Achterhoek voldoet al aan de normen voor grondgebondenheid, zoals die zijn omschreven in het door LTO en NZO omarmde advies van de Commissie Grondgebondenheid.De bedrijven hebben maximaal tien melkkoeien per hectare huiskavel en haalden in 2017 minstens 65 procent van het eiwit van eigen land. Dit blijkt uit een pilot die door Het Kadaster en Wageningen Economic Reserach is uitgevoerd in opdracht van ZuivelNL.


Tuenter kijkt met ondernemer naar biggenuitval

08-07-2019 - 0 reacties De biggenuitval kan omlaag. Daarvan is Lisette Tuenter van Varkenszorg Advies en Begeleiding uit Doetinchem overtuigd. Niet met grote investeringen, maar met gewoon gezond boerenverstand. 'Voor een goede kraamperiode en bigoverleving is aandacht een belangrijke factor.'


Nieuwe verzadigd vet-opinie heeft geen consequenties voor Nutri-Score

08-07-2019 - 0 reacties Afgelopen donderdag verscheen in het Britse medische vakblad BMJ een artikel van een aantal zwaargewichten uit de normale wetenschap op het gebied van de voedingsleer. Ze adviseren de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de sinds vele decennia geldende waarschuwing tegen de consumptie van verzadigd vet te laten varen. Volgens hen is die waarschuwing schadelijk voor de volksgezondheid. Ze deden geen nieuw onderzoek, maar gaven hun advies vanuit de overtuiging dat de consensus over verzadigd vet dringend aan revisie toe is. Het gaat om een groep onderzoekers waarvan velen onderzoek hebben gedaan voor de zuivelindustrie.

Foodlog legde de nieuwe inzichten voor aan de Franse volksgezondheidsdeskundige Serge Hercberg. Hij stond aan de wieg van de Nutri-Score, het Franse voedselstoplicht dat inmiddels ook in Spanje, België en Nederland voet aan de grond heeft gekregen. foodwatch promoot het en 6 Europese consumentenbonden voeren campagne voor invoering van de Nutri-Score in de EU. Supermarkten willen het graag invoeren om consumenten gemakkelijker voor gezonde voeding te laten kiezen. Verandert de opinie in de BMJ de berekening van de Nutri-Score op het gebied van verzadigd vet? Daar is voorlopig geen aanleiding voor, zegt Hercberg in het artikel dat hij voor ons schreef.


‘Teeltplan meer afstemmen op wijzigend klimaat’

06-07-2019 - 0 reacties Waterschap Limburg overweegt het onttrekken van water uit beken langdurig, mogelijk één jaar lang, te gaan verbieden. Via deze weg wil ze gevolgen van langdurige droogte tegengaan. Boeren krijgen het advies om de teeltplannen af te stemmen op het klimaat.


Advies aan melkveehouders: minimaal 20 meter afstand van eiken met processierupsen

03-07-2019 - 14 reacties

Originele beschrijving

Het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) adviseert melkveehouders om geen gewassen te oogsten op minder dan 20 meter afstand van eiken met processierupsen.


Advies aan akkerbouwers: minimaal 20 meter afstand van eiken met processierupsen

02-07-2019 - 0 reacties Het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) adviseert akkerbouwers om gewassen te oogsten op minder dan 20 meter afstand van eiken met processierupsen.


Eikenprocessierups bedreigt oogsten gewas

01-07-2019 - 0 reacties Boeren moeten geen gewas te oogsten dat binnen twintig meter van de oprukkende eikenprocessierups staat. Dit nieuwe advies geeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) aan boeren die op het punt staan te oogsten.


'Voer en advies moet je niet willen lostrekken'

25-06-2019 - 0 reacties Familiebedrijf FransenGerrits is al ruim 100 jaar actief in de veevoersector. Huub Fransen, de CEO van het bedrijf, gaat in een gesprek met Wouter Baan in op het verleden, heden en de toekomst van de voer- en varkenssector.


DLV-Advies: ‘Grotere toom biggen is economisch interessant’

21-06-2019 - 0 reacties Grotere tomen biggen blijven economisch interessant. Een 10 tot 20 procent hogere productiviteit blijkt altijd rendabel, op voorwaarde dat er voldoende biggenplaatsen zijn of worden bijgebouwd. Dat meldt Jan Pijnenburg van DLV Advies.


Als de super vraagt ‘Wat eten we vandaag?’ ga je meer groente en fruit kopen

21-06-2019 - 0 reacties Met wat extra duwtjes in de rug kopen Nederlanders meer groente en fruit in de supermarkt. Die conclusie lijkt te trekken uit onderzoek bij een filiaal van supermarktketen Dirk. Daar testte een team onderzoekers voor het eerst verschillende nudges tegelijk uit. Moeilijk is het niet, dus retailers “ga hiermee aan de slag”. Met dat advies bood Karin Bemelmans van het NAGF het rapport met de uitkomsten aan.


CBVG presenteert bemestingsadvies voor roterend standweiden

20-06-2019 - 0 reacties Omdat roterend standweiden, ofwel Nieuw Nederlands Weiden, aan populariteit wint, ontwikkelde de CBGV een handreiking voor de bemesting van dit weidesysteem. Het moet een panklaar advies zijn voor boeren, die dit systeem op hun melkveebedrijf toepassen.


Waarde in plaats van een eerlijke prijs

19-06-2019 - 0 reacties Enkele jaren geleden sprak ik met een pluimveehouder in de regio Barneveld. Ze vroeg me advies over een prijs.


Kringloopplan Schouten bepaald niet waterdicht

18-06-2019 - 0 reacties Het realisatieplan voor de omslag richting kringlooplandbouw is maandag 17 juni door minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gepresenteerd. Voor dit project werkte zij samen met een klankbordgroep van veehouders en akkerbouwers. Het lukte deze groep echter niet om tot een unaniem advies te komen.