Pbl

Pbl nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Pbl nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Pbl nieuws

PBL geeft fout toe en past publicatie aan

12-02-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er eindelijk toe overgegaan om de werkelijke klimaatwinst die gepaard gaat met halvering van de consumptie van vlees, zuivel en eieren, op zijn website te benoemen. Halvering van de consumptie van dierlijk


PBL geeft toe dat halvering vleesconsumptie nauwelijks bijdraagt aan reductie broeikasgassen

11-02-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er eindelijk toe overgegaan om de werkelijke klimaatwinst die gepaard gaat met halvering van de vleesconsumptie, op zijn website te benoemen. Halvering van de vleesconsumptie in heel Europa leidt tot een vermindering van broeikasgassen van 2 tot 4 procent, afhankelijk van de vleessoort die men laat staan (kip, varken of rund). 


'Feiten eten vlees versus klimaat verdraaid'

30-01-2019 - 0 reacties Met de boodschap ‘Minder vlees eten levert forse klimaatwinst op’ gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) buitengewoon slordig om met de feiten die ten grondslag liggen aan de internationaal wetenschappelijke studie naar de klimaatwinst di


ZURE melk trofee van NMV uitgereikt aan PBL

17-01-2019 - 0 reacties Dinsdag 15 januari zijn bestuurders van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, samen met een delegatie leden, afgereisd naar het PBL in Den Haag. Daar heeft NMV-voorzitter Harm Wiegersma de ZURE melk trofee uitgereikt aan de dames van het PBL. PBL-directeur Hans Mommaas was helaas zelf niet...
Het bericht ZURE melk trofee van NMV uitgereikt aan PBL verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


ZURE MELK TROFEE van NMV voor PBL

14-01-2019 - 7 reacties Onafhankelijke wetenschappelijke kwaliteit; het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) impliceert dat te leveren. NMV constateert echter dat het PBL heer en meester is in het strooien met suggestieve cijfers en het op het verkeerde been zetten van burgers, politiek en media. De voorbeelden zijn talrijk, de gevolgen voor de landbouw, ten gevolge van de negatieve beeldvorming, groot. NMV introduceert ‘de zure melk trofee’; een prijs die ter bewustwording wordt uitgereikt aan een -door melkveehouders- genomineerde organisatie, persoon of bedrijf die de melkveehouderij beschadigt of in een verkeerd daglicht zet. Het PBL mag hem dit jaar in ontvangst nemen.

Waaraan dankt PBL de nominatie
Het PBL is verantwoordelijk voor evaluatie van de meststoffenwet. Op grond van die evaluatie maakt de regering milieubeleid voor de melkveehouderij. In de jongste evaluatie, van voorjaar 2017, zette het PBL de landbouw aan de lat voor 60 procent van de vervuiling van het oppervlaktewater. Toen Mesdag Zuivelfonds en V-focus onderzoek deden naar de onderliggende cijfers, bleek het niet te kloppen. De landbouw werd door het PBL voor twee keer zoveel vervuiling aangeslagen als waarvoor zij verantwoordelijk was. Na kritische vragen van Kamerleden kwam de aap uit de mouw; PBL gaf toe dat de vervuiling die zij aan de landbouw toeschreef, niet allemaal door de landbouw is veroorzaakt. “Wij hadden de keuze een kleinere opgave neer te leggen bij de landbouw, of een grotere. Als een kleinere gekozen was, hadden we bij andere bronnen een grotere opgave moeten neerleggen. Groter dan die bronnen aankunnen”.

Ook het kwantificeren van de omvang van de mestfraude ging grandioos mis; Het PBL rapporteerde dat 30 tot 40 procent van de dierlijke mest zich in het zwarte circuit bevindt. Toen Kamerleden een onderbouwing vroegen van het PBL over dit percentage, bleef het PBL die schuldig. Die was er niet. Het PBL bleek, met een wellicht vooringenomen natte vinger, de omvang van de fraude te hebben bepaald. Tenslotte is ook de rol van het PBL bij de uitwerking van het Klimaatakkoord reden voor het winnen van de trofee: het PBL is daarvoor door de Rijksoverheid aangesteld als rekenmeester. Van een rekenmeester verwacht je helderheid over cijfers. Deze rekenmeester lijkt als taak te hebben de cijfers suggestief te rapporteren om zo ‘het volk’ een bepaalde beeldvorming op te dringen. Het PBL gaf weliswaar toe de klimaatwinst van halvering van de zuivel- en vleesconsumptie fors te hebben overdreven. Dat deed het PBL niet uit zichzelf. De nieuwe Stichting Agri Facts had het instituut verzocht zijn foute uitlatingen in het openbaar te corrigeren. Het PBL blijft om de hete brij heen draaien om de werkelijke relatieve bijdrage te vermelden.

Harm Wiegersma, voorzitter Nederlandse Melkveehouders Vakbond’; ‘Het kan niet zo zijn dat een instituut als het PBL met suggestieve cijfers strooit waarbij een compleet verkeerde beeldvorming tot stand komt. Dit is voor ons onacceptabel. Men moet zich er bij het PBL van doordrongen zijn wat de impact daarvan is op onze sector. Laat ze zich voortaan drie keer achter de oren krabben alvorens met onjuiste percentages te strooien. Laten we hopen dat deze trofee hen daar immer aan zal herinneren. Dat bij deze werkwijze niet alleen de melk, maar ook de verstandhouding met melkveehouders verzuurt. Terwijl zij melkveehouders, voor oplossingen aangaande klimaatproblematiek, juist heel hard nodig hebben’.

NMV wil objectiviteit en onafhankelijkheid in cijfers terugzien. Het PBL is geen politieke partij, en zou zich verre moeten houden van het creëren van beeldvorming. Daarom krijgt het PBL de zure melktrofee op dinsdagmiddag 15 januari, om 15:00 uur op het PBL kantoor. De heren van het PBL worden aansluitend in een informele omgeving uitgenodigd het gesprek aan te gaan met melkveehouders, om alvast de eerste handreiking naar herstel van de beschadigde verstandhouding te doen.


STAF laat PBL door het stof gaan

11-01-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft donderdag 10 januari wederom een aanpassing gedaan in een artikel over de correlatie tussen de vleesconsumptie en het klimaat. Dit naar aanleiding van de vragen die Stichting Agri Facts (STAF) eerder stelde.


'PBL corrigeert eindelijk cijfers broeikasgassen vleesconsumptie'

11-01-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft eindelijk toe dat het halveren van de vleesconsumptie in heel Europa zou leiden tot een vermindering van 2 tot 4 procent in de uitstoot van broeikasgassen.


'PBL corrigeert eindelijk cijfers broeikasgassen vleesconsumptie'

11-01-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft eindelijk toe dat het halveren van de vleesconsumptie in heel Europa zou leiden tot een vermindering van 2 tot 4 procent in de uitstoot van broeikasgassen.


Rotgers: PBL-rapportages over landbouw en milieu controleren

10-01-2019 - 0 reacties Als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert over landbouw en klimaat, dan blijken die cijfers maar al te vaak niet te kloppen. Dit stelt projectcoördinator Geesje Rotgers van de Stichting Agri Facts (STAF).


Rotgers: PBL-rapportages over landbouw en milieu controleren

10-01-2019 - 0 reacties Als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert over landbouw en klimaat, dan blijken die cijfers maar al te vaak niet te kloppen. Dit stelt projectcoördinator Geesje Rotgers van de Stichting Agri Facts (STAF).


'PBL gaat buitengewoon slordig om met feiten over vlees en klimaat'

09-01-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert buitengewoon slordig over de impact van het eten van vlees op het klimaat.


'PBL gaat buitengewoon slordig om met feiten over vlees en klimaat'

09-01-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert buitengewoon slordig over de impact van het eten van vlees op het klimaat.


STAF neemt geen genoegen met correctie PBL

08-01-2019 - 0 reacties Stichting Agri Facts (STAF) laat weten niet tevreden te zijn met de rectificatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de publicatie 'Effects of cutting Europe's meat and dairy intake'.


STAF eist dat planbureau effect vleesconsumptie verder bijstelt

08-01-2019 - 0 reacties Stichting Agri Facts (STAF) blijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) achter de broek zitten over foute informatie rond de effecten van vleesconsumptie.


STAF eist dat planbureau effect vleesconsumptie bijstelt

08-01-2019 - 0 reacties Stichting Agri Facts (STAF) blijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) achter de broek zitten over foute informatie rond de effecten van vleesconsumptie.


STAF houdt druk op Planbureau over onjuiste informatie

08-01-2019 - 41 reacties De Stichting Agri Facts (STAF) blijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) achter de broek zitten over foute informatie rond de effecten van vleesconsumptie. Het PBL is 'hardleers' en 'volhardt in het foutief informeren van politiek, stakeholders en media over de klimaatwinst bij halvering van de vleesconsumptie'.


PBL schiet ernstig tekort in zijn rol van rekenmeester Klimaatakkoord

08-01-2019 - 2 reacties PBL gaat buitengewoon slordig om met feiten over vlees en klimaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert buitengewoon slordig over de impact van het eten van vlees op het klimaat. Vorige maand stelde het PBL zijn eerder genoemde “forse klimaatwinst” die halvering van de vleesconsumptie zou opleveren, al naar beneden toe bij. Aanvankelijk werd de klimaatwinst door het PBL begroot op 25 tot 40 procent minder broeikasgassen. Het instituut meldt nu een percentage van 9. Dit gebeurde nadat de Stichting Agri Facts (STAF) het PBL had verzocht zijn foutieve berichtgeving te corrigeren. STAF had tevens aangegeven een juridische procedure te beginnen als de fout niet hersteld zou worden.

Irrelevantie cijfers opvoeren, relevante cijfers verzwijgen

STAF heeft het PBL vandaag opnieuw aangeklaagd, voor hardleersheid en volharding in het foutief informeren van politiek, stakeholders en media over de klimaatwinst bij halvering van de vleesconsumptie. De nu opgevoerde 9 procent betreft de klimaatwinst wanneer in Europa helemaal geen vlees en andere dierlijke producten meer worden gegeten en ook de akkerbouwproducten in de ban worden gedaan. Wederom geeft het PBL een onjuiste voorstelling van zaken door meerdere, in feite irrelevante, percentages op te voeren, maar de werkelijke klimaatwinst bij halvering van de vleesconsumptie onbenoemd te laten. Een werkwijze waarbij de feiten worden vertroebeld en verzwegen, is in strijd met de wetenschappelijke kwaliteit die het PBL conform zijn richtlijnen behoort na te streven.

STAF heeft het PBL vandaag verzocht per direct de correcte klimaatwinst te vermelden, die bereikt wordt bij halvering van de vleesconsumptie. Die valt relatief gemakkelijk af te leiden uit het internationale wetenschappelijke onderzoek waarop het PBL zich zegt te baseren. Deze bedraagt 2 tot 4 procent minder broeikasgassen, afhankelijk van wat men laat staan: kip, varkensvlees of rundvlees.

Meer: stichtingagrifacts.nl/pbl-gaat-buitengewoon-slordi…


'Planbureau overdrijft impact landbouw'

11-05-2017 - 1 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruikt in zijn evaluatie van het mestbeleid bewust cijfers die de impact van de landbouw op de waterkwaliteit overdrijven. Dat stellen secretaris Lubbert van Dellen van het Mesdagfonds en onderzoeksjournalist Geesje Rotgers.

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde in maart zijn syntheserapport Evaluatie Meststoffenwet 2016. Dit rapport rekent 40 procent van de fosfor in het oppervlaktewater toe aan de landbouw.

Twee datasets
Die 40 procent is afkomstig uit een rapport van Wageningen Ecological Research, het vroegere Alterra. Maar in dat rapport worden twee verschillende datasets gebruikt, stelt het Mesdagfonds. In de ene set worden enkel de bronnen 'bemesting' en 'overige agrarische bronnen' toegeschreven aan de landbouw. In de andere dataset worden ook niet aan bemesting gerelateerde bronnen, zoals kwelwater, oxidatie van veengronden en depositie vanuit de lucht, toegerekend aan de landbouw.

Het PBL gebruikt alleen die tweede set en komt zo aan die 40 procent. "Maar de hoeveelheid fosfaat die werkelijk aan landbouw is toe te schrijven, bedraagt maar een derde", betoogt Rotgers. "Het PBL geeft in het rapport geen onderbouwing voor de keuze van de dataset, en schetst daarmee een beeld dat negatiever is dan de werkelijkheid."