Bijen

Al het Bijen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Bijen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Bijen nieuws

Breda in de bres voor bijen

21-09-2017 - 0 reacties

De Bredase wethouder Paul de Beer geeft in het Wilhelminapark het startschot voor een grootschalige, meerjarige bollenaanplant in de gemeente. De Beer plant bijvriendelijke bloembollen in de vorm van een vliegende bij, het logo van het Bredaas Bijenhouders Collectief.


Besmettelijke ziekte bij bijen in Drenthe vastgesteld

21-09-2017 - 0 reacties

_" width="99" height="66" alt="Imker met bijenkorf">


In Gasselternijveenschemond (provincie Drenthe) is onder bijen een uitbraak van Amerikaans vuilbroed vastgesteld.


Besmettelijke ziekte bij bijen in Drenthe vastgesteld

20-09-2017 - 0 reacties

In Gasselternijveenschemond (provincie Drenthe) is onder bijen een uitbraak van Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Amerikaans vuilbroed is een besmettelijke bijenziekte en daarom zijn de bijenvolken geruimd. Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft het ministerie van Economische Zaken een vervoersverbod van drie kilometer ingesteld, dat zojuist is ingegaan en ten minste 30 dagen duurt. De NVWA houdt controle op de bijenvolken die in dat gebied worden gehouden.


Een tuin met blije bijen #blog

31-08-2017 - 0 reacties

Kun jij ook zo van de natuur genieten? Dan mag je de bijen wel dankbaar zijn! Bijen spelen een onmisbare rol in de natuur. Sinds 2000 kent Nederland een hoge bijensterfte. Een goede reden om de bij een handje te helpen...


Hommels door gewasbeschermingmiddel met uitsterving bedreigd

21-08-2017 - 0 reacties

Volgens een nieuwe studie van de University of Guelph zijn hommels in mindere mate in staat om kolonies te beginnen wanneer ze worden blootgesteld aan een veelvoorkomende neonicotinoïde gewasbeschermingsmiddel.Professor Nigel Raine heeft ontdekt dat blootstelling aan thiamethoxam de kans dat een.....


Bestuiving door insecten in ons land 250 mln euro waard

18-08-2017 - 0 reacties

Sinds de jaren 80 neemt het aantal bijen en andere bestuivers gestaag af. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur, ook de landbouwsector is sterk afhankelijk van bestuivers. Recent onderzoek in België en Noord-Frankrijk heeft aan het licht gebracht dat het lot van de provincie Limburg het sterkst verbonden is aan dat van onze bestuivers, omwille van de fruitproductie. Onderzoek door onder meer de universiteiten van Mons en Gembloux wees uit dat de toegevoegde waarde van bestuivers in ons land jaarlijks 251.6 miljoen euro bedraagt, of 11.1 procent van de totale Belgische landbouwproductie. 


Opnieuw besmettelijke ziekte bij bijen in Drenthe vastgesteld

16-08-2017 - 0 reacties

_" width="99" height="66" alt="Imker met bijenkorf">


In Exloo (provincie Drenthe) is opnieuw Amerikaans vuilbroed vastgesteld in het 3-kilometergebied rond een eerdere uitbraak op 9 juni 2017.


Fleurige jubileumactie GroenRijk; Tegel eruit, bloembol erin

16-08-2017 - 0 reacties

Met de actie Tegel eruit, bloembol erin willen GroenRijk tuincentra, die dit jaar hun 25-jarig jubileum vieren, een bijdrage leveren aan een bloeiende leefomgeving en de biodiversiteit in Nederland verbeteren met speciale aandacht voor bijen.


Jubileumactie GroenRijk Tegel eruit, bloembol erin

16-08-2017 - 0 reacties

Met de actie 'Tegel eruit, bloembol erin' willen de GroenRijk tuincentra, die dit jaar hun 25-jarig jubileum vieren, een bijdrage leveren aan een bloeiende leefomgeving en de biodiversiteit in Nederland verbeteren met speciale aandacht voor bijen.


Honey Highway maakt van braakliggende grond Bijenparadijs

31-07-2017 - 0 reacties

Bijen zijn verantwoordelijk voor het bestuiven van 80% van onze groenten, fruit en noten. Maar in Nederland staat de bijenpopulatie onder druk. Er zijn veel te weinig wilde bloemen, met als gevolg te weinig bijenvoedsel zoals stuifmeel en nectar. De oplossing is simpel; wilde bloemen zaaien. Snel en op grote schaal. Het is dé manier om de populatie inheemse wilde bijen en Nederlandse honingbijen terug te brengen en te behouden.


De 5 vragen aan....Deborah Post

28-07-2017 - 0 reacties

Voor de mensen die je niet kennen, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Deborah Post, ik kom uit het Midden-Delfland. Ik heb een initiatief Honey Highway, een blijvend paradijs voor bijen in de bermen en op dijken.


Opnieuw besmettelijke ziekte bij bijen in Drenthe vastgesteld

26-07-2017 - 0 reacties

_" width="99" height="66" alt="Imker met bijenkorf">


In Exloo (provincie Drenthe) is opnieuw Amerikaans vuilbroed vastgesteld in het 3-kilometergebied rond een eerdere uitbraak op 9 juni 2017.


Opnieuw vuilbroed bij Drentse bijen

25-07-2017 - 0 reacties

Bij een bijenvolk in het Exloo is de besmettelijke ziekte Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Het is de tweede besmetting in korte tijd in Drenthe.


Bijna kwart van bijenvolken stierf voorbije winter

14-07-2017 - 0 reacties

Zowat 22 procent van de bijenvolken in Vlaanderen overleefde de winter van 2016-2017 niet. Het sterftecijfer ligt daarmee een pak hoger dan vorig jaar, toen het 13,4 procent bedroeg. Dat blijkt uit een enquête die werd afgenomen door een internationaal samenwerkingsplatform van wetenschappers bij 279 Vlaamse imkers, goed voor 2.667 bijenvolken. Het hoogste sterftecijfer situeert zich in Vlaams-Brabant (28,5%). In West-Vlaanderen ligt het beduidend lager met 14,2 procent.


Meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ wordt voortgezet

13-07-2017 - 0 reacties

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen aan Provinciale Staten voor het huidige meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ voort te zetten. De focus voor de komende jaren komt te liggen op het verbeteren van het leefgebied voor wilde bijen buiten de bebouwde kom. Het landbouwareaal moet bloemrijker worden en de kwaliteit van de natuur moet beter. De provincie wil diverse doelgroepen stimuleren om dit op te pakken en stelt hiervoor de komende 3 jaar 750.000 euro beschikbaar.


Boom van het jaar geliefd bij bijen

12-07-2017 - 0 reacties

De verkiezing van De Boom van het jaar richt zich op bomen voor bijen. Bomen dus die een opvallende positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en het ecosysteem.


Afloop neonicotinoïdenstudie verrast bijenexperten niet

06-07-2017 - 0 reacties

Grootschalige veldproeven met koolzaad dat deels wel en deels niet een zaaizaadbehandeling met neonicotinoïden kreeg, bevestigen dat dit type insecticiden schadelijk is voor bijen. Opnieuw is de complexiteit van dit soort studies gebleken want het effect op honingbijen was negatief in Hongarije en het Verenigd Koninkrijk maar positief in Duitsland. Bijenexpertisecentrum Honeybee Valley neemt kennis van het in Science gepubliceerde onderzoek en verduidelijkt de bevindingen: “De geografische verschillen zijn te wijten aan een set niet nader gespecificeerde omgevingsfactoren.” Zelf kwam Honeybee Valley al tot de in wezen gelijkaardige vaststelling dat de veelheid aan stressoren bepalender is voor bijensterfte dan de aard van de stressfactor.


Pesticiden zijn écht slecht voor bijen

04-07-2017 - 0 reacties

Uit grote veldstudies blijkt: de toch al beruchte neonicotinoïden zijn echt schadelijk voor bijen en hommels.


Boeren, bloemen en blije bijen -Drenthe-DVHN.nl

01-07-2017 - 0 reacties

Zonder gezoem geen leven. En dus moeten er veel meer bloemrijke akkers, bermen en tuinen komen. Reddingsboei voor bijen, vlinders en andere bedreigde insecten. Drentse boeren dragen een aanzienlijke zwerfkei bij.


Nieuwe onderzoeken wijzen opnieuw op schadelijkheid van neonicotinoiden voor bijen

30-06-2017 - 0 reacties

In het wetenschappelijk tijdschrift Science zijn de resultaten van twee nieuwe omvangrijke onderzoeken gepubliceerd die wijzen op de schade die de inzet van neonicotinoïden toebrengt aan de bijenstand. Neonicotinoïden zijn gewasbeschermingsmiddelen die veel worden toegepast als coating van het zaaizaad. De werkzame stoffen bieden de jonge kiemplant bescherming tegen insectenvraat.