Bijen

Recente nieuwsberichten m.b.t. Bijen

Chrysal helpt bijen

19-05-2017 -

Bijen zijn ontzettend belangrijk voor de natuur. Dankzij bijen kunnen we genieten van prachtige bloemen en planten in de natuur en bij ons thuis. Helaas dreigt er steeds vaker een tekort aan bijen en op een aantal plekken in de wereld zijn de bijen al helemaal verdwenen.


Onderzoek Greenpeace bevestigt eerste resultaten bijen-aanpak tuincentra

18-05-2017 -

De inspanningen van tuincentra en hun leveranciers om residu van bij-onvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen op tuinplanten te verminderen, werpen hun eerste vruchten af. Dat leiden Tuinbranche Nederland en haar leden af uit onderzoek van Greenpeace. “


Bietentelers willen neonicotinoïden niet verliezen

08-05-2017 -

In De Kamer ventileerde volksvertegenwoordiger Jean-Marc Nollet (Ecolo) zijn bezorgdheid omtrent insecticiden van het type neonicotinoïden. Daarop heeft federaal landbouwminister Willy Borsus de hele erkenningsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen nog een keer uit de doeken gedaan. De drie geviseerde werkzame stoffen zijn aan bijkomende beperkingen onderworpen om te vermijden dat bijen eraan worden blootgesteld. Inmiddels ligt het voorstel op tafel om nog een stap verder te gaan en de middelen in Europa enkel nog toe te staan in de glastuinbouw. In eigen land zijn het vooral de telers van suikerbieten die zich daarover zorgen maken. Het is net dankzij neonicotinoïden dat de vergelingsziekte onder controle is en de dosis insecticiden per hectare de afgelopen 20 jaar fel verminderde.


'Giftige reclame slecht voor bijen en boeren'

05-07-2016 -

De nieuwste campagne van Greenpeace tegen middelengebruik is volgens brancheorganisatie Nefyto misplaatst.


Landbouw niet grootste bron gif bijen - Foodlog

10-06-2016 -

Bijen verzamelen het merendeel van hun stuifmeel op niet-landbouwgewassen, zelfs in een agrarische omgeving. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het stuifmeel van deze niet-agrarische gewassen meer pesticiden bevat dan verwacht. Dat maakt het gif uit tuinen en openbaar groen tot een groter gevaar voor bijen dan landbouwgif.


Bijen zoemen er weer op los - VIDEO

21-03-2015 -

Het gaat goed met de bijenstand in Nederland. Jarenlang lag de sterfte boven de twintig procent, maar de laatste jaren zien we de zoemende insecten weer meer vliegen. Ook imker Albert Kerklaan ziet het positief in.


Oorzaak bijensterfte gevonden

10-03-2015 -

Bijen sterven bij bosjes. Maar hoe dat precies komt, bleef lange tijd onduidelijk. Tot nu. In een recent verschenen editie van het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift 'Science', stelt een team van onderzoekers dat een combinatie van moderne spanningen het zoemende insect fataal is.


Honingbijen brengen wilde broertjes in gevaar

21-01-2015 -

De virussen die lelijk huishouden onder de honingbijen dreigen over te slaan op wilde bijen- en hommelvarianten, waarschuwen Britse wetenschappers. Ze pleiten voor maatregelen om rampzalige economisch


Drentse bijen geruimd om ziekte

28-08-2014 -

In Zuidlaren wordt een bijenkolonie geruimd en er is een vervoersverbod ingesteld.


Besmettelijke bijenziekte na jaren weer terug in Drenthe

28-08-2014 -

Onder bijen in het Drentse Zuidlaren is gisteren een uitbraak van de besmettelijke ziekte Amerikaans vuilbroed vastgesteld. De kolonie werd geruimd en ...


Vervoersverbod bijen Zuidlaren wegens ziekte

28-08-2014 -

In Zuidlaren (Drenthe) is onder bijen de ziekte Amerikaans vuilbroed uitgebroken. Omdat de ziekte besmettelijk is wordt de kolonie geruimd. Ook is voor bijenhouders daar een vervoersverbod ingesteld om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken woensdagavond bekend.


Honderd Bijenhotels geplaatst in boerenlandschappen

23-05-2014 -

Vanuit het kennisnetwerk BIJenBestuiving heeft het Louis Bolk Instituut ruim 100 identieke bijenhotels geplaatst in uiteenlopende boerenlandschappen in heel Nederland. Het doel is dat deelnemende boeren bijhouden in hoeverre de hotels bewoond worden door wilde bijen. Deze informatie, samen met gegevens over het omringende landschap, zal duidelijk maken in welke omstandigheden wilde bijen het best gedijen. Bijen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en bestuiving. Nederlands platteland slecht ingericht op bijen Dankzij deze grootschalige monitoring op meer dan 100 plekken in Nederland wordt duidelijk welke landschapselementen cruciaal zijn voor de wilde bijen. Bij-vriendelijke plekken in landbouwgebieden worden steeds belangrijker, omdat het slecht gaat met de bijen op het platteland. De verwachting is dat de bijenhotels vooral … plattelandspost.nl/15290/…">Lees verder →


Omschakelen naar bij-vriendelijke landbouw nodig

17-06-2013 -

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht bepleiten een wereldwijde omschakeling naar een bijenvriendelijke landbouwsector.
De afgelopen twee jaar verschenen meer dan 150 nieuwe studies over neonicotinoïden en hun effecten op bijen. Een internationaal team van zes wetenschappers onder leiding van Jeroen van der Sluijs, docent Nieuwe risicos aan de Universiteit Utrecht, maakte een synthese...


Europees verbod neonicotinoïden

30-04-2013 -

De Europese Commissie heeft besloten om voor twee jaar een beperkt aantal toepassingen van neonicotinoïden te verbieden. Deze middelen hebben negatieve gevolgen voor bijen.
Het betreft de middelen imidacloprid, clothianidin, en thiamethoxam. Het Europese verbod heeft betrekking op het gebruik van neonicotinoïden in gewassen die door bijen bevlogen worden, onder meer granen.
Neo...


Geen zorgen over paardenbloem in het weiland

26-04-2013 -

Veel veehouders willen ten onrechte af van paardenbloemen in hun grasland, concludeert het Bijenkennisnet.
Paardenbloemen zijn niet alleen gunstig voor de bijenstand, ze hebben ook gezondheidsbevorderende effecten voor grazers: geiten, schapen en koeien.
In het vroege voorjaar zijn paardenbloemen voor honingbijen en andere insecten een belangrijke bron van voedsel. Het is daarom van belang om...


Nieuwe regels voor beoordelen effect landbouwgif op bijen

14-01-2013 -

In de eerste helft van dit jaar komt de Europese voedselautoriteit EFSA met een nieuw richtlijn om het risico te beoordelen van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van bijen.
Dit schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze informeert de Kamer over de genomen maatregelen van de afgelopen twee jaar om de bijensector te versterken.
Bin...


Dood bijen komt wel door landbouwgif

20-12-2012 -

De huidige bijensterfte mag deels in verband worden gebracht met het gebruik van neonicotinoïde landbouwgif. Recent onderzoek toont dit aan.
De toelaatbaarheid van het gebruik moet daarom opnieuw worden beoordeeld. Een en ander blijkt uit een rapport van de EU-commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. In ons land zijn ruim vijftig middelen op de markt met dit type gif (neoni...


Netwerk Bijenbestuiving uit de startblokken

13-11-2012 -

Het netwerk BIJenBESTUIVING gaat aan de slag voor een bij-vriendelijk agrarisch landschap, met speciale aandacht voor gewasbestuiving.
Onder begeleiding van het Louis Bolk Instituut gaan fruittelers, tuinbouwers, akkerbouwers, zaadvermeerderaars en imkers samenwerken aan een vitale bijenstand voor gewasbestuiving. Sterfte onder honingbijen is hoog in Nederland en het gaat ook slecht met veel&n...


IJzergebrek speelt bijen parten

19-04-2012 -

Onderzoekers Maarten van Hoorn en Rik ter Horst van onderzoeksbureau Science in Water denken dat bijensterfte voor een belangrijk deel te verklaren is door ijzergebrek.
In een experiment hebben de onderzoekers afgelopen jaar in de praktijk 50 bijenvolken bijgevoerd met ijzer. Zij constateerden dat de bijensterfte gedurende de winterperiode bij de behandelde volken met 60 afnam.
IJzer geeft...


Louis Bolk Instituut steunt boeren bij helpen bij

01-02-2012 -

Onderzoeksintituut Louis Bolk helpt (hobby)boeren bij activiteiten die de bijenstand bevorderen. Het gaat daarbij om samenwerkingsverbanden met imkers, het aanleggen van nestgelegenheden, en het ontwikkelen van bijvriendelijke agrarische teelten.
Het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Naast schrikbarende sterfte onder honingbijen gaat het ook bergafwaarts met de 350 soorten wilde bijen ...