Natuurmonumenten

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is een van de 15952 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Natuurmonumenten nieuws

Zeldzame jonge otter heeft ring van zwerfafval om nek: ‘Nog maar de vraag of hij dit overleeft’

14-02-2020 - 0 reacties Er zwemt een otter met een plastic ring om zijn nek in de Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland. Dat blijkt uit beelden die zijn gemaakt met een wildcamera van Natuurmonumenten. De ring is hoogstwaarschijnlijk zwerfafval, waar de nog jonge otter onwetend doorheen is gezwommen. Boswachters maken zich grote zorgen omdat het dier in de ring kan stikken als hij gaat groeien.


Natuurmonumenten: meer natuur voor stikstofprobleem

31-01-2020 - 7 reacties Natuurmonumenten wil inzetten op meer en robuustere natuur in de strijd tegen de stikstofproblemen.


'Veldleeuwerik moet terug in boerenlandschap rond Norg'

29-01-2020 - 0 reacties NORG - Natuurmonumenten wil het esdorpenlandschap rondom Norg vergroenen. Met meer natuurinclusieve landbouw en bloemrijke graslanden moet de biodiversiteit een impuls krijgen.


Pleidooi voor uitbreiding van weidevogelkerngebieden in Friesland

30-12-2019 - 0 reacties In Friesland moeten in ieder geval 10 robuuste weidevogelgebieden van ten minste 1.000 hectare komen om de achteruitgang van weidevogels tegen te gaan. Elk gebied moet daarbij een kern hebben van 300 hectare of meer kruidenrijk grasland of een verhoogd waterpeil. In gebieden met een hoge dichtheid van weidevogels op grote oppervlakten zijn kuikens meer beschermd tegen predatoren. Dit stellen de Bond van Friese Vogelwachten, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Friese Milieufederatie en de Jagersvereniging natuurorganisaties in een oproep aan het provinciebestuur.


Minister Dekker gaat radicale clubs verbieden

20-12-2019 - 7 reacties Maar welke?
Onze democratie verdient bescherming. Daar waar vrijheden worden misbruikt om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten, moeten we een duidelijke grens trekken. Wij kunnen het ons niet veroorloven tolerant te zijn tegen intolerantie. Aldus Sander Dekker, minister met fopportefeuille "Rechtsbescherming".
Domlinks meteen in polonaise. Want PVV en FVD kunnen opgeheven worden.
Domrechts meteen in polonaise. Want Antifa, GreenPeace, Natuurmonumenten, Urgenda en de NPO zijn de sjaak.
Maar beste mensen, lees die quote nog eens goed. Wij kunnen het ons niet veroorloven tolerant te zijn tegen intolerantie. Waar kennen we die zin ook alweer van?
Retourtje Mekka voor de goede inzenders!

Hier. Dit is pas een radicale club:


De natuurboer: Verantwoord landgoedbeheer op Klein Oldenaller

14-12-2019 - 0 reacties Aart en Greta van de Beek van boerderij Klein Oldenaller bij Putten zijn niet alleen melkveehouders, ook natuurbeheerders. „Doordat we pachten van Natuurmonumenten, is die taak op ons pad gekomen.” Het bedrijf op landgoed Oldenaller is 84 hectare groot, daarvan is 34 hectare natuur.


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

11-12-2019 - 17 reacties Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.
Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.
"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."
Investeren in tijd en geld
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.
Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.
"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.
Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."
Green Deal van Timmermans
De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.
"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."


Natuurmonumenten: 'Nieuwe stikstofregels garanderen geen daling van de uitstoot'

05-12-2019 - 8 reacties Het nieuwe voorstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies garandeert geen daling van de stikstofuitstoot. Het kan er in de praktijk toe leiden dat de stikstofuitstoot helemaal niet daalt, of zelfs stijgt, aldus Natuurmonumenten in een reactie.


Utrechtse boeren kwaad over ‘verraad’ natuurpartners

23-11-2019 - 12 reacties FrieslandCampina moet niet meer samenwerken met Natuurmonumenten, vinden de veehouders.


Boerenprotest in Denekamp tegen FrieslandCampina

30-10-2019 - 42 reacties DENEKAMP - Twentse boeren willen woensdagavond protesteren bij de districtsvergadering van FrieslandCampina in Denekamp. Een nieuwe berekening van de melkprijs, het KoeKompas en de samenwerking met Natuurmonumenten zijn aanleiding voor het protest. Maandagavond werd een appgroep aangemaakt. Dinsdagmiddag waren daar honderd mensen bij aangesloten.


Vrees voor extra stikstofgevoelige natuur bij De Meije'

22-10-2019 - 0 reacties Het concept-inrichtingsplan voor het Natura 2000-gebied De Meije bevat volgens de stichtingen Behoud Meijegraslanden, Werkgroep Meijebelangen en Buurtcomité Stichtse Meijemeer een te grote oppervlakte stikstofgevoelige natuur dan verstandig is. Dat schrijven de organisaties in een brief aan provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en stuurgroep Gouwe-Wiericke. Het gaat om circa 30 hectare nieuw blauw grasland.


'Geen extra stikstofgevoelige natuur in Meije'

18-10-2019 - 0 reacties Het concept-inrichtingsplan van Natuurmonumenten voor de Meijegraslanden bevat meer stikstofgevoelige natuur dan verstandig is. Het gaat om circa 30 hectare nieuw Blauwgrasland.


Natuurmonumenten positief over stikstofplannen kabinet

07-10-2019 - 0 reacties Natuurmonumenten is positief over de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken. Directeur Marc van den Tweel


Stikstofmaatregelen: 'We zijn misschien net op tijd om de natuur te herstellen'

26-09-2019 - 0 reacties Boswachter Ruud Kreetz van Natuurmonumenten struint door het kniehoge gras van het Dwingelderveld. "Dit gras hoort hier niet. Hier hoort veel meer heide te staan. De extreme hoeveelheid van die grassen is het gevolg van vermesting en verzuring."


Nieuwe natuur Waalenburg trekt veel bekijks

20-09-2019 - 0 reacties Onder grote belangstelling van publiek en media is het 500 hectare grote natuurgebied Waalenburg op Texel woensdag officieel geopend door provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten.


Oudste weidevogelreservaat van Nederland heropend

19-09-2019 - 0 reacties Rijk aan vogels, rijk aan planten en rijk aan insecten. Het natuurgebied Waalenburg kan weer het bruisende natuurgebied worden dat het ooit was, nu de werkzaamheden om de natuur te versterken klaar zijn. Op woensdag 18 september 2019 hebben gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en landschap) en Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten, het natuurgebied feestelijk geopend.


Toch ganzenvergoeding voor boeren op Schiermonnikoog

11-09-2019 - 0 reacties Boeren op Schiermonnikoog krijgen toch een vergoeding voor ganzenschade in de kwelder Hok die ze van Natuurmonumenten pachten. De provincie Friesland voegt de 9 hectare waarop boeren hun jongvee weiden toe aan het ganzenfoerageergebied.


Toch ganzenvergoeding voor boeren Schier

05-09-2019 - 0 reacties Boeren op Schiermonnikoog krijgen een vergoeding voor ganzenschade in de kwelder Hok die ze van Natuurmonumenten pachten. Provincie Fryslân voegt de 9 hectare waarop boeren hun jongvee weiden toe aan het ganzenfoerageergebied.


VIDEO | Massale actie om ontsnapte stier terug in zijn wei te krijgen

12-08-2019 - 0 reacties De stier die sinds enige tijd losloopt langs de N224 in Ede is gevonden. Het dier wordt nu terug gelokt naar zijn wei door boa's, die daarvoor samenwerken met Natuurmonumenten. De stier is van een boer in de buurt, maar graast in het gebied van de natuurorganisatie.


Massale reddingsactie om ontsnapte stier terug in zijn wei te krijgen

12-08-2019 - 4 reacties

Originele beschrijving

De stier die sinds enige tijd losloopt langs de N224 in Ede is gevonden. Het dier wordt nu terug gelokt naar zijn wei door boa's, die daarvoor samenwerken met Natuurmonumenten.