Vogelbescherming

Al het Vogelbescherming nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Vogelbescherming nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Vogelbescherming nieuws

Petitie om grutto's in Portugal te redden

04-02-2020 - 2 reacties Vogelbescherming Nederland komt in actie tegen de aanleg van een vliegveld net onder Lissabon, in Portugal.


Pimpelmees maakt opmars tijdens telling, mus soeverein op één

27-01-2020 - 0 reacties De pimpelmees werd dit weekend opvallend vaak gezien tijdens de nationale tuinvogeltelling. De mees met het blauwe 'petje' eindigt op de derde plek.
Net als vorig jaar voeren de huismus en koolmees de lijst aan. De vink staat niet langer in de top-3 en duikelt naar de zevende plek. Dat komt waarschijnlijk door het zachte winterweer, zegt de Vogelbescherming tegen RTV Utrecht. Daardoor is voor de vink nog voldoende voedsel in de bossen te vinden, waardoor ze de tuinen niet in hoeven.


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

11-12-2019 - 17 reacties Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.
Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.
"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."
Investeren in tijd en geld
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.
Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.
"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.
Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."
Green Deal van Timmermans
De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.
"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."


Kaasmakerij De Terschellinger wil graag 6,5 miljoen kilo melk tot Skylger kaas verwerken

29-11-2019 - 0 reacties Terschelling krijgt mogelijk een nieuwe kaasfabriek met een verwerkingscapaciteit van 6,5 miljoen kilo melk voor de productie van de Skylger kaas voor Friesland­Campina. De melk moet komen van 9 melkveebedrijven op het eiland die lid zijn van de zuivelcoöperatie en die samenwerken met Vogelbescherming Nederland waarbij ze veel aandacht schenken aan weidevogelbeheer. Daar is een 5 jarige pilot voor gestart. FrieslandCampina vroeg Kaasmakerij De Terschellinger in Oosterend om de kaas te maken.


Prominente vogelgebieden in voorportaal Natura2000-netwerk

08-11-2019 - 31 reacties Nederland is 39 ‘belangrijke vogelgebieden’ rijker. In Friesland zijn het er 3, die samen ruim 26.000 hectare beslaan. Met dit label kunnen deze gebieden in aanmerking komen voor de Natura2000-status, leert de geschiedenis.

LEEUWARDEN - Meer natuurgebieden? In het licht van de stikstofdiscussie lijkt dat een gewaagde voorzet. Volgens Vogelbescherming Nederland telt ons land echter 39 belangrijke vogelgebieden die in aanmerking voor een beschermde status.

GRONINGEN - In de weidevogelreservaten van Het Groninger Landschap in het Reitdiep zijn in 2019 88 gruttopaartjes geteld. Dat is toename van ruim 45 procent ten opzichte van 2014 toen het aantal broedparen grutto’s op zijn laagst was. Dit becijferde Het Groninger Landschap.


Natuurbeheerders falen bij het beheren van het Dwingelderveld

21-10-2019 - 9 reacties Jan Arends (87) uit Dwingeloo, gepensioneerd voorlichter/beleidsmedewerker van het ministerie van landbouw, bodemkundige, vogelbeschermer, voormalig lid van de projectgroep Dwingelderveld, IVN-natuurgids en bovenal natuurvorser volgt de ontwikkelingen en veranderingen in het Dwingelderveld op de voet. Ziet ook dat op bepaalde delen het pijpenstrootje de heide overwoekert. ,,Tegenwoordig wordt de heide machinaal geplagd. Nou, ik noem het schrapen. De laag met begroeiing wordt onvoldoende verwijderd, waardoor grassen snel terugkomen. Vroeger staken boeren handmatig veel dikkere lagen af. Die plaggen, toen ook wel zudden genoemd, gingen mee naar huis en dienden als brandstof of als strooisel in de potstal. Toen was de heide mooi en gaaf. Nu heeft het plaggen nauwelijks effect, zeggen beheerders. Logisch, want ze doen het niet goed. Wat ze over het algemeen doen, is een beetje tuinieren.’’

Met hand en tand verzette Arends zich vergeefs tegen het afgraven van de verrijkte grond in het Noordenveld, de voormalige landbouwenclave in het nationaal park. ,,Toen daar nog boeren actief waren, zaten er volop grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters, wulpen, kemphanen, patrijzen enzovoort. Nu het is afgegraven, is het reliëf verdwenen. En daarmee ook al deze weidevogels.’’


Kees de Pater liegt alles aan elkaar vast in zijn klopjacht tegen de landbouw

24-09-2019 - 1 reacties Kees de Pater, leugenaar-in-chief voor de Vogelbescherming, heeft met een niet-wetenschappelijk onderbouwd artikel het Algemeen Dagblad weten te halen. Dit keer krijgen de boeren de schuld van het feit dat mezen het meest te vinden zijn in tuinen en niet in de door staatsbosbeheer leeggekapte productiebossen.


80% 'achteruitgang' huiszwaluw door datacorrectie Sovon

03-09-2019 - 8 reacties

Originele beschrijving

In een nieuwe aflevering van de online cursus Bullshitdetectie vandaag: SOVON-personeel claimt met marketingpersoneel van Vogelbescherming BV sinds 2013 plots een 80 procent achteruitgang van de huiszwaluw sinds de jaren '70 in het januari 2019-nummer van 'De Levende Natuur.' Zo willen zij een verband suggereren met insectenafname en bestrijdingsmiddelen van de landbouw.

Die afname rust echter niet op tellingen maar op


Vogelbescherming: bestrijd eikenprocessierups niet met gif

15-07-2019 - 0 reacties Gemeenten en provincies moeten de eikenprocessierups niet bestrijden door beesten en rupsen weg te zuigen of te bespuiten met gif. Dat is een ‘heilloze weg’, die veel andere rupsen en insecten ook doodt. Gemeenten die nu investeren in natuurlijke bestrijders, zullen de komende jaren minder overlast hebben, zegt Vogelbescherming Nederland


Er is altijd wel iets te klagen volgens Kees de Pater

12-07-2019 - 0 reacties Vogels en veel andere dieren dreigen dubbel de dupe te worden van klimaatverandering. Van de verandering zelf, maar ook van de energietransitie die de verandering moet tegengaan. Dat kan anders, heeft Kees de Pater, hoofd Communicatie van Vogelbescherming allemaal bedacht toen hij zijn behoefte deed.


FrieslandCampina start stichting om weidevogel-initiatieven financieel te ondersteunden

01-07-2019 - 0 reacties FrieslandCampina heeft, in samenwerking met BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland, de stichting Versterking Weidevogelgebieden opgericht.


FrieslandCampina richt zich op weidevogelbeheer

28-06-2019 - 43 reacties Zuivelcoöperatie FrieslandCampina richt in samenwerking met de Vogelbescherming en stichting BoerenNatuur een separate stichting op om geld te collecteren en te kunnen herverdelen voor weidevogelbeheer.


Wereldnatuurfonds dient klacht in bij EU tegen zegenvisserij op de Doggersbank

25-06-2019 - 0 reacties Het Wereld Natuur Fonds diende maandag een klacht in bij de Europese Commissie. Samen met andere natuurorganisaties, waaronder de Vogelbescherming, Client Earth en Seas at Risk richt het WNF zich tegen de afspraken die Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië hebben gemaakt om de zogeheten zegenvisserij toe te gaan staan op de Doggersbank.


Natuurbeschermers zijn bezorgd over drijvende zonnepanelen

12-06-2019 - 0 reacties Het nationaal consortium Zon op Water wil op plassen en meren honderdduizenden zonnepanelen plaatsen. Dat moet helpen bij het behalen van de klimaatdoelen. Het zou Nederland Europees koploper maken op het gebied van drijvende zonnepanelen, schrijft Trouw.
In Zon op Water zijn Rijkswaterstaat, TNO en verschillende gemeenten, provincies en waterschappen vertegenwoordigd.
Natuurorganisaties zijn bezorgd. "In oppervlaktewater leven vissen en daar leven vogels van", zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. "Als je dat bedekt zodat er geen zonlicht meer doorheen komt, kun je ecosystemen vernietigen. Je moet dus eerst heel goed onderzoek doen om te voorkomen dat je dingen kapot maakt die je niet meer kunt herstellen."
Bijzonder serieus
Wiep Folkerts, die namens TNO betrokken is bij Zon op Water, zegt dat alle aspecten van het plan bijzonder serieus worden genomen, dus ook de mogelijke gevolgen voor de natuur. "Bovendien staan natuurgebieden niet heel hoog op de lijst van plekken om zonnepanelen aan te leggen. We kijken eerst naar bijvoorbeeld bezink-bassins en baggerdepots. Parallel doen we dan onderzoek naar de ecologische aspecten."
Dat stelt De Pater niet gerust. "Sommige zandwinningsplekken zijn van groot belang voor vogels. Bovendien is het niet waar dat niet wordt gekeken naar natuurgebieden. Ze kijken heel nadrukkelijk wel naar het IJsselmeer, dat heel belangrijk is voor vogels en vissen."
Het IJsselmeer verkeert volgens De Pater in slechte staat. "Juist daar moet je dus werken aan herstel en er geen zonnepanelen neerleggen. Er wordt gesproken over het bedekken van 4 procent van het IJsselmeer, maar dan heb je het wel over zo'n 8000 voetbalvelden, dat is echt heel veel."
Zandwinplas
Nederland heeft al een paar drijvende zonneparken, onder meer in Tynaarlo in Drenthe en op Texel. In Andijk in Noord-Holland wordt gewerkt aan een park met vijftien drijvende eilandjes met elk 4900 panelen.
Drijvende zonneparken hebben als extra voordeel dat ze kunnen meedraaien met de zon, wat de opbrengst met 30 procent kan verhogen.
Natuurorganisaties vinden dat eerst de daken in Nederland vol moeten worden gelegd met panelen. Natuur & Milieu berekende in 2017 dat daar nog ruimte is voor 145 miljoen zonnepanelen.


Gouden Grutto voor veehouder uit Amstelland

22-05-2019 - 0 reacties De Gouden Grutto van Vogelbescherming Nederland gaat dit jaar naar melkveehouder Wes Korrel uit Ouderkerk aan de Amstel. De wisseltrofee wordt sinds 2005 uitgereikt aan boeren en ondernemers „die zich inspannen voor een toekomst vol boerenlandvogels.”


Vogelbescherming start petitie om tot actie aan te sporen: "Red de boerenlandvogel"

06-03-2019 - 1 reacties De grutto, de scholekster en de kievit hebben het zwaar. De afgelopen jaren is de populatie van deze weidevogels namelijk dramatisch afgenomen. Dat geldt ook voor de tureluur, de slobeend en de wulp. Vogelbescherming Nederland is daarom met een petitie begonnen om de provincie Noord-Holland tot actie aan te zetten.


Vogelbescherming: provinciale politiek moet doelen stellen om weidevogels te redden

05-03-2019 - 0 reacties Stop de achteruitgang van de weide- en akkervogels, voor het te laat is. Die oproep doet de Vogelbescherming aan de partijen die op 20 maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Het aantal boerenlandvogels neemt sterk af en dus moet de provincie meer regie nemen en doelen moeten stellen, aldus de Vogelbescherming.


Doorsteek naar zee moet leegloop Fries dorp stoppen

02-02-2019 - 0 reacties Waarschijnlijk volgend jaar wordt de dijk aan de Waddenzee ter hoogte van het Friese dorp Holwerd doorgestoken. Tussen de zee en het dorp ontstaat zo een natuurgebied dat niet alleen voor vogels maar ook voor toeristen aantrekkelijk moet zijn. Het project Holwerd aan Zee geeft een impuls aan de economie van het leeglopende dorp, stellen de initiatiefnemers.
Het project is een grote stap dichterbij gekomen, meldt Omrop Fryslân. Na het Rijk en de provincie Friesland stelt nu ook de Nationale Postcodeloterij een miljoenenbijdrage beschikbaar.
Holwerd aan Zee werd in 2016 bedacht door een aantal inwoners van het gebied, die zich grote zorgen maken over de leegloop. Steeds meer mensen verhuizen uit het dorp, met als gevolg dat ook de voorzieningen onder druk staan. Het initiatief kreeg van begin af aan veel steun van de inwoners van Holwerd en de boeren in de omgeving.
Niet vechten tegen, maar leven met het water
Het plan komt erop neer dat na de dijkdoorbraak een groot binnendijks zoutwatermeer met getijdenwerking tussen Waddenzee en dorp komt te liggen. Bij dat meer staan bungalows, een haven en een hotel gepland. Er wordt ook gedacht over een plek vanaf waar drones kunnen vertrekken.
Tegelijkertijd ontstaat een uniek foerageergebied voor vogels. Directeur Fred Wouters van de Vogelbescherming is razend enthousiast omdat vooral het aantal kluten en grote sterns in het gebied al tientallen jaren terugloopt. "Dit is een baanbrekende stap," zegt Wouters, "Niet meer vechten tegen het water, maar leven met het water. Het is iconisch: het herstelt natuur, er komt een getijdenmeer en we helpen krimp om te buigen in groei."
Mensen en vogels profiteren
Samen met het Friese Landschap en de Waddenvereniging pleit de Vogelbescherming al jaren voor een natuurlijke overgang tussen de Waddenzee en het achterland. "Vele mensen én duizenden vogels profiteren," zegt Wouters. "Tot slot werken we met boeren samen om oplossingen voor verzilting dichterbij te brengen. Holwerd aan Zee is een grote stap voorwaarts voor mens en natuur."
In totaal kost Holwerd aan Zee 65 miljoen euro. Met bijdrages van het Rijk, provincie (samen ongeveer 17 miljoen) en de Postcodeloterij (15 miljoen) is nu de helft van het benodigde geld binnen. Dat is voldoende om aan de uitvoering te beginnen. De initiatiefnemers hopen dat het Rijk snel over de brug komt met de rest van het geld.


Opnieuw slecht broedseizoen voor grutto in 2018

13-12-2018 - 0 reacties Ook in 2018 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal grutto’s in Nederlanland op peil te houden. De telling leverde dit broedseizoen ruwweg 6.500 vliegvlugge jongen op, terwijl er zeker 13.600 jongen nodig zijn om het aantal grutto’s niet verder te laten dalen. De grutto gaat al decennia lang hard in aantal achteruit. Nederland zal zich meer moeten inspannen om de grutto van de ondergang te redden, stelt Vogelbescherming Nederland.


Smienten in Zuid-Holland mogen niet worden afgeschoten

13-11-2018 - 0 reacties De smient mag in Zuid-Holland voorlopig niet worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De provincie Zuid-Holland wilde de jacht op de smient toestaan vanwege de schade die zij in de landbouw veroorzaken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland ging hier samen met de Vogelbescherming tegen in beroep. Volgens de rechtbank bestaat er geen goed beeld van de invloed van afschot op de mate van instandhouding van de smient. Daarom is het afschieten van de vogels voorlopig verboden.