Weidevogels

Weidevogels nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Weidevogels nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Weidevogels nieuws

Weidevogel bedreigt door landbouw én roofdier

24-11-2020 - 0 reacties Stelling: De achteruitgang van weidevogels komt door roofvijanden.


Meer water en minder vee om de weidevogel te redden

18-11-2020 - 0 reacties Om de weidevogel te redden is het nodig dat er in enkele tientallen gebieden in Nederland minder vee in de wei loopt. In die gebieden moet de grondwaterstand omhoog, terwijl het agrarisch beheer aangepast moet worden. Als er niks gebeurt dreigen de weidevogels uit het land te verdwijnen. Dat staat in het Aanvalsplan Grutto, dat is opgesteld door oud-minister Pieter Winsemius (VVD) samen met natuurorganisaties. Aan het plan werkten ook wetenschappers en boerenorganisaties mee.


Hete zomers slecht nieuws voor de kievit; vrijwilligers vonden veel dode kuikens

20-10-2020 - 0 reacties Het voorjaar is telkens weer een drukke tijd voor Piet Peijs uit Reusel-De Mierden. Met een groep vrijwilligers verplaatst Peijs dan voorzichtig kievietsnesten om de eieren te redden van de ploeg. Ondanks zijn inzet telt Brabant steeds minder kieviten. En de droge zomers van de afgelopen jaren maken het er niet beter op.
Drie droge zomers op een rij laten hun sporen na in de natuur. In een serie van vier verhalen onderzoekt Omroep Brabant wat dat betekent voor 'onze' dieren. Natuurmonumenten sloeg onlangs alarm. De schade aan de natuur door de klimaatverandering is onherstelbaar. Moet Brabant straks verder zonder de grote bronlibel, zonder kieviten en zonder heideblauwtje? Om er maar drie te noemen...
Jochem Sloothaak is de weidevogelkenner van Brabants Landschap. Hij vertelt dat het aantal weidevogels elk jaar met ongeveer vijf procent terugloopt. "En dat al jarenlang". De schade door de droogte van de afgelopen jaren komt daar boven op.
Sloothaak: “Dit jaar hebben we heel veel eieren gevonden met niet uitgekomen kuikens. Die hebben dan niet eens de energie om de eierschaal open te bikken. En als dat wel lukt, vinden ze door de droogte nauwelijks insecten. We hebben dit jaar voor het eerst massaal dode kuikens gevonden.”
Peijs: "Door de droogte is de bodem keihard. En door de droogte zijn er ook nog eens veel minder insecten."
De kievit deed het al slecht voor de droogte. Sloothaak wijt dat voor een groot deel aan de schaalvergroting in de landbouw. De kievit heeft een voorkeur voor vlak land waar-ie tegenstanders van verre aan ziet komen. In Nederland nestelt de kievit dus vaak op akkers. Ondanks vrijwilligerswerk als dat van Peijs komen veel kievitkuikens om tussen de scharen van de ploeg. Sloothaak: "De machines worden steeds groter, de kuikens kunnen niet meer ontsnappen."
De door Peijs opgerichte weidevogelvereniging rukt elk jaar met 25 vrijwilligers uit om op de akkers van tachtig boeren nesten te redden . “Toen we begonnen, moesten we bij iedere boer praten als brugman. Tegenwoordig zeggen ze ‘kom maar’. Ze zijn heel meegaand."
Toch ziet Peijs ook op 'zijn' akkers een snelle achteruitgang van het aantal kieviten. "Vijftien jaar geleden haalden we nog wel eens de driehonderd nesten. Als we nu de honderd halen, zijn we al tevreden. Er zijn steeds minder insecten. De bodem van de akkers verslechtert, er zitten minder wormen in.
Kieviten zijn in Nederland beschermd. Er wordt ook geld aan uitgegeven. Zo krijgt Arjens Boom uit Babyloniënbroek een vergoeding, omdat hij elk jaar elf hectare van zijn land onder water zet. Toen Boom in een conflict belandde over de uitbreiding van zijn melkveebedrijf met 110 koeien besloot hij de zaken anders aan te pakken en zijn inkomsten voor een deel te halen uit ecologisch beheer. "Een topper," noemt Sloothaak hem.
Trots stuurt Boom via whatsapp foto's van alle vogels die op zijn vochtige land afkomen. "De groenpootruiter, patrijzen, grutto, pleviertjes, wulpen, kieviten, lepelaars. Ik ga geen uren in het veld zitten kijken, maar ik heb er wel hoe langer hoe meer plezier in gekregen."
Sloothaak bezoekt het Vughts Gement. Een gebied dat is ingericht voor weidevogels. De waterstand is verhoogd, er wordt gemaaid na het broedseizoen en grazende koeien zorgen voor ruigte in het grasland.
"Dit was een van de echte weidevogelgebieden in de provincie," zegt Sloothaak. "Maar ook hier gaat het snel achteruit. Eigenlijk zijn er in Brabant geen grote gebieden meer met veel weidevogels. Naar schatting zijn van de kievit in heel de provincie nog zo'n 16.000 broedparen."
Met zijn verrekijker kijkt hij nog even rond. "Hier en daar gebeuren nog dingen waar je vrolijk van wordt maar het grootste deel is negatief. De boerenbedrijven worden steeds groter, daar is zelden nog maar ruimte voor nestbescherming. Maar ook, veel boeren staan onder druk. Vaak kunnen ze nog maar net het hoofd boven water houden. Als je dan aankomt met een leuk project voor weidevogelbescherming levert dat zelden wat op."
Peijs: "Na de Tweede Wereldoorlog wilden we zo veel mogelijk voedsel produceren. Daar is alles nog steeds op afgestemd. Maar we hebben toch al lang geen honger meer...?"


Vogelweidevereniging Reusel wil aandacht voor ellende onder weidevogels

07-10-2020 - 0 reacties REUSEL - De Reuselse Vogelweidevereniging laat met een expositie in het gemeentehuis zien dat de weidevogels het moeilijk hebben. De teruggang in aantallen zet nog steeds door.


'Nog nooit zo weinig gruttokuikens'

26-08-2020 - 35 reacties GRONINGEN - Het broedseizoen van de grutto was dit jaar dramatisch: er zijn nauwelijks kuikens groot geworden. Hoe lang zingt de Koning van de weidevogels het nog uit in onze polder?


Nederland investeerde miljoenen in weidevogelbescherming – het haalt niets uit

22-06-2020 - 11 reacties Weidevogelbescherming in Nederland werkt niet, zeggen wetenschappers. Decennialang zijn er tientallen miljoenen euro’s aan subsidies gepompt in maatregelen. Maar met de weidevogels is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Vooral de grutto en de kievit hebben het moeilijk.


Weidevogels nog niet 'vliegvlug': verzoek om gras onder water te zetten

16-06-2020 - 0 reacties Collectief Súdwestkust in Friesland verzoekt boeren om hun grasland onder water te zetten.


Vossen doden zeventig sierkuikens in Soest

15-06-2020 - 0 reacties Vossen hebben vannacht zeventig sierkuikens gedood op een boerderij in de Eempolder bij Soest.
Pieter Kuijer ontdekte de dode kuikens toen hij lawaai hoorde bij de kippenren. Daar zag hij de oorzaak: vossen hadden een slachtpartij aangericht onder de sierkippen van zoon Daan. "Sommige kuikens hadden nog hun laatste stuiptrekkingen", zegt hij tegen RTV Utrecht.
Als Daan 's ochtends het nieuws van zijn vader hoort en zelf bij de kippen gaat kijken, schrikt hij zich rot. Aan de pootafdrukken te zien zijn een vos en haar jongen de daders. Zo'n zeventig kuikens hebben de aanval niet overleefd, de jongste kuikens waren een week oud. "Hij is er nog ondersteboven van", zegt vader Pieter. "Dat snap ik wel, ik heb er ook pijn in mijn pens van."
Dure fokkerij-kippetjes
Kuijer is dagelijks zeker een half uur kwijt aan zijn hobby en als er net kuikens geboren zijn nog meer: voeren, hokken klaarzetten, schoonmaken. De kippen zijn van het ras Wyandotte. De beste exemplaren gaan mee naar shows, de minder mooie kippen worden verkocht. Aan particulieren, niet aan de slager. "Daar zijn ze te mooi voor", zegt Kuijer.
De oudere kippen wisten te ontkomen aan de vossen, ook zitten er nog een paar eieren in de broedmachines. Kuijer sr. hoopt dat zijn zoon doorgaat met zijn hobby. "Maar de lol is er nu wel een beetje af." Het zijn "dure fokkerij-kippetjes". Daan denkt zelf dat de schade minstens 1000 euro is. De verzekering is nog niet benaderd, maar vader en zoon denken niet dat er wordt uitgekeerd.
De vossen hebben een stuk gaas boven de ren weggeduwd en zijn zo naar binnen geglipt. De familie Kuijer is niet het eerste slachtoffer. Ook bij buren zijn kippen gedood en er broeden al een aantal jaar geen weidevogels meer in de polder. Volgens Pieter Kuijer komt dat ook door de vossen.


Gouden Grutto 2020 voor boerenlandvogelboer op Terschelling

28-05-2020 - 0 reacties Weidevogelboer Egbert Zorgdrager heeft de Gouden Grutto award ontvangen van Vogelbescherming Nederland. Een prijs voor boeren die zich inzetten voor het beschermen en behouden van weidevogels.


Weidevogels hebben dringend water nodig

19-04-2020 - 7 reacties Het was vorig jaar al een te droog jaar. Dit jaar leek het grondwater weer een beetje op peil te komen, maar het is inmiddels alweer te droog. En dat is een groot probleem voor de weidevogels, die amper komen broeden.


Simpele tuinpomp helpt weidevogels in droge tijden

17-04-2020 - 0 reacties Boer Sipke Hiemstra uit Easterein heeft een voordelige oplossing bedacht om weidevogels aan nattigheid te helpen nu de droogte toeslaat: een eenvoudige beekpomp voor in de tuin.


Vogelbeschermers in de Bommelerwaard: steeds meer begrip voor markeren nesten weidevogels

15-04-2020 - 1 reacties AMMERZODEN - Terwijl beschermers van weidevogels het elders massaal laten afweten, gaan hun collega's in de Bommelerwaard wel gewoon door met het markeren van nesten.


Natuurmonumenten moet boer in Marknesse schadevergoeding betalen

08-04-2020 - 2 reacties Natuurmonumenten moet ruim 5000 euro schadevergoeding aan een veehouder uit Marknesse betalen. De boer pacht een stuk grasland in het Ettenlandseveld. Daar is een paar jaar geleden de waterstand verhoogd om het aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Door de verhoging van het waterpeil kon de boer er minder koeien laten grazen en ook geen mest meer uitrijden op de grond.


Corona raakt ook broedende weidevogels

07-04-2020 - 25 reacties EINDHOVEN - Door coronacrisis zijn er veel minder vrijwilligers om nesten te markeren. Oproep aan boeren en loonwerkers om extra alert te zijn op legsels.


Boeren op zoek naar beste manier om weidevogel te beschermen

01-04-2020 - 0 reacties Vijftig boeren uit Overijssel doen mee aan een pilot om te kijken hoe weidevogels beter beschermd kunnen worden. Tegen vergoeding, anders loopt de boer inkomsten mis.


Extra subsidie van ruim 104.000 euro voor Gronings weide- en akkervogelproject

24-03-2020 - 0 reacties Gedeputeerde Staten van Groningen verlenen een subsidie van 104.449,28 euro aan het collectief Groningen West voor 'Aanvulling loonkosten verbeteren leefgebied Akker- en Weidevogels Collectief West'. Dat heeft het college op dinsdag 24 maart besloten. Het gaat om een extra subsidie voor de loonkosten van projecten die onder de POP3-regeling vanwege 'niet productieve Investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weide- en akkervogels' niet-subsidiabel blijken te zijn.


'Bescherm weidevogels bij Goutum met natuurzone Wurdumer Feart'

21-03-2020 - 0 reacties GOUTUM - Bescherm het weidevogelgebied bij de Goutumer Hounsdyk door een ruim 50 meter brede natuurstrook aan te leggen langs de Wurdumer Feart.


Welkom in het gruttoparadijs (vlakbij de snelweg en onder de rook van Amsterdam)

20-03-2020 - 0 reacties Tussen de snelwegen bij Amsterdam ligt het Landje van Geijsel, een aantrekkelijk gebied voor weidevogels dat een veeboer creëerde. Werkt dat goed? De grutto, voorbode van de lente, was er dit jaar eerder dan ooit.


‘De weidevogels dreigen het loodje te leggen in het natte Binnenveld’

05-03-2020 - 12 reacties Het voorbeeld zoals het met de natuuraanleg gaat in Nederland.

"het één ten koste van het ander"

Uitbreiding van het Binnenveld en daardoor intensivering van omliggende landbouw.

Afgraven van vruchtbare grond zodat Trilveen en Blauwgras hier kan ontwikkelen echter met als gevolg dat de soorten (o.a. Weidevogels) geen bestaansrecht meer hebben.

En dit allemaal in de hoogste NH3 concentratie van Nederland !

Originele beschrijving

BENNEKOM/RHENEN - De weidevogels komen in het gedrang in het Binnenveld. Sinds daar grond is afgegraven om nieuwe natuur te creëren, is het er veel natter. ,,Dat is goed voor eenden en ganzen, maar niet voor weidevogels als de grutto en de kievit.’’


Weidevogelstand bleef stabiel in reservaatgebieden

25-02-2020 - 1 reacties Met veel boerenlandvogels gaat het al decennia lang slecht in Nederland. Daarom wordt al decennia geïnvesteerd in agrarisch natuurbeheer voor weidevogels in het boerenland. Daarnaast zijn er reservaten waar het beheer speciaal is gericht op het behoud van weidevogels. Deze natuurgebieden zijn vaak in eigendom van terreinbeherende organisaties. Sovon bekeek de trends in aantallen van weidevogels in de laatste 10 jaar in deze gebieden. De stand van de weidvogels is in reservaatgebieden sinds 2009 gemiddeld stabiel gebleven.