Vlaanderen

Vlaanderen is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Vlaanderen en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Vlaanderen nieuws

Grave Ground Solutions distribueert nu ook AS-Motor in Vlaanderen

14-10-2019 - 0 reacties


Ook Vlaanderen kampt met een stikstofprobleem

11-10-2019 - 0 reacties “Vlaanderen stikt in stikstof”, kopt EOS Wetenschap. Het verkeer en de landbouw worden gezien als grote boosdoeners in het verhaal. Hoewel de politieke aandacht voor het probleem in Vlaanderen een pak minder is dan in Nederland, werkt de overheid toch aan maatregelen om de stikstof te weren. Maar of die maatregelen voldoende zullen zijn, blijft de vraag.


Bomen voor gezonde buitenvarkens

19-09-2019 - 0 reacties Vanaf september 2017 werkt een groep met onderzoekers, experts en varkenshouders in Vlaanderen aan het concept van agroforestry. Tijdens een afsluitende studiedag is een bezoek gebracht aan het bedrijf Hof ter Meulen, van Carl en Tessa. Hier maakten de aanwezigen kennis met een productiesysteem waarbij Mangalica-varkens in een roterende buitenloop gecombineerd worden met onder andere bomen, parelhoenen en aardbeien.


Compost zorgt voor 15% meer opbrengst in vergelijking met andere bodemverbeteraars

16-09-2019 - 0 reacties Vijftien jaar onderzoek en vier meerjarige veldproeven in Vlaanderen laten zien dat compost als bodemverbeteraar potentie heeft. “Compost verhoogt het organische stofgehalte of houdt het op peil, gaat bodemverzuring tegen, brengt alle nodige plantenvoedingsstoffen aan met een laag risico op uitspoeling en bevordert het bodemleven, wat de bodem op termijn weerbaarder maakt tegen ziektes", zegt Koen Willekens, compostexpert bij ILVO.


Teelt van zoete aardappel wint snel terrein in Vlaanderen

11-09-2019 - 0 reacties De teelt van zoete aardappelen wint snel terrein in Vlaanderen. Na een eerste kennismaking met de teelt op een aantal bedrijven in 2017, goed voor circa 10 hectare, werd vorig jaar ruim 40 hectare bataat geteeld. Dit jaar werd bataat toegevoegd als teelt in de verzamelaanvraag en werd in Vlaanderen circa 80 hectare bataat geregistreerd.


Vleesexport draagt sterk bij aan agrohandelsoverschot

02-09-2019 - 0 reacties Vlaanderen is een netto-exporteur van agrarische producten. Vers vlees is ons belangrijkste exportproduct want het noteert zowel de hoogste uitvoerwaarde als het hoogste handelssaldo. Het nieuwe agrohandelsrapport kleeft daar voor 2018 volgende cijfers op: 2,81 miljard euro, respectievelijk 1,85 miljard euro. Zuivelproducten staan op hetzelfde peil qua uitvoer, maar het overschot is veel beperkter. Cacaoproducten vervolledigen het podium, en staan ook hoog in de importstatistiek aangezien de grondstof voor chocolade hier niet geteeld wordt. In het geval van die andere culinaire trots, frietjes, komt een groot deel van de grondstoffen wél uit eigen regio. Niet alles, ook bij het pootgoed niet, zodat er een negatief handelssaldo van ruim 200 miljoen euro is voor verse aardappelen. Inclusief aardappelbereidingen is het een gans ander verhaal.


Analyse: Bestrijding van H3N1 desastreus verlopen in Vlaanderen

29-08-2019 - 0 reacties De bestrijding van laagpathogene H3N1 verliep desastreus in Vlaanderen. Het gemis van een kordate en rechtvaardige aanpak vanuit de overheid was duidelijk voelbaar. Dat schrijft de Vlaamse belangenbehartiger Landsbond Pluimvee in een analyse.


Uitstoot van stikstof is schadelijker voor natuur dan gedacht

26-08-2019 - 0 reacties In heel Vlaanderen vormt de neerslag van stikstof een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van essentiële schimmels in graslanden. Daardoor komt de biodiversiteit onder druk te staan. Dat blijkt uit een Europese studie onder leiding van Leuvense biologen.


Risico vroege PRRS groter dan gedacht

20-08-2019 - 0 reacties Het risico van vroege PRRS-infectie is groter dan varkenshouders in de Benelux inschatten Dat blijkt uit een tweeledig onderzoekstraject op PRRS door Zoetis in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren en Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).


Geen nieuwe vogelgriepuitbraken in Vlaanderen

20-08-2019 - 0 reacties Sinds maandag 5 augustus zijn er geen nieuwe vogelgriepuitbraken meer bij gekomen in Vlaanderen. De vogelgriep lijkt daarmee onder controle.


Kan Wallonië achterstand nog inhalen?

20-08-2019 - 0 reacties De Belgische proefrooicijfers van de instituten Fiwap, Carah, PCA en Inagro tonen een opvallend beeld. De bemonsterde aardappelopbrengst in Vlaanderen en Wallonië laat 2 totaal verschillende situaties zien. Kan het Franstalig deel zich nog optrekken aan de noorderburen?


Kan Wallonië de achterstand nog inhalen?

20-08-2019 - 0 reacties De Belgische proefrooicijfers van de instituten Fiwap, Carah, PCA en Inagro tonen een opvallend beeld. De bemonsterde aardappelopbrengst in Vlaanderen en Wallonië laat 2 totaal verschillende situaties zien. Kan het Franstalig deel zich nog optrekken aan de noorderburen?


'Eendagskuikenkwaliteit tegenvallend in Vlaanderen'

08-08-2019 - 0 reacties De Vlaamse belangenbehartiger Landsbond Pluimvee ontvangt de laatste tijd meer en meer signalen over een gebrekkige eendagskuikenkwaliteit van vleeskuikens in Vlaanderen.


Vogelgriep Vlaanderen lijkt onder controle

06-08-2019 - 0 reacties De laagpathogene H3 vogelgriep in Vlaanderen lijkt grotendeels onder controle. Sinds 5 juli zijn er drie nieuwe uitbraken op pluimveebedrijven bij gekomen. Het totaal aantal uitbraken komt daarmee op 82, waarvan er ondertussen 37 zijn vrij gegeven.


Onderzoek in vleeskuiken- en kalkoenstallen moet tweede virusgolf in Vlaanderen voorkomen

05-08-2019 - 0 reacties Op verzoek van de pluimveesector worden vleeskuiken- en kalkoenenbedrijven in de volledige provincie West-Vlaanderen en in een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen onderzocht op de aanwezigheid van laagpathogene vogelgriep.


Welk beeld schetsen Belgische proefrooicijfers?

05-08-2019 - 0 reacties In België zijn de eerste cijfers aangaande de opbrengst van de hoofdoogst in Vlaanderen en Wallonië bekend gemaakt. Hoe vergaat het de fritesaardappelen, hebben ze geprofiteerd van de neerslag en hoe staat het met doorwas?


Droogte alarm voor geheel Vlaanderen ingesteld

19-07-2019 - 0 reacties Akkerbouwers en veehouders in Vlaanderen hebben te maken met code oranje vanwege de droogte. Deze alarmfase is ingesteld door de zogeheten Vlaamse Droogtecommissie. Gevolg is dat de agrarische ondernemers in grote delen van Vlaanderen niet meer mogen beregenen.


Satellietbeelden verstevigen toezicht op landbouwareaal

12-07-2019 - 0 reacties Het Departement Landbouw en Visserij laat weten dat het sinds dit jaar satellietgegevens inzet bij de monitoring van de percelen die Vlaamse landbouwers administratief aangeven. “Voor de perceelsmonitoring gebruiken we bestaande bronnen, zoals luchtfoto’s met hoge resolutie. Dit jaar komen daar nieuwe informatiebronnen bij, zoals satellietbeelden. Die geven wekelijks een beeld van heel Vlaanderen, en dat maakt het mogelijk tijdsreeksen voor percelen op te stellen”, legt woordvoerder Nele Vanslembrouck uit.


Beregeningsverbod en hitte plagen zuiderburen

11-07-2019 - 0 reacties Ondanks dat het in Nederland regent is de situatie elders in Europa heel anders. Zo is het aanhoudend warm in Frankrijk. In Zuid-West Vlaanderen is inmiddels een beregeningsverbod afgekondigd. 


Roep om lichtbakjacht op Zeeuwse vossen

06-07-2019 - 0 reacties ZLTO Agrarisch West Zeeuws Vlaanderen pleit voor privileges bij de vossenjacht rondom biologische pluimveehouderijen in de vorm van vrijstelling voor het gebruik van lichtbakken. Ook roept de afdeling op om schade door vossen direct te melden bij de Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland.