Vlaanderen

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Vlaanderen. Vlaanderen is een van de 15230 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Vlaanderen nieuws

Laagpathogene vogelgriep op zeven Vlaamse pluimveebedrijven

24-04-2019 - 0 reacties Op vier vermeerderingsbedrijven en drie leghennenbedrijven in Vlaanderen is vorige en deze week laagpathogene vogelgriep vastgesteld. Dat meldt de Vlaamse belangenbehartiger Boerenbond.


Aardappelen nog altijd de eerste keus in Vlaanderen

23-04-2019 - 0 reacties


Vlaanderen voert verrassingsinspecties bij slachthuizen in

20-04-2019 - 0 reacties


Forse groei areaal cichorei in België

17-04-2019 - 0 reacties In zowel Vlaanderen als Wallonië is een belangrijke toename van het areaal cichorei. Dat groeide in 2018 ten opzicht van 2017 met ruim 27 procent (1.784 hectare). Die stijging gaat gepaard met een daling van 1.248 hectare aan vlas.


Belgisch aardappelareaal nadert 100.000 hectare

17-04-2019 - 0 reacties Het aardappelareaal in Vlaanderen breidt dit jaar naar verwachting 8 procent uit. Waalse aardappeltelers houden hun teeltoppervlakte vrijwel stabiel met een lichte stijging van 0,6 procent.


Aardappelareaal stijgt met 8 procent in Vlaanderen

12-04-2019 - 0 reacties Uit actuele cijfers van het Belgische PCA blijkt dat het areaal in België nog harder groeit dan eerder werd verwacht. Uit een enquête, die begin april uitgevoerd is door PCA, blijkt dat het totale areaal naar verwachting met maar liefst 8% toeneemt.


Sorghum: het derde ruwvoergewas voor Nederland en Vlaanderen?

09-04-2019 - 0 reacties Sorghum is een nieuw gewas voor de noordelijke Europese regio’s en zeker in Nederland en Vlaanderen. De sorghumplant is, net als snijmaïs, geschikt als veevoer. Maar voordat het in de praktijk op grote schaal kan worden toegepast moeten diverse eigenschappen van sorghum nog worden verbeterd en/of beter onderzocht.


Middenmoot van melkveehouders levert uitmuntende melk

05-04-2019 - 0 reacties Ieder jaar reikt Melkcontrolecentrum (MCC) Vlaanderen het diploma van ‘kwaliteitsmelker’ uit aan melkveehouders die melk van bovengemiddelde kwaliteit produceerden. Voor de melkleveringen in 2018 mogen 57 landbouwers die pluim op hun hoed steken. Niet iedereen kan excelleren, maar gemiddeld kan ook heel goed zijn. Dat mag gezegd worden van de melkkwaliteit waarvoor ruim 4.200 melkveehouders in Vlaanderen instaan. In het MCC-jaarverslag merk je dat aan het hoge percentage (97%) van de bedrijven dat een jaar lang zonder tekortkomingen bleef. Het andere uiterste zijn enkele tientallen melkveehouders die een tijdelijk leveringsverbod kregen vanwege kwaliteitsproblemen. Extra zorg besteedt MCC ook aan de landbouwers die het niet gewoon geraken om digitaal te communiceren.


Waalse boer bewerkt twee keer zoveel grond als Vlaamse

04-04-2019 - 0 reacties Vorig jaar bedroeg de gemiddelde oppervlakte van de Belgische landbouwbedrijven 37,2 hectare, een stijging van 0,6 procent in vergelijking met 2017. Het gemiddelde landbouwbedrijf in Wallonië is met 57,3 hectare tweemaal zo groot dan dat in Vlaanderen (26,4 hectare). Dat verschil in oppervlakte is vooral te verklaren door het extensieve karakter van de Waalse landbouw. Vlaanderen heeft dan weer een sterke tuinbouwsector en een intensieve veeteeltsector die veelal een beperkt areaal landbouwgrond in gebruik hebben.


Europa positief over Vlaamse derogatie

28-03-2019 - 0 reacties De lidstaten van de Europese Unie hebben positief geadviseerd over het derogatieverzoek van Vlaanderen. De Europese Commissie moet nog een besluit nemen over de derogatie-aanvraag.


Ook Vlaanderen stapt over op brede weersverzekering

14-03-2019 - 0 reacties Vlaamse akkerbouwers kunnen vanaf volgend jaar ook een beroep doen op een brede weersverzekering. Het Vlaamse Parlement heeft gisteren de verzekering goedgekeurd.


Vlaanderen heeft bijna een brede weersverzekering

14-03-2019 - 0 reacties Een voorstel voor de invoering van een weersverzekering in Vlaanderen is aangenomen door de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Het betekent dat het voorstel nu voor stemming kan worden aangeboden in het Vlaams Parlement.


“Help boeren om te desinvesteren”

12-03-2019 - 0 reacties Voedsel Anders, de koepelbeweging voor agro-ecologie, heeft in de aanloop naar de verkiezingen een eisenbundel klaar. Zowel in Europa als Vlaanderen worden nieuwe krijtlijnen getrokken voor onze voedselproductie. Het Europees Parlement stemt na de zomer over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027, een kaderwet waarbij een pot van 365 miljard euro hoort. “Help veetelers om te desinvesteren”, vraagt Voedsel Anders. “En betaal hen voor ecosysteemdiensten zoals waterbeheer, bestuiving en CO2-opslag.”


Mestconnector matcht vraag en aanbod biologische mest

11-03-2019 - 0 reacties Nog meer dan in de gangbare landbouw wordt in de biolandbouw belang gehecht aan dierlijke mest om de bodem en de gewassen te voeden. Toch heeft de sector moeite met het matchen van vraag en aanbod. Daarom bedacht BioForum Vlaanderen ‘de mestconnector’, waarmee biologische veehouders hun mestaanbod publiek kenbaar kunnen maken zodat biologische akkerbouwers en tuinders hen eenvoudiger weten te vinden. Die laatsten zoeken nog vaak hun toevlucht tot andere organische meststoffen, of tot dierlijke mest van gangbare (grondgebonden) landbouwbedrijven, omdat transport over langere afstanden biologische mest minder interessant maakt.


Vlaams minister van Landbouw maakt 1,75 miljoen euro vrij land- en tuinbouwonderzoek

07-03-2019 - 0 reacties De minister van Landbouw van Vlaanderen bezocht gisteren vijf innoverende bedrijven die actief zijn in de landbouwsector. Hij kondigt daarbij aan dat hij 1,75 miljoen vrijmaakt voor VLIF-omkaderingssteun die innovatieve onderzoekstechnieken ondersteunt.
“Die steun maakt het voor de praktijkcentra mogelijk om voor…


"Kassen, maar ook 500.000 Belgische gezinnen, profiteren van WKK-stroom"

04-03-2019 - 0 reacties In Vlaanderen werken glastuinders al meer dan tien jaar aan het klimaat door energiezuinig te telen en zo efficiënt mogelijk warmte te produceren. Daarvoor gebruiken ze een warmtekrachtkoppeling (WKK), een gasmotor die elektriciteit opwekt en die de kassen verwarmt met de restwarmte die daarbij vrijkomt.…


Bintje valt steeds meer terug in Vlaanderen

27-02-2019 - 0 reacties Bintje blijkt een steeds grotere afvaller in de Belgische aardappelenkopgroep. Qua opbrengst en kwaliteit blijft dit ras steeds verder achter, blijkt uit de rassenproeven van de PIBO-Campus in Tongeren.


Jumbo wil in Vlaanderen meer dan 100 winkels openen

27-02-2019 - 0 reacties


Waalse milieuvereniging bindt strijd aan met pesticiden

22-02-2019 - 0 reacties De milieuvereniging Nature & Progrès ijvert voor een Wallonië zonder pesticiden. De nieuwe campagne moet alle burgers overtuigen van de schadelijkheid van de gewasbeschermingsmiddelen die boeren inzetten om hun teelten te beschermen. Er kan een petitie ondertekend worden, een sticker gekocht of er kan een gift gedaan worden aan de vereniging. In het Franstalige landsgedeelte is de angst en aversie voor chemische gewasbeschermingsmiddelen groter dan in Vlaanderen. Na een sterk gemediatiseerd incident met een landbouwer die op een ongelukkig moment vlakbij een school een bespuiting uitvoerde, werden bijvoorbeeld extra regels uitgevaardigd.


Waalse milieuvereniging bindt strijd aan met pesticiden

22-02-2019 - 0 reacties De milieuvereniging Nature & Progrès ijvert voor een Wallonië zonder pesticiden. De nieuwe campagne moet alle burgers overtuigen van de schadelijkheid van de gewasbeschermingsmiddelen die boeren inzetten om hun teelten te beschermen. Er kan een petitie ondertekend worden, een sticker gekocht of er kan een gift gedaan worden aan de vereniging. In het Franstalige landsgedeelte is de angst en aversie voor chemische gewasbeschermingsmiddelen groter dan in Vlaanderen. Na een sterk gemediatiseerd incident met een landbouwer die op een ongelukkig moment vlakbij een school een bespuiting uitvoerde, werden bijvoorbeeld extra regels uitgevaardigd.