Vlaanderen

Volg al het nieuws over Vlaanderen, een van de 15952 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Vlaanderen nieuwsbrief.

Vlaanderen nieuws

Vlaanderen en Noord-Frankrijk willen duinen in grensgebied samen beschermen

15-02-2020 - 0 reacties De Vlaamse overheid en de Franse staat willen de duinen van de Vlaamse Westkust samen beschermen.


Dierenrechtenorganisaties hekelen konijnenhouderij

28-01-2020 - 0 reacties Daags voor het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de "Week van het Konijn" aftrapt, voeren een aantal dierenrechtenorganisaties net een ontradingscampagne. Ze klagen de omstandigheden aan waarin de dieren gekweekt worden. Nochtans is Vlaanderen voorloper in Europa als het gaat om diervriendelijke huisvesting van konijnen. Onder impuls van dierenrechtenorganisatie GAIA kwam er in Vlaanderen een nieuwe wetgeving die bepaalt dat konijnen in parken moeten gehouden worden, een diervriendelijker systeem dat inspeelt op het natuurlijk gedrag van een konijn.


"De toekomst van de glastuinbouw ligt in fossielvrij”

27-01-2020 - 0 reacties De zorgen van de Nederlandse glastuinbouwondernemers over de verhoogde ODE-heffing zijn groot, maar op het EnergieEvent Zuidoost-Nederland en Vlaanderen op 22 januari in Venlo, een initiatief van Kas als Energiebron en Glitch, werd dat even geparkeerd en ging het over een duurzame toekomst.
Bekijk alle…


‘Visserij Verduurzaamt’ breidt uit

22-01-2020 - 0 reacties Vlaanderen breidt het initiatief “Visserij Verduurzaamt” uit met 2 bijkomende projecten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Bart Tommelein (Open VLD). “Duurzaamheid wint aan belang”, zegt minister Crevits. “Onze Vlaamse vissers zijn zich daar goed van bewust en leveren inspanningen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Tot nu lag de focus bij het project “Visserij Verduurzaamt” vooral op de vissersvaartuigen en hun bemanning. We willen in de toekomst acties ondernemen voor de consument zodat die goed weet dat de vis op hun bord duurzaam gevangen is.”


GAIA klaagt dierenleed in kalkoenkwekerijen aan

18-12-2019 - 0 reacties GAIA heeft beelden gemaakt in drie West-Vlaamse kalkoenkwekerijen en stelde daar "schrijnende situaties" vast. Hij eist dat Vlaanderen de sector strenge wettelijke dierenwelzijnsnormen oplegt om een eind te maken aan "deze weerzinwekkende wantoestand". Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) plant alvast overleg met de pluimveesector, die niet opgezet is met de actie. “Het fragment is een momentopname dat uitvergroot is”, zegt Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond van de pluimvee. “Dit is niet het correcte beeld van hoe het er werkelijk aan toe gaat in de sector. Maar we steken onze kop niet in het zand en zullen bekijken waar we zaken kunnen verbeteren.”


Vlaamse Mestbank legde voor 890.000 euro boetes op vanwege overbemesting

11-12-2019 - 0 reacties Via risicoanalyses zet de Vlaamse Mestbank controles met betrekking tot het mestbeleid in Vlaanderen gericht in. In 2018 en in de eerste helft van 2019 heeft de Mestbank bij 30% van circa 300 gecontroleerde landbouwbedrijven met dierlijke mestproductie maatregelen opgelegd. Regelmatig wordt vastgesteld dat er onvoldoende mest werd afgevoerd van het bedrijf. Door fraude, zoals valse verklaringen op de aangifte en op de transportdocumenten over de hoeveelheid mestopslag en over de -afvoer van het bedrijf, lijkt de nutriëntenbalans op papier in evenwicht, maar blijft er toch te veel mest op het bedrijf achter. Bij zware overtredingen volgt een geldboete. Er werden boetes opgelegd aan 35 bedrijven, voor een totaal van 890.000 euro, omdat de mestafzet niet in orde was.


Waterkwaliteit in landbouwgebied moet beter

09-12-2019 - 0 reacties De waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen gaat verder achteruit. Dat blijkt uit de rapporten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vandaag gepubliceerd werden. Dit kan deels verklaard worden door de extreme weersomstandigheden. Daarnaast wordt de mestwetgeving nog te veel met de voeten getreden. “Er is een kentering nodig”, klinkt het bij VLM en VMM. “Met MAP 6 wil Vlaanderen een inhaalbeweging maken om de waterkwaliteit opnieuw in lijn te brengen met de Europese doelstellingen.”


Agrafiek bekroont meest ondernemende landbouwbedrijven

04-12-2019 - 0 reacties De meest ondernemende land- en tuinbouwers van Vlaanderen werden door Rekad Uitgeverij in de bloemetjes gezet bij de uitreiking van de Agrafiek Awards. Deze oscars van de Vlaamse land- en tuinbouw worden elke twee jaar uitgereikt op Agribex aan een melkveebedrijf, een varkensbedrijf en een loonwerker die een toonbeeld voor hun vakgebied zijn. Nieuw dit jaar waren de categorieën ‘vrouw in de landbouw’, ‘beste dealer’ en ‘beste jongere’.


Hoe onze foie gras dwangvoeren uit de wereld kan helpen

20-11-2019 - 0 reacties Twee weken geleden bezetten een zeventigtal activisten van Animal Resistance het enige foie grasbedrijf in Vlaanderen. Als gevolg van hun actie stierven 180 eenden van de stress. Vorige week bezette de organisatie ook restaurants die foie gras serveren. Die dierenrechtenorganisatie bekommert zich over het dierenwelzijn. Hun focus op het enige foie grasbedrijf in Vlaanderen getuigt echter van een zeer kortzichtige visie en een gebrek aan voeling met de sector, schrijft Lode Haest in een opiniestuk.


Zorgt landbouw voor het behoud van onze open ruimte?

06-11-2019 - 0 reacties In het dichtbevolkte Vlaanderen staat de open ruimte zwaar onder druk. Vormt de land- en tuinbouw een buffer tegen de toenemende bebouwing? Hoe groot is de open ruimte nog in onze regio? En slaagt de sector er wel in om het landbouwgebied te vrijwaren? Volgens critici zorgt de land- en tuinbouw zelf voor bijkomende verharding zoals megastallen en grote serres. Of zou er zonder land- en tuinbouw in Vlaanderen net geen open ruimte meer zijn? Veldverkenners nam in zijn meest recente publicatie ook deze stelling onder de loep.


Stikstof: Vlaanderen is Nederland niet

05-11-2019 - 0 reacties Reuring alom omtrent stikstof in Nederland. Maar stikstof, dat is er toch net zo goed in Vlaanderen?
In 2015 koos Nederland om met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) het stikstofprobleem in het land aan te pakken. De naam die Vlaanderen koos voor de aanpak van dat probleem is dezelfde, maar de invulling…


Melkveehouderijen in België groeien juist

04-11-2019 - 0 reacties Melkveehouderijen in Vlaanderen die te veel stikstof uitstoten voor de nabije natuur, worden verplaatst of uitgekocht dankzij een flankerend beleid. In Wallonië is de veedichtheid geen enkele reden tot zorg. Het geeft de Belgische veehouders de mogelijkheid om te blijven groeien, mede omdat het aantal bedrijven juist krimpt.


Welk stikstofbeleid voert Vlaanderen?

31-10-2019 - 0 reacties Met de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) wil Vlaanderen de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden terugdringen. Toen in 2015 duidelijk werd welke impact deze aanpak had voor de Vlaamse landbouw kwamen ook in ons land honderdend tractoren op straat. Is er vier jaar na de invoering van dit beleid nu al verbetering in de stikstofuitstoot merkbaar? Of is de afbouw van de veestapel, zoals sommige organisaties naar voor schuiven, de enige manier om de stikstofdepositie terug te dringen? VILT zet de feiten en cijfers op een rijtje.


Ruim 150 ton veldbonen met triticale getoast

21-10-2019 - 0 reacties Drie biologsiche melkveehouders in Vlaanderen hebben eind september hun mengteelt van triticale met veldbonen laten toasten. Hierdoor hopen ze een hogere voederefficiëntie te realiseren en zo minder krachtvoer aan te kopen. Dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid via het CCBT project ‘toasten van vlinderbloemigen voor een betere voederwaarde’ kon de benodigde 100 ton worden overschreden om de mobiele toaster van de firma Prothea-Thermic uit Frankrijk te laten overkomen.


Ongeloof en frustratie over H3N1 bij Vlaamse pluimveehouders

20-10-2019 - 0 reacties Vlaamse pluimveehouders zijn nog steeds gefrustreerd over de aanpak van laagpathogene H3N1 vogelgriep in Vlaanderen. Het ongeloof en de frustratie over de aanpak van H3N1 overheerst bij de getroffen pluimveehouders.


Ook Vlaanderen kampt met een stikstofprobleem

11-10-2019 - 0 reacties “Vlaanderen stikt in stikstof”, kopt EOS Wetenschap. Het verkeer en de landbouw worden gezien als grote boosdoeners in het verhaal. Hoewel de politieke aandacht voor het probleem in Vlaanderen een pak minder is dan in Nederland, werkt de overheid toch aan maatregelen om de stikstof te weren. Maar of die maatregelen voldoende zullen zijn, blijft de vraag.


Bomen voor gezonde buitenvarkens

19-09-2019 - 0 reacties Vanaf september 2017 werkt een groep met onderzoekers, experts en varkenshouders in Vlaanderen aan het concept van agroforestry. Tijdens een afsluitende studiedag is een bezoek gebracht aan het bedrijf Hof ter Meulen, van Carl en Tessa. Hier maakten de aanwezigen kennis met een productiesysteem waarbij Mangalica-varkens in een roterende buitenloop gecombineerd worden met onder andere bomen, parelhoenen en aardbeien.


Compost zorgt voor 15% meer opbrengst in vergelijking met andere bodemverbeteraars

16-09-2019 - 0 reacties Vijftien jaar onderzoek en vier meerjarige veldproeven in Vlaanderen laten zien dat compost als bodemverbeteraar potentie heeft. “Compost verhoogt het organische stofgehalte of houdt het op peil, gaat bodemverzuring tegen, brengt alle nodige plantenvoedingsstoffen aan met een laag risico op uitspoeling en bevordert het bodemleven, wat de bodem op termijn weerbaarder maakt tegen ziektes", zegt Koen Willekens, compostexpert bij ILVO.


Teelt van zoete aardappel wint snel terrein in Vlaanderen

11-09-2019 - 0 reacties De teelt van zoete aardappelen wint snel terrein in Vlaanderen. Na een eerste kennismaking met de teelt op een aantal bedrijven in 2017, goed voor circa 10 hectare, werd vorig jaar ruim 40 hectare bataat geteeld. Dit jaar werd bataat toegevoegd als teelt in de verzamelaanvraag en werd in Vlaanderen circa 80 hectare bataat geregistreerd.


Vleesexport draagt sterk bij aan agrohandelsoverschot

02-09-2019 - 0 reacties Vlaanderen is een netto-exporteur van agrarische producten. Vers vlees is ons belangrijkste exportproduct want het noteert zowel de hoogste uitvoerwaarde als het hoogste handelssaldo. Het nieuwe agrohandelsrapport kleeft daar voor 2018 volgende cijfers op: 2,81 miljard euro, respectievelijk 1,85 miljard euro. Zuivelproducten staan op hetzelfde peil qua uitvoer, maar het overschot is veel beperkter. Cacaoproducten vervolledigen het podium, en staan ook hoog in de importstatistiek aangezien de grondstof voor chocolade hier niet geteeld wordt. In het geval van die andere culinaire trots, frietjes, komt een groot deel van de grondstoffen wél uit eigen regio. Niet alles, ook bij het pootgoed niet, zodat er een negatief handelssaldo van ruim 200 miljoen euro is voor verse aardappelen. Inclusief aardappelbereidingen is het een gans ander verhaal.