Vlaanderen

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Vlaanderen. Vlaanderen is een van de 16332 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Vlaanderen nieuws

Opbrengsten tarweoogst 2020 zeer wisselend

05-08-2020 - 0 reacties De tarweoogst van 2020 in Vlaanderen is grotendeels achter de rug. De opbrengsten zijn algemeen lager dan vorig jaar, maar laten zeer wisselende resultaten zien tussen percelen, ook binnen eenzelfde regio. "De tarwe heeft, in tegenstelling tot de gerst, nog kunnen profiteren van de regenval van begin juni. Die was van belang voor de korrelvulling. Dat zorgde er ook voor dat relatief weinig percelen noodrijp zijn gevallen", zegt Toon Kerkhofs, product manager zaden van Arvesta (AVEVE-groep).


Boerenbond ijvert voor extra coronamaatregelen

30-07-2020 - 0 reacties Met een stijgende nood aan werkzaamheden met seizoenarbeiders in de fruit-, groente- en sierteelt in Vlaanderen, dringt Boerenbond aan op de invoering van een aantal preventiemaatregelen tegen corona op de land- en tuinbouwbedrijven. “We vragen de Nationale Veiligheidsraad om een aantal maatregelen te bekrachtigen”, klinkt het. “Onder andere het testen van seizoenswerknemers uit de oranje zones en goede werkafspraken in verband met quarantaine.”


Status quo voor Vlaamse 'patatten' dit jaar

22-06-2020 - 0 reacties Het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen neemt dit jaar niet opnieuw toe. Dat kan het Departement Landbouw en Visserij voorzichtig bepalen op basis van de voorlopige areaalcijfers die telers hebben ingediend. Wel zijn er 2 opvallende teelten die snel groeien.


Compensatieregeling garandeert stop pelsdierkweek

15-05-2020 - 0 reacties Er komt een financiële regeling uitgewerkt voor de stopzetting van de pelsdierkweek en de productie van ‘foie gras’ door dwangvoeding in Vlaanderen. Ten laatste tegen 30 november 2023 zullen de nog bestaande bedrijven hun activiteiten beëindigen. De Vlaamse regering voorziet een compensatie voor onder meer het inkomensverlies, maar die vergoeding wordt wel steeds kleiner naarmate de eigenaars langer wachten met de stopzetting. “Zo nemen we eindelijk afscheid van een nog steeds winstgevende industrie, die niet meer van deze tijd is”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Vlaanderen maakt een duidelijke keuze vóór dierenwelzijn”.


Compensatieregeling garandeert stop pelsdierkweek

15-05-2020 - 0 reacties Er komt een financiële regeling uitgewerkt voor de stopzetting van de pelsdierkweek en de productie van ‘foie gras’ door dwangvoeding in Vlaanderen. Ten laatste tegen 30 november 2023 zullen de nog bestaande bedrijven hun activiteiten beëindigen. De Vlaamse regering voorziet een compensatie voor onder meer het inkomensverlies, maar die vergoeding wordt wel steeds kleiner naarmate de eigenaars langer wachten met de stopzetting. “Zo nemen we eindelijk afscheid van een nog steeds winstgevende industrie, die niet meer van deze tijd is”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Vlaanderen maakt een duidelijke keuze vóór dierenwelzijn”.


Zoektocht naar multi-inzetbare robots voor kleine landbouwbedrijven is gestart

12-05-2020 - 0 reacties De coronacrisis lijkt een boost te geven aan lokale boeren. Veel mensen herontdekken de korte keten. Kleinschalige landbouwbedrijven zijn broodnodig voor een toegankelijk en duurzaam voedselsysteem. Toch staat de landbouwsector in Vlaanderen en Nederland continu onder druk. De kostenefficiëntie moet…


Aantal biologische bedrijven verdubbeld sinds 2010

05-05-2020 - 0 reacties Sinds 2010 is het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen verdubbeld tot 562 actieve bedrijven in 2019. Het gaat om een gemiddelde groei van negen procent per jaar. Het totaal aantal landbouwbedrijven kent evenwel een dalende tendens. Sinds 2005 zijn ze met ongeveer een derde teruggelopen tot 23.361 bedrijven in 2018. Wel is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf met bijna de helft gestegen in diezelfde periode. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is het grootst in Vlaams-Brabant en Limburg en het kleinst in West- en Oost-Vlaanderen.


Vlaanderen zal kosten schade vissterfte op vervuiler verhalen

30-04-2020 - 0 reacties De Vlaamse overheid wil de kosten die gemaakt zijn om massale vissterfte in het Vlaamse stuk van de Schelde te voorkomen, verhalen op de Franse suikerraffinaderij die de vervuiling heeft veroorzaakt.


Veehouders zetten grote stap vooruit in IBR-bestrijding

27-04-2020 - 0 reacties In totaal hebben ruim 11.000 Vlaamse rundveebedrijven het statuut IBR-vrij gekregen. Dat is 92 procent van alle rundveebedrijven of zo’n 30 procent meer dan drie jaar geleden. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) is tevreden met die vooruitgang. “Het staat buiten kijf dat de Vlaamse veehouders samen met hun bedrijfsdierenarts een zeer sterk parcours hebben gereden in de bestrijding van deze infectieziekte. Dat dit veel inspanningen gevraagd heeft, staat buiten kijf”, aldus DGZ.


Plaagdruk van buxusmot neemt af

01-04-2020 - 0 reacties De plaagdruk van de buxusmot in Vlaanderen neemt af. Ook in Nederland worden kleinere populaties waargenomen. Kaalgevreten planten blijken zich bovendien goed te herstellen en beheersing van de plaag is haalbaar, mits er tijdig actie wordt ondernomen. Dat betekent onder ander een goede snoeibeurt en wekelijks visuele controle van de planten. Die conclusie trekken Vlaamse onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en het Proefcentrum voor de Sierteelt na een 2-jarig onderzoek. Ze volgden daarbij de levenscyclus van de buxusmot en testten diverse bestrijdingstechnieken.


68 melkveehouders leveren melk van excellente kwaliteit

01-04-2020 - 1 reacties Maar liefst 68 Vlaamse melkveehouders zijn door het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) beloond voor de uitstekende kwaliteit van de melk die ze het afgelopen jaar hebben geleverd. Dat zijn er meer dan in 2018, toen 57 landbouwers het hele jaar door melk van bovengemiddelde kwaliteit leverden. Normaal krijgt elk van de bekroonde melkveehouders een bezoek van een MCC-medewerker waarbij het diploma overhandigd wordt, maar door het coronavirus werden de oorkondes dit jaar via de post bezorgd.


Crevits heeft pakket maatregelen voor landbouw klaar

20-03-2020 - 0 reacties De Vlaamse regering gaat bij Europa aandringen op de nodige steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector. Daarnaast zal Vlaanderen ook de nodige soepelheid aan de dag leggen op vlak van administratieve verplichtingen. Zo wordt de uiterste indieningsdatum voor het indienen van de verzamelaanvragen verschoven naar 15 mei. Voor de bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen, wordt voorzien in een waarborgregeling en er komt een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers.


Investeringen voor onderzoek naar plantaardige eiwitten

05-03-2020 - 0 reacties De bewuste consument heeft – nog meer dan vroeger - aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, smaak, authenticiteit en dierenwelzijn. “Deze consument vraag meer alternatieve plantaardige proteïnen op het menu, die bovendien bijdragen tot een evenwichtige maaltijd”, aldus Vlaams minister van Innovatie en Landbouw Hilde Crevits. Om deze eiwittransitie in Vlaanderen te versnellen, investeert de minister via Flanders’ FOOD in de Food Pilot bij ILVO. “De totale investering bedraagt 520.000 euro.”


Ontpoldering Hedwigepolder begonnen

03-03-2020 - 0 reacties De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen is maandag 2 maart begonnen, na een jarenlange maatschappelijke en politieke discussie.


Boer zkt. loper/wandelaar

28-02-2020 - 0 reacties Groene Kring, de beweging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, lanceert op 3 mei samen met Golazo sports een gloednieuw loop- en wandelconcept. “Tijdens de eerste AVEVE Farm Run & Walk passeren lopers en wandelaars tal van landbouwbedrijven waar ze de boerenstiel ontdekken en alles – vers van het veld – kunnen proeven”, zegt Bram van Hecke, voorzitter van Groene Kring. “Het wordt een uniek belevingsevenement in het groen.”


Vlaanderen en Noord-Frankrijk willen duinen in grensgebied samen beschermen

15-02-2020 - 0 reacties De Vlaamse overheid en de Franse staat willen de duinen van de Vlaamse Westkust samen beschermen.


Dierenrechtenorganisaties hekelen konijnenhouderij

28-01-2020 - 0 reacties Daags voor het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de "Week van het Konijn" aftrapt, voeren een aantal dierenrechtenorganisaties net een ontradingscampagne. Ze klagen de omstandigheden aan waarin de dieren gekweekt worden. Nochtans is Vlaanderen voorloper in Europa als het gaat om diervriendelijke huisvesting van konijnen. Onder impuls van dierenrechtenorganisatie GAIA kwam er in Vlaanderen een nieuwe wetgeving die bepaalt dat konijnen in parken moeten gehouden worden, een diervriendelijker systeem dat inspeelt op het natuurlijk gedrag van een konijn.


"De toekomst van de glastuinbouw ligt in fossielvrij”

27-01-2020 - 0 reacties De zorgen van de Nederlandse glastuinbouwondernemers over de verhoogde ODE-heffing zijn groot, maar op het EnergieEvent Zuidoost-Nederland en Vlaanderen op 22 januari in Venlo, een initiatief van Kas als Energiebron en Glitch, werd dat even geparkeerd en ging het over een duurzame toekomst.
Bekijk alle…


‘Visserij Verduurzaamt’ breidt uit

22-01-2020 - 0 reacties Vlaanderen breidt het initiatief “Visserij Verduurzaamt” uit met 2 bijkomende projecten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Bart Tommelein (Open VLD). “Duurzaamheid wint aan belang”, zegt minister Crevits. “Onze Vlaamse vissers zijn zich daar goed van bewust en leveren inspanningen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Tot nu lag de focus bij het project “Visserij Verduurzaamt” vooral op de vissersvaartuigen en hun bemanning. We willen in de toekomst acties ondernemen voor de consument zodat die goed weet dat de vis op hun bord duurzaam gevangen is.”


GAIA klaagt dierenleed in kalkoenkwekerijen aan

18-12-2019 - 0 reacties GAIA heeft beelden gemaakt in drie West-Vlaamse kalkoenkwekerijen en stelde daar "schrijnende situaties" vast. Hij eist dat Vlaanderen de sector strenge wettelijke dierenwelzijnsnormen oplegt om een eind te maken aan "deze weerzinwekkende wantoestand". Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) plant alvast overleg met de pluimveesector, die niet opgezet is met de actie. “Het fragment is een momentopname dat uitvergroot is”, zegt Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond van de pluimvee. “Dit is niet het correcte beeld van hoe het er werkelijk aan toe gaat in de sector. Maar we steken onze kop niet in het zand en zullen bekijken waar we zaken kunnen verbeteren.”