Vlaanderen

Volg al het nieuws over Vlaanderen, een van de 15511 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Vlaanderen nieuwsbrief.

Vlaanderen nieuws

'Eendagskuikenkwaliteit tegenvallend in Vlaanderen'

08-08-2019 - 0 reacties De Vlaamse belangenbehartiger Landsbond Pluimvee ontvangt de laatste tijd meer en meer signalen over een gebrekkige eendagskuikenkwaliteit van vleeskuikens in Vlaanderen.


Vogelgriep Vlaanderen lijkt onder controle

06-08-2019 - 0 reacties De laagpathogene H3 vogelgriep in Vlaanderen lijkt grotendeels onder controle. Sinds 5 juli zijn er drie nieuwe uitbraken op pluimveebedrijven bij gekomen. Het totaal aantal uitbraken komt daarmee op 82, waarvan er ondertussen 37 zijn vrij gegeven.


Onderzoek in vleeskuiken- en kalkoenstallen moet tweede virusgolf in Vlaanderen voorkomen

05-08-2019 - 0 reacties Op verzoek van de pluimveesector worden vleeskuiken- en kalkoenenbedrijven in de volledige provincie West-Vlaanderen en in een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen onderzocht op de aanwezigheid van laagpathogene vogelgriep.


Welk beeld schetsen Belgische proefrooicijfers?

05-08-2019 - 0 reacties In België zijn de eerste cijfers aangaande de opbrengst van de hoofdoogst in Vlaanderen en Wallonië bekend gemaakt. Hoe vergaat het de fritesaardappelen, hebben ze geprofiteerd van de neerslag en hoe staat het met doorwas?


Droogte alarm voor geheel Vlaanderen ingesteld

19-07-2019 - 0 reacties Akkerbouwers en veehouders in Vlaanderen hebben te maken met code oranje vanwege de droogte. Deze alarmfase is ingesteld door de zogeheten Vlaamse Droogtecommissie. Gevolg is dat de agrarische ondernemers in grote delen van Vlaanderen niet meer mogen beregenen.


Satellietbeelden verstevigen toezicht op landbouwareaal

12-07-2019 - 0 reacties Het Departement Landbouw en Visserij laat weten dat het sinds dit jaar satellietgegevens inzet bij de monitoring van de percelen die Vlaamse landbouwers administratief aangeven. “Voor de perceelsmonitoring gebruiken we bestaande bronnen, zoals luchtfoto’s met hoge resolutie. Dit jaar komen daar nieuwe informatiebronnen bij, zoals satellietbeelden. Die geven wekelijks een beeld van heel Vlaanderen, en dat maakt het mogelijk tijdsreeksen voor percelen op te stellen”, legt woordvoerder Nele Vanslembrouck uit.


Beregeningsverbod en hitte plagen zuiderburen

11-07-2019 - 0 reacties Ondanks dat het in Nederland regent is de situatie elders in Europa heel anders. Zo is het aanhoudend warm in Frankrijk. In Zuid-West Vlaanderen is inmiddels een beregeningsverbod afgekondigd. 


Roep om lichtbakjacht op Zeeuwse vossen

06-07-2019 - 0 reacties ZLTO Agrarisch West Zeeuws Vlaanderen pleit voor privileges bij de vossenjacht rondom biologische pluimveehouderijen in de vorm van vrijstelling voor het gebruik van lichtbakken. Ook roept de afdeling op om schade door vossen direct te melden bij de Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland.


Van gezond op bord naar gezond voor de grond en omgekeerd

24-06-2019 - 0 reacties Het Europese project Diverimpacts brengt een 25-tal cases in beeld die op een of andere manier werken aan een meer gediversifieerde landbouw. Naast Vlaanderen ist ook Nederland partner in DiverIMPACTS. Tijdens de jaarlijkse project bijeenkomst in juni waren we in Zweden. We maakten onder andere kennis met twee enthousiaste en eigentijdse bedrijven die peulgewassen opnieuw op de Zweedse kaart zetten.


Mobiele slachteenheid operationeel

24-06-2019 - 0 reacties Het project “mobiele slachteenheid” heeft de afgelopen maanden zich vooral gericht op de financiële aspecten en de organisatorische uitvoering. Hierbij een overzicht rondom de stand van zaken rondom de mobiele slachteenheid in Vlaanderen.


H3N1 vogelgriep breidt uit naar Luxemburg en Noord-Frankrijk

21-06-2019 - 0 reacties De laagpathogene H3N1 vogelgriep breidt verder uit. In het noorden van Frankrijk en in Luxemburg is ook een H3N1-geval gevonden. Inmiddels zijn in Vlaanderen niet alleen productiedieren, maar ook jonge opfokhennen besmet.


België en Noord-Frankrijk gaan grensoverschrijdend bestuivers helpen

20-06-2019 - 0 reacties Wilde bijen, zweefvliegen en andere bestuivers houden zich natuurlijk niet aan landsgrenzen. Maar de kennis over bestuivers blijkt zich in de praktijk wel tot het nationale domein te beperken. Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk gaan daar de komende 10 jaar samen iets aan doen.


Insectendaling in België, Wallonië en Noord-Frankrijk een halt toeroepen

20-06-2019 - 0 reacties Ook in België ziet men een daling van het aantal bestuivers. Een consortium aan partijen uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk, die zich verenigd hebben in het project SAPOLL, heeft een uitgebreide inventarisatie gemaakt en nu een tienjarenplan opgezet. Dit actieplan moet de neergang een halt…


Import rundvee geeft risico op insleep nare huidziekte

18-06-2019 - 0 reacties Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen vraagt rundveehouders en dierenartsen om waakzaam te zijn voor besnoitiose. In eigen land is deze rundveeziekte erg ongewoon. De sector houdt dat graag zo gezien de minder comfortabele situatie meer naar het zuiden van Europa. Sinds eind vorig jaar screent DGZ alle import van runderen uit risicogebieden zoals Frankrijk en Spanje. Tot dusver leverde dat twee seropositieve dieren op. In Wallonië wordt dezelfde aanpak gehanteerd. Met reden zo blijkt, want een rundveebedrijf in het zuiden van het land raakte besmet door een rund dat vier geleden in Frankrijk werd gekocht. Een behandeling bestaat niet, dus moeten besmette dieren – die lang niet altijd de symptomen van de ernstige huidziekte vertonen – geruimd worden.


Is precisielandbouw al doorgedrongen in de praktijk?

12-06-2019 - 0 reacties De mogelijkheden van precisielandbouw zijn schier eindeloos, maar de betaalbaarheid van nieuwe technologie is een heikel punt. Daardoor gaat de implementatie in de landbouwpraktijk wat trager dan je zou kunnen vermoeden op basis van reclamefolders van toeleveranciers en experimenten (o.a. spuitdrone en paprikaplukrobot) die tot de verbeelding spreken. Om een concreet voorbeeld te geven: sensortechniek die onkruid detecteert voor een plaats-specifieke bespuiting is toekomstmuziek als je weet dat een spuitmachine in Vlaanderen gemiddeld bijna 20 jaar oud is. In welke mate precisielandbouw al doorgedrongen is in de verschillende lidstaten, tracht de Europese Commissie te achterhalen met enquêtes bij alle betrokken partijen.


'Zonder betere maatregelen kwestie van tijd dat H3 vogelgriepvirus verder verspreid'

06-06-2019 - 0 reacties De maatregelen om verdere verspreiding van laagpathogene H3N1 vogelgriep te voorkomen in Vlaanderen, zijn onvoldoende volgens belangenbehartigers Boerenbond en ABS


Aantal vogelgriepuitbraken loopt verder op in België

06-06-2019 - 0 reacties Bijna dagelijks krijgen er één of enkele bedrijven in Vlaanderen te horen, dat ook hun bedrijf ten prooi is gevallen aan het laagpathogene H3N1 vogelgriepvirus. Ondertussen is het aantal besmette bedrijven opgelopen tot boven de 60.


Brabantse boeren kiezen vaker voor bio en hoeveverkoop

04-06-2019 - 0 reacties In verhouding tot het aantal landbouwers dat in Vlaams-Brabant actief is – dat waren er vorig jaar 2.742 – steekt deze provincie er bovenuit in aandeel bioboeren en hoeveproducenten. In de kleinste van de vijf provincies hebben de meeste landbouwers zich toegelegd op plantaardige productie. Het dataplatform provincies.incijfers.be leert dat intensieve veehouderij hier minder belangrijk is dan elders in Vlaanderen. Vlaams-Brabant telt namelijk minder dan 3 procent van de Vlaamse varkensvarkensstapel en ook minder dan 3 procent van alle kippen. “Het Hageland, Pajottenland en Noordwest-Brabant zijn onze typische landbouwgebieden. Daar komen 25 gemeenten voor die elk meer dan 50 landbouwbedrijven tellen. In de rand rond Brussel zie je daarentegen gemeenten met weinig landbouw”, graaft de provinciale dienst Landbouw voor VILT in de cijfers.


Acht nieuwe H3N1 vogelgriepuitbraken in België

04-06-2019 - 0 reacties De afgelopen week zijn er acht nieuwe pluimveebedrijven in Vlaanderen besmet met laagpathogene H3N1 vogelgriep. Daarmee stijgt het aantal besmette bedrijven naar 59.


Aspergeareaal in Limburg verdrievoudigde sinds 2008

03-06-2019 - 0 reacties Limburg is de fruitprovincie bij uitstek voor peer, appel, kers, kleinfruit en wijnstokken. Dat bewijzen de laatste cijfers over landbouw, gebundeld op de nieuwe website provincies.incijfers.be. “We stellen vast dat het fruitteeltareaal in Limburg constant blijft over de jaren, maar dat bijvoorbeeld het areaal appel daalt ten voordeel van het areaal peer”, klinkt het bij de provincie Limburg. “Ook is de oppervlakte asperge de laatste jaren bijna verdrievoudigd van 118 ha in 2008 tot 332 ha in 2017. Met totaal 517 ha asperge in Vlaanderen, is Limburg duidelijk de bakermat van dit witte goud.”