Milieudefensie

Milieudefensie nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Milieudefensie nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Milieudefensie nieuws

Milieugroepen en bewoners: uitbreiding bloementeelt in Drenthe is slecht voor mens én natuur

02-02-2020 - 0 reacties Milieudefensie en twee bewonersorganisaties in Drenthe willen een bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Westerveld tegenhouden. Ze maken zich zorgen over de almaar groeiende teelt van lelies, bollen en pioenrozen in het gebied, waarbij veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het bestemmingsplan biedt hen onvoldoende bescherming, vinden ze.


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

11-12-2019 - 17 reacties Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.
Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.
"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."
Investeren in tijd en geld
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.
Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.
"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.
Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."
Green Deal van Timmermans
De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.
"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."


Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

05-12-2019 - 0 reacties Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De sinterfabriek van Tata Steel in IJmuiden stoot 1,5 tot 2 keer zoveel stof uit dan volgens de vergunning was toegestaan. NH Nieuws meldt dat de provincie, die hier toezicht op moest houden, gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook wordt gekeken of dit bij andere fabrieken van het staalbedrijf het geval is.
De stof sinter komt vrij bij het maken van ruwijzer. Een gedeelte ervan komt direct in de buitenlucht en bevat een aantal ongezonde metalen zoals lood. In de huidige vergunning staat dat de uitstoot per sinterkoeler maximaal 1 kilo per uur mag zijn, maar nu blijkt dat er 1,5 tot 2 keer zoveel in de lucht terecht is gekomen.
Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) betreurt dat de hogere uitstoot niet eerder is opgemerkt. Die kwam aan het licht na onderzoek van Tata Steel zelf.
Extra filter
"Veel inwoners van de IJmond maken zich grote zorgen over het effect van stof op hun gezondheid. Het minste dat ze van ons mogen verwachten is dat we goed in kaart hebben waar het om gaat", zegt Tekin in een verklaring.
De provincie heeft verder een groot onderzoek aangekondigd naar de werkelijke uitstoot van Tata Steel. Gedeputeerde Tekin heeft opdracht gegeven om vergunningen van Tata Steel-fabrieken te vergelijken met de werkelijke situatie. Het gaat hierbij, naast de sinterfabriek, om de pelletfabriek en beide hoogovens.
Tata Steel gaat een extra filter installeren die de uitstoot moet verminderen.

De geplande investeringen van de fossiele sector maken het onmogelijk de klimaatdoelen van Parijs nog te halen. Dat concluderen Milieudefensie en zestien internationale milieuorganisaties vandaag in een rapport. De komende vijf jaar pompen oliebedrijven als Shell, BP en Gazprom opgeteld nog 1,4 biljoen dollar in nieuwe olie- en gaswinning.


Milieuclubs ontevreden: ‘Niet meer dan een goed begin’

13-11-2019 - 0 reacties Het verlagen van de maximumsnelheid is een goed begin, maar voor de rest is Milieudefensie niet tevreden over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Ook Greenpeace is kritisch: ,,Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit, laat zijn ware gezicht zien.’’


‘Twee keer zoveel subsidies voor fossiele brandstoffen als voor duurzame energie’

10-09-2019 - 0 reacties Uit een rapport van drie verschillende milieuorganisaties, waaronder milieudefensie, is gebleken dat de Nederlandse overheid miljarden aan subsidies verleent voor de productie en consumptie van fossiele brandstoffen; dít terwijl in 2020 deze subsidies van de baan moeten zijn.


Milieudefensie: lachgas schadelijk voor milieu

13-08-2019 - 1 reacties Milieudefensie waarschuwt voor de negatieve gevolgen van lachgas voor het milieu. De organisatie heeft berekend dat één ballon met lachgas gelijkstaat aan 15 kilometer autorijden of het verbranden van een liter benzine of diesel. "Lachgas is om te huilen, voor het klimaat", zegt Bram van Liere van Milieudefensie dinsdag.


Onduidelijkheid over uitstoot stikstof: Vermilion mag tijdelijk niet naar gas boren in Noordwolde

06-08-2019 - 0 reacties NOORDWOLDE - Gasbedrijf Vermilion mag voorlopig geen nieuwe gasboringen uitvoeren in Noordwolde, aan de rand van het Drents-Friese Wold. Volgens Milieudefensie Westerveld wordt er teveel stikstof uitgestoten.


Klimaatclubs ontevreden: ‘lapmiddelen en ongelijke verdeling lusten en lasten’

28-06-2019 - 0 reacties Greenpeace en Milieudefensie vinden de klimaatplannen waarmee het kabinet later vrijdag komt “een goede start” maar nog wel onvoldoende. De milieuclubs stellen dat er meer maatregelen nodig zijn om de uitstoot van het schadelijke CO2 terug te dringen.


Wat is belangrijker het klimaat of gezonde voeding?

13-05-2019 - 0 reacties ‘We weten het niet; ik heb het antwoord niet; we kunnen niet alles weten.’ Het was een aantal keren te horen uit de mond van verschillende sprekers tijdens de presentatie van het boek ‘E-nummers en berengeluiden’ van lector Voeding en Gezondheid Annet Roodenburg van HAS Hogeschool Den Bosch, op vrijdagmiddag 10 mei op de HAS in Den Bosch. Het gespreksthema ging over de balans tussen gezondheid (op voedingsgebied) en duurzaamheid, een niet zo’n eenvoudig uitgemaakte zaak, zo viel te beluisteren in de presentaties van Questionmark, Milieudefensie en de discussie met genodigden.


Milieudefensie verliest 'luchtkwaliteitszaak' opnieuw

07-05-2019 - 1 reacties Milieudefensie heeft een rechtszaak over de luchtkwaliteit opnieuw verloren. Het gerechtshof in Den Haag wees de eis van de organisatie dat de Nederlandse Staat meer moet doen tegen luchtvervuiling, van de hand. Eind 2017 verloor Milieudefensie de zaak ook al bij de rechtbank in Den Haag, waarna de organisatie in hoger beroep ging.
Milieudefensie vindt dat de Staat te weinig doet tegen luchtvervuiling en wil dat de overheid wordt verplicht om binnen een half jaar te voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor de hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide in de lucht.
Het hof oordeelt echter dat de Staat wel degelijk maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Snel voldoen aan de WHO-richtlijnen leidt wel tot betere bescherming van de volksgezondheid, maar dat betekent niet dat Milieudefensie zijn zin krijgt. Er spelen volgens het hof ook economische en maatschappelijke belangen een rol, bij bijvoorbeeld het afbouwen van verkeer in binnensteden of aanpassing van het landbouwbeleid.


Milieudefensie wil aanpak 'fijnstof sluipmoordenaar'

18-02-2019 - 0 reacties Nederland voldoet bij lange na niet aan de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt voor fijnstof in de lucht. Daarmee schendt ons land volgens Milieuedefensie de zorgplicht die het heeft voor burgers tegen deze 'sluipmoordenaar'.


Hof Den Haag buigt zich over schone lucht

18-02-2019 - 0 reacties De juridische strijd om schone lucht gaat maandag verder voor het gerechtshof in Den Haag. Daar dient het hoger beroep dat Milieudefensie heeft ingesteld tegen de Staat.


Milieudefensie wil aanpak 'sluipmoordenaar fijnstof'

18-02-2019 - 0 reacties Nederland voldoet bij lange na niet aan de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt voor fijnstof in de lucht. Daarmee schendt het volgens Milieuedefensie de zorgplicht die het heeft voor burgers tegen deze 'sluipmoordenaar'.


De Natuurweide start de actie 'Red de Bioboer'

29-01-2019 - 0 reacties Circa 5% van de biologische melkveehouders in Nederland dreigt op korte termijn het bedrijf te moeten sluiten door aangepaste wet- en regelgeving in Nederland, terwijl zij een essentiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de landbouw. De Natuurweide, de landelijke vereniging van biologische melkveehouders, laat van zich horen en lanceert de actie Red de Bioboer. Organisaties als Milieudefensie, Wakker Dier en Greenpeace ondersteunen de actie.


Actie De Natuurweide moet bioboer redden

29-01-2019 - 0 reacties De Natuurweide lanceert actie Red de Bioboer. Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Wakker Dier staan achter dit initiatief van de landelijke vereniging van biologische melkveehouders.


Oktober 2018; Ziekte Thieme ǀ Excuses milieudefensie ǀ Explosieve stalbrand

29-12-2018 - 0 reacties In de laatste weken van het jaar is het tijd om terug te kijken. Wat heeft er het afgelopen jaar gespeeld, waar waren we druk mee, of geïnteresseerd in. Op pigbusiness.nl blikken we terug door de vijf meest gelezen items per maand op een rij te zetten.


Wat de Milieubeweging betreft is er morgen geen Nederlands Klimaatakkoord

20-12-2018 - 0 reacties Milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties stappen uit de onderhandelingen voor het klimaatakkoord. Ze vinden dat de klimaatplannen die Klimaattafelvoorzitter Ed Nijpels en het kabinet vrijdag presenteren een "te slap compromis" bevatten


Volksgezondheid: van risico's fijnstof en N2O weten we meer dan van chemie

12-12-2018 - 0 reacties Milieudefensie liet een rapport opstellen, dat verschillen tussen diverse normen op het gebied van luchtkwaliteit vergelijkt. Het rapport maakt grote verschillen inzichtelijk tussen normen, als die worden gerelateerd aan die voor overlijdensrisico's.


Milieudefensie roept overheid op niet langer te sjoemelen met stikstof

18-11-2018 - 0 reacties


Excuses van Milieu Defensie .........

30-10-2018 - 37 reacties Milieudefensie wil een andere koers gaan varen en met boeren de strijdbijl begraven in de discussie over duurzaamheid. Bond de organisatie tot op heden nog op een activistische wijze de strijd aan met de landbouw, nu wil Milieudefensie samenwerken met boeren en zegt ze ‘spijt te hebben’ van de polariserende rol die de organisatie heeft gespeeld in het maatschappelijke debat over landbouw.