Slopen

John Deere 2130, met een Schuitemaker 5 tons kieper, bezig met het slopen van een schuur bij m'n...
John Deere 2130, met een Schuitemaker 5 tons kieper, bezig met het slopen van een schuur bij m'n toenmalige buren. Foto is van ongeveer 1978. Schuur moest plaatsmaken voor een ligboxenstal voor 230 koeien.
Hier zie je het uitgraven van die stal: tractorfan.nl/picture/952910/… 🔗