Verdienen

Verdienen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Verdienen nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Verdienen nieuws

"Nederlandse tuinder en boer verdienen een gelijk speelveld"

11-02-2020 - 0 reacties Landbouwminister Schouten voert een balanceeract uit. Enerzijds moet ze ruimte houden voor het ondernemerschap van boeren en tuinders, anderzijds moet ze zorgen voor terugdringing van de stikstofuitstoot. De tegenstelling tussen voldoende productie in de landbouw en het beheer van natuur en milieu is…


Estland is groot-leverancier van biomassa, maar wil af van de productie van pellets

28-12-2019 - 0 reacties Nederlandse energiecentrales die worden gestookt op biomassa, hoeven in de toekomst niet te rekenen op pellets uit Estland. Estland wil meer verdienen aan zijn bossen dan met de productie van houtbrokjes voor Nederland mogelijk is.


Dit is waarom Singles Day zo belangrijk is voor het Chinese platteland

12-11-2019 - 0 reacties Suining is een van de bijna 4500 'Taobaodorpen' in China. Dorpen waarin grote delen van de bevolking hun geld verdienen op Taobao, de Chinese online marktplaats van internetgigant Alibaba. Die dorpen hebben het vandaag erg druk door Singles Day - de grootste commerciële 'feestdag' van China.
Dat geldt ook voor meneer Chen en zijn kameraad Gong. "Van de 60.000 inwoners hier verdient ongeveer een kwart zijn geld via Alibaba", vertelt Chen Lei. Hij begon in 2006 in een schuur. Nu is zijn bedrijf uitgegroeid tot een van de grotere meubelmakers van de regio.
"Ik ben begonnen als bruiloftsfotograaf", zegt hij. "Omdat ik veel van mijn zaken al via het internet deed, was de stap naar e-commerce niet zo'n grote. Ik heb het materiaal ingeslagen en een aantal timmermannen ingehuurd. Nu werken er 30 man bij mijn bedrijf", vertelt Chen in het kantoor van zijn kameraad, Gong Yilin. Die maakte kort daarna dezelfde stap als Chen en verkoopt nu houten hoogslapers.
Er komt veel geld binnen op Singles Day, hebben beide mannen de afgelopen jaren al gemerkt. "Op een normale dag verkopen we misschien voor 100.000 yuan aan meubels. Op de 11de van de 11de is dat 1, misschien zelfs 2 miljoen", zegt Gong. Als zijn beste verwachting uitkomt, betekent dat een omzet van meer dan 250.000 euro.
Handelsoorlog met Amerika
Dat kunnen de Chinese meubelmakers ook wel gebruiken. De sector wordt hard geraakt door de Amerikaanse importheffingen. Een eerste heffing van 10 procent werd vorig jaar september ingevoerd, sinds 1 juni worden Chinese meubelexports naar de Verenigde Staten belast met een heffing van 25 procent. "Moeizaam", noemt Chen dat. "Maar we hopen de toekomst weer meer te kunnen exporteren."
Meubelmakers in Suining stellen dat de rekening vooralsnog 'vooral bij de Amerikanen' terechtkomt.
Ondertussen rijden even verderop in het dorp bezorgers met vrachtwagens en driewielers af en aan met pakketjes. Overal staan de dozen hoog opgestapeld. In heel China zijn er nu ruim 4500 Taobaodorpen als deze, die het leven op het platteland hebben omgegooid. "Tien jaar geleden, toen Taobao nog maar net begonnen was, stond de economie er hier slecht voor", zegt Wang Ning, een lokale verzekeringsagent in het dorpje. "Dankzij e-commerce is er nu geld. Geld dat ze nu bijvoorbeeld ook uitgeven aan auto- of zorgverzekeringen", knipoogt hij.
Toenemende welvaart op het Chinese platteland is de belangrijkste reden voor de stijgende verkopen. Tientallen miljoenen gebruikers doen voor het eerst mee met de festiviteiten, anderen van het 500 miljoen mensen tellende consumentenleger zijn doorgewinterde koopjesjagers.
"Ik heb vandaag mijn winterinkopen gedaan", zegt een vrouw van middelbare leeftijd uit Hangzhou, die stelt 6.000 renminbi te hebben uitgegeven, omgerekend 775 euro. "Een winterjas, een paar schoenen, een warm dekbed. Veel geld? Ja, maar ik heb het toch nodig, en de prijzen liggen lager." Tachtiger Liu, uit Suining, juicht de festiviteiten toe. "Het heeft ons dorp vooruitgeholpen. Een aantal jaar geleden gebeurde hier niks. Maar ik doe niet mee, ik heb niet eens een smartphone."


Prominente vogelgebieden in voorportaal Natura2000-netwerk

08-11-2019 - 31 reacties Nederland is 39 ‘belangrijke vogelgebieden’ rijker. In Friesland zijn het er 3, die samen ruim 26.000 hectare beslaan. Met dit label kunnen deze gebieden in aanmerking komen voor de Natura2000-status, leert de geschiedenis.

LEEUWARDEN - Meer natuurgebieden? In het licht van de stikstofdiscussie lijkt dat een gewaagde voorzet. Volgens Vogelbescherming Nederland telt ons land echter 39 belangrijke vogelgebieden die in aanmerking voor een beschermde status.

GRONINGEN - In de weidevogelreservaten van Het Groninger Landschap in het Reitdiep zijn in 2019 88 gruttopaartjes geteld. Dat is toename van ruim 45 procent ten opzichte van 2014 toen het aantal broedparen grutto’s op zijn laagst was. Dit becijferde Het Groninger Landschap.


LTO roept kabinet en Tweede Kamer op geen overhaaste stikstofmaatregelen te nemen

17-10-2019 - 0 reacties Na gesprekken met betrokken partijen roept LTO Nederland zowel de regering als alle politieke partijen nogmaals op niet in paniek de verstrekkende uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te beantwoorden met rigide maatregelen. De agrarische sector heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in innovaties om de milieudruk te verminderen. De boeren en tuinders verdienen geen overhaast stikstofbeleid dat desastreuze en verstrekkende gevolgen voor de sector heeft, aldus LTO.


Commissaris van de Koning en LTO veroordelen boerengeweld

15-10-2019 - 0 reacties Een aantal boeren ging maandag echt over een grens tijdens de demonstratie in Groningen. Dat stelt commissaris van de Koning René Paas in een persconferentie. 'Het is een groot misverstand dat je door geweld, door dreiging met geweld, je zin makkelijker kan krijgen. Zo hoort het niet.'

De sfeer werd grimmiger toen bleek dat landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer de stikstofregels niet van tafel wilde vegen. Paas sprak zijn dankbaarheid uit voor het kordate optreden van de politie.

Die greep in toen enkele boeren naar binnen stormden door de deur van het provinciehuis in te rammen. 'Als dit de manier is hoe je omgaat met het openbaar bestuur, dan ben je heel ver van huis.'

Op volle scherpte
Volgens Paas begon de manifestatie heel mooi. 'We zagen vandaag een hartstikke mooie manifestatie. We hebben heel goed samengewerkt met de partijen, er is koffie geserveerd met koek erbij. Alles wat je kon zeggen kon op volle scherpte, dat hoort bij een democratisch systeem.'

Ook LTO Noord veroordeelt de vernielingen en het gewelddadige optreden van een klein clubje boeren. LTO Noord-regiobestuurder Alma den Hertog kijkt daarom met een dubbel gevoel op de dag terug. Volgens haar verdienen de leden van LTO Noord en GrAJK echter een 'dikke pluim'. 'Zij hebben op een veilige manier actie gevoerd.'

Niet op slot
Den Hertog gaf samen met Ate Kuipers van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond tegen 18.30 uur een samenvatting van wat ze met het college van Gedeputeerde Staten hebben afgesproken. 'De vergunningverlening gaat niet op slot, bedrijven kunnen groeien, de regels worden niet scherper dan die van het rijk.' Ze riepen op om met respect voor de omgeving naar huis te gaan.

Staghouwer liet zich niet meer aan de boeren zien. Hij gaf tijdens de persconferentie wel aan dat de 'verhoudingen met de landbouw niet onder druk staan. 'Morgen gaan we weer verder in gesprek over extern salderen'.

Vergunningverlening
De gedeputeerde wil de stikstofregels niet van tafel vegen, omdat volgens hem dan helemaal geen vergunningen meer kunnen worden verleend. 'Dat is niet de gewenste situatie. De agrarische sector heeft een punt dat ze veel regels over zich uitgestrooid krijgt. Maar de vergunningverlening moet ook weer op gang komen. De sector zat volledig op slot.'

Dat vier provincies een andere keuze hebben gemaakt, doet de gedeputeerde niet zoveel. 'We hebben gemeend ons vast te houden aan het beleid. We gaan voor de latente ruimte een goede oplossing zoeken, dat is een samenspel tussen provincie en rijk. We nemen daar de komende maanden de tijd voor.'


Uitslag poll: Alleen met goede kwaliteitspeen is geld te verdienen

14-10-2019 - 0 reacties Peentelers leggen nog te veel de focus op opbrengst in plaats van kwaliteit. Dat stelt een ruime meerderheid van de stemmers in de poll op Akkerwijzer.nl.


'Kringlooplandbouw nog enorme uitdaging'

07-10-2019 - 0 reacties Het is maar de vraag of in Nederland alle landbouw, zoals het kabinet dat wil, in de toekomst betaalbaar volgens de principes van de kringlooplandbouw kan plaatsvinden.
Het kabinet wil dat in 2050 alle landbouw daaraan voldoet. Maar een kritisch rapport van een taskforce, dat vandaag verscheen, plaatst kanttekeningen bij de financiële haalbaarheid daarvan.
Omdat het helemaal niet gezegd is dat het in landen om ons heen ook de duurzame-en kringloopkant opgaat, zouden boeren financieel behoorlijk de dupe kunnen worden als ze wel aan de eisen proberen te voldoen, maar niet genoeg verdienen. Flinke investeringen zijn onontkoombaar, aldus de taskforce. Niet alleen door de overheid, maar vanuit de hele keten.
Boeren moeten dus in de toekomst zoveel mogelijk gras en ander voer uit de directe omgeving van de boerderij gebruiken - in plaats van dat uit Zuid-Amerika te halen.
Er moet zo min mogelijk worden weggegooid en er mag geen schade aan natuur en milieu worden toegebracht. Ook moet de mestproductie beperkt blijven tot wat je op je eigen land kwijt kunt.
In praktijk betekent dat voor veel boeren dat ze flinke investeringen moeten doen.
Volgens de Taskforce is het internationale speelveld daarbij verre van gelijk.
Daardoor ontkomt de overheid er volgens het advies niet aan om een "transitiefonds" op te richten.
Het kabinet nam de wens om in 2050 op kringlooplandbouw overgeschakeld te zijn op in het regeerakkoord. Vorige week kondigde het kabinet ook aan om in het kader van het terugdringen van de uitstoot van stikstof, met een uitkoopregeling te komen voor boeren die willen stoppen.


Uitslag poll: Niemand wil betalen voor duurzaamheid

07-10-2019 - 0 reacties Met duurzaamheid is in de akkerbouw geen geld te verdienen. Dat stelt een overgrote meerderheid van de stemmers in de poll op Akkerwijzer.


Poll: Met duurzaamheid is in de akkerbouw geen geld te verdienen

24-09-2019 - 0 reacties Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020. Het is de stichting niet gelukt om nieuwe financieringsmogelijkheden te vinden. Op Akkerwijzer de stelling: Met duurzaamheid is in de akkerbouw geen geld te verdienen


'Buitenland kijkt met open mond naar onze sector'

12-09-2019 - 0 reacties Op 18 december organiseert Boerenbusiness in Amersfoort het Nationaal Economisch Landbouw Congres. Op die dag wordt de Agribusiness Award uitgereikt. Volgens Juryvoorzitter Aalt Dijkhuizen loopt de Nederlandse landbouw dankzij innovaties voorop loopt. Goede ideeën verdienen daarom een podium. 

Klik hier voor meer informatie. 


Herenboerderij Breda maakt tongen los

12-09-2019 - 0 reacties Voor het Plattelandsdocument dompelt Nieuwe Oogst zich een dag onder in een boerengemeenschap. Dit keer gingen we naar buurtschap De Rith bij Breda. Hier wordt een Herenboerderij opgericht. Het maakt vooral de tongen los bij tuinders die hier de kost verdienen.


Workshop Slim geld verdienen

11-09-2019 - 0 reacties Het Polymer Science Park is een innovatiecentrum voor kunststoftechnologie waar het bedrijfsleven en kennispartners elkaar kunnen ontmoeten. Zij organiseren voorafgaand aan een netwerkborrelk de workshop 'Slim geld verdienen.De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Alfa Accountants en advieurs vertellen u meer over financieringsmogelijkheden. Als u hierin geïnteresseerd bent en wilt weten hoe u uw financiën kunt plannen, waar u moet zijn voor het juiste advies en ervaringen van anderen wilt horen, dan is deze workshop echt iets voor u!


Hier kun je yogaën tussen de geiten - De Boer Is Troef

08-09-2019 - 0 reacties Op zoek naar een manier om wat bij te verdienen, kwam boerin Magda Scholten tot een bijzondere samenwerking. Op haar boerderij in Stroe kun je een yogales volgen tussen de geiten.


Je zult nu maar een stopper zijn

23-08-2019 - 0 reacties Jarenlang viel er in de varkenshouderij amper droog brood te verdienen. Afrikaanse varkenspest in China heeft alles echter anders gemaakt. De varkensprijzen vestigen records en het magische niveau van €2 per kilo lijkt zelfs binnen handbereik. Een zuur moment om te stoppen, lijkt me.


VVD: ’Werken loont bijna niet’

13-08-2019 - 22 reacties

Originele beschrijving

Een gezin bestaande uit twee hardwerkende Amsterdammers met één kind waarbij de ouders allebei een minimuminkomen verdienen, houdt per maand slechts 125 euro meer over dan een Amsterdams gezin bestaande uit een kind waarvan de ouders allebei in de bijstand zitten.


Slachterijbouwer Marel wil geld verdienen aan slachtdata

07-08-2019 - 0 reacties Slachterijbouwer Marel wil data van machines delen met de consument. Het verkopen van informatie moet voor het bedrijf zelfs een nieuwe inkomstenbron opleveren.


Slachtmachinefabrikant wil geld verdienen aan slachtdata

06-08-2019 - 0 reacties Slachtmachinefabrikant Marel wil data van machines delen met de consument. Het verkopen van informatie moet voor het bedrijf zelfs een nieuwe inkomstenbron opleveren. Dat zegt het bedrijf in het Financieel Dagblad.


Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen

02-08-2019 - 0 reacties De Nederlandse streek- en regioproducten verdienen meer waardering en een grotere afzet. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


Schouten gaat streek- en regioproducten bevorderen

02-08-2019 - 0 reacties De Nederlandse streek- en regioproducten verdienen meer waardering en een grotere afzet. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.