Inkomen

Al het Inkomen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Inkomen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Inkomen nieuws

"Megastal van Greenpeace genereert 20.000 euro inkomen"

21-02-2019 - 0 reacties Bij de Landsbond, belangenverdediger van Vlaamse pluimveehouders, keken ze raar op toen hun sector door Greenpeace geviseerd werd vanwege schaalvergroting en “megastallen”. Vooral de definiëring van wat een megastal is, doet de wenkbrauwen fronsen. Voor Greenpeace zijn dit alle veebedrijven met een omzet van meer dan 500.000 euro per jaar. “Dit komt overeen met 31.500 braadkippen op één bedrijf, of 23.500 leghennen.” Waarom er in de praktijk meer dieren gehouden wordt, maakt de Landsbond duidelijk aan de hand van een korte rekensom. Die oefening leert dat het inkomen van een braadkippenhouder bij dat dieraantal onder het vooropgestelde minimum gezinsinkomen van 20.000 euro op jaarbasis zou blijven steken.


Droogte en lage suikerprijs drukken inkomen bietenteler

14-02-2019 - 0 reacties Akkerbouwers ontvangen voor hun in 2018 geoogste suikerbieten een prijs die 22 procent lager ligt dan een jaar eerder. Omdat ook de oogst tegenviel, duikelt de financiële opbrengst per hectare zelfs met 34 procent.


Nieuwe Franse wet om boer aan ‘eerlijke prijs’ te helpen, maakt de super te vet

04-02-2019 - 0 reacties Sinds 1 februari is in Frankrijk de Loi Alimentation van kracht. De wet was oorspronkelijk bedoeld om de Franse boeren een beter inkomen te garanderen. Als gevolg van de maatregelen worden in de supermarkt een flink aantal artikelen gemiddeld 4% duurder. Na 12 weken koopkrachtprotest van de gele hesjes lijkt dat geen handige boodschap.


Aardappel terecht de kurk van akkerbouw

01-02-2019 - 0 reacties Van de ruim 1,8 miljoen hectare cultuurgrond was in 2017 in totaal zo’n 510.000 hectare in gebruik voor de akkerbouw. Bij zowel graan als aardappelen gaat het om ruim 160.000 hectare. De aardappel zorgt gemiddeld voor 50 procent van het inkomen en wordt daarom terecht wel de kurk van de Nederlandse akkerbouw genoemd.


Verstegen start blockchainproject voor nootmuskaatboer

28-01-2019 - 0 reacties Verstegen wil door middel van blockchain inzichtelijk maken of nootmuskaatboeren een leefbaar inkomen ontvangen. In een app kunnen mensen het verschil zien tussen de prijs die ze op dit moment ontvangen en hoeveel de prijs moet zijn voor een leefbaar inkomen.


Fries dilemma: waterpeil verhogen of een beetje CO2 in de bodem stoppen

28-01-2019 - 0 reacties Nietsvermoedend stapte ik vorige week woensdag op de Bio Beurs in Zwolle een prachtige witte opblaastent binnen. Daar zou ik een workshop over humusopbouw in de akkerbouw bijwonen. Dat vind ik een boeiend onderwerp waar ik me in de praktijk intensief mee bezighoud. Graag wilde ik er nog meer over leren. Maar ik schrok. Wie de cijfers realistisch benadert, ontdekt dat we in Nederland willen geloven in de mogelijkheid om met onze intensieve teelten koolstof in de bodem te brengen. Ik ben bang dat de mogelijkheden nogal beperkt zijn, tenzij we kiezen voor veel extensievere vormen van landbouw. Voor Friesland kan dat een heel verstandige keuze zijn die boeren een prima en gegarandeerd inkomen oplevert.


'Help boeren fiscaal bij weersextremen'

03-01-2019 - 0 reacties Stortbuien in april en mei. Daarna een schijnbaar onafgebroken periode van droogte. Het jaar 2018 zal veel boeren nog lang heugen. Voor de landbouw en het inkomen van de agrariërs bleef het extreme weer niet zonder gevolgen.


Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij

27-12-2018 - 38 reacties Er zijn volop kansen voor melkveehouders om een goed inkomen te halen door duurzaam melk te produceren, ondanks de toenemende regelgeving in Nederland. Dit was één van de conclusies uit een workshop met Koeien & Kansen-veehouders en Jan Breembroek, directeur Agro Advies bij Flynth.


Fors lager inkomen op melkveebedrijven door droogte en lagere melkprijs

19-12-2018 - 0 reacties


‘Boeren hebben moeilijke positie’

19-12-2018 - 0 reacties Het agrarisch inkomen is dit jaar gedaald. De productie is sterk beïnvloed door de droge zomer en de toegenomen kosten voor onder andere voer- en mestafzet.


Groeien: dweilen met de kraan open?

19-12-2018 - 0 reacties Steeds meer melk produceren en steeds sneller groeien, maar een groei van het inkomen blijft uit. Deze indruk hebben 21 EDF-leden nadat ze hun boekhoudingen van de laatste tien jaar onder de loep hebben genomen. Lees verder ❯


Inkomen vollegrondsgroentetelers opnieuw bovengemiddeld

19-12-2018 - 0 reacties Het inkomen uit bedrijf bedraagt in 2018 naar schatting circa 45.000 euro per onbetaalde aje. Dit is evenals in de vier voorgaande jaren ruim boven het langjarige gemiddelde over de periode 2001-2017.


Gemiddeld inkomen gelijk, grote regionale verschillen tussen bedrijven

19-12-2018 - 0 reacties Voor het oogstjaar 2018 wordt een gemiddeld inkomen geraamd van bijna 40.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. De regionale verschillen en de verschillen tussen bedrijven zijn echter groot. In het Zuidwestelijk kleigebied kon er veelal niet beregend worden en zal er naar verwachting gemiddeld nauwelijks een positief inkomen worden gerealiseerd.


'Duurzame bedrijven presteren financieel beter'

18-12-2018 - 0 reacties Doorgaans zijn droge jaren voor akkerbouwers positieve jaren als het om het inkomen gaat. Voor de melkveehouderij is het tegenovergestelde waar. Het jaar 2018 vormt een uitzondering op de regel. Dat blijkt uit de cijfers die Wageningen Economic Research tijdens het Nationaal Economisch Landbouwcongres op 18 december presenteerde.


Inkomen land- en tuinbouw sterk gedaald

18-12-2018 - 0 reacties Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2018 wordt geraamd op ongeveer 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is een daling van bijna 30.000 euro ten opzichte van 2017. Daarnaast komt het inkomen lager uit dan het meerjarig gemiddeld inkomen van


Zeugenhouders in 2018 door diep dal gegaan

18-12-2018 - 0 reacties Lage biggenprijzen en hoge voerkosten hebben ertoe geleid dat zeugenhouders het jaar met een negatief inkomen eindigen.


Akkerbouw-inkomens lager door droogte

18-12-2018 - 0 reacties De gemiddelde akkerbouwer heeft in 2018 een inkomen van 38.000 euro gehad, meldt Wageningen Economic Research in zijn inkomensraming.


Boereninkomen in 2018 fors onderuit

18-12-2018 - 0 reacties Alle agrarische ondernemers zagen in 2018 hun gemiddelde inkomen dalen. Wageningen UR en het CBS becijferden dat het inkomen in 1 jaar tijd met bijna €30.000 is gedaald. Voor veel veehouders was 2017 een goed jaar. Bij akkerbouwers ligt dat anders, daar blijft het inkomen stabiel laag.


Inkomen land- en tuinbouw sterk gedaald na topjaar 2017

18-12-2018 - 0 reacties Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2018 wordt geraamd op ongeveer 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van bijna 30.000 euro ten opzichte van het historische topjaar 2017. Ook komt het inkomen lager uit dan het meerjarig gemiddeld inkomen van 51.000 euro over de periode 2013-2017.
Alleen de boomkwekerijsector kan rekenen op een inkomensstijging. De hardste klappen vallen op zeugenbedrijven waar het inkomen in 2018 diep in het rood belandt. Door de droge en warme zomer van 2018 zullen de inkomensverschillen tussen individuele ondernemers groter zijn dan normaal.


Slecht jaar voor veel boeren en tuinders

18-12-2018 - 0 reacties

Originele beschrijving

Vooral varkenshouders hadden het zwaar. Die gaan van een inkomen van gemiddeld 138.000 euro in 2017 naar een verlies van 29.000 euro in 2018.