Winter

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Winter. Winter is een van de 15227 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Winter nieuws

Bonte koeiendans in Aartswoud

15-04-2019 - 0 reacties Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group, gaf gisteren het startschot voor wat hij zelf ‘de bontste koeiendans van Nederland’ noemde. Hij liet de koeien van het Rundveemuseum Aartswoud voor het eerst naar buiten na de winter, wat tot het bekende aanstekelijke tafereel van dansende koeien leidde.


Winnaar kuilwedstrijd haalt 1.061 VEM

15-04-2019 - 0 reacties Maar liefst 1.163 maistelers uit heel Nederland namen deze winter deel aan de Nationale VEM wedstrijd van maisveredelaar Limagrain. De voederkwaliteit die vorig jaar is geoogst lag gemiddeld erg hoog, met 1.008 VEM voor alle ingezonden maiskuilen.


Hoe Kaapstad ‘Day Zero’ af wist te wenden en afhoudt

11-04-2019 - 0 reacties Een jaar geleden stevende Kaapstad in volle vaart op 'Day Zero' af: op 22 april zou er geen water meer uit de kraan komen. Maar Day Zero werd uitgesteld, en uitgesteld en verdween helemaal van de kalender. Dankzij een fors pakket waterbesparingsmaatregelen, een stadsbestuur dat van doorpakken wist én een natte winter.


Opinie: Glyfosaat, de gele splijtzwam…

08-04-2019 - 0 reacties Het is april, het voorjaar lonkt, met horten en stoten komt het landwerk op gang. De boer heeft niet stilgezeten deze winter. Deze periode is benut de invulling van het bouwplan en dus hoe het landschap voor het Nederland van 2019 er uit zal gaan zien.


Opinie Johan Emmens: Glyfosaat, de gele splijtzwam…

07-04-2019 - 0 reacties Het is april, het voorjaar lonkt, met horten en stoten komt het landwerk op gang. De agrariër heeft niet stilgezeten deze winter. Deze periode is benut de invulling van het bouwplan en dus hoe het landschap voor het Nederland van 2019 er uit gaat zien.


Koeiendans in Markelo: dieren genieten tijdens eerste dag in de wei

04-04-2019 - 0 reacties MARKELO - De lente is begonnen en het gras in de weilanden begint weer te groeien. Goed nieuws voor de koeien een winter op stal hebben gestaan: ze mogen weer naar buiten! Emmy Heilersig van het Markelose melkveebedrijf Heilersig heeft het tafereel van de ‘koeiendans’ dit jaar vastgelegd op camera.


Opinie Johan Emmens: Glyfosaat, de gele splijtzwam…

03-04-2019 - 0 reacties Het is april, het voorjaar lonkt, met horten en stoten komt het landwerk op gang. De boer heeft niet stilgezeten deze winter. Deze periode is benut voor het bouwplan en de invulling van het landschap die beeldbepalend zal zijn voor het Nederland van 2019.


Beregeningsverbod of niet? Boeren in de regio hebben winter lang water vastgehouden

30-03-2019 - 0 reacties OMMEL - Waterschappen beslissen maandag of grasland in april en mei besproeid mag worden. Melkveehouders hopen beloond te worden voor de inspanningen van de voorbije winter.


Paletti Growers en De Winter zeker tot 2024 samen op pad

29-03-2019 - 0 reacties De Winter Logistics en Paletti Growers hebben de intensieve logistieke samenwerking met vijf jaar verlengd. Ze gaan minimaal tot 2024 ‘samen op pad’ met snijbloemen en potplanten.


Fruitbomen lopen vroeger uit dan normaal: ‘Nu snel snoeien’

27-03-2019 - 0 reacties Heb jij fruitbomen in de tuin? Dan kun je ze beter snel snoeien, zegt tuinman Tom van Eigen Huis & Tuin. Ze lopen vroeger uit dan normaal vanwege de zachte winter en als je later bent, loopt de boom risico op schimmels.


Parmezaanse kaas wordt duurder door droogte in Italië

27-03-2019 - 0 reacties
Originele beschrijving

In Italië maken boeren zich zorgen over de productie van de Parmezaanse kaas. Door een veel te droge en warme winter groeien de gewassen niet waarmee de koeien gevoed moeten worden. Het gevolg: de kaas wordt duurder. - Download de Agri24 app


Voortgang project Suikerterrein Terra MBO

25-03-2019 - 0 reacties Er is in de winter, ondanks het weer, van alles gebeurd op het voormalig Suikerunie-terrein in Groningen.Zo is men begonnen met de bloemenhoek egaliseren, dit in samenwerking met kunstenares Claudy Jongstra. We gaan hier voor haar onder andere zonnebloemen verbouwen voor de productie van parfum en verf.Ook is er begonnen met het verbeteren van de bereikbaarheid van de percelen. Hiervoor gaan we een halfverharding aanleggen. We zijn nog op zoek naar een loonwerker die ons kan assisteren.De mest is inmiddels ook bij ons afgeleverd, dit gaan we zelf uitstrooien zodra…


Europese graangewassen staan er goed voor

18-03-2019 - 0 reacties Het maandelijkse MARS-rapport toont dat de graangewassen in Europa de winter goed zijn doorgekomen, met nauwelijks tot geen vorstschade. Ook in de regio rondom de Zwarte Zee komen de percelen goed onder de sneeuw vandaan.


Schapen ook bijvoeren bij ruim grasaanbod

05-03-2019 - 0 reacties Schapen die in de winter veel gras tot hun beschikking hebben, moeten ook worden bijgevoerd. Dat adviseert de Gezondheidsdiens voor Dieren (GD). De GD krijgt veel vragen over melkziekte, slepende melkziekte en stijve overhouders bij schapen. Aandoeningen die samenhangen met het rantsoen.


Bodemverbetering door brengen van klei in zand

05-03-2019 - 0 reacties Klei in zand brengen klinkt als ‘water naar de zee dragen’. Maar niets is minder waar. Klei in zand is een maatregel die past binnen een circulaire economie waarbij vruchtbare (bagger-)grond uit de keten wordt hergebruikt. Kleigrond/bagger wordt daarmee een waardevolle en bruikbare grondstof. Het sluit aan bij de landbouwdoelstellingen voor klimaatneutrale productie. In de winter van 2019 is hiervoor een proef aangelegd op Proefboerderij De Marke van Wageningen Livestock Research.


Speel kort op de bal bij aanpak moeilijke duist in wintertarwe

26-02-2019 - 0 reacties Door de warme winter komen onkruiden, en zeker ook duist, fors ontwikkeld de winter uit. Tijdig aanpakken is een must


Vandaag valt hij op de mat: het februarinummer van vakblad Trekkerweb

19-02-2019 - 0 reacties Trekkerweb Indoor FarmstockDe tractorpullingfans kijken er al de hele winter naar uit, indoor tractorpulling in Zwolle. Het tweede weekend van februari was het zover. Met op vrijdag de Farmstock en op zaterdag de Grand National. Uiteraard doen we verslag van de Trekkerweb Indoor Farmstock. U leest het in het vakblad Trekkerweb van aanstaande dinsdag. Mobiele service: met de bus naar de klusOnderhoud op locatie verrichten is een trend bij mechanisatiebedrijven. Een bedrijf dat hier flink op inspeelt, is LMB Rovadi in Ysselsteyn (LB). Eigenaar…


Na kwakkelende aanloop is voorjaar vroeg gestart

18-02-2019 - 0 reacties Na een winter zonder echt winterweer en weinig neerslag, is het voorjaar vroeg van start gegaan. De mesttanks rijden af en aan en ook bij akkerbouwers is veel actie te bespeuren.


Huidige winter hard op weg naar plek in top tien zachtste winters

17-02-2019 - 0 reacties De huidige winter is hard op weg om een plek in de top tien zachtste winters sinds het begin van de metingen in 1901 te veroveren. Met het zachte weer in het vooruitzicht, komt de gemiddelde temperatuur van februari uit op ongeveer 6 graden. Dat is ruim genoeg om de winter in de top tien te krijgen.


Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - 0 reacties De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.