Leghennen

Volg al het nieuws over Leghennen, een van de 15150 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Leghennen nieuwsbrief.

Leghennen nieuws

Ernst pootproblemen bij witte hennen sterk afgenomen

19-03-2019 - 0 reacties Pootproblemen bij witte leghennen spelen nog steeds maar de ernst lijkt behoorlijk te zijn afgenomen. Zo is er in veel gevallen slechts sprake van lichte aantasting van de huid en zijn er nauwelijks nog koppels waar de tenen ernstig zijn aangetast.


Vogelgriep vastgesteld op Deens pluimveebedrijf

04-03-2019 - 0 reacties Op een pluimveebedrijf met 7.000 biologische leghennen in het Deense Glostrup, nabij Kopenhagen is laagpathogene H5 vogelgriep vastgesteld.


Plus verwerkt vlees 3 sterren Beter Leven kippen in rookworst

26-02-2019 - 0 reacties Plus verwerkt het vlees van leghennen, die 3 sterren Beter Leven eieren leggen, in een rookworst.


EFSA: Verscherp salmonellanorm leghennen van 2 naar 1 procent

22-02-2019 - 0 reacties De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA adviseert de Europese Commissie om de norm voor aanwezigheid van salmonella in leghennenkoppels aan te scherpen van 2 naar 1 procent.


"Megastal van Greenpeace genereert 20.000 euro inkomen"

21-02-2019 - 0 reacties Bij de Landsbond, belangenverdediger van Vlaamse pluimveehouders, keken ze raar op toen hun sector door Greenpeace geviseerd werd vanwege schaalvergroting en “megastallen”. Vooral de definiëring van wat een megastal is, doet de wenkbrauwen fronsen. Voor Greenpeace zijn dit alle veebedrijven met een omzet van meer dan 500.000 euro per jaar. “Dit komt overeen met 31.500 braadkippen op één bedrijf, of 23.500 leghennen.” Waarom er in de praktijk meer dieren gehouden wordt, maakt de Landsbond duidelijk aan de hand van een korte rekensom. Die oefening leert dat het inkomen van een braadkippenhouder bij dat dieraantal onder het vooropgestelde minimum gezinsinkomen van 20.000 euro op jaarbasis zou blijven steken.


Aantal vleeskuikens daalde 10 procent, leghennenstapel steeg 3 procent in 2018

15-02-2019 - 0 reacties Het aantal vleeskuikens daalde vorig jaar met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren en het aantal leghennen steeg met 3 procent ten opzichte van 2017 tot 47,7 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - 0 reacties De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.


Bescherm hennen in de winter tegen E. coli

07-02-2019 - 0 reacties In de winter ligt een besmetting met de E. coli-bacterie op de loer. Wat kunt u doen om een besmetting bij uw leghennen te voorkomen of te bestrijden?


Open dag 't Kakelbos

07-02-2019 - 0 reacties Op 22 februari staan de deuren open van ’t Kakelbos! Een nieuwe leghennenstal met vrije uitloop van de familie Van Ginhoven. De stal biedt ruimte aan 54.000 leghennen. Deelnemende bedrijven en familie van Ginhoven heten u van harte welkom!


Schouten vindt verbod op koloniehuisvesting te ver gaan

26-01-2019 - 0 reacties Minster Schouten van LNV vindt een verbod op koloniehuisvesting voor leghennen te ver gaan.


Fotoreportage: Fraaie stal voor biologische hennen

23-01-2019 - 0 reacties Eric Thielen bouwde in Castenray (LB) een fraaie nieuwe stal voor biologische leghennen.


LTO/NOP tegen verbod op koloniehuisvesting

21-01-2019 - 0 reacties LTO/NOP is tegen wetgeving om koloniehuisvesting voor leghennen in Nederland te verbieden. LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers vindt dat de markt zijn werk moet doen en leghennenhouders zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze omschakelen.


Dierenbescherming wil verbod op koloniekooien

17-01-2019 - 0 reacties De Dierenbescherming roept minister Schouten van Landbouw op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden. In 2021 worden de verrijkte kooien verboden, maar de koloniekooien blijven toegestaan. Een goed dierenwelzijn is ook in deze aangepaste kooien niet mogelijk, stelt de Dierenbescherming.


Dierenbescherming roept Schouten op om koloniekooien voor leghennen te verbieden

16-01-2019 - 0 reacties De Dierenbescherming roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden. In 2021 worden de verrijkte kooien verboden, maar de koloniekooien blijven toegestaan. Een goed dierenwelzijn is ook in deze aangepaste kooien niet mogelijk, stelt de Dierenbescherming.


Nieuwe stal voor biologische leghennen

15-01-2019 - 0 reacties Open dag in Niederlangen (nabij Emmen, provincie Drenthe, Nederland)


Animal Rights toont beelden van vangploegen pluimvee

10-01-2019 - 0 reacties Een undercovermedewerker van Animal Rights filmde met een verborgen camera hoe vangploegen stallen met leghennen leeghalen. De beelden zijn gemaakt in stallen met zowel scharrel- als kooihuisvesting in Stroe, Ottersum, Linde en Herveld.


Biologische leghennen: monitoring in de opstart voorkomt problemen

27-12-2018 - 0 reacties Monitoring in de opstart van een nieuw koppel leghennen past perfect binnen een bedrijfsbegeleidingspakket. Zeker in de biologische legsector omdat behandelingen gelimiteerd zijn en proactieve, preventieve diergeneeskunde dus voorop staat.


Fotoreportage: 'Uitstekende resultaten maakte nieuwbouw mogelijk'

19-12-2018 - 0 reacties Harry, zijn vrouw Anja en hun zoon Erwin Huis in ’t Veld uit Wenum-Wiesel (GD) bij Apeldoorn sloopten twee oude stallen en bouwden nieuw voor 12.000 biologische leghennen. De afgelopen rondes draaiden ze technisch erg goed in hun oude stallen.


'Toppers in Duitsland halen vergelijkbare technische resultaten’

13-12-2018 - 0 reacties Enkele topbedrijven in Duitsland halen dezelfde technische resultaten als Nederlandse leghennenhouders. Maar gemiddeld zijn de technische resultaten bij leghennen in Nederland het beste.


Aandeel bio en Freiland neemt geleidelijk aan toe

12-12-2018 - 0 reacties Het aandeel biologische en vrije uitloop leghennen nam de laatste vier jaar geleidelijk aan toe en het aandeel scharrel- en kolonie en verrijkte kooi langzamerhand af. Dat blijkt uit de cijfers van Avined.