Saldo

Saldo is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Saldo en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Saldo nieuws

Miljarden aan omzet uit eten verdampt dit jaar

12-10-2020 - 0 reacties Nederlandse consumenten geven dit jaar naar verwachting 7,5 miljard euro minder uit aan eten buiten de deur. Anderzijds wordt 3,7 miljard euro meer uitgegeven aan eten dat thuis wordt geconsumeerd. Per saldo verdampt daarmee 3,8 miljard euro aan omzet aan eten als gevolg van de coronacrisis.


Saldo vleeskuikens tot maart 2020 nog hoger vooral dankzij lagere voerkosten

29-04-2020 - 0 reacties Het saldo vleeskuikens van een vleeskuikenbedrijf met gemiddeld 100.000 dieren is in maart 4.500 euro hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt door lagere voerkosten en iets hogere opbrengsten. De dalende lijn in het voortschrijdende jaarsaldo kwam in december ten einde. Daarna is dat jaarsaldo licht gestegen tot 288.000 euro in maart. Dat ligt nog wel 13.000 euro onder het langjarig gemiddelde van dit saldo.


Hoger saldo voor vleeskuikenouderdierenbedrijven in 2019

10-03-2020 - 0 reacties De vleeskuikenouderdierenbedrijven hadden in 2019 te maken met een hogere prijs voor de broedeieren dan in 2018. Uit de referentiecijfers van ABAB Accountants en Adviseurs blijkt dat de gemiddelde prijs per broedei uitkomt op 19,22 cent. Dit is 1,2 cent meer dan in 2018. Dit is vooral te danken aan de grote vraag naar broedeieren en de toename van de export. Ondanks dat er meer concurrentie komt uit Oost-Europa waar bedrijven goedkoper broedeieren kunnen produceren, blijven de Nederlandse broedeieren erg gevraagd vanwege de goede kwaliteit en hoge bevruchting.


Hoger saldo vleeskuikens door lagere voerkosten

04-03-2020 - 0 reacties Het saldo van een standaard vleeskuikenbedrijf was in januari € 2.500 hoger dan in januari 2019.


Saldo melkveehouderij stijgt door lagere voerkosten en hogere melkopbrengsten

03-03-2020 - 0 reacties Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf met 102 melkkoeien een productie van 8980 liter per koe is in januari 2020 uitgekomen op 16.500 euro. Het saldo ligt daarmee 4% boven het niveau van januari 2019 door lagere voerkosten en een hogere melkprijs. Het voortschrijdend gemiddelde saldo over 12 maanden nam voor het eerst sinds begin 2018 weer toe doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau kwam dan een jaar geleden. Het saldo lag in januari 2020 nog wel 14% onder het langjarig gemiddelde.


Ook bij Rabobank moeten miljonairs gaan betalen voor hun spaargeld

11-02-2020 - 0 reacties Na ABN Amro en ING zijn nu ook vermogende klanten van Rabobank de klos: ze moeten gaan betalen om hun spaargeld bij de bank te mogen stallen. Vanaf 1 juli dit jaar betalen klanten met meer dan 1 miljoen op hun rekening 0,5 procent rente.

Na ABN Amro en ING gaat ook Rabobank een negatieve rente rekenen voor particuliere klanten met een saldo hoger dan 1 miljoen euro.

UTRECHT (ANP) - Vermogende spaarders moeten ook bij Rabobank rente gaan betalen op hun spaargeld. Vanaf 1 juli gaat de bank op rekeningen met een tegoed van meer dan 1 miljoen euro 0,5 procent rente heffen..


De logistiek sorteert voor op een sterke omzetgroei in 2020

24-01-2020 - 0 reacties UTRECHT - Logistieke ondernemers zijn per saldo redelijk optimistisch over de financiële ontwikkelingen in 2020, al blijven de krappe marges een punt van zorg. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in ...Lees meer


PFAS-norm omhoog: 'Maar dit komt te laat, dit jaar is eigenlijk al verloren'

29-11-2019 - 0 reacties De verachtvoudiging van de 'PFAS-norm' zou de bouw na een impasse weer op gang moeten helpen. Toch gaat bij veel bouwbedrijven de vlag niet uit. "Dit komt gewoon te laat. Dit jaar heb je verloren", zegt Marco de Rijk van Niezen Transport.

Eerst even terug naar oktober. Toen maakten veel Nederlanders kennis met de term PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend zijn. Het kabinet legde de bouw een scherpe norm op: als meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zit, mag er geen grond meer verplaatst worden.
Concreet betekende dit dat de bouw in Nederland op zijn gat lag, want meer dan 85 procent van de getest grond zat boven die norm. Daardoor kwamen veel bouwprojecten voor bouwbedrijven, baggeraars en grondverzetsbedrijven stil te liggen.
Bronnen in Den Haag meldden gisteren dat de norm vandaag omhoog gaat naar 0,8 microgram per kilo grond. Het kabinetsbesluit hierover wordt eind van de middag verwacht. De grote vraag is nu of deze verhoging voldoende is.
'Geeft lucht, maar problemen blijven'
"Acht keer hoger, dat lijkt heel wat. Maar per saldo heb je het dan alsnog over een best lage grenswaarde", zegt Paul Vogelaar, directeur bij Van Oord, een groot baggerbedrijf. "Het geeft lucht, zeker voor kleine projecten. Maar ik denk dat er voor grotere projecten problemen blijven bestaan."
Door de omvang van Van Oord, een van de grootste baggerbedrijven ter wereld, heeft Vogelaar niet direct veel last gehad van de PFAS-maatregel. "Maar om alles goed te laten verlopen hebben we wel waardig wat extra mankracht ingezet. Dat geld krijg je niet meer terug."
Bedrijven die zich bezighouden met het verplaatsen van grond of hiervan afhankelijk zijn, zeggen inmiddels voor een miljard euro aan schade te hebben geleden. Verschillende werkgeversorganisaties bereiden daarover een claim tegen bij de overheid. Werkgevers vrezen dat de PFAS-crisis in de bouw voor het einde van het jaar zo'n 6000 banen heeft gekost.
'Had maand eerder gemoeten'
De actiegroep Grond in Verzet noemde de maatregel van het kabinet gisteren een mooi begin. "Maar of het genoeg is, weet ik nog niet", zegt woordvoerder Klaas Kooiker. "Dat hangt af van de voorwaarden die aan de norm van 0,8 zitten. Dit had een maand eerder gemoeten."
Daar sluit Marco de Rijk van Niezen Transport in Duivendrecht zich bij aan. "We hebben nog drie weken tot de kerstvakantie. Dan zijn alle aannemers twee weken dicht. Wij zijn er nu gelijk klaar voor, maar in zo'n korte periode start je niet veel projecten meer op. Dit jaar heb je dus al verder verloren."
Dit is waarom veel bedrijven nu last hebben van PFAS:
De periode waarin deze maatregel is opgelegd maakt het voor bouwbedrijven extra pijnlijk, zegt De Rijk. "De maanden september tot november is normaal om vlees op de botten te kweken voor de winter, maar dat wordt hierdoor een schraal stukje vlees."
Begin volgend jaar zijn de problemen bovendien niet voorbij. De Rijk benadrukt dat de verhoging van de PFAS-norm volgens de uitgelekte informatie een tijdelijke maatregel is.
"We moeten na de kerstvakantie verder zien. Als het een strenge winter wordt staan we alsnog te kijken. We hebben in de bouw bovendien te maken met een betaaltermijn van 60 dagen", zegt De Rijk. "In januari en februari merk je dus pas écht dat het geld niet binnenkomt."


Varkenshouders zien bankrekening oplopen

30-10-2019 - 0 reacties Het saldo op de lopende rekening van varkenshouders is in het derde kwartaal ruim € 27.000 gestegen.


Waarom de boeren boos zijn op de provincies

14-10-2019 - 0 reacties De protestacties van boeren richten zich niet meer alleen op het kabinet en de Tweede Kamer, maar ook op de provincies. Die spelen een eigen rol in de stikstofcrisis. Hoe zit dat? Een korte uitleg.
Op 4 oktober maakte minister Schouten (ChristenUnie, Landbouw) bekend hoe ze er op korte termijn voor wil zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden. Centraal onderdeel van haar maatregelen was een reductie van de stikstofuitstoot in de landbouw. Doel was om weer bouwvergunningen te kunnen verlenen.
Daar komen de provincies in beeld: zij gaan over die vergunningen. De twaalf provincies stelden daarom op 8 oktober hun regels op voor het verlenen van vergunningen met toepassing van het zogenoemde salderen. De salderingsregels bepalen dat er per saldo geen stikstof bij mag komen. In een gebied moeten dus bronnen van uitstoot verdwijnen, om een nieuw project dat leidt tot een toename van de stikstofuitstoot mogelijk te maken.
Realiteit vs. vergunning
Voor het bepalen van de stikstofruimte die boeren kunnen verkopen als ze stoppen, ging Schouten in haar Kamerbrief van 4 oktober uit van de stalcapaciteit. Als een boer een stalcapaciteit heeft van 100 koeien (met bijbehorende uitstoot) en nu maar 90 koeien houdt, kan de boer toch stikstofruimte voor 100 koeien verkopen.
De provincies gaan in hun afspraken van 8 oktober een stap verder: zij gaan uit van het feitelijke aantal koeien, in dit geval dus 90. De boer verliest in de regels van de provincie dus een deel van de stikstofruimte - en daarmee geld.
De stikstofuitstoot moet bij 'extern salderen', dat wil zeggen als een bedrijf wordt verkocht, omlaag. Ook van Schouten. Een nieuwe partij kan volgens de minister 70 procent van de oude stikstofruimte overnemen. Provincies berekenen die dus minder gunstig dan in het voorstel van Schouten. Ook komen dier- en fosfaatrechten te vervallen.
Dat laatste maakt voor een bouwbedrijf misschien niet uit. Maar voor boeren wel. Want boerderij A kan dan wel 70 procent van de stikstofrechten van boerderij B kopen, maar dan worden tegelijkertijd de dierrechten van boerderij B ingenomen. Dierrechten zijn nodig om varkens, kippen of koeien te mogen houden. Door het innemen van dierrechten bij de verkoop van stikstofrechten kunnen er dus minder dieren in het land worden gehouden.
En als een boer op zijn erf een extra stal wil plaatsen, mag dat alleen als hij in de nieuwe situatie niet meer uitstoot dan daarvoor ('interne saldering'). Ook niet als er volgens de vergunning nog stikstofruimte 'over' is.
Echte reductie
De strengere regels zijn volgens de provincies nodig om ze juridisch houdbaar te maken, en daadwerkelijk een uitstootreductie te realiseren. De Raad van State oordeelde eerder dat de stikstofaanpak juridisch niet deugde.
Boeren voelen zich nu benadeeld. Vrijdag gingen boze agrariërs al verhaal halen bij het provinciehuis in Leeuwarden. De provincie Friesland besloot enkele uren later de beleidsregels voor salderen in te trekken; inmiddels hebben ook Drenthe, Gelderland en Overijssel dat gedaan.
De keerzijde daarvan is dat er in deze provincies voorlopig geen vergunningen afgegeven kunnen worden. En de vraag is hoe de overige provinciebesturen omgaan met de druk van de boeren.


Provincies verlenen weer vergunningen na stikstofuitspraak

09-10-2019 - 0 reacties Provincies gaan voor het eerst sinds de omstreden stikstofuitspraak weer vergunningen verlenen. Vanaf komende vrijdag komen projecten die per saldo geen stikstof uitstoten weer in aanmerking voor een vergunning.


Melkveebedrijf levert 7% in ten opzichte van 2018

07-10-2019 - 2 reacties Het saldo van een gestandaardiseerd melkveebedrijf is in augustus 2019 uitgekomen op € 14.300.


30e editie KWIN-Veehouderij verschenen

02-10-2019 - 0 reacties Wageningen Livestock Research heeft de geactualiseerde Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2019-2020 gepubliceerd. KWIN-Veehouderij bevat prijsinformatie over veehouderijbedrijven en normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen.


‘Veldboon sluit aan op landbouwtrends, nu nog saldo verhogen’

26-09-2019 - 0 reacties CZAV werkt samen met Meatless, telers, veredelaars en onderzoek aan de productie, verwerking en afzet van plantaardige eiwitten. Deze week maakte CZAV bekend dat ze een project gestart hebben om een teelt- en verwerkingsketen van veldbonen op te zetten.


‘Weidegang geeft hoger saldo’

30-08-2019 - 26 reacties Weiden heeft in 2017 tot een hoger saldo van 1,7 cent per kilo melk geleid. Dit zal de komende jaren groter worden, doordat weiden een van de basisvoorwaarden is geworden voor de verschillende melkstromen die afgelopen jaren zijn geïntroduceerd.


Gemiddeld weidebedrijf realiseert 17.000 euro hoger saldo

30-08-2019 - 4 reacties Een doorsnee weidebedrijf, met ongeveer 1 miljoen kilo melk, realiseert een saldo wat 17.000 euro hoger ligt dan een vergelijkbaar bedrijf die geen weidegang toepast.


Enkele honderden euro's extra saldo bij goede groenbemesterkeuze

30-08-2019 - 0 reacties De keuze voor de juiste groenbemester kan in een volgend hoofdgewas een 300 euro hoger saldo opleveren. Bij zeer hoogwaardige gewassen als lelie nog meer. Volgens onderzoeker Johnny Visser van WUR blijkt dat uit proeven op proefbedrijf Vredepeel.


Voerwinst zeugen stijgt; kosten ook

03-07-2019 - 0 reacties De lange termijnprognose die onlangs weer is vastgesteld, gaat uit van een hoger saldo voor zeugen. Die voor vleesvarkens blijft ongewijzigd.


Uienpool Flevoland realiseert passende prijs

25-06-2019 - 0 reacties Uienpool Flevoland heeft de deelnemers een passende prijs voor seizoen 2018/2019 gepresenteerd. De deelnemers uit de provincie kenden een zeer wisselende opbrengst, al was deze veelal wel van een zeer goede kwaliteit. Dat levert uiteindelijk een saldo naar tevredenheid op.


Teruglopende melkaanvoer maakt spotmelk gewild

18-06-2019 - 0 reacties De boterprijzen hebben de afgelopen weken behoorlijk averij opgelopen. Ondertussen trekt de prijs voor spotmelk aan, ondanks dat in Europa per saldo evenveel melk is. Hoe komt dit? En wat doen de voerprijzen deze zomer?