Veehouders

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Veehouders. Veehouders is een van de 15752 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Veehouders nieuws

Vakblad na onderzoek: ‘Stikstofstrop voor Brabantse veehouders’

12-12-2019 - 0 reacties DEN BOSCH - Een derde van de Brabantse veehouders overweegt te stoppen als de nieuwe stikstofplannen van het Brabantse provinciebestuur doorgaan. Dat concludeert agrarisch vakblad Nieuwe Oogst na ondervraging van 322 veehouders in Brabant.


Stikstofstrop voor Brabantse veehouders

12-12-2019 - 0 reacties 62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt uit recent onderzoek van Nieuwe Oogst onder 322 veehouders in Brabant.


Stikstofstrop voor Brabantse veehouders

12-12-2019 - 0 reacties 62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt uit recent onderzoek van Nieuwe Oogst onder 322 veehouders in Brabant.


Stikstofstrop Brabantse boeren van 3 ton

12-12-2019 - 23 reacties 62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt uit recent onderzoek van Nieuwe Oogst onder 322 veehouders in Brabant.


Dierpremie van 150 euro voor zeldzame melkkoeien

12-12-2019 - 0 reacties Veehouders met melkgevende koeien, die zijn aangemerkt als zeldzaam huisdier beuren over 2019 en 2020 een dierpremie. Deze premie van 150 euro per aanwezige koe per jaar wordt bekostigd door het ministerie van LNV.


Vrijdag de dertiende erop of eronder voor veehouders

11-12-2019 - 0 reacties ZLTO en Farmers Defence Force (FDF) houden vrijdag 13 december weer een trekkerprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. Die middag buigen Provinciale Staten zich over de voorstellen voor de Brabantse Aanpak Stikstof.


OM eist taakstraffen, boetes tegen vijf veehouders

10-12-2019 - 0 reacties Voor Rechtbank Overijssel heeft het OM maandag taakstraffen, boetes en voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen vijf veehouders vanwege het niet naleven van de dierenwelzijnsregels.


Ierse boeren blokkeren distributiecentra

09-12-2019 - 1 reacties In Nederland praten boeren van een mogelijke blokkade van grote distributiecentra, in Ierland voeren ze het uit. Ierse veehouders zijn witheet over de lage vleesprijzen en komen daardoor in actie.


Helft melkveehouders zaait vanggewas na mais

04-12-2019 - 0 reacties Bijna de helft van de veehouders die een vanggewas heeft gezaaid, deed dit na de maisoogst. Minder dan 10 procent zaaide dit vanggewas gelijktijdig met de mais.


Aanpassing van eiwitgehalte in diervoeders is technisch snel mogelijk

03-12-2019 - 0 reacties Het realiseren van de door het kabinet gewenste stikstofreductie via eiwitarmer veevoer is technisch al snel mogelijk. Het vereist echter maatwerk, waardoor de kosten lastig in te schatten zijn. Voordat de veehouders omschakelen moet er voor hen duidelijk zijn dat er voor hun bedrijf een toekomst is. Dat stellen woordvoerders van ForFarmers, Agrifirm en De Heus..


Akkerbouwers en veehouders werken samen in project ‘Bodem en Kringlopen Flevoland’

27-11-2019 - 0 reacties Vanuit het project ‘Bodem en Kringlopen Flevoland’ organiseert DLV Advies studiegroepen waarin agrarisch ondernemers samen met experts zoeken naar manieren om de aanvoer en benutting van nutriënten te optimaliseren. In het project wordt ruim 2 jaar gewerkt met 5 studiegroepen bestaande uit 10 akkerbouwers en veehouders. Er kunnen zich nog veehouders en akkerbouwers aanmelden voor het project.


Utrechtse boeren kwaad over ‘verraad’ natuurpartners

23-11-2019 - 12 reacties FrieslandCampina moet niet meer samenwerken met Natuurmonumenten, vinden de veehouders.


Boeren in Beuningen vrezen voor vernatting van land en stappen naar Raad van State

19-11-2019 - 0 reacties Enkele veehouders in Beuningen zijn in opstand gekomen tegen de natuurmaatregelen die de provincie Overijssel wil uitvoeren in Natura 2000-gebieden vlak naast hun bedrijven.


Praktische uitwerking wetgeving helpt dierenwelzijn vooruit

18-11-2019 - 0 reacties In de huidige regels rond dierenwelzijn bestaan veel 'open normen'. Dat is een wettelijke norm, maar zonder concrete uitwerking. Dit biedt veehouders onvoldoende houvast om te innoveren. Ook geven 'open normen' vaak onvoldoende handvatten voor de toezichthouders om te handhaven. Om toezichthouders betere handvatten te bieden bij de handhaving heeft de stichting Varkens in Nood de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd wetenschappelijk onderzoek te doen en een concept-handhavingsprotocol op te stellen.


Krimp dwingt veevoerbranche tot maatwerk

08-11-2019 - 0 reacties De diervoederindustrie moet sterker in ketens gaan samenwerken. De afname van het aantal veehouders dwingt de sector om maatwerk in voeders en specialistische ondersteuning te leveren.


'Netto te benutten stikstofruimte is soms maar 20 procent bij extern salderen'

07-11-2019 - 1 reacties Extern salderen is oninteressant voor veehouders omdat de netto te benutten stikstofruimte soms maar 20 procent is. Dat maakt extern salderen veel te kostbaar. Dat zegt NVP-secretaris Aalt den Herder.


Melkveehouder voelt stikstof als bedreiging

07-11-2019 - 0 reacties Bijna alle veehouders denken dat de maatregelen rondom stikstof niet stoppen bij het opkopen van stoppende bedrijven.
Van de deelnemers aan de driemaandelijkse enquête van Melkvee100plus denkt 94% dat de discussie en maatregelen rondom de stikstofproblematiek niet eindigen bij het opkopen van stoppende (melk)veebedrijven. Daarbij verwacht 71% zelfs dat stikstof een bedreiging wordt voor het eigen bedrijf.


Melkveehouderijen in België groeien juist

04-11-2019 - 0 reacties Melkveehouderijen in Vlaanderen die te veel stikstof uitstoten voor de nabije natuur, worden verplaatst of uitgekocht dankzij een flankerend beleid. In Wallonië is de veedichtheid geen enkele reden tot zorg. Het geeft de Belgische veehouders de mogelijkheid om te blijven groeien, mede omdat het aantal bedrijven juist krimpt.


Veel onduidelijkheid over schadebedrag bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing

23-10-2019 - 0 reacties Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het schadebedrag voor veehouders die hun bedrijf moeten beëindigen of verplaatsen omdat ze dichtbij een natuurgebied liggen vanwege de stikstofmaatregelen.


Veel onduidelijkheid over schadebedrag bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing

23-10-2019 - 0 reacties Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het schadebedrag voor veehouders die hun bedrijf moeten beëindigen of verplaatsen omdat ze dichtbij een natuurgebied liggen vanwege de stikstofmaatregelen.