Wur

Wur is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Wur en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Wur nieuws

Zieke koeien opsporen met 3D-camera

16-11-2019 - 0 reacties Ziekten bij melkkoeien kunnen sneller worden gesignaleerd met een 3-dimensionale camera. Xiangyu Song van Wageningen UR heeft een geautomatiseerd 3D-systeem ontwikkeld, waarmee melkkoeien gemonitord kunnen worden. Hij promoveert hiermee op 18 november aan Wageningen University & Research (WUR).


Wintersterfte bijen gehalveerd

08-11-2019 - 0 reacties ‘Waar is de bijensterfte gebleven?’, kopt Resource, het vakblad van Wageningen University & Research (WUR). Het ziet ernaar uit dat de alarmerend hoge wintersterfte van honingbijen gestopt is. Voor de bijensterfte wordt vaak met een beschuldigende vinger naar de landbouw gewezen. Maar jarenlang onderzoek heeft er geen sluitende oorzaak voor gevonden.


Duurzamere gewasproductie dankzij bacteriën

08-11-2019 - 0 reacties Bacteriën zijn de medicijnmakers in de natuur. Als ze gecombineerd worden, beschermen ze planten tegen schimmelinfecties. Dat ontdekten microbiologen, biotechnologen en bio-informatici uit Nederland, Brazilië, Colombia en de Verenigde Staten onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University & Research (WUR), meldt EOS Wetenschap. Zo wordt de weg naar een meer duurzame productie van gewassen vrijgemaakt.


Martin Scholten (WUR): krimp veestapel niet nodig

05-11-2019 - 2 reacties Vee is onmisbaar in de kringlooplandbouw, aldus Martin Scholten van Wageningen UR. Het gaat erom de grondstoffen zo goed mogelijk te benutten en te verwaarden, en daar hoort veehouderij onlosmakelijk bij.
Hij houdt het verhaal naar eigen zeggen al voor de 90ste keer. Toch blijft het inspirerend, de optimistische visie van Martin Scholten op de kringlooplandbouw. De directeur Animal Sciences Group van Wageningen UR is op dit terrein een belangrijke adviseur van minister Schouten, die de circulaire landbouw tot haar speerpunt heeft gemaakt.


Nieuwe veldtest detecteert bananenschimmel TR4 sneller dan ooit

23-10-2019 - 0 reacties Een nieuwe, door Wageningen University & Research (WUR) ontwikkelde veldtest om Tropical Race 4 (TR4) – de Fusariumstam die de gevreesde Panamaziekte bij bananen veroorzaakt - op te sporen, heeft in Colombia geleid tot positieve resultaten. Mede door deze test is de aanwezigheid van TR4 in het Zuid-Amerikaanse land snel vastgesteld.


Onderzoek en praktijk werken samen voor duurzame hyacintteelt

23-10-2019 - 0 reacties Hoe kun je hyacinten duurzamer telen? De komende jaren gaat een consortium van bedrijven in de teeltsector op zoek naar de antwoorden op die vraag. Ook de business unit Glastuinbouw & Bloembollen van de Wageningen University & Research (WUR) is bij het project betrokken. Doel is om de verduurzaming van de hyacintenteelt te verbeteren, versnellen en aan te passen. Op dinsdag 15 oktober is het consortium officieel van start gegaan.


Eerder ontdekken van wetenschappelijke ‘spin-off pareltjes’ mogelijk door nieuwe financiering

22-10-2019 - 0 reacties Een nationaal consortium krijgt geld uit Den Haag om uit wetenschappelijk onderzoek de beste spin-offs te identificeren en financieren. Wageningen University & Research (WUR) heeft een trekkersrol naast de drie andere technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente), TNO en investeerder Shift Invest. Het consortium richt zich op circulaire technologie. In totaal is er voor het programma 8 miljoen euro beschikbaar uit de zogeheten TTT-regeling: het Thematisch Technology Transfer-instrument (TTT) van het Rijk. Een tweede consortium, geleid door TU/Eindhoven met investeerder Innovation Industries, richt zich op het thema Smart Systems.


Natura 2000 verwateren? Dat lukte Balkenende ook al niet - tijd voor strategischer denken

21-10-2019 - 0 reacties In het Algemeen Dagblad hield emeritus-hoogleraar en agronoom Rudy Rabbinge (WUR) afgelopen weekend een pleidooi om 'het mes te zetten' in de 162 beschermde Natura2000-gebieden die Nederland in een diepe stikstofcrisis hebben gestort. Wie er de briefwisseling tussen voormalig premier Balkenende en ex-Europese Commissie voorzitter Barroso op naleest, gaat snappen dat zo'n gedachte nogal moeilijk te verkopen valt in de EU. Er is een slimmere aanpak zegt Johan Vollenbroek van MOB. Die kan meteen tot een nieuw strategisch denken leiden.


Aanwezigheid TR4-schimmel in Colombia wetenschappelijk aangetoond

18-10-2019 - 0 reacties Een internationaal team van onderzoekers - waaronder van de Wageningen University & Research (WUR) - heeft de aanwezigheid bewezen van de gevreesde TR4-schimmel bij bananen in Colombia. De schimmel veroorzaakt de Panamaziekte. Het bewijs voor de aanwezigheid van de Fusarium odoratissimum-(TR4-) schimmel is gepubliceerd in het tijdschrift Plant Disease.


Landbouw belangrijk bij kunstmatige intelligentie

17-10-2019 - 0 reacties Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol in onze economie en samenleving. In een speciale coalitie levert Wageningen University & Research (WUR) bijdragen voor landbouw en voeding.


Duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar

16-10-2019 - 0 reacties Vandaag lanceren de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NV), van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Netherlands Food Partnership (NFP). Als partner van NFP wil WUR een voorbeeld geven voor wereldwijde samenwerking op landbouw en voeding. De wereld staat voor de uitdaging om miljarden mensen op een duurzame manier van gezond voedsel te voorzien. Nederland kan met zijn kennis en kunde in de landbouw en voedingsindustrie een grote bijdrage leveren aan deze uitdaging.


Burgemeester Beijing op bezoek bij Wageningen University & Research in Bleiswijk

15-10-2019 - 0 reacties Op dinsdag 15 oktober bracht de burgemeester van Beijing, Dhr. Chen Jining, samen met een aantal directeuren van het stadsbestuur een bezoek aan de BU Glastuinbouw en Bloembolllen van Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk. De burgemeester en de voltallige delegatie uit China werden begeleid door Dr. Arthur Mol, vice voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR.


WUR aangesloten bij Nederlandse AI Coalitie

15-10-2019 - 0 reacties Kunstmatige Intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in onze economie en samenleving. Om Nederland op de kaart te zetten als AI-land heeft de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) haar actieagenda gepresenteerd op 8 oktober in Den Haag, de dag dat het kabinet haar Strategisch Actieplan AI voor Nederland presenteerde. Wageningen University & Research gaat bijdragen aan deze coalitie, vooral in het domein AgriFood.


WUR werkt met mbo-leerlingen aan fossielvrije glastuinbouw

11-10-2019 - 0 reacties WUR Glastuinbouw zal zich, samen met adviesbureau Delphy, inzetten om de experimenten met data gestuurd telen en fossielvrij telen naar mbo-niveau te vertalen. Op deze wijze krijgt de sector maximaal invloed bij kennisontwikkeling, kennisdeling en dit aan te laten sluiten bij de praktijk van de dag. WUR zal de komende jaren leerlingen van Lentiz/MBO Oostland helpen opleiden op het gebied van fossielvrije glastuinbouw.


E-learning training ter bestrijding van vogelmijt

09-10-2019 - 0 reacties Als onderdeel van het IPM Project Vogelmijt is er een e-learning training ontwikkeld door Poultry Expertise Centre in samenwerking met Bionext en WUR. Deze training is speciaal voor pluimveehouders, erfbetreders, docenten en studenten pluimvee


Boerenprotest 1 oktober: ‘klassiek voorbeeld van overheidsfalen’

01-10-2019 - 0 reacties Vandaag zal in Den Haag een vermoedelijk massaal boerenprotest plaatsvinden. De stikstofcrisis en adviezen van de Commissie Remkes alsmede een voorstel van D66-politicus Tjeerd de Groot om de veestapel te halveren waren de druppel die de emmer onder boeren liet overlopen. Ze willen geen vervuilers meer genoemd worden en snakken naar erkenning voor hun harde werk voor weinig loon. Maar er zit meer achter de crisis. Foodlog sprak met bestuurskundige dr. Jeroen Candel (WUR) om de gebeurtenissen te duiden.


Toekomstbeelden voor natuurinclusieve landbouw

27-09-2019 - 0 reacties Wageningen University & Research (WUR) heeft diverse mogelijke toekomstbeelden van natuurinclusieve landbouw ontwikkeld, bedoeld als inspiratie voor de dialoog hierover met stakeholders.


Transparantie stimuleert gezonde en duurzame keuzes

27-09-2019 - 0 reacties De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Wageningen University & Research (WUR) zijn een vierjarig onderzoek gestart in samenwerking met vrijwel alle supermarkten in Nederland.


Meer kennis levert betere aardappelrassen op

25-09-2019 - 0 reacties Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben samen met veredelaar Solynta een complete genoomsequentie voor aardappels gepubliceerd. In de toekomst kan dit een aardappel opleveren met betere eigenschappen.


Unieke beelden van trypanosoom zorgen voor nieuwe mogelijkheden dodelijke ziekten te bestrijden

24-09-2019 - 0 reacties De trypanosoom zwemt niet door een bloedvat zoals altijd is aangenomen, het laat zich simpelweg meevoeren met de stroom. De parasiet die verantwoordelijk is voor tienduizenden doden kan zich wel vastklemmen aan de wand van een bloedvat. Ook kan het ééncellige organisme via deze wand het lichaam van een mens of dier binnendringen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek door de Wageningen University & Research (WUR).