Landschapsbeheer

Al het Landschapsbeheer nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Landschapsbeheer nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Landschapsbeheer nieuws

Bermen worden niet meer zomaar gemaaid, en dit is waarom

11-06-2021 - 0 reacties DOETINCHEM - Opvallend hoge begroeiing in talloze bermen in de regio, zoals hier tussen Wehl en Doetinchem. Geen glad gemaaid biljartlaken. ,,Een bewuste keuze met veel voordelen’’, zegt Petra Verburg van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.


Oproep aan boeren om dieren te redden: "Maai van binnen naar buiten"

29-05-2021 - 41 reacties Eindelijk is het droger weer en daarom gaan boeren hun land weer maaien. Landschapsbeheer Drenthe roept boeren op om van binnen naar buiten te maaien, in plaats van andersom. In het hoge gras zitten namelijk allerlei dieren zoals vogels, hazen en reekalfjes verstopt.


Meer boeren dan geld voor agrarisch natuurbeheer

01-04-2021 - 0 reacties LEEUWARDEN - De belangstelling van boeren om aan biodiversiteit te werken overtreft de budgetten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ruimschoots. BoerenNatuur vindt dat er een schep bovenop moet.


130.000 euro voor beter beschermen akker- en weidevogels

16-03-2021 - 0 reacties Landschapsbeheer Drenthe krijgt 130.000 subsidie van de Provincie Drenthe om samen met boeren en vrijwilligers bedreigde akker- en weidevogels beter te beschermen. Met het geld kunnen maatregelen worden genomen zoals zoals het uitstellen van maaien, het plaatsen van nestbeschermers en roofdierwerende rasters.


Landschapsbeheer Groningen helpt Museum Landgoed Verhildersum in Leens bij onderhoud buitengebied

11-03-2021 - 0 reacties LEENS - Museum Landgoed Verhildersum in Leens is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Landschapsbeheer Groningen voor het onderhoud van het buitengebied van het landgoed. Verhildersum moet hiervoor nog wel extra budget vinden.


Bomenbezorgdienst brengt 3580 perenbomen rond in heel Friesland

23-02-2021 - 0 reacties Landschapsbeheer Friesland (LBF) en de Friese Milieu Federatie (FMF) zijn dinsdag begonnen met het bezorgen van 3580 perenbomen.


Friesland actiefste provincie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

25-11-2020 - 0 reacties LEEUWARDEN - Friesland is de actiefste provincie als het gaat om Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Zowel in hectares als subsidies neemt Friesland een vijfde van het landelijke totaal voor zijn rekening.


Landschapsbeheer Groningen herstelt vijftien pingoruïnes in omgeving Haren en Glimmen

25-06-2020 - 0 reacties GRONINGEN - Landschapsbeheer Groningen gaat in de omgeving van Haren en Glimmen vijftien pingoruïnes herstellen. Deze ringvormige kraters worden als zeer waardevol gezien. Ze zijn beeldbepalend, bevatten archeologische informatie en zijn belangrijk voor de biodiversiteit.


Boeren en vrijwilligers zetten zich succesvol in voor de patrijs

05-02-2020 - 0 reacties De afgelopen 4 jaar hebben Gelderse boeren en particulieren akkerranden met granen en kruiden aangelegd om patrijzen te helpen. Vrijwilligers hebben patrijzen geteld om te kijken of die maatregelen effect hebben. Uit onderzoek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de agrarische collectieven VALA en Rivierenland blijkt dat in bijna alle gebieden de patrijzen zijn toegenomen.


Friesland koploper in boerennatuur

27-11-2019 - 22 reacties LEEUWARDEN - Met 18.707 hectare is Friesland koploper in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daar staat een vergoedingsbedrag van 13,5 miljoen euro voor de agrarische collectieven tegenover.


Rutte over stikstofcrisis: ‘Ik kan boeren niet gerust stellen’

27-09-2019 - 12 reacties Door Hans van Soest,

Premier Rutte zegt de boeren in Nederland niet gerust te kunnen stellen. Onder boeren is grote onrust ontstaan nu de commissie-Remkes heeft aangekondigd dat ‘ingrijpende maatregelen’ noodzakelijk zijn om de huidige stikstofcrisis op te lossen. Daarbij is het volgens Remkes onontkoombaar om het mes te zetten in de veeteelt.

Rutte zei vandaag dat het kabinet het advies van Remkes serieus gaat bekijken en snel met maatregelen wil komen. Mogelijk al eind volgende week. ,,Daarbij zal het kabinet geen taboes schuwen’’, zei Rutte, die verder niet vooruit wilde lopen op welke maatregelen het kabinet dan overweegt.

Er is haast geboden omdat er na een rechterlijke uitspraak zo’n 18.000 projecten in het hele land stilliggen, waaronder woningbouwprojecten. Bij die projecten komt er volgens de rechter te veel stikstof vrij, wat de natuur aantast. Door stikstofverbindingen als ammoniak verzuurt de bodem. Ook wordt natuur overwoekerd door grassen en brandnetels en verdwijnen andere plantensoorten en insecten. Die projecten kunnen pas weer worden opgestart als elders minder stikstof wordt uitgestoten.

Volgens Remkes kunnen op korte termijn niet alle problemen worden opgelost, maar kan er wel een snel begin worden gemaakt door de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen en door het mes te zetten in de veeteelt. Vervuilende landbouwbedrijven in de buurt van natuurgebieden zouden dan door de overheid moeten worden opgekocht.

Moeilijke tijd
Komende dinsdag trekken boeren naar Den Haag om te protesteren. Zij vinden dat ze ten onrechte als boeman worden aangemerkt in de stikstofcrisis. Rutte zegt die onrust te begrijpen: ,,Boeren spelen een belangrijke rol in ons land. De landbouw vormt 10 procent van onze economie en boeren spelen een cruciale rol in onze voedselvoorziening en bij het landschapsbeheer. Veel boeren hebben al een moeilijke tijd achter de rug.’’

Volgens Rutte zal het kabinet met ‘lange tanden’ met het advies van de commissie-Remkes aan de slag gaan. ,,Niemand wilde dit. We hadden als politiek een wet bedacht om het stikstofprobleem op te lossen, maar daar heeft de rechter een streep door gezet.’’

De commissie-Remkes komt later dit jaar met nog een rapport, waarin ook wordt gekeken naar de industrie en de luchtvaart. Daar ingrijpen kost echter meer tijd. Rutte: ,,Dit is niet zomaar even geregeld. We moeten ook voorkomen dat we doorslaan en met z’n allen in een zwart-wit foto gaan wonen. Maar iedereen wil een schoon land. Nu worden de duinen overwoekerd. Dat wil niemand.’’


Subsidie provincie Zeeland voor project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit'

17-09-2019 - 0 reacties De provincie Zeeland subsidieert het project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het project levert een bijdrage aan de verdere verduurzaming van fruitteelt in Zeeland door het mogelijk maken van bestuiving door wilde bijen, het toepassen van groene gewasbescherming en het stimuleren van biodiversiteit in en om de boomgaarden. Het project loopt ruim 3 jaar en ontvangt 107.000 euro subsidie. De gemeenten Borsele, Kapelle en Terneuzen dragen gezamenlijk 40.000 euro bij, de deelnemende fruitbedrijven en particulieren samen 30.000 euro.


Subsidie herstel landschap en natuur ook voor Noardlike Fryske Wâlden en Waddeneilanden

11-09-2019 - 0 reacties Gedeputeerde Staten van Friesland gaan de regeling 'POP3 herstel landschap en natuur' wijzigen. Hierdoor vallen de Noardlike Fryske Wâlden en de Waddeneilanden niet meer onbedoeld buiten de boot. Doel van de regeling is om de landschappelijke structuur te versterken. Vanwege de koppeling tussen natuur en landbouw kunnen agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland een aanvraag doen, voor bijvoorbeeld historische boerenerven, akkerranden, historische dijken en natuurvriendelijke oevers.


Landschapsbeheer Groningen herstelt monumentale boerenerven

30-08-2019 - 0 reacties Al 20 jaar ondersteunt Landschapsbeheer Groningen bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen bij het herstel van hun boerenerf. Een voorwaarde is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is. Eigenaren die aan de voorwaarden van het project voldoen kunnen een deel van de kosten voor de herstelwerkzaamheden vergoed krijgen. Het gaat dan om werkzaamheden als de aanplant van singels, boomgaarden, hagen en solitaire bomen. Onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien van fruitbomen of het dunnen van een singel zijn ook subsidiabel.


Nog miljoenen euro's subsidie beschikbaar voor boeren met agrarisch natuurbeheer

06-08-2019 - 0 reacties Van de zeventig miljoen euro subsidie die in 2018 beschikbaar was voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, is bijna negen miljoen niet gebruikt. Zo blijkt uit onderzoek, gedaan door de Universiteit van Wageningen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Boeren benutten budget agrarisch natuurbeheer niet

30-07-2019 - 15 reacties

Originele beschrijving

Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer was 70 miljoen euro beschikbaar in 2018. Daarvan werd slechts 61,4 miljoen uitgekeerd.


'Rol overheid moet groter bij architectuur'

24-06-2019 - 0 reacties Bij de bouw van boerderijen, schuren en stallen onder (landschaps)architectuur moeten provincie en gemeente een grotere rol spelen. Dat vindt de werkgroep Agrarisch Landschappelijk Bouwen van Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen.


35 doodgeboren lammetjes door bijtende hond in Witterveld

07-01-2019 - 0 reacties De schaapskudde van Landschapsbeheer Witterveld lijdt nog steeds onder de aanval van een herdershond. 35 lammetjes werden doodgeboren en de nog levende zijn veel te klein.


Hond bijt schapen Witterveld in Assen dood

18-11-2018 - 0 reacties Een hond heeft gisteravond de schaapskudde van Marsdijk aangevallen. Dat gebeurde bij Landschapsbeheer Het Witterveld aan de Witterweg in Assen.


Alle informatie over Agrarisch natuur- en landschapsbeheer gebundeld in Kennisbank

12-09-2018 - 0 reacties Alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Nederland is nu gebundeld in de Kennisbank-ANLb. De online tool op de website van BIJ12 brengt beleids-, onderzoeks- en praktijkinformatie over het ANLb samen.