Bodemkwaliteit

Volg al het nieuws over Bodemkwaliteit, een van de 16278 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Bodemkwaliteit nieuwsbrief.

Bodemkwaliteit nieuws

'Precisielandbouw kan akkerbouwer ook nieuwe inkomstenbronnen bezorgen'

10-03-2020 - 0 reacties Precisielandbouw biedt akkerbouwers een mogelijkheid om het akkerbouwbedrijf verder te optimaliseren en de inkomsten te verhogen. Maar het kan ook helpen om nieuwe inkomstenbronnen te cultiveren, bijvoorbeeld door middel van een vergoeding voor geleverde ecosysteemdiensten, zoals koolstofvastlegging, waterberging, of erosiebestrijding. Zo kan met precisielandbouw veranderingen in bodemkwaliteit vast worden gesteld. Deze informatie heeft ook waarde voor andere maatschappelijke partijen buiten de akkerbouw. Dat stellen analisten van de Rabobank.


College wil duurzamer gebruik pachtgronden in Eersel verplicht stellen

08-11-2019 - 0 reacties EERSEL-Pachters van vrije pachtgronden in Eersel moeten vanaf 2020 maatregelen gaan nemen die de biodiversiteit en bodemkwaliteit op deze kavels verbeteren, als het aan het college ligt.


HWC-methode zegt wat over bodemkwaliteit

09-10-2019 - 0 reacties Onder boeren bestaat de behoefte met een praktische parameter wat te kunnen zeggen over de activiteit van bodemleven. Met de Hot Water extractable Carbon (HWC) kan de teler de hoeveelheid bodemleven in de vorm van schimmels en bacteriën bepalen. Volgens Joke de Geus van Groen Agro Control is er een direct verband met bodemvruchtbaarheid.


NMI: 'Ook innovatieve meetmethodes met sensoren inzetten voor nulmeting bodemkwaliteit'

24-09-2019 - 0 reacties Voor het meten van de bodemkwaliteit bieden recente ontwikkelingen op het vlak van sensortechnologie in toenemende mate robuuste en goedkope alternatieven met een vergelijkbare nauwkeurigheid als chemische methoden. Daarom zou voor de nulmetingen die in 2019 en 2020 uitgevoerd gaan worden zowel gebruik moet worden gemaakt van conventionele als innovatieve meetmethodes met sensoren. Dat stellen Gerard Ros, Christy van Beek, Saskia Visser van het Nutriënten Management Instituut (NMI)


'Werkbaar rapportcijfer voor de bodem kan kasstroom bij boer genereren'

12-09-2019 - 0 reacties Met de Open Bodem Index (OBI) kan de bodemkwaliteit een objectief cijfer krijgen. Een 10 is optimaal en hoe dichter de boer daarbij zit, hoe meer voordeel mogelijk is bij financiering en betaling voor het product. Zo zien de bedenkers dat tenminste.


Noordwijkerhout heeft beste bollengrond

04-07-2019 - 0 reacties Uit onderzoek van bloembollentelers naar de bodemkwaliteit blijkt dat de beste bollengrond van Nederland in Noordwijkerhout ligt.


Rabobank: Kringlooplandbouw kan akkerbouw toekomstbestendiger maken

26-06-2019 - 0 reacties Kringlooplandbouw biedt kansen om de toekomstbestendigheid van de akkerbouw te vergroten. Door een betere bodemkwaliteit, minder gebruik van (eindige) grondstoffen en schadelijke stoffen en meer biodiversiteit kan het bijdragen aan een groenere sector.


Meer geld voor waterkwaliteit Noord-Holland

01-06-2019 - 0 reacties Boeren en tuinders boven het Noordzeekanaal in Noord-Holland, die de water- en bodemkwaliteit op hun bedrijf willen verbeteren, kunnen weer aanspraak maken op subsidie. Die wordt beschikbaar gesteld door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).


Steun voor verbetering van Brabantse bodem

17-05-2019 - 0 reacties Provincie Noord-Brabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen.


Bloembollenteler graaft ondergoed in om bodemkwaliteit te testen

17-04-2019 - 0 reacties Tulpenkweker Tom Groot uit Nieuwe Niedorp (NH) is gestart met de Soil Your Undies Challenge, een initiatief van Nederlandse bloembollenkwekers om aandacht te vragen voor een gezond bodemleven.


Onderzoek naar effect inundatie op stengelaaltje en schimmels op zavel en klei

19-03-2019 - 0 reacties De eenheid Open Teelten van Wageningen Universiteit en Research gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op zavel en kleigronden het stengelaaltje, witrot en fusarium onder controle te krijgen met behoud van bodemkwaliteit.


Autonoom bieten rooien is complex

23-02-2019 - 0 reacties Het project Smaragd is op zoek naar kleine, autonome machines die zorgen voor minder bodemverdichting en de bodemkwaliteit verhogen. Uit een tussenbalans blijkt dat het rooien van bieten en aardappelen binnen zo'n systeem een grote uitdaging is.


Onnes: 'Mag ik over 40 jaar nog boer zijn?'

21-02-2019 - 0 reacties 'Mag ik over 40 jaar nog boer zijn?' Dat vraagt Leendert Jan Onnes, de nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij het NAJK, zich af. Hij ziet de bodemkwaliteit afnemen, terwijl wetgeving hem beperkt om de kwaliteit van de bodem op peil te houden. De vrijheid van de boer is voor hem dan ook belangrijk.


Alley cropping: Gunstig voor bodem en nuttige insecten, maar minder opbrengsten

18-12-2018 - 0 reacties Bomenrijen langs de akker hebben een gunstig effect op zowel de bodemkwaliteit als de aanwezigheid van nuttige en plaagbestrijdende insecten. Aan de andere kant: de opbrengsten bij alley cropping vallen wel een stuk minder uit.


Nieuwe parameters geven meer inzicht in bodemleven

18-12-2018 - 0 reacties Eurofins Agro vermeldt op haar bodemanalyse voortaan een aantal nieuwe parameters die meer inzicht geven in de toestand van het bodemleven en daarmee de bodemkwaliteit.


Nieuwe parameters geven meer inzicht in bodemleven

18-12-2018 - 0 reacties Eurofins Agro vermeldt op haar bodemanalyse voortaan een aantal nieuwe parameters die meer inzicht geven in de toestand van het bodemleven en daarmee de bodemkwaliteit.


Meer mestruimte Flevo goed voor kwaliteit akkerbouw en ruwvoer

12-09-2018 - 0 reacties In een gebied waar mest geen probleem oplevert voor nitraat en fosfaat in het milieu kan meer mestruimte vooral goed zijn voor bodemkwaliteit en productkwaliteit. In Flevoland blijkt de kwaliteit van veevoer en pootgoed beter te zijn.


Belang biodiversiteit voor boer groter dan gedacht

06-09-2018 - 0 reacties In de reguliere landbouwpraktijk wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, de bodemkwaliteit, bemesting, onkruidbestrijding en dergelijke. Opvallend weinig aandacht wordt tot op heden besteed aan het belang van ecosysteemdiensten. Onderzoek van Thijs Fijen van Wageningen University & Research en collega’s laat nu het belang zien van wilde bestuivers bij regulier agrarisch beheer. Hij toont dat aan voor de productie van preizaden, maar zijn bevindingen zijn waarschijnlijk voor heel de reguliere landbouw relevant.


‘Droogte bewijst het belang van bodemkwaliteit’

29-08-2018 - 0 reacties Directeur Gerjan Snippe van biologisch groenteteeltbedrijf Bio Brass denkt dat in een jaar als dit meer dan anders duidelijk wordt hoe belangrijk goed bodembeheer is. „Wie goed op de grond past, zeker op gevoelige gronden, heeft daar voordeel van. Nu is goede organische stof van belang. We weten niet wat volgend jaar brengt. Misschien spoelen we dan wel weg! Voor ons als biologisch bedrijf blijft de bodemkwaliteit hoe dan ook een speerpunt. Is die niet goed, dan lopen we tegen planningsproblemen aan.”


‘Droogte bewijst belang bodemkwaliteit’

29-08-2018 - 0 reacties Directeur Gerjan Snippe van biologisch groenteteeltbedrijf Bio Brass denkt dat in een jaar als dit meer dan anders duidelijk wordt hoe belangrijk goed bodembeheer is. „Wie goed op de grond past, zeker op gevoelige gronden, heeft daar voordeel van. Nu is goede organische stof van belang. We weten niet wat volgend jaar brengt. Misschien spoelen we dan wel weg! Voor ons als biologisch bedrijf blijft de bodemkwaliteit hoe dan ook een speerpunt. Is die niet goed, dan lopen we tegen planningsproblemen aan.”