Huisvesting

Huisvesting nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Huisvesting nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Huisvesting nieuws

Westfriese Bedrijvengroep onderzoekt mogelijkheden grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

06-02-2020 - 0 reacties De Westfriese Bedrijvengroep (WGB) onderzoekt de mogelijkheden voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Ook vanuit de land- en tuinbouw is de roep om extra woonruimte groot, weet voorzitter Arie Schouten van LTO Noord-afdeling West-Friesland.


Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd

03-02-2020 - 0 reacties Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen heeft van de Raad van Accreditatie het goede nieuws ontvangen dat het schema onder accreditatie kan worden toegepast. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor medewerkers op land- en tuinbouwbedrijven. “Met het Agrarisch Keurmerk…


Dierenrechtenorganisaties hekelen konijnenhouderij

28-01-2020 - 0 reacties Daags voor het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de "Week van het Konijn" aftrapt, voeren een aantal dierenrechtenorganisaties net een ontradingscampagne. Ze klagen de omstandigheden aan waarin de dieren gekweekt worden. Nochtans is Vlaanderen voorloper in Europa als het gaat om diervriendelijke huisvesting van konijnen. Onder impuls van dierenrechtenorganisatie GAIA kwam er in Vlaanderen een nieuwe wetgeving die bepaalt dat konijnen in parken moeten gehouden worden, een diervriendelijker systeem dat inspeelt op het natuurlijk gedrag van een konijn.


Westland komt uiterlijk in maart met voorstel arbeidsmigrantenhuisvesting

10-01-2020 - 0 reacties Het college van burgemeester en wethouders van Westland komt op zijn laatst in maart met een voorstel om huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente vlot te trekken. Die toezegging deed verantwoordelijk wethouder Pieter Varekamp woensdagavond in reactie op een voorstel van twee oppositiepartijen,…


De nieuwe regels voor huisvesten van arbeidsmigranten zijn nog niet bepaald waterdicht

12-12-2019 - 0 reacties VELDDRIEL - Er zijn nog tal van mazen in de nieuwe gemeentelijke regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvesters kunnen daardoor nieuwe onderkomens mogelijk maken of bestaande voortzetten op plaatsen waar de gemeente dat niet meer wil.


Aparte huisvesting geeft beter herstel kreupele koe

10-12-2019 - 4 reacties Verblijf in een ziekenstal met zachte ondergrond helpt kreupele koeien sneller op de been.


Gaat nieuwe Westlandse wetgeving huisvesting arbeidsmigranten in bestaande woningen remmen?

03-12-2019 - 0 reacties De discussie over het huisvesten van arbeidsmigranten in het Westland is weer flink opgelaaid de laatste weken. Het nieuwste discussiepunt, aangedragen door de oppositie in de Westlandse raad, is aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening zodat voor huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande…


Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten bij FloraHolland

18-09-2019 - 0 reacties De terreinen vlakbij ABC Westland in Poeldijk en FloraHolland in Naaldwijk zijn prima opties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat stellen de fracties van GemeenteBelang Westland en Westland Verstandig. Daarom moet het Westlands gemeentebestuur volgens hen snel in gesprek gaan met de grondeigenaren.


Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

12-09-2019 - 0 reacties De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.


Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2019-2020

02-09-2019 - 0 reacties Wageningen Livestock Research publiceert een nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij. De nieuwe editie is geactualiseerd en uitgebreid met onder andere kennis over sorghum en zeewier als voedergewas, bemesting van snijmaïs, droogstandsmanagement voor individuele koeien, huisvesting van melkvee en verduurzaming van de melkveehouderij.


Melken zonder stal

06-08-2019 - 0 reacties Alleen een melkcarrousel met wachtruimte, verder geen huisvesting voor melkkoeien. In Ierland en Nieuw-Zeeland een heel normaal beeld op een melkveebedrijf. In Duitsland niet. Richting het oosten van Duitsland is weidegang sowieso al niet alledaags. Lees verder ❯


Sterke kalveren hebben geen griep

31-07-2019 - 0 reacties Voeding, huisvesting en vooral het verhuizen naar een andere afdeling in de periode rondom het einde van de melkfase, hebben grote invloed op de immuunafweer en daarmee ook op de gezondheid van de kalveren. Pas als deze factoren zijn geoptimaliseerd, … Lees verder ❯


Sakata kleurt Artis met bloemenzee

31-07-2019 - 0 reacties Ook dit jaar worden bezoekers van ARTIS in Amsterdam verrast met een kleurrijke zee van SunPatiens. Net na het Minangkabause huisje en voor de huisvesting van de Anoa, de kleinste van alle wilde runderen, worden bezoekers verrast door een uitbundige bloemenpracht.


Zaltbommel heeft eindelijk een huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

21-06-2019 - 0 reacties In de raad van Zaltbommel is donderdagavond het beleid huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. De raad wil dat er in 2025 geen arbeidsmigrant meer in de dorpskernen woont. Dat betekent dat ook geconcentreerde locaties tot 150 arbeidsmigranten vanaf nu mogelijk zijn.


Stoppende varkenshouders neigen naar toch doorgaan na 2020

11-06-2019 - 0 reacties Per 1 januari 2020 moeten álle varkenshouders voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Dat betekent dat ondernemers die vallen onder de stoppersregeling, binnen afzienbare tijd de knoop moeten doorhakken


Aardbeienteler ontvang eerste certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen

06-06-2019 - 0 reacties Aardbeienteler Jan van Meer heeft als eerste agrarisch ondernemer in Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen in ontvangst mogen nemen. Dit keurmerk, dat is opgezet door de vakbonden en land- en tuinbouworganisaties, borgt de kwaliteit en veiligheid van kortdurende huisvesting op het erf. Daan Quaars,…


Keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten gelanceerd

05-06-2019 - 0 reacties Aardbeienteler Jan van Meer uit Breda heeft woensdagochtend als eerste agrarisch ondernemer in Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen ontvangen. Dit is opgezet door de vakbonden en land- en tuinbouworganisaties. Het borgt de kwaliteit en veiligheid van kortdurende huisvesting op het erf.


Keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten gelanceerd

05-06-2019 - 0 reacties Aardbeienteler Jan van Meer heeft als eerste agrarisch ondernemer in Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen in ontvangst mogen nemen. Dit keurmerk, dat is opgezet door de vakbonden en land- en tuinbouworganisaties, borgt de kwaliteit en veiligheid van kortdurende huisvesting op het erf. Daan Quaars, wethouder Bouwen en Wonen van Breda, reikte het eerste certificaat uit.


Noodgreep huisvesting migrant

28-05-2019 - 0 reacties Om het nijpende tekort aan huisvesting van arbeidsmigranten te lijf te gaan, mogen Westlandse tuinbouwbedrijven arbeiders tijdelijk huisvesten op tuinbouwgrond.


Noodgreep huisvesting migrant

24-05-2019 - 0 reacties Om het nijpende tekort aan huisvesting van arbeidsmigranten te lijf te gaan, mogen Westlandse tuinbouwbedrijven arbeiders tijdelijk huisvesten op tuinbouwgrond.