Huisvesting

Volg al het nieuws over Huisvesting, een van de 16218 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Huisvesting nieuwsbrief.

Huisvesting nieuws

Roemeense ambassadeur bezorgd over coronabesmettingen in slachthuizen

30-05-2020 - 0 reacties De Roemeense ambassadeur in Den Haag heeft een brief gestuurd naar minister Koolmees van Sociale Zaken om haar zorgen te uiten over de recente coronabesmettingen in Nederlandse slachthuizen. Daar werken veel Roemeense arbeidsmigranten.
De ambassade zegt er vertrouwen in te hebben dat de Nederlandse overheid de juiste maatregelen neemt, maar houdt de situatie goed in de gaten, onder meer door contact te houden met de GGD, werkgevers en andere autoriteiten. "We zijn blij dat er politiek over wordt gesproken en wij proberen aanbevelingen te doen."
De afgelopen weken werd bij slachthuizen op verschillende plekken in het land een relatief hoog aantal coronabesmettingen vastgesteld. Een aantal slachthuizen is daarom tijdelijk gesloten. Mogelijk speelt krappe huisvesting van arbeidsmigranten die werken in de slachterijen een rol bij de besmettingen.
Uitzendbureaus
Vertegenwoordigers van de ambassade hebben gesproken met Roemenen die ziek zijn geworden in Velp. Die waren niet echt bezorgd over de werkomstandigheden, maar de ambassade zegt dat mensen mogelijk bang zijn om zich te melden.
"In het begin van de uitbraak meldden meer mensen zich dan normaal. Mensen die in de horeca of logistiek werkten bijvoorbeeld", zegt de ambassade. "Ze konden toen nergens heen, ook qua reizen niet. We hebben toen met hen gesproken en waar mogelijk geholpen. Maar sinds de corona in slachthuizen is uitgebroken, zien we niet meer mensen die zich melden."
Veel Roemenen worden ingehuurd via uitzendbureaus. Daarom is de ambassade ook met hen in gesprek. "De meeste uitzendbureaus doen het goed, maar er zitten ook rotte appels tussen, die hen niet goed behandelen."


Zorgen om coronabesmettingen arbeidsmigranten, 'breder onderzoek echt nodig'

26-05-2020 - 0 reacties 20 procent van de personeelsleden van slachterij Vion in Groenlo is besmet met het coronavirus. Hoe het komt dat het besmettingspercentage zo hoog is, staat nog niet vast. Mogelijk speelt krappe huisvesting van arbeidsmigranten een rol.
Medewerkers in de voedingsindustrie, zij het slachthuizen,…


Zorgen om slachterij Vion, veiligheidsregio's vragen minister om hulp

22-05-2020 - 0 reacties De veiligheidsregio's in Gelderland maken zich zorgen om de besmettingshaard bij slachterij Vion. Ze hebben om hulp gevraagd bij de ministers De Jonge en Schouten. Het gaat om honderden medewerkers die in thuisisolatie gezet zijn, wat controle lastig maakt.
Alle 600 medewerkers van vleesbedrijf Vion in Groenlo zitten verplicht in thuisisolatie. Ruim 45 medewerkers werden positief getest op corona. Vandaag worden nog eens 250 medewerkers getest. Gisteren werd het bedrijf per direct gesloten. Eerder al moesten de medewerkers van de Vion-vestiging in Scherpenzeel in quarantaine.
De 250 mensen die vandaag worden getest op covid-19 zijn voornamelijk buitenlandse uitzendkrachten die in Duitsland wonen. Het vleesbedrijf wil niet zeggen welke uitzendbureau's worden ingehuurd.
Een grote operatie
De voorzitters van de veiligheidsregio's in Gelderland willen dat de ministers De Jonge en Schouten ingrijpen bij bedrijven die besmettingshaarden blijken te zijn.
"De GGD heeft de opdracht van minister De Jonge om bron- en contactonderzoek te doen. Ze moeten ervan uit gaan dat mensen vrijwillig meewerken", zegt Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
"Dat is met 600 mensen een behoorlijke operatie, vandaag worden de laatste 250 mensen van die 600 getest. We weten wel adressen maar GGD-medewerkers kunnen op deze schaal de huisbezoeken niet aan. Dus we moeten uitgaan van vrijwillige medewerking."
"We hebben doorzettingsmacht om iemand individueel in quarantaine te zetten op advies van de GGD. Ook onvrijwillig. Maar dit gaat om een verzameling van individuen en daar voorziet de wet niet in. Daarom zeggen wij nu tegen het kabinet: we hebben jullie nodig, hoe moeten wij dit aanpakken? Hoe moeten we tientallen mensen in quarantaine zetten waarvan een deel in Duitsland woont?"
"Ik heb samen met met mijn collega Marcouch van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden de minister om ondersteuning gevraagd, ook voor humane huisvesting."
Besmettingshaarden
Slachterijen blijken besmettingshaarden. Dat was eerder in Scherpenzeel al het geval. Vion stopte onlangs de productie in zijn runderslachterijen in het Duitse Bramstedt. In Amerika liggen tal van slachterijen stil vanwege corona-uitbraken.
De slachterijmedewerkers hebben de oproep gekregen om geen contact te hebben met anderen. "Dat is voornamelijk op basis van vrijwilligheid", zegt Ton Heerts tegen Omroep Gelderland. "Maar we kunnen ze daar ultimo toe aanzetten. Het grote doel is om deze besmettingshaard verder in te dammen en te zorgen dat het zich niet verder verspreidt."
Slachterij Vion zegt in een persbericht alle medewerking te verlenen en intensief contact te houden met medewerkers tot ze weer aan de slag mogen gaan. "De gezondheid van onze medewerkers en die van de bewoners in deze regio staat voor ons voorop", zegt Ronald Lutgerink van Vion Food Group.
Consumenten hoeven zich volgens Heerts geen zorgen te maken. "Ik kan me voorstellen dat het tot enige onrust leidt. Maar op voedingscentrum.nl wordt uitgelegd dat het niet op het vlees zit, maar op de mensen die rondom het vlees werken. Op de site staat de meest actuele informatie over het coronavirus in relatie tot de voeding."


Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Gemert-Bakel blijft gemoederen bezighouden

13-05-2020 - 0 reacties GEMERT-BAKEL - Nieuwe regels voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Gemert-Bakel blijven de politieke gemoederen bezighouden, nog voor ze zijn vastgesteld.


"We desinfecteren kantines en kleedkamers bij kwekerijen en verpakkingsbedrijven op eigen kosten"

18-03-2020 - 0 reacties Uitzendbureau Top Work Groep heeft uit voorzorg tegen het coronavirus circa 80 voertuigen gedesinfecteerd. Dit is gedaan met een speciale desinfectiespray en een stoomreiniger van 180 graden. Daarnaast is er ook een afspraak gemaakt met Schoonmaakbedrijf Katwijk om de woningen voor de huisvesting van…


Westfriese Bedrijvengroep onderzoekt mogelijkheden grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

06-02-2020 - 0 reacties De Westfriese Bedrijvengroep (WGB) onderzoekt de mogelijkheden voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Ook vanuit de land- en tuinbouw is de roep om extra woonruimte groot, weet voorzitter Arie Schouten van LTO Noord-afdeling West-Friesland.


Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd

03-02-2020 - 0 reacties Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen heeft van de Raad van Accreditatie het goede nieuws ontvangen dat het schema onder accreditatie kan worden toegepast. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor medewerkers op land- en tuinbouwbedrijven. “Met het Agrarisch Keurmerk…


Dierenrechtenorganisaties hekelen konijnenhouderij

28-01-2020 - 0 reacties Daags voor het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de "Week van het Konijn" aftrapt, voeren een aantal dierenrechtenorganisaties net een ontradingscampagne. Ze klagen de omstandigheden aan waarin de dieren gekweekt worden. Nochtans is Vlaanderen voorloper in Europa als het gaat om diervriendelijke huisvesting van konijnen. Onder impuls van dierenrechtenorganisatie GAIA kwam er in Vlaanderen een nieuwe wetgeving die bepaalt dat konijnen in parken moeten gehouden worden, een diervriendelijker systeem dat inspeelt op het natuurlijk gedrag van een konijn.


Westland komt uiterlijk in maart met voorstel arbeidsmigrantenhuisvesting

10-01-2020 - 0 reacties Het college van burgemeester en wethouders van Westland komt op zijn laatst in maart met een voorstel om huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente vlot te trekken. Die toezegging deed verantwoordelijk wethouder Pieter Varekamp woensdagavond in reactie op een voorstel van twee oppositiepartijen,…


De nieuwe regels voor huisvesten van arbeidsmigranten zijn nog niet bepaald waterdicht

12-12-2019 - 0 reacties VELDDRIEL - Er zijn nog tal van mazen in de nieuwe gemeentelijke regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvesters kunnen daardoor nieuwe onderkomens mogelijk maken of bestaande voortzetten op plaatsen waar de gemeente dat niet meer wil.


Aparte huisvesting geeft beter herstel kreupele koe

10-12-2019 - 4 reacties Verblijf in een ziekenstal met zachte ondergrond helpt kreupele koeien sneller op de been.


Gaat nieuwe Westlandse wetgeving huisvesting arbeidsmigranten in bestaande woningen remmen?

03-12-2019 - 0 reacties De discussie over het huisvesten van arbeidsmigranten in het Westland is weer flink opgelaaid de laatste weken. Het nieuwste discussiepunt, aangedragen door de oppositie in de Westlandse raad, is aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening zodat voor huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande…


Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten bij FloraHolland

18-09-2019 - 0 reacties De terreinen vlakbij ABC Westland in Poeldijk en FloraHolland in Naaldwijk zijn prima opties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat stellen de fracties van GemeenteBelang Westland en Westland Verstandig. Daarom moet het Westlands gemeentebestuur volgens hen snel in gesprek gaan met de grondeigenaren.


Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

12-09-2019 - 0 reacties De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.


Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2019-2020

02-09-2019 - 0 reacties Wageningen Livestock Research publiceert een nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij. De nieuwe editie is geactualiseerd en uitgebreid met onder andere kennis over sorghum en zeewier als voedergewas, bemesting van snijmaïs, droogstandsmanagement voor individuele koeien, huisvesting van melkvee en verduurzaming van de melkveehouderij.


Melken zonder stal

06-08-2019 - 0 reacties Alleen een melkcarrousel met wachtruimte, verder geen huisvesting voor melkkoeien. In Ierland en Nieuw-Zeeland een heel normaal beeld op een melkveebedrijf. In Duitsland niet. Richting het oosten van Duitsland is weidegang sowieso al niet alledaags. Lees verder ❯


Sterke kalveren hebben geen griep

31-07-2019 - 0 reacties Voeding, huisvesting en vooral het verhuizen naar een andere afdeling in de periode rondom het einde van de melkfase, hebben grote invloed op de immuunafweer en daarmee ook op de gezondheid van de kalveren. Pas als deze factoren zijn geoptimaliseerd, … Lees verder ❯


Sakata kleurt Artis met bloemenzee

31-07-2019 - 0 reacties Ook dit jaar worden bezoekers van ARTIS in Amsterdam verrast met een kleurrijke zee van SunPatiens. Net na het Minangkabause huisje en voor de huisvesting van de Anoa, de kleinste van alle wilde runderen, worden bezoekers verrast door een uitbundige bloemenpracht.


Zaltbommel heeft eindelijk een huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

21-06-2019 - 0 reacties In de raad van Zaltbommel is donderdagavond het beleid huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. De raad wil dat er in 2025 geen arbeidsmigrant meer in de dorpskernen woont. Dat betekent dat ook geconcentreerde locaties tot 150 arbeidsmigranten vanaf nu mogelijk zijn.


Stoppende varkenshouders neigen naar toch doorgaan na 2020

11-06-2019 - 0 reacties Per 1 januari 2020 moeten álle varkenshouders voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Dat betekent dat ondernemers die vallen onder de stoppersregeling, binnen afzienbare tijd de knoop moeten doorhakken