Straling

Straling is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Straling en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Straling nieuws

Uitspraak in zaak tegen staat over uitrol van ‘gevaarlijk’ 5G-netwerk

25-05-2020 - 0 reacties De rechter in Den Haag doet vandaag uitspraak in de zaak die de stichting Stop5GNL aanspande tegen de Nederlandse staat over de invoering van het landelijke 5G-netwerk. De techniek, die voor de vijfde generatie mobiele netwerken staat en hoge communicatiesnelheden garandeert, zou volgens de stichting gezondheidsrisico’s opleveren. Volgens de overheid voldoet de straling van 5G ruimschoots aan de limieten van Europese telecomwetgeving.


Uitspraak in kort geding tegen 5G over drie weken

04-05-2020 - 0 reacties De rechtbank in Den Haag doet maandag 25 mei uitspraak in het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat over de invoering van het landelijke 5G-netwerk. De stichting eiste maandag in het kort geding de uitrol van 5G te stoppen, omdat de straling van 5G-signalen gezondheidsrisico’s zou opleveren.


Stralingsactivist uit Nuenen over tegenstanders zendmasten: ‘Ze zijn zwaar gefrustreerd’

14-04-2020 - 0 reacties NUENEN - Opnieuw waren er dit weekend branden bij zendmasten op verschillende plekken in Nederland. In deze regio is vrijdagnacht vermoedelijk brand gesticht bij twee mobiele masten in Veldhoven. Dat gebeurde eerder al in Liessel en Nuenen. De acties lijken gericht tegen de uitrol van 5G. Peter van der Vleuten uit Nuenen spreekt zich al jaren uit tegen elektromagnetische straling. Hij keurt de branden niet goed, maar snapt de stichters wel.


De 5G-mast heeft vele vijanden: ‘Mobiele straling is slecht voor bijen’

26-02-2020 - 0 reacties Op honderden plekken in het land wachten providers nog op toestemming voor nieuwe masten voor supersnel internet. Maar door de komst van 5G groeit het verzet. Tegenstanders aan het woord.


Straling door 5G onder limiet, maar meer onderzoek nodig

21-01-2020 - 0 reacties De hoeveelheid straling die van 5G-zendmasten komt, blijft onder de Europese limieten. Dat blijkt uit metingen bij testopstellingen. Maar de zorgen zijn nog niet uit de lucht, want er komen meer antennes en er wordt meer data gebruikt. Toezichthouder Agentschap Telecom en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) willen dus een vinger aan de pols houden.

Door de komst van supersnel (5G) mobiel internet zullen Nederlanders aan meer mobiele straling worden blootgesteld. Nieuw onderzoek suggereert dat 5G vooralsnog veilig is. Het is alleen volstrekt niet te voorspellen of dat in de toekomst zo blijft.


Tomaten kweken op Mars? Met urine van een astronaut kan het misschien

12-11-2019 - 0 reacties Een nieuw onderzoek van de universiteit van Wageningen moet uitwijzen of je groenten kunt kweken met de plas van astronauten. Voor een test gebruiken wetenschappers de urine van Amsterdamse festivalgangers.
In een kas op het terrein van de universiteit groeien nu zestig potten met bonen in nagemaakte maan- en Marsgrond. Die worden voor het onderzoek iedere dag bemest met urine. "Maar niet doordat we over de potten heen plassen", zegt de Wageningse ruimtelandbouwer Wieger Wamelink.
De planten krijgen plas toegediend in de vorm van struviet. "Dat is een zeer vruchtbare mestsoort van wit kristalachtig spul. Het is een een goede meststof, die in de ruimte niet verloren mag gaan", zegt Wamelink.
Onderzoekers hopen dat de bonen flink gaan groeien door plas:
Onderzoekers vangen de plas op via urinoirs op festivals. Die is bruikbaar omdat het automatisch wordt gescheiden van poep. Eventuele resten van medicijnen of drugs worden verwijderd.
In de ruimte moeten astronauten hun urine straks zelf gaan scheiden. Dat is een relatief eenvoudig proces, zegt Wamelink. In het internationaal ruimtestation ISS doen ze al iets soortgelijks: de plas van astronauten wordt gezuiverd tot water en zij drinken dat zelf weer op.
De mens kan in 2030 voor het eerst op Mars landen. "Maar op de maan is de volgende landing al een stuk eerder, al in 2024. Daarom moeten we opschieten met het onderzoek. We zijn in 2013 begonnen en inmiddels weten we dat de basisdingen werken."
Zo zijn onderzoekers erachter gekomen dat het mogelijk is om planten te laten groeien op de maan en op Mars met behulp van wormen, bepaalde bacteriën en hommels. "De volgende stap is onderzoek met mensenpoep." Ook weten wetenschappers dat de kweek onder de grond moet plaatsvinden omdat er te veel schadelijke straling is. Ook is het in de ruimte te koud en in andere gevallen juist veel te warm voor planten.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het dieet van ruimtevaarders niet alleen uit bonen bestaat. "Eerder kweekten we voor dit onderzoek tomaten, aardappelen, tuinkers, rucola, wortelen en quinoa", zegt Wamelink. In de toekomst hoopt de onderzoeker ook citrusvruchten te laten groeien omdat vitamine E en C helpen te beschermen tegen straling. "Een ruimtepak alleen is niet genoeg."


Landbouwers krijgen de kriebels van hoogspanning

27-06-2019 - 0 reacties De nieuwe hoogspanningslijn Ventilus, die de elektriciteit opgewekt door toekomstige windparken op zee naar het binnenland moet transporteren, krijgt steeds meer tegenwind in West-Vlaanderen. Nu plaatst ook landbouworganisatie ABS vraagtekens bij de plannen. Het Algemeen Boerensyndicaat wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van straling op mens en dier, en vraagt meer duidelijkheid over de vergoeding van de waardevermindering voor landbouwbedrijven. Ook de West-Vlaamse afdeling van Boerenbond zit met tal van vragen, bijvoorbeeld over ongekende risico’s zoals draadslachtoffers (dode vogels) die botulisme bij rundvee kunnen veroorzaken en de mogelijke interferentie met GPS-systemen op tractoren.


Opinie: Halve waarheden geven een onjuist beeld van de agrarische sector

29-04-2019 - 5 reacties De teruggang van de weidevogelstand krijgt veel aandacht, helaas ook vaak eenzijdig en ongenuanceerd. Door dergelijke berichtgeving wordt de landbouw vaak in een hoek gezet, terwijl er veel meer belangrijke factoren zijn die bijna altijd onderbelicht blijven.

Door Tette Hofstra


Het Friese platteland is in de afgelopen decennia sterk veranderd en dat heeft een grote invloed gehad op de habitat voor de weidevogels. Al 25 jaar gaat ieder jaar circa twaalfduizend hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden en andere bestemmingen. Ook in Fryslân is de oppervlakte veel kleiner geworden.

Circa vijftig jaar geleden was Fryslân buiten de Friese Wâlden en Gaasterland een grote open vlakte. Nu staat heel de provincie vol met bosjes en bomen, het is een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort enorm toegenomen, ook soorten die vroeger nauwelijks of niet voorkwamen. De vos bijvoorbeeld kwam oorspronkelijk vooral op de zandgrond voor en wordt nu ook op de klei en de zeedijk waargenomen. Hetzelfde is het geval bij roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridorvorming en de invulling van de Natura 2000-gebieden. Steenmarters kwamen circa zestig jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat, en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De stand van de ooievaars, reigers, kraaien en marterachtigen is explosief gegroeid.

Onderschat wordt ook de rol van de kat. Het is een van de belangrijkste predatoren van Nederland. In ons land zijn er naar schatting acht tot negen miljoen, gedomesticeerd en in het wild. Wat deze dieren in de natuur en weidevogelgebieden kunnen aanrichten is bekend bij veel organisaties als It Fryske Gea. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier echter niets mee uit angst voor ledenverlies.

Weidevogels zijn ongeveer vijf maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. Ook onderweg (in Zuid-Europa) is er een grote bedreiging om afgeschoten of gevangen te worden. Daarnaast zijn in de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika de leefomstandigheden veranderd, en dan veelal niet ten gunste.

Lucht
Weidevogels hebben ook de maken met de sterk toegenomen lichtintensiteit en de geluidsdruk. Lang niet altijd is duidelijk wat de invloed is van de toegenomen straling van mobiele telefoons, wifi en satellieten op de oriëntatie van de dieren in de lucht.

Ook het toepassen van gif door overheden en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed
Onderbelicht is ook de toename van verkeersbewegingen en de gevolgen voor de natuur en weidevogels. Op Schiphol stijgt elke minuut van de dag een vliegtuig op, het gehele jaar rond. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging tien ton kerosine. Ook de lozingen en de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten niet vergeten worden.

Mestinjectie schaadt worm en weidevogel
Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels,...

Ook op land is het aantal verkeersbewegingen sterk toegenomen en heeft dit invloed op natuur en milieu. Vele miljoenen auto’s en vrachtauto’s rijden rond in ons land. Ook de toenemende recreatie heeft zijn invloed.

Boerenpraktijk
Boeren doen veel aan weidevogelbeheer hoewel nazorgers van de BFVW weten dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van slootpeil, dat gaat ten koste van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er hoger gelegen gedeeltes nodig, voorheen werden immers daar de meeste broedparen gezien.

Boeren en weidevogels werden decennia geleden geconfronteerd met verplichte aangepaste bemestingstechnieken, het verplicht in de grond brengen van de mest. Veel wordt er gedaan (zoals speciale kunststof hoedjes over de nesten tijdens het bemesten) om de vogelstand te ondersteunen, maar de nieuwe vormen van bemestingen zorgen niet voor een goed bodemleven en daardoor voldoende voedsel voor de jonge weidevogelkuikens en hun ouders.

Veel is er te doen over de sterke afname van de insectenpopulatie. Dat de huidige vorm van landbouw de hoofdoorzaak is, geeft een te eenzijdig beeld. De rol van alle verkeer op het grootschalige verlies van insectenpopulaties blijft sterk onderbelicht. Ook het toepassen van bestrijdingsmiddelen door overheden, samenleving, spoorwegen en andere gebruikers van de openbare ruimte heeft een aanzienlijke invloed.

Het is volstrekt onwenselijk de melkveehouderij terug te zetten in het Ot en Sien-tijdperk. De gedachte daarachter is dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. De rest van de samenleving dendert door met nog meer wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Grutto’s kunnen niet broeden op de Haak om Leeuwarden, we worden geconfronteerd met steeds meer asfaltpijn.

Tette Hofstra woont in Meskenwier bij Akkrum


Meelwormen rijk aan vitamine D door UV-straling

18-07-2018 - 0 reacties Wanneer meelwormen blootgesteld worden aan ultraviolette straling (UV) worden zij een rijke bron van vitamine D. Dit stelt een onderzoeksteam aan de Wageningen Universiteit.


Aan UV blootgestelde meelwormen rijke bron van vitamine

17-07-2018 - 0 reacties Eetbare insecten staan bekend als een goede bron van dierlijke eiwitten en verschillende andere voedingsstoffen, waaronder verschillende mineralen en vitamines. Tot voor kort stond vitamine D niet in dit rijtje. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben echter proefondervindelijk vastgesteld dat sommige insecten zeer rijk zijn aan vitamine D als ze bloot zijn gesteld aan ultraviolette straling. De onderzoekers presenteerden hun resultaten in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.


Aan UV blootgestelde meelwormen rijke bron van vitamine

17-07-2018 - 0 reacties Eetbare insecten staan bekend als een goede bron van dierlijke eiwitten en verschillende andere voedingsstoffen, waaronder verschillende mineralen en vitamines. Tot voor kort stond vitamine D niet in dit rijtje. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben echter proefondervindelijk vastgesteld dat sommige insecten zeer rijk zijn aan vitamine D als ze bloot zijn gesteld aan ultraviolette straling. De onderzoekers presenteerden hun resultaten in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.


High tech onderbroek laat smartphone je sperma niet bederven

19-09-2017 - 0 reacties Foodlog volgt de trends in wearables die meten hoe gezond je beweegt en eet al jaren op de voet. Maar stel dat al die data metende draadloze gadgets straling veroorzaken die je juist ziek maakt? Ook daar zijn oplossingen voor te bedenken en ze lijken meteen op een markt te kunnen rekenen.


Bemesten en bodemleven.

07-01-2017 - 16 reacties In het Noord-Hollandsdagblad las ik een artikel over een symposium waar u het belang van de gezonde bodem aan de orde werd gesteld , waar ik mij goed in kon vinden, als daarin wordt gezegd dat het boerenverstand ontbreekt bij wetenschappelijke vraagstukken en dat wetenschappelijke expertise steeds belangrijker wordt. Ik wil hierbij het volgende bij u aan de orde stellen, namelijk het ammoniak (NH3) beleid in ons land waar agrariërs sinds 1993 mee zijn opgescheept.

Het NH3 beleid is destijds onder druk van de milieu organisaties tot stand gekomen en bij Algemene Maatregel van Bestuur verbonden aan de Wet Bodembescherming. Lucas Reijnders was daarbij met regelmaat de woordvoerder en stelde dat de bossen verzuurde door ammoniak en alle bomen zullen sterven als er geen maatregelen worden genomen. En dan te weten dat NH3 basisch gas is en niet verzuurt .Als bomen dood zouden gaan van NH3 dan wil er rond veehouderij bedrijven geen boom meer groeien. Zure regen werd veroorzaakt door zwavel. Reijnders heeft zijn visie echter nooit in een wetenschappelijk blad geplaats gekregen.

Bodemleven onderzoek
Het bodemleven wordt ernstig beschadigd doordat NH3 zuurstof onttrekt aan de bodem . In een gezonde bodem vindt men 600 wormen in een m3 grond en in een geïnjecteerde bodem 30á40. Professor Hennig schrijft in zijn boek,, De geheimen van een vruchtbare bodem” dat er een kilo gezonde grond meer leven zit dan er mensen op aarde zijn .De bodem wordt NH3 injectie van aerobe anaerobe. Helaas nooit onderzoek naar gedaan. Naar het boeren verstand is hierbij niet geluisterd. Als men de onderzoekrapporten en vervolg rapportages leest welke ten grondslag liggen aan deze wetgeving , van o.a. het RIVM, de WUR en het Planbureau voor Leefomgeving en verslagen van het Ministerie en men legt deze rapporten eens naast elkaar komt men de zelfde hoofdstukken in verschillende verslagen tegen alleen met een andere rangschikking. Bekijkt met de referenties achterin de boekwerken komt men met regelmaat dezelfde mensen tegen in alle genoemde rapporten. Ik noem dat recycling van oude kennis maar heeft niets met nieuw onderzoek te maken.

Onderzoek opdracht.
In 2003 heeft de toenmalige Minister Veerman een onderzoek aangekondigd naar de gevolgen van mestinjectie voor het bodemleven. Het onderzoek is nooit uitgevoerd, Bij LNV vond men het onderzoek niet relevant toen Veerman al was vertrokken. Al ons voedsel komt immers van de bodem het groeit er op of er in, we eten het direct of indirect door middel van zuivel en vlees en eieren, het is onverantwoord om zo lichtvoetig wetgeving af te kondigen zonder gedegen onderzoek naar de gevolgen. Het is inmiddels bekend dat ons voedsel onvoldoende mineralen, sporenelementen en vitaminnen bevat.

Als u stelt dat een gezonde bodem minder gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft klopt dat maar als een bodem jaren lang met regelmaat wordt geïnjecteerd met mest is deze zo dood als een pier.

Weidevogels.
We zien dat het weidevogel bestand sinds 1993 sterk is verminderd, immers de weidevogel kijkt in het voorjaar eerst of er voldoende voedsel aanwezig is voor haar kuikens ,zo ja, dan legt ze eieren ,zo nee dan vertrekt ze. Door de mestinjecteurs worden de nesten vernield. Helaas krijgen de boeren de schuld van de achteruitgang van de weidevogel. Mollen wroeten alleen nog onder hekken en aan de slootkanten daar waar niet wordt bemest daar vinden ze wormen. Als wij voor 1993 de mest uitreden namen we een emmer mee en zette deze over een nest en als men voorbij was nam men deze weg , maar de loonwerkers met kostbare machines en veelal jonge jongens op de trekker hebben hier voor geen oog en geen tijd voor.

Bodem leven.
Mest moet verteren door bodemleven vanuit de bodem en door zuurstof en zonlicht. Doordat mest niet meer aan zonlicht wordt blootgesteld worden kwalijke bacteriën en andere stoffen niet meer door UV straling gedood. Op bedrijven met ziekte verschijnselen bij rundvee, men spreekt dan over’’ slijtersziekte” een naam voor een niet te definiëren ziekte beeld. Bij kuilvoer onderzoek komt met kadaverine en microtoxines tegen, wat aangeeft dat kwalijke stoffen in de mest niet door zonlicht zijn gedood.
Alle wetgeving ten spijt is het NH3 gehalte in ons land niet gedaald . Het RIVM berekend wel een daling van 70 % ,maar metingen geven het niet aan. Als men bij westen wind op de kust NH3 metingen uitvoert en gelijktijdig in het oosten van ons land heeft men dezelfde lage gehaltes. Immers de NH3 vervluchtigt in de lucht en splitst zich in stikstof en waterstof ,de stikstof (N) voegt zich bij de 78% die al in onze atmosfeer zit en waterstof doet hetzelfde. Door NH3 in de bodem te injecteren ontstaan er gifstoffen zoals lachgas (N2O) nitriet(NO2) blauwzuurgas (HCN) sulfiet (SO2)en dat zijn giftige stoffen die het bodemleven doden!

Investeringen
Inmiddels is er in de afgelopen 20 jaar voor twee miljard euro in ons land geïnvesteerd om NH3 gehalten te reduceren wat niet is gelukt. Dit beleid wat is gebaseerd op aannames en verzonnen berekeningen en formules en niet op gedegen onderzoek en boeren- verstand. In onze buurlanden is deze wetgeving niet van toepassing. In de Wet Bodembescherming Art. 13 en 14 kan men lezen dat het verboden is om de bodem te verontreinigen.
De uitspoeling van mineralen naar het oppervlakte water is sinds deze wetgeving toegenomen, Men leest dit in de cijfers van het milieu compendium van het RIVM. terwijl de veestapel in ons land sinds 1993 sterk is verminderd door inkrimping van de varkens, kippen en melkveehouderij, maar ook door nauwkeuriger bemesten door de Minas regelgeving. Over uitspoeling worden nooit vragen gesteld.(bron CBS en milieucompendium)

Wormen
Als er geen wormen meer in de bodem zitten en daardoor het verdwijnen van het gangen stelsel gaat ook de poreuze werking van de bodem verdwijnen. Het nadelige resultaat kan men waarnemen doordat er op heel veel plaatsen water op het land staat na een regenperiode.( Een spons neemt meer water op dan een baksteen)

Nitraat
Bij een flinke onweersbui verbrand er veel stikstof in de atmosfeer door de elektrische ontladingen waardoor er wel 30 tot 40 Kg. Nitraat (NO3) met regen neerkomt, daarom vertelden mijn beide grootvaders elkaar na een beste ,,donderbui” het zal weer groeien willen .Ze waren allebei geboren in 1884 en gebruikten hun boerenverstand al wisten waarschijnlijk niet wat zich in de atmosfeer afspeelde tijdens een onweersbui.

Voorzorg principe.
OP de milieu conferentie in 1992 in Rio de Janeiro, waar onze toenmalige milieu minister. Drs J. Pronk de voorzitter was heeft men met algemene stemmen besloten dat er wetgeving moet komen op basis van het z.g.n. ,,voorzorg principe” Iets wat in de toekomst schadelijk zou kunnen zijn daar moet men nu al maatregelen voor kunnen nemen. Zo hebben we vanuit de EU commissie een stikstof beleid een fosfaat beleid een en wereldwijd een CO2 beleid. Door heel veel wetenschappers is er in 1992 geprotesteerd tegen dit voorzorg principe omdat men stelde dat men het gevaar loopt , dat maatregelen die men gaat afkondigen zonder wetenschappelijk onderzoek, contraproductief gaan werken. We ervaren nu dat het ammoniak beleid in ons land contraproductief werkt!.

Destijds 1994 is er door veehouders aan de Euro parlementariër Ir. Jn Mulder gevraagd , wat is de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstof beleid van de EU. Antwoord van Mulder; dat weet ik niet, ik ga het opvragen. Na verloop van tijd had Mulder antwoord ,het is er niet, het is op basis van het ,,voorzorg principe” . Mulder heeft toen een amendement ingediend met de vraag om eerst een wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren en dan een besluit te nemen. Het is in stemming gebracht en van de meer dan 500 uitgebrachte stemmen waren er 10 tekort om het plan in de prullenbak te krijgen, dat is de basis van het stikstof beleid en voor fosfaat (P2O5) geldt hetzelfde.

Nu blijkt dat de hoogste fosfaat gehalten voorkomen daar waar de meeste mensen wonen in ons land en dat is logisch, doordat de rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen fosfaat niet uit het rioolwater water halen. En in de gebieden waar de melkveehouderij is gevestigd vindt men geen te hoge gehalten aan fosfaat. Het verminderen van de melkveestapel zal dan ook geen effect hebben op de P2O5 gehalte in het oppervlakte water.

Het boeren verstand kreeg destijds bij de Landbouw organisatie LTO geen gehoor. LTO nam zelfs mensen in dienst om in den lande deze wetgeving te promoten bij de leden, er waren er bij zonder scheikunde kennis, maar zeker hun boerenverstand niet gebruikten. De landbouw ministers van destijds ,van Aartsen en Brinkhorst waren geen vak ministers totaal niet op de hoogte van deze problematiek en men kon deze heren van alles wijs maken. Kamerleden die wel van e.e.a. wisten stemden mee, partij discipline was belangrijker. Wat kunnen we hieraan veranderen ? We hebben steeds meer te maken met wetenschappers die weten ,,heel veel van heel weinig’’ en dat kan niet bij deze gecompliceerde problematiek.

Onderzoekers.
Het Planbureau voor Leefomgeving de WUR en het RIVM bekennen dat ze ernstige fouten hebben gemaakt en daarmee de politiek op een dwaalspoor hebben gezet . Ook het Voedingscentrum liet onlangs weten dat we weer volop sla ,andijvie ,bietjes en selderij mogen eten en dat het nitraatgehalte(NO3) wat er in zit niet schadelijk is voor de volksgezondheid, dus door deze lieden zijn we ook 40 jaar op het verkeerde been gezet.
Problemen die er niet zijn kan men ook niet oplossen!,, Problemen los je niet op met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.

Inmiddels zijn wetenschapsjournalisten bezig om eens na te gaan hoe deze regelgeving tot stand is gekomen. Vraag aan Wageningen om de onderzoek gegevens van destijds hun toe te zenden, is het antwoord deze zijn er niet meer, en dat geeft te denken, sjoemel rapportages ? Bij de ontwikkeling van de mestinjecteurs door het IMAC en de machinefabrikanten zijn mensen betrokken geweest die nu functioneren op het Ministerie en naar men zegt waken over de octrooi rechten . We hebben te maken met een georganiseerde onverantwoordelijkheid in ons land waar het boeren verstand ontbreekt.

Meindert Nieuweboer
Kolkweg 4 1719 nl Aartswoud
0653 739345


LTO zoekt..

05-06-2016 - 39 reacties VACATURE VOORZITTER LTO NEDERLAND
LTO Nederland
De organisatie en haar leden
De bijna 50.000 Nederlandse agrarische ondernemers produceren op efficiënte en duurzame wijze kwalitatief hoogwaardige agrarische producten, waaronder veilig, smaakvol en gezond voedsel en spelen een belangrijke rol bij het beheer en de aankleding van de groene ruimte. Met hun ondernemerschap, kennis en maatschappelijke betrokkenheid zijn zij toonaangevend in de wereld.
De ondernemers zijn aangesloten bij hun eigen regionale ondernemers- en werkgeversorganisatie, LTO Noord, de ZLTO of de LLTB. Deze drie regionale organisaties werken nauw samen in federatieve vorm onder de noemer LTO Nederland. Daar bundelen ze hun belangen en behartigen deze nationaal en internationaal. Zij maken zich sterk voor de economische en maatschappelijke positie van de leden van de regionale organisaties.
Profiel voorzitter LTO Nederland
De uitdaging voor de organisatie en haar voorzitter
De agrosector opereert in het hart van de samenleving en neemt een verantwoordelijke positie in ten aanzien van thema’s als: duurzaamheid (bodem, water, klimaat en energie), leefomgeving (ruimte, landschap en natuur), (dieren)welzijn en gezondheid, economie en voedselzekerheid. Dat doet zij uiterst innovatief en met oog, oor en hart voor andere belangen en in samenspraak met velen, ook internationaal. De lokale en regionale verbindingen worden daarbij gekoesterd. De sector en haar omgeving worden gekenmerkt door grote dynamiek, verwevenheid van issues en een divers krachtenveld. Dat stelt steeds hogere eisen aan het opkomen voor en rechtdoen aan de belangen van de sector. Om dat nog beter te kunnen doen is LTO haar organisatiestructuur en werkwijze aan het aanpassen. Het transitieproces moet onder andere leiden tot landelijk georganiseerde vakgroepen, waarin expertise wordt gebundeld en de slagkracht wordt vergroot. Deze verandering zal ook gevolgen hebben voor hoe LTO georganiseerd en geleid wordt. Dat is een noodzakelijk en spannend proces. Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij of zij de urgentie van deze verandering onderschrijft en daar vorm aan kan geven.
Rollen
De voorzitter geeft bestuurlijk leiding aan de vereniging LTO en zit ook het bestuur van de federatieraad van LTO Nederland voor. Hij of zij vertegenwoordigt LTO Nederland op het hoogste niveau naar bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek en overheden. Ook vertegenwoordigt de voorzitter LTO Nederland als werkgeversorganisatie op sociaal economisch gebied en op diverse terreinen in Brussel en andere internationale verbanden.
Persoonlijkheid
De voorzitter is zowel intern als extern het boegbeeld van de organisatie en belichaamt de kernwaarden van LTO Nederland: toonaangevend, toekomstgericht en maatschappijbewust. Hij of zij is als verbinder in staat mensen, sectoren en maatschappelijke thema’s met elkaar te verbinden, zowel op de inhoud als op de relatie. Aandacht voor mensen, humor, charisma en een goede
uitstraling helpen daarbij. De voorzitter inspireert en enthousiasmeert. Daarom moet de voorzitter zich ook kunnen identificeren met de land- en tuinbouwsector. Een agrarische achtergrond is daarbij een pre, affiniteit een voorwaarde.
Competenties en eigenschappen
De voorzitter:
 Heeft goed ontwikkelde bestuurlijke vaardigheden en ruime bestuurlijke ervaring opgedaan. Kan sturing geven aan een groot veranderingsproces.
 Heeft een visie op de ontwikkelingen van de primaire land- en tuinbouw binnen de nationale en internationale agroketens en een brede blik op de maatschappelijke thema’s die daarmee verband houden. Kan een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstellingen.
 Is in staat intern en extern een dialoog te voeren en van daaruit richting te geven aan de belangenbehartiging. Beschikt daarvoor over uitstekende communicatieve vaardigheden. Kan goed luisteren. Weet goed om te gaan met de (sociale) media.
 Is een vaardige belangenbehartiger. Weet een standpunt goed onder woorden te brengen en kan goed onderhandelen. Weet overredingskracht, tact en persoonlijkheid op een goede wijze te benutten. Heeft een rijk netwerk en weet dit verder uit te bouwen.
 Heeft internationale ervaring. Is bij voorkeur bekend met Brussel en beschikt over een goede talenkennis, met name het Engels.
 Leidt als voorzitter vergaderingen efficiënt en effectief. Is in staat in een open sfeer te creëren, waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen. Weet een team te smeden.
Tijdsinvestering
 Is 3,5 dag per week beschikbaar.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact op nemen met ir. M.P. Cuijpers, directeur van LTO Nederland. Telefoon: 06 – 83 52 39 89.
Sollicitatie
U kunt uw motivatiebrief en CV, bij voorkeur per e-mail, sturen naar Jan Deelstra, die het bestuur van LTO Nederland tijdens deze procedure ter zijde staat. De reactietermijn sluit 20 juni a.s.
Emailadres: jan.deelstra@publicpartners.nl.
Postadres: Public Partners, t.a.v. Jan Deelstra, Stieltjesstraat 60, 2313 SL Leiden.


Hoogzomers wordt het voorlopig niet

28-05-2016 - 2 reacties Prima weer om volop te weiden

Hoogzomers wordt het voorlopig niet, maar prima weideweer is het wel. De grasopname is maximaal dankzij gematigde temperaturen en beperkte zonnestraling. Ook zit er veel eiwit in het vochtige gras. En het gras groeit lekker door. Een weidesnede er bij in 10 dagen is goed mogelijk.

Zondag en maandag kunnen zware (onweers) buien lokaal de weidegang parten spelen. En de omstandigheden om in te kuilen blijven onveranderd risicovol. Ook na maandag is er een kleine kans op neerslag. Zodra het volgende weekend nadert, neemt de kans op neerslag weer toe. Geen zekerheid dus dat de kuil onder optimale omstandigheden tot stand komt, zoals begin mei. De weersverwachting 7-14 dagen vooruit biedt wel perspectief voor degen die willen wachten op stabieler weer om (de tweede snede) in te kuilen. In de tweede week van juni lijkt het hogedrukgebied boven Scandinavië, dat ons voorlopig geen stabiel zomers weer oplevert, de verwachting alsnog te gaan inlossen.

Dairy Campus droog
De eerste snee is voor het overgrote deel ingekuild. Met succes, vergeleken met andere jaren, al heeft een enkeling er de tweede helft van mei wel regen in gehad. De afgelopen dagen is er met name in het Noorden veel ingekuild, waarbij soms inkuilmiddel is gebruikt om de conservering van het zware eerste gras te optimaliseren. Ook op de Dairy Campus nabij Leeuwarden werd tijden de open dagen ingekuild. Het opgeschaalde proefbedrijf is een van de weinige regio’s in Nederland waar het afgelopen weekend nauwelijks geregend heeft.Uw weerman Erik Colenbrander


Stralingsanalyse door Leven met Straling

26-05-2014 - 19 reacties Een concurrent voor de Broncorrector?:

Leven met Straling plaatst met succes Floww Health Technologie in koeienstal

Melkveehouderij Maatschap van Vuren uit Leerdam heeft in 2011 een nieuwe koeienstal laten bouwen, naast de verouderde koeienstal. De koeien verhuisden naar de nieuwe stal, maar na verloop van tijd constateerde de maatschap een afname van de melkproductie. De melkproductie liep uiteindelijk terug met 20 %.

De maatschap zocht naar oorzaken maar kon het probleem niet achterhalen, totdat ze bij een lezing van Leven met Straling hoorden over wat elektro- magnetische- en geopatische straling kan veroorzaken bij mensen, planten en dieren.

De maatschap besloot een stralingsanalyse door Leven met Straling te laten uitvoeren in de nieuwe koeienstal. Er werd een hoog geopatisch veld gemeten in de lengte van de gehele stal. (Geopatische velden kunnen veroorzaakt worden door onderaardse wateraders, geologische breuklijnen of gesteente-verschuivingen.)

Enkele dagen na de meting zijn er drie willekeurige koeien getest op stralings-belasting, deze koeien hadden een te hoge belasting. Half november 2013 werd er besloten om Floww Health technologie te installeren in de koeienstal. Na drie maanden werden de koeien wederom getest en hadden geen stralingsbelasting meer.

Wim Van Vuren: “De melkproductie was drie maanden na het plaatsen van de Floww apparatuur weer op het oude niveau, maar ook gedroegen de koeien zich rustiger, zijn er minder klauwproblemen geconstateerd en heeft de vacht meer glans. Een fantastisch resultaat waar wij meer dan tevreden over zijn.”

Meer: levenmetstraling.nl/actueel/nieuwsbrief-mei-2014/


Nieuw melkveebedrijf met houten gevels

23-05-2014 - 8 reacties De rivier de Maas zorgt ervoor dat het bedrijf van de familie Fuchs moest verhuizen naar een nieuwe locatie. Op 1,5 kilometer afstand is een geheel nieuw bedrijf gebouwd. Opvallend zijn de houten gevels, dit was een eis van de welstandscommissie die bij zo'n grote stal graag een uitstraling zag die zo veel mogelijk opgaat in de omgeving.


DOCHTERGROEPJES en VEKIS SPRINGSALE in Nunspeet

29-03-2014 - 0 reacties Het was echt spring mooi zonnig lenteweer en in een paar megatenten konden en de drie dochtergroepjes en de veilingdieren en daarnaast uiteraard een fraai uitgedoste salearena etc. in nunspeet bij Van Engelen KI Service.

We hebben alleen de dochtergroepjes voor u bekeken: de jongste drie waren roodvellige dikkerige pinkjes van Crime Time dan drie mooibonte Restylervaarzen goed geuierd iets beknopt maar redelijk korrekt en de eerste dochtergroep hier te lande gepresenteerd door AI Total: van ven dairy WONDER, die voorlopig zn naam nog geen eer aan doet weinig uniforme vaarzen, met voorop een fraaie zwarte van Twin Dairies uit Dalen en verder vijf nogal verschillende vaarzen veelal donker van kleur met deels wel capaciteit, maar wenig melkuitstraling en deels correcte uiers en rommelige benen en dito uniformiteit.

Salesmanager Roelof Dekker vertelde te hebben gekozen uit 100 stuks welnu dit resultaat is niet verbluffend we zijn benieuwd naar zn verervingscijfers................


Bzv column

22-01-2014 - 3 reacties Voor de gene die deze (erg grappige) columns nog niet kennen:

facebook.com/rickeversbzv/

Het thema van vandaag was overduidelijk water. Wim ging met zijn dames een meertje in, Jos spoot zijn meiden nat met de hogedrukspuit, Aletta zocht zelfs de zee op en bij Gary Barlow kwam het water vooral uit de lucht. Alleen bij Johan kon ik geen water ontdekken. Ingrid en Ingrid gingen namelijk kalfjes vangen en trekker rijden. Johan, romanticus pur sang, vond echter dat drie teveel was en gooide er halverwege een Ingrid uit. Daarna liet-ie de dames zien dat hij driekwart van heel Denemarken bezit. Logisch dat je dan geen tijd hebt om je bestek netjes in de la te leggen.

Bij Wim zag ik tot mijn grote schrik dat Wim zelf de grootste borsten had. Ik vond het bovendien erg veel wit vlees zo op de zondagavond, maar goed, als ze maar genoten hebben. Na het badderen, plukten ze hun eigen groente bij elkaar in Wims moestuin, die qua oppervlakte te vergelijken is met drie keer de Veluwe. De jakoezievrouw wilde graag van die grote sappige vleesdingen, maar Wim besloot (godzijdank) zijn broek aan te houden. Omdat de Kilimanjaro-man zijn personeel een avondje vrij had gegeven, moesten de dames zelf koken. Erg veel haast om aan tafel te komen had de reus niet, maar de waxinelichtjes maakten veel goed.

Bij Aletta gebeurde er twee bijzondere dingen: ze ontspande en ze ontdooide. Na het slachten van een haan ('op de meest humane wijze') gingen ze zowaar samen een dagje uit. De twee homo's smeerden uiteraard elkaar in en Aletta vond het best. Patrick niet. Hij voelde zich het derde wiel aan de wagen. Lijkt me trouwens geen punt. Het derde wiel draait altijd lekker mee. Het vijfde wiel is veel erger. Eenmaal terug op de boerderij deed de hopman een alles-of-niets-poging: gitaar spelen bij het kampvuur. Daar wordt iedere vrouw wild van. En geloof het of niet, hij had zowaar een gevoelige snaar geraakt. Aletta zei dat ze 'wel iets voelde'. Ze zei het uiteraard weer met de uitstraling van een dooie haan, maar vooruit. Het begin is er.

Dan meneertje van-een-mooi-bord-kun-je-niet-eten. Dat is er eentje om in de gaten te houden hoor. Die weet al vanaf het begin dat hij voor blond gaat. Maar toch nog even een Miss Wet Overall Contest houden met zijn hogedrukspuit en vervolgens ook nog bij het meisje met de bril zijn Franse ego strelen door te vragen of ze iets voor hem voelt. Gewoon eerlijk zijn Jos, gewoon zeggen dat je bij nader inzien toch liever van een mooi bord eet. Dat neemt niemand je kwalijk.

En Gary. Arme Gary Barlow. Daar zat ie, als een zoutzak achter het stuur van zijn grote Amerikaanse bak terwijl hij een blauwtje liep bij de notenmanager. Judith is er klaar mee. Heeft inmiddels gezien wat wij al vele uitzendingen gezien hebben: met een zak amandelen kun je nog een beter gesprek hebben dan met Gary, een pinda heeft meer inhoud en een pistachenootje straalt meer seks uit. In zijn laatste poging er nog iets van te maken, vroeg Gary of ze wat leuks wilden doen. Hij hoopte dat Judith zou voorstellen om in bikini zijn auto af te soppen, maar het werd een tochtje naar een wegrestaurant waar ze zwijgend chocomelk dronken. Het weer was in Canada beter dan de sfeer. En met onophoudelijke plensregen zegt dat genoeg. Hij had wel een jaloersmakende grote werkbank trouwens. Maar wat heb je er aan als je gereedschap in de broek blijft. Arme Gary.

Tot volgende week!
-----
Meer lezen van deze schrijver? Volg ook de zaterdagcolumn op www.rickevers.nl


Melkstal-verlichting

23-11-2013 - 29 reacties Geachte medeprikkers- en lezers,

ik werd afgelopen week door iemand benaderd of ik de verlichting in de melkstal ook aanpassen kon, en met name de verlichting in de melkput zelf.
De melkput is goed verlicht met 5x dubbele TL-armatuur, spatwaterdicht en uier/spenen goed zichtbaar, dat was voor de rest geen probleem.
Echter, melde deze boer, tevens ook de vaste melker, die lampen geven een bepaalde straling af waar ik niet tegen kan en na een 2uur in die melkput helemaal kapot ben, kan je aan iets komen wat minimaal zoveel licht geeft als nu, maar niet met de bijbehorende (elektro)straling.
Het gedonder is echter dat je het licht in de melkput dichtbij moet hebben, een zgn Flood-light, gasontladingslampen, moet juist op hoogte en heb je teveel last met schaduwen.
Zit zelf te denken aan LED-armaturen, heeft iemand hier ervaring mee? Uiteraard wordt er verlichtingspecialisten gebeld, maar wil graag antwoord uit de praktijk.
Heeft een van jullie deze lampen of misschien een vergelijkbaar probleem als bovenstaand omschreven?
Alvast bedankt voor de reakties en een prettig weekend.