Pacht

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Pacht. Pacht is een van de 15402 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Pacht nieuws

1.200 hectare pacht in de aanbieding

17-06-2019 - 0 reacties Zeeuwse boeren kunnen inschrijven op een groot aantal percelen die de provincie voor 2020 uitgeeft met geliberaliseerde pacht. De tarieven voor de twee belangrijkste categorieën: 700 euro per hectare voor extensieve gewassen en 1.100 euro is standaard voor intensieve gewassen. De sterke daling van de reguliere pachtprijs heeft hier geen invloed op.


RVB biedt 845 hectare pachtgrond aan

03-06-2019 - 0 reacties Rijksvastgoedbedrijf meldt 845 hectare voor geliberaliseerde pacht aan te bieden. Het gaat om 42 kavels, verspreid over de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Wieringermeer. Alle details over de percelen en verdere informatie wordt begin augustus naar buiten gebracht.


Meer armslag voor pachters op Kampereiland

29-05-2019 - 0 reacties Pachters op het Kampereiland krijgen de keuze of zij direct grond in reguliere pacht overnemen van collega's of in erfpacht via grondeigenaar De Stadserven van het Kampereiland. In dat laatste geval is ook een financieringsregeling mogelijk.


Hoe sterk bepaalt toeslagrecht de grondprijs?

17-05-2019 - 0 reacties In de gebieden waar landbouwgrond voor de akkerbouw kan worden gebruikt, hebben de betalingsrechten weinig effect op de (pacht)prijs van landbouwgrond. In 2019 is de waarde van 1 betalingsrecht vastgesteld op €262,91 per hectare.


‘Liberalisering pacht heilloze weg’

30-03-2019 - 0 reacties De liberaliseringsgedachte is veel te ver doorgeschoten, zegt Piet van der Eijk, die onlangs afscheid nam als voorzitter van de BLHB (Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers).


Onrust bij pachters over eigendom fosfaatrechten

30-03-2019 - 11 reacties De uitspraak van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het eigendomsrecht van fosfaatrechten zorgt voor veel reuring bij pachters. Zij moeten bij het beëindigen van de pacht wellicht toch hun fosfaatrechten delen met de verpachter.


Het hof doet uitspraak over fosfaatrechten in pachtverhoudingen

27-03-2019 - 2 reacties Het hof heeft in zijn arrest van vandaag (26 maart 2019) in het algemeen beslist onder welke voorwaarden de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.

Lees hier de complete uitspraak: rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/…


Schouten neemt regie in pachtbeleid, wil kortlopende pacht ontmoedigen

23-03-2019 - 0 reacties Minister Schouten neemt de herziening van het stelsel zelf ter hand. „Het is in het belang van zowel de pachter als de verpachter dat er snel duidelijkheid komt.”


Schouten introduceert nieuwe pachtvorm

22-03-2019 - 0 reacties De contouren van de nieuwe pachtregels zijn vrijdag 22 maart door minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gepresenteerd. Ze introduceert daarin onder meer een nieuwe, langlopende pachtvorm. Schouten wil met name de langdurige pacht en een duurzaam bodembeheer stimuleren.


Pachtersbond: ‘Staatssecretaris Snel maakt pacht onaantrekkelijk’

05-02-2019 - 0 reacties Staatssecretaris Snel van Financiën maakt de pacht onaantrekkelijk. Dat stelt de pachtersbond BLHB. In een brief aan Snel en minister Schouten roept de BLHB op de besluiten van de staatssecretaris te herzien.


‘Economisch denken legt te hoge druk op de bodem’

30-01-2019 - 0 reacties Grondprijzen en pacht wordt zo duur dat telers gedwongen worden een intensief bouwplan aan te houden, zelfs als dit op termijn de kwaliteit van de bodem schaadt. Dat zegt Kees van Biert van Stichting Grondbeheer.


Pachtprijs van akkers en weiden steeg sterk in 20 jaar

21-01-2019 - 0 reacties In 2017 betaalde een landbouwer in België gemiddeld 309 euro per hectare per jaar voor de huur van akkers en 277 euro per hectare voor weides. De prijs voor het pachten van akkerland is in 20 jaar tijd met 72 procent gestegen, die voor grasland met 67 procent, zo blijkt uit gegevens van de Belgische dienst voor statistiek Statbel. De stijging is het sterkst in Vlaanderen. Daar nam de pacht voor landbouwgrond met 86 procent toe tot 382 euro per hectare, terwijl weideland 78 procent duurder werd en zo uitkomt op 327 euro per hectare.


Natuurinclusief voorwaarde voor pacht

10-01-2019 - 0 reacties PvdA-Statenlid Annemieke Wissink wil een motie indienen om een natuurinclusiviteitseis in te voeren voor pachtgronden van provincie Overijssel. Het moet aansluiten bij doelen die de provincie zelf heeft voor de landbouw.


Gelderland gaat 1.000 hectare verpachten

09-01-2019 - 0 reacties De provincie Gelderland biedt vanaf woensdag 9 januari circa 1.000 hectare landbouwgrond aan voor pacht. Dat meldt de provincie middels een persbericht.


Friesland biedt 450 hectare pachtgrond aan

07-01-2019 - 0 reacties De provincie Friesland biedt vanaf maandag 7 januari diverse percelen landbouwgrond in pacht aan. In totaal gaat het om bijna 450 hectare grond. Dat meldt de provincie middels een persbericht.


Noord-Brabant verbiedt glyfosaat op provinciale pachtgronden

13-12-2018 - 0 reacties Noord-Brabant verbiedt de inzet van glyfosaat op provinciale pachtgronden met ingang van 2019. Overtreders moeten een boete betalen en worden drie jaar lang van pacht uitgesloten.


Noord-Brabant verbiedt in pachtovereenkomsten 2019 gebruik glyfosaat

07-12-2018 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant verbiedt in de pachtovereenkomsten 2019 het gebruik van glyfosaat. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen was al verboden op grond binnen het Natuurnetwerk Brabant, maar nu is gebruik van glyfosaat op provinciale pachtgronden buiten dit netwerk ook verboden. Bij aantoonbaar gebruik van glysofaat moet de pachter een boete betalen en wordt hij 3 jaar lang van pacht uitgesloten.


Gelderland geeft circa 210 hectare pachtgrond uit ter bevordering van de biodiversiteit

03-12-2018 - 0 reacties Voor het gebruiksseizoen 2019 geeft de provincie Gelderland circa 925 hectare grond in pacht uit via een openbare inschrijving. Afhankelijk van het beleidsdoel waarvoor de gronden in eigendom zijn worden ze eventueel met beperkingen uitgegeven. In aanvulling op de verschillende beperkingen zoals die in 2018 ook werden gehanteerd, wordt circa 210 hectare uitgegeven ter bevordering van de biodiversiteit. Deze percelen liggen in de gebieden die zijn aangewezen voor agrarisch natuurbeheer. De uitgifte zal verlopen via de website pachtgrond.nu.


Provincies steeds strenger op duurzame pacht

22-11-2018 - 0 reacties De verschillende provincies sturen steeds meer op duurzame pacht. Met duurzaam wordt dan vaak bedoeld dat de pachter rekening moet houden met biodiversiteit en bijvoorbeeld aan diverse keurmerken moet voldoen.


Uitspraak over eigendom fosfaatrecht bij pacht in voorjaar 2019 voorzien

25-10-2018 - 3 reacties Woensdag 24 oktober was er een eerste zitting van de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem over de vraag aan wie de fosfaatrechten in de melkveehouderij toebehoren bij pacht. De pachtkamer van het Gerechtshof zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 uitspraak doen.