Pacht

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Pacht. Pacht is een van de 17226 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Pacht nieuws

Veel lagere pacht voor deze twee natuurvriendelijke Friese boeren

27-01-2021 - 20 reacties RAERD - Twee Friese melkveehouders kunnen dankzij de nieuwe koers van stichting BD Landbouw grond voor beduidend lagere prijzen pachten.


Eerste Brabantse boeren gaan natuurinclusief boeren: natuur en landbouw hand in hand

06-11-2020 - 41 reacties Geen grote weilanden met landbouw, maar kleinere percelen met veel aandacht voor de natuur. Dat is wat natuurinclusief landbouwen inhoudt. Een lastige opgave voor boeren die over willen stappen, want ze moeten er wel hun boterham mee kunnen verdienen. Staatsbosbeheer is een project begonnen om juist die boeren te ondersteunen.
Om genoeg geld te kunnen verdienen met natuurinclusieve landbouw, heeft de boer meer land nodig. Daar komt Staatsbosbeheer om de hoek kijken. “Wij hebben aardig wat grond”, legt Theo bakker van Staatsbosbeheer uit. “Wij kunnen een rol spelen door die grond bij de ondernemer aan te bieden zodat hij kan uitbreiden. Als tegenprestatie kunnen we vragen om duurzamer met de grond om te gaan.” Een win-win situatie: de boer heeft meer land en de biodiversiteit in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer neemt toe.

De eerste twee Brabantse boeren gaan binnenkort van start met het experiment. Emiel Anssems uit Teteringen en Eric Lamers uit Vortum-Mullem kunnen beiden door de hulp van Staatsbosbeheer hun biologische bedrijven uitbreiden. Een droom komt hiermee uit voor Lamers, die hier al tien jaar mee bezig is. “Het is de kroon op mijn werk”, stelt hij trots. “Ik had een visie, en door passie heb ik het zo lang vol kunnen houden.”

Ruim een kwart van zijn grond pacht Lamers van Staatsbosbeheer. Daarmee gaat hij terug naar het boeren van vroeger. “Ecologie houdt niet van heel veel mest en houdt niet van heel veel maaien. Alles gaat hier wat rustiger aan zodat je ook de ecologie de kansen geeft om te ontwikkelen”, legt hij zijn manier van werken uit. De koeien worden straks niet meer naar de melkstal gebracht, maar in het veld. “Ik noem het mobiel melken 2.0.”

In de video zie je hoe de boer en de natuur hand in hand gaan

“Dit is de enige lange termijnoplossing”, concludeert Theo Bakker. “Onze grond wordt zo intensief gebruikt, daar moeten steeds meer hulpmiddelen naartoe om überhaupt nog voedsel te produceren." In deze natuurinclusieve manier van landbouw krijgt de bodem de kans om weer op adem te komen. “Zodat we in de toekomst een betere en duurzamere voedselvoorziening hebben.”
Het stemt hem als natuurliefhebber ook nog eens gelukkig. “Je ziet dat de grens naar het landbouwgebied een stuk zachter wordt. Dat is prachtig voor de mensen die het landschap beleven.”

In heel Nederland zijn nu zo’n elf projecten gestart. Uiteindelijk wil Staatsbosbeheer samen met het ministerie van Landbouw veertig bedrijven ondersteunen. De universiteit van Wageningen monitort de projecten om te kijken of de biodiversiteit inderdaad toeneemt en of het rendabel genoeg is voor de boeren.


Natuurmonumenten moet boer in Marknesse schadevergoeding betalen

08-04-2020 - 2 reacties Natuurmonumenten moet ruim 5000 euro schadevergoeding aan een veehouder uit Marknesse betalen. De boer pacht een stuk grasland in het Ettenlandseveld. Daar is een paar jaar geleden de waterstand verhoogd om het aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Door de verhoging van het waterpeil kon de boer er minder koeien laten grazen en ook geen mest meer uitrijden op de grond.


Pacht voor meerdere jaren mogelijk bij landbouwgronden provincie Gelderland

20-12-2019 - 0 reacties Vanaf 2020 kunnen agrariërs grond van provincie Gelderland voor meer jaren pachten. Voorwaarde is dat de pachter de kwaliteit van de grond hetzelfde houdt, of verbetert. Half januari start de jaarlijkse pachtuitgifte van de provinciale landbouwgrond via pachtgrond.nu. In 2020 komt er 1.050 hectare grond beschikbaar voor pacht. Het grootste deel van deze grond werd vorig jaar ook verpacht.


RVB biedt 825 hectare pachtgrond aan

01-08-2019 - 0 reacties Het Rijksvastgoedbedrijf meldt donderdag 1 augustus dat het 825 hectare landbouwgrond voor geliberaliseerde pacht gaat aanbieden. De 42 kavels zijn gelegen in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en de Wieringermeer.


1.200 hectare pacht in de aanbieding

17-06-2019 - 0 reacties Zeeuwse boeren kunnen inschrijven op een groot aantal percelen die de provincie voor 2020 uitgeeft met geliberaliseerde pacht. De tarieven voor de twee belangrijkste categorieën: 700 euro per hectare voor extensieve gewassen en 1.100 euro is standaard voor intensieve gewassen. De sterke daling van de reguliere pachtprijs heeft hier geen invloed op.


RVB biedt 845 hectare pachtgrond aan

03-06-2019 - 0 reacties Rijksvastgoedbedrijf meldt 845 hectare voor geliberaliseerde pacht aan te bieden. Het gaat om 42 kavels, verspreid over de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Wieringermeer. Alle details over de percelen en verdere informatie wordt begin augustus naar buiten gebracht.


Meer armslag voor pachters op Kampereiland

29-05-2019 - 0 reacties Pachters op het Kampereiland krijgen de keuze of zij direct grond in reguliere pacht overnemen van collega's of in erfpacht via grondeigenaar De Stadserven van het Kampereiland. In dat laatste geval is ook een financieringsregeling mogelijk.


Hoe sterk bepaalt toeslagrecht de grondprijs?

17-05-2019 - 0 reacties In de gebieden waar landbouwgrond voor de akkerbouw kan worden gebruikt, hebben de betalingsrechten weinig effect op de (pacht)prijs van landbouwgrond. In 2019 is de waarde van 1 betalingsrecht vastgesteld op €262,91 per hectare.


‘Liberalisering pacht heilloze weg’

30-03-2019 - 0 reacties De liberaliseringsgedachte is veel te ver doorgeschoten, zegt Piet van der Eijk, die onlangs afscheid nam als voorzitter van de BLHB (Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers).


Onrust bij pachters over eigendom fosfaatrechten

30-03-2019 - 11 reacties De uitspraak van de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het eigendomsrecht van fosfaatrechten zorgt voor veel reuring bij pachters. Zij moeten bij het beëindigen van de pacht wellicht toch hun fosfaatrechten delen met de verpachter.


Het hof doet uitspraak over fosfaatrechten in pachtverhoudingen

27-03-2019 - 2 reacties Het hof heeft in zijn arrest van vandaag (26 maart 2019) in het algemeen beslist onder welke voorwaarden de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.

Lees hier de complete uitspraak: rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/…


Schouten neemt regie in pachtbeleid, wil kortlopende pacht ontmoedigen

23-03-2019 - 0 reacties Minister Schouten neemt de herziening van het stelsel zelf ter hand. „Het is in het belang van zowel de pachter als de verpachter dat er snel duidelijkheid komt.”


Schouten introduceert nieuwe pachtvorm

22-03-2019 - 0 reacties De contouren van de nieuwe pachtregels zijn vrijdag 22 maart door minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gepresenteerd. Ze introduceert daarin onder meer een nieuwe, langlopende pachtvorm. Schouten wil met name de langdurige pacht en een duurzaam bodembeheer stimuleren.


Pachtersbond: ‘Staatssecretaris Snel maakt pacht onaantrekkelijk’

05-02-2019 - 0 reacties Staatssecretaris Snel van Financiën maakt de pacht onaantrekkelijk. Dat stelt de pachtersbond BLHB. In een brief aan Snel en minister Schouten roept de BLHB op de besluiten van de staatssecretaris te herzien.


‘Economisch denken legt te hoge druk op de bodem’

30-01-2019 - 0 reacties Grondprijzen en pacht wordt zo duur dat telers gedwongen worden een intensief bouwplan aan te houden, zelfs als dit op termijn de kwaliteit van de bodem schaadt. Dat zegt Kees van Biert van Stichting Grondbeheer.


Pachtprijs van akkers en weiden steeg sterk in 20 jaar

21-01-2019 - 0 reacties In 2017 betaalde een landbouwer in België gemiddeld 309 euro per hectare per jaar voor de huur van akkers en 277 euro per hectare voor weides. De prijs voor het pachten van akkerland is in 20 jaar tijd met 72 procent gestegen, die voor grasland met 67 procent, zo blijkt uit gegevens van de Belgische dienst voor statistiek Statbel. De stijging is het sterkst in Vlaanderen. Daar nam de pacht voor landbouwgrond met 86 procent toe tot 382 euro per hectare, terwijl weideland 78 procent duurder werd en zo uitkomt op 327 euro per hectare.


Natuurinclusief voorwaarde voor pacht

10-01-2019 - 0 reacties PvdA-Statenlid Annemieke Wissink wil een motie indienen om een natuurinclusiviteitseis in te voeren voor pachtgronden van provincie Overijssel. Het moet aansluiten bij doelen die de provincie zelf heeft voor de landbouw.


Gelderland gaat 1.000 hectare verpachten

09-01-2019 - 0 reacties De provincie Gelderland biedt vanaf woensdag 9 januari circa 1.000 hectare landbouwgrond aan voor pacht. Dat meldt de provincie middels een persbericht.


Friesland biedt 450 hectare pachtgrond aan

07-01-2019 - 0 reacties De provincie Friesland biedt vanaf maandag 7 januari diverse percelen landbouwgrond in pacht aan. In totaal gaat het om bijna 450 hectare grond. Dat meldt de provincie middels een persbericht.