Pacht

Volg al het nieuws over Pacht, een van de 15150 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Pacht nieuwsbrief.

Pacht nieuws

Pachtersbond: ‘Staatssecretaris Snel maakt pacht onaantrekkelijk’

05-02-2019 - 0 reacties Staatssecretaris Snel van Financiën maakt de pacht onaantrekkelijk. Dat stelt de pachtersbond BLHB. In een brief aan Snel en minister Schouten roept de BLHB op de besluiten van de staatssecretaris te herzien.


‘Economisch denken legt te hoge druk op de bodem’

30-01-2019 - 0 reacties Grondprijzen en pacht wordt zo duur dat telers gedwongen worden een intensief bouwplan aan te houden, zelfs als dit op termijn de kwaliteit van de bodem schaadt. Dat zegt Kees van Biert van Stichting Grondbeheer.


Pachtprijs van akkers en weiden steeg sterk in 20 jaar

21-01-2019 - 0 reacties In 2017 betaalde een landbouwer in België gemiddeld 309 euro per hectare per jaar voor de huur van akkers en 277 euro per hectare voor weides. De prijs voor het pachten van akkerland is in 20 jaar tijd met 72 procent gestegen, die voor grasland met 67 procent, zo blijkt uit gegevens van de Belgische dienst voor statistiek Statbel. De stijging is het sterkst in Vlaanderen. Daar nam de pacht voor landbouwgrond met 86 procent toe tot 382 euro per hectare, terwijl weideland 78 procent duurder werd en zo uitkomt op 327 euro per hectare.


Natuurinclusief voorwaarde voor pacht

10-01-2019 - 0 reacties PvdA-Statenlid Annemieke Wissink wil een motie indienen om een natuurinclusiviteitseis in te voeren voor pachtgronden van provincie Overijssel. Het moet aansluiten bij doelen die de provincie zelf heeft voor de landbouw.


Gelderland gaat 1.000 hectare verpachten

09-01-2019 - 0 reacties De provincie Gelderland biedt vanaf woensdag 9 januari circa 1.000 hectare landbouwgrond aan voor pacht. Dat meldt de provincie middels een persbericht.


Friesland biedt 450 hectare pachtgrond aan

07-01-2019 - 0 reacties De provincie Friesland biedt vanaf maandag 7 januari diverse percelen landbouwgrond in pacht aan. In totaal gaat het om bijna 450 hectare grond. Dat meldt de provincie middels een persbericht.


Noord-Brabant verbiedt glyfosaat op provinciale pachtgronden

13-12-2018 - 0 reacties Noord-Brabant verbiedt de inzet van glyfosaat op provinciale pachtgronden met ingang van 2019. Overtreders moeten een boete betalen en worden drie jaar lang van pacht uitgesloten.


Noord-Brabant verbiedt in pachtovereenkomsten 2019 gebruik glyfosaat

07-12-2018 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant verbiedt in de pachtovereenkomsten 2019 het gebruik van glyfosaat. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen was al verboden op grond binnen het Natuurnetwerk Brabant, maar nu is gebruik van glyfosaat op provinciale pachtgronden buiten dit netwerk ook verboden. Bij aantoonbaar gebruik van glysofaat moet de pachter een boete betalen en wordt hij 3 jaar lang van pacht uitgesloten.


Gelderland geeft circa 210 hectare pachtgrond uit ter bevordering van de biodiversiteit

03-12-2018 - 0 reacties Voor het gebruiksseizoen 2019 geeft de provincie Gelderland circa 925 hectare grond in pacht uit via een openbare inschrijving. Afhankelijk van het beleidsdoel waarvoor de gronden in eigendom zijn worden ze eventueel met beperkingen uitgegeven. In aanvulling op de verschillende beperkingen zoals die in 2018 ook werden gehanteerd, wordt circa 210 hectare uitgegeven ter bevordering van de biodiversiteit. Deze percelen liggen in de gebieden die zijn aangewezen voor agrarisch natuurbeheer. De uitgifte zal verlopen via de website pachtgrond.nu.


Provincies steeds strenger op duurzame pacht

22-11-2018 - 0 reacties De verschillende provincies sturen steeds meer op duurzame pacht. Met duurzaam wordt dan vaak bedoeld dat de pachter rekening moet houden met biodiversiteit en bijvoorbeeld aan diverse keurmerken moet voldoen.


Uitspraak over eigendom fosfaatrecht bij pacht in voorjaar 2019 voorzien

25-10-2018 - 3 reacties Woensdag 24 oktober was er een eerste zitting van de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem over de vraag aan wie de fosfaatrechten in de melkveehouderij toebehoren bij pacht. De pachtkamer van het Gerechtshof zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 uitspraak doen.


Uitgifte erfpacht positief voor investeren in grond

25-10-2018 - 0 reacties Dat het Rijksvastgoedbedrijf(RVB) vrijkomende liberale pachtgrond gaat uitgeven in erfpacht werd positief ontvangen op een avond over pacht van de FAJK in Swifterbant.


(Ver)pachters bieden minister Schouten duurzaam alternatief voor langdurige pacht aan

18-10-2018 - 0 reacties Pachters en verpachters willen een duurzame pachtwet die gunstig is voor bodem, boer en biodiversiteit.


Knolcyperus in de kiem smoren

23-09-2018 - 0 reacties Vooral in Zuidoost-Nederland is knolcyperus een oprukkend probleem. Naast versleping door het perceel en van de ene naar de andere akker spelen ook overheden met hun kortlopende pacht de verspreiding in de kaart.


‘Kortdurende pacht verduurzaamt bodemgebruik’

02-09-2018 - 0 reacties Duurzaam bodemgebruik en kortdurende pacht kunnen prima samengaan, vindt Paul Kindt.


Pachtveiling van 686 hectare nu via notaris

08-08-2018 - 0 reacties Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft 686 hectare agrarische grond in de IJsselmeerpolders als geliberaliseerde pacht aangeboden. Het gaat om 26 kavels met een agrarische bestemming. Dit jaar zal de veiling niet meer via veilinghuis Troostwijk gaan, vanwege de problemen van vorig jaar.


686 hectare agrarische grond IJsselmeerpolders vrij voor pacht

08-08-2018 - 0 reacties In de IJsselmeerpolders is 686 hectare pachtgrond met agrarische bestemming beschikbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt per vandaag in totaal 26 kavels in geliberaliseerde pacht aan.


Regulier gepachte landbouwgrond is in 2017 gedaald

08-08-2018 - 0 reacties Het areaal regulier gepachte landbouwgrond is in 2017 met bijna 16.000 ha gedaald (-6%) tot 251.000 ha. Al jarenlang neemt het reguliere pachtareaal af; vanaf 2007 met in totaal meer dan 120.000 ha. In dat jaar (2007) is de geliberaliseerde pacht ingevoerd. De kortlopende vorm daarvan (contractduur van zes jaar of minder) heeft zich sterk ontwikkeld: in tien jaar tijd is het areaal in 2017 uitgekomen op ruim 100.000 ha.


Heffing fiscus soms hoger dan pachtopbrengst

17-07-2018 - 0 reacties Dat verpachters meer aan fiscus betalen dan de pacht opbrengt is inherent aan het belastingsysteem.


CDA: rekening houden met beperkte pachtopbrengst

19-06-2018 - 0 reacties Het CDA wil dat de fiscus rekening houdt met de beperkte opbrengst uit pacht voor grondeigenaren.