Bse

Bse nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Bse nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Bse nieuws

Bestrijding Hepatitis E is een lastig dilemma zonder prioriteit, geld of vaccin

11-10-2017 - 0 reacties

In weerwil van alle voorzorgsmaatregelen in de veehouderij steekt er telkens weer een nieuwe dreiging de kop op in de vorm van een zoönose: vogelgriep, E-coli, salmonella, BSE en Q-koorts. Met de recente waarschuwing van European Food Safety Authority (EFSA) lijkt ook Hepatitis E nu in dat rijtje thuis te horen. Is het varkensvirus hepatitis E (HEV) dan werkelijk zo gevaarlijk? Ja en nee. Het antwoord hangt af van het perspectief dat we kiezen, denkt Reinout Burgers.

" width="150">


Er gaat weer Nederlands kalfsvlees naar Amerika

23-09-2016 - 1 reacties

Na een jarenlange 'vleeshandelsoorlog' met de Verenigde Staten wordt morgen de eerste lading kalfvlees in de haven van Rotterdam uitgezwaaid.

Het is de eerste zending Nederlands kalfsvlees naar de VS in zestien jaar. In februari gaf de Amerikaanse overheid tot grote vreugde van de Nederlandse vleessector weer groen licht voor de handel. De Amerikaanse markt vormt zo een exportpotentieel van 10.000 ton kilo vlees, oftewel een waarde van 80 miljoen euro, hebben.

De markt was op slot gegaan na de BSE-crisis (gekkekoeienziekte) in Europa. Europa had op zijn beurt een verbod ingesteld op Amerikaans hormoonrundvlees. Na jarenlange onderhandelingen kan er nu dus weer kalfsvlees naar de VS.

Meer: rtlnieuws.nl/economie/…


Mogelijk BSE-geval in Ierland

12-06-2015 - 0 reacties

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">In Ierland is gisteren een mogelijk geval van BSE geconstateerd. De 5-jarige roodbonte koe uit County Louth kwam op het spoor tijdens eens reguliere controle onder dieren die op rundveebedrijven dood gaan.


Frankrijk stopt testen op BSE

02-10-2014 - 0 reacties

Wanneer stopt Nederland met deze onzin?

De nog overgebleven BSE onderzoeken kosten jaarlijks €40 miljoen, maar leveren de laatste jaren geen of nauwelijks meer positieve resultaten op.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/…


Hertest sluit BSE Griekse koeien uit

04-04-2014 - 0 reacties

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">Een Europees referentielaboratorium sluit BSE uit bij twee Griekse koeien waar in maart BSE werd vastgesteld. Dit meld een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken.  


Nederland wil eerst hertest BSE Griekenland

13-03-2014 - 0 reacties

" align="right" border="1" vspace="5" hspace="10">Nederland wacht eerst op de uitslagen van de hertest op de twee gevallen van BSE in Griekenland, voordat overheid tot eventuele maatregelingen over gaat. De resultaten van deze test worden eind volgende week verwacht. Dit meldt een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken. 


België stopt met verplichte BSE-tests op gezonde dieren

31-12-2012 - 0 reacties

Hoe zit dit nu in Nederland??.

In België wordt de verplichte BSE-test op gezonde dieren vanaf 1 januari 2013 opgeheven. Dat voornemen is nu definitief bevestigd door een koninklijk besluit van 18 december dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december.

Het Belgische besluit werd mogelijk na de goedkeuring van de wijziging van een Europese beschikking door de Europese Commissie tot machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien, in het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op 12 december. De Belgische minister van Landbouw, Laruelle, heeft besloten deze beschikking vanaf vanaf 1 januari 2013 te implementeren.

BSE-tests blijven wel nog nodig bij alle runderen ouder dan 48 maanden, die een noodslachting buiten het slachthuis hebben ondergaan, of waarvan wordt vermoed dat ze lijden aan een ziekte die besmettelijk is voor mens of dier dan wel dat de aanwezige verschijnselen of de algemene gezondheidstoestand van het dier het uitbreken van een dergelijke ziekte doen vrezen. Dat geldt ook voor runderen die verschijnselen vertonen van een ziekte of storing van de algemene gezondheidstoestand, waardoor het vlees ongeschikt kan worden voor menselijke consumptie.

bron: sillonbelge.be/nl/article/…


Eenvoudige BSE speekseltest

10-12-2012 - 0 reacties

Het BSE spook blijft rondwaren:

Een eenvoudige speekseltest is misschien genoeg om te zien of een koe BSE, de beruchte gekke-koeienziekte, heeft. Door de Japanse ontdekking, gepubliceerd in Emerging Infectious Diseases, kan de ziekte veel eerder opgespoord worden. Maar het betekent mogelijk ook dat BSE zich op meerdere manieren kan verspreiden.

In een onderzoek bleken drie rondes in ieder geval voldoende om BSE aan te tonen 2 maanden voor de klinische symptomen duidelijk werden aan te tonen. Eerder bleek onmogelijk; de onderzoekers denken dan ook dat pas na een bepaalde grenswaarde de eiwitten van de hersenen in het speeksel terechtkomen.

Voor slagerijen is de test een stap voorwaarts, want plaques in de hersenen zijn niet altijd goed te zien. Helaas is het terugvinden van de bron door de test niet veel eenvoudiger geworden. Voordat een besmette koe symptomen vertoont, gaan meestal meer dan 80 maanden voorbij en dan zijn 2 maanden maar een kleine winst.

Meer: c2w.nl/gekke-koeien-kwijlen-prionen.300675.lynkx/


Gekkekoeienziekte ontdekt in Californië

25-04-2012 - 0 reacties

Ook in Californië BSE gekte:

(Novum/AP) - WASHINGTON - In een melkveehouderij in Californië is een geval van gekkekoeienziekte ontdekt.
lh6.googleusercontent.com/-nNa7p5tmbVc/…
Dat heeft het Amerikaanse ministerie van landbouw dinsdag bekendgemaakt. Het vlees van de desbetreffende koe is niet in voedingsmiddelen verwerkt, aldus het ministerie.

Wanneer en op welke locatie de ziekte precies is aangetroffen is niet bekendgemaakt. Het besmette dier is afgemaakt.

Het is het vierde geval van gekkekoeienziekte in Noord-Amerika sinds 2003. De ziekte, boviene spongiforme encefalopathie (BSE), kan dodelijk zijn voor mensen als zij besmet vlees eten. Bij mensen kan BSE een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob veroorzaken, een aandoening die het zenuwstelsel aantast.

More: cbsnews.com/8301-201_162-57420320/…


Www.nmv.nu

30-12-2000 - 0 reacties

De werkelijkheid over de gekke koeienziekte (BSE)

vrijdag, 01 december 2000 @ 01:59 MET

Aangemeld door: peter

De overdreven aandacht en onjuiste berichtgeving van de media veroorzaakt een enorme schade voor de Nederlandse veehouderij.

Er stond vorige week in diverse krantenartikelen dat het eten van BSE-'besmet'-vlees Creutzfeldt Jakob Disease veroorzaakt. Het is diep treurig dat deze foute informatie intensief verspreid kon worden. De media hebben hiermee het imago van rundvlees opnieuw ernstig beschadigd en een enorme onrust veroorzaakt bij de consument.


De werkelijkheid is dat er tot nu toe vrijwel géén directe relatie ontdekt is tussen BSE bij koeien en Creutzfeldt Jakob Disease bij mensen! 'Besmet' vlees bestaat niet! Omdat het stofje dat BSE veroorzaakt helemaal niet in spierweefsel (vlees) voorkomt. Alleen in hersens en ruggenmerg van BSE-koeien (het zogenaamde risico-materiaal). Dit blijft buiten de menselijke voedselketen.


In het verleden zijn er (vooral in Engeland) fouten gemaakt waardoor dit risico-materiaal onvoldoende verhit werd in het destructieproces en door middel van diermeel in de voedselketen van runderen terecht is gekomen. Hierdoor heeft BSE bij koeien zich kunnen verspreiden. Het duidelijke bewijs voor het ontbreken van een directe relatie met Creutsfeldt Jakob Disease is het feit dat er in Engeland dan vele duizenden mensen deze ziekte hadden moeten krijgen, omdat daar het vlees van tienduizenden BSE-koeien gewoon geconsumeerd is!


De Nederlandse (melk)veehouderij is zwaar gedupeerd door de berichtgeving in de media. Deze was erg tendentieus en overdreven, alsof er sprake is van een groot probleem voor de volksgezondheid! Deze berichtgeving leverde de (melk)veehouderijsector een schade op die geraamd kan worden op 1,5 - 2 ton per dag vanwege een sterke afname van de rundvleesconsumptie en een sterke daling van de waarde van slachtrunderen en -kalveren! Hiervoor zijn de media dus verantwoordelijk!


Minister Borst van Volksgezondheid heeft vorige week duidelijk gemaakt voor de Tweede Kamer dat BSE géén gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld te veel en te vet eten of te weinig lichaamsbeweging!


Van heel veel zaken zijn de gevaren wél bekend, maar hier maakt niemand zich druk om, bijvoorbeeld: auto's veroorzaken duizenden verkeersslachtoffers per jaar. Ook roken veroorzaakt duizenden doden per jaar, toch is de import van sigaretten niet verboden! De manier waarop de media tot nu toe op BSE hebben gereageerd is zeer overdreven. Dit levert ons als Nederlandse (melk)veehouders een miljoenenstrop op!


De consument heeft recht op juiste informatie hierover. Wij hopen dat de media hier hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen! Omdat het imago van rundvlees geschaad wordt, terwijl in werkelijkheid niets mis mee is. Nogmaals voor alle duidelijkheid: er kan dus helemaal géén sprake zijn van BSE-'besmet'-rundvlees. Alleen van zogenaamd risico-materiaal: d.w.z. hersens en ruggenmerg van runderen en schapen. Deze komen sowieso al niet in de menselijke consumptie terecht. Als dit al in het verleden het geval is geweest, dan nog ontbreekt er een duidelijke relatie met de beruchte Creutzfeldt Jakob Disease. Blijkbaar zijn er (veel) meer factoren van belang om deze ziekte te krijgen, bijvoorbeeld genetische aanleg c.q. erfelijk gebrek. Als er dan misschien sprake is van een (mogelijk) verband, waarom is dit tot nu toe dan niet intensief door de EU onderzocht? Dit onderzoek moet er snel komen!


Het feit dat BSE (af en toe) voorkomt onder rundvee, komt doordat er zogenaamd risico-materiaal van BSE-koeien in de voedselketen van rundvee is terecht gekomen. Dit berust op fouten van diverse overheden die hier onvoldoende controle op hebben uitgeoefend! Blijkbaar hebben in de periode dat het gebruik van diermeel in Engeland verboden werd, er illegale transporten plaatsgevonden met 'besmet' diermeel, waardoor de huidige BSE-gevallen in de andere EU-landen te verklaren zijn. Hoewel, bij de 7 gevallen in Nederland, maar 1 koe per bedrijf de ziekte had. Op deze bedrijven zijn wél alle koeien afgemaakt! Voor niets dus, bleek later uit onderzoek van deze dieren.


Wij willen als Nederlandse (melk)veehouders ernstig bezwaar maken tegen de manier waarop de minister van LNV met BSE omgaat. Het compleet afmaken van hele veestapels en huisdieren op bedrijven waar 1 geval van BSE is geconstateerd, is volkomen nutteloos! (Het is een wonder dat de boer nog mag blijven leven ?) Omdat BSE helemaal niet besmettelijk is! Bovendien is dit volledige ruimingsprotocol ook door de EU niet langer verplicht. Het beleid van het ministerie van LNV is dus volkomen achterhaald en een nutteloze verspilling van goed melkvee. Boeren willen dit niet langer!


Bovendien roept dit ruimingsprotocol, met de 'mannen in witte pakken' e.d. bij de bevolking tocht weer het beeld op dat het om een ernstige zaak voor de volksgezondheid gaat! De overdreven reactie van LNV roept dus ook de overdreven reactie van de media op!


Per 1 januari 2001 worden geslachte runderen standaard gecontroleerd op BSE. Op zich is dit goed om de consument gerust te stellen. Bovendien wordt hiervoor het 'ruimingsprotocol' van LNV overbodig!


De kosten van deze BSE-controle in de slachtlijn moeten echter wél door de overheid worden betaald! Omdat het BSE-probleem is ontstaan door laksheid en fouten van ambtenaren, controle-instanties en overheden! Boeren hebben hieraan absoluut géén schuld! (Melk)veehouders zijn de dupe van falend overheidsbeleid. Wij vinden het dus absoluut niet acceptabel dat wij nu ook nog fors bij moeten dragen om de schade weer te beperken!


Minister Brinkhorst van LNV heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het principe geldt van: 'de vervuiler betaalt'. Deze uitlating is voor ons bijzonder grievend, omdat ons als (melk)veehouders niets te verwijten valt in de BSE-kwestie.


Wij als Nederlandse (melk)veehouders vinden dat de bevolking recht heeft om op de juiste manier geïnformeerd te worden over de BSE-kwestie.


Met vriendelijke groet,

Nederlandse Melkveehouders Vakbond


BSE in USA,Wij (EU) eten het op.

26-12-2003 - 4 reacties

Nu BSE is ondekt in de USA kan rundvlees misschien nog wel goedkoper worden.


Ik las ergens dat de USA 12% van z,n vlees exporteerde.

3% gaat naar Europa.


Dus in de USA aten ze 88% zelf op.

Als dat nu terugloopt tot 80% is er 20% beschikbaar voor export.


De landen waar ze naar exporteerden hebben allemaal de grenzen gesloten,

BEHALVE DE EU.


Dus kan die 20% mooi naar de EU voor een zacht prijsje.

Das bijna 7 keer zoveel. Eet smakelijk.


De EU neemt de andere markten van de USA over, en wij eten BSE vlees uit de USA.

Ons goede vlees gaat weg en wij eten slecht goedkoop vlees en de vleesprijsdaalt omdat er minder vlees wordt gegeten.


Supplements used in factory dairyfarming can spread BSE

28-12-2003 - 3 reacties

The coldly regimented process of raising a dairy cow in North America forces it at an early age to depend on dietary supplements that in rare instances can spread mad-cow disease, according to livestock experts.


In addition, the frequent shuffling of young dairy cows between specialized feedlots and milking farms can make it difficult to track an infected animal to the herd where it was born, these experts say.


When these cattle move ? even between Canada and the United States ? they are not necessarily individually identified, said Mary Beth Lang, a spokeswoman for the Washington State Department of Agriculture. "There are ear tags," she said. "But they can fall off."


On large dairy farms in the United States and Canada, calves often are separated from their mothers within 24 hours of birth. The reason is money: The milk a dairy cow produces is worth far more on a supermarket shelf than in the stomach of her newborn.


So calves, male and female, are shunted away from many large dairy farms ? usually within two weeks of birth ? to specialized feedlots, where they are quickly weaned from milk and fed protein supplement pellets, along with hay. These calves depend on supplements for most of their protein intake until they are about 3 months old, when they are mature enough to digest cellulose and absorb protein on their own.


Bron: [seattletimes.nwsource.com]


Alle BSE berichten verzameld door NieuwsGrazer: [www.nieuwsgrazer.nl]


Voedselveiligheid

10-05-2004 - 5 reacties

Voedselveiligheid is een belangrijk werkterrein met een uitstraling voor de gehele zuivelsector. In wetgevende zin zijn Brussel en Washington DC belangrijke instanties. Om zich op de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen te oriënteren is op initiatief van de Atlantic Pacific Exchange Program een Nederlandse delegatie geformeerd. De delegatie stond onder leiding van prof. Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen Universiteit en Research Centrum. In de delegatie waren vertegenwoordigers van de overheid, zuivelkolom, de veevoedersector en het bedrijfsleven.


In Brussel gesproken met ILSI, een wetenschappelijk instituut wat zich onafhankelijk noemt. Het wordt evenwel gefinancierd door de grote internationale voedselindustrie,(Heinz,Unilever,enz.) maar profileert zich wel als non-profit organisatie. ILSI opereert wereldwijd, maar staat ter discussie vanwege financiële banden met de industrie. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat zij inderdaad selectief argumenten zoeken voor hun onderzoek, maar lijken wel invloedrijk door contacten met o.a.de WHO.

Belangrijke onderwerpen, overgewicht en biotechnologie.

Vervolgens gesproken met de EFSA, de Europese voedsel autoriteit.

Deze wordt gezien als de tegenhanger van de Amerikaanse FDA, maar heeft andere bevoegdheden.

De FDA is de autoriteit zowel voor beleid als uitvoering van voedselcontrole in de USA. De EFSA is meer een wetenschappelijk instituut, wat de EU-commissie adviseert, waarna de commissie EU verordeningen maakt waar lidstaten hun regelgeving op moeten aanpassen.

De indruk werd gevestigd dat er een grote vrijheid bestaat voor nationale lidstaten hun eigen beleid in te vullen, maar als je kijkt naar wat de invulling van de levensmiddelenwet inhoud lijkt het er op dat in de EU een vrij strakke regelgeving gehanteerd gaat worden.


De EFSA heeft 8 panels aan het werk met 157 wetenschappers, die adviezen voor bereiden op het terrein van voedingsadditieven, genetisch gemodificeerde organismen, voedingsallergieën, dieetproducten, bestrijdingsmiddelen, diervoeding, biologische risico's en dierenwelzijn.

Voorts gesproken met de CIAA, de Europese georganiseerde voedingsmiddelenindustrie (vergelijkbaar met de VAI in Nederland, is ook lid van CIAA).

Een professionele organisatie, die bijvoorbeeld bij elke wisseling van het voorzitterschap in de EU uitgebreid het land wat het voorzitterschap krijgt bezoekt en probeert te beïnvloeden.

Belangrijke thema's:de Europese food law, wetgeving op het gebied van milieu, en met name WTO aangelegenheden.

De lijn die zij hanteren is uiteraard zo veel mogelijk level playing field, maar ook tegen etikettering van voedsel.

Het laatste bezoek in Brussel was bij de DG SANCO, die met name de rol van de commissie benadrukte.


DG SANCO is het Directoraat-generaal voor Gezondheids- en Consumentenbescherming binnen de Europese Commissie. De belangrijkste werkgebieden zijn voedselveiligheid (mond- en klauwzeer, BSE, GGO enz.), volksgezondheid en bescherming van de consument. Op het terrein van voedselveiligheid heeft zij de volgende taken:

- verzekering van een hoog niveau van voedselveiligheid,

- doeltreffende controlesystemen, en

- evaluatie van de naleving van de EU-voorschriften op het gebied van voedselveiligheid, -kwaliteit, en diervoeders

- gezondheid van planten en dieren,

- dierenwelzijn in de Europese Unie door "boer tot bord"-maatregelen, en

- toezicht en goede functionering van de interne markt en de uitvoer van derde landen naar de EU.

- beheer van de internationale betrekkingen met derde landen en internationale organisaties op het punt van

voedselveiligheid, de gezondheid van planten en dieren, dierenwelzijn en diervoeders.

- beheer van de betrekkingen met de EFSA voedselautoriteit, en

risicobeheer op basis van wetenschappelijke gegevens

DG SANCO is met name verantwoordelijk voor beleid, daar waar EFSA verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke onderbouwing. Belangrijkste lijn:beleid gebaseerd op wetenschappelijke adviezen, geen beleid o.b.v. nationale opinies, zoals bij BSE en oplossingen vooral zoeken in de keten.

Vervolgens in Washington DC een 15-tal organisaties en instanties bezocht.

Eerste confrontatie is bij de douane, waar uitgebreid gewaarschuwd wordt voor mond en klauwzeer.

Eerst FSIS, van het ministerie van landbouw, verantwoordelijk voor voedselveiligheid op het gebied van vlees en vleesproducten. De FSIS is het broertje van de FDA die verantwoordelijk is voor al het andere voedsel.

Verschil met Europa is dat de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering hier in een organisatie zit, maar dat er twee organisaties hetzelfde werk doen.

Andere opmerkelijke verschillen: in Europa is er vooral aandacht voor zaken als MPA en dioxinevervuilingen, in de VS zit men vooral op problemen met bacteriële infecties als salmonella, E-coli en listeria.

Eigenlijk is dat wel een rationele benadering omdat daar ook het grote consumentenrisico zit.


Ander opmerkelijk verschil, de VS kijkt vooral aan het eind van de keten, waar de EU meer op de lijn van de keten zit.

BSE is in de VS niet echt een item.

Ze hebben een geval gehad aan het eind van vorig jaar, maar bij gebrek aan I en R was de herkomst moeilijk te bepalen.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dus maar besloten is dat het beest uit Canada kwam. Vervolgens is wel besloten steekproefsgewijze dieren te testen: Het wachten is op een echte uitbraak van BSE en een crisis.

Het beleid m.b.t. diermeel is geen diermeel voor herkauwers.

Er vindt evenwel geen controle op de veevoederbedrijven plaats.(geheel in lijn met uitsluitend controle aan het eind van de keten).

De FDA monitoren wel het aantal gevallen van listeria,salmonella en E-coli157 bij consumenten, en bij afwijkingen grijpen ze in.

Toch is de reikwijdte van de FDA weer niet zo groot, de rol beperkt zich tot de laatste schakel in de keten in de veronderstelling dat die het wel traceert, maar de systemen daarvoor zijn volgens mij gebrekkig.(FDA komt niet op de boerderij en zeker niet bij hun toeleveranciers).

Eigenlijk wil men in de VS niets hebben van het voorzorgsprincipe, alleen als er een bewezen probleem van enige omvang is wordt er wat mee gedaan.

Om die reden is er geen bedenking over GMO's en bijvoorbeeld BST.

Een belangrijk thema in de VS is bioterrorisme.

Ze zijn als de dood voor terroristische aanslagen in de voedselketen, maar beseffen ook dat zoiets moeilijk te voorkomen is.


Om die reden is in de VS wel een discussie ontstaan om beide voedselautoriteiten samen te voegen en meer inzet te plegen op met name bioterrorisme.

Het gehele apparaat is overheidsgestuurd en door de overheid gefinancierd.

Voorts een bezoek gebracht aan de farmers union, één van de landbouworganisaties in de VS (800000 leden) en zeer defensief ingesteld.

Geen moeilijke discussies over traceerbaarheid en I en R: het leidt er alleen maar toe dat ze bij je komen als er wat aan de hand is en dat is lastig.

Toch beseffen ook zij dat een geval van BSE wat niet te traceren is veel schadelijker is als een traceerbaar geval.

Maar voor als nog pleiten zij voor uitsluitend een vrijwillig I en R.

Door het ontbreken van een duidelijke keten richten belangenorganisaties zich uitsluitend op de overheid.

Dat leidt er toe dat in Washington DC en omgeving 40.000 mensen bezig zijn met lobbyen in de richting van overheid en parlement.(uiteraard in totaal en niet alleen landbouw).

Een aantal organisaties bezocht die industrie en retail vertegenwoordigen.

Hieronder de organisatie voor restauranthouders, die een programma hadden waar hun leden adviezen kregen om met name bacteriologische besmettingen tegen te gaan, een van de weinige keren dat een organisatie zich richt op zijn eigen achterban.

Een bezoek gebracht aan de Wereldbank, die zich richt op financiering en beleid voor ontwikkelingslanden.

Een gekke gewaarwording als je in een luxe gebouw komt waar een spreuk aan de muur hangt dat dit gebouw er is om de armoede en honger in de wereld te bestrijden.


Gesproken met Ad Melkert.

Twee opvallende zaken:

Ten eerste dat Europa zijn landbouwbeleid moet aanpassen ter bescherming van de ontwikkelingslanden (ik kan de impact van de wereldbank niet goed inschatten, maar als die groot is, is duidelijk wat de koers is/blijft).

Ten tweede rond voedselveiligheid de angst dat tariefdrempels worden afgebouwd, maar dat voedselveiligheidsdrempels worden opgebouwd.

Overigens werd ook daar wel erkend dat ook tussen ontwikkelingslanden forse handelsbelemmeringen bestaan en dat de voordelen van hervormingen wellicht niet naar de allerarmste landen gaan maar meer naar Zuid-Amerikaanse landen.

Als grote successen werden met name de groeiende economieën van India en China genoemd.


Conclusies van de reis zijn dat:

- we het in Europa zo slecht nog niet doen,

- het overheidsgestuurde Amerikaanse model lijkt aantrekkelijk, maar is weinig efficiënt en is absoluut niet sluitend qua traceerbaarheid,

- de benadering in de VS over het voorzorgsprincipe en de rationele benadering over risico's beter is dan de meer gevoelsmatige EU benadering, je kunt moeite hebben met de BSE benadering in de VS, maar als je kijkt naar het evenwicht tussen risico's en maatregelen is het zo gek nog niet.


groeten Siem-Jan.


<a href=nieuwsgrazer.nl/><img/ src=nieuwsgrazer.nl/images/banner.png/ width=234 height=60 border=0>

</a>


Reportage 10 jaar NMV uit Niewe Oogst

15-04-2006 - 5 reacties


<a href="[tinypic.com"><img] src="[i2.tinypic.com]; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) bestaat op7 juni tien jaar, maar hield vorige week in Nijkerk al vast een jubileumfeestje. "Wij denken vanuit de boer, LTO in de eerste plaats vanuit politiek en marktpartijen", vindt Gerrit Roos, oprichter, oud-voorzitter en thans adviseur.

De voorzitter van de NMV die zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de LTO-vakgroep melkveehouderij.

Anno 2006 is het bijna niet voor te stellen.

Toch gebeurde het negen jaar geleden.

De huidige bestuurdercommissaris van Friesland Foods, Jan CeesVogelaar beslechtte als NMV-er de verkiezingsstrijd met PvdA-politicus Harm Evert Waalkens in zijn voordeel en werd de belangrijkste veehouderijman binnen LTO.

Zijn NMV-companen zagen nadien met lede ogen toe dat Vogelaar steeds verder van hen vervreemde.

De hoop dat LTO met Vogelaar aan het roer in een nieuwe, frisse structuur meer hun kant op ging denken, bleek ijdel.

Vogelaar had een klein jaar eerder in een open brief in weekblad Boerderij opgeroepen tot het stichten van een nieuwe club omdat het binnen LTO

allemaal te grijs was: Te veel compromis en te weinig duidelijke stellingname.

Die brief leidde op de boerderij van Jan Verhoef in Lelystad op 7 juni 1996 tot de officiële oprichting van de NMV.

De 'move van Vogelaar' werd hem door bestuursleden van het eerste uur niet in dank afgenomen.

Uit de achtergronden die Jan Cees Vogelaar zelf schetst, blijkt dat de NMV destijds

werd opgericht om LTO te bewegen beter haar werk te doen.

Toen zich binnen LTO de kans voordeed om dat als bestuurder van binnenuit te doen, greep Vogelaar die kans met beide handen aan.

Vogelaar: -"Vervolgens heb ik binnen LTO minder de confrontatie en meer de

samenwerking gezocht om zaken te verbeteren. Dat bleek effectiever.

Als mensen mij destijds als bindmiddel tussen NMV en LTO zagen, zien ze dat verkeerd.

Het waren twee aparte clubs, waarvan ik beide voorzitterschappen onverenigbaar vond.

Ik ben overigens nog steeds lid van de NMV.?-

RADICALE OMSLAG

Eén van de vijftien melkveehouders die bij de oprichting van de NMV de kar trokken, is Tette Hofstra.

Tien jaar later is de melkveehouder uit het Friese Akkrum nog steeds adviseur

van de club.

Even dacht hij dat tijdens de bestuurscrisis bij LTO in 2005 het roer radicaal zou

omgaan en er nieuwe mensen zouden worden binnengehaald.

Hofstra: -"Zoals er destijds in de zuivel bij Frico Domo met Olijslager en Aalberts binnen een jaar een radicale omslag in mensen én denken kwam, zo had het bij LTO ook gemoeten.

Nu de stofwolken zijn opgetrokken, zie je dat alles toch weer bij het oude is gebleven.

In het Zuiden zit het geld en dus is Antoon Vermeer de baas die aan de touwtjes trekt. LTO Noord hobbelt er achteraan.

Jammer voor de boeren en al die goede bestuurders van LTO in de afdelingen en provincies dat de top van deze organisatie te veel hecht aan het pluche."-.

Het verwijt uit NMV-kring is dat LTO een te elitaire en meegaande club

is.

Oud-voorzitter Gerrit Roos uit Oudekerk aan de Amstel zegt dat de relatie met LTO-bestuurders nooit slecht is geweest. -"Er is alleen een groot verschil in visie?.

Wij zien LTO als een club die negatief beleid snel accepteert.

Vervolgens presenteert LTO die boodschap bij de boer met het advies hoe ze daar het beste op kunnen inspelen.

Hooguit proberen ze de scherpe kantjes er nog af te halen"-.

De NMV redeneert volgens Roos enkel en alleen vanuit de veehouder.

-"Onze insteek is dat we negatief beleid nooit zullen accepteren en tot het

uiterste vechten om het tegen te houden.

LTO is te vaak slechts boodschapper van slecht nieuws uit zuivel en

Politiek

Wij gaan juist het gevecht aan met die twee, hoe moeilijk dat vaak

ook is"-.

ACHTERHOEDEGEVECHTEN

Juist door die houding heeft de NMV bij LTO-bestuurders het imago van een club die buiten de werkelijkheid staat en achterhoedegevechten voert. Tette Hofstra: -?Juist omdat wij met een goed beargumenteerd verhaal komen, wil de gevestigde orde dat de boeren graag laten geloven.

Maar het DDB-plan is zo vernieuwend en vooruitstrevend dat je misschien moet concluderen dat we er te vroeg mee zijn"-.

De NMV heeft als opiniemaker en horzel in de pels best een rol, maar

wat hebben ze qua resultaat nu eigenlijk concreet bereikt, vraagt LTO belangenbehartiger Berend Pastoor zich af.

Genoeg, vinden Hofstra en Roos, ook al zijn de resultaten niet altijd even tastbaar. Beiden noemeneen scala aan onderwerpen waar de NMV een rol in heeft gespeeld. Ze vin den vooral ook dat de NMV een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan een andere visie bij de overheid op nitraat en ammoniak.

Hetzelfde geldt volgens Roos voor het volledig ruimen bij BSE. "Ik was namens de NMV de eerste en enige die hardop riep dat we heel snel moesten stoppen met die onzin.

Dat kwam me op kritiek te staan van LTO-bestuurders.

Pas later keerde LTO zich ook tegen volledig ruimen.

Ik wil niet zeggen dat we altijd resultaat boeken, maar we zijn wel de partij die de discussie aanzwengelt.

Zoals nu ook weer met het meldpunt voor koeien die worden gedood omdat ze een oormerk missen."


SAMEN IN ACTIE

Soms stonden beide clubs samen op de barricaden, bijvoorbeeld om

samen de personeelsstakingen bij vestigingen van Friesland Foods te breken

of het stunten met melkprijzen bij de Aldi een halt toe te roepen.

Hofstra kijkt met voldoening terug op de succesvolle samenwerking met LTO Noord

Fryslan bij de verkiezingen voor het Friese waterschap. "Onder regie van

Hepke Bijma en Julien Kingrna schoven we in alle geledingen van het

waterschap kandidaten naar voren, waardoor de invloed van de landbouw groot werd. Perfecte actie. Zo zou het vaker moeten."

Terugkijkend op tien jaar NMV constateren Roos en Hofstra dat de

NMV het stadium 'horzel in de pels' is ontgroeid. "We doen meer dan alleen

kritiek leveren.

De DDB is het levende bewijs." De komende jaren wil de NMV ook op regionaal niveau actiever worden. "De mogelijkheden zijn er want we groeien nog steeds."

Uit SER-cijfers van april vorig jaar blijkt dat de NMV 1.400 leden heeft en LTO ruim 18.000.

Volgens de NMV zijn dat verouderde cijfers en heeft de club inmiddels bijna 2.300 leden en 500 donateurs. Roos: "Wij groeien, LTO krimpt. Wellicht kruisen we elkaar ooit nog eens."

JELLE FEENSTRA

<a href="[tinypic.com"><img] src="[i2.tinypic.com]; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>


Unilever in schaapskleren.

30-05-2006 - 23 reacties

Grote voedselgiganten als Unilever pratenover duurzame landbouw.Echter, in werkelijkheid zijn de voedselmultinationals mede verantwoordelijk voor de slechte omstandigheden waaronder in Europa en elders in de wereld boeren moeten werken en leven.


Bestuursvoorzitter Antony Burgmans van Unilever roept tijdens zijn speech op het congres van het Europese samenwerkingsverband van de agro- en levensmiddelenindustrie om actie voor voedselveiligheid en duurzame landbouw. Unilever, Nestlé en Danone willen samen een duurzame landbouw bevorderen. De vraag is of het gaat om een nobel streven ofis het een nieuwe marketing strategie? Duurzaam produceren en voedselveiligheid zijn ?in?. De grote voedselgiganten zijn druk bezig om hetbedrijfsimago op te poetsen. Dit ten koste van de boeren.

De meeste voedselschandalen van de afgelopen jaren zijn namelijkniet het gevolg van de manier waarop boeren produceren. Het is juist binnen de voedingsindustrie zelf waar de grote fouten worden gemaakt. Voedsel wordt zelden teruggehaald uit de schappen vanwege een fout basis product. Vooral daar waar de producten tot hap klare brokken, tot ?fastfood? worden verwerkt, gaat het regelmatig fout. Ook het gesjoemel met reststoffen in de diervoer zorgde voor voedselschandalen als de dioxinekippen en de BSE affaire. Daar heeft een boer zelf weinig invloed op maar hij krijgt het wel op zijn bord.

De voedingsindustrieën zijn uit op vooral goedkoop inkopen. Ze stropen daarvoor de hele wereld af. Maar in hun ogen kan het altijd nog goedkoper.

Burgmans van Unilever op genoemd congres; ? Meer dan ? 44 miljard van de Europese belastingbetaler wordt besteed aan landbouw zonder dat duurzaamheid op een behoorlijke manier wordt vastgesteld. En de hardwerkende boer heeft er per saldo niet eens een aanvaardbaar inkomen van. In alle opzichten is het dus contraproductief. Bovendien frustreert het de exportmogelijkheden van andere landen, in het bijzonder van ontwikkelingslanden?. Bij dit laatste zit nu juist de grote frustratie van de voedingsindustrie. Ze worden hierdoor verhinderd om bij kwetsbare landen grootschalig in te kopen tegen extreem lage prijzen. Dit terwijl er in deze landen lokaal van alles te kort is.

De discussie over de EU landbouwsubsidies zullen blijven. De voedingsindustrie zal blijven lobbyen om zo snel mogelijk de subsidies af te schaffen en naar een volledige mondiale vrijhandel te gaan. Vrijhandel is gelijkertijd de vrijbrief voor een verdergaande uitbuiting van ontwikkelingslanden. De voedselindustrie bepaalt dan uiteindelijk de prijzen. Boeren daar zullen worden gedwongen meer te produceren voor relatief minder inkomsten. De meeste westerse boeren zullen nooit in staat zijn hiermee te concurreren.

Minimale prijsverschillen bepalen voor de voedsel industrie of dicht bij huis of ver weg de grondstoffen worden ingekocht.

Amerikaanse boeren zullen door hun grootschalige graanteelt de wereldmarktprijs voor graan wellicht iets in prijs kunnen laten dalen. Echter de prijs van een brood hier in de winkel wordt maar voor 5 % bepaald door de graanprijs. De rest wordt opgestreken door de verwerkende industrie. De consument zal dus weinig of niets merken van een lagere graanprijs.

Het grootste deel van de miljoenen subsidies in de landbouw gaat helemaal niet naar inkomenssteun voor armlastige boeren, maar verdwijnt naar exportsubsidies om onze overschotten op de wereldmarkt te dumpen. Zaden, groente, fruit, vlees, granen, veevoer en ook levende dieren worden nu wereldwijd verhandeld. Goedkoop transport en snelle informatie via Internet versterken die trend. De kwaliteitscontrole wordt zo moeilijker. Te meer doordat de overheid zich terugtrekt en regelgeving en toezicht overlaat aan de ?markt?. De vrijhandel rukt op. Maar er is meer. Met de liberalisering schaffen de Europese overheden ook beschermende maatregelen voor de landbouw af, zoals een gegarandeerde minimumprijs. Daar houden handelaren en voedselmultinationals immers niet van. Zij willen overal ter wereld kunnen inkopen (liefst voor de allerlaagste prijs) en elders weer verkopen(tegen de hoogst mogelijke prijs). Zo worden de boeren gemangeld in de mondiale ratrace.

Of er wordt ingezet (om te beginnen op Europees niveau) op productiebeheersing ? wat van belang is voor een redelijke boereninkomen ?, en duurzaamheid, óf we doen gewillig mee aan de globalisering en houden alleen grote intensieve gespecialiseerde en gemechaniseerde bedrijven over. Dit betekent ook het mondiaal blijven rondzeulen van bulkpartijen veevoer, voedingsproducten en levende dieren met als gevolg voedselschandalen en verspreiding van besmettelijke dierziekten en culturele verarming.


Wat de consument op dit moment uitgeeft aan voedsel daarvan komt gemiddeld genomen 15% van het geld bij de boer terecht(laat staan de boer in de 3e wereld).

Voedselproductie is de meest basale activiteit van de mens, het is niet meer dan normaal om tot doel te stellen dat voor een eerlijk boerenproduct ook een eerlijke prijs wordt betaald. Laten Unilever en de grote winkelketens daar maar eens mee beginnen, in plaats van de boeren over de hele wereld tegen elkaar uit te spelen.

Dit is een citaat van:


Jos Kok

Voorzitter Platform ABC (Aarde, Boer, Consument) en melkveehouder.

Remi Poppe

Voormalig Tweede Kamerlid, landbouwwoordvoerder


Oorzaak BSE

04-08-2006 - 3 reacties

zonder ook maar bij voorhand een beschuldige vinger naar iemand te wijzen maar was het niet raar dat op een paar na alle bse-gevallen relatief dichtbij elkaar zaten. Lag het aan de voer, kunstmelk of i.d. Weten jullie de onofficiele versie al. Hoe is trouwens met de Bouman uit Andel afgelopen zijn alle gevallen goed afgehandeld, wie heeft de boetekleed aangetrokken. ik heb er volgens mij nog niks over gelezen


Britten boos na EU ingreep

10-10-2006 - 0 reacties

Puinhoop in Britse zuivel?

<<<<<<<<<<<<<<<<


Britten boos na Europese ingreep

De Britse zuivelwereld is zich van geen kwaad bewust en is daarom woedend over de ingreep van de Europese Commissie bij de Britse zuivelfabriek Bowland. Het grote publiek is verbijsterd dat er w? wat mis lijkt te zijn met Brits voedsel.

DOOR RUUD PEIJS ACHTERGROND

Het Voedsel en Veteri­nair Comit?an de Europese Commis­sie vaardigde eind vorige week een ex­portverbod uit tegen Bowland Dairy Products in Nelson, een stadje bij Lancaster, nadat daar kwark was aangetroffen die ver­ontreinigd was met antibiotica, kleurmiddelen en wasmiddelen.

De Commissie had de fabriek al een tijd in de kijker en greep zelf in toen bleek dat de Britse voed­selveiligheidsdienst, de Food Standards Agency (FSA), daar voorshands geen reden voor zag.

Brussel heeft aangekondigd vol­gende maand bij andere Britse zuivelfabrieken een spoedcontro­le te houden en dreigt de regering in Londen desnoods voor het Hof van Justitie te slepen als ?de voedselveiligheid niet beter wordt gegarandeerd.? Bowland is met 22 werknemers en een productie van 2.000 ton kwark per jaar geen grote fa­briek, maar wel een opmerkelij­ke. Het bedrijf stond in de wijde omgeving er om bekend dat je daar elders afgekeurde melk kwijt kon. De inspecteurs van de EU vonden er dan ook ?rauwe melk die resten van antibiotica bevatte of was vervuild met stof­fen zoals schoonmaak? en kleur­middelen.? Bovendien kocht Bowland melk in die in de supermarkten in de buurt niet verkocht was.

Met die melk maakte het bedrijf kwark dat ook naar andere lan­den wordt uitgevoerd. ?Bowland gebruikte ook beschimmelde en vervuilde kaas, inclusief afval van de grond, om vacu?e ver­pakken voor de verkoop??, aldus de Europese Commissie.

Volgens een woordvoerder van de Commissie ?kocht Bowland melk in die positief was getest voor antibiotica, liet het een paar dagen staan en testte het op­nieuw.? In die paar dagen braken de resten van de antibiotica af zo­dat ze in een volgende test niet meer tevoorschijn kwamen.

De Europese Commissie heeft de Britse autoriteiten herhaalde­lijk gewaarschuwd dat het maat­regelen moest nemen ?om te voor­komen dat ongeschikte produc­ten in de verkoop zouden komen.? Een dergelijk rechtstreeks in­grijpen door Brussel is nog niet eerder voorgekomen en de Brit­ten zijn dan ook danig geschokt.

Aan de ene kant zijn er de consu­menten, die zich afvragen of na het vlees met de BSE en de MKZ, nu de melk en de zuivel aan de beurt zijn.

Dergelijke onrust is altijd ko­ren op de molen van de pers, die er dan ook volop ingesprongen is. ??De zuivelsector, goed voor 8,1 miljard euro per jaar, wordt ge­confronteerd met ernstige vra­gen over de voedselveiligheid,?? aldus The Times. Volgens deze krant ?staat de reputatie van de hele zuivel op het spel.?? The In­dependent voegt daar aan toe: ??De inbreuken op de voedselvei­ligheid waren zo ernstig dat de hele zuivelsector volgende maand op een speciale inspectie kan rekenen.??

Maar de Britse zuivelaars zelf wijzen elke beschuldiging van de hand. Bowland zelf zegt ?het on­gelukkige slachtoffer te zijn van een lopende ruzie tussen de Com­missie, de Britse regering en de FSA over de uitleg van de Euro­pese hygi?regels.? De koepelor­ganisatie Dairy UK, die ook na­mens de National Farmers Union optreedt, spreekt van ?een aanval op de competentie van de Food Standards Agency.? De organisatie staat vierkant achter Bowland ?dat volledig vol­deed aan de nationale hygi?re-g­els.?? De FSA zelf erkent wel met Brussel van mening te verschil­len over de uitleg van die regels.

De dienst voegt er aan toe dat het al een aantal maatregelen tegen Bowland had genomen maar geen directe reden zag voor ver­der ingrijpen. De FSA voegt daar­aan met nadruk toe dat ?haar ver­tegenwoordiger zich in Brussel ?van de stemming over het ex­portverbod heeft onthouden?.

De Commissie blijft echter spij­kerhard en stuurt haar inspec­teurs de komende weken onaan­gekondigd naar andere Britse fa­brieken. ??Als Groot-Brittanni?iet beter garandeert dat er geen gevaar is voor de volksgezond­heid en ook de manier waarop er wordt getest op antibiotica in melk niet verbetert, dan halen we de regering desnoods voor het Hof van Justitie in Luxemburg,?? dreigt Brussel.

Daar kan het dan de vertegen­woordigers van het zuivelbedrijf Bowland tegenkomen, want die hebben eveneens laten weten bij de Europese rechter in beroep te zullen gaan.

--------------------------------------------------------------------------------

Powered by TECNAVIACopyright (c)2006 Agrarisch Dagblad, publicatie 10/10/2006


CWT levert veehouders in VS jaarlijks 70 cent per 100 kilo op

11-10-2006 - 9 reacties

CWT levert veehouders in VS jaarlijks 70 cent per 100 kilo op

DOOR RENÿ VAN BUITENEN ACHTERGROND

De oprichters van de Dutch Dairymen Board verwijzen er graag naar, maar levert het Ame­rikaanse opkoopprogramma Coo­peratives Working Together de melkveehouders in Amerika nu ook echt een hogere melkprijs op? Dat vroeg de organisatie van rundveehouders zichzelf af.

CWT krijgt namelijk voortdu­rend kritiek van economen over het effect dat zij zou bereiken met haar acties om de veehouders aan een hogere melkprijs te hel­pen.

Sinds 2003 koopt CWT regelma­tig melkkoeien op voor de slacht.

Minder koeien betekent minder melk en dus hogere melkprijzen, is de redenering. Ook worden er zuivelproducten opgekocht en uitgevoerd.

Tot dusver hebben de econo­men nogal sceptisch gereageerd.

Elke stijging van de melkprijs werd door CWT in haar voordeel uitgelegd, maar eco­nomen wezen de afge­lopen jaren steeds op externe factoren die de melkprijzen in de VS de afgelopen jaren zouden steunden.

Scott Brown, land­bouwecononoom van de universteit van Missouri en verbonden aan het landbouweconomische instituut Fapri, heeft nu eens uitgezocht wat het effect van Cooperatives Working Together is geweest op de ontwikkeling van de Ameri­kaanse melkprijzen.

Wat blijkt? De bemoeienis van CWT op de Amerikaanse zuivel­markt heeft de veehouders de af­gelopen drie jaren gemiddeld om­gerekend jaarlijks ? 0,70 per 100 kilo melk opgeleverd.

?Er is geen andere investering die een melkveehouder doet die hem zoveel rendement oplevert?, is de conclusie van Brown.

Zelf was de econoom uitermate verrast over de uitkomst. Want ook hij was aanvankelijk scep­tisch over CWT. Voor zijn onderzoek zegt hij uitsluitend te hebben gekeken naar de netto?effecten van de CWT-acties. Daarom ook heeft hij een feit als de sluiting van de Ca­nadese grens voor Amerikaans vee vanwege BSE buiten be­schouwing gelaten. Ook de ver­minderde beschikbaarheid van het groeihormoon BST nam Brown niet mee in zijn bereke­ningen.

Opvallend is naar zijn mening dat de revenuen van het CWT­programma (zowel de opkoop van vee als de exportactiviteiten ) een steeds groter voordeel beginnen op te leveren voor de veehouders. Het totale effect van CWT raamt hij op bijna 2 miljard dollar (1,5 miljard euro).

--------------------------------------------------------------------------------

Powered by TECNAVIACopyright (c)2006 Agrarisch Dagblad, publicatie 11/10/2006


Bse test

17-03-2007 - 1 reacties

Nederland al een jaar vrij van BSE,hoelang moeten wij nu nog betalen voor de test bij elk te slachten dier(ouder dan 24 maanden).

Begint dit niet te rieken naar geld klopperij?!!!


Eerste BSE-geval 2007

20-04-2007 - 1 reacties

Het is vele malen eerder genoemd, maar het valt toch wel op dat er vooral BSE gevallen in het oosten worden ontdekt. In het artikel staat niet wat de uiteindelijke herkomst van het genoemde dier is, maar naar hoeveel aangetoonde gevallen kan je de factor toeval uitsluiten eigenlijk??

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerste BSE-geval 2007

Bij een 7-jarige koe in het Achterhoekse Aalten is BSE vastgesteld. Dat meldt het CIDC in Lelystad.

Eerder deze week meldde de onderzoeksinstelling al dat er een verdenking was bij de koe. De besmetting is nu definitief vastgesteld.

Het is hiermee het eerste geval van BSE in 2007. In Nederland zijn in totaal 83 gevallen van Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) geconstateerd. Het vorige geval werd ruim een jaar geleden vastgesteld in Twente.


De koe, geboren op 14 december 1999 was pas twee weken op het bedrijf in Aalten toen het dier op 6 april geëuthanaseerd werd en afgevoerd naar de destructor. Daar werd het dier bemonsterd in het kader van de actieve Nederlandse BSE surveillance.


Naast de koe zelf worden zes risicodieren die in dezelfde tijd als de besmette koe zijn geboren of hetzelfde voer hebben gegeten en één nakomeling geruimd


vrijdag 20 april 2007, Door: Agrarisch Dagblad